‘Zonne-energie en windenergie zijn hard nodig’

16 maart 2015 – Het nieuwe akkoord over het bijstoken van biomassa is een tussenstap in de lange weg naar een duurzame energiehuishouding, aldus Xander van Huffelen in een commentaar in de Volkskrant. Er moet vooral worden geïnvesteerd in zonne- en windenergie.

Het is mooi dat milieuorganisaties en energiebedrijven een akkoord hebben gesloten over het bijstoken van biomassa in kolencentrales, vindt Van Huffelen. Maar wel als tijdelijke oplossing.

Uit het artikel in de Volkskrant
‘(…) Aan het meestoken van biomassa in kolencentrales zit van oudsher een bijsmaak, omdat deze methode de levensduur van kolencentrales verlengt. Kolencentrales stoten meer CO2 uit dan bijvoorbeeld gascentrales en zijn daardoor slecht voor het klimaat. (…)’

Hij ziet biomassa liever olie vervangen als grondstof voor de petrochemische industrie. Voor energie-opwekking kan energie beter uit zon en wind gehaald worden.

‘(…) Tegelijkertijd zijn er extra inspanningen nodig om duurzame technieken van zon en wind op de lange termijn te verbeteren. (…)’

 

Bron
de Volkskrant, 16 maart 2015: Zonne-energie en windenergie zijn hard nodig

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.