Zonnepanelen presteren prima

6 juli 2015 –  Het overgrote deel van de zonnestroomsystemen in Nederland functioneert goed tot zeer goed. Dat blijkt een onderzoek onder gebruikers.

Een bericht van RVO
Ook dit jaar functioneert het overgrote deel van de zonnestroomsystemen goed tot zeer goed, blijkt uit de actie ‘Tel de Zon’. In de actie hielden bezitters van zonnepanelen tijdens de week van de Solar Days bij hoeveel zonnestroom hun systeem in die week opwekte. Er bleek een gemiddelde opbrengst van 33.4 kWh per kWp geïnstalleerde panelen, in één week.

De opbrengst is ongeveer gelijk aan die van vorig jaar, maar de spreiding is veel kleiner doordat de instralingsverschillen over het land nu maximaal 10% bedroegen, ten opzichte van 30% vorig jaar. De opbrengst is hoog, en verschillende nogal per dag: tijdens de tweede dag van de Solar Days week was er vrij veel bewolking, en op vrijdag 5 juni was het bijna tropisch en gold een code rood, gevolgd door een zonnig, maar relatief koud weekend.

Het is duidelijk dat eigenaren van zonne-energie installaties erg geïnteresseerd zijn in de prestaties van hun systeem. Door de grote belangstelling van meer dan 3000 deelnemers, verspreid over het hele land, is het onderzoek representatief voor Nederlandse zonnestroomsystemen.

Uit een bericht van Solar Days
‘(…) Actie ‘Tel de Zon’: Een uniek overzicht van zonnestroom in Nederland
Bijna alle zonnestroomsystemen hebben de mogelijkheid om af te lezen hoeveel zonnestroom er is geproduceerd, maar die informatie is niet voor iedereen gemakkelijk te interpreteren. Met deze actie geeft de Stichting Monitoring Zonnestroom en het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht aan iedereen die mee wilde doen een steuntje in de rug om inzicht te krijgen in de prestaties van hun systeem. Daarvoor zijn eigenaren van zonnestroominstallaties gevraagd om tijdens de Solar Days één week bij te houden hoeveel zonnestroom hun systeem heeft opgewekt. Daarnaast is hen gevraagd naar technische gegevens van hun systeem, zoals het aantal panelen, het vermogen van het systeem (Watt-Peaks of Wp), het type panelen, hellingshoek en oriëntatie (Zuid, West, Oost). Met deze gegevens kan uitgerekend worden wat elk systeem zou opwekken bij optimale werking, rekening houdend met informatie over lokale zonne-instraling van het KNMI en uit satellietbeelden.
De prestatie van een zonnestroomsysteem is niet voor elke toepassing hetzelfde. De specificaties van de panelen en de omvormers verschillen, maar ook de oriëntatie en omgeving is van invloed.
Af en toe kan het voorkomen dat een systeem minder stroom produceert dan je zou verwachten op basis van de specificaties. Zoals bij alle technische apparaten kan er wel eens een zonnepaneel of een omvormer zijn die het minder goed doet, of presteert het systeem als geheel minder goed dan je zou verwachten. Doordat de Stichting Monitoring Zonnestroom voor elk systeem een eigen analyse maakt, kan per systeem worden onderzocht of het goed functioneert.
Elke deelnemer zal die analyse over zijn eigen systeem ontvangen. Bij gegronde twijfel over het functioneren van het systeem kan de eigenaar van het systeem besluiten om verder uit te zoeken of er iets mis is. ‘Tel de Zon’ is afhankelijk van de gegevens die de deelnemers doorgeven, wat betekent dat de kwaliteit van de analyse afhangt van de juistheid van de verstrekte gegevens. (…)’

Bronnen
RVO, 3 juli 2o15: Tel de Zon 2015: Zonnestroomsystemen presteren prima in Nederland
Solar Days, 25 juni 2015: Tel de Zon 2015: Zonnestroomsystemen presteren prima in Nederland

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.