FluxEnergie https://www.fluxenergie.nl Vakblad voor de energiesector Fri, 21 Jul 2017 11:37:13 +0200 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8 https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2017/07/favicon.png FluxEnergie https://www.fluxenergie.nl 32 32 “Kabinet, zet in op circulaire economie” https://www.fluxenergie.nl/kabinet-zet-in-op-circulaire-economie/ https://www.fluxenergie.nl/kabinet-zet-in-op-circulaire-economie/#respond Fri, 21 Jul 2017 11:22:52 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57658 Maak de transitie naar een circulaire economie speerpunt in het overheidsbeleid, schreven ondernemers & wetenschappers 19 juli in een brief aan formateur Zalm. Als de overheid zorgt voor een investering van €600 miljoen en een gezamenlijke visie & coördinatie aan overheidszijde, zijn bedrijven bereid hun koers te verleggen en fors te investeren in de gewenste transitie. Dat zou moeten leiden tot een jaarlijkse extra omzet van € 7,3 miljard en 54.000 banen. 

In de brief herinneren de opstellers de formateur eraan dat het Kabinet en een aantal grote
maatschappelijke partijen begin dit jaar een GrondstoffenAkkoord hebben getekend dat zou moeten voorzien in de versnelling van de transitie naar een circulaire economie. Ze onderschreven hiermee het Rijksbrede programma “Nederland Circulair in 2050” en het SER-advies van 2016 “Werken aan een Circulaire Economie: Geen tijd te verliezen”. Inmiddels hebben ruim 325 organisaties het GrondstoffenAkkoord ondertekend.

Circulaire economie biedt economische kansen, verdiencapaciteit, geopolitieke onafhankelijkheid

De urgentie om de circulaire economie te versnellen is groot, benadrukken de voorzitters van de vijf transitieteams die in het GrondstoffenAkkoord werden aangewezen. “De groeiende wereldbevolking en het toenemende welvaartsniveau zetten een ongekende druk op de behoefte aan grondstoffen en leiden tot aantasting van de ecologische capaciteit van de aarde om in grondstoffen te voorzien. Bovendien leidt onze afhankelijkheid van grondstoffen tot geopolitieke nadelen voor Nederland.”

Behalve catastrofale gevolgen bij het niet-omschakelen naar een circulaire economie, zijn er ook voordelen als je wel tijdig overschakelt, benaderen de voorzitters: het zorgt voor behoud van verdiencapaciteit en levert daarnaast het bedrijfsleven ook grote economische kansen op. TNO heeft in haar rapport ‘Kansen voor een circulaire economie in Nederland’ de baten van een circulaire economie in Nederland ingeschat. Zij stelt onder meer dat jaarlijks een extra omzet van € 7,3 miljard kan worden gegenereerd. Daarmee zouden voor Nederland 54.000 banen gemoeid zijn.

Bedrijven willen investeren, maar lopen aan tegen regelgeving & high risk opstartkosten

Bedrijven zijn bereid te investeren,de benodigde technologische ontwikkelingen zijn grotendeels marktrijp en
het maatschappelijk draagvlak voor circulaire economie groeit sterk, stellen de ondertekenaars vast. Het gaat om zeer diverse partijen: van grote ondernemingen tot innovatieve startups, van brancheorganisaties tot financiers, van hogescholen en universiteiten tot provincies, grote steden en plattelandsgemeenten.

Op dit moment lopen deze innovatieve marktspelers echter aan tegen beperkingen in wet- en regelgeving, spanningen rondom benodigde grondstoffengebruik voor de energietransitie en de inzet van biomassa, en het gebrek aan middelen voor opstartinvesteringen met een hoog risicoprofiel.

Investeer €600 miljoen, zorg voor gezamenlijke visie & coördinatie aan overheidszijde

Om de versnelling van de circulaire economie te realiseren, vragen de ondertekenaars het kabinet::

 1. Maak circulaire economie een langjarig speerpunt van beleid en leg dit doel vast (zoals met het klimaatbeleid ook beoogd is), waarbij rekening houdend met de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse industrie
 2. Zorg voor een gezamenlijke visie en coördinatie aan overheidszijde:
  – dossier overstijgend (klimaat – circulaire economie – voedsel)
  – tussen schaalniveaus (internationaal – landelijk – regionaal – lokaal)
  – in alle haarvaten (beleid – vergunningverlening – bevoegd gezag)
 3. Geef als overheid het goede voorbeeld als launching customer en inkoper/investeerder
 4. Reserveer voor onze toekomstige verdiencapaciteit € 100 miljoen budget voor de uitvoering van het rijksbrede programma circulaire economie en de transitieagenda’s voor de periode 2018-2022 (programma middelen & uitvoeringscapaciteit) en € 500 miljoen voor de investeringsagenda

Ondertekenaars

De brief is ondertekend door de voorzitters van de transitieteams van de vijf prioritaire sectoren die in het Akkoord werden aangewezen:

(1) Biomassa en voedsel, voorgezeten door Emmo Meijer, voorzitter van het Top Institute Food & Nutrition,
raadslid Adviesraad voor Wetenschap,Technologie en Innovatie

(2) Kunststoffen, voorgezeten door Jos Keurentjes, bestuurslid en CSO van TNO, bestuurslid bij de topsectoren HighTech Systems en Biobased Economy en hoogleraar proces- en apparaatontwerp TU Eindhoven

(3) Maakindustrie, voorgezeten door Fried Kaanen, voorzitter Koninklijke Metaalunie, directeur Bosch Scharnieren en Metaal en bestuurslid MKB Nederland

(4) Bouw, voorgezeten door Elphi Nelissen, hoogleraar building sustainability en decaan faculteit bouwkunde TUE,
directeur Nelissen Ingenieursbureau BV en voorzitter SER-Brabant

(5) Consumptiegoederen, voorgezeten door Annemarie Rakhorst, publicist en initiatiefnemer van platform duurzaamheid.nl en bestuurslid Koning Willem I prijs

Lees ook:

Fluxenergie, 25 aug. 2016, ‘Circulaire economie móet, ook voor de energietransitie

Bronnen:

Financieel Dagblad, 21 juli 2017, ‘Oproep aan kabinet: investeer €600 mln in circulaire economie’

Brief aan formateur Zalm, 19 juli 2017

Foto: Paper recycling in Ponte a Serraglio by H005 (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

]]>
https://www.fluxenergie.nl/kabinet-zet-in-op-circulaire-economie/feed/ 0
EIB financiert upgrade elektriciteitsnetwerk Alliander https://www.fluxenergie.nl/eib-financiert-upgrade-elektriciteitsnetwerk-alliander/ https://www.fluxenergie.nl/eib-financiert-upgrade-elektriciteitsnetwerk-alliander/#respond Fri, 21 Jul 2017 08:27:21 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57653 Netwerkbedrijf Alliander heeft een leningsovereenkomst van EUR 300 miljoen getekend met de Europese Investeringsbank (EIB). De versterking van het elektriciteitsnetwerk is nodig om over te stappen op wind-en zonne-energie.  

In een gezamenlijk persbericht kondigen Alliander en de Europese Investeringsbank aan dat de lening zal worden aangewend voor het vernieuwen en uitbreiden van het distributienetwerk dat Liander, een dochteronderneming van Alliander, gebruikt om elektriciteit tot bij de consument te brengen. De investeringen dragen bij aan het toekomstbestendig maken van het netwerk. De verwachting is dat dit investeringsprogramma eind 2018 afgerond is. De netwerkverbeteringen zullen worden uitgevoerd in de gebieden waar Liander actief is: de provincies Gelderland, Noord-Holland, grote delen van Friesland en Flevoland en een deel van Zuid-Holland.

Investeringen nodig voor overgang naar duurzame energievoorziening

“Netbeheerders hebben een belangrijke rol in de overgang naar de duurzame energievoorziening van de toekomst. Hiervoor zijn aanzienlijke investeringen nodig. De EIB is blij en trots dat zij met deze financiering daaraan een bijdrage kan leveren.” zegt EIB vicepresident Pim van Ballekom. “Alliander is een nieuwe klant voor de Bank. Ze bereikt dagelijks meer dan vijf-en-een-half miljoen mensen in Nederland en speelt dus een belangrijke maatschappelijke rol, dat is een belangrijk aspect voor de Bank in de overwegingen voor het toekennen van een lening.”

Mark van Lieshout, CFO van Alliander: “Met deze lening draagt EIB bij aan de spreiding van onze financieringsbronnen en financiert zij een deel van onze investeringen in de komende jaren. Investeringen die nodig zijn om de overgang naar duurzame energie mogelijk te maken en de energievoorziening van de toekomst betaalbaar, betrouwbaar en bereikbaar te houden. ”

Hernieuwbare bronnen vragen om versterking elektriciteitsnetwerk

Afgelopen vrijdag gaf Jasper Vis, directeur van Dong Energy in Nederland, in het Financieeel Dagblad al aan dat de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk op land snel uitgebreid en aangepast moet worden om ambitieuze plannen voor grote windparken op zee tot een succes te maken. “Er gaan stemmen op om vanaf 2020 elk jaar windparken op zee met een totaal vermogen van 2000 megawatt bij te bouwen. Als je dat gaat doen, kom je al gauw tot de conclusie dat er echt snel en hard aan het elektriciteitsnetwerk moet worden gewerkt”. In 2015 becijferde TNO al dat het huidige electriciteitsnet niet voorbereid was op zon – en windenergie.

Daarnaast benadrukt Vis dat we moeten nadenken over de manier waarop fluctuerende energiebronnen ingepast kunnen worden in het bestaande netwerk. “Nu volgt het aanbod de vraag. Als we ’s ochtends uit bed komen en de waterkokers en lampen aandoen, dan worden er elektriciteitscentrales opgestart. Als je straks heel veel zonne- en windenergie hebt, kun je geen knopje indrukken die het harder laat waaien. Daar moet je dus nu al over nadenken. Dat zal een combinatie zijn van flexibele vraag en productie, verbindingen met buurlanden en opslag.”

Ook de energiemarkt moet flexibeler

Willen we voorkomen dat de toename aan duurzame energiebronnen leidt tot het vergroten van de winstmarges op energie uit fossiele brandstoffen, waarschuwden onderzoekers van de Erasmus Universiteit, dan zal ook de energiemarkt zelf geflexibiliseerd moeten worden. Ook daarvoor zijn opslag en verbindingen essentieel.

Bronnen:

Persbericht EIB & Alliander, 21 juli 2017, ‘EIB financiert upgrade elektriciteitsnetwerk Alliander’

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), persbericht 7 juli 2017, ‘How the current electricity market design may keep fossil fuel alive

Financieeel Dagblad, 14 juli 2017, ‘Wind op zee vergt vooral aanpassingen op land’

Foto: hoogspanningsmast, copyright Paul Tolenaar

]]>
https://www.fluxenergie.nl/eib-financiert-upgrade-elektriciteitsnetwerk-alliander/feed/ 0
London doelt op emissieloos transportnetwerk in 2050 https://www.fluxenergie.nl/london-doelt-op-emmissieloos-transportnetwerk-in-2050/ https://www.fluxenergie.nl/london-doelt-op-emmissieloos-transportnetwerk-in-2050/#respond Thu, 20 Jul 2017 11:51:38 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57644 Terwijl London geteisterd wordt door smog-alerts, kondigt burgemeester Sadiq Khan aan dat het transportnetwerk van de stad in 2050 volledig emmissieloos moet zijn. Met een nieuwe versie van de Transport Stategie wil hij onder meer het groene-bussennetwerk uitbreiden, een giftigheidstax introduceren en een vloot van taxi’s met lage-uitstoot uitrollen. 

Wie afgelopen maand in Londen was, zag overal waarschuwingen: rond bushaltes, verkeersborden en metro’s werd aangekondigd dat de luchtkwaliteit niet op orde was, doordat warme temperaturen en zuidelijke winden de luchtvervuiling verergerden. Als het aan London’s burgemeester Sadiq Khan ligt, behoort zulke smog in 2050 geheel tot het verleden.

3.000.000 minder autoritten per dag

Het lange termijn-plan moet ervoor zorgen dat meer mensen gaan lopen, fietsen of het OV gaan gebruiken. Nu doet 64% dat, in 2041 zou het 80% moeten zijn. Om dat te stimuleren wil Londen het fietspadnetwerk zodanig uitbreiden dat in 2041 70% van de Londenaren op minder dan 400 meter van hun huis aansluiting heeft op een veilig, hoogwaardig fietsnetwerk. Hiermee zou het dagelijkse aantal autoritjes met drie miljoen moeten verminderen, terwijl het aantal bewoners in diezelfde periode naar verwachting zal stijgen van 8.7 miljoen tot 10.5 miljoen.

Naast het aantrekkelijker maken van groene vervoersmiddelen, wil Londen het autobezit terugdringen door parkeergelegenheden in nieuwe wijken te beperken. Wie dan toch een auto wil, wordt aangemoedigd over te stappen op elektrisch doordat plaatsen waar parkeren nog wel gewenst is, voorzien worden van aansluitingen waar eigenaars van elektrische auto’s hun wagen kunnen opladen. De meest vervuilende vervoersmiddelen krijgen daarnaast te maken met een giftigheidsbelasting.

Gezondheid stadsbewoners

“We moeten het niet-gebruiken van je auto de betaalbaarste, veiligste en makkelijkste optie maken”, zei Khan bij de lancering van het plan. “Dat is niet alleen essentieel om om te kunnen gaan met verkeersverstoppingen, benadrukt hij, maar cruciaal om on giftige luchtvervuiling te verminderen en de gezondheid van alle stadsbewoners te verbeteren.” Voor de uitvoering van het plan is al 2.1 miljard Pond toegewezen.

Bron:

The Global EnergieWende, 10 juli 2017, ‘Mayor debuts green transport plan, as London faces air pollution warning’

Foto: Routmaster Buses (Elektrische dubbeldekkers)

]]>
https://www.fluxenergie.nl/london-doelt-op-emmissieloos-transportnetwerk-in-2050/feed/ 0
Nationale Sluitingswet zou kolencentrales kunnen sluiten, adviseert Raad van State https://www.fluxenergie.nl/nationale-sluitingswet-zou-kolencentrales-kunnen-sluiten-adviseert-raad-van-state/ https://www.fluxenergie.nl/nationale-sluitingswet-zou-kolencentrales-kunnen-sluiten-adviseert-raad-van-state/#respond Thu, 20 Jul 2017 08:39:23 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57640 Je kan kolencentrales niet dwingen te sluiten door onhaalbare rendementseisen op te stellen, adviseert de Raad van State, maar wel door het afkondigen van een nationale sluitingswet die past in ander Europees recht. Zolang de centrales met een overgangsperiode in staat worden gesteld hun schade te beperken, hoeft voor gedwongen sluiting geen compensatie worden te betaald. 

Met het advies reageert de Raad van State op vragen van de minister van Economische Zaken en twee amendementen die het (voormalige) Tweede Kamerlid Vos (PvdA) samen met andere Tweede Kamerleden indiende bij het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie.

Amendementen vragen hoger elektrisch rendement dan wat volgens Europa kan

Met de amendementen wilden de kamerleden de kolencentrales sluiten door de bestaande rendementseisen nog verder aan te scherpen. Om ook de nieuwe centrales te kunnen uitfaseren, stellen ze dat het netto elektrisch rendement van een kolencentrale vanaf 1 januari 2031 ten minste 48% moet zijn. Zulke rendementseisen zijn echter zodanig hoog dat die niet kunnen worden gehaald met toepassing van wat volgens Europa de beste beschikbare technieken zijn, concludeert de Raad van State. De amendementen zouden daarom niet moeten worden aangenomen.

Alternatief: Nationale Sluitingswet

Wel noemt de Raad van State een alternatief: een nationale Sluitingswet, waarin wordt geregeld dat op een bepaalde datum alle elektriciteitsproductie met kolencentrales verboden wordt. De mogelijkheid werd begin 2017 ook al genoemd naar aanleiding van de op 26 november 2015 aangenomen motie van de Kamerleden Van Weyenberg en Van Veldhoven, waarin gevraagd werd om een plan op te stellen voor het uitfaseren van alle kolencentrales in Nederland.

Waterbedeffect

De raad adviseert niet alleen onderzoek te doen of zo’n sluitingswet in lijn is met huidige Europese regelgeving, maar ook waakzaam te zijn voor het mogelijke waterbedeffect dat kan optreden als nationaal strengere doelen worden gesteld dan in Europa. Nederlandse emmissiebeperkingen zouden dan niet per definitie tot minder broeikasgassen leiden, omdat door hun reductie in andere landen meer kan worden uitgestoten, terwijl Nederlandse bedrijven daarvan wel concurrentienadeel kunnen ondervinden.

