foto: provincie Zuid-Holland/RVO

Zuid-Holland zoekt innovatieve ondernemers voor energietransitie vaarwegen

Competitie vaarwegen Zuid-Holland.

De provincie Zuid-Holland is met nationale steun gestart met een competitie voor innovatieve ondernemers. Ze daagt hen uit om op de oevers en kades van provinciale vaarwegen op een duurzame manier energie op te wekken.

Zuid-Hollands gedeputeerde Rik Janssen (SP) ondertekende hiervoor tijdens het recentste Festival van de Toekomst een samenwerkingsovereenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Deze competitie draagt bij aan de doelstelling van de provincie om de CO2-emissie en het energiegebruik bij aanleg of beheer en onderhoud van een (vaar)weg tot het jaar 2025 met 25% te reduceren ten opzichte van het peil van 2015. Dit project loopt tot najaar 2020.

Door het stimuleren van ondernemers om haalbaarheidsstudies op te stellen en proefprojecten uit te voeren hoopt de provincie de ontwikkeling van innovatieve concepten te versnellen. Zuid-Holland mikt op tien haalbaarheidsstudies. Het is de bedoeling om twee ervan te selecteren om een proefproject uit te voeren.

Dit initiatief kadert binnen het algemene beleid van het provinciebestuur om het innovatiepotentieel van Zuid-Holland om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. In dit kadert reikt ze ook een subsidie uit voor innoverende initiatieven gericht op de energietransitie. Het is ook de bedoeling meer te leren over de mogelijkheden om de totale kosten van de levenscyclus van infrastructuurwerken te verlagen.

Op vrijdagmiddag 28 september 2018 vindt er bij RVO Den Haag een informatiebijeenkomst over de competitie plaats.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.