FluxEnergie https://www.fluxenergie.nl Vakblad voor de energiesector Tue, 23 Jan 2018 14:22:01 +0100 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.2 https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2017/07/favicon.png FluxEnergie https://www.fluxenergie.nl 32 32 WEC pleit voor hybride systeem op Noordzee-wind https://www.fluxenergie.nl/wec-ziet-kansen-voor-hybride-systeem-op-noordzee-wind/ https://www.fluxenergie.nl/wec-ziet-kansen-voor-hybride-systeem-op-noordzee-wind/#respond Tue, 23 Jan 2018 12:09:06 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60356 Om Noordwest-Europa op een betaalbare en betrouwbare manier van energie te kunnen voorzien, moeten de Noordzeelanden investeren in een hybride systeem waarin duurzaam opgewekte elektra en waterstof samenkomen. Dat concludeert het World Energy Council in het rapport ‘Bringing North Sea Energy Ashore Efficiently’. Grootschalige investeringen in elektrolyse-capaciteit, zouden op termijn in ruim 12 procent van de industriële energievraag in de Noordzeelanden kunnen voorzien en jaarlijks een uitstoot van 32 MT CO2 kunnen voorkomen.

Het succes van off shore wind en andere duurzame energiebronnen op de Noordzee hangt af van de snelheid en efficiëntie waarmee de op zee gewonnen energie naar de consument gebracht kan worden, stelt Jeroen van Hoof, voorzitter van het Nederlandse WEC-committee. Dat bepaalt of we aan de klimaatafspraken van Parijs kunnen voldoen, de benodigde energieopslagcapaciteit kunnen waarborgen en schone energie kunnen bieden aan de industrie en transportsector rond de havens.

Moleculen en elektronen

De windenergie van de Noordzee kan op verschillende manieren naar de eindgebruiker gebracht worden: in de vorm van elektronen, of in de vorm van moleculen zoals waterstof. De radicale prijsdalingen in zonne- en windenergie bewijzen hoe moeilijk het is om te voorspellen wat toekomstige kosten zullen zijn, benadrukken de onderzoekers, maar uitgaande van de bestaande situatie hebben ze zich toch aan een voorspelling gewaagd. Om in te kunnen schatten wat het kost om windenergie aan land te krijgen, vergeleken ze drie mogelijkheden: via elektriciteitskabels, via elektrolyse op land en via elektrolyse op zee.

Op dit moment is het veel goedkoper om windenergie met elektriciteitskabels aan land te brengen. Groene waterstof is duur, veel duurder dan de ‘grijze’ waterstof die je momenteel voor ongeveer 1,50 euro per kilo kan krijgen. Maar de kosten van ‘grijze’ waterstof gaan stijgen zodra er een serieuze prijs komt te staan op de CO2-uitstoot die bij de productie uit aardgas vrijkomt. Zodra de prijs van haar groene zuster daalt tot ongeveer drie euro per kilo, wordt die competitief, verwachten de onderzoekers. Dat kan rond 2030 het geval zijn.

2030

In hoeverre de prijs van waterstof uit wind gaat dalen, hangt af van technologische ontwikkelingen en de schaalvergrotingen die de sector kan realiseren. Het WEC maakte een model waarbij tot 2030 5 tot 7,5 miljard euro geïnvesteerd moet worden, en voor 2050 27 tot 37 miljard. Dat zijn kosten die de meeste landen niet alleen kunnen dragen, dus zullen de Noordzeelanden samen moeten werken. Ze krijgen er wel wat voor terug: met die investeringen zouden ze in 2050 in 12.5% van hun industriële energievraag moeten kunnen voorzien, en jaarlijks 32 MT CO2 minder uitstoten.

Nederland zal daarvoor nauw samen moeten werken met landen als het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Frankrijk, België en Duitsland. De EU kan daar een centrale rol in spelen: niet alleen door de EU ETS emissierechtenwetgeving waarmee het de prijs van fossiel opgewekt waterstof beïnvloedt, maar ook door de maatregelen die het neemt voor haar 2009 Third Energy Package en haar 2016 Clean Energy Package.

Havens ombouwen

Verschillende havens in de Noordzeelanden dienen al als knooppunt waar de elektriciteitskabels de windenergie aan land brengen. Daarnaast hebben havens als Rotterdam een rol in de op- en overslag van het gas uit de Noordzee. Naarmate de energietransitie zich voltrekt, ontkomen deze havens er niet aan zich om te vormen naar havens waar hernieuwbare energie wordt opgevangen, denken de onderzoekers. Ze zullen faciliteiten moeten bieden om energie op te slaan, bijvoorbeeld in enorme batterijen en vloeibaar waterstof van -253 graden Celsius. In gasvorm kan het waterstof opgeslagen worden in ondergrondse zouttavernes, iets verder van de haven.

Daarnaast zullen de havens een rol spelen in het transport naar andere opslagpunten. Zo heeft Rotterdam al een pijplijn liggen die de haven verbindt met België, Noord-Frankrijk en het Ruhrgebied. Veel van zulke bestaande buizen om aardgas te transporteren, zullen opnieuw gebruikt kunnen worden om waterstofgas te vervoeren, concludeerde certificeringsorganisatie DNV GL onlangs.

Hergebruik gasinfra

Als de olie- en gaswinning op de Noordzee straks niet meer rendeert, moet die opgeruimd worden – wat naar verwachting zo’n 7 miljard euro zal kosten. Olie- en gasbedrijven, toeleveranciers, juridische adviseurs en kennisinstituten als TNO, het Energy Delta Institute (EDI) en de landbouwuniversiteit van Wageningen, bekijken daarom al of ze die infrastructuur kunnen hergebruiken voor waterstof uit wind, en welke effecten dat bijvoorbeeld zal hebben op de biodiversiteit onder de platforms. 

Van de circa 150 platforms die er nu staan, zouden er 5 tot tien gebruikt worden om een overschot wind om te zetten in waterstof, verwacht TNO directeur gastechnologie Rene Peters. Het gaat dan met name om de grotere platforms, verder op zee, maar dat zijn tegelijk de duurste om te ontmantelen. Op het geraamde 7 miljard voor het opruimen van de uitgerangeerde gasinfra, zou dat wellicht 500 miljoen of 1 miljard kunnen besparen, verwacht hij.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/wec-ziet-kansen-voor-hybride-systeem-op-noordzee-wind/feed/ 0
EP wil scherpere milieudoelen voor transportsector https://www.fluxenergie.nl/europa-legt-transportsector-scherpere-milieudoelen-op/ https://www.fluxenergie.nl/europa-legt-transportsector-scherpere-milieudoelen-op/#respond Tue, 23 Jan 2018 06:29:16 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60343 Als het aan het Europees Parlement ligt, moet de transportsector in 2030 12 procent van haar energie uit hernieuwbare bronnen halen. De CO2-uitstoot van de mobiliteitssector is in Nederland ongeveer 30 procent. Adviesbureau Berenschot pleit daarom voor het beprijzen van milieueffecten van het spoor, de weg, de binnenvaart en de luchtvaart.

De lidstaten worden opgeroepen om wetgeving te maken die voorziet in het behalen van deze doelstellingen. Dit betekent dat in 2030 12 procent van de transportsector gebruik moet maken van bijvoorbeeld elektrische trucks of vrachtwagens op biobrandstoffen. Daarbij moet vooral worden ingestoken op duurzame biobrandstoffen. Van het weg- en spoorvervoer mag daarom maximaal 7 procent rijden op zogenaamde ‘eerste generatie biobrandstoffen’, die worden gemaakt van voedsel- en voedergewassen. Biobrandstof uit palmolie wordt helemaal verboden.

Prijskaartje op CO2

Het aandeel van hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, fossiele brandstof op basis van afval, hernieuwbare elektriciteit en geavanceerde biobrandstoffen moet in 2021 minimaal 1,5% zijn. In 2030 moet dit percentage zijn gestegen naar 10. Daarbij valt ook te denken aan varianten als synthetisch methaan, dat kan worden gemaakt door afgevangen CO2 te laten reageren met waterstof. Het CO2 dat bij zulke technieken gebruikt wordt, moet worden verrekend met het CO2 dat na verbruik weer vrijkomt.

De mobiliteitssector zorgt voor circa 30 procent van de CO2-uitstoot, benadrukken drie auteurs van organisatieadviesbureau Berenschot in een opiniestuk in het FD, en toch hangt er nog steeds geen prijskaartje aan de CO2-uitstoot in de sector. Zelfs als Nederland hierin alleen opereert, zou de overheid moeten zorgen voor een eerlijke en transparante doorbelasting van CO2-kosten voor weg, spoor, binnenvaart en luchtvaart, vinden de adviseurs.

Gelijk speelveld

In plaats van elk vervoersmiddel een eigen doelstelling voor CO2-reductie te geven, stellen zij, moet de overheid zorgen voor een integraal beleid en een gelijk speelveld waarin mensen zich zo efficiënt en duurzaam mogelijk verplaatsen. De sector krijgt dan zelf een extra prikkel om de CO2-uitstoot te reduceren, verwachten zij, en de consument zal andere keuzes maken.

Op korte termijn moeten we dan misschien accepteren dat de concurrentiepositie van Nederland er op achteruit gaat, verwachten zij, maar op langere termijn zal het bedragen aan het behalen van de CO2-doelstellingen, en het verbeteren van de levenskwaliteit.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/europa-legt-transportsector-scherpere-milieudoelen-op/feed/ 0
‘Wiebes, stop geen geld in tussenoplossingen’ https://www.fluxenergie.nl/wiebes-stop-geen-geld-in-tussenoplossingen/ https://www.fluxenergie.nl/wiebes-stop-geen-geld-in-tussenoplossingen/#respond Mon, 22 Jan 2018 10:50:19 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60337 Uiteenlopende partijen roepen Minister van Economische Zaken Eric Wiebes op om niet overhaast miljarden te investeren in tussenoplossingen als stifstofinstallaties, biomassa en CO2-opslag. Ondanks de urgentie om de Groningse aardgasproductie snel te verminderen, kan ’s lands geld beter geïnvesteerd worden in technieken die ook op lange termijn hun geld zullen terugbetalen, vinden zij: elektrificatie van de industrie, op wind- en zonne-energie.  