Bronnen:

Raad van State, 19 juli 2017, ‘Samenvatting advies amendementen over het sluiten van kolencentrales
Raad van State, 10 juli 2017, ‘Advies W15.17.0088/IV
Raad van State, 20 januari 2017, ‘Samenvatting advies initiatiefswetsvoorstel Klimaatwet

Foto: Maasvlakte Power Plant 3 (E.ON)

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nationale-sluitingswet-zou-kolencentrales-kunnen-sluiten-adviseert-raad-van-state/feed/ 0
Zonder marktflexibilisering, kan aanbod groene energie de winst op grijs verhogen https://www.fluxenergie.nl/zonder-marktflexibilisering-kan-aanbod-groene-energie-de-winst-op-grijs-verhogen/ https://www.fluxenergie.nl/zonder-marktflexibilisering-kan-aanbod-groene-energie-de-winst-op-grijs-verhogen/#respond Thu, 20 Jul 2017 04:54:20 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57634 Zolang de energiemarkt georganiseerd wordt zoals nu het geval is, kan een toenemend gebruik van wind- en zonne-energie ertoe leiden dat het verbranden van fossiele brandstoffen juist aantrekkelijker wordt. Omdat fossiele bronnen snel kunnen leveren, zullen zij aantrekkelijker worden op de zogenaamde ‘spot’- markt, waarmee pieken en dalen aangevuld moeten worden als de zon niet schijnt of de wind niet waait.

Dat blijkt uit een studie van Wolfgang Ketter, professor Next Generation Information Systems aan de Erasmus Universiteit, en Derck Koolen van het expertisecentrum Future Energy Business. Ze maakten een model van de manier waarop de markten waarschijnlijk zullen reageren op de toename van duurzame elektriciteitsproductie in de toekomst.

Weersgevoeligheid vergroot afhankelijkheid van korte termijn inkoop

Momenteel verkopen producenten hun elektriciteit vooraf aan doorverkopers, waarbij ze voor een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid in een bepaalde periode toezeggen. Doordat vraag en aanbod voortdurend variëren, zijn de voorspellingen op deze ‘forward’-markt zelden correct. Om onbalansen weg te werken kopen zij elektriciteit bij op de korte termijn ‘spot’-markt. Vaak gebeurd dat dezelfde dag nog, of zelfs real time. Door hun weersafhankelijkheid lukt het producenten van zon- en windenergie niet om de toezeggingen op de forward markt waar te maken, waardoor ze extra afhankelijk worden van die spot-markt.

Zodra groen de meerderheid vormt, stijgt de prijs van grijs

Zolang elektriciteit uit duurzame bronnen een minderheid vormt, constateerden de onderzoekers, brengt het de prijs naar beneden, omdat de productie van wind- en zonne-energie na de aanvankelijke installatie weinig kost. Op het moment dat de duurzame bronnen de meerderheid vormen, voorspelt hun model, wordt de elektriciteit uit fossiele brandstoffen echter de spot-market op geduwd, waar ze veel hogere winsten kunnen boeken. Leveranciers van grijze energie worden dan niet alleen betaald worden voor korte termijn leveringen, maar kunnen ook verdienen aan het op verzoek terugschroeven van hun productie.

Elektriciteitsmarkt moet flexibeler

Om het toenemende aandeel energie uit hernieuwbare bronnen te faciliteren en het gebruik van energie uit fossiele brandstoffen te verminderen, moet de elektriciteitsmarkt flexibeler worden, zegt Professor Ketter. Dat kan bijvoorbeeld door betere energie-opslag, door de markt beter te ontwerpen en door betere business modellen voor duurzame energie te ontwikkelen. Zo zou het voor consumenten makkelijker en winstgevender moeten zijn om de energie die ze produceren terug te leveren aan een gedecentraliseerd netwerk. Op die manier kan de flexibiliteit die nodig is om onzekerheden op te vangen, ook geleverd worden door duurzame bronnen zelf.

Bron:
Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), persbericht 7 juli 2017, ‘How the current electricity market design may keep fossil fuel alive

Foto:
printscreen video ‘How the current electricity market design may keep fossil fuel alive’, Rotterdam School of Management

]]>
https://www.fluxenergie.nl/zonder-marktflexibilisering-kan-aanbod-groene-energie-de-winst-op-grijs-verhogen/feed/ 0
Vakblad FluxEnergie verder onder de vlag van ProMedia Group https://www.fluxenergie.nl/vakblad-fluxenergie-verder-onder-de-vlag-van-promedia-group/ https://www.fluxenergie.nl/vakblad-fluxenergie-verder-onder-de-vlag-van-promedia-group/#respond Wed, 19 Jul 2017 07:13:59 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57574 Het vakblad FluxEnergie gaat voortaan verder onder de vlag van ProMedia Group. De uitgeverij van vakbladen in de mobiliteits- en transportsector heeft deze titel overgenomen. “Energie speelt een bepalende rol in ons leven én de mobiliteits- en transportsector. FluxEnergie informeert over alle ontwikkelingen op de energiemarkt en dit onderwerp is daardoor een belangrijke aanvulling op ons portfolio”, vertelt directeur Joan Blaas.

ProMedia Group is onder meer uitgever van de vakbladen TankPro (tankstationbranche), OVPro (openbaar vervoer) en SpoorPro (spoorsector). “In al die sectoren speelt energie een belangrijke rol”, licht Blaas toe. “We hopen met FluxEnergie een positieve bijdrage te blijven leveren aan de energietransitie.”

Energieraad

FluxEnergie is ooit begonnen als nieuwssite van de Energieraad en daarna op eigen benen verder gegaan onder leiding van redacteur Cees Brinkhuizen. “FluxEnergie ziet er nu een tikje anders uit omdat het is aangepast aan de huisstijl van de andere ProMedia-publicaties. Er is ook een nieuwe redactie; een ‘verse ploeg’. Zij zijn inmiddels ingewerkt door het ‘oude’ team”, licht hij toe. “FluxEnergie blijft dé bron die bondig, snel én nauwkeurig meldt wat er in aan belangrijke ontwikkelingen op energiegebied wordt gesignaleerd.”

De doelgroep van FluxEnergie is de Business-to-Business-energiesector. Blaas: “Met onze kennis van online B2B-vakmedia gaan we FluxEnergie verder uitbouwen tot een onmisbare schakel in de informatievoorziening voor de energiesector.”

Meer informatie over ProMedia Groep vind je op https://www.promedia.nl/

]]>
https://www.fluxenergie.nl/vakblad-fluxenergie-verder-onder-de-vlag-van-promedia-group/feed/ 0
Tesla-accu’s vangen balansverstoringen elektriciteitsnet op https://www.fluxenergie.nl/tesla-accus-vangen-balansverstoringen-elektriciteitsnet-op/ https://www.fluxenergie.nl/tesla-accus-vangen-balansverstoringen-elektriciteitsnet-op/#respond Wed, 19 Jul 2017 05:42:30 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57611 Eigenaars van elektrische auto’s en zonnepalen wisten het al: je kan overtollige zonne-energie in je accu opslaan. Uit een proefopstelling in Arnhem blijkt nu dat je de ‘smart charging’-capaciteit van zulke auto’s ook kan inzetten als regel- en reservevermogen om het elektriciteitsnet te balanceren.

Elektrische auto’s vervangen fossiele centrale

Vijf Tesla-bezitters hadden zich verzameld bij het Testcentrum van ElaadNL in Arnhem. Zij maakten deel uit van een primeur: hun auto’s werden ingezet om op basis van real time signalen het nationale elektriciteitsnet te balanceren. Omdat balansverstoringen in het net vaak onverwachts plaatsvinden, dient hier vrijwel direct op gereageerd te worden. Deze rol is doorgaans weggelegd voor (fossiele) elektriciteitscentrales.

Met de demonstratie is aangetoond dat ruim 7.000 Tesla’s die in Nederland rijden, technisch in staat zijn om in te zetten als regel- reservevermogen. Voordat de autogebruiker hier ook daadwerkelijk van kan profiteren, dient de balanceringsmarkt daarvoor wel toegang te bieden aan decentrale vormen van flexibiliteit zoals de accu’s in elektrische auto’s. Jedlix is hiervoor in gesprek met TenneT.

30 seconden reactietijd

Voorwaarde voor het inzetten van elektrische auto’s voor balans op het net is dat het laadproces snel genoeg kan worden beïnvloed. Om dit te testen is gebruik gemaakt van het testcentrum van ElaadNL in Arnhem, dat kon verifiëren dat de auto’s inderdaad binnen de vereiste 30 seconden reageren op signalen van TenneT. Jedlix zal vanaf voorjaar 2018, de flexibiliteit in het laadproces van de aangesloten elektrische auto’s, bij TenneT aanbieden als regel- reservevermogen. Het voordeel voor de autobezitter kan daarmee oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar.

Bron: Duurzaam Nieuws, 11 juli 2017, ‘Elektrische auto’s kunnen electriciteitsnet balanceren’

Foto: Tesla’s gebruiken accu om het elektriciteitsnet te balanceren. Bron: Jedlix

]]>
https://www.fluxenergie.nl/tesla-accus-vangen-balansverstoringen-elektriciteitsnet-op/feed/ 0
Solar Boat Twente derde bij internationaal debuut https://www.fluxenergie.nl/solar-boat-twente-derde-bij-internationaal-debuut/ https://www.fluxenergie.nl/solar-boat-twente-derde-bij-internationaal-debuut/#respond Tue, 18 Jul 2017 20:25:44 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57615 De Solar Boat Twente is als derde geëindigd bij hun internationale debuut bij de Monaco Solar & Electric Boat Challenge, het officieuze WK voor zonneboten. Solar Boat Twente is een lichtgewichtzonneboot op draagvleugels, gemaakt door 15 studenten van verschillende disciplines van de Universiteit Twente. Samen ontwerpen en bouwen zij een innovatieve boot aangedreven door zonne-energie.

Het team had zich ten doel gesteld om een podiumplaats te bemachtigen in de Open Klasse in de Monaco Solar Electric Challenge. Daar streden ze tegen de beste teams uit heel Europa, waarbij alle onderdelen van de boot zelf ontworpen en gebouwd moeten worden.

Primeur: thin-film zonnecellen op een boot

De Solar Boat Twente is een lichtgewichtzonneboot op draagvleugels, legt de organisatie uit. Dat zijn vleugels die een halve meter onder de romp bevestigd zijn en de romp vanaf een snelheid van 20 km/h boven het water uit tillen. Deze draagvleugels worden elektronisch aangestuurd: een sensor meet de positie van de boot en vervolgens worden de draagvleugels automatisch zo bijgesteld dat de boot stabiel over het water blijft ‘vliegen’.
De energie wordt opgewekt door thin-film zonnecellen. Deze cellen zijn buigbaar, waar de normale cellen
ontzettend breekbaar zijn, en bovendien veel goedkoper in productie dan de zonnepanelen die nu op het dak
van huizen te vinden zijn. Het is voor het eerst dat deze techniek op een zonneboot toegepast wordt, ook op
zonneauto’s is deze techniek nog nooit gebruikt.

Nederlandse prijzen op Monaco Solar Electric Challenge

Op 13 t/m 15 juli 2017 deed de boot mee aan de Monaco Solar Electric Challenge: het wereldkampioenschap voor zonneboten in Monaco. Hoewel het een enorme taak bleek om binnen de tijd een goede boot te bouwen, wist het team uit Enschede hier de derde plaats te behalen. Ook de eerste prijs ging naar een Nederlands team: de CLAFIS Victron Energy solar boat van het team rond electrotechnici Gerard van der Schaar en Mark Scholten, dat de zonneboten gebruikt om geavanceerde accusystemen te testen.

Bronnen:

Yacht Club Monaco, The Race office, 15 juli 2017, general ranking

Furiaone.nl, ‘Over het team’

perskit Solar Boat Twente, juni 2017

persbericht 16 juli 2017, ‘Solar Boat Twente derde  bij internationaal debuut’

Foto: Solar Boat Twente bij de Eneco Zonneboot Race, Solar Boat Twente

]]>
https://www.fluxenergie.nl/solar-boat-twente-derde-bij-internationaal-debuut/feed/ 0
Slim en Groen: ‘Waterstof en start-ups nodig om klimaatdoelstellingen te halen’ https://www.fluxenergie.nl/slim-en-groen-waterstof-en-start-ups-nodig-om-klimaatdoelstellingen-te-halen/ https://www.fluxenergie.nl/slim-en-groen-waterstof-en-start-ups-nodig-om-klimaatdoelstellingen-te-halen/#respond Tue, 18 Jul 2017 14:36:09 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57606 Wil Nederland zich aan internationale klimaatspraken houden, dan moet het Nederlandse klimaatbeleid volledig op de schop. Dat vinden oud-staatssecretaris van financiën Willem Vermeend (PvdA) en ondernemer Ruud Koornstra, Nederlands eerste Energiecommissaris. De opwarming van de aarde kunnen we niet tegengaan met extra belastingen, stellen ze in hun boek ‘Slim en Groen’, wel met slimme technologie en een groene economie. Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid, toont zich skeptisch.

Vermeend & Koornstra: ruimte voor waterstof en innovatieve start-ups

De klimaatdoelstellingen van Parijs kunnen alleen maar gehaald kunnen worden als er jaarlijks wereldwijd honderden miljarden worden geïnvesteerd in onderzoek en nieuwe technologieën waarmee de energietransitie van fossiel naar duurzaam kan worden versneld, denken Vermeend & Koornstra. In hun onlangs verschenen boek ‘Slim en Groen’ pleiten ze voor het creëren van een schone waterstofeconomie in Nederland.

Daarnaast willen de auteurs dat Nederland de Europese broedplaats van onderwijs, onderzoek en slimme start-ups op het terrein van de energietransitie wordt. Om dat te realiseren moet de financiële sector start-ups beter gaan faciliteren. Dat zou tot ‘disruptieve’ innovaties moeten leiden: uitvindingen die zo snel groeien dat ze de wereld radikaal veranderen. Denk Uber, AirBnB.

Rotmans: koppel jonge ondernemers aan grote bedijven

Volgens Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, kan je veel beter in grote bedrijven investeren, zei hij 15 juli in dagblad Trouw. Slechts honderd bedrijven verkopen de brandstoffen die voor 53 procent van alle broeikasgassen verantwoordelijk zijn, becijferde milieu- en onderzoeksorganisatie CDP recent. De hoogleraar ziet liever dat die 100 bedrijven zich gaan richten op schone energie, dan dat er 10.000 nieuwe start-ups bijkomen. Wel denkt Rotmans dat de verandering bij die grote bedrijven kan beginnen door zich te verbinden aan jonge ondernemers met creatieve plannen.

Bronnen:

Einsteinbooks, persbericht ‘Slim en Groen’

Trouw, 15 juli 2017, ‘Start-ups kunnen voor duurzame doorbraak zorgen’

]]>
https://www.fluxenergie.nl/slim-en-groen-waterstof-en-start-ups-nodig-om-klimaatdoelstellingen-te-halen/feed/ 0
Shell werkt samen met Allego voor plaatsing laadpalen bij tankstations https://www.fluxenergie.nl/shell-werkt-samen-met-allego-voor-plaatsing-laadpalen-bij-tankstations/ https://www.fluxenergie.nl/shell-werkt-samen-met-allego-voor-plaatsing-laadpalen-bij-tankstations/#respond Tue, 18 Jul 2017 13:57:32 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57596 Shell start een samenwerking met Allego om snelladen bij een aantal geselecteerde tankstations mogelijk te maken. Het gaat om locaties in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het doel is om de snelladers van 50 kW eind dit jaar operationeel te hebben op alle geselecteerde vestigingen. De eerste laders worden geopend in de Randstad en in de Britse regio’s Groot-Londen en Derby.

Dat Shell plannen had om elektriciteit aan te bieden voor het wegverkeer was al enige tijd bekend. Doordat de markt van elektrische auto’s steeds groter wordt, ziet ook het Brits-Nederlandse energieconcern wel een markt in deze vorm van mobiliteit. Het wil daarom voor het einde van 2017 op zo’n twintig Nederlandse tankstations laadpalen hebben geplaatst. Ook in het andere thuisland Groot-Brittannië moeten op diverse plekken laadfaciliteiten komen.

