Versterking huizen Groningen – zaterdag vijf informatiebijeenkomsten

17 maart 2016 – In vijf dorpen in de kern van het Groninger aardbevingsgebied houdt Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen, zaterdag informatiebijeenkomsten over de versterkingsplannen voor de huizen in die dorpen.

In de plaatsen Loppersum, ’t Zandt, Ten Post, Overschild en Appingedam (Opwierde)  geeft Hans Alders zaterdag in een serie bijeenkomsten de inwoners een toelichting op de versterkingsplannen en de inspecties die daarvoor gehouden worden. Hij doet dat steeds samen met de betreffende burgemeester.

Loppersum, 19 maart 10.30 – 12.30 u, Gemeentehuis
Ten Post, 19 maart 11.30 – 13.30 u, Jan Zijlstraat 2
’t Zand, 19 maart 13.00 – 15.00 u, Dorpshuis
Overschild, 19 maart 14.15 – 16.15 u, Dorpshuis De Pompel
Appingedam, 19 maart 15.30 – 17.30 u, Nicolai Kerk

In deze dorpen worden, in nauw overleg met de bewoners, woninginspecties gehouden.`

Uit een bericht van de Nationaal Coördinator Groningen
‘(…) Op basis van deze inspecties kan worden berekend welke woningen moeten worden versterkt, zodat ze aardbevingsbestendig worden. De NCG start in de kern van het aardbevingsgebied met de inspectie van woningen die relatief kwetsbaar kunnen zijn, zoals de rijwoningen die na 1960 zijn gebouwd. Dat gebeurt in een  gebiedsgerichte aanpak waarbij stapsgewijs wordt gewerkt naar een aanpak voor het dorp, de straat en het huis.
Nationaal Coördinator Hans Alders: “Er is de afgelopen maanden samen met de gemeenten, provincie en Rijk hard gewerkt aan de voorbereiding. Het is nu tijd voor de uitvoering. We staan voor een stevige klus die we stap voor stap aanpakken samen met de bewoners in de vijf plaatsen waar we starten. Een nuchtere aanpak, waarin de bewoner centraal staat en waarbij we leren van de ervaringen. Het gaat om het huis, het thuis van mensen, daarom is het maatwerk. Het versterkingsplan voor het gebied maken we samen met de bewoners.” (…)
In de vijf plaatsen openen op maandag 21 maart 2016 de ‘Versterkingspunten’ hun  deuren. Dat is de plek waar bijvoorbeeld de bewonersbegeleiders van de NCG werken. Dit zijn de vaste contactpersonen voor inwoners. Inwoners kunnen dagelijks in het Versterkingspunt terecht met vragen, voor informatie of contact met de bewonersbegeleiders van de Nationaal Coordinator Groningen. (…)’

Er wordt voor de bewoners van die dorpen ook een speciaal telefoonnummer geopend voor informatie over de inspectie en het versterken van de woningen: 088 – 041 44 55.

Bronnen
Nationaal Coördinator Groningen, 9 maart 2016: Start woninginspecties in vijf plaatsen in kern aardbevingsgebied

Foto: Versterking woning (foto Centrum Veilig Wonen).
Foto: Hans Alders (foto Nationaal Coördinator Groningen)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.