Het klopt: ‘In Nederland zes miljard subsidie naar fossiele energie’

5 juni 2015 – Jesse Klaver (GroenLinks) zei bij Pauw dat 6 miljard euro subsidie naar fossiele energie gaat. NRC.next controleerde het. ‘We beoordelen het als waar.’

‘NRC.next checkt’ vroeg GroenLinks waarop Klaver zich baseerde. Het bleek een rapport van CE Delft en Ecofys te zijn (uit 2011, een onderzoek in opdracht van Eneco en Triodos Bank naar de rol van de overheid op de energiemarkt).
NRC.next vindt het woord ‘subsidie’ wat misleidend, want het gaat vooral om belastingvoordelen, maar de gevolgen voor de economie noemt NRC.next identiek. ‘CE Delft en Ecofys berekenden dat de overheid via maar liefst 53 ingrepen de fossiele energie met 5,6 miljard euro steunde, bijna 6 miljard dus. Ongeveer eenvijfde hiervan ging naar de productie, de rest naar het gebruik. De belangrijkste ingrepen waren een belastingvrijstelling voor kerosine, scheepvaartbrandstoffen en rode diesel (1,7 miljard euro) en kortingen op de energiebelasting voor grootverbruikers (1,8 miljard).’
Volgens NRC.next is dat nu waarschijnlijk niet minder, eerder meer. Toen het IMF vorige maand meldde dat fossiele energie wereldwijd met 5.000 miljard euro gesubsidieerd wordt, berekende de Volkskrant dat het sinds 2011 wereldwijd om een toename van 33 procent ging.
De conclusie van de factcheckers van de NRC: ‘We beoordelen Klavers uitspraak over subsidies voor fossiele energie als waar.’

Een andere uispraak van Klaver kreeg de beoordeling ‘half waar’. Jesse Klaver zei in hetzelfde programma ook: ‘Grootverbruikers betalen 200 keer minder energiebelasting dan jij, ik en de bakker’.
NRC.next concludeert op basis van de cijfers dat Klaver gelijk heeft als we de grootste grootverbruikers met huishoudens vergelijken. Huishoudens betalen zelfs 239 keer meer energiebelasting per kWh. Maar voor kleine ondernemers als de bakker geldt dat niet: zij betalen 25 x zo weinig energiebelasting per kWh. ‘Half waar’, concludeert NRC.next dus.

FluxEnergie heeft de betreffende uitzending nog een keer bekeken en dan blijkt dat Klaver over de energiebelasting iets anders zei: ‘Het is bizar dat grootverbruikers – dat is een hele abstracte naam voor Shell – die betaalt zeshonderd keer minder aan energiebelasting dan jij en ik dat betalen, of de bakker om de hoek – dat is misschien een wat eerlijker vergelijking. Ridicuul dat dat gebeurt.’

Bronnen
NRC.next, 5 juni 2015: ‘Zes miljard subsidie naar fossiele energie’ (via Blendle)
VARA, Pauw, 27 mei 2015: Jesse Klaver laat GroenLinks in de peilingen stijgen  (vanaf 5’40”)
Het rapport ‘Overheidsingrepen in de energiemarkt. Onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen, kernenergie en energiebesparing’ is te raadplegen via de website van CE Delft (oktober 2011,download, 107 pagina’s)

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.