Peulwijk Oost

Maandag is bekend gemaakt dat de multinational kiest voor een partnerschap met Allego. Dat bedrijf is gevestigd in Arnhem en heeft zich gespecialiseerd in het bieden van laadoplossingen. Allego verzorgt onder meer de plaatsing en het onderhoud van de palen, die zijn geproduceerd door het Portugese bedrijf Efacec.

Een van de geselecteerde tankstations is de vorige week geopende snelweglocatie Peulwijk Oost. Daar komen waarschijnlijk aan het einde van de zomerperiode één of meerdere laadpalen. Op welke plekken de andere laadstations komen is nog niet precies bekend, al is wel bekend dat de nadruk op de Randstad ligt.

Foto: Charging stations in SF City Hall 02 2009 by Felix Kramer (CalCars). Image retouched with Photoshop and uploaded by User: Mariordo, via Wikimedia Commons

Lees ook: Shell start met laadpaal en Starbucks bij gloednieuw snelwegstation

]]>
https://www.fluxenergie.nl/shell-werkt-samen-met-allego-voor-plaatsing-laadpalen-bij-tankstations/feed/ 0
CBS brengt energiebesparingspotentie koopwoningen in beeld https://www.fluxenergie.nl/cbs-brengt-energiebesparingspotentie-koopwoningen-in-beeld/ https://www.fluxenergie.nl/cbs-brengt-energiebesparingspotentie-koopwoningen-in-beeld/#respond Mon, 17 Jul 2017 08:30:49 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57569 In welke wijken hebben energiebesparende maatregelen het meeste effect, waar wonen de mensen die bereid zijn om daarin te investeren? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek deze maand de potentiekaarten energiebesparing. Gemeenten en bedrijven kunnen hiermee gerichter aan de slag om koopwoningeigenaren te bewegen energetische maatregelen te treffen. 

Particuliere woningeigenaren ervaren de markt voor energiebesparing en decentrale energieopwekking als onoverzichtelijk en ingewikkeld, schrijft het CBS in haar toelichting, daarom is in het Energieakkoord afgesproken dat brancheorganisaties, lokale overheden en consumentenorganisaties hen samen een integrale oplossing voor ontzorging aan gaan bieden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het CBS daarom gevraagd de benodigde lokale data te ontsluiten.

Potentie bouwfysische & installatietechnische maatregelen

De CBS-overzichtskaart toont de energiebesparingspotentie onder koopwoningen voor alle energiebesparende maatregelen samen. Daarnaast zijn er aparte kaarten voor bouwfysische maatregelen zoals vloer-, dak- of gevelisolatie, HR beglazing en kierdichting en voor installatietechnische maatregelen als een HR-combiketel, zonneboiler of zonnepanelen.

Investeringsbereidheid bewoners

Daarbij geven de kaarten ook aan van welke koopwoningen enige investeringsbereidheid tot het nemen van energiebesparende maatregelen kan worden verwacht. Het gaat daarbij om huishoudens waarin:
a. Het besteedbaar inkomen normaal tot hoog is;
b. De hoofdkostwinnaar tussen de 25 en 65 jaar is;
c. Het gasverbruik normaal tot hoog is;
d. De energie-index hoger is dan 1,3 (overeenkomend met een label C of slechter).

Om de privacy van bewoners te waarborgen, kan niet tot het niveau van individuele huishoudens worden ingezoomd. De kaarten geven dan ook met name een beeld van een wijk, of een omgeving met een minimaal aantal huishoudens.

Het CBS heeft daarbij onder meer gebruikt gemaakt van de koopwoningen in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen op 1 januari 2015, het Woningdossier, RVO informatie over gecertificeerde energielabel, de energie-index en de toegepaste energiebesparende maatregelen uit 2016 en inkomensgegevens uit 2014.

Directe link naar de kaarten:

http://cbsnl.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fde4bb483c8441b0971df437804355ac

Bron: CBS, 10 juli 2017, ‘Potentiekaarten maken energiebesparing inzichtelijk’

Illustratie: Energielabel | by Ellen Profielen

]]>
https://www.fluxenergie.nl/cbs-brengt-energiebesparingspotentie-koopwoningen-in-beeld/feed/ 0
Utrecht bant aardgas uit nieuwbouwwoningen https://www.fluxenergie.nl/utrecht-bant-aardgas-uit-nieuwbouwwoningen/ https://www.fluxenergie.nl/utrecht-bant-aardgas-uit-nieuwbouwwoningen/#respond Mon, 17 Jul 2017 06:00:37 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57561 Nieuwbouwwoningen in Utrecht mogen geen aardgasaansluiting meer hebben. Ook bestaande gebouwen en leidingen moeten omschakelen: zodra ze aan renovatie toe zijn, moet hun aardgaswarmtevoorziening vervangen worden door een duurzamer alternatief. De maatregelen gaan per direct in. Hiermee wil de gemeente ruim baan maken voor de toepassing van efficiënte lagetemperatuuroplossingen zoals vloerverwarming, en de hele warmtevoorziening in de stad klimaatneutraal maken.

Tijdige keuze

‘We kiezen ervoor om leidende principes op te stellen voor relevante keuzes, die vanaf nu gelden. Daarmee is er nog voldoende mogelijkheid om in te spelen op de onzekere factoren (zoals wetgeving en technologie), die nog in ontwikkeling zijn’, stelt de Gemeente in haar Visie op de Warmtevoorziening in Utrecht. In het bijbehorende voorstel geeft zij aan niet te willen wachten op de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in zal gaan. Eerder gaven ook steden als Amsterdam al aan sneller van het aardgas af te willen.

Hoewel landelijk is afgesproken dat alle woningen in 2050 aardgasvrij moeten zijn, bleek onlangs dat twee op de drie nieuwbouwwoningen nog op het gasnet worden aangesloten. Netbeheerders als Stedin stelden begin juli dat ze het aansluiten van deze gasvoorzieningen een maatschappelijk en financieel onverantwoorde investering vinden. Samen gaven ze ongeveer 100 miljoen euro uit aan het aansluiten van gas in nieuwbouwwijken, terwijl die aansluitingen weer moeten verdwijnen voordat ze afgeschreven zijn. Minister Kamp heeft aangekondigd de aardgasaansluitingsverplichting per 2018 te beëindigen.

Om straks ook monumenten te kunnen verwarmen, moeten woningen energie gaan leveren

De Gemeente wil verder gaan dan de landelijke eisen die vanaf 1 januari 2021 aangescherpt worden tot Bijna Energie Neutraal Gebouwen (BENG). Er zijn immers ook gebouwen die nooit energieneutraal kunnen worden, stelt zij in haar Visie, zoals monumenten en gebouwen met bijzondere verschijningsvormen. Om als stad toch een energieneutrale wamtevoorziening te kunnen bieden, moet daarom bij nieuwbouw ook gestreefd worden naar energieleverende gebouwen.

Bronnen:
Nu.nl, 14 juli 2017, ‘Alle nieuwbouwwoningen in Utrecht worden aardgasvrij’
Cobouw, 14 juli 2017, ‘Utrecht draait gaskraan dicht bij nieuwbouw’
NOS, 4 juli 2017, ‘Geen gasaansluiting meer voor nieuwbouwhuizen’
Gemeente Utrecht, Raadsvoorstellen weekoverzicht – 16 juli 2017

Foto: Aanleg warmtenet (Nuon)

]]>
https://www.fluxenergie.nl/utrecht-bant-aardgas-uit-nieuwbouwwoningen/feed/ 0
‘Elektrische auto staat voor doorbraak’ https://www.fluxenergie.nl/57557-2/ https://www.fluxenergie.nl/57557-2/#respond Fri, 14 Jul 2017 12:18:20 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57557 De volledig elektrische auto is op weg naar een doorbraak, constateert ING Economisch Bureau. De komende jaren worden de belangrijkste obstakels weggenomen die nu nog aan elektrische auto’s kleven: de beperkte actieradius, de onvolledige laadinfrastructuur en de relatief hoge aanschafprijs. In 2024 zullen volledig elektrische auto qua kosten en bereik op gelijke voet staan met gelijkwaardige brandstofauto’s, en een 100 procent elektrische Europese automarkt is volgens ING Economisch Bureau realistisch.

Het bedrijf deed onderzoek naar de stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van volledig elektrische auto’s en de te verwachten ontwikkelingen op dit gebied. Dat resulteerde het rapport ‘Breaktrough of electric vehicle threatens European car industry’, waarvan de titel nog een belangrijke conclusie onthult: de Europese autoindustrie krijgt een zware dobber aan de verwachte doorbraak van elektrische voertuigen.

Batterijen

De Europese fabrikanten zijn namelijk toonaangevend als het om brandstofmotoren gaat. Dat concurrentievoordeel verdwijnt echter naarmate de overgang naar elektrische aandrijving voortgaat. “Daarin liggen naar verwachting minder mogelijkheden zich te onderscheiden van de concurrentie. De druk op de waarde van aandrijflijnen zal toenemen, terwijl marges dalen. Ook zullen (batterij)leveranciers de ontwikkeling en productie van aandrijflijnen meer naar zich toetrekken. Dit segment van batterijen voor elektrische voertuigen is grotendeels in handen van Noord Amerika en vooral Azië, terwijl Europa hierin slechts een geringe rol speelt.”

Er moet nog wel wat gebeuren voordat elektrische auto’s de markt kunnen dominere. Volgens onderzoek van ING zijn er drie belangrijke redenen voor consumenten om nu nog niet over te stappen: grenzen aan de laadinfrastructuur, een te krappe actieradius en de hoge aanschafprijs van elektrische auto’s worden door consumenten genoemd als belangrijkste redenen om nog geen elektrische auto te kopen.

Ander businessmodel

“Deze barrières worden de komende jaren allemaal geslecht. In 2024 zullen de kosten van eigendom en gebruik van een volledig elektrische auto met voldoende actieradius in evenwicht zijn met die van een gelijkwaardige, door brandstof aangedreven auto in Europa’s grootste markt, Duitsland”, zo voorspelt ING.

Maar de opkomst van de elektrische auto is niet alleen maar een bedreiging voor de Europese autoindustrie. Dankzij steeds betere en goedkopere batterijen voor de aandrijving gaan de autokosten omlaag. Dat biedt kansen op het gebied van leasen en autodelen Omgekeerd dragen dergelijke diensten ook bij aan de doorbraak van volledig elektrische auto’s. Bovendien kunnen Nederlandse toeleveranciers inspelen op de behoefte aan nieuwe technologie bij autofabrikanten. De Europese autoindustrie moet dus richting een nieuw businessmodel: van waarde uit productie en verkoop ervan naar geld verdienen met het faciliteren van efficiënt en betaalbaar gebruik van auto’s.

Bron:

TaxiPro, 14 juli 2017, ‘Elektrische auto staat voor doorbraak’

]]>
https://www.fluxenergie.nl/57557-2/feed/ 0
Wordt de Eemshaven een waterstofhub? https://www.fluxenergie.nl/wordt-de-eemshaven-een-waterstofhub/ https://www.fluxenergie.nl/wordt-de-eemshaven-een-waterstofhub/#respond Fri, 14 Jul 2017 10:24:52 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57546 Wordt de Eemshaven een waterstofhub? Als het aan Nuon, de GasUnie en het Noorse Statoil ligt wel. Zij starten een innovatieproject om één van de drie units van de Magnum-centrale in de Groninger Eemshaven vanaf 2023 over te laten schakelen op waterstof. Eerder dit jaar adviseerde duurzaamheidshoogleraar prof. dr. Ad van Wijk dat een combinatie van windstroom, chemie en landbouw het gebied rond Delfzijl geschikt maakt voor de opbouw van een waterstofeconomie. 

Innovatieproject

“Om waterstof toe te passen als brandstof in de elektriciteitsproductie onderzoeken Nuon, Statoil en Gasunie de mogelijkheden voor een eerste innovatieproject”, meldt Nuon, “Daarbij zou één van de drie eenheden van de Magnum-gascentrale in de Groninger Eemshaven vanaf 2023 elektriciteit kunnen produceren met waterstof. De Magnum-centrale is hier heel geschikt voor omdat deze ontworpen is voor toepassing van meerdere brandstoffen. Zo kunnen met dit innovatieve project belangrijke leerervaringen worden opgedaan om te komen tot een CO2-vrije elektriciteitsproductie.”

Noren slaan de CO2 op

Tot de waterstofproductie volledig op wind en zon kan draaien, zal de CO2 uit het benodigde aardgas voor de Noorse kust worden opgeslagen. Binnen de samenwerking richt Statoil zich op de productie van waterstof. Dit gebeurt door Noors aardgas om te zetten in waterstof en CO2  die ondergronds wordt opgeslagen voor de Noorse kust. Het bedrijf heeft hiervoor onlangs een nieuwe concessie verkregen van de Noorse overheid, meldt Nuon. “Gasunie doet binnen dit project onderzoek naar de mogelijkheden voor het transport van de waterstof naar de Magnum-centrale en de mogelijkheden om de waterstof zo nodig tijdelijk op te slaan. Nuon zet de waterstof in voor verbranding in Magnum voor elektriciteitsproductie. Wat resteert is voornamelijk waterdamp.”

Overschot duurzame energie moet Magnum tot superbatterij maken

“Waar de waterstof in 2023 geproduceerd zou kunnen worden met aardgas”, verwacht Nuon, “kan het vanaf 2030 mogelijk met duurzaam geproduceerde ammoniak worden gemaakt. Dit wordt dan geproduceerd met elektriciteit uit wind en zon – bijvoorbeeld bij een overschot aan duurzame energie. Vervolgens kan op een later moment uit de ammoniak weer waterstof gehaald worden. Ammoniak fungeert dan dus als opslagmedium voor waterstof, en daarmee wordt Magnum een superbatterij.”

“Op dit moment is het produceren van ammoniak of waterstof uit duurzame elektriciteit nog duur en zijn overschotten van groene elektriciteit in Nederland nog niet aan de orde. Daarom is tot die tijd de inzet van CO2-neutrale waterstof uit aardgas een goede optie”, vindt Nuon, “Met de kennis en ervaring die met dit project worden opgedaan, kunnen ook andere gascentrales in de toekomst worden omgebouwd.” Om dat te realiseren, schrijft Nuon, is subsidie van de Rijksoverheid een belangrijke vereiste.

Hoog wensgehalte

Het plan voor een groene waterstofeconomie in Noord-Nederland heeft een hoog wensgehalte, waarschuwt De Ingenieur. Prof. van Wijk noemt een totale investering van 18 tot 25 miljard euro. Daarnaast moet er voldoende windstroom beschikbaar zijn, net als markten die de waterstof kunnen gebruiken.

Bronnen:

Nuon, persbericht 7 juli 2017, “Nuon, Statoil en Gasunie werken samen aan de inzet van waterstof in een Co2-vrije energiecentrale”

De Ingenieur, 19 januari 2017, “Kansen voor waterstofeconomie in Groningen”

Statoil, 7 juli 2017, “Evaluating conversion of natural gas to hydrogen”

Foto: Magnum-centrale (Nuon)

]]>
https://www.fluxenergie.nl/wordt-de-eemshaven-een-waterstofhub/feed/ 0
Risico’s aardwarmte onderschat, waarschuwt Staatstoezicht op de Mijnen https://www.fluxenergie.nl/risicos-aardwarmte-onderschat-waarschuwt-staatstoezicht-op-de-mijnen/ https://www.fluxenergie.nl/risicos-aardwarmte-onderschat-waarschuwt-staatstoezicht-op-de-mijnen/#respond Fri, 14 Jul 2017 08:00:43 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57535 De Mijnbouwwet moet aangepast worden zodat er strenge eisen worden gesteld aan de deskundigheid van partijen die zich bezig houden met geothermie, vindt het Staatstoezicht op de Mijnen. In een brief aan de minister van Economische Zaken waarschuwt de toezichthouder voor het onderschatten van risico’s in een tijd dat aardwarmte-projecten populair zijn, en zich steeds vaker met ultradiepe geothermie bemoeien. Dat beginnersenthousiasme kan leiden tot ongelukken en aardbevingen, vreest de toezichthouder. 

De veiligheid en de bescherming van het milieu bij de ontwikkeling en uitvoering van geothermieprojecten worden op dit moment onvoldoende geborgd, constateert het Staatstoezicht op de Mijnen. De uitvoerders van de projecten hebben in praktijk vaak zo weinig kennis, dat de toezichthouder zelf vaak in een lastige positie komt: zij moet projecten beoordelen waar ze in eerdere fases zelf over heeft meegedacht. Daarnaast moet het werken met een Mijnbouwwet die niet meer aansluit op de praktijk van de geothermie, en wordt bestaande wet- en regelgeving niet goed nageleefd. Om de onervaren sector te versterken, komt de toezichthouders met een waarschuwing en een aantal aanbevelingen.

