Windpark Wieringermeer kan doorgaan

Windpark Wieringermeer kan doorgaan

6 mei 2016De negentig windturbines van windpark Wieringermeer kunnen gebouwd worden. De Raad van State heeft woensdag alle bezwaren tegen het rijksinpassingplan ongegrond verklaard. 

Veertig bedrijven en omwonenden hadden bezwaren ingediend tegen het rijksinpassingsplan voor het windpark in de Wieringermeerpolder. De Raad van State verklaarde de bezwaren woensdag ongegrond. De uitspraak maakt de weg vrij voor de vervanging van 75 bestaande solitaire windturbines door 90 grotere turbines die in rijen worden opgesteld.

Uit een bericht van mede-initiatiefnemer Nuon
‘(…) Bij oplevering, eind 2019, is dit windpark een van de grootste op land in Nederland. Het windpark levert dan met 99 windmolens stroom aan 280.000 huishoudens. Dat is drie keer zoveel duurzame energie dan de huidige windmolens in het gebied leveren. (…)’

Uit een bericht van de Raad van State
‘(…) Veertig bedrijven en omwonenden hadden bezwaren ingediend tegen het rijksinpassingsplan en tegen de zogenoemde uitvoeringsbesluiten. Die besluiten zijn door de gemeente Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland genomen om het rijksinpassingsplan uit te voeren. Het gaat om omgevingsvergunningen voor de windturbines, natuurvergunningen en vergunningen voor de verplaatsing van een zweefvliegveld. Volgens de bezwaarmakers ontbreekt het draagvlak voor het windpark onder de bewoners van de Wieringermeerpolder en is nooit een gedegen onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak van het windpark. Zij vrezen bovendien dat hun woongenot wordt aangetast door zichthinder, lichthinder, geluidsoverlast en slagschaduw door de windturbines. Ook zijn ze bang dat het landschap en de natuur worden aangetast. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft al deze bezwaren ongegrond verklaard.

Verplaatsing zweefvliegveld
Op één punt zijn de bezwaarmakers in het gelijk gesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de luchthavenregeling van de provincie Noord-Holland voor de verplaatsing van het zweefvliegveld gedeeltelijk vernietigd. Omdat de luchthavenregeling in strijd is met de provinciale verordening, had het provinciebestuur gebruik gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid omdat sprake zou zijn van zwaarwegende maatschappelijk belangen. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft het provinciebestuur “onvoldoende gemotiveerd dat er een zwaarwegend maatschappelijk belang is om het motorvliegen met sleepvliegtuigen ter plaatse van het nieuwe zweefvliegveld mogelijk te maken’. Deze vernietiging staat de aanleg van het Windpark Wieringermeer echter niet in de weg.

Windpark Wieringermeer
Het rijksinpassingsplan maakt een windpark mogelijk met 90 windturbines in de Wieringermeerpolder. De bestaande 75 windturbines worden vervangen door 90 nieuwe, grotere windturbines, verspreid over een gebied dat van noord naar zuid bijna 17 kilometer en van oost naar west ongeveer 13 kilometer meet. Daar zit ook de zogenoemde Poldermolen bij, een windturbine waarin de gemeenschap kan participeren. Verder maakt de uitbreiding van het ECN testpark onderdeel uit van het Windpark Wieringermeer. Dit testpark doet onderzoek en voert metingen uit voor de certificering van de prototypes. De initiatiefnemers van het windpark zijn Nuon, Energieonderzoek Centrum Nederland en Windcollectief Wieringermeer. (…)’

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) Nuon heeft zijn huidige veertig windmolens, verdeeld over vijf windparken in het gebied, alvast verkocht aan buitenlandse partijen. De kopers hebben de eerste windmolens verwijderd en gaan die elders weer opbouwen. Het nieuwe windmolenpark kost een half miljard euro. (…)’

Uit een bericht van Greendeals.nl
‘(…) Minister Kamp van Economische Zaken: “Met de bouw van dit windpark wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het opwekken van meer duurzame energie in Nederland. Bovendien is de manier waarop initiatiefnemers, gemeente en provincie vanaf het begin de omgeving bij de planvorming hebben betrokken lovenswaardig. Omwonenden krijgen verschillende mogelijkheden om mee te doen en mee te profiteren van de komst van het windpark. We zullen samen de schouders eronder moeten zetten om ervoor te zorgen dat ons land in de toekomst duurzame energie heeft en dat is precies wat hier in Wieringermeer wordt gedaan.”
Jack van der Hoek, gedeputeerde voor duurzaamheid, bestuur en cultuur van de provincie Noord Holland: “Wij zijn blij dat we groen licht hebben gekregen van de Raad van State. Daarmee is een zeer intensief voorbereidingstraject overgegaan naar de uitvoering. Een belangrijke stap voor alle betrokkenen! In Noord-Holland wordt één van de grootste windparken van Nederland gerealiseerd. Dit park levert een grote bijdrage aan de windopgave in Nederland.” (…)’

Bronnen
Raad van State, 4 mei 2016: Windpark Wieringermeer mag worden aangelegd
Nuon, 4 mei 2016: Groen licht voor Windpark Wieringermeer
Volkskrant, 5 mei 2016: Windpark Wieringermeer komt er toch, ondanks bezwaren
Greendeals.nl, Groen licht voor Windpark Wieringermeer

Foto: Nuon

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.