Zorgen over financiering ECN: budget in paar jaar gehalveerd

Zorgen over financiering ECN: budget in paar jaar gehalveerd

20 oktober 2015 – Minister Kamp wil de subsidie aan het Energie Onderzoekcentrum Nederland (ECN) terugbrengen naar € 16 mln. Daarmee wordt in een paar jaar tijd de subsidie gehalveerd.

Bij de begrotingsbehandeling van EZ bleek vorige week al dat de Tweede Kamer zich zorgen maakt. De subsidie aan ECN was in 2011 nog € 33 mln, werd in 2013 € 24 ml, is dit jaar € 19 mln en gaat volgend jaar dus naar € 16 mln.
D66 stelde per motie voor toch  € 5 mln méér uit te trekken voor ECN. Het CDA diende een motie in om de budgetverlaging te compenseren uit het onderzoeksbudget in de SDE+-regeling.
Ook de PvdA wilde ECN ontzien vanwege het grote belang van het instituut voor de energietransitie. Kamerlid Jan Vos: ‘Mijn fractie is van mening dat ECN zich moet richten op de transitie en daarbij zo veel mogelijk rompslomp bespaard moet blijven ten aanzien van het inkrimpen van de organisatie.’ Met een motie vroeg hij de regering te voorkomen dat in 2016 cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat. ‘We maken in Nederland een enorme transitie naar duurzame energie door. Dan kunnen we het toch eigenlijk niet verkopen dat straks van de 240 mensen die daar werken, er tachtig op straat staan als gevolg van de bezuinigingen die we doorvoeren?’’
Na het herfst reces wordt over de ingediende moties gestemd.

Minister Kamp voelde niets voor een verhoging van de subsidie. ‘Het is duidelijk dat de bezuinigingen die over de hele linie worden doorgevoerd bij de grote technologische instellingen, pijn doen. Die instellingen moeten zich aanpassen. Dat moeten ze allemaal, ook het ECN. Een aantal dingen moeten daar anders en goedkoper en er moet meer extern geld aangetrokken worden.’
Hij sluit gedwongen ontslagen zelfs niet uit.
Kamp wil bezien of er gesneden kan worden in de taken van ECN: nucleair (kernreactor Petten), beleidsstudies en duurzame energie.

Het Noord-Hollands Dagblad meldt dat ook de provincie Noord-Holland zich grote zorgen maakt.

Uit het bericht van het Noord-Hollands Dagblad:
‘(…) Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland laat het er niet bij zitten. ,,ECN is al pittig gekort, terwijl het een van de partijen is die een belangrijke rol spelen bij het realiseren van de doelstellingen in het Nationaal Energieakkoord. Ze moeten niet minder geld krijgen, maar juist veel meer geld. Dit is echt een hele grote fout.’’ Bond zegt binnenkort een afspraak te hebben met minister Kamp en het onderwerp te agenderen. (…)’

Reactie ECN
ECN is terughoudend met een reactie.

Uit een bericht van het Noord-Hollands Dagblad
‘(…) In de reactie laat ECN weten nog in overleg te zijn met het ministerie van Economische Zaken over de toekomst. ’We zijn blij dat de minister het belangrijk vindt om de noodzakelijke kennis te behouden maar dit moet zich nog wel wel materialiseren. Ook zijn wij blij met de brede steun die we krijgen van bedrijfsleven en politiek die ons belang zien voor de energietransitie.’ (…)’

 

Bronnen
Noord-Hollands Dagblad, 15 oktober 2015: Zorgen over toekomst ECN (Registratie)
Noord-Hollands Dagblad, 15 oktober 2015: Bezuinigingen bij ECN moeten niet tot ‘ongelukken’ leiden
Noord-Hollands Dagblad, 16 oktober 2015: ECN blij met steun politiek en bedrijfsleven
Tweede Kamer, vergadering 15 oktober 2015.
Foto ECN

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.