Tuinbouwers als oliebaronnen

Hoewel veel risico’s van het boren naar aardwarmte vergelijkbaar zijn met risico’s bij het boren naar gas of olie, zijn de 35 putten en 14 systemen die sinds 2007 aangelegd zijn, allemaal geïnstalleerd door
tuinbouwondernemers. Ze werken met ongeveer 40 aannemers, adviesbureau’s en boorbedrijven. De veiligheidscultuur en de technische competenties in de sector over het algemeen nog zwak ontwikkeld en de intrinsieke naleving van wet- en regelgeving en vergunningen laat te wensen over, constateert de toezichthouder.

Inferieure materialen, onvoldoende gekwalificeerd personeel, gebrek aan reserves

Waar nadruk wordt gelegd op het in potentie duurzame karakter van geothermie, vraagt de toezichthouder zich af of de focus bij sommigen in de sector niet teveel gericht is op het vervangen van de huidige, veelal fossiele energievoorziening door een goedkoper alternatief. Partijen in de hele geothermieketen proberen daarbij kosten zo laag mogelijk te houden. Ze maken gebruik van inferieure materialen of zetten onvoldoende gekwalificeerd personeel in. Ook wordt er onvoldoende geld gereserveerd om onverwachte kosten en risico’s op te vangen, en de installatie na gebruik weer te ontmantelen.

Slapende overheid

Behalve de ondernemers in de aardwarmte-sector, moet ook de overheid zelf haar rol beter innemen, vindt de toezichthouder. Naast het aanpassen van wet-en regelgeving, moet het huidige achterstanden inlopen. Om delfstoffen of aardwarmte te mogen winnen moeten ondernemingen onder andere een winningsplan hebben dat is goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken. In de praktijk blijkt echter geen enkele geothermist over een goedgekeurd winningsplan te beschikken, wat betekent dat ook de voorwaarden waaronder gewonnen mag worden ontbreken.

Vermijd risicogebieden als oostelijk Brabant, Noord Limburg, de Peelbreuken en bevend Groningen

Daarnaast zou de overheid specifiek moeten aangeven waar en wel of niet gebruik gemaakt kan worden van aardwarmte. In de praktijk zijn er nauwelijks beperkingen om geothermie toe te passen, schrijft het Staatstoezicht, waar dan ook in het land. Zo zijn er vergunningen afgegeven voor gebieden met een verhoogde kans op natuurlijke aardbevingen zoals in oostelijk Brabant en Noord Limburg, nabij de Peelbreuken en in gebieden waar sprake is van seismiciteit als gevolg van gaswinning, zoals in Groningen. Daar kan sprake zijn van verhoogd seismisch risico en zou je terughoudend moeten zijn met het ontwikkelen van geothermieprojecten, vindt het Staatstoezicht. Dat geldt nog sterker als het gaat om ultradiepe geothermie (dieper dan vier km), waarbij de risico’s nog groter en moeilijker te beheersen zijn.

Aanbevelingen

Het Staatstoezicht komt met aanbevelingen aan ondernemers en de overheid.

De geothermiesector wordt aanbevolen:

 1. Werk aan deskundigheid, ken de risico’s en beheers ze
 2. Verhoog de veiligheid
 3. Verbeter het naleefgedrag van wet- en regelgeving
 4. Leer meer van goede en slechte ervaringen en pas die lessen toe
 5. Leer van ervaringen met geothermie in het buitenland:

Het Ministerie van Economische Zaken wordt aanbevolen:

 1. Maak gebiedsgericht beleid
 2. Maak voorschrijvende regelgeving
 3. Stel eisen aan de deskundigheid
 4. Borg financiële zekerheid
 5. Zorg voor een procedurele aanpassing in de wetgeving
 6. Werk achterstanden bij goedkeuring winningsplannen urgent weg
 7. Creëer een tijdelijk beleidskader, zodat het Staatstoezicht ondertussen haar werk kan doen.

Bronnen:

Staatstoezicht op de Mijnen, 12 juli 2017, brief aan de Minister van Economische Zaken betreft ‘Staat van de Sector Geothermie’
Staatstoezicht op de Mijnen, ‘Staat van de Sector Geothermie’

Illustratie: project Groningen

]]>
https://www.fluxenergie.nl/risicos-aardwarmte-onderschat-waarschuwt-staatstoezicht-op-de-mijnen/feed/ 0
Hij is er: de telefoon die je nooit op hoeft te laden https://www.fluxenergie.nl/universiteit-washington-ontwikkelt-telefoon-die-je-nooit-op-hoeft-te-laden/ https://www.fluxenergie.nl/universiteit-washington-ontwikkelt-telefoon-die-je-nooit-op-hoeft-te-laden/#respond Thu, 13 Jul 2017 10:40:28 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57522 Onderzoekers van de universiteit van Washington hebben een telefoon ontwikkeld die je nooit op hoeft te laden. Het toestel heeft geen batterij, maar voedt zich op elektrische lading van de lucht om ons heen. 

De telefoon werd ontwikkeld in het laboratorium Joshua Smith, die computerkunde en elektrotechniek combineert aan de Universiteit van Washington in Seattle. “Een mobiele telefoon is een van de meest bruikbare objecten die we hebben”, zegt Smith in een reportage van Wired, “stel je voor dat je batterij leeg was, maar je toch nog kon bellen en berichten kon versturen”. Zo ver is het echter nog niet: hoewel de batterijloze telefoon stemgeluid en nummers kan overbrengen, heeft het systeem nog niet voldoende energie om bijvoorbeeld ook een scherm te verlichten. Wie zijn huidige functies ook off-grid wil kunnen gebruiken, is voorlopig beter af met een zonnelader.

Communicatietechnologie uit de Koude Oorlog

Om de telefoon in staat te stellen boodschappen over te brengen, ontwikkelde Smith’s team ‘backscatter’, dat een toestel in staat stelt te communiceren door inkomende radiogolven te reflecteren. Het idee voor backscatter was ingegeven door de ervaringen die Smith’s vader had opgedaan als spion in de Koude Oorlog. In 1945 gaven de Russen de Amerikaanse ambassadeur in Moskou een snijwerk met het Grootzegel van de Verenigde Staten, waarmee officiële documenten verzegeld werden. In het snijwerk zat een audio-apparaat verborgen dat alleen geactiveerd werd wanneer het in contact kwam met de juiste golflengte, dat het gelijk de energie gaf om te functioneren. “Ik vroeg me af of analoge backscatter aangestuurd kon worden door software, en veranderd kon worden van een curiositeit voor spionnen tot een technologie waar iedereen gebruik van kan maken”, vertelt de onderzoeker.

Power up

Nu dat Smiths team gelukt is, moeten ze op zoek naar en manier om het vermogen van de batterijloze telefoon te vergroten. Het huidige model kan maar 15 meter vanaf het basisstation gebruikt worden, en het stemgeluid van onderzoeksgenoot Vamsi Talla was zelfs over een paar meter maar nauwelijks hoorbaar. “Het kost veel energie om een menselijke stem om te zetten naar digitale signalen”, legt Talla uit. De energie die je kan oogsten uit omgevingslicht, radiogolven en TV & WiFi uitzendingen is beperkt tot een paar tientallen microwatts, terwijl een telefoongesprek over meeste mobiele telefoons tienduizenden malen meer energie vergt – ongeveer 800 milliwatts.

Hoewel je met analoge communicatiemiddelen vaak veel energie-efficiënter bezig bent, vertelt Talla, vergt ook een groot touchscreen nog altijd ongeveer 400 milliwatts – ruim honderdduizend keer meer dan het huidige model gebruikt. In hun toekomstige model wil Smith’s team een betere geluidskwaliteit en een display voor tekstenberichten integreren, misschien zelfs met een selfie-camera. Als die versie eenmaal in de winkel ligt, heb je niet alleen een goedkope telefoon, maar hoef je hem ook niet meer op te laden.

Meer informatie:

http://batteryfreephone.cs.washington.edu/

Foto:

Battery-free cellphone, courtesy University of Washington 2017

Bronnen:

Wired, 28 juni 2017, ‘This cell phone can make calls even without a battery’

Inc.com, 10 juli 2017, ‘First Mobile Phone That Never Needs to Be Charged’

]]>
https://www.fluxenergie.nl/universiteit-washington-ontwikkelt-telefoon-die-je-nooit-op-hoeft-te-laden/feed/ 0
Leestip: Tussen de bergen steenkool zit onzekerheid, FD 13 juli 2017 https://www.fluxenergie.nl/leestip-tussen-de-bergen-steenkool-zit-onzekerheid-fd-13-juli-2017/ https://www.fluxenergie.nl/leestip-tussen-de-bergen-steenkool-zit-onzekerheid-fd-13-juli-2017/#respond Thu, 13 Jul 2017 08:38:56 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57518 Voor het Financieele Dagblad van 13 juli jl., maakte Pieter Lalkens een achtergrondartikel over de kolenopslag in de Rotterdamse haven. Tot het kabinet besloten heeft wat ze met de kolencentrales wil, houden betrokken directieleden hun kaarten op de borst. Een anonieme bron suggereert dat het afscheid van de kolen zich binnen tien tot twintig jaar zal voltrekken – op het Maasvlakte-terrein dat bedoeld was voor kolenopslag, wordt nu een terminal voor olieproducten gebouwd. De bouw van twee opslagloodsen voor agribulkproducten suggereert dat de opslag van biomassa een optie kan zijn, als de centrales op de Maasvlakte die gaan bijstoken. Ondertussen zet kolenoverslagbedrijf EMO alles op alles om de efficiëntste terminal te worden. Tientallen medewerkers vrezen voor hun baan.

Lees meer in Het Financieele Dagblad van 13 juli, ‘Tussen de bergen steenkool zit onzekerheid’

]]>
https://www.fluxenergie.nl/leestip-tussen-de-bergen-steenkool-zit-onzekerheid-fd-13-juli-2017/feed/ 0
Particuliere zonnepaneelhouders houden vast teruglevertarief tot 2023 https://www.fluxenergie.nl/particuliere-zonnepaneelhouders-houden-vast-teruglevertarief-tot-2023/ https://www.fluxenergie.nl/particuliere-zonnepaneelhouders-houden-vast-teruglevertarief-tot-2023/#respond Thu, 13 Jul 2017 07:06:37 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57515 Particuliere zonnepaneelhouders houden hun vaste teruglevertarief tot 2023. Ze krijgen daarmee dezelfde prijs per kWh voor de energie die ze leveren als voor de energie die ze afnemen. Minister Kamp van Economische Zaken heeft dat laten weten in een brief aan het parlement. Hij komt daarmee terug op de eerder voorgestelde versobering van de regeling, die in 2020 zou ingaan. 

Met de brief komt Kamp tegemoet aan een verzoek van de Tweede Kamer, die hem afgelopen december vroeg de voorgenomen versobering van de regeling uit te stellen. Kamp waarschuwt dat het uitstel veel geld zal gaan kosten. Wat hem betreft mogen zonnepaneelhouders de geleverde kilowatturen in de toekomst niet langer aftrekken van het aantal kWh dat ze afnemen, zoals onder de huidige salderingsregeling, maar moeten ze daarvoor beloond worden met een subsidie over de teruggeleverde electriciteit of een investeringssubsidie bij de aankoop van zonnepanelen.

De Consumentenbond is fel tegenstander van het afschaffen van de salderingsregeling. “Als er teveel wordt gemorreld aan de regeling”, waarschuwt de bond, “haken consumenten die overwegen zonnepanelen te kopen af.” Volgens directeur Bart Combée kan je consumenten niet uitleggen dat ze belasting moeten gaan betalen over iets wat ze zelf hebben geproduceerd. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie vindt dat het huidige voordeel tenminste tot 2030 moet blijven bestaan, terwijl de geboden vergoeding geleidelijk wordt afgebouwd.

Met de huidige regeling verdienen veel consumenten de aanschaf van de zonnepanelen doorgaans in 7 of 8 jaar terug. Samen met de dalende kosten en de verschillende subsidies heeft dat er voor gezorgd dat de investeringen sinds 2011 met 91% gegroeid zijn, berekende het ministerie van Economische Zaken. Afgelopen januari waarschuwde woningbouwvereniging Aedes al dat de salderingsregeling niet alleen van belang is voor particulieren, maar ook voor corporaties.

Bronnen:

FD, 13 juli 2017, ‘Bezitters van zonnepanelen houden vaste teruglevertarief tot 2023’

Consumentenbond, 26 januari 2017, ‘Consumenten haken af bij afschaffing salderingsregeling’

]]>
https://www.fluxenergie.nl/particuliere-zonnepaneelhouders-houden-vast-teruglevertarief-tot-2023/feed/ 0
Shell gaat per 2020 jaarlijks 1 miljard dollar in divisie New Energies investeren https://www.fluxenergie.nl/shell-gaat-per-2020-jaarlijks-1-miljard-dollar-in-divisie-nieuwe-energie-investeren/ https://www.fluxenergie.nl/shell-gaat-per-2020-jaarlijks-1-miljard-dollar-in-divisie-nieuwe-energie-investeren/#respond Wed, 12 Jul 2017 12:51:41 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57499 Shell gaat per 2020 jaarlijks 1 miljard dollar in haar divisie New Energies investeren. Dat kondigde CEO Ben van Beurden maandag aan op een conferentie in Istanbul. 

Omdat de vraag naar hernieuwbare energie en elektrische auto’s toeneemt, gaat Shell de financiële injecties in haar divisie New Energies vanaf 2020 verhogen naar 1 miljard dollar per jaar. De energiegigant ziet ook mogelijkheden in vervoerssectoren waarin nog niet gewerkt kan worden met batterijen. Daarom kijkt het ook naar de ontwikkeling van waterstofcellen, vloeibaar natuurlijk gas en nieuwe biobrandstoffen, zei Shell’s CEO Ben van Beurden tijdens een speech op het World Petroleum Congress in Istanbul.

Wereldwijde focus

Terwijl de Russische energieminister Alexander Novak en de baas van Saudi Aramco aangaven dat olie en gas de komende decennia nog zouden domineren, benadrukte Van Beurden dat opkomende markten in Afrika en Azië de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wellicht over kunnen slaan. “When you consider the areas of the world where energy demand is still to expand, like Asia and sub-Saharan Africa, there is a huge opportunity,” zei Van Beurden. “These are areas that are not, on the whole, locked in to a coal-driven system. There is the potential for them to shift more directly onto a less energy-intensive pathway to development.”

Bron: 

Bloomberg, 10 juli 2017, ‘Shell Plans to Spend $1 Billion a Year on Clean Energy by 2020’

]]>
https://www.fluxenergie.nl/shell-gaat-per-2020-jaarlijks-1-miljard-dollar-in-divisie-nieuwe-energie-investeren/feed/ 0
‘Klimaatbeleid alsnog struikelblok voor kabinetsformatie’ https://www.fluxenergie.nl/klimaatbeleid-alsnog-struikelblok-voor-kabinetsformatie/ https://www.fluxenergie.nl/klimaatbeleid-alsnog-struikelblok-voor-kabinetsformatie/#respond Wed, 12 Jul 2017 09:07:34 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57479 Hoewel de ‘groene’ commissies van de VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie eind april al een gezamenlijk klimaatakkoord presenteerden, zou het te voeren klimaatbeleid opnieuw een struikelblok zijn in de kabinetsformatie. Dat meldde het programma Nieuwsuur dinsdagavond.

Imago voorop

Uit vertrouwelijke stukken van de vorige formatiepoging met GroenLinks zou blijken dat de onderhandelaars vooral veel waarde hechten aan een positief imago voor klimaatbeleid. Hoewel alle formatiepartijen de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs onderschrijven, berekende het Planbureau voor de Leefomgeving dat alleen de plannen van D66, GroenLinks en ChristenUnie daadwerkelijk aan de realisatie daarvan kunnen bijdragen. De plannen van het VVD zouden niets bijdragen aan het klimaat, terwijl het CDA haar voorstellen niet liet onderzoeken.

