Energietransitie: Nederland in EU nog steeds in de achterhoede

Energietransitie: Nederland in EU nog steeds in de achterhoede

4 juli 2016Het is eigenlijk al geen nieuws meer en er zit ook maar weinig verandering in: Nederland doet het m.b.t. de energietransitie in de EU buitengewoon slecht. Het CBS vergeleek hoever de verschillende EU-landen zijn met het behalen van de afgesproken doelen. Voor hernieuwbare energie behoort Nederland nog steeds bij de achterhoede.

Uit het bericht van het CBS
‘(…) Nederland voldoet momenteel alleen voor het percentage hoogopgeleiden aan de EU-doelstellingen voor 2020. De andere 2020-doelen zijn nog niet gehaald. Bij de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling en het gebruik van duurzame energie is het doel ten opzichte van de stand in 2005 nog het verst uit zicht. In 2010 hebben de regeringsleiders van alle EU-lidstaten acht kerndoelstellingen vastgesteld op de thema’s onderwijs, klimaat en energie, arbeidsparticipatie, onderzoek en ontwikkeling en armoedebestrijding. Voor elke EU-lidstaat zijn deze voornemens vertaald naar nationale doelstellingen. (…) De regeringsleiders hebben de ambitie uitgesproken om deze voor eind 2020 te halen. (…)

Nederland en de EU-2020-doelstellingen

Gebruik hernieuwbare energie ver van doel
In 2015 werd 5,8 procent van de geconsumeerde energie hernieuwbaar opgewekt, waar de doelstelling 14 procent is voor eind 2020. Hiermee behoort Nederland in de EU tot de achterhoede. Nederlandse huishoudens stoken bijvoorbeeld relatief weinig hout (dat tot de biomassa gerekend wordt), maar veel aardgas. Daarnaast wordt in Nederland nauwelijks energie uit waterkracht opgewekt. Zweden en Finland zijn de koplopers in het gebruik van biomassa als energiebron. Nederland staat op dit moment op de 26e plek in de EU. Alleen Malta en Luxemburg scoren lager. De beschikbare subsidies voor hernieuwbare energie zijn in Nederland lager dan in landen als Duitsland en Denemarken. (…)’

Ranglijst landen m.b.t. EU-doelstellingen

Broeikasgasemissies
Nederland is voor de reductie van broeikasgasemissies ongeveer halverwege de overeengekomen doelstelling en scoort daarmee ook niet meer dan een 21e plaats binnen de EU.

Bronnen
CBS, 1 juli 2016: Nederland heeft meeste EU-doelen nog niet binnen
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.