Zeven op de tien Nederlanders maken zich zorgen om klimaat

19 september 2015 – Kiezers van alle partijen maken zich zorgen om de klimaatverandering. Ruim de helft vindt dat het kabinet-Rutte meer moet doen om uitstoot CO2 te verminderen. Er is verdeeldheid over Urgenda-zaak.

Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research. I&O Research vermeldt geen opdrachtgever; waarschijnlijk is het een onderzoek op eigen initiatief.

Uit een bericht van I&O Research over het onderzoek
‘(…) Een ruime meerderheid (70%) van de Nederlanders maakt zich zorgen over de uitstoot van broeikasgassen (CO2), de klimaatverandering en de effecten daarvan op het milieu. Niet geheel verwonderlijk houdt het vooral kiezers van GroenLinks en de Partij voor de Dieren bezig, maar het geldt ook in zeer sterke mate voor kiezers van de PvdA, D66, SP en ChristenUnie. Het minst zorgen maken aanhangers van SGP, PVV en VVD zich, al betreft het ook hier nog ongeveer de helft van de achterbannen.

Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat het kabinet-Rutte meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen (CO2) te verminderen. Opvallend is dat ook VVD-kiezers – per saldo – vinden dat het kabinet meer zou moeten doen. Van de PvdA-kiezers vindt 81% dat er meer zou moeten gebeuren.

Verdeeldheid Urgenda-zaak
Milieuorganisatie Urgenda spande een rechtszaak aan tegen de Staat omdat de organisatie vindt dat de Staat zijn burgers onvoldoende beschermt tegen klimaatverandering. De rechter gaf Urgenda in juni dit jaar gelijk, waarop staatssecretaris Wilma Mansveld begin september aankondigde dat het kabinet in beroep gaat tegen de uitspraak.

Nederlanders blijken sterk verdeeld over de ‘Urgenda-zaak’. Vier op de tien (42%) Nederlanders vinden het terecht dat het kabinet beroep aantekent tegen de uitspraak van de rechter. Een zelfde percentage (41%) is het niet eens met deze stelling. Nog eens 16% heeft geen mening of weet het niet. Zes op de tien vinden dat het niet aan de rechter is om de doelstellingen van het klimaatbeleid vast te stellen. Maar tegelijkertijd is ook 56% het eens met de stelling “De uitspraak van de rechter bevestigt de noodzaak van een strenger beleid om klimaatverandering tegen te gaan”.

Dit blijkt uit een landelijk representatief onderzoek van I&O Research onder 1.999 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek liep van vrijdag 4 september tot en met maandag 7 september 2015. (…)’

Schermafdruk 2015-09-19 12.24.05

Bronnen
I&O Research, 19 september 2015: Zeven op de tien Nederlanders maken zich zorgen om klimaat
Onderzoeksverslag, 16 september 2015: Klimaat en de Urgendazaak (pdf, 8 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.