Minister Wiebes beloofde tijdens het Tweede Kamer debat over het Groningengas dat zijn ministerie voor het eind van het kwartaal met een afbouwplan zou komen, waarin ondermeer gekeken wordt naar de mogelijkheden grootverbruikers over te laten schakelen van laagcalorisch Groningenkwaliteitgas naar hoogcalorisch gas. De grootverbruikers zelf hebben daar hun twijfels bij, zegt de Nederlandse vereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers (VEMW): voor export zijn zulke investeringen misschien nodig, maar de industrie zien zij ook andere alternatieven – duurzamer alternatieven.

Stikstof

Volgens VEMW is het van belang dat de extra kosten voor de gasvoorziening doelmatig zijn. “Belangrijk is dat mogelijke bijdragen vanuit de industriële gasverbruikers ook passen in de industrietransitie richting 2050, waarover nog afspraken gemaakt moeten worden in het Klimaat-en Energieakkoord”, stelt VEMW-directeur Hans Grünfeld, “Een van de oplossingsrichtingen in dat kader is de elektrificatie van de warmtebehoefte die nu nog met aardgas wordt ingevuld.”

Bij de verdere reductie van de productie van Groningen gas spelen zowel de kosten als de realisatietijd een belangrijke rol, denkt Grünfeld. De afbouw van exportcontracten van Groningengas naar landen als Duitsland en België kan naar verwachting pas rond 2030 worden afgerond, wat Nederland zou verplichten een stikstoffabriek te bouwen om hoog calorisch gas uit andere bronnen om te zetten naar het laagcalorisch gas van Groninger kwaliteit. Zo’n fabriek zal ongeveer 500 miljoen euro kosten, verwacht het VEMW, een bijzonder hoge prijs voor iets wat maar vijf jaar optimaal gebruikt kan worden.

Biomassa en CO2-opslag

Datzelfde geldt voor biomassa, bepleit Geertje van Hooijdonk, hoofd programma’s bij Natuur & Milieu, in een opiniebijdrage in het FD. Biomassa kost gedurende de periode van het Energieakkoord al bijna 4 miljard euro aan subsidie, terwijl grootschalige toepassing tot nieuwe milieuproblemen leidt. Die miljarden kan je beter investeren in wind en zon.

Sinds het verschijnen van het regeerakkoord Rutte II liggen ook de plannen voor CO2-opslag onder vuur. De geschatte capaciteit daarvan is volstrekt onrealistisch, waarschuwde het VEMW al, terwijl organisaties als de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie constateerden dat de investeringen in de CO2-opslag ten koste zouden gaan van de SDE+ subsidie voor Duurzame energie. Hoewel Wiebes inmiddels heeft laten weten dat CO2 ook juridisch gezien niet uit het SDE+-budget betaald kan worden, waarschuwt ook Van Hooijdonk nog een keer dat de regeerakkoordplannen voor CO2-opslag die jaarlijks meer dan een miljard euro zullen kosten. Die opslag kan tijdelijk nodig zijn, denkt zij, maar dan als onderdeel van een stevig pakket maatregelen dat vol inzet op het voorkomen van CO2-uitstoot.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/wiebes-stop-geen-geld-in-tussenoplossingen/feed/ 0
‘Verplicht snellaadstations voor elektrische auto’s bij tankstations’ https://www.fluxenergie.nl/verplicht-snellaadstations-voor-elektrische-autos-bij-tankstations/ https://www.fluxenergie.nl/verplicht-snellaadstations-voor-elektrische-autos-bij-tankstations/#respond Mon, 22 Jan 2018 06:16:06 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60286 Bij alle tankstations langs snelwegen in de Europese Unie moeten snellaadpalen voor elektrische auto’s worden geplaatst. Daarvoor pleit de Belgische Europarlementariër Kathleen Van Brempt. De politica van Socialistische Partij Anders (SP.A) vindt dat bestuurders van elektrische auto’s er binnen de EU op moeten kunnen vertrouwen dat er onderweg altijd voldoende snellaadlocaties zijn.

Aan het Belgisch opiniemagazine Knack vertelt Van Brempt dat verschillende drempels de omslag naar elektrisch rijden in de weg staan. Een voorbeeld daarvan is de zorg dat bestuurders van een elektrische auto onderweg met een lege accu komen te staan. Door er in ieder geval voor te zorgen dat alle tankstations langs snelwegen voorzien worden van laadpalen, kunnen automobilisten met een gerust hart op weg. Ook als ze op vakantie gaan en langere afstanden moeten afleggen.

Verschillende partijen

Van Brempt vindt overigens niet dat tankstationondernemers de snellaadpalen per se zelf hoeven te plaatsen. Ook andere partijen kunnen de vergunningen voor het realiseren van de palen volgens haar krijgen en de oplaadstations neerzetten. Deze week wordt in het Europees Parlement gepraat over de richtlijnen op gebied van duurzame energie. Centraal staat daarbij de vraag hoeveel duurzame energie er tussen 2021 en 2030 moet worden opgewerkt door de Europese lidstaten.

Lees ook:

]]>
https://www.fluxenergie.nl/verplicht-snellaadstations-voor-elektrische-autos-bij-tankstations/feed/ 0
EP: verbod op palmolie, maar bomen stoken mag https://www.fluxenergie.nl/ep-verbod-op-palmolie-maar-bomen-stoken-mag/ https://www.fluxenergie.nl/ep-verbod-op-palmolie-maar-bomen-stoken-mag/#respond Fri, 19 Jan 2018 09:05:11 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60322 Het Europees Parlement wil het gebruik van palmolie vanaf 2021 verbieden, en bevriest subsidies voor ‘slechte’ biobrandstoffen zoals voedingsgewassen. Finland en Zweden zouden druk hebben uitgeoefend om te voorkomen dat ook het verstoken van hout in kolencentrales beperkt werd. 

Dat bleek woensdag in Straatsburg, waar het Europees Parlement stemde over wetgeving waarmee de EU wil voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Om dat te bereiken, wil het parlement 35 procent meer energiebesparing en 35 procent meer hernieuwbare energiebronnen in 2030. De 35 procent is een reductie van hun oorspronkelijke inzet van 40, omdat de EU-lidstaten veel minder ambitieuze doelen willen. Ook striktere regels voor de bijstook van bomen in kolencentrales blijven uit. Finland en Zweden hebben druk uitgeoefend om dat te voorkomen, zegt Luxemburgse Groene Claude Turmes in het FD.

Ontbossing

Op korte termijn leidt het verstoken van biomassa tot meer CO2 uitstoot dan steenkool, benadrukken tegenstanders. Voor boom voldoende gegroeid is om die CO2 gecompenseerd te hebben, gaan immers vele jaren voorbij. Het vernietigen van het ecosysteem waartoe de boom behoorde, is vaak definitief. Voor het herstel van een relatief ongerept systeem als een regenwoud, wordt uitgegaan van minimaal 500 jaar.

Tropische wouden worden niet alleen voor het hout of biobrandstoffen ontbost, maar ook voor het voeden van snelgroeiende stedelijke elites. Jaarlijks worden miljoenen lokale boeren van hun land verjaagd om plaats te maken voor grootschalige landbouw voor de export. Zulke gemeenschappen eindigen vaak in de periferie van de stad of in vluchtelingenkampen, waar ze afhankelijk zijn met voedselhulp, die van oudsher bestaat uit landbouwoverschotten uit de landen waar hun export heen gaat.

Lees ook:

Bekijk het debat terug op de site van het Europees parlement

]]>
https://www.fluxenergie.nl/ep-verbod-op-palmolie-maar-bomen-stoken-mag/feed/ 0
NAM: code rood en oranje ook acceptabel https://www.fluxenergie.nl/nam-code-rood-en-oranje-ook-acceptabel/ https://www.fluxenergie.nl/nam-code-rood-en-oranje-ook-acceptabel/#respond Fri, 19 Jan 2018 06:45:20 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60334 Om de aan de veiligheidscode groen te voldoen, moet de gaswinning in Groningen misschien wel worden gehalveerd, schrijft NAM in een brief aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De aardoliemaatschappij bestrijdt echter dat dat nodig is. Om leveringszekerheid te kunnen bieden, vindt NAM het acceptabel als gaswinning soms leidt tot code rood of oranje. 

Eerder maakten de betrokken partijen een Meet- en Regelprotocol, waarmee de veiligheid in Groningen weergegeven wordt in code groen, oranje of rood. De codering is afhankelijk van de aardbevingsdichtheid. Na de recente beving bij Zeerijp was die 0,38 per vierkante kilometer per jaar. Om niveau groen te bereiken moet die dalen naar maximaal 0,25 per vierkante kilometer per jaar. Om dat te bereiken, moet de gaswinning met dertig tot vijftig procent gereduceerd worden, denkt NAM.

Leveringszekerheid

Na de aardbeving in Zeerijp stelde het SodM aan dat code rood was bereikt, en er stappen genomen moesten worden om de veiligheid van de Groningers te garanderen. NAM opperde zes locaties te sluiten en de gaswinning te verminderen, maar bleef volgens de toezichthouder te vaag. Daarom hoopt het SodM minister Wiebes (EZ) binnen twee weken een concreet advies te kunnen geven waarin staat aangeven met hoeveel, waar en hoe de gasproductie moet worden verminderd.

De NAM is het niet eens is met het door het SodM gewenste veiligheidsniveau: groen. Dat vergt een gaswinningreductie die het onmogelijk maakt om leveringszekerheid te bieden, denkt de aardoliemaatschappij.  De toezichthouder zegt daar in haar aanstaande advies geen rekening mee te houden, maar zich alleen te baseren op veiligheidsoverwegingen. ‘Het is aan de minister om zo nodig een afweging te maken tussen veiligheid en leveringszekerheid.’

Concrete risico’s

De analyse die de NAM daags op de aardbeving bij Zeerijp gaf, benadrukt dat vooral de veiligheidsbeleving van de Groningers in het spel was, maar volgens SodM kun je niet stellen dat er verder geen concrete veiligheidsrisico’s zijn.

