WKO-gebruikers online

150922-WKO

23 september 2015De wereld van de warmte- en koudeopslag (WKO) in de bodem heeft sinds gisteren een nieuwe website: www.gebruikersplatformbodemenergie.nl.

Het platform wil door informatie-uitwisseling voor gebruikers bijdragen aan nog betere WKO.
Vorig jaar augustus is het Gebruikersplatform Bodemenergie opgericht. De directe aanleiding problemen bij het functioneren van WKO-systemen. Uit een persbericht bij de oprichting: ‘(…) Op dit moment zien we dat bodemenergiesystemen niet altijd even optimaal functioneren. Oorzaken die daarbij naar voren komen zijn onder meer: inregelproblemen, onvoldoende monitoring of problemen met de bron. Gebruikers zijn echter gebaat bij een goed werkend bodemenergiesysteem waarbij de beloofde energiebesparing wordt gehaald en de energierekening geen onaangename verrassingen geeft. Echter van een onwetende eindgebruiker kun je niet verwachten dat hij de problemen die in de beheerfase naar boven komen de baas kan. Onder het motto van ‘een gewaarschuwde eindgebruiker telt voor twee’ wil BodemenergieNL met het oprichten van het Gebruikersplatform bereiken dat dit soort teleurstellingen bij eindgebruikers wordt voorkomen. Door ervaringen met elkaar te delen en van elkaar te leren, kunnen we kwalitatief betere systemen gaan realiseren. (…)’

Sinds gisteren wordt het Gebruikersplatform ondersteund door een nieuwe website.

Uit een bericht van Duurzaam Nieuws
‘(…) “De potentie van bodemenergie in Nederland is enorm. Daarom hebben we ervaringsdeskundigen nodig die enthousiast én eerlijk vertellen welke winst, maar ook welke aandachtspunten bodemenergie oplevert”, vertelt Dick Westgeest. Westgeest is projectmanager van dit nieuwe Gebruikersplatform Bodemenergie. Initiatiefnemers van dit platform zijn de aanbieders van warmte- en koudeopslagsystemen (wko), verenigd in brancheorganisatie BodemenergieNL, en het wordt ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Essentieel onderdeel van het Gebruikersplatform Bodemenergie is de website www.gebruikersplatformbodemenergie.nl. Deze is bedoeld om wko-gebruikers met elkaar in contact te brengen, zodat zij kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Het geeft informatie over het beheren van een wko en publiceert verhalen van ervaringsdeskundigen met ’tips en trics’. Westgeest: “Het kennisniveau van gebruikers groeit het snelst als zij met elkaar in contact komen en elkaar inspireren om verbeteringen aan te brengen.”

De nieuwe belangenorganisatie erkent dat er bodemenergiesystemen zijn die niet goed functioneren. “Diverse onderzoeken wijzen dat uit en ook eindgebruikers geven die signalen af”, vertelt Westgeest. “Dat bezorgt bodemenergie als technologie een minder fraai imago. Het feit dat brancheorganisatie BodemenergieNL hun klanten nu helpt zich te organiseren, zodat zij eventuele problemen en successen kunnen delen, is een moedige stap voorwaarts.” (…)’

In de komende maanden presenteert het Gebruikersplatform zich op verschillende plaatsen in Nederland.

Bronnen
Website Gebruikersplatform Boemenergie
Duurzaam Nieuws, 22 september 2015: Online gebruikersplatform bodemenergie van start
Agenda presentaties in het land (23 september t/m 14 oktober)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.