Windparken – ‘Goede relatie met omwonenden is meer dan informatie geven’

Windparken – ‘Goede relatie met omwonenden is meer dan informatie geven’

27 juli 2016Te vaak bestaat de communicatie rond windparkplannen alleen uit het overbrengen van informatie. Dat kan veel beter. ‘Ontwikkelaars van nieuwe windparken kunnen winst boeken door gericht een relatie op te bouwen met de omwonenden.’

Uit een bericht van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) 
‘(…) Dat is de conclusie uit de studie ‘Wederkerigheid in windparkontwikkeling’ van Robin Vermeij in het kader van zijn masterstudie aan de Technische Universiteit Delft. De studie is in samenwerking met NWEA tot stand gekomen.

“Op dit moment zijn communicatiemiddelen zoals informatieavonden vaak slechts gericht op het overbrengen van informatie”, aldus Vermeij. “Geavanceerde, interactieve communicatiemiddelen maken het mogelijk om omwonenden de effecten van windturbines te laten ervaren. Dit maakt deelname van hen tijdens de ontwikkelfase van een nieuw windpark gemakkelijker.”

Een belangrijk punt in de communicatie is dat belanghebbenden vaak verschillende ideeën hebben over aspecten zoals geluid en veiligheid van windturbines, zo blijkt uit de masterscriptie van Vermeij. Dit kan de relatie tussen omwonenden en ontwikkelaars belemmeren.

Voor een goede relatie met omwonenden doen ontwikkelaars er goed aan om alle opties voor de ontwikkeling van een windpark duidelijk aan omwonenden te tonen. Denk aan een digitale omgeving waarin omwonenden zelf een windpark kunnen ontwerpen, en mogelijkheden om het geluid van windmolens te laten horen in relatie tot het huidige achtergrondgeluid.

“Door dit samen te doen kunnen ontwikkelaars en omwonenden zich beter inleven in het standpunt van de ander”, aldus Vermeij. “Door dit samen te doen kunnen ontwikkelaars en omwonenden zich beter inleven in het standpunt van de ander”, aldus Vermeij. Tijdens zijn studie ontwikkelde hij de Relatiewijzer. Dit tabel geeft aan hoe twee belanghebbenden in hun verhouding kunnen ‘geven’ en ‘nemen’ (bijvoorbeeld informatie of invloed). Op die manier kunnen ontwikkelaars het karakter van de relatie bepalen. (…)’

Handleiding om omwonenden bij windenergie te betrekken
In april van dit jaar gaf de NWEA al een ‘Handleiding Participatieplan Windenergie op Land’ uit. ‘Participatie is de sleutel’, stelt dat plan en biedt 28 participatie-instrumenten.

Schermafdruk 2016-07-27 06.37.42

Bronnen
NWEA, 26 juli 2016: Relatie opbouwen belangrijk voor participatie windparkontwikkeling
Samenvatting van ‘Wederkerigheid in windparkontwikkeling’ (pdf, 2 pag.)
Zie ook
FluxEnergie, 5 april 2016: Handleiding om omwonenden bij windenergie te betrekken
Foto: Eneco

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.