NAM schrijft dat er diverse redenen zijn ”om te accepteren om regelmatig te verblijven op het gele niveau of zelfs af en toe op het rode niveau”. De aardoliemaatschappij vindt het onbegrijpelijk dat de SodM waakzaamheidsniveau groen aan lijkt te houden als nieuwe veiligheidsnorm, stelt directeur Gerald Schotman in de brief. ”Er is daardoor ook grote onduidelijkheid ontstaan aan welke eisen NAM dient te voldoen op het gebied van de veiligheid. Dat is voor NAM onacceptabel.”

Lees ook:

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nam-code-rood-en-oranje-ook-acceptabel/feed/ 0
EP wil 35 procent meer energiebesparing en duurzame energie in 2030 https://www.fluxenergie.nl/ep-wil-35-procent-meer-energiebesparing-en-duurzame-energie-in-2030/ https://www.fluxenergie.nl/ep-wil-35-procent-meer-energiebesparing-en-duurzame-energie-in-2030/#respond Thu, 18 Jan 2018 10:24:56 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60319 In 2030 moet het energieverbruik in de Europese Unie minimaal 35 procent zijn gedaald en ten minste 35 procent van de energie duurzaam worden opgewekt, vindt het Europees Parlement. Het parlement moet nu in onderhandeling met de EU-ministers die percentages van 30 en 27 procent voldoende vinden.

De stemming van het parlement volgt op de stemming van haar commissies voor Industrie (ITRE) en voor Milieu (ENVI). Eind november stemde ITRE al voor nieuwe eisen die lidstaten verplichten om in 2030 40 procent energie-efficiënter te zijn. Daarnaast stemde het in met een compromis dat stelt dat het aandeel hernieuwbare energiebronnen tegen die tijd in de hele EU met 35 procent gestegen moet zijn, maar daarbij veel uitzonderingen maakt.

CO2-neutraal in 2050

Samen met de commissie voor Milieu (ENVI) stemde ITRE in december bovendien in met het streven naar CO2-neutraliteit in de Europese Unie in 2050. De commissies willen dat de EU de doelstelling in wetgeving vastlegt en lidstaten verplicht om nationale strategieën te maken om dat te bereiken. Wetgeving voor de hele ‘governance of the Energy Union’ moet in 2021 afgerond zijn.

Lees ook:

]]>
https://www.fluxenergie.nl/ep-wil-35-procent-meer-energiebesparing-en-duurzame-energie-in-2030/feed/ 0
Stadsjongeren laten auto links liggen https://www.fluxenergie.nl/stadsjongeren-laten-auto-links-liggen/ https://www.fluxenergie.nl/stadsjongeren-laten-auto-links-liggen/#respond Thu, 18 Jan 2018 08:02:47 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60293 Het autobezit van jongeren die op het platteland wonen is twee keer zo hoog als van stadsjongeren. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS over 2015. Begin dat jaar had gemiddeld 1 op de 5 jongeren van 18 tot 30 jaar in de zeer stedelijke gebieden een auto. In niet stedelijke gebieden was dat 2 op de 5.

Begin 2015 telde Nederland 2,5 miljoen jongeren tussen 18 en 30 jaar. Van hen had 68 procent een autorijbewijs, nog geen 30 procent had een auto op zijn of haar naam staan. Er is een groot verschil in rijbewijs- en autobezit tussen werkende en studerende jongeren. Het inkomen speelt hierbij volgens de onderzoekers een belangrijke rol. Van de studerenden had 60 procent een rijbewijs en 8 procent had een auto. Van de werkenden had 83 procent een rijbewijs en 48 procent bezat een auto.

Wel rijbewijs, geen auto

Het verschil in auto- en rijbewijsbezit tussen jongeren in zeer sterk stedelijke gebieden en niet-stedelijke gebieden is groot. Bijna 80 procent van de jongeren in de niet-stedelijke gebieden had in 2015 een rijbewijs en 40 procent een auto. In Aalburg en Borsele is het autobezit het hoogst, meer dan de helft van de 18- tot 30-jarigen heeft daar een auto.

Jongeren in zeer sterk verstedelijkte gebieden hadden in 2015 met veel minder vaak een rijbewijs dan jongeren in niet stedelijke gebieden; dat aantal is namelijk 60 procent. Veel gemeenten waar het autorijbewijsbezit laag is, bevinden zich in de Randstad en in de provincie Groningen. In Maastricht hebben jongeren het minst vaak een rijbewijs (48 procent), gevolgd door Den Haag en Schiermonnikoog (53 procent). In de zeer sterk verstedelijkte gebieden heeft 19 procent van de jongeren een auto.

Universiteitssteden

De universiteitssteden springen eruit als steden waar relatief weinig jongeren een rijbewijs en auto bezitten. Van de studenten die in een universiteitsstad wonen, heeft 59 procent een rijbewijs, 5 procent heeft een auto. Het autobezit is daarmee lager dan van studenten die niet in een universiteitsstad wonen. Van hen heeft 8,6 procent een auto. Wat rijbewijsbezit betreft is het verschil kleiner. Buiten de universiteitssteden heeft 60 procent van de studenten een rijbewijs.

Het lage autobezit heeft volgens de onderzoekers verschillende oorzaken. Het is onder andere toe te schrijven het lagere rijbewijsbezit. Daarnaast zijn in grote steden parkeerplaatsen schaars, zijn voorzieningen vaker dichtbij en kan er meer gebruik gemaakt van alternatieven voor de auto zoals het openbaar vervoer en de fiets.

Naast stedelijkheid en rijbewijsbezit, dragen ook inkomen, leeftijd, geslacht, samenstelling van het huishouden, etniciteit en de aanwezigheid van een andere auto in het huishouden bij aan de verklaring van autobezit van jongeren. Inkomen en leeftijd zijn het meest van invloed op het autobezit van studenten. Bij werkenden jongvolwassenen zijn stedelijkheid gevolgd door inkomen de belangrijkste factoren.

 Foto: Amsterdam fietsen, by KirkandMimi via Pixabay CC0

]]>
https://www.fluxenergie.nl/stadsjongeren-laten-auto-links-liggen/feed/ 0
Steeds meer zonne-energie van collectieve dakdelers https://www.fluxenergie.nl/steeds-meer-zonne-energie-van-collectieve-dakdelers/ https://www.fluxenergie.nl/steeds-meer-zonne-energie-van-collectieve-dakdelers/#respond Wed, 17 Jan 2018 11:33:03 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60316 Het aantal mensen dat zelf zonne-energie opwekt zonder een eigen dak te hebben, stijgt. In 2017 werden in Nederland bijna 75.000 zonnepanelen geïnstalleerd, doordat huishoudens direct investeerden in zonnepanelen op het dak van een ander, blijkt uit onderzoek van financieringsplatform ZonnepanelenDelen. 

Met name in Noord-Holland, Brabant en Gelderland werd veel geld opgehaald om zonne-energieprojecten te realiseren waar huishoudens direct in participeren. In totaal zijn inmiddels 313 projecten gerealiseerd, vooral op daken van van boeren, MKB-bedrijven, zorgvastgoed of scholen. Doordat de kosten van zonne-energie installaties daalden en deelnemers meer samenwerkten met duurzame banken en fondsen, kon met een gecrowdfunde euro veel meer capaciteit geplaatst worden dan in voorgaande jaren.

Gestapelde financiering

In 2017 staken Nederlandse huishoudens 15,5 miljoen euro in collectieve zon, constateert ZonnepanelenDelen. Behalve via haar eigen platform, gebeurde dat ook via crowndfundingplatforms als Greencrowd en DuurzaamInvesteren. Daarnaast werven veel initiatieven deelnemers via eigen websites.

De projecten waar de deelnemers hun geld in staken worden daarnaast gefinancieerd met verschillende regelingen waarmee de Nederlandse overheid zonne-energie stimuleert. ZonnepanelenDelen zag een verdubbeling van het gebruik van de postcoderoosregeling, waarbij deelnemers in de postcode nabij het zonne-energieproject moeten wonen om belastingvoordeel te krijgen. Door samen te werken met financieringspartijen bleken burgers bovendien in staat genoeg vermogen te genereren voor een grootzakelijke netaansluiting, die nodig is om de SDE+-regeling te kunnen gebruiken.

Lees ook:

]]>
https://www.fluxenergie.nl/steeds-meer-zonne-energie-van-collectieve-dakdelers/feed/ 0
‘Nederland kan gastransitie aan’ https://www.fluxenergie.nl/nederland-kan-gastransitie-aan/ https://www.fluxenergie.nl/nederland-kan-gastransitie-aan/#respond Wed, 17 Jan 2018 09:46:32 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60307 De gasvoorziening van ruwweg 7 miljoen Nederlandse huishoudens, 200 grootverbruikers en verschillende buurlanden maakt het lastig de Groningse gaskraan pardoes te sluiten, maar niet onmogelijk. Nederland heeft meer gas dan in Groningen alleen. Toch constanteerde TNO afgelopen augustus al dat Nederland binnen vier jaar gasimporteur kan zijn, in plaats van exporteur. De afbouw na de aardbeving in Huizinge, zou bewijzen dat Nederland de afbouw aankan. 

‘Vergeet niet: NAM is meer dan Groningen’, zei NAM-directeur Gerald Schotman deze week in zijn nieuwjaarstoespraak, ‘We hebben productielocaties in 6 van onze provincies én op de Noordzee. De waarde van de kleine velden wordt nog weleens vergeten. Ze betekenen meer voor Nederland dan hun naam doet vermoeden.’

Honderden miljard kubieke meters

In 2015 werd circa 28% van het Nederlandse aardgas uit ongeveer 150 velden in het Nederlandse deel van de Noordzee op zee gewonnen, zegt de NAM, dat dat jaar met ongeveer 2,4 miljard m3 per jaar de derde gasproducent op zee was. Eind september 2017 werd daarnaast bekend dat het Britse gas-exploratiebedrijf Hansa Hydrocarbons twintig kilometer boven Schiermonnikoog een gasveld met een vermoedelijke capaciteit van een 50 à 60 miljard m3 had aangetroffen.

