WRR wil Klimaatautoriteit om klimaatbeleid op lange termijn te bewaken

161013-wrr-klimaatbeleid-lange-termijn

13 oktober 2016 Er moet een heldere visie komen voor het klimaatbeleid op de lange termijn, vindt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daarbij past een klimaatwet die het nationale emissiebudget vastlegt en een Klimaatautoriteit om de uitvoering te bewaken. 

De WRR bood vandaag het beleidsadvies ‘Klimaatbeleid voor de lange termijn. van vrijblijvend naar verankerd’ aan aan staatssecretaris Dijksma. Daarin pleit de raad voor een duidelijk klimaatbeleid voor de lange termijn, tot 2050. De doelen moeten vastgelegd in een klimaatwet en een Klimaatautoriteit zou moeten toezien op de uitvoering, aldus het advies van de WRR.

Uit de samenvatting van het rapport
Het Nederlandse klimaatbeleid ontbeert een helder langetermijnperspectief. Dit is wel nodig, om richting, samenhang en bestendigheid te geven aan beleidskeuzes. In deze policy brief stelt de WRR voor om een ambitieus emissiebudget voor broeikasgassen vast te leggen in een nationale klimaatwet. Die wet voorziet tevens in de instelling van een Klimaatautoriteit voor advisering, monitoring, coördinatie en maatschappelijke dialoog. Belangrijke randvoorwaarden zijn een publieke investeringsbank en versterking van klimaatrelevante kennisinfrastructuur.
Een toekomstbestendig reguleringskader biedt op decentraal niveau ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe technieken en businessconcepten. Op Europees niveau is versterking van een emissiehandelssysteem nodig. Grootschalige inpassing van hernieuwbare energiebronnen vraagt om Europese coördinatie van de elektriciteitsmarkten en van grensoverschrijdende energie-infrastructuur.
Eenvoudige oplossingen zijn er niet voor een complex vraagstuk als klimaatverandering. Er zijn vele sociale, institutionele en infrastructurele barrières. Maar met een wettelijk verankerd doel, een sterke institutionele structuur en zowel politieke als maatschappelijke betrokkenheid kunnen grote ambities gerealiseerd worden. (…)’

Bronnen
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 13 oktober 2016: Klimaatbeleid voor de lange termijn: van vrijblijvend naar verankerd
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, beleidsadvies, 13 oktober 2016: WRR-Policy Brief 5: Klimaatbeleid voor de lange termijn: van vrijblijvend naar verankerd (pdf, 42 pagina’s)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.