foto: Paul Tolenaar

Zeven Nederlandse politieke partijen bereiken akkoord over Klimaatwet

Zeven Nederlandse politieke partijen, die samen over een ruime meerderheid beschikken in de Tweede Kamer, zijn het eens geworden over de inhoud van de Klimaatwet. Daardoor kan de Tweede Kamer besluiten dat Nederland tegen 2050 (zo goed als) helemaal klimaatneutraal moet draaien.

In hun huidige akkoord gaan de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP niet zover als wat PVDA-topman Diederik Samsom en zijn collega van GroenLinks Jesse Klaver in 2015 vooropstelden. Toen hadden ze de lat gelegd op een vermindering van de CO2-uitstoot met 55% tegen 2030. Nu gaat het wel om 95%, maar pas tegen 2050. Voor 2030 blijft het in 2030 bij een tussentijds streefdoel van 49%, dat trouwens ook is opgenomen in het regeerakkoord van Rutte III. Dat betekent dat er weinig kans bestaat dat de huidige beleids- en oppositieverantwoordelijken zelf politiek worden afgerekend op de behaalde of niet behaalde resultaten. Die resultaten zullen veeleer afstralen op de opvolgers van hun opvolgers. Alvast PVDD-topvrouw Marianne Thieme merkt op dat de wet vooral een intentieverklaring is. De wet zelf zegt: “Het gaat hier nadrukkelijk niet om extern afdwingbare normen.” Concreet: niemand kan de regering van 2050 voor de rechtbank dagen als ze de in de Klimaatwet gestelde doelen niet bereikt.

Toch is deze Klimaatwet de meest ambitieuze klimaatwet ter wereld, juicht GroenLinks. Slechts zeven landen gingen Nederland voor met een dergelijke wet. “Met deze wet halen we het klimaatbeleid uit de sfeer van de vrijblijvende beloften,” aldus nog GroenLinks. Maar de Klimaatwet bevat toch vooral symboliek. Zo is voortaan is iedere vierde donderdag van oktober Klimaatdag, een soort Prinsjesdag voor het klimaat. In de Klimaatwet staat ook dat er om de vijf jaar een klimaatplan moet komen, waarin dan wel concrete maatregelen zijn opgenomen. Om de twee jaar kan het op onderdelen worden geactualiseerd. En elk toekomstig kabinet, welke partijen er ook deel van uitmaken, is verplicht om actie te ondernemen als Nederland zijn doelen niet dreigt te halen.”

Belgisch scenario vermijden

Die verplichting maakt het moeilijker om in een Belgisch scenario terecht te komen. In 2003 legde het toenmalige blauw-rood-groene kabinet Verhofstadt I wettelijk vast dat de Belgische kerncentrales na veertig jaar dienst definitief moesten worden stilgelegd. Maar toen in 2015 de sluitingsdatum voor de eerste drie van de in totaal zeven Belgische kernreactoren naderde, zocht en vond de toenmalige regering (met christendemocraten, maar zonder groenen en zonder Vlaamse sociaaldemocraten) vrij gemakkelijk argumenten om de levensduur van deze reactoren met tien jaar te verlengen.

Duurzame energiesector tevreden

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) uit zich positief over de Klimaatwet. “Hij biedt duidelijkheid op de lange termijn en geeft perspectief aan de bevolking en aan bedrijven voor hun investeringen,” zegt directeur Olof van der Gaag. “Het is belangrijk dat zoveel politieke partijen het eens zijn geworden. Dat geeft stabiliteit. De duidelijkheid op lange termijn maakt dat we keuzes maken vanuit het idee dat we in 2050 een nagenoeg CO2-vrij energiesysteem nodig zullen hebben. Het voorkomt dat we een sprintje trekken naar de 49% reductie in 2030 zonder verder vooruit te kijken.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

1 reactie op “Zeven Nederlandse politieke partijen bereiken akkoord over Klimaatwet”

Duurzame Brabanders|03.07.18|08:38

Ja een klimaatwet is een nuttig instrument, maar moet met gezond verstand, en erkenning van feiten gebruikt worden.
Op de huidige manier, met het sluiten van onze kolencentrales in 2030, SLOOPT hij vooral onze samenleving en economie.
Want als in 2030 onze kolencentrales zouden sluiten, is er nog lang niet genoeg duurzaam opwekvermogen, en gaan stroom verkopers, gewoon Duitse kolenstroom inkopen ene doorverkopen in Nederland
Rutte3 doet NEP CO2 reductie, dit helpt het klimaat niet

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.