In totaal heeft Nederland bijna 950 miljard kubieke meter gas op voorraad, becijferde het CBS in 2015. Volgens TNO en het ministerie van Economische Zaken was daarvan nog 118 miljard kubieke meter te winnen uit 268 bekende velden onder de Noordzee. Daarnaast zou wellicht nog 165 miljard kuub in onontdekte velden zitten. Eind september 2017 werd een daarvan bekend: het Britse gas-exploratiebedrijf Hansa Hydrocarbons ontdekte twintig kilometer boven Schiermonnikoog een gasveld met een vermoedelijke capaciteit van een 50 à 60 miljard m3.

Het project wordt uitgevoerd met Energiebeheer Nederland (EBN) en Oranje Nassau Energie (ONE), het bedrijf van olie-investeerder Marcel van Poecke en ex-ABN Amro-topman Rijkman Groenink, dat ook betrokken is bij de CO2-opslag plannen van de Rotterdamse haven. Engie zag eerder af van proefboringen bij Schiermonnikoog omdat omwonenden en de Waddenvereniging bezwaren maakten. Hoewel Hansa stelt dat het gebruik kan maken van een bestaande pijplijn die niet over het Waddenstrand heen zal lopen, verzetten de eilanders en verschillende milieuorganisaties zich tegen de exploitatie van de nieuwe vondst: ze vinden dat het tijd is te investeren in nieuwe modellen, zoals de Groningse waterstofeconomie.

‘Nederland kan omslag aan’

Anders dan het Groningse gas, leveren de kleine Noordzeevelden vooral hoogcalorisch gas, dat voor gebruik omgezet moet worden naar laagcalorisch gas. Dat geldt ook voor gas uit het buitenland. Hoewel het niet makkelijk zal zijn, kan Nederland binnen vier jaar al gasimporteur in plaats van gasexporteur zijn, constateerde TNO afgelopen najaar in het whitepaper ‘Van exporteur naar importeur – de verander(en)de rol van aardgas in Nederland’. Dat vergt wel investeringen in de conversie van de huidige installaties, en een stevige regierol van de overheid. Minister Wiebes (EZ) gaf afgelopen december al aan dat hij grootverbruikers als industriële afnemers en elektriciteitscentrales gaat vragen over te stappen op alternatieve energiebronnen.

Dat Nederland snel van het gas kan afschakelen, blijkt wel uit de vermindering van de aardgasbaten sinds 2013, het jaar na de grote aardbeving in Huizinge, constateert het TNO. Aardgas droeg toen nog voor bijna vijf procent bij aan de staatsbegroting, terwijl het aandeel van de aardgasbaten in 2017 nog maar minder dan één procent bedroegen. “Deze opmerkelijke ontwikkeling heeft zich vrijwel in stilte voltrokken”, stelde onderzoeker Lucia van Geuns, “Een financieel uitzonderlijke prestatie. Het geeft aan dat we de omslag als land aankunnen.”

Lees ook:

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nederland-kan-gastransitie-aan/feed/ 0
AES/Siemens’ energieopslagbedrijf Fluence moet 100 MW lithium-ion-accu leveren https://www.fluxenergie.nl/aes-siemens-energieopslagbedrijf-fluence-moet-100-mw-lithium-ion-accu-leveren/ https://www.fluxenergie.nl/aes-siemens-energieopslagbedrijf-fluence-moet-100-mw-lithium-ion-accu-leveren/#respond Tue, 16 Jan 2018 10:37:29 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60289 Siemens en de AES Corporation hebben groen licht gekregen voor hun energieopslagbedrijf Fluence, waarmee het ondermeer ’s werelds grootste project met lithium-ion-accu’s moet gaan leveren, a 100 MW. Fluence gaat energieopslagtoepassingen leveren in 160 landen. Behalve de techniek, wil Siemens ook de financiering gaan aanbieden.  

AES en Siemens trappen hun nieuwe energieopslagbedrijf Fluence af met de levering van een lithium-ion-installatie van 100 MW/400 MWh (duur van 4 uur) in Long Beach in Californië. De markt voor energieopslag zit in een stroomversnelling en kan in 2030 ongeveer 100 miljard dollar bedragen, verwacht Bloomberg New Energy Finance. Ze zien wereldwijd een toenemende vraag om betrouwbare, efficiënte manieren om op industriële schaal energie op te slaan. AES en Siemens denken meer kennis van de energiesector en financieel stabiliteit te hebben dan technologische startups, batterijfabrikanten en autofabrikanten nu kunnen bieden.

Financiering

AES en Siemens hebben samen al 485 MW aan energieopslag gerealiseerd, in vijftien landen. Met Fluence willen de partners nieuwe markten openen, en in 160 landen gaan opereren. Behalve oplossingen om energie op te slaan en in het bestaande net te integreren, zal Siemens Financial Services daarvoor onder meer leasecontracten en projectfinanciering bieden.

Lees ook:

Beeld: still uit Fluence, promotievideo AES/Siemens 

]]>
https://www.fluxenergie.nl/aes-siemens-energieopslagbedrijf-fluence-moet-100-mw-lithium-ion-accu-leveren/feed/ 0
Shell investeert in nieuwe olie uit oud Penguins-veld https://www.fluxenergie.nl/shell-investeert-in-nieuwe-olie-uit-oud-penguins-veld/ https://www.fluxenergie.nl/shell-investeert-in-nieuwe-olie-uit-oud-penguins-veld/#respond Tue, 16 Jan 2018 06:19:59 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60278 Shell investeert in een nieuw productie- en opslagschip om naar olie en gas te boren in het Penguins-veld in het Britse deel van de Noordzee. Het is voor het eerst in bijna dertig jaar dat er een nieuwe, bemande installatie van Shell bijkomt in het noordelijke deel van de Noordzee. De hoge olieprijs maakt investeringen in olie en gas interessant. Tegelijkertijd investeert de oliegigant in Amerikaanse, Nederlandse en Afrikaanse zon. 

Vanuit het Penguins-veld tussen de Shetlandeilanden en de Noorse kust, stroomt nu olie en gas via onderzeese pijpleidingen naar het boorplatform Brent Charlie, een verouderde platform dat de productie binnenkort zal staken. Om het olieveld verder te ontginnen, moet Shell investeren in nieuwe infrastructuur.

Hoge olieprijs

Sinds 2002 ontwikkelen Shell en mede-eigenaar ExxonMobil het Penguins-veld dat in 1974 op 165 meter diepte werd ontdekt. Voor de herontwikkeling worden acht nieuwe putten geboord die verbonden zullen worden met het nieuwe productieschip. Dat moet ongeveer genoeg olie voor 45.000 vaten olie per dag kunnen produceren. Shell zegt dat het omslagpunt waarbij het aan de productie kan verdienen onder de 40 dollar per vat ligt.

De prijs ligt daar nu ver boven, en gaat naar verwachting verder stijgen. Op de laatste handelsdag van 2017 stond een vat Amerikaanse aardolie weer voor het eerst in tweeëneenhalf jaar boven de 60 dollar. Topman Ben van Beurden liet eerder dit jaar al weten dat Shell ook zal investeren in de productie van schaliegas uit reserves in de Verenigde Staten, Canada en Argentinië.

Olie en zon

De laatste jaren heeft de Brits-Nederlandse oliegigant een groot deel van de bezittingen afgestoten. Het is de bedoeling dat de resterende Noordzeevelden de komende tijd voor groei gaan zorgen, laat de directeur van Shell’s ruwe olie divisie weten.

Tegelijkertijd neemt het bedrijf in de Verenigde Staten een belang van 43,83 procent in Silicon Ranch, een ontwikkelaar en beheerder van zonneparken. Met de deal is een bedrag tussen de 193 miljoen en 217 miljoen dollar gemoeid. Samen met het Franse energiebedrijf Engie en de Zweedse investeerder Swedfund steekt het bovendien 20 miljoen dollar in het Indiase bedrijf Husk Power Systems, dat ministroomnetwerken op zonnestroom en biomassa bouwt in India en Tanzania.

Ook in Nederland is Shell actief met hernieuwbare energiebronnen. Zo kondigde het bedrijf afgelopen week aan dit jaar nog een zonnepark te bouwen om haar processen op het chemiecomplex Moerwijk van energie te voorzien. Daarnaast investeert de oliegigant in het Nederlandse bedrijf SolarNow, dat zonne-energiesystemen heeft in Oost-Afrika.

Foto: oil platform by 466654, via pixabay CC0

]]>
https://www.fluxenergie.nl/shell-investeert-in-nieuwe-olie-uit-oud-penguins-veld/feed/ 0
Waterstoftankstation op Chemie Park Delfzijl https://www.fluxenergie.nl/waterstoftankstation-op-chemie-park-delfzijl/ https://www.fluxenergie.nl/waterstoftankstation-op-chemie-park-delfzijl/#respond Mon, 15 Jan 2018 12:47:27 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60275 PitPoint realiseert deze maand een waterstoftankstation op Chemie Park Delfzijl. Het station in Delfzijl gaat twee waterstofbussen van Qbuzz in Groningen en Drenthe voorzien van waterstof van AkzoNobel. Als het aan de EU ligt, rijden er in Nederland binnenkort tenminste 100 waterstofbussen. Ondertussen presenteert  autofabrikant Hyundai een waterstofauto die de bestuurder met 1 tankbeurt 800 km op weg moet helpen. 

Om vanaf 2030 alle bussen in het openbaar vervoer emissievrij te kunnen laten rijden, start Noord-Nederland een proef met twee bussen. De bussen zullen gaan rijden op waterstof van AkzoNobel, dat windenergie gebruikt voor de productie van stoffen als chloor, waarbij waterstof een bijproduct is. Op termijn wil Drente twintig bussen op waterstof laten rijden. Ze krijgen daarvoor geld van de EU, dat steun geeft om honderd waterstofbussen in Nederland te laten rijden. Ook in Amsterdam, Rotterdam en Noord-Brabant zijn proeven gestart.

