Zó maak je mensen enthousiast voor windenergie!

27 november 2015Omdat er op zó veel plekken weerstanden zijn tegen de komst van windmolens in de eigen omgeving, besloot Milieudefensie een brochure te maken met tips. Hoe maak je van windmolens een succesverhaal en voorkom je gemopper en teleurstellingen.

Uit een persbericht van Milieudefensie
‘(…) Windenergieprojecten waarin burgers participeren verlopen veel positiever en soepeler en hebben een grotere kans van slagen dan projecten waar geen burgers bij betrokken zijn. Dat bleek de afgelopen 3,5 jaar tijdens het windenergieproject van Milieudefensie, een onderdeel van het ‘Project A15’. Bij dit project zocht Milieudefensie contact met burgers langs de snelweg A15 om hen enthousiast te maken voor lokale windprojecten. In de vandaag gepubliceerde brochure ‘Voor de wind! Hoe je de handen op elkaar krijgt voor windenergie’ deelt Milieudefensie de geleerde lessen met burgers en beleidsmakers die aan de slag willen met windenergie.

In de media wordt de weerstand tegen windmolens breed uitgemeten. Volgens Milieudefensie kan deze weerstand voor een groot deel voorkomen worden door bewoners een belangrijke, actieve rol te geven en door op tijd, positief en transparant over de windplannen te communiceren. Daarnaast is het bieden van participatie in de opbrengst essentieel: dit kan door aandelen, obligaties of het instellen van een fonds waarmee de omgeving kan worden verbeterd of verduurzaamd. Denk daarbij aan een opknapbeurt van het buurthuis of aan zonnepanelen voor de basisschool.

Burgers en beleidsmakers
De brochure belicht de verschillende manieren waarop een windproject tot stand kan komen met draagvlak vanuit de bevolking. Het gaat in op projecten geïnitieerd door een burgerinitiatief in samenwerking met een projectontwikkelaar en/of in samenwerking met een landelijke windcoöperatie. De brochure geeft praktische tips hoe je dit, als burgerinitiatief, kunt aanpakken. In het hoofdstuk gericht op beleidsmakers worden zij aangemoedigd om open te staan voor een bottom upbenadering.

Van juni 2012 tot eind 2015 maakte Milieudefensie zich hard voor windenergie langs de A15. In Lansingerland, Barendrecht, Dordrecht, Geldermalsen, Neerijnen, Ochten en Nijmegen zocht zij contact met betrokken mensen en al bestaande groepen om zich gezamenlijk in te zetten om windenergieprojecten succesvol van de grond te krijgen. Het project A15 werd gesteund door de Nationale Postcode Loterij. (…)’

 

Uit de brochure
‘(…) Wij hebben gemerkt dat je draagvlak kunt vergroten door bewoners een belangrijke, actieve rol te geven en door op tijd, positief en transparant over je windplannen te communi­ceren. Onze aanpak zorgt ervoor dat je (sterke) weerstand vóór bent. Hiervoor kun je een aantal dingen doen die we in dit rapport beschrijven. (…)
Draagvlak ontstaat als er aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Zorg voor het vroegtijdig betrekken van burgers in het proces, liefst vóórdat belangrijke aspecten als locatie, situering, hoeveelheid, participatiemogelijkheden, compensatieregelingen, enzovoort al vastliggen. Borg de mogelijkheid voor burgers om daadwerkelijk iets bij te dragen.
  • Zorg ervoor dat het proces open en transparant is en eerlijk verloopt. Het is namelijk van essentieel belang dat de bewoners vertrouwen hebben in het project en de initiatiefnemers. Heldere en open communicatie is daarbij een voorwaarde.
  • Zorg voor mogelijkheden voor participatie in de opbrengst.
  • Zet in op maatwerk en een slimme strategie. (…)

Soms hoor je dat het belangrijk is om een neu­ traal verhaal te communiceren over windenergie. Vooral niet te gekleurd over de voor­ en nade­ len. Onze ervaring is dat het juist belangrijk is om de positieve kanten van het verhaal te laten zien. Zeker als lokaal burgerinitiatief moet je laten zien dat je enthousiast bent over je plan en kunnen uitleggen waarom. Daarbij maken we wel de kanttekening 19 dat een projectontwikkelaar van buiten de gemeenschap een andere indruk maakt met een ‘hoera­verhaal’ over een windpark dan een lokaal initiatief. Daarom kan samenwer­king tussen beide partijen goed werken. Natuurlijk hoef je de nadelen niet te ontkennen en is het belangrijk om de zorgen en vragen van mensen serieus te nemen. Je moet wel eerlijk zijn, maar dat is iets anders dan neutraal. (…)’

Bronnen
Milieudefensie, 26 november 2015: Voor de wind! Hoe je de handen op elkaar krijgt voor windenergie
Brochure: Voor de wind! Hoe je de handen op elkaar krijgt voor windenergie (pdf, 36 pag.)
Illustratie uit de brochure

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.