‘Zonder kernenergie lukt het niet’

‘Zonder kernenergie lukt het niet’

24 april 2017De Volkskrant opende zaterdag de opiniebijlage met een pleidooi voor kernenergie. ‘De bezwaren daartegen zijn  sterk overtrokken.’ Het is een pleidooi voor de nieuwe generatie kernenergie, die uit gesmoltenzoutreactoren.

Het pleidooi is van Marcel Crok (wetenschapsjournalist, ook wel bekend als ‘klimaatscepticus’, initiatiefnemer van climategate.nl, en auteur van ‘De Staat van het Klimaat’).
Volgende week verschijnt het boek ‘Ecomodernisme’ waarin hij een hoofdstuk over kernenergie schreef. Het essay van Crok in de Volkskrant is gebaseerd op onderzoek voor dat hoofdstuk (‘Ik kwam erachter dat deze vorm van energiewinning misschien begrijpelijk, maar volstrekt ten onrechte een slechte reputatie heeft gekregen.’).
Hij betoogt dat de aantallen doden door kernenergieongevallen ‘verbleken bij het aantal doden dat bij andere vormen van energie valt’ (‘Zelfs bij zon en wind vallen, bij bouw en onderhoud, meer slachtoffers dan bij kernenergie.’).

Uit de opiniebijdrage van Marcel Crok in de Volkskrant
‘(…) Hoe groen en duurzaam het ook lijkt, met zon en wind gaan we de transitie naar een CO2-arme energievoorziening niet redden. Er is weliswaar een spectaculaire groei aan zonne- en windenergie, maar aan het wereldwijde totaal dragen deze bronnen minder dan 1 procent bij. Duurzame energie kan de groeiende vraag simpelweg niet bijbenen. (…)

Het lukt niet zonder kernenergie
Steeds meer klimaatactivisten, onder wie de bekende Amerikaanse klimaatwetenschapper James Hansen, zien in dat het probleem niet getackeld kan worden zonder kernenergie. (…) Ondanks alle weerzin zit kernenergie weer enigszins in de lift. Toch denk ik niet dat ze binnen 25 jaar fossiele brandstoffen zelfs maar tot 50 procent terug zal dringen. Daarvoor zou het aantal kerncentrales moeten groeien van 450 vandaag tot ongeveer 8.000 grote centrales in 2040. In Nederland zouden binnen 25 jaar maar liefst veertien kerncentrales moeten worden gebouwd. Dat gaat niet gebeuren. (…)

Maar wel met een nieuw type kerncentrale
Ook voorstanders van kernenergie beseffen dat aan de huidige generatie kerncentrales nadelen kleven. Vooral het gebruik van splijtstofstaven in water onder hoge druk brengt risico’s met zich mee en de verwerking van hoogradioactief afval blijft een belangrijk issue. Onderzoekers werken daarom aan een nieuwe generatie kernreactoren (de vierde generatie) die op het gebied van veiligheid, afvalproductie en kostprijs beter moeten scoren dan de huidige: (…) de zogeheten gesmoltenzoutreactor. Nucleaire ongelukken zijn bij dit type reactor vrijwel uitgesloten. (…) Voor deze ontwikkeling moet wel nog uitgebreid materiaalonderzoek gedaan worden; de commercialisering ligt dan ook zeker twintig jaar in de toekomst. (…)

Het vraagt lef van politici
In mijn ideale wereld draait Nederland in 2050 volledig op thoriumcentrales. Die ideale wereld is schoner en veiliger, een wereld waarin debat over klimaat niet gedomineerd wordt door irreële angstscenario’s maar door feitelijk onderbouwde, duurzame oplossingen.
Om die wereld te bereiken moeten politieke partijen de komende regeerperiode over hun eigen schaduw heen springen en het taboe op kernenergie doorbreken. Ik hoop dat ze het lef hebben.(…)’

Bronnen
De Volkskrant, opiniebijlage, 22 april 2017: Zonder kernenergie geen ideale wereld (via Blendle)
Website Climategate.nl
Website De Staat van het Klimaat
Foto: still uit video wegmetmvo.nl
Illustratie: Wikipedia

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.