Waterstofauto

Terwijl er steeds meer bussen op waterstof rijden, proberen ook autofabrikanten hun klanten over te halen daarop over te schakelen. Hyundai onthulde recent z’n nieuwe waterstofauto NEXO op de Consumers Electronics Show (CES) in Las Vegas. Vooral de actieradius van het nieuwe model is opvallend: op een volle tank waterstof kan de auto, die voorzien is van een brandstofcel, volgens de huidige NEDC-normen zo’n 800 kilometer vooruit.

Echt storm loopt het op dit moment nog niet bij de ontwikkeling van waterstofauto’s. Hyundai is een van de slechts twee automerken (naast Toyota) die in Nederland een auto verkoopt die rijdt op waterstof. De ix35 Fuel Cell is uitgerust met een brandstofcel die waterstof tijdens het rijden omzet in elektriciteit, waterdamp en warmte. In vergelijking met deze voorganger komt de nieuwe NEXO zo’n 200 kilometer verder op een volle tank waterstof. Het nieuwe model is volgens de ontwikkelaars 20 procent lichter, 10 procent efficiënter en 30 procent krachtiger dan de ix35 Fuel Cell.

Zero emissie

De meeste elektrische auto’s zijn uitgerust met een batterij die moet worden opgeladen. Ook waterstofauto’s behoren tot de categorie elektrische auto’s. De brandstofcel aan boord zet waterstof tijdens het rijden om in elektriciteit. Het tanken van waterstof neemt niet langer in beslag dan het tanken van diesel of benzine, hooguit vijf minuten. Dat is een groot pluspunt ten opzichte van elektrische auto’s die moeten worden opgeladen. Het geringe aantal tankstations waar waterstof kan worden getankt en de hoge prijs van waterstofauto’s maken de keuze voor een auto met brandstofceltechnologie op dit moment nog niet erg aantrekkelijk.

Lees ook:

Foto: waterstoftankstation in Rhoon, Tom van Gurp

Een deel van dit artikel is eerder verschenen op Tankpro.nl

]]>
https://www.fluxenergie.nl/waterstoftankstation-op-chemie-park-delfzijl/feed/ 0
‘Injecties kunnen aardbevingen versneld terugdringen’ https://www.fluxenergie.nl/injecties-kunnen-aardbevingen-versneld-terugdringen/ https://www.fluxenergie.nl/injecties-kunnen-aardbevingen-versneld-terugdringen/#respond Mon, 15 Jan 2018 10:37:20 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60262 Terwijl het Staatstoezicht op de Mijnen zich hard maakt voor een veel lager winningsniveau, bepleiten verschillende ingenieurs om de aardgaswinning niet te staken, maar te combineren met injecties die de druk in de velden op peil moeten houden. De aardbeving in Zeerijp bevestigt volgens hen dat het terugschroeven van de aardgasproductie niet voldoende is om de bodem tot rust te brengen. 

De aardbevingen in Groningen ontstaan doordat de druk in de aardgasreservoirs afneemt. Je kan die druk op peil houden door de gaswinning radicaal te verminderen, maar ook door andere stoffen te injecteren. Verschillende initiatiefnemers pleitten al voor de injectie van zeewater of methaan, gewonnen uit groene waterstof en afgevangen CO2. Een nieuwe ‘Overleggroep Groningen 2.0′ stuurde minister Wiebes afgelopen week een brief waarin ze hem oproepen te kijken naar de mogelijkheden van stikstofinjecties.

‘Sneller veilig’

Het injecteren van stikstof zal sneller tot een veilige situatie in Groningen leiden dan wanneer wordt gewerkt aan het vroegtijdig volledig beëindigen van de winning van het Groningengas, verwacht de Overleggroep Groningen 2.0, bestaande uit emeritus hoogleraar Science, Technology & Society Wim Turkenburg en verschillende voormalig NAM-medewerkers.

Op het moment injecteert de NAM al kleine hoeveelheden stikstof geïnjecteerd in het veld bij De Wijk. Op basis van onderzoek in 2015, schat Jaques Hagoort, voormalig hoogleraar reservoirtechniek aan de TU Delft, in dat het zes tot toen miljard euro zou kosten om benodigde stikstoffabrieken en infrastructuur te bouwen om de techniek grootschaliger door te voeren. Opbrengsten uit het aardgas dat dan alsnog gewonnen zou kunnen, zouden dan nog zo’n 60 miljard kunnen opleveren.

Zeewater

Nu de aardgaswinning al gehalveerd is, zullen de kosten daarvan veel lager zijn dan de NAM zelf in 2013 inschatte, denkt de overleggroep. Door nu een paar miljard in de stikstofinjecties te steken, zouden de bevingen na 2023 kunnen afnemen en zou de ondergrond na 2028 weer gestabiliseerd kunnen worden. En als in 2028 toch onverhoopt zou blijken dat de injecties niet werken, redeneren zij, zou het stikstof gebruikt kunnen worden om geïmporteerd aardgas te verbeteren tot de Groningse kwaliteit, waar de infrastructuur nu op gericht is.

Plannen om andere dingen in de aardgasreservoirs te injecteren om de druk daar op peil te houden zijn niet nieuw. Het op peil houden van de druk is niet alleen nuttig om aardbevingen te voorkomen, maar ook om de laatste resten aardgas uit het veld te halen, zo is de gedachte. Eind 2014 lanceerde Gerrit Wigger, een oud-medewerker van de NAM, samen met drie Friese ondernemers al een plan om de gaswinning in stand te houden, maar de aardbevingen tegelijkertijd te stoppen door zeewater in de reservoirs te injecteren. Het lukte hun Gas Generation Group, TripleG, echter niet de benodigde subsidies bij elkaar te krijgen.

Methaan

Initiatiefnemers als thuisuitvinder Hans Otten richten zich daarentegen op het injecteren van methaan dat gewonnen kan worden uit groene waterstof en de CO2 die vrijkomt bij andere processen. Het geproduceerde methaan is identiek aan het natuurlijke, en kan worden makkelijk worden bijgemengd met aardgas, dat zelf voor het merendeel uit methaan bestaat. Ook bedrijven als de Nuon zien een toekomst in de combinatie van methaan en waterstof. Tegelijkertijd is methaan zelf een broeikasgas dat zo’n 25 keer schadelijker is dan CO2, en zullen er dus goede maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat het gas in de atmosfeer vrijkomt.

Lees ook:

 Foto: gaswinning Slochteren, Paul Tolenaar

]]>
https://www.fluxenergie.nl/injecties-kunnen-aardbevingen-versneld-terugdringen/feed/ 0
Dwingen aandeelhouders Eneco tot verkoop aan Shell of Total? https://www.fluxenergie.nl/dwingen-aandeelhouders-eneco-tot-verkoop-aan-shell-of-total/ https://www.fluxenergie.nl/dwingen-aandeelhouders-eneco-tot-verkoop-aan-shell-of-total/#respond Fri, 12 Jan 2018 09:51:25 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60251 Bijna dertig gemeenten met aandelen Eneco zeggen het vertrouwen in de raad van commissarissen op, in de hoop zelf te kunnen bepalen aan wie ze het energiebedrijf verkopen. Dat zou het mogelijk maken het ‘groene’ Eneco te verkopen aan ‘grijze’ energiereuzen als Shell en Total, die op het energiebedrijf zouden azen. Eneco stelt een mediator aan om in het conflict te bemiddelen. 

In het langdurende gevecht rond de voorgenomen privatisering van Eneco, hebben 29 van de 53 aandeelhoudende gemeenten aangegeven geen vertrouwen in de commissarissen meer te hebben. Onder leiding van de Rotterdamse kolenwethouder Adriaan Visser (D66) verzetten zij zich tegen de invloed van Eneco’s bestuur, dat voorwaarden bij verkoop wil stellen om met name de ‘groene koers’ van het bedrijf te garanderen. Dinsdag 16 januari hebben de partijen zich wel akkoord verklaard met de komst van een onafhankelijke derde die als mediator moet gaan optreden. Wie dat wordt, is nog niet bekend.

Grijs of groen

De fossiele energiegiganten Shell en Total, de investeerders HAL en CVC en de nutsbedrijven Engie en Verbund, zouden interesse om en bod op Eneco uit te brengen. Maar terwijl de verkopende aandeelhouders alleen hun eigen belang hoeven te beschermen, moet de raad van commissarissen opkomen voor de belangen van alle betrokkenen: die van aandeelhouders, maar ook die van medewerkers en klanten.

In het geval van Eneco, dat met veel hernieuwbare energieprojecten een belangrijke rol in de Nederlandse energietransitie speelt, komt daar nog een groter maatschappelijk belang bij. Deskundigen als hoogleraar Hans Schenk waarschuwden daarom al tegen de voorgenomen privatisering en verkoop aan een groot grijs concern. Een kwart van de aandeelhoudende gemeentes weigert daarom aandelen te verkopen. Ook de ondernemingsraad en grote klanten als de NS, Albert Heijn en KPN lieten weten dat zij zwaar hechten aan Eneco’s groene koers.

Coup

Tientallen gemeenten lijken er echter van overtuigd te zijn dat hun burgers meer behoefte hebben aan vrijkomende inkomsten, dan aan de groene energieleveranties van Eneco. Dertig gemeenten die samen een ruime meerderheid van de aandelen in Eneco hebben, plegen een coup bij het energiebedrijf, concludeert het FD, dat de documenten inzag. De gemeenten zouden onder leiding staan van de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (D66). Visser kwam afgelopen jaar al in het nieuws, omdat hij geen gehoor wil geven aan een aangenomen motie in de Rotterdamse gemeenteraad om de kolenoverslag in de Rotterdamse haven versneld te beëindigen.

Namens een deel van de aandeelhouders heeft de aandeelhouderscommissie een brief gestuurd waarin het aankondigt het vertrouwen in de voltallige Raad van Commissarissen (RvC) op te zeggen, meldt Eneco zelf. ‘De AHC heeft november jl. een eenzijdig, onvolledig en incompleet rapport over bestuur en toezicht bij Eneco opgesteld en verspreid onder alle 53 aandeelhouders’, stelt het energiebedrijf. Het heeft de aandeelhouders een schriftelijke toelichting op het rapport gegeven, die volgens de aandeelhouderscommissie weer incompleet was. Vandaag komt een bijzondere vergadering van aandeelhouders bijeen.

