WRR: ‘Klimaatakkoord van kracht, tijd voor klimaatwet’

WRR: ‘Klimaatakkoord van kracht, tijd voor klimaatwet’

4 november 2016Nu het klimaatakkoord vandaag van kracht wordt, is het tijd voor een Klimaatwet, aldus drie onderzoekers van de WRR in het FD. Nederland is te veel bezig met de korte termijn en een langetermijnvisie om de Parijse doelen te halen ontbreekt, vinden ze.

In het FD pleiten Margot Weijnen, Albert Faber en Peter de Goede van de WRR voor meer aandacht voor klimaatmaatregelen voor de lange termijn. Die oproep deed de WRR al eerder deze maand met het document ‘Klimaatbeleid voor de lange termijn. Van vrijblijvend naar verankerd’.

‘(…) Veel maatregelen zijn (…) gericht op snelle resultaten in de periode tot 2020 of kort daarna. Dat is mede een gevolg van de rechterlijke uitspraak in de Urgenda-zaak die de overheid opdroeg om voor 2020 het klimaatbeleid te intensiveren. Ook de looptijd van het Energieakkoord is beperkt (tot 2020-2023). Daar is op zichzelf niks mis mee, maar wat ontbreekt is een bestendige koers op de lange termijn (2020-2050).
Door preoccupatie met de korte termijn blijven belangrijke, meer structurele maatregelen buiten beeld, bijvoorbeeld bij infrastructuurontwikkeling en ruimtelijke inrichtingskeuzes. (…)
Wij pleiten voor een Klimaatwet waarmee de politiek zich ondubbelzinnig bindt aan een langetermijndoel: een emissiebudget dat vastlegt hoeveel broeikasgassen Nederland tot 2050 nog mag uitstoten in lijn met de afspraken van ‘Parijs’. Dat vermindert de onzekerheid over het beleid bij burgers en bedrijven die investeringsbeslissingen nemen. (…)’

Binnen die doelen voor de lange termijn moet ruimte zijn om de keuze voor een bepaalde technologie uit te stellen of tussentijds aan te passen, aldus de auteurs. Een ‘onafhankelijke en gezaghebbende Klimaatautoriteit, op enige afstand van de dagelijkse politiek’ moet toezien op de naleving van de Klimaatwet.

Andere voorstanders van een Klimaatwet zijn onder meer de Transitiecoalitie (39 grote Nederlandse bedrijven), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en de PvdA en GroenLinks die in september een initiatiefwet indienden.

Bronnen
FD, 3 november 2016: Klimaatwet moet ruimte bieden voor nieuwe inzichten en technologieën (registratie)
FluxEnergie, 13 oktober 2016: WRR wil Klimaatautoriteit om klimaatbeleid op lange termijn te bewaken

Zie ook
FluxEnergie, 25 oktober 2016: Bedrijfsleven wil een klimaatwet, een klimaatautoriteit, een investeringsbank, een speciale minister én een versnelling van de transitie
FluxEnergie, 24 september 2016: Raad tegen kabinet: Doe meer en kom met een Klimaatwet
FluxEnergie, 13 september 2016: Klimaatwet PvdA/GroenLinks: ambitieuze initiatiefwet

Foto: Milieudefensie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.