Zaterdag fietsparade tegen windbeleid Noord-Holland

17 november 2016Zaterdag wordt er een fietsparade gehouden tegen het windbeleid van de provincie Noord-Holland. Om kwart voor elf vertrekt de demonstratie van het provinciehuis in Haarlem. De aankomst is om 14 u op het Museumplein in Amsterdam.

Uit de oproep 
‘(…) Op zaterdag 19 november wordt de fietsparade ‘Voor de Wind’ van het Provinciehuis in Haarlem naar het Museumplein in Amsterdam georganiseerd. Dit is een protesttocht tegen het beleid van de Provincie Noord-Holland, die al jaren de bouw van nieuwe windmolens in Amsterdam (en de rest van de provincie) tegenwerkt en frustreert. We willen dit doen samen met zoveel mogelijk Amsterdammers, Noord-Hollanders en maatschappelijke organisaties. (…) Het windmolenbeleid van de provincie Noord Holland is fnuikend. Zij zit de gemeente Amsterdam en energiecoöperaties dwars met allerlei rigide en absurde regeltjes. Vrijwel alle aanvragen voor een vergunning zijn door de provincie afgewezen. De wethouder van Duurzaamheid Choho is het zo zat dat hij een rechtszaak tegen de provincie gaat aanspannen. Het minimum aan windenergie dat het Rijk heeft opgelegd wordt door de provincie als een maximum gezien. (…)
Dat kan niet langer in een tijd waarin voor heel Nederland nog maar 6% van de energie duurzaam wordt opgewekt en het klimaatakkoord van Parijs inzet op een fossielvrije toekomst. (…)’

Gedeputeerde fietst niet mee 

161117-vdhoek-d66-nh
Gedeputeerde Van der Hoek had graag meegefietst, ‘als men de aandacht had willen vestigen op alle goede initiatieven’.

Uit een bericht van de provincie Noord-Holland
‘(…) Gedeputeerde Jack van der Hoek heeft de organisatoren laten weten dat hij graag had meegefietst, als men de aandacht had willen vestigen op alle goede initiatieven en projecten die in Noord-Holland gerealiseerd worden. (…) Jack van der Hoek: ”Wij maken het mogelijk dat er 6 nieuwe windprojecten gerealiseerd worden. (…) De provincie kijkt naar het brede palet van mogelijkheden en niet alleen naar wind.  Denk aan energiebesparing, zonne-energie, biomassa, warmtenetten en circulaire economie. Wij trekken hierbij op met andere overheden en instanties in Noord-Holland. Ik vind het heel positief dat er veel initiatieven zijn die zich inzetten voor een duurzame toekomst. Samen kunnen wij een grote bijdrage leveren aan de energietransitie.” (…)’

Bronnen
Meerwind, Fietsparade ‘Voor de Wind’ op 19 november 2016
Provincie Noord-Holland, 16 november 2016: 11 aanvragen wind op land definitief afgewezen
Facebook eventsite : Fietsparade ‘Voor de Wind’ 19 november
Zie ook
FluxEnergie, 17 november 2016: Noord-Holland volhardt: 11 aanvragen windparken definitief afgewezen
Illustratie Fietsparade: Grootzus
Foto: D66

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.