Lees ook:

]]>
https://www.fluxenergie.nl/dwingen-aandeelhouders-eneco-tot-verkoop-aan-shell-of-total/feed/ 0
Truckfabrikanten: ‘Dieseltruck nog jaren onaantastbaar’ https://www.fluxenergie.nl/truckfabrikanten-dieseltruck-nog-jaren-onaantastbaar/ https://www.fluxenergie.nl/truckfabrikanten-dieseltruck-nog-jaren-onaantastbaar/#respond Fri, 12 Jan 2018 07:02:32 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60229 De stadsdistributie zal snel elektrificeren, maar vrachtwagens rijden nog jaren op diesel. Dat is de visie van veel truckfabrikanten, blijkt uit een rondgang van Nieuwsblad Transport. Vooral voor het vervoer over grote afstanden zien zij nog geen reëel alternatief.

De rondgang betrof de zes grootste truckfabrikanten van ons land, DAF, Scania, Daimler, Volvo/Renault, MAN en Iveco. Zij hadden samen in 2017 een marktaandeel van bijna 94% in de nieuwverkopen. Vrijwel allemaal hebben ze voertuigen die, al dan niet gedeeltelijk, op alternatieve brandstoffen kunnen rijden en min of meer per direct leverbaar zijn.

Gasvarianten

Daarbij gaat het onder andere om voertuigen die rijden op diverse gasvarianten, zoals cng, lng en gtl (gas-to-liquids, een dieselvervanger op basis van aardgas). Ook voertuigen op biobrandstoffen zijn bij diverse fabrikanten beschikbaar, evenals semi-elektrische varianten. Alleen het meest populaire truckmerk in ons land, DAF, focust vooral op diesel.

‘Op dit moment is de dieseltruck nog altijd onverslaanbaar op het vlak van onder meer efficiëntie, betrouwbaarheid, duurzaamheid, aanschafprijs, restwaarde en gebruiksgemak’, aldus een woordvoerder van het bedrijf. ‘Bovendien is de infrastructuur van tankstations voor diesel extreem fijnmazig, in tegenstelling tot die voor alternatieve brandstoffen.’

‘Dure niche’

‘Verder is de uitstoot van onze jongste generatie dieseltrucks zó extreem laag, dat ze ook op dat gebied kunnen wedijveren met bijvoorbeeld vrachtwagens op gas. Voertuigen op alternatieve brandstoffen zijn een dure niche. Als dat verandert, zijn we klaar om met die veranderingen mee te veren.’

Concurrent Scania heeft een ander pad gekozen. De Volkswagen-dochter meldt dat zijn voertuigen ook kunnen rijden op hvo, wat staat voor hydrotreated vegetable oil, een synthetische diesel op basis van afvalproducten, bijvoorbeeld afgewerkt frituurvet of houtpulp. Deze brandstof is schoner dan zijn fossiele tegenhanger, maar niet geheel uitstootvrij. ‘Daarnaast kunnen alle motoren overweg met biodiesel in elke blend, van 1 tot en met 100%’, aldus het Zweedse bedrijf. Ook heeft Scania diverse voertuigen die op lng of cng rijden en zijn er semi-elektrische varianten voor stadsdistributie.

Stadsdistributie

Voor dit laatste segment zijn de meeste fabrikanten het wel met elkaar eens: dat wordt uiteindelijk allemaal elektrisch. Door de beperkte afstanden is rijden op stroom prima haalbaar op termijn. Bovendien is elektrisch rijden veel stiller dan rijden op fossiele brandstoffen. Met name omwonenden van bijvoorbeeld supermarkten, die ’s morgens vroeg bevoorraad worden, zullen dat erg prettig vinden.

Zo brengt Daimler, moederbedrijf van onder andere Mercedes-Benz, nog dit voorjaar een 100% elektrische plug-in truck op de markt, de Fuso eCanter. ‘Deze zal worden gebruikt voor distributie in een stedelijke omgeving’, aldus een woordvoerder van de Duitse fabrikant. ‘Tevens moet volgens planning in 2020 een Mercedes-vrachtwagen op de markt komen die uitsluitend op stroom rijdt.’

Lange afstandsvervoer

Verduurzamen van het lange afstandsvervoer gaat echter een stuk moeizamer, is de gedachte. Manieren om uitstoot te verminderen zijn er weliswaar volop, maar volledig uitstootvrij rijden is nog ver weg. Momenteel zijn batterij-elektrisch en waterstof de enige zero-emissie oplossingen. Onder truckfabrikanten is sowieso twijfel of volledige uitstootreductie wel haalbaar is voor lange afstanden. Zo denkt bijvoorbeeld MAN vooral aan een combinatie van elektrisch met hvo.

Branchegenoot DAF, dat afgelopen jaar de meeste vrachtwagens verkocht in Nederland, zet ook vraagtekens bij uitstootvrij transport over lange afstanden. ‘Met de huidige stand van de techniek is het de vraag in hoeverre zero-emissie voor het middelzware en zware transport over lange afstanden een realistisch doel is’, aldus een woordvoerder.

Batterijen

‘Elektrisch van Amsterdam naar Rome rijden is op dit moment uitgesloten. Er zijn forse uitdagingen die eerst moeten worden overwonnen. Dan hebben we het onder meer over de actieradius, niet alleen in kilometers maar ook qua stabiliteit bij extreme weersomstandigheden en bij intensief gebruik. Daarnaast zijn het gewicht en de omvang van de batterijen, de infrastructuur voor het opladen, de kosten van zowel de techniek als de batterijen én de duurzaamheid – batterijen hebben een beperkte levensduur – belangrijke hobbels die nog moeten worden overwonnen.’

DAF ziet waterstof als een veelbelovend alternatief. ‘Maar de techniek is nog erg volumineus en bijzonder prijzig. Bovendien ontbreekt de infrastructuur voor het tanken in grote delen van Europa volledig en is de betrouwbaarheid over een lange periode nog niet bewezen.’

Hybride voertuigen

In de tussentijd ziet de marktleider kansen voor hybride voertuigen, die op de snelweg op diesel rijden maar kunnen overschakelen op elektriciteit als ze de stad in rijden. Daarbij kan de stroom zowel via de stekker komen als intern in het voertuig worden gegenereerd.

Ook voor Daimler is stekker-elektrisch de meeste levensvatbare zero-emissie-optie voor de lange termijn. Daar wordt momenteel ook in geïnvesteerd. Over die andere uitstootvrije optie, waterstof, hebben de Duitsers veel twijfel. ‘We hebben de techniek in huis, maar we produceren pas een truck als de markt erom vraagt. En die vraag blijft op dit moment achter.’

Gebrek aan waterstofvulpunten

Niet verwonderlijk als je beseft dat in Nederland het aantal vulpunten voor waterstof op de vingers van één hand te tellen is. Veel tankstation-uitbaters zijn huiverig om ermee aan de slag te gaan, omdat er zo’n 1,5 miljoen euro aan investeringen mee gemoeid zijn. Dit in tegenstelling tot snellaadpalen voor elektrische voertuigen, waarmee je voor enkele tienduizenden euro’s al klaar bent.

Wel zijn in Duitsland plannen om uiterlijk in 2023 een landelijke dekkend netwerk van zo’n vierhonderd waterstofstations te hebben gerealiseerd. Initiatiefnemers zijn onder meer Daimler, de Duitse overheid en energieconcerns Shell en Total. Inmiddels zijn enkele tientallen vulpunten gerealiseerd. Zover is het in Nederland nog lang niet. Plannen voor nieuwe waterstofstations zijn er wel, maar tot veel nieuwe locaties heeft dit in de afgelopen jaren niet geleid.

Onderrussen investeren autofabrikanten volop in het vergroten van de actieradius van batterij-elektrische voertuigen en verbetert de laadinfrastructuur steeds meer. Hoewel op dit moment waterstof een grotere actieradius heeft en sneller te tanken is, lijkt het ‘stekkeren’ de beste papieren te hebben om uiteindelijk als winnaar uit de strijd te komen.

Lees ook:

Foto: O. Nordsieck IVECO Stralis AS430 Containersattelzug CC 3.0 SA

]]>
https://www.fluxenergie.nl/truckfabrikanten-dieseltruck-nog-jaren-onaantastbaar/feed/ 0
NAM oppert zes locaties voor sluiting https://www.fluxenergie.nl/nam-oppert-zes-locaties-voor-sluiting/ https://www.fluxenergie.nl/nam-oppert-zes-locaties-voor-sluiting/#respond Thu, 11 Jan 2018 07:39:59 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60238 Volgens de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) kunnen de gaswinningslocaties Overschild, De Pauwen, Ten Post, Leermens, ’t Zandt en Eemskanaal dicht. Daarnaast stelt het voor de gaswinning in het Groningenveld verder te verlagen. Hoeveel gas er nog gewonnen mag worden, laat het bedrijf aan de minister. 

Uit de aardbeving bij Zeerijp afgelopen maandag is gebleken dat verplaatsing van de gaswinning naar een ander deel van het Groningenveld, het veld niet tot rust heeft gebracht, concluderen de Groningse Provinciale Staten. ‘NAM is zich bewust van de grote impact van dergelijke zware aardbevingen op de veiligheidsbeleving van mensen’ stelt het bedrijf bij een verplichtte rapportage aan de Staatstoezicht op de Mijnen. De toezichthouder heeft laten weten NAMs voorgestelde maatregelen onvoldoende te vinden, en verwacht binnen twee weken met eigen aanbevelingen te komen.

Behalve het sluiten van de genoemde locaties, adviseert NAM de minister ook het gasproductieplafond ‘substantieel’ te verlagen. Hoewel dat met name in de winter kan gaan leiden tot meer fluctuaties, en daarmee meer risico op bevingen, zou het risico van niet-afbouwen nog veel groter zijn. Hoeveel de aardgasproductie omlaag moet, laat NAM aan de minister. Een al te radikale vermindering zou onder meer kunnen leiden tot problemen met leveringscontracten aan het buitenland, die pas rond 2020 aflopen, en de verwarming van bestaande huizen.