Update belemmerende regels

Terwijl de beleidsmakers op zich laten wachten, ontwikkelen innovatieve bedrijven en betrokken burgers nieuwe methodes om energie uit alternatieve bronnen te halen of oude reststromen van een nieuwe functie te voorzien. Vaak zijn dit sectoroverschrijdende activiteiten, waarbij ze de vertrouwde kaders binnen hun ‘thuis’-industrie achter zich laten. Daarbij worden ze regelmatig geblokkeerd door regels die hun vooruitgang bemoeilijken. Nieuwsuur ging op bezoek bij de waterzuiveringsinstallatie van het Waterschap AA en Maas in Den Bosch, waar het resterende slib gebruikt gaat worden om biogas op te wekken. Van de overheid mag een rioolzuiveringsinstallatie echter niet meer energie opwekken dan het gebruikt, omdat het anders een energiecentrale is. Een van de simpelste manieren om zulke innovaties te bevorderen, is herevalueren en flexibiliseren van bestaande regels.

Leidende rol overheid

Hoewel initiatieven vanuit het bedrijfsleven veel bij kunnen dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, waarschuwen de milieucommissies in hun gezamenlijke klimaatakkoord dat er een centrale rol is weggelegd voor de overheid. Die zou een ‘Klimaatwet’ moeten maken waarin staat vastgelegd dat er per jaar 2 à 3 procent energiebesparing moet plaatsvinden en dat de broeikasgasemissies in 2020 25 procent lager moeten zijn dan in 1990. Eind april liet ook een groep van 90 Nederlandse hoogleraren in een gezamenlijke brief aan de informateur weten dat “alleen een langdurige inspanning, gebaseerd op een consistente combinatie van visie, strategie en actie, kan helpen om Nederland koploper te maken in de nieuwe economie.”

Om de transitie naar een nieuwe, groene en inclusieve economie op korte termijn te versnellen, doen zij 12 concrete aanbevelingen:

 1. Benoem een minister voor Energie en Klimaat
 2. Zet in op brede fiscale vergroening
 3. Geef CO2 een reële prijs en voer een CO2-heffing in
 4. Stimuleer de renovatie van bestaande woningen naar energieneutrale woningen
 5. Stimuleer de grootschalige opwekking van duurzame energie
 6. Sluit de 5 resterende kolencentrales uiterlijk in 2020, met een minimale vergoeding voor de eigenaren van die centrales
 7. Voer een kilometerheffing in
 8. Stimuleer de ontwikkeling van regionale campussen op het gebied van leren-werken-ondernemen voor de nieuwe economie
 9. Geef duurzaamheid een belangrijke plek in het onderwijs
 10. Creëer juridische experimenteerruimte voor de nieuwe economie
 11. Kom met een adequate oplossing voor de aardbevingsschade in Groningen
 12. Ontwikkel een investeringsfonds voor bedrijven die willen investeren in duurzame (maatschappelijke en ecologische) innovaties
]]>
https://www.fluxenergie.nl/klimaatbeleid-alsnog-struikelblok-voor-kabinetsformatie/feed/ 0
Leesvoer voor de zomer: de energietransitieboekentips van Ingrid Thijssen https://www.fluxenergie.nl/leesvoer-voor-de-zomer-de-energietransitieboekentips-van-ingrid-thijssen/ https://www.fluxenergie.nl/leesvoer-voor-de-zomer-de-energietransitieboekentips-van-ingrid-thijssen/#respond Tue, 11 Jul 2017 11:18:09 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57475 Toe aan vakantie, maar wil je daar straks wel met nieuwe ideeën van terug komen? In het Financieel Dagblad geeft Ingrid Thijssen, Topvrouw van het Jaar 2016, drie boekentips voor een uitgelezen zomer.

Bron:

Financieel Dagblad, 8 juli 2017, “Shortlist Energietransitie”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/leesvoer-voor-de-zomer-de-energietransitieboekentips-van-ingrid-thijssen/feed/ 0
Snelladerfabrikant Heliox publieksfavoriet De Nieuwe Kampioen https://www.fluxenergie.nl/snelladerfabrikant-heliox-publieksfavoriet-de-nieuwe-kampioen/ https://www.fluxenergie.nl/snelladerfabrikant-heliox-publieksfavoriet-de-nieuwe-kampioen/#respond Tue, 11 Jul 2017 10:57:15 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57471 Heliox, producent van snelladers voor elektrische bussen, is gekozen tot publieksfavoriet voor de Nieuwe Kampioen van 2017, de FD-trofee voor het veelbelovendste bedrijf van Nederland. Ook de jury roemt het bedrijf uit Best als leverancier van een ‘prachtig nieuw en vooruitstrevend product, dat een oplossing biedt voor de stadsproblematiek en een belangrijke bijdrage levert aan de energietransitie.’

Op de jurylijst nam Heliox de tweede plaats in, na Additive Industries uit Eindhoven, een fabrikant van 3D-metaalprinters.

Bron:

FD, 10 juli 2017, “Additive Industries uit Eindhoven wint FD-trofee Nieuwe Kampioen 2017”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/snelladerfabrikant-heliox-publieksfavoriet-de-nieuwe-kampioen/feed/ 0
Google koopt alle stroom Sunport Delfzijl op https://www.fluxenergie.nl/google-koopt-alle-stroom-sunport-delfzijl-op/ https://www.fluxenergie.nl/google-koopt-alle-stroom-sunport-delfzijl-op/#respond Tue, 11 Jul 2017 10:17:12 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=57464 Google koopt de komende tien jaar alle stroom op die Sunport Delfzijl gaat produceren. De 123.000 zonnepanelen van Nederlands grootse zonne-energiepark zullen naar verwachting 27 gigawattuur aan groene energie opleveren. Google wil die gebruiken voor haar nabijgelegen datacenter in de Eemshaven.

Impuls voor nieuwe duurzame energiecapaciteit

Eerder sloot Google al overeenkomsten met de windparken Krammer en Bouwdokken en Eneco’s WindPark Delfzijl. Volgens Google’s Marc Oman, EU Energy lead, is het bedrijf wereldwijd reeds de levering van 2,7 GW aan groene stroom overeengekomen, waarmee het ‘s werelds grootste zakelijke inkoper van duurzame energie is. Met dergelijke investeringen wil Google energiebedrijven economische zekerheid geven om te investeren in nieuwe duurzame energiecapaciteit.

Foto:

zonnepark Sunport Delfzijl (bron: Eemsdeltadrones)

Bron:

Eneco, 7 juli 2017, Stroom van grootste zonnepark naar lokaal datacenter Google

]]>
https://www.fluxenergie.nl/google-koopt-alle-stroom-sunport-delfzijl-op/feed/ 0
aandeelhouders dwingen ExxonMobil te rapporteren over klimaatverandering https://www.fluxenergie.nl/62-aandeelhouders-dwingen-exxonmobil-rapporteren-klimaatverandering-slechts-eerste-stap-richting-daadwerkelijke-actie/ Thu, 01 Jun 2017 07:23:53 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46167 Op de aandeelhoudersvergadering van ExxonMobil stemde 62 %  van de aandeelhouders vóór een aandeelhoudersresolutie die het olieconcern vraagt te rapporteren over de gevolgen van klimaatverandering voor zijn bedrijfsvoering (*), zo werd zojuist bekend in Dallas. Het bestuur adviseerde tegen te stemmen. …. [Persbericht]

]]>
Shell completes divestment of oil sands interests in Canada https://www.fluxenergie.nl/shell-completes-divestment-oil-sands-interests-canada/ Thu, 01 Jun 2017 07:21:24 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46161 Royal Dutch Shell plc today announces the completion of two previously announced agreements by Shell Canada Energy, Shell Canada Limited and Shell Canada Resources (“Shell”) that will see Shell sell all its in-situ and undeveloped oil sands interests in Canada and reduce its share in the Athabasca Oil Sands Project (AOSP) from 60% to 10%. …. [Persbericht]

]]>
Europese Commissie: Kilometerheffing is de weg vooruit om files op te lossen en om CO2-uitstoot te verminderen https://www.fluxenergie.nl/europese-commissie-kilometerheffing-is-weg-vooruit-om-files-op-lossen-en-om-co2-uitstoot-verminderen/ Thu, 01 Jun 2017 07:20:25 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46159 Ook de Europese Commissie steunt kilometerheffing als de manier om files aan te pakken en om de CO2-uitstoot van de transportsector te verminderen. Het zogenaamde mobiliteitspakket met Europese transportwetgeving die eurocommissaris Violeta Bulc woensdag presenteerde, sluit daarbij aan bij de plannen van Europarlementariër Bas Eickhout eerder deze maand publiceerde. Over de sociale component van de wetgeving is Eickhout een stuk minder te spreken. …. [Persbericht]

]]>
Trump trekt zich terug uit Parijs-akkoord https://www.fluxenergie.nl/trump-trekt-zich-terug-parijs-akkoord/ Thu, 01 Jun 2017 07:19:22 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46157 Vandaag is dan toch gebleken dat Trump zich waarschijnlijk gaat terugtrekken uit het klimaatakkoord dat in Parijs gesloten werd door bijna alle landen in de wereld. GroenLinksers Bas Eickhout en Suzanne Kröger reageren.…. [Persbericht]

]]>
Trump ontkent al een beslissing genomen te hebben – ‘Vanavond’ https://www.fluxenergie.nl/trump-ontkent-al-beslissing-genomen-vanavond/ Thu, 01 Jun 2017 06:10:05 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46149 1 juni 2017 – President Trump ontkent al een beslissing genomen te hebben over het Klimaatakkoord van Parijs. Hij zal het besluit vanavond nemen, zo meldt hij zelf op Twitter. ]]> 1 juni 2017 – President Trump ontkent al een beslissing genomen te hebben over het Klimaatakkoord van Parijs. Hij zal het besluit vanavond nemen, zo meldt hij zelf op Twitter. 

Uit een bericht van De Morgen
‘(…) Hij spreekt de berichtgeving van Amerikaanse media tegen, die op basis van “twee bronnen met directe kennis van de beslissing” de terugtrekking uit het akkoord bekendmaakten. (…)’

 

Bronnen
De Morgen, 31 mei 2017: Trump ontkent beslissing klimaatakkoord Parijs
Foto: Trump-twitteraccount

]]>
Klimaat – Trump flink onder druk: ‘Doe het niet’ https://www.fluxenergie.nl/klimaat-trump-flink-onder-druk-doe-het-niet/ Thu, 01 Jun 2017 06:05:00 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46152 1 juni 2017 – Trump wordt fors onder druk gezet rond het al dan niet breken met het Akkoord van Parijs. De druk komt van grote bedrijven, van andere wereldleiders en ook van zijn eigen dochter. En binnen zijn eigen staf heerst ook verdeeldheid. Vanavond weten we wie hem heeft weten te overtuigen.]]> 1 juni 2017Trump wordt fors onder druk gezet rond het al dan niet breken met het Akkoord van Parijs. De druk komt van grote bedrijven, van andere wereldleiders en ook van zijn eigen dochter. En binnen zijn eigen staf heerst ook verdeeldheid. Vanavond weten we wie hem heeft weten te overtuigen.

Uit een bericht van De Morgen
‘(…) Tot op het laatst woedde er ook onder Trumps adviseurs een felle strijd over de kwestie. De bazen van een aantal van de grootste Amerikaanse bedrijven – waaronder Shell en Exxon Mobil – probeerden Trump ervan te overtuigen dat het in het belang van de Verenigde Staten is vast te houden aan het klimaatakkoord, terwijl zijn ultraconservatieve politieke adviseur Steve Bannon en Scott Pruitt, het hoofd van het Amerikaanse milieuagentschap EPA, er juist op aandringen het akkoord in de prullenbak te gooien. Onder de pleitbezorgers van het klimaatakkoord was ook Trumps dochter Ivanka, zijn economische adviseur Gary Cohn en minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, die betoogde dat de VS partij kunnen blijven bij het akkoord, ook al was de regering-Trump inmiddels begonnen met het ontmantelen van het milieubeleid van Trumps voorganger Obama. (…)Een hele reeks topfiguren uit het Amerikaanse bedrijfsleven heeft Trump gewaarschuwd dat terugtrekking uit het akkoord het imago van de VS zal schaden, zeker nu China zich vierkant achter de afspraken heeft gesteld. (…)’

Uit een bericht van het FD
‘(…) Trumps politiek adviseur Stephen Bannon, die zijn invloed de afgelopen maanden zag teruglopen, hamert sinds de campagne op het opzeggen ervan. Ook de directeur van milieuagentschap EPA, Scott Pruitt, is tegen het akkoord gekant. Dochter Ivanka en minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson drukten de president eerder juist op het hart zijn plaats aan de onderhandelingstafel te behouden. (…)’

G7:Doe het niet’
Tijdens zijn bezoek aan Europa, en met name op de G7-bijeenkomst in Italië, hebben verschillende Europese leiders hem op het hart gedrukt toch vooral niet uit het Klimaatakkoord te stappen.

Guterres; ‘Doe het niet’
Dinsdag hield de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, een toespraak waarin hij de hele wereld opriep tot meer actie tegen klimaatverandering en tegen de VS zei: ‘It would be very important for the US not to leave the Paris agreement.’
Uit een bericht van de VN
‘(…) “Degenen die er niet in slagen om in te zetten op groene energie zullen in een grijze wereld leven”, merkte Mr. Guterres op in zijn uitvoerige speech. Hij verklaarde tevens dat landen bij gebrek aan een alternatief geen andere keuze hebben dan de aangegane verplichtingen inzake de klimaatverandering na te komen en in functie ervan te handelen. “Als we de bossen en het leven op het land willen beschermen, de kwaliteit van onze oceanen willen veiligstellen, enorme economische opportuniteiten willen creëren, nog meer grootschalige verliezen willen voorkomen en de gezondheid en het welzijn van de mensen en de planeet willen verbeteren, hebben we maar één simpele oplossing voor ons”, zei Guterres. “Klimaatactie.” (…)’

Bronnen
De Morgen, 31 mei 2017: Trump ontkent beslissing klimaatakkoord Parijs: “Beslis pas komende dagen”  
FD, 31 mei 2017: Trump: binnen paar dagen beslissing over klimaatakkoord van Parijs (Registratie)
New Scientist, 31 mei 2017: Trump looks set to take US out of Paris climate agreement
VN (UMRIC), 31 mei 2017: VN-Secretaris-Generaal roept op tot meer actie om de klimaatverandering te bestrijden
Beeld: still CNN-reportage

]]>
Klimaat – Morgen overleggen China en de EU over leidende rol https://www.fluxenergie.nl/klimaat-morgen-overleggen-china-en-eu-leidende-rol/ Thu, 01 Jun 2017 06:00:40 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46144 1 juni 2017 – China en de EU overleggen morgen in Brussel over een nauwere samenwerking om klimaatverandering tegen te gaan. The Guardian verwacht dat China en de EU de leiding op zich zullen nemen in het tegengaan van klimaatverandering.]]> 1 juni 2017China en de EU overleggen morgen in Brussel over een nauwere samenwerking om klimaatverandering tegen te gaan. The Guardian verwacht dat China en de EU de leiding op zich zullen nemen in het tegengaan van klimaatverandering.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) De Europese Unie en China gaan zich vrijdag uitspreken voor een nauwere samenwerking om de uitstoot van broeikasgas tegen te gaan. Dat is gezegd in EU-kringen, kort na de eerste berichten over de vermoedelijke terugtrekking van de VS uit het klimaatakkoord van Parijs.
Op hun top in Brussel, komende vrijdag, zullen de Chinese premier Li Keqiang en vertegenwoordigers van de EU afspreken dat zij het voortouw nemen bij de uitvoering van de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Daarmee nemen de EU en China duidelijk stelling tegen Trump, die naar verwachting de komende dagen een streep haalt door de Amerikaanse steun voor het akkoord.
Volgens de berichten uit Brussel worden er vrijdag afspraken gemaakt over het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in plaats van fossiele brandstoffen, en over de handel in rechten voor de uitstoot van broeikasgassen. (…)’

Uit een bericht van The Guardian
‘(…) China and the EU will forge an alliance to take a leading role in tackling climate change in response to Donald Trump’s expected decision to pull the US out of the historic Paris agreement. (…) But Beijing and Brussels have been preparing to announce their intention to accelerate joint efforts to reduce global carbon emissions. (…) According to a statement being prepared before an EU-China summit in Brussels on Thursday and Friday, the new alliance will say they are determined to “lead the energy transition” toward a low-carbon economy. (…)’

Uit een bericht van De Volkskrant
‘(…) Het Amerikaanse vacuüm wordt al gevuld voor het is ontstaan.  In een gezamenlijk document van China en en de Europese Unie, dat donderdag openbaar wordt gemaakt maar waarvan de Volkskrant een concept heeft, bevestigen de opstellers het belang van het ‘historische’ akkoord en noemen zij klimaatmaatregels ‘belangrijker dan ooit’. Het stuk belooft grotere ‘politieke, technische, economische en wetenschappelijke samenwerking’ om een ‘wereldwijde transformatie’ tot stand te brengen.  (…)’

Bronnen
NOS, 31 mei 2017: Juncker: Amerikaans vertrek uit klimaatakkoord gaat jaren duren
The Guardian, 31 mei 2017: China and EU strengthen commitment to Paris deal with US poised to step away
De Volkskrant, 1 juni 2017: Europa en China vullen Amerikaans klimaatvacuüm, Trump neemt vandaag besluit
Foto: Friends of Europe, China

 

]]>
Groep liberalen wil dat VVD lokaal een groene partij wordt https://www.fluxenergie.nl/groep-liberalen-wil-vvd-lokaal-groene-partij-wordt/ Thu, 01 Jun 2017 06:00:36 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46140 1 juni 2017 - Trouw woonde een congres bij van 'liberaal groen', een netwerk van VVD'ers dat zich richt op duurzaamheid. 'Bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zou ook de VVD een groene partij moeten zijn.']]> 1 juni 2017Trouw woonde een congres bij van ‘liberaal groen’, een netwerk van VVD’ers dat zich richt op duurzaamheid. ‘Bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zou ook de VVD een groene partij moeten zijn.’

