Zeventig gemeenten voeren op valreep nog precariobelasting in

Zeventig gemeenten voeren op valreep nog precariobelasting in

3 januari 2016Zo’n zeventig gemeenten hebben nog snel precariobelasting ingevoerd, voordat deze in 2017 vermoedelijk wordt afgeschaft, aldus de Volkskrant. Door een overgangsregeling kunnen de gemeenten de belasting op ondergrondse kabels en leidingen nog voor tien jaar heffen. 

In 2015 betaalden energie- en waterbedrijven in 90 van de 390 gemeenten precariobelasting; eind december 2016 waren dat er 160, zo citeert de Volkskrant cijfers van Netbeheer Nederland. Het AD kwam een paar dagen eerder, gebaseerd op cijfers van Stedin en Alliander, op 140 gemeenten met precarioheffing.

De belasting op ondergrondse kabels en leidingen is omstreden, omdat energieleveranciers de kosten doorberekenen aan al hun klanten, ook die uit andere gemeenten dan de gemeente die de belasting int. Bovendien is de belasting verstopt in de energie- of waterrekening.

Minister Plasterk wil de belasting afschaffen, maar draalt, aldus de Volkskrant.

‘(…) In de laatste week van januari buigt de Tweede Kamer zich wederom over het afschaffen van de ondergrondse precariobelasting. Volgens het ministerie van Binnenlandse zaken zijn alle partijen het eens over de afschaffing. Plasterk heeft begin december echter een plotselinge draai gemaakt. In zijn oorspronkelijke wetsvoorstel zouden alleen de 90 gemeenten die reeds in 2015 ondergrondse precariobelasting inden hier tot 2027 mee door mogen gaan. Dit om hen niet plotseling met een begrotingstekort op te zadelen. Na een succesvolle lobby door gemeenten is die overgangsregeling nu uitgebreid. Ook gemeenten die de belasting pas in 2016 introduceerden, vallen nu onder de overgangsregeling. (…)’

Netbeheer Nederland wil af van deze uitbreiding, aldus de Volkskrant.

Uit een bericht van Nu.nl
‘(…) Netbeheer Nederland schat dat burgers en bedrijven vanwege de uitbreiding van de overgangsregeling de komende tien jaar 1,3 miljard euro extra kwijt zijn aan de ondergrondse precariobelasting. In totaal zou de het om zo’n 3 miljard euro gaan. (…)’

Om deze kosten op te vangen, willen de netbeheerders hun tarieven verhogen met ten minste 15 euro per jaar.  Het AD zette de kosten voor de netbeheerders Alliander en Stedin in verschillende gemeenten op een rij.

Uit een bericht van het AD
‘(…) Per gemeente gaat het al snel om vele miljoenen: neem koploper Den Haag dat een slordige 11,5 miljoen euro heft. Rotterdam rekent 9,8 miljoen, Haarlemmermeer 6,5 miljoen, Leiden 5,7 miljoen. Over dit jaar kreeg Alliander liefst €148 miljoen op zijn bord geschoven, 38 miljoen meer dan vorig jaar. Stedin moet ruim 60 miljoen betalen, vorig jaar was dat nog 36 miljoen euro. (…)’

Bronnen
Volkskrant, 2 januari 2017: Tientallen gemeenten voeren op valreep omstreden belasting nog in
AD, 29 december 2016: Gemeenten spekken hun kas met precario: burger de dupe
Nu.nl, 2 januari 2017: ‘Zeventig gemeenten profiteren van op de valreep ingevoerde precariobelasting’
FluxEnergie, 22 november 2016: Energierekening extra omhoog door gemeentelijke belasting

Foto: Enexis

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.