Waterstof en warmtenetten

Voor de vondst van de gasbel van Slochteren werden de huizen nog verwarmd en verlicht met stadsgas dat bestond uit een mengsel van onder meer waterstofgas (circa 50%), methaan (circa 20%), stikstof (circa 15%) en het gevreesde koolmonoxide (circa 10%), dat uit in stedelijke gasfabrieken uit steenkool werd gewonnen. In 1819 ontstak Brussel haar eerste publieke stadsgaslantaarn, in 1825 verwarmde Amsterdam de stad met raapolie.

Hoewel uit een recent rapport van DNV GL bleek dat ook de huidige aardgasinfrastructuur voor een groot deel gebruikt zou kunnen worden om waterstof te distribueren, lijken die plannen nog te pril om snel grootschalig uitgerold te kunnen worden. Datzelfde geldt voor zaken als biogas en warmtenettten op restwarmte, geothermie of warmte-koudewinning uit oppervlaktewater: de techniek is er inmiddels, maar de uitvoering had eigenlijk jaren geleden al opgeschaald moeten worden – lang voor de Groninger bodem in beweging kwam.

Schadeprotocol

Ondertussen zitten de Groningers met scheuren in hun huizen en een flinke deuk in hun vertrouwen in de NAM en de overheid, die hen had moeten beschermen. Als belangrijkste reden om de productie verder te verlagen, noemt NAM de ‘veiligheidsbeleving in de regio (voornamelijk de subjectieve veiligheid)’. Onderzoek laat zien dat vooral de afhandeling van schade aan huizen bijdraagt aan dat gevoel van onveiligheid, constateert de aardoliemaatschappij, die tot voor kort zelf verantwoordelijk was voor die schadeafhandeling. Tot een nieuw protocol is afgesproken, ligt die afhandeling echter stil.

In een brief herinneren ook de Provinciale Staten van de provincie Groningen minister Wiebes van Economische Zaken eraan dat zij nog wachten op een antwoord op het voorstel voor een schadeprotocol dat de gemeenten, de Groninger Bodem Beweging, het Gasberaad en de provincie Groningen hem eerder hebben gedaan. Zij vragen hem te zorgen voor een ‘eerlijke en snelle schade-afhandeling, verlaging van de gaswinning naar een veilig niveau en herstel van de Groninger samenleving op maatschappelijk, psychisch en economisch terrein.’

Lees ook:

Foto: gaswinning bij Slochteren eo., Paul Tolenaar

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nam-oppert-zes-locaties-voor-sluiting/feed/ 0
Shell bouwt 20MW zonnepark voor chemiecomplex Moerwijk https://www.fluxenergie.nl/shell-bouwt-20mw-zonnepark-voor-chemiecomplex-moerwijk/ https://www.fluxenergie.nl/shell-bouwt-20mw-zonnepark-voor-chemiecomplex-moerwijk/#respond Thu, 11 Jan 2018 06:42:52 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60236 Shell ontwikkelt een zonne-energiepark voor de energievoorziening van zijn chemiecomplex in Moerdijk. De installatie moet dit jaar al geplaatst worden, en maximaal 20 MW kunnen genereren. Het zonnepark moet de multinational niet alleen een CO2-beparing opleveren, maar ook aantonen dat het oliebedrijf de industrie ook commercieel aantrekkelijke zonne-energie kan bieden. 

Shell’s New Energies moet dit jaar 50.000 zonnepanelen op Shells chemiecomplex in Moerdijk plaatsen om het chemiecomplex van energie te voorzien. Met de bouw zegt de oliemaatschappij de uitstoot van broeikasgassen van het complex te willen verminderen. Met een jaarlijkse emissie van ongeveer één miljoen ton CO2 behoort Shell momenteel tot de grootste luchtvervuilers van ons land.

Zon en schalie

Hoewel Shell’s CEO Ben van Beurden eerder deze week in een interview met de Financial Times aankondigde dat de multinational zich (net als ExxonMobil, Chevron en Rusland) de komende tien jaar vooral zal richten op de schaliegasreserves, benadrukt de president-directeur van Shell Nederland, Marjan van Loon, dat het bedrijf een actieve rol in de Nederlandse energietransitie wil spelen. Om dat waar te maken, wil ze de energie-efficiëntie van Shells processen verhogen. Daarnaast is de oliegigant inmiddels ook actief in wind-op-zee, elektrische mobiliteit en het hergebruik van restwarmte.

Hoewel de olieprijs de komende jaren naar verwachting zal stijgen, zal ook het zonnepark het bedrijf geen windeieren leggen. De markt voor zonne-energie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld, constateert ook Marc van Gerven, Vice-President Solar bij Shell New Energies. ‘Zonne-energie gaat een belangrijke rol spelen in de energiesystemen van de toekomst. Met dit project tonen we aan dat we in staat zijn om commercieel aantrekkelijke oplossingen te ontwikkelen voor de industrie.’

Lees ook:

Foto: Shell

]]>
https://www.fluxenergie.nl/shell-bouwt-20mw-zonnepark-voor-chemiecomplex-moerwijk/feed/ 0
Fastned en MisterGreen spannen kort geding aan in laadpalenzaak https://www.fluxenergie.nl/fastned-en-mistergreen-spannen-kort-geding-aan-in-laadpalenzaak/ https://www.fluxenergie.nl/fastned-en-mistergreen-spannen-kort-geding-aan-in-laadpalenzaak/#respond Wed, 10 Jan 2018 12:01:50 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60218 Fastned en MisterGreen hebben woensdagochtend via een kort geding bij de rechtbank in Den Haag geprobeerd te voorkomen dat de Nederlandse Staat tankstations langs snelwegen groen licht geeft om laadpalen te plaatsen. Beide bedrijven, die in 2012 vergunningen voor ruim tweehonderd snelweglocaties in de wacht sleepten, vinden dat de Staat de oliemaatschappijen een voorkeurspositie geeft.

“De inzet van het kort geding is dat er een einde komt aan de status aparte van de oliemaatschappijen en dat de Staat stopt met het verlenen van medewerking aan de komst van laadvoorzieningen bij benzinestations”, laat Kyra Hartlief van Fastned weten. Dat beide partijen kiezen voor een privaatrechtelijke procedure heeft te maken met een eerdere beslissing van de bestuursrechter, die het verweer van de aanbieders terzijde schoof. “Fastned en MisterGreen blijven aandringen op een inhoudelijke behandeling van de zaak.”

Verlenen van vergunningen

In eerste instantie waren tankstations en wegrestaurants langs de snelweg de enige partijen die in aanmerking kwamen voor het aanleggen en exploiteren van laadvoorzieningen. Omdat die destijds – rond 2011/2012 – de keuze maakten om nog niet te investeren in het plaatsen van laadpalen, ging de Nederlandse Staat over tot het bewandelen van een andere weg.

In 2012 besloot de Staat dat ook andere partijen een gooi mochten doen naar de vergunningen. Fastned sleepte meer dan tweehonderd locaties binnen, de andere ruim veertig vergunningen gingen onder meer naar MisterGreen en de ANWB. Op een deel van deze snelweglocaties is inmiddels een laadstation neergezet. Fastned heeft er zo’n zestig gebouwd.

Shell en Esso hebben eind vorig jaar vergunningsaanvragen ingediend voor laadvoorzieningen bij hun tankstations op verzorgingsplaatsen De Andel, Hellevliet, Ruwiel, Peulwijk Oost, Den Ruygen Hoek en De Buunderkamp. Eind oktober besloot de minister om de aanvraag voor het plaatsen van laadpalen bij Shell-station De Andel, langs de A12 bij Gouda, goed te keuren. Of de andere tankstations ook groen licht krijgen, is nog niet bekend.

Voortbestaan Fastned en MisterGreen

Volgens Fastned en MisterGreen is de vergunningverlening in strijd met al bestaande concessies en met de zorgvuldigheid die de Staat in acht moet nemen. Het zal het voortbestaan van beide bedrijven in gevaar brengen als tankstations laadplekken mogen realiseren op dezelfde verzorgingsplaatsen waar al een laadstation van een van beide partijen is neergezet.

“Bovenstaande is extra relevant omdat de Staat het Fastned en MisterGreen als ‘basisvoorziening laadstation’ niet toestaat om haar klanten een toilet, koffie en andere faciliteiten te bieden, terwijl het benzinestation (eveneens een basisvoorziening) met laadpalen dit wel mag. Zo kunnen Fastned en MisterGreen niet eerlijk concurreren. De Staat neemt de oliemaatschappijen in bescherming ten koste van partijen zoals Fastned en MisterGreen die de Staat in 2012 juist hebben geholpen om het probleem, dat oliemaatschappijen niet wilden investeren in deze infrastructuur, op te lossen.”

Via achterdeur

Wat Fastned en MisterGreen betreft kan het niet zo zijn dat de Staat concessies uitgeeft via een officiële openbare procedure met daarbij de verplichting om voor de markt uit te investeren in infrastructuur voor elektrische auto’s. En om vervolgens meer dan 6 jaar na dato via de achterdeur de oliemaatschappijen alsnog vergunningen te verlenen voor dezelfde diensten. “Gezien het feit dat iedere verzorgingsplaats omwille van verkeersveiligheid en doelmatig gebruik van de ruimte slechts 1 benzinestation heeft (Fastned en MisterGreen mogen ook geen benzine verkopen) is het logisch dat er ook een laadstation mag staan.”

Lees ook:

Foto: Snellaadstation (Fastned)

]]>
https://www.fluxenergie.nl/fastned-en-mistergreen-spannen-kort-geding-aan-in-laadpalenzaak/feed/ 0
Tegenslag voor Trumps kolenplannen https://www.fluxenergie.nl/tegenslag-voor-trumps-kolenplannen/ https://www.fluxenergie.nl/tegenslag-voor-trumps-kolenplannen/#respond Wed, 10 Jan 2018 11:31:34 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60217 Trump had het nog zo beloofd: hij zou de Amerikaanse fossiele industrie uit het slop helpen, en daarmee duizenden banen redden. Dat blijkt lastiger dan gepland, nu ook conservatieve krachten zich tegen zijn plannen verzetten. Deze week verwees het federale energie agentschap zijn voorgenomen kern- en kolensubsidie naar de prullenmand en weigerde de republikeinse gouverneur van Florida olieboringen voor zijn kusten toe te staan. 

