Zonne-energiesector groeit gestaag, maar nog niet spectaculair

11 mei 2016 – De werkgelegenheid in de zonne-energiesector is in 2015 met 7 procent gestegen en de omzet met 5 procent. Dit is de belangrijke conclusie van het Nationaal Solar Trendrapport 2016.

Gisteren is het ‘Solar Trendrapport 2016’ verschenen, een initiatief van Solar Solutions en Solar Magazine met medewerking van de TKI Solar Energy.

Uit een bericht van Solar Magazine
‘(…) Inmiddels werken er in de Nederlandse zonne-energiesector 9.053 mensen. In 2015 werd er daarbij 500 megawatt (red. definitieve cijfers volgen later dit jaar) aan zonnepanelenvermogen toegevoegd, tegenover 302 megawatt in 2014.

In Nederland wordt ruim 1,9 miljard euro omzet gegenereerd in de gehele zonnestroomsector. Dat is een groei van 13 procent ten opzichte van 2014. Het overige gedeelte komt uit activiteiten in het buitenland. De zonnestroomsector worstelt al jaren met matige winstcijfers en lijkt in 2015 de koers omhoog te hebben gevonden. Een sectorwinst van 331 miljoen euro is een groei van 84% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Redenen hiervoor kunnen zijn: de totale omzet is gegroeid en de bedrijven hebben meer grip op de kosten en de algehele bedrijfsvoering gekregen, de marges op andere producten, diensten en projecten zijn hoger, de inkoopkosten zijn lager en de marges hoger door producten uit andere landen en van andere leveranciers te betrekken, et cetera.

De groei in werkgelegenheid is meegegroeid met het totaal geïnstalleerd vermogen en de omzetten. De zonne-energiesector als geheel (zonnestroom en zonnewarmte) passeert de 9.000 voltijdbanen (fte). Alleen al de zonnestroomsector houdt bijna 9.000 fte aan het werk. De groei in werkgelegenheid ten opzicht van vorig jaar komt met name door de grotere groep installateurs die het gegroeide geïnstalleerd vermogen realiseerde.

Andere belangrijke conclusies zijn:

  • 88 procent van de in van de in zonne-energie actieve ondernemers verwacht in 2016 groei ten opzichte van 2015.
  • 77 procent van de sector is voor het behoud van salderen na 2020.
  • De voor- (41 procent) en tegenstanders (46 procent) van de importheffingen zijn bijna in balans.
  • 64 procent beoordeelt de aanwezigheid van de postcoderoosregeling als positief, maar 26 procent vindt wel dat deze beter kan.
  • De omzet van de Nederlandse zonnestroomsector is 2,56 miljard euro, daarvan valt 1,91 miljard euro in Nederland.
  • De winst van de Nederlandse zonnestroomsector is daarbij gegroeid van 52 miljoen euro in 2014 naar 334 miljoen euro in 2015.
  • In de zonnewarmtesector bedroeg de omzet in 2015 13,1 miljoen euro en de winst bedroeg 3,5 miljoen euro.
  • Bijna 60 procent van de ondervraagden geeft aan behoefte te hebben aan kennis over opslagsystemen. De kennisvraag is dan ook nergens zo groot als op dit domein (…)’

Bronnen
Solar Magazine, 10 mei 2016: EXCLUSIEF: Solar Magazine presenteert hoofdlijnen Solar Trendrapport 2016
(De link waarmee het rapport gratis besteld kan worden, levert helaas geen toezending van het rapport op)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.