Zonder subsidie op fossiel daalt de CO2-emissie met 20%

28 juli 2015 – Op de opiniepagina van het FD vraagt een universitair docent van de TU Delft de overheid vooral toch goed te kijken naar het recente IMF-rapport over de wereldwijde miljarden subsidies voor fossiele energie.

Neelke Doorn is universitair docent Ethiek en Technologie aan de TU Delft en geeft daar leiding aan een onderzoek in het kader van ‘Maatschappelijk Verantwoord Innoveren’.
Op de opiniepagina wijst zij op het belang van het IMF-rapport over energiesubsidie en de wijze waarop de miljardensubsidies voor fossiele energie vertekenend werken. Het IMF-rapport werpt een heel ander licht op de stelling dat duurzame energiebronnen slechts zouden kunnen bestaan bij de gratie van subsidies.

Uit de opiniebijdrage in het FD
‘(…) De studie benadrukt dat jaarlijks $ 5300 mrd wordt besteed aan subsidies voor fossiele brandstoffen, ofwel 6,5% van het wereldwijde bnp. Dat is meer dan de 6% die we wereldwijd jaarlijks aan gezondheidszorg uitgeven. Volgens het rapport dalen CO2-emmissies met 20% als deze subsidies zouden verdwijnen. Het IMF-rapport is van groot belang voor de voorvechters van groene energie. In het debat rond de energietransitie beweren de tegenstanders van duurzame energie dat groene energietechnologieën (en juist niet de fossiele brandstoffen) niet rendabel zijn zonder subsidies. Omdat deze argumenten nooit weerlegd zijn, wordt nog algemeen aangenomen dat de kosten voor zonne- en windenergie veel hoger zijn per kilowattuur dan die voor kolen en gas. Hoewel onderzoek op het gebied van innovatie- en transitiemanagement erop wijst dat de kosten van nieuwe groene technologieën drastisch zullen dalen met toenemend gebruik, blijven de voorstanders van fossiele brandstoffen beweren dat zij het financiële argument aan hun kant hebben. Het rapport van het IMF ontkracht deze argumenten nu eindelijk.(…)’

Neelke Doorn beschrijft ook hoe de onderzoekprogramma waarbij zij betrokken is een veel grotere kans op succesvolle transitie bieden: ‘Aan de TU Delft geef ik leiding aan NWO-gefinancierd onderzoek in het kader van ‘Maatschappelijk Verantwoord Innoveren’ (MVI) en ‘Responsible Research and Innovation’ (EU). Deze programma’s bieden een veel grotere kans op een succesvolle (energie)transitie. We bekijken hoe er bij het ontwerp van technologie al rekening kan worden gehouden met sociale en morele aspecten, op het gebied van de bouw en mogelijke eigendom, maar ook wat betreft de keuze van specifieke materialen en vormgeving. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn om rekening te houden met de maatschappelijke zorg over de invloed van windparken op trekvogels, door te eisen dat daar bij het ontwerp van windturbines al aandacht aan besteed wordt. Lokale tegenstand tegen zonne-of windenergieparken kan worden ondervangen door burgers de kans te geven erin te investeren.’

Bronnen
FD, 27 juli 2015: Fossiele energie bestaat bij de gratie van wereldwijde miljardensubsidies (registratie)
Over het IMF-rapport:
FluxEnergie, 19 mei 2015: (IMF-rapport) How lager are global energy subsidies?
FluxEnergie, 19 mei 2015: IMF: ‘Wereldwijde subsidie fossiele energie 5,3 biljoen dollar’
FluxEnergie, 5 juni 2015: Het klopt: ‘In Nederland zes miljard subsidie naar fossiele energie’
FluxEnergie, 23 juli 2015: IMF: ‘Energieprijs moet per Nederlander € 550 omhoog’

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.