Zuid-Holland zoekt alternatieve locaties voor windturbines

Schermafdruk 2015-08-06 06.16.38

6 augustus 2015 – De provincies Zuid-Holland verkent 32 alternatieve locaties voor windenergie voor 70 MW nog op te stellen vermogen (± 24 windturbines) in de regio Rotterdam.

Uit een bericht van de provincie Zuid-Holland
‘(…) De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek voor naar alternatieve locaties voor windenergie in de regio Rotterdam. Dit om de eerder met gemeenten afgesproken opgave van 150 MW in de voormalige stadsregio Rotterdam te halen. Als blijkt dat deze locaties geschikt zijn –  rekening houdend met milieuaspecten als geluid, slagschaduw, natuur, landschap – kunnen Provinciale Staten ze opnemen in een herziene Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Dat is een eerste stap om windturbines op deze locaties planologisch mogelijk te maken.
Het gaat om 32 alternatieve locaties in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nisserwaard, Rotterdam, Ridderkerk, Schiedam en Vlaardingen.
Medio 2012 sloten de provincie en de toenmalige stadsregio Rotterdam een convenant voor de realisatie van minimaal 150 MW opgesteld vermogen aan windenergie. Tijdens de uitvoering van het convenant is door betrokken gemeenten geconstateerd dat een deel van de in het convenant aangewezen locaties om technische redenen minder turbines kunnen herbergen dan gepland. Hierdoor zijn alternatieve locaties nodig om de afgesproken opgave te halen. Met de betrokken gemeenten en marktpartijen is een lijst van alternatieve locaties opgesteld, die nu worden onderzocht. (…) Om te komen tot de afgesproken 150 MW moeten de alternatieve locaties zorgen voor een minimaal te realiseren opgesteld vermogen van 70 MW. (…)
In het MER worden bovendien 3 nieuwe locaties onderzocht die buiten de voormalige stadsregio Rotterdam vallen en die zijn aangedragen door initiatiefnemers. Dat zijn locaties in Delft (Technopolis), Pijnacker Nootdorp (A12 de Balij) en Westland (ABC Westland). (…)
Alle provincies hebben samen met het Rijk afgesproken om 6.000 megawatt (MW) aan windenergie op land te realiseren in 2020. Het Zuid-Hollandse aandeel is 735,5 MW. Dit zijn bestaande en nieuwe windturbines samen. De provincie realiseert deze opgave voor een groot deel op Goeree-Overflakkee en in het Rotterdamse havengebied. Eén windturbine levert rond de 3 MW, genoeg stroom voor ruim 1800 huishoudens. (…)’

Bronnen
Provincie Zuid-Holland, 4 augustus 2015: Onderzoek naar alternatieve locaties voor windturbines regio Rotterdam
Startdocument PlanMER partiële herziening VRM windenergie Zuid-Holland (pdf, 18 pag.)
Kaart met locaties (pdf, 2 MB)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.