Zeven spelregels voor windmolens van Vereniging Eigen Huis

21 januari 2015 – De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en windturbine-exploitanten moeten bij de bouw van windturbines meer rekening houden met omwonenden, vindt Vereniging Eigen Huis. Daarom stelde zij zeven spelregels op die moeten zorgen voor meer draagvlak onder omwonenden van windturbines.

De regels gelden voor windmolens die binnen een straal van twee kilometer van een woning worden gebouwd.

Uit een bericht van de Vereniging Eigen Huis
‘(…) De Nederlandse Wind Energie Associatie ontwikkelde een gedragscode, maar de vereniging vindt dat deze code huiseigenaren niet goed beschermt. Beter is de gedragscode van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, vindt Vereniging Eigen Huis. (…)’

‘(…) De uitgangspunten van Vereniging Eigen Huis:

  1. Omwonenden van de geplande windturbine moeten in een vroeg stadium bij de plannen worden betrokken. Vanaf de beginfase moeten zij periodiek worden geïnformeerd over het plan en de bouw.
  2. Omwonenden mogen deelnemen aan overleggen over de planontwikkeling.
  3. Opmerkingen en suggesties van de omwonenden moeten door de initiatiefnemers van de windturbine zwaar meegewogen worden in de planontwikkeling. Als de initiatiefnemers deze suggesties niet ter harte nemen, moeten zij dit goed motiveren.
  4. De initiatiefnemer moet omwonenden in een zo vroeg mogelijk stadium een aanbod doen, zodat eventuele bezwaren en overlast van de molen worden weggenomen of gecompenseerd.
  5. Omwonenden kunnen financieel participeren en profiteren van de windturbine(s).
  6. Na de bouw moeten de initiatiefnemers en omwonenden de afspraken borgen en evalueren.
  7. Er moet een onafhankelijk klachtenloket komen voor het niet, of niet goed naleven van de regels. (…)’

Bron
Vereniging Eigen Huis, 20 januari 2015: Zeven spelregels voor windturbines

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.