Zeeuwse actie tegen financiering kerncentrale Borssele

29 augustus 2016Een groep ‘bezorgde Zeeuwen’ wil een volksraadpleging houden over de vraag of een publiek geld gebruikt mag worden om de verliesgevende kerncentrale Borssele overeind te houden.

Uit de website ‘Zeeuwse Volksraadpleging’
‘(…) De 13 Zeeuwse Gemeenten en de Provincie Zeeland willen binnenkort borg gaan staan voor een lening van 200 miljoen euro bij de bank om daarmee de toekomstige verliezen van de kerncentrale Borssele te gaan betalen. Het openhouden van de verlieslijdende kerncentrale wil men dus financieren met geld dat van ons allemaal is.
Willen we dat? Dit voorjaar werd in de media bekend dat de kerncentrale met verlies draait. Het risico van een dergelijke financiering is daarom groot. Indien het fout gaat kan dit het faillissement van de hele Provincie betekenen. Vandaar het voorstel voor een provinciale volksraadpleging waar het zal gaan over de vraag: “Wilt U dat er binnenkort 200 miljoen euro Zeeuws overheidsgeld (d.m.v. geld of garanties) wordt besteed aan het voortzetten van de Kerncentrale Borssele?”
Voor het aanvragen van een volksraadpleging zijn in beginsel 1000 handtekeningen nodig van stemgerechtigde inwoners van Zeeland. Uiteindelijk kan de volksraadpleging gehouden worden als er totaal 6000 handtekeningen binnen zijn. (…)’

WISE: ‘Het gaat om veel meer geld’

Uit een bericht van WISE
‘(…) WISE werd door diverse media en andere belangstellenden benaderd met de vraag of wij achter het initiatief zitten. Dat is niet het geval. We steunen het wel; het is terecht dat de Zeeuwse  bevolking gevraagd wordt om zich direct over zo’n belangrijke kwestie uit te spreken. Wat je ook vindt van kernenergie, het met publiek geld draaiende houden van een verlieslatende bedrijfstak is een belangrijke keuze. Overigens blijkt ook uit de site over het referendum de grote verwarring over de precieze bedragen die de kerncentrale nodig heeft om te overleven. De aandeelhouders is gevraagd garant te gaan staan voor een lening van 200 miljoen euro (die de bank dus wel wil geven als de provincie en de gemeenten maar garant staan voor het geval de lening niet terugkomt uit de kerncentrale zelf) maar dat is dus niet genoeg; het energiebedrijf Delta (voor 70% eigenaar van de kerncentrale) heeft een beroep gedaan op de Rijksoverheid om met nog meer geld (een lening, een garantie, subsidie ?) over de brug te komen. Daarnaast is er de kwestie van de extra investeringen die nodig zijn om Borssele te laten blijven voldoen aan veiligheidseisen, opnieuw aangescherpt na de ramp in Fukushima. In Zeeland worden bedragen genoemd van tussen de 100 en 200 miiljoen euro die hiervoor nodig zijn maar niemand lijkt het precies te weten. De EPZ (exploitant van de kerncentrale) Delta en Essent (eigenaren), de provincie en gemeenten (aandeelhouders) weten het niet of zeggen het niet te weten. Het is krankzinnig om een beroep te doen op publiek geld als er niet eens een duidelijk overzicht op tafel ligt van alle (te verwachten) kosten. (…)’

‘Initiatiefnemers houden zich schuil’

Uit een bericht van de PZC (die de anonimiteit van de initiatiefnemers niet kan waarderen)
‘(…) Wie precies achter het initiatief schuilgaan, wordt angstvallig geheim gehouden. De mensen achter zeeuwsevolksraadpleging.nl willen vooralsnog hun identiteit niet prijsgeven. (…) Wie het formulier voor het raadgevend referendum downloadt en invult, moet zelf wel volledig met de billen bloot. Gevraagd worden: voornaam, achternaam, adres, geboortedatum en handtekening. Zolang de initiatiefnemers achter de schermen blijven opereren, zou je dat kunnen opvatten als strippen voor een groep wildvreemden. (…) De opzet van de actie lijkt geen bemoediging voor een democratisch middel dat een volksraadpleging in ultimo is. Binnen de antikernenergie-beweging doet de ‘gemaskerde’ actie de wenkbrauwen dan ook fronsen. (…)’

Bronnen
Zeeuwse Volksraadpleging, 25 augustus 2016: €200 miljoen naar de verliezen van de kerncentrale Borssele?
WISE, 26 augustus 2016: Zeeuws referendum over Borssele?
PZC, 26 augustus 2016: Actiegroep tegen Borssele verstopt zich (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.