Huisregels

Iedereen is welkom om op deze website te reageren op het nieuws. Daarbij wordt men verzocht het volgende in acht te nemen:

 • De voertaal in de commentaren op deze website is Nederlands.
 • Hou je bijdrage kort, bondig en zakelijk. Reageer bovendien aangaande het onderwerp. Zo niet, dan wordt de bijdrage verwijderd.
 • Scribenten van bijdragen die aan een van onderstaande criteria voldoen, riskeren een al dan niet tijdelijke uitsluiting van de commentaarfunctie: bedreiging; oproepen tot geweld; racisme; discriminatie; schelden; copy-paste werk van lange lappen tekst van anderen; spam, reclames en advertenties; onevenredig vaak reageren aangaande een topic.
 • Bijdragen die geschreven zijn in KAPITALEN (met de caps-lock aan dus) worden verwijderd.
 • De mogelijkheid om op deze site commentaar te geven bij nieuwsitems is geen vrijbrief om onze website als ‘jouw forum’ te claimen. Onheuse bejegening, terechtwijzing van andere deelnemers en/of het doen van een oproep om andere scribenten te bannen, leveren een groot risico op permanente uitsluiting op.
 • Het is niet de bedoeling om mensen die FluxEnergie.nl te woord staan en genoemd worden in artikelen onheus te bejegenen.
 • Reacties die onjuistheden of insinuaties bevatten worden verwijderd.
 • De redactie beoordeelt of een scribent al dan niet tijdelijk wordt uitgesloten van deelname als deze huisregels door hem of haar niet worden nageleefd.
 • Het is niet toegestaan links naar andere websites of emailadressen te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan onevenredig vaak onder hetzelfde artikel te reageren.
 • Het is niet toegestaan reclame te maken.
 • Over uitsluiting en het verwijderen van reacties wordt niet gecorrespondeerd.