Uit het verslag van Trouw van het congres
‘(…) Bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zou ook de VVD een groene partij moeten zijn. Plaatselijke VVD-afdelingen zouden bijvoorbeeld in hun verkiezingsprogramma moeten zetten hoeveel duurzame ambities in 2022 gerealiseerd zullen zijn. Dat hoopt in ieder geval ‘liberaal groen’, een netwerk van VVD’ers dat zich bezighoudt met milieu en duurzaamheid. Gisteravond hield het netwerk een laatste vergadering over een lijst van suggesties voor lokale VVD-verkiezingsprogramma’s. (…)
“We willen de gemeenteraadsfracties ontzorgen”, zegt Cees Eenhoorn, duo-raadslid uit Amsterdam en lid van het netwerk. De gisteren aangenomen programmasuggesties kunnen lokale afdelingen zien als ‘input’.
Maar het is meer dan dat: de zinnen uit de groene programmasuggesties kunnen zó worden overgenomen door VVD-afdelingen die naar de juiste woorden zoeken. Wel is het zaak dat de lokale VVD-ers het klimaatprobleem erkennen: de 26 voorstellen gaan uit van het principe ‘We erkennen het probleem en gaan de uitdaging aan’. “Voor de liberale politiek is het een topprioriteit”, stelt het document zelfs. (…)’

Programmasuggesties voor de lokale verkiezingen
Uit een bericht van Liberaal Groen
‘(…) Dit stuk is bedoeld als inspiratiebron voor de schrijvers van de programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Ons doel is om zo bij te dragen aan een verkiezingsprogramma dat sterk de nadruk legt op circulariteit, energietransitie en verduurzaming. Het document is tot stand gekomen dankzij de betrokkenheid van vele actieve VVD’ers met een hart voor duurzaamheid maar we hebben ook input gekregen van niet VVD’ers. Wat ons betreft is het stuk niet af. We vragen jullie dan ook om suggesties en aanvullingen te mailen. (…)’

Bronnen
Trouw, 31 mei 2017: Op lokaal niveau wordt de VVD een groene partij
Programmasuggesties van Liberaal Groen (pdf, 6 pag.)
Website Liberaal Groen
Illustraties: Liberaal Groen

]]>
‘Premier Rutte, er is wél een transitieplan industrie’ https://www.fluxenergie.nl/premier-rutte-er-is-wel-een-transitieplan-industrie/ Thu, 01 Jun 2017 06:00:16 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46121 1 juni 2017 - Op 17 mei zei premier Rutte in de Tweede Kamer zich te ergeren aan de industrie die mooie woorden over de energietransitie niet omzet in concrete plannen en daden. Twee weken later is er een reactie: 'Er zijn wél concrete plannen.' De reactie komt van de VEMW, de belangenbehartiger van de zakelijke energiegebruikers.]]> 1 juni 2017Op 17 mei zei premier Rutte in de Tweede Kamer zich te ergeren aan de industrie die mooie woorden over de energietransitie niet omzet in concrete plannen en daden. Twee weken later is er een reactie: ‘Er zijn wél concrete plannen.’ De reactie komt van de VEMW, de belangenbehartiger van de zakelijke energiegebruikers.

VEMW-voorzitter Gertjan Lankhorst (oud-topman GasTerra) reageert op de ergernis van Rutte in een opiniebijdrage op Energiepodium.
Uit de opiniebijdrage
‘(…) Tijdens het Kamerdebat over het mislukken van de kabinetsformatie verweet premier Rutte het bedrijfsleven dat het niet met concrete plannen komt voor de energietransitie. Het is jammer dat de premier blijkbaar nog geen kennis heeft genomen van de voorstellen die VEMW recent heeft gepresenteerd. Een concreet pakket maatregelen om de CO2-emissies van de Nederlandse industrie met 95% te reduceren in 2050.

Er is een trendbreuk in de industrie nodig
De industrie veroorzaakt ruim 40% van de CO2-emissies in Nederland. Sinds 1990 zijn de industriële emissies al met 32% gedaald, maar de moeilijke fase komt nu. Er is een trendbreuk nodig om tot 95% reductie te komen. Het voorgestelde pakket bevat acht opties, die zijn gebaseerd op de intrinsieke voordelen van de industrie in Nederland zoals sterk geïntegreerde clusters, een goed ontwikkelde offshore (wind-)industrie en een kwalitatief hoogstaand elektriciteits- en gasnetwerk. Ook de R&D-capaciteit van de industrie is van hoog niveau.

Energie-efficiencymaatregelen kunnen meteen
De eerste categorie opties kan onmiddellijk worden toegepast tegen relatief lage meerkosten: energie-efficiencymaatregelen zoals warmtepompen en het vervangen van gasgestookte apparatuur door ketels die zowel op gas als op elektriciteit kunnen worden gestookt. Zulke hybride apparaten bieden tevens de mogelijkheid de onbalans in het elektriciteitsnet op te vangen die voortvloeit uit de onstuurbaarheid van zonne- en windstroom.

CO2-afvang, -opslag en -hergebruik nu ontwikkelen
Een volgende categorie opties moet op dit moment vooral worden ontwikkeld door het opschalen van technologieën. Daarbij moet gedacht worden aan CO2-afvang, -opslag en -hergebruik in de chemie en bij raffinaderijen, het gebruik van biomassa als grondstof en het nuttig hergebruiken van afvalstromen.

Waterstof en andere opties onderzoeken
De laatste categorie opties vraagt vooralsnog om meer onderzoek en innovatie: groene waterstof uit elektrolyse, warmtepompen voor hoge temperatuurprocessen en een nieuw procedé om staal te maken.

De industrie is bereid, maar vraagt ook steun van overheid: subsidies en regie
De industrie is bereid deze route in te slaan omdat de opties de Nederlandse economie versterken. Het grote succes van de wind-op-zee-aanpak van het kabinet biedt veel perspectief. De beschikbaarheid van duurzame elektriciteit tegen een lage prijs schept nieuwe kansen. De industrie vraagt van de overheid om een instrumentarium ter ondersteuning van investeringen die CO2-emissies reduceren, vergelijkbaar met de SDE+-subsidies voor duurzame elektriciteit. Ook een innovatiebudget gericht op ontwikkeling en opschaling van technologie is belangrijk. Tenslotte is een actieve regie- of investeringsrol van de overheid in de ontwikkeling van netwerken (CO2, waterstof, restwarmte) nodig om bedrijven te helpen over de grenzen van het eigen bedrijf samen te werken.

Dit plan biedt duurzaam perspectief
Met dit plan is het mogelijk de industrie een nieuw en duurzaam investeringsperspectief te bieden, gebaseerd op de productie van schone energie in Nederland. Daarmee zijn zowel de economische ambities van rechtse als de groene ambities van linkse partijen gediend. (…)’

Bronnen
Energiepodium, 31 mei 2017: Concreet transitieplan industrie bestaat wel degelijk. Gertjan Lankhorst oneens met kritiek premier op grootverbruikers.
Zie ook
FluxEnergie, 18 mei 2017: Klimaatpleidooien vanuit bedrijfsleven ergeren Rutte
VEMW, 10 april 2017: Industrie presenteert uniek plan voor 95 procent CO2-reductie door industriële vernieuwing
VEMW, 10 april 2017: Samen naar 95% minder broeikasgasuitstoot in Nederland door industriële vernieuwing (pdf, 6 pag.)
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar. Portretfoto: Energiepodium

]]>
Shell verkoopt bijna alle Canadese teerzanden https://www.fluxenergie.nl/shell-verkoopt-bijna-alle-canadese-teerzanden/ Thu, 01 Jun 2017 06:00:12 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46137 1 juni 2017 - Shell heeft gisteren bekend gemaakt bijna alle Canadese teerzandprojecten te hebben verkocht. In het grote Athabasca-project participeert Shell nog voor 10%. Shell gaat wel door met het CO2-opslagproject.]]> 1 juni 2017Shell heeft gisteren bekend gemaakt bijna alle Canadese teerzandprojecten te hebben verkocht. In het grote Athabasca-project participeert Shell nog voor 10%. Shell gaat wel door met het CO2-opslagproject.

Uit het persbericht van Shell
‘(…) Royal Dutch Shell plc today announces the completion of two previously announced agreements by Shell Canada Energy, Shell Canada Limited and Shell Canada Resources (“Shell”) that will see Shell sell all its in-situ and undeveloped oil sands interests in Canada and reduce its share in the Athabasca Oil Sands Project (AOSP) from 60% to 10%.

Under the first agreement, Shell has completed the sale to a subsidiary of Canadian Natural Resources Limited (“Canadian Natural”) its entire 60% interest in AOSP, its 100% interest in the Peace River Complex in-situ assets, including Carmon Creek, and a number of undeveloped oil sands leases in Alberta, Canada. The consideration to Shell from Canadian Natural is approximately $8.2 billion (C$10.9 billion), comprised of $5.3 billion in cash plus around 98 million Canadian Natural shares currently valued at $2.9 billion. (…)
Pursuant to the completion of the transactions set out in this announcement, the Athabasca Oil Sands Project (AOSP) is now a joint venture between Canadian Natural Upgrading Limited (60%), Chevron Canada Limited (20%), and Marathon Oil Canada Corporation (20% which is owned 50% by a Shell-affiliate and 50% by Canadian Natural Resources Limited). (…)’

Uit een bericht van het FD
‘(…) Door de lage olieprijs is deze relatief dure vorm van oliewinning steeds minder rendabel. Shell-topman Ben van Beurden stelde eerder dat de verkoop past in de ‘focus op de vrije kasstroom en een hoger rendement’ van het bedrijf. (…) De verkoop van de teerzandprojecten, die twee maanden geleden werd aangekondigd, kwam enigszins onverwacht. Niet zo lang geleden definieerde Shell deze activiteiten nog als een ‘cash engine’. (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Vijftien jaar geleden werd samen met de Canadezen het Athabasca Oil Sands Project opgezet en sinds 2003 wordt olie uit de teerzanden gewonnen, om in de Canadese oliebehoefte te voorzien. De afgegraven grond bevat bitumen dat met behulp van warm water wordt gescheiden van het zand en weggepompt, en in raffinaderijen verwerkt tot ruwe synthetisch olie waaruit benzine en diesel gemaakt wordt.
Shell is bezig met een groot desinvesteringsprogramma, waarbij in de komende jaren voor in totaal 30 miljard dollar aan activiteiten, bezittingen, en projecten wordt afgestoten en verkocht.
Shell heeft zwaar te lijden onder de lage olieprijs en wil met de verkopen van activiteiten, kostenbesparingen en het terugschroeven van de investeringen geld vrijmaken, efficiënter werken en het rendement opkrikken. (…)’

Eerder trok het Noorse oliebedrijf Statoil zich al terug uit de Canadese teerzanden.

]]>
Het kán: een energieneutraal huis voor nog geen € 40.000 https://www.fluxenergie.nl/energieneutraal-huis-nog-geen-e-40-000/ Thu, 01 Jun 2017 06:00:05 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46131 1 juni 2017 - De website heet 'Hetkanwel' en laat zien dat een energieneutraal huis helemaal niet duur hoeft te zijn: € 38.000 voor een huis van 130m2. Het 'Popup House' is een ontwerp van het Franse architectenbureau Multiple Studio.]]> 1 juni 2017De website heet ‘Hetkanwel’ en laat zien dat een energieneutraal huis helemaal niet duur hoeft te zijn: € 38.000 voor een huis van 130m2. Het ‘Popup House’ is een ontwerp van het Franse architectenbureau Multiple Studio.

Het huis is al sinds een jaar te bestellen, maar wij ontdekten het nu pas. We geven ons enthousiasme graag alsnog door.

Uit het bericht van Hetkanwel
‘(…) De architecten van Multiple Studio ontwikkelden een PopUp House dat je helemaal uit elkaar kunt halen en geheel kunt hergebruiken. Een verwarming is overbodig door het gebruik van unieke isolatieblokken. Volgens de Dutch Design Studio is het bouwsysteem kinderlijk eenvoudig. De woning bestaat uit een houten frame, een plaatmaterialen houten vloer, isolatieblokken en alles wordt bij elkaar gehouden met behulp van houtschroeven.

Energieneutraal huis is op te leveren als Passiefhuis
Alle blokken en platen worden direct op de juiste maat besteld. Je hoeft het huis op de bouwplaats alleen nog in elkaar te zetten met een boormachine. Als je wilt, kun je een Pop-up house bovendien zo bouwen dat hij voldoet aan de zeer strenge Passivhaus energiestandaard eisen, dat wil zeggen dat het huis dan helemaal energieneutraal is.
Een energieneutraal huis staat in zijn geheel uiterlijk binnen twee weken. Je hebt dan 130 m2 energiezuinig woonoppervlak. En dat voor een basisprijs van €38.000,- Daar zou toch plaats voor moeten zijn in nieuwbouwwijken?

Afhankelijkheid van de aannemer
De Dutch Design Studio signaleert overigens ook enkele nadelen aan het Popup House. Bij een verbouwing zit je bijvoorbeeld vast aan de aannemer die het huis gebouwd heeft, want je kunt niet ineens andere materialen toepassen, aangezien de gebouwschil dan niet meer gesloten is en de luchtdichtheid dan niet meer te halen is. Ook zelf ergens een leiding in vrezen is lastig. Je kunt wel zagen in de isolatie, maar dit wordt niet geadviseerd. (…)’

.

Pop-Up House: the affordable passive house from Popup House on Vimeo.

Bronnen
Hetkanwel, 25 februari 2016: Een energieneutraal huis van 130m2 bouw je voor € 38.000
Dutch Desgin Studio: Kan je een huis bouwen binnen een week?
Foto en video: Multiple Studio

]]>
Steeds minder aardgas, maar Gasunie ziet nog volop kansen https://www.fluxenergie.nl/steeds-minder-aardgas-gasunie-ziet-nog-volop-kansen/ Thu, 01 Jun 2017 06:00:04 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46128 1 juni 2017 - Steeds minder aardgas uit Groningen - je zou denken dat daar ook een steeds kleinere rol voor Gasunie bij hoort. Maar dat ziet Gasunie anders. 'We kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het verduurzamen van Nederland, en ook aan het verminderen van de afhankelijkheid van het Groningse aardgas.’]]> 1 juni 2017 Steeds minder aardgas uit Groningen – je zou denken dat daar ook een steeds kleinere rol voor Gasunie bij hoort. Maar dat ziet Gasunie anders. ‘We kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het verduurzamen van Nederland, en ook aan het verminderen van de afhankelijkheid van het Groningse aardgas.’

Aan het woord is Han Fennema, CEO en voorzitter van de raad van bestuur van Gasunie. Hij werd geïnterviewd door Groningen – Economie.
Uit het interview van Groningen – Economie
‘(…) Zoals bekend zal de hoeveelheid aardgas die in de provincie Groningen wordt gewonnen steeds verder afnemen. Je zou verwachten dat dat dan ook grote gevolgen gaat hebben voor de door Gasunie beheerde leidingen en de andere infrastructuur, maar directeur Fennema ziet vooral veel uitdagingen.