Hoewel een toenemende steenkoolexport naar Azië sinds zijn aantreden inderdaad hebben geleid tot een toename van het aantal banen in de steenkoolmijnen, loopt de lokale consumptie van kolen terug, en lijken banen die nu even herleven, geen lang leven beschoren te zijn. In praktijk blijken veel van Trumps plannen om de Amerikaanse fossiele industrie te helpen op tegenslag te stuiten.

Geen kolensubsidie

Volgens kamp Trump komt de leveringszekerheid van het nationale energienet in gevaar door de vele faillisementen in de kolenindustrie maar de VS momenteel mee te maken heeft. Ook de Amerikaanse kernsector kampt met problemen: projecten werden afgelast wegens onvoorzien hoge bouwkosten en een dreigend tekort aan opwekcapaciteit. Trump wil de kern- en kolensectoren daarom subsidiëren.

Energieminister Rick Perry maakte daarom een plan waarbij energiecentrales compensatie krijgen als ze een energievoorraad van negentig dagen aanhouden. Producenten van hernieuwbare energie vallen daarmee buiten de boot. Dat stuitte op bezwaren van het Federal Energy Regulatory Commission. Dat een tekort aan energie de betrouwbaarheid van het net bedreigt, is echter helemaal niet bewezen, stelt het Agentschap. Het wil daarom eerst aanvullend onderzoek doen.

Onverwachte allianties

Conservatieve industriëlen en milieubewegingen verenigen zich in hun protest, constateert dagblad Trouw. Niet alleen komt de Federal Energy Regulatory Commission van oudsher van republikeinse huize, ook ‘US Steel en de conservatieve, steenrijke broers Koch en hun industriële imperium’ zouden het protest van de milieubeweging steunen. Zij zien de voorgenomen subsidie als een de ingreep in de vrije markt en vrezen voor hogere energieprijzen.

Ondertussen stuiten ook Trumps plannen om in kustwateren naar olie te gaan boren op verzet. Dinsdag liet de gouverneur van Florida, de republikein Rick Scott, weten dat hij dat niet zal toestaan. De staat verdient veel aan het toerisme rond haar witte stranden, en veel bewoners waren tegen. Al snel daarna maakte Trumps minister van Binnenlandse Zaken bekend dat de regering een uitzondering zal maken voor het oostelijke deel van de Golf van Mexico en de Atlantische oceaan bij Florida. Ook de republikeinse gouverneurs van Maryland, South Carolina en Massachusetts zouden bezwaren hebben gemaakt, meldt de Washington Post.

Foto: Trump, Twitter

]]>
https://www.fluxenergie.nl/tegenslag-voor-trumps-kolenplannen/feed/ 0
Akzo en GasUnie onderzoeken 20 MW groene waterstofinstallatie https://www.fluxenergie.nl/akzo-en-gasunie-onderzoeken-20-mw-groene-waterstof-installatie/ https://www.fluxenergie.nl/akzo-en-gasunie-onderzoeken-20-mw-groene-waterstof-installatie/#respond Tue, 09 Jan 2018 11:29:53 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60195 Terwijl Groningen staat nog na te beven van de aardbeving van 8 januari, lanceren Akzo Nobel en GasUnie een plan om bij te dragen aan de overschakeling van aardgas naar groene waterstof. Met een 20 MW power-to-gas installatie op duurzame energie, willen ze het Chemie Park Delfzijl van groene waterstof gaan voorzien. 

AkzoNobels Specialty Chemicals business en Gasunie New Energy willen een installatie bouwen die elektriciteit uit hernieuwbare bronnen omzet in 3 kiloton groene waterstof per jaar (30 miljoen m3). Dat zou kunnen met een 20 megawatt waterelektrolyse-unit, die momenteel de grootste in Europa zou zijn. Eind 2019 hopen de partners te beslissen of ze de installatie echt gaan realiseren.

Van 1 MW naar 100 MW

In de 20 MW ‘power to gas’-installatie moet water gesplitst worden in waterstof en zuurstof. De grootste elektrolyse-unit die Nederland tot nu toe in de planning had staan, moet een capaciteit van 1 megawatt krijgen. Uiteindelijk willen Akzo en GasUnie niet alleen onderzoeken om te kijken of het mogelijk is die capaciteit te vertwintigvoudigen, maar zelfs om die te verhonderdvoudigen.

Als Nederland haar klimaatdoelstellingen echt wil waarmaken, moet het in 2030 in voldoende mate over waterstof beschikken, benadrukt Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van GasUnie. De ruim 800.000 ton waterstof die de Nederlandse industrie nu per jaar gebruikt, wordt momenteel vooral gewonnen uit aardgas. ‘De vervanging hiervan door duurzaam geproduceerde waterstof verlaagt de CO2-uitstoot met 7 miljoen ton’, voorziet Marcel Galjee, directeur Energie van AkzoNobel Specialty Chemicals, ‘maar de echte potentie zit in de grootschalige productie als basis voor groene chemie.’

Groen chemisch Groningen

Sinds Groningen wordt opgeschrikt door aardbevingen zijn veel initiatieven ontstaan om de provincie over te laten schakelen op hernieuwbare energiebronnen. De bestaande aardgasinfrastructuur, de aanwezigheid van veel agro-chemische industrie en een potentieel van minimaal 10 gigawatt aan windenergie boven de nabijgelegen Waddeneilanden, zouden de provincie bij uitstek geschikt maken om het voortouw te nemen in de transitie van aardgas naar groene waterstof. Ad van Wijk, hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU Delft, berekende eerder dat daar 18 tot 25 miljard euro aan investeringen in productielocaties en transportfaciliteiten voor nodig is.

Samen met Nuon en het Noorse Statoil startte GasUnie medio 2017 al een innovatieproject om een deel van de Magnum-centrale in de Groninger Eemshaven vanaf 2023 over te laten schakelen op waterstof. Omdat energietransport en langetermijnopslag in gasvorm goedkoper is dan wanneer energie wordt getransporteerd via stroomkabels, zou het logisch zijn om windenergie zo dicht mogelijk bij de bron om te zetten in waterstof, denken deskundigen als Catrinus Jepma, hoogleraar energie en duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dicht bij de plaatsen waar de energie aan land komt – zoals in de Eemshaven of Delfzijl – of mogelijk al op zee.

Hergebruik gasinfra

De bestaande gasinfrastructuur zou in dat geval gebruikt kunnen worden voor waterstof: gasplatforms voor waterstofproductie, voormalige gasvelden voor opslag en leidingen naar de kust voor transport. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken publiceerde certificeringsorganisatie DNV GL afgelopen november een rapport waarin geconcludeerd wordt dat dat heel goed kan, mits een paar knelpunten worden aangepast en de regels worden versoepeld. Zowel de havens in Rotterdam en in Delfzijl, zouden dan kunnen worden gebruikt als aanlandingspunt voor toekomstige offshore wind van de Noordzee.

Lees ook:

Foto: chemiepark Delfzijl, foto WeeghDesign, via Pixabay CC0

]]>
https://www.fluxenergie.nl/akzo-en-gasunie-onderzoeken-20-mw-groene-waterstof-installatie/feed/ 0
Groningen getroffen door zwaarste aardbeving in 5 jaar https://www.fluxenergie.nl/groningen-getroffen-door-zwaarste-aardbeving-in-5-jaar/ https://www.fluxenergie.nl/groningen-getroffen-door-zwaarste-aardbeving-in-5-jaar/#respond Tue, 09 Jan 2018 06:37:35 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60180 Maandagmiddag is Groningen getroffen door een aardbeving met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Zeerijp bij Loppersum, maar de beving werd ook in de stad Groningen gevoeld. Minister Wiebes onderzoekt hoe de gaswinning verder teruggedraaid kan worden.

De aardbeving is de zesde deze maand, en volgt op ruim duizend bevingen die sinds het begin van de gaswinning in het gebied gemeten zijn. Met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter was het de zwaarste sinds de aardbeving vanuit epicentrum Huizinge in 2012, die een kracht van 3,6 had. Maandagavond had de politie nog geen indicatie dat de beving had geleid tot gewonden of grote calamiteiten. Wel kwamen er veel meldingen van aardbevingschade binnen bij het Centrum Veilig Wonen in Appingedam.

Gaswinningsbesluit

De aardbevingen zijn het gevolg van aardgaswinning door de NAM, dat de schade zegt te betreuren. Afgelopen november vernietigde De Raad van State eerdere gaswinningsbesluiten voor Groningen. Voormalig minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft zijn besluit om de komende vijf jaar 21,6 miljard kubieke meter per gasjaar te winnen, niet goed onderbouwd, concludeerde de Raad.

Kamps opvolger Eric Wiebes kreeg een jaar om tot een nieuw gaswinningsplafond te komen, ‘waarbij de veiligheid van de Groningers wel voorop staat.’ Intussen mag de NAM wel gas blijven winnen. Wiebes onderzoekt nu hoe de gaswinning verder verminderd kan worden, meldt de NOS. Hij hoopt daar de komende maanden duidelijkheid over te geven.

Aardbevingen bij dichte gaskraan

Dat vermindering van de gaswinning direct zal leiden tot minder bevingen, staat niet bij voorbaat vast. In het Dagblad van het Noorden wijst hoogleraar geologie Manuel Sintubin van de KU Leuven erop dat het epicentrum van de beving in de buurt van Loppersum lag, de plek waar het aantal bevingen juist afnam sinds de gaskraan daar werd dichtgedraaid. ‘Deze aardbevingen, juist in een gebied waar geen gas meer wordt gewonnen, zet ons met beide voetjes op de vloer. De gaskraan dichtdraaien is niet meer de oplossing, vrees ik.’