Omzetten van gas uit andere bronnen naar laagcalorisch
‘Ten eerste zijn we druk bezig met het zoveel mogelijk omzetten van hoogcalorisch gas uit andere bronnen naar laagcalorisch gas, zodat de productie uit Groningen verder terug kan, zonder dat er een tekort aan geschikt gas voor onder meer huishoudens ontstaat. We doen dat onder andere met stikstofinstallaties. Afgelopen jaar hebben we al ruim 23 miljard kubieke meter ‘pseudo Groningen-gas’ kunnen maken’, zegt Fennema.

Infrastructuur gebruiken voor waterstof, biogas of LNG
Bovendien biedt de overgang naar duurzaam energiegebruik volgens hem veel nieuwe kansen, ook voor Gasunie als gasinfrastructuurbedrijf. ‘Wij denken dat we een belangrijke rol kunnen spelen in de overgang naar een duurzame economie, en we zien echt grote kansen in het vervoer van waterstof, biogas of LNG. Wij zien dus voor ons bedrijf in Groningen en voor onze infrastructuur duidelijke toekomstkansen. Niet alleen met gasinfrastructuur overigens, want we verdiepen ons bijvoorbeeld ook in warmtenetten.’

Groningen ‘waterstof-provincie’?
Een voorbeeld van zo’n kans is de ontwikkeling van een ‘groene, koolstofvrije waterstofeconomie’. Waterstof is een gas dat niet, zoals aardgas, uit de grond gehaald kan worden; het moet geproduceerd worden. Dit gebeurt onder meer via elektrolyse, een proces waarbij met behulp van duurzame stroom water wordt omgezet in waterstof en zuurstof. Waterstof kan dan worden opgeslagen voor later, of worden gebruikt als groene brandstof, bijvoorbeeld voor elektrische auto’s en als vervanging voor aardgas in de industrie.
‘Wij denken, net als de Innovation Board, dat Groningen een ideale provincie is om aan de slag te gaan met de productie, distributie en inzet van waterstof. Wijzelf gaan binnenkort bij onze opslaglocatie bij Zuidwending al van start met een proef voor de productie van waterstof uit zonne-energie. Wij willen als Gasunie graag betrokken zijn bij de ontwikkeling van de waterstofeconomie in Nederland, en we vinden dat Noord-Nederland uitstekend is gepositioneerd om daar een belangrijke bijdrage aan te leveren’, aldus Han Fennema.

Biogas grootschalig inzetten
Gasunie is ook intensief bezig met onderzoek naar de vraag hoe je grootschalig en efficiënt biogas kunt produceren. Door vergisting, maar op grotere schaal vooral vergassing van biologische reststromen, en mogelijk ook van bijvoorbeeld zeewier als grondstof. Gasunie zou dit groene gas dan ook kunnen transporteren. Het zou een belangrijke rol kunnen spelen in de vergroening van industriële processen, maar, in combinatie met hybride warmtepompen, ook voor duurzame warmte in woningen. ‘Een campagne daarvoor is al gestart onder de naam ‘Groenversnelling’. Door deze combinatie wordt de woning energiezuiniger en de gasvoorziening groen en aardgasvrij.’

LNG voor de scheepvaart
Kansen ziet Fennema ook in de ontwikkeling van LNG (vloeibaar gemaakt aardgas), bijvoorbeeld ten behoeve van de scheepvaart, waar grote schepen op stookolie nu nog steeds een zeer grote bron van vervuiling zijn. ‘Bij de scheepswerven in Groningen zie je zo nu en dan al LNG-aangedreven schepen te water gaan. En met vrachtverkeer op LNG gaat het hard. En op termijn komt ook bio-LNG in beeld.’

Kortom: nieuwe kansen voor Gasunie en voor Groningen
‘Kortom: ook wij willen als Gasunie graag meewerken aan de komst van een duurzame economie. Wij denken dat dat ook nieuwe kansen oplevert voor ons als bedrijf, en ook voor de Groningen en voor de rest van de Noord-Nederlandse economie.’ (…)’

 

Bronnen
Groningen – Economie, 30 mei 2017: Gasunie: volop kansen dankzij waterstof, biogas en LNG
Foto: Groningen – Economie. Portretfoto: Gasunie

]]>
VS uit Klimaatakkoord – ‘Slecht nieuws voor de hele wereld’ https://www.fluxenergie.nl/vs-uit-klimaatakkoord-slecht-nieuws-voor-de-hele-wereld/ Wed, 31 May 2017 14:09:53 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46113 31 mei 2017 - De eerste reacties in Nederland op het besluit van president Trump om uit het Klimaatakkoord van Parijs te stappen.]]> 31 mei 2017De eerste reacties in Nederland op het besluit van president Trump om uit het Klimaatakkoord van Parijs te stappen.

Staatssecretaris Dijksma: ‘Treurige dag voor de wereld’
Uit een bericht van de NOS
‘(…) Staatssecretaris Dijksma noemt het een bittere teleurstelling dat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. “Als het klopt, is vandaag een treurige dag voor de wereld”, zegt ze. “Leiderschap vanuit de Europese Unie en landen als China is meer dan ooit nodig.” Hoewel dit volgens haar een grote klap is, vindt ze het belangrijk om positief te blijven en vooruit te kijken. Ze benadrukt dat het klimaatakkoord door 195 landen is ondertekend, waaronder zelfs grote vervuilers die blijven strijden tegen klimaatverandering. (…)’

Kamerleden: ‘Jammer’, ‘oliedom’
Uit een bericht van de NOS
‘(…) Ook partijen in de Tweede Kamer zijn teleurgesteld. Ze gebruiken daarbij termen als “jammer”, “schandalig” en “oliedom”. Zodra het definitief is, willen ze een debat. Alleen de PVV is enthousiast over het aanstaande besluit van Trump. (…)’

Milieudefensie: ‘Geen verrassing, maar het blijft in en in triest’
Donald Pols , directeur  Milieudefensie: ‘Dit is geen verrassing, maar het blijft in en in triest. Dit is slecht nieuws voor de wereld. In Amerika zullen de staten nu een tandje bij moeten zetten voor het klimaat. Californië laat zien hoe dat kan. Voor Europa is dit een extra reden om versneld, echt werk te maken van de strijd tegen klimaatverandering. Het is tijd om te stoppen met navelstaren, iedereen moet aan de bak. Zo is ‘Parijs’ ook bedoeld. De koplopers die nu de nieuwe groene banen creëren zijn de winnaars van de toekomst. Mijn boodschap voor de onderhandelaars in Den Haag: maak werk van de toekomst van Nederland en voorkom dat we straks ook op dat punt onderaan het Europese lijstje bungelen.’

Natuur & Milieu: ‘Wereldwijde beweging niet meer te stoppen’
Geertje van Hooijdonk, directeur a.i. van Natuur & Milieu: ‘Natuur & Milieu vindt het zeer betreurenswaardig dat de VS uit het klimaatakkoord is gestapt. Dit is een klap voor het klimaat. Het klimaatakkoord is echter door 196 landen ondertekend. Dit maakt duidelijk dat er wereldwijd een beweging is ontstaan die niet meer te stoppen is, ook niet door de VS. Europa zal samen met China nog harder moeten werken om de doelstellingen van het klimaatakkoord te behalen. Dit is noodzakelijk om onze eigen burgers tegen de gevolgen van klimaatverandering te beschermen. Het is wat ons betreft dus zeker niet einde akkoord.’

GroenLinks: ‘Russisch roulette met de toekomst van de planeet’
Europarlementariër Bas Eickhout: ‘Het is verbijsterend dat Trump besluit zich terug te trekken uit de gesloten deal om klimaatverandering tegen te gaan. De deal is na jaren onderhandelen wereldwijd gesloten omdat het effect de hele aarde treft. Maar helaas blijft na lang wikken en wegen Trump een klimaatontkenner. De overige landen zullen gewoon door gaan met innovatie om de nodige energietransitie te bewerkstelligen. De Verenigde Staten zijn met Syrië en Nicaragua de enigen die niet mee doen.’
Tweede Kamerlid Suzanne Kröger: ‘Als Trump daadwerkelijk uit het klimaatakkoord van Parijs stapt, speelt hij Russisch roulette met de toekomst van onze planeet. Vanuit Nederland en Europa is er maar één antwoord mogelijk: we moeten nóg meer lef en ambitie tonen!’

(Wordt aangevuld)

Bronnen
NOS, 31 mei 2017: Dijksma: het is een treurige dag voor de wereld
GroenLinks, 31 mei 2017: Trump trekt zich terug uit Parijs-akkoord
Foto: website Trump

 

]]>
‘Trump trekt zich terug uit klimaatakkoord Parijs’ https://www.fluxenergie.nl/trump-trekt-zich-terug-klimaatakkoord-parijs/ Wed, 31 May 2017 12:08:56 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46109 31 mei 2017 - De Verenigde Staten stappen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios.]]> 31 mei 2017De Verenigde Staten stappen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios.

Uit het bericht van Axios
‘(…) President Trump has made his decision to withdraw from the Paris climate accord, according to two sources with direct knowledge of the decision. Details on how the withdrawal will be executed are being worked out by a small team including EPA Administrator Scott Pruitt. They’re deciding on whether to initiate a full, formal withdrawal — which could take 3 years — or exit the underlying United Nations climate change treaty, which would be faster but more extreme.
Why this matters: Pulling out of Paris is the biggest thing Trump could do to unravel Obama’s climate legacy. It sends a combative signal to the rest of the world that America doesn’t prioritize climate change and threatens to unravel the ambition of the entire deal.
The other outliers: The only other two countries that aren’t supporting the deal are Nicaragua and Syria.
How it happened: A letter from 22 Republican Senators (including Mitch McConnell) that called for a clean exit had reinforced Trump’s instincts to withdraw, and the president had been telling confidants over the past week that he was going to pull out. (…)’

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Een Witte Huis-correspondent van CBS News zegt eveneens dat hij bevestiging heeft gekregen dat de Amerikaanse president Trump bondgenoten heeft ingelicht over zijn besluit. Trump had na zijn bezoek aan de G7 in Brussel al aangekondigd dat hij deze week een besluit zou nemen. Details over de terugtrekking zouden nu worden uitgewerkt. (…)’

Bronnen
Axios, 31 mei 2017: Scoop: Trump is pulling U.S. out of Paris climate deal
NOS, 31 mei 2017: ‘Trump trekt zich terug uit klimaatakkoord Parijs’

]]>
World’s largest floating photovoltaic power plant test-bed features ABB technology https://www.fluxenergie.nl/worlds-largest-floating-photovoltaic-power-plant-test-bed-features-abb-technology/ Wed, 31 May 2017 10:42:07 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46107 Land scarcity has severely limited Singapore’s adoption of solar power. Floating solar panels may be a viable alternative for the city-state surrounded by water. Floating panels could be eleven percent more efficient than solar panels placed on precious land. Pioneering technology leader ABB is providing critical components on a landmark one megawatt floating solar photovoltaic test-bed. It measures 1 hectare or 1.5 football fields. …. [Persbericht]

]]>
Media advisory ahead of the EU-China Summit https://www.fluxenergie.nl/media-advisory-ahead-the-eu-china-summit/ Wed, 31 May 2017 10:41:05 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46105 On 1-2 June, the EU and China will hold a high-profile summit, with climate at the forefront of the agenda. The two partners are expected to reaffirm their unequivocal commitment to the implementation of the Paris Agreement and to spearhead cooperation on the clean energy transition. Ahead of the summit, Climate Action Network (CAN) Europe organized a press briefing. Our speakers talked about the state of play of the global climate diplomacy and the crunch issues that must be tackled in order to secure a meaningful outcome of the meeting. You can listen to the audio recording …. [Persbericht]

]]>
European traded gas hubs: an updated analysis https://www.fluxenergie.nl/european-traded-gas-hubs-an-updated-analysis/ Wed, 31 May 2017 10:39:46 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46103 This Energy Insight provides an analysis on the maturity and development of European traded gas hubs, including both longer-term established hubs and recently emerging ones, both from a liquidity and price perspective, in order to come to an overall assessment of the policy goal of achieving a Single Energy Market for natural gas in Europe. …. [Persbericht]

]]>
EU-Klimaziele lassen sich mit mehr Erneuerbaren Energien günstiger erreichen https://www.fluxenergie.nl/eu-klimaziele-lassen-sich-mit-mehr-erneuerbaren-energien-gunstiger-erreichen/ Wed, 31 May 2017 10:38:16 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46101 Agora Energiewende hat Annahmen zu den Kosten von Wind- und Solarenergie in den Modellierungen zum „Clean Energy for All Europeans“-Paketes kritisch überprüft. …. [Persbericht]

]]>
Sjaak van der Tak nieuwe voorzitter LTO Glaskracht Nederland https://www.fluxenergie.nl/sjaak-tak-nieuwe-voorzitter-lto-glaskracht-nederland/ Wed, 31 May 2017 08:06:41 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46097 Sjaak van der Tak (60) wordt met ingang van 1 oktober 2017 de nieuwe voorzitter van LTO Glaskracht Nederland. Hij is nu ruim twaalf jaar burgemeester van de gemeente Westland. Van der Tak volgt in deze functie Nico van Ruiten op, die op 14 september afscheid van de branchevereniging neemt. …. [Persbericht]

]]>
De energiecarrousel: meer betalen of wéér overstappen https://www.fluxenergie.nl/energiecarrousel-meer-betalen-weer-overstappen/ Wed, 31 May 2017 07:47:30 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46095 Energieleveranciers bieden forse welkomstpremies en actietarieven om nieuwe klanten te winnen. Maar na het eerste ‘goedkope’ jaar krijgt de consument te maken met een tariefsverhoging van wel tientallen procenten. Dit blijkt na bestudering van de tarieven op vergelijkingssite Independer. Hoe werkt dit nu precies?  …. [Persbericht]

]]>
Shell completes sale of its aviation business in Australia https://www.fluxenergie.nl/shell-completes-sale-its-aviation-business-australia/ Wed, 31 May 2017 07:46:12 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46093 Following regulatory approval, Shell has completed the sale of its Australian aviation business (“Shell Aviation Australia Pty Ltd”) to Viva Energy Australia Pty Ltd (“Viva Energy”) for a total transaction value of approximately US$ 250 million, including working capital. This sale was announced on 19 December 2016. …. [Persbericht]

]]>
Kernenergie – ‘Geen realistische optie voor aanpak klimaatprobleem’ https://www.fluxenergie.nl/kernenergie-geen-realistische-optie-aanpak-klimaatprobleem/ Wed, 31 May 2017 05:20:53 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46078 31 mei 2017 - We zullen pas over tientallen jaren weten of nieuwe kernenergietechnologie veilig is, maar tegen die tijd moet het klimaatprobleem al zijn opgelost. Alleen al om die reden is kernenergie geen realistische optie voor de aanpak van het klimaatprobleem, betoogt emeritus hoogleraar Wim Turkenburg in een bijdrage in Argus.]]> 31 mei 2017We zullen pas over tientallen jaren weten of nieuwe kernenergietechnologie veilig is, maar tegen die tijd moet het klimaatprobleem al zijn opgelost. Alleen al om die reden is kernenergie geen realistische optie voor de aanpak van het klimaatprobleem, betoogt emeritus hoogleraar Wim Turkenburg in een bijdrage in Argus.

Wim Turkenburg: ‘Nieuwbouw van kerncentrales zeer onaantrekkelijk’

In zijn bijdrage in Argus zet Turkenburg zich af tegen het recente pleidooi van ‘ecomodernisten’ voor meer kernenergie en een vergelijkbaar pleidooi van de Vereniging Nucleair Nederland.
Turkenburg is emeritus hoogleraar ‘Science, Technology & Society’ aan de Rijksuniversiteit Utrecht en kernenergiedeskundige

‘(…) Zeer onaantrekkelijk wegens hoge kosten
Het bouwen van kerncentrales is in de westerse wereld, financieel gezien, problematisch. De geschiedenis laat zien dat ze steeds duurder worden, hoe meer je ervan bouwt. Bij vrijwel alle andere energietechnieken is dat omgekeerd. Door de zeer hoge investeringskosten komen nieuwe kerncentrales er alleen wanneer het gebruik van kernenergie voor een groot deel door de staat wordt gefinancierd. De overheid in Engeland en in Frankrijk is hiertoe bereid, de Nederlandse overheid niet. Nederland ondersteunt wel op grote schaal de toepassing van zon- en windvermogen. Maar hoe meer zon- en windvermogen er wordt gebouwd, hoe minder eventueel te bouwen kerncentrales zullen worden ingeschakeld bij het produceren van stroom. De bedrijfstijd van de reactoren daalt sterk en kernstroom wordt navenant steeds duurder. Dit maakt nieuwbouw van kerncentrales zeer onaantrekkelijker. Veel aantrekkelijker is het dan om naast veel zon- en windvermogen vooral gasgestookte centrales te laten draaien en de CO2 die daarbij wordt geproduceerd af te vangen en ondergronds op te slaan.

Kan het zonder?
Een andere vraag is of we zonder kerncentrales het klimaatprobleem kunnen oplossen. De uitstoot van CO2 moet binnen enkele tientallen jaren tot nul zijn teruggebracht. Veel wetenschappelijk onderzoek laat zien dit zonder nieuwbouw van kerncentrales kan. Kernenergie kán een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot, maar de bouw van kerncentrales is geen must.

We moeten wel blijven investeren in ontwikkeling nieuwe kerntechnologie
Betekent dit alles dat we niet meer in de verdere ontwikkeling van kernenergie moeten investeren? Onmiskenbaar is het verstandig zoveel mogelijk opties voor de toekomstige energievoorziening open te houden. Wel moet de eis worden gesteld dat de optie kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving. Nieuw te bouwen kerncentrales zullen daarom aan een diverse randvoorwaarden voldoen. Allereerst moeten ze concurrend met andere alternatieven inzetbaar zijn. Ook moeten ze inherent veilig zijn, wat betekent dat ongevallen zoals die in Harrisburg, Tsjernobyl en Fukushima om fysische redenen niet kunnen gebeuren. Ook zou het radioactief afval dat uit de kerncentrales komt na 300 tot 600 jaar niet of nauwelijks meer radioactief moeten zijn. Daarnaast mag de kernenergiecyclus niet of nauwelijks risico’s opleveren voor vrede en veiligheid binnen en tussen staten en bevolkingsgroepen. De kans op misbruik van radioactief materiaal moet dus verregaand worden tegengegaan. Tot slot moet de toe te passen kerntechnologie op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen en de ontwikkeling en toepassing van andere, inherent meer duurzame energietechnieken niet frustreren.

Maar voor het klimaatprobleem duurt het te lang
Of nieuwe kernenergietechnologie waaraan thans wordt gewerkt dit mogelijk maakt is zeer de vraag. Een antwoord daarop kan wellicht over enkele tientallen jaren worden gegeven, maar tegen die tijd moet het klimaatvraagstuk toch echt al zijn opgelost. (…)’

Argus
Argus is een nieuwe (papieren) krant volgeschreven door bekende en minder bekende journalisten van zeer uiteenlopende media, veelal senioren. Ze schrijven pro deo, uit liefde voor hun vak. Hoofdredactie: Rudie Kage en Kees Schaepman (beiden voormalig Vrij Nederland-redacteuren). Een jaarabonnement kost € 50 (24 nummers).

Bronnen
Argus, 30 mei 2017: Nieuwe kerncentrales overbodig (pagina 6/7)
Zie ook
FluxEnergie, 24 april 2017: ‘Zonder kernenergie lukt het niet’
FluxEnergie, 8 maart 2017: Kernenergie – ‘Redding van de aarde en toch willen velen er niets van weten’
FluxEnergie, 27 februari 2017: ‘Nederland heeft twee of drie kerncentrales nodig’

Foto: Kerncentrale Borssele (foto EPZ)
Portretfoto: Turkenburg

]]>
‘Overheid moet energiebesparing afdwingen met scherpe regels en wetten’ https://www.fluxenergie.nl/overheid-moet-energiebesparing-afdwingen-met-scherpe-regels-en-wetten/ Wed, 31 May 2017 05:15:01 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46074 31 mei 2017 - 'Nederland moet extra inzetten op energiebesparing. Er zijn scherpe regels en wetten nodig.' Dat concludeert Trouw vandaag na een rondgang langs deskundigen die allen bezorgd zijn over het stijgende energieverbruik in Nederland.]]> 31 mei 2017‘Nederland moet extra inzetten op energiebesparing. Er zijn scherpe regels en wetten nodig.’ Dat concludeert Trouw vandaag na een rondgang langs deskundigen die allen bezorgd zijn over het stijgende energieverbruik in Nederland.

‘Het energieverbruik is zo hoog, dat alle nieuwe windmolens en zonnepanelen nog tekortschieten om het energieverbruik voldoende groen te maken’, concludeert het dagblad na de rondgang. De krant staat stil bij het CBS-bericht van gisteren dat het aandeel duurzame energie nauwelijks is gestegen (van 5,8 naar 5,9%) doordat het totale energieverbruik met 4% steeg.
Tegenover Trouw stelt Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving dat het heel lastig gaat worden over drie jaar het in Brussel afgesproken aandeel duurzame energie (14%) te halen. Poot pleit voor energiebesparing onder dwang.
Ook Olof van der Gaag (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) pleit voor dwang, bijvoorbeeld via een maximering van de energieafname door bedrijven. Ook moeten volgens hem de eisen voor energielabels voor woningen omhoog.
Ed Nijpels, de bewaker van het Energieakkoord, denkt dat 16% duurzame energie in 2023 nog steeds haalbaar is door de nieuwe windparken op zee, maar ook hij vindt dat het allemaal wel erg moeizaam gaat.
Onderzoeker Kees van der Leun van Ecofys concludeert ook dat de verduurzaming veel sneller moet, maar hij relativeert de invloed van het stijgende energieverbruik: ‘(…) “Als het landelijke energiegebruik gelijk was gebleven, lag het aandeel duurzame energie net boven de 6 procent.” Dat is gezien de grote ambities alsnog te weinig , zegt Van der Leun. “De verduurzaming moet op alle fronten sneller.” (…)’

Bronnen
Trouw, 31 mei 2017: We besparen veel te weinig op energie (via Blendle)
Zie ook
FluxEnergie, 30 mei 2017: Aandeel hernieuwbare energie nauwelijks gegroeid
Foto: TenneT
Grafiek: Trouw (gegevens CBS)

]]>
Ministerie relativeert achterblijven aandeel duurzame energie https://www.fluxenergie.nl/ministerie-relativeert-achterblijven-aandeel-duurzame-energie/ Wed, 31 May 2017 05:10:07 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46089 31 mei 2017 - Het ministerie van Economische Zaken maakt zich geen zorgen over het achterblijven van het aandeel duurzame energie in de Nederlandse energievoorziening. Het FD vroeg Kamp om commentaar.]]> 31 mei 2017Het ministerie van Economische Zaken maakt zich geen zorgen over het achterblijven van het aandeel duurzame energie in de Nederlandse energievoorziening. Het FD vroeg Kamp om commentaar.

Uit het bericht van het FD
‘(…) Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 blijven steken op 5,9%. Dit aandeel is nauwelijks groter dan in het jaar ervoor. Toen kwam 5,8% van de energie uit hernieuwbare bronnen.(…)
Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken komt de ‘geringe toename’ voornamelijk doordat grote projecten voor hernieuwbare energie pas in 2018 impact zullen hebben. Ook spreekt het ministerie van een ‘windluw jaar’. (…)
In de Nationale Energieverkenning 2016 van de Rijksoverheid werd een aandeel hernieuwbare energie van 6,4% geraamd. De realisatie loopt daar dus op achter. Een woordvoerder van Minister Kamp benadrukt dat dit geen reden is om nerveus te worden, want er zitten ‘nog veel projecten in de pijplijn’. Het leeuwendeel daarvan zal in 2018 pas meetbaar effect hebben. De minister verwacht daarom dat de doelstellingen van 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023 binnen bereik blijven. (…)’

 

Bronnen
FD, 30 mei 2017: Aandeel hernieuwbare energie nauwelijks gestegen (Registratie)
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

]]>
Wisselen van energieleverancier – ‘Na goedkope eerste jaar volgt een zeer forse tariefsverhoging’ https://www.fluxenergie.nl/wisselen-van-energieleverancier-na-goedkope-eerste-jaar-volgt-een-zeer-forse-tariefsverhoging/ Wed, 31 May 2017 05:05:43 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46067 31 mei 2017 - Energieleverancier Vrijopnaam (zonne-energie) waarschuwt voor de praktijken van haar concurrenten: 'Na het eerste ‘goedkope’ jaar bij een nieuwe energieleverancier krijgt je te maken met een tariefsverhoging, oplopend tot tientallen procenten'. ]]> 31 mei 2017Energieleverancier Vrijopnaam (zonne-energie) waarschuwt voor de praktijken van haar concurrenten: ‘Na het eerste ‘goedkope’ jaar bij een nieuwe energieleverancier krijgt je te maken met een tariefsverhoging, oplopend tot tientallen procenten’. 

In een persbericht, waarin Vrijopnaam overigens reclame maakt voor haar eigen aanbiedingen, doet de energieleverancier uit de doeken hoe de ‘energiecarrousel’ werkt. (Dus even door de reclame voor de eigen aanbiedingen heen kijken…)

Uit het persbericht van Vrijopnaam
‘(…) Energieleveranciers kopen klanten met een eenmalige korting of actietarieven voor een jaar. Die kosten worden betaald door hun huidige klanten. Je buurman heeft net gebruik gemaakt van zo’n actie, terwijl jij voor het tweede of derde jaar een trouwe klant bent. En dus meer betaalt…
We hebben een vergelijking gemaakt voor jaar 1 en jaar 2 voor een gemiddeld huishouden dat 4.500 kWh stroom en 1.700 m3 gas verbruikt. Bij afname van Nederlandse groene stroom en CO2-gecompenseerd gas voor 1 jaar vast. In onderstaande tabel vind je de prijzen en prijsstijging bij de top 5 energieleveranciers (bij Independer in mei 2017) aangevuld met Vrijopnaam. (…)’

Vrijopnaam ergert zich ook aan de prijsvergelijkingssites en inkoopcollectieven.
‘(…) Prijsvergelijkingssites en inkoopcollectieven van notabene de Consumentenbond blijven een spel spelen met de consument. Hun verdienmodel bestaat uit een aanbrengpremie van zo’n 35 euro per klant. Het is twijfelachtig wiens belang wordt gediend. De ene klant betaalt de korting van de andere klant en geen van beiden heeft het door. Totdat je het ziet. (…)’

Bronnen
Vrijopnaam, 31 mei 2017: De energiecarrousel: meer betalen of toch wéér overstappen

]]>
Klimaatprobleem – ‘Nederland moet worden wakker geschud’ https://www.fluxenergie.nl/klimaatprobleem-nederland-moet-worden-wakker-geschud/ Wed, 31 May 2017 05:00:27 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46071 31 mei 2017 - 'De perceptie van het klimaatprobleem moet veranderen. Veel mensen weten dat klimaat belangrijk is, maar het komt niet écht binnen. Nederland moet wakker worden geschud.' Dat vindt Ruud Koornstra, 'Energiecommissaris van Nederland'.]]> 31 mei 2017 – ‘De perceptie van het klimaatprobleem moet veranderen. Veel mensen weten dat klimaat belangrijk is, maar het komt niet écht binnen. Nederland moet wakker worden geschud.’ Dat vindt Ruud Koornstra, ‘Energiecommissaris van Nederland’.

Uit een bericht van Duurzaam Nieuws
‘(…) Ruud Koornstra omschrijft zichzelf als een mengelmoes van ondernemer en activist. (…) Dagelijks zet hij zich in voor het behalen van het Parijs-akkoord, waarbij de CO2-uitstoot in 2030 minstens gehalveerd moet zijn. (…) Voor het behalen van de deadline moet de perceptie van het klimaatprobleem veranderen. Veel mensen weten dat klimaat belangrijk is, maar het komt niet écht binnen. Volgens Koornstra moet ‘Nederland wakker worden geschud’. (…) De reden waarom er tot nu toe nog niet drastisch is ingegrepen is volgens Koornstra te wijden aan oude machtstructuren. Zo hebben bijvoorbeeld veel bedrijven belang bij fossiele brandstof. ‘Bedrijven zoals Shell zijn veel groter dan Nederland, daar wordt naar geluisterd’. (…)
Als je hem vraagt naar de oplossing voor dit probleem, heeft hij een duidelijke visie: ‘We moeten wereldkundig maken wat we allemaal al kunnen in ons land. Half Nederland weet niet dat Nederland een absolute voorloper is qua innovatie. Onze innovaties moeten in het licht worden gezet. ‘Ik zie graag een ‘Netherlands First’ mentaliteit op het gebied van innovatie’. (…)’

 

Bronnen
Duurzaam Nieuws, 30 mei 2017: Ruud Koornstra: ‘In de toekomst gaat energie geen geld meer kosten’
Foto: Wij Krijgen Kippen (foto Co de Kruijff)

 

]]>
EU-lidstaten blijven rommelen met klimaatdoelstellingen https://www.fluxenergie.nl/eu-lidstaten-blijven-rommelen-klimaatdoelstellingen/ Tue, 30 May 2017 15:14:18 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=46062 30 mei 2017 - Vandaag stemde de Milieucommissie van het Europees Parlement over de regels rond de nationale klimaatdoelstellingen voor 2030 en dan met name rond de uitstoot die niet onder het Europese emissiehandelssysteem vallen. Het parlement wil gerommel met de nationale milieudoelstellingen tegengaan, maar dat lijkt slechts ten dele te lukken.]]>
30 mei 2017 –
Vandaag stemde de Milieucommissie van het Europees Parlement over de regels rond de nationale klimaatdoelstellingen voor 2030 en dan met name rond de uitstoot die niet onder het Europese emissiehandelssysteem vallen. Het parlement wil gerommel met de nationale milieudoelstellingen tegengaan, maar dat lijkt slechts ten dele te lukken.

De wetgeving (Effort Sharing Regulation – ESR) waarover vandaag gestemd werd ging met name over de CO2-uitstoot  van transport, gebouwen, landbouw en afval (samen goed voor 60% van de totale uitstoot).

Zo halen we ‘Parijs’ niet
Uit een reactie van Climate Action Network Europe

‘(…) The European Parliament’s Environment Committee voted today on the revision of the Effort Sharing Regulation (ESR), which covers emissions from transport, waste, buildings and agriculture, for the coming decade.
The Committee proposed improvements to the original draft by the European Commission. According to Climate Action Network (CAN) Europe however, much more still needs to be done to align the EU’s climate policy with its international commitment under the Paris Agreement. (…)
Commenting on the results of the vote, Wendel Trio, Director of CAN Europe said: “MEPs took a step in the right direction to make this policy work for the climate. (…)  Still, without a much more ambitious climate policy for reducing emissions in the transport, buildings, agriculture and waste sectors the EU will not fulfil its commitments under the Paris Agreement. Strengthening the Effort Sharing Regulation would also be an opportunity for boosting the economy, creating better jobs and a more sustainable and prosperous future for everyone in Europe.” (…)’

Nederland rommelt vrolijk mee. ‘Volkomen onverantwoord.’
Uit een reactie van GroenLinks Europa

‘(…) “Ik had alle mazen in de wet graag volledig zien verdwijnen, dat is niet gebeurd. Toch is wat nu op tafel ligt een duidelijke verbetering ten opzichte van het Commissievoorstel. Nu de lidstaten nog, al vrees ik dat daar eigenbelang zwaarder weegt dan het algemeen belang,” aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. (…) Eickhout: “De doelstellingen waar men nu over spreekt zijn niet in lijn met het Parijsakkoord. Daarbovenop zitten er allerlei mazen in de wet die de doelstellingen nog eens veel lager maken dan ze op papier lijken. De milieucommissie heeft al die achterdeurtjes vandaag ingedamd, maar de lidstaten proberen ze juist zo groot mogelijk te maken. Elke lidstaat heeft wel een achterdeurtje waar het voor vecht. We dreigen straks met een wet te eindigen die enkel op papier wat doet.”
Ook Nederland doet daar flink aan mee. Eickhout: “De Nederlandse regering wil onder meer het gigantische overschot aan ETS-rechten gebruiken om minder in de niet-ETS sectoren te hoeven doen. Probleem is dat het overschot zo groot is, dat het niks doet met de ETS-prijs, en dus tot geen enkele reductie in CO2-uitstoot leidt. Zolang de ETS niet grondig herzien is, is het volkomen onverantwoord wat de Nederlandse regering probeert.” (…)’

Voortgang
De milieuministers van de lidstaten overleggen op 19 juni de te maken afspraken. In de week van 12 juni staat het op de agenda van het Europees Parlement.

Bronnen
Climate Action Network Europe, 30 mei 2017: MEPs improve proposal for key climate policy
GroenLinks Europa, 30 mei 2017: Europees Parlement stemt over nationale klimaatdoelstellingen voor 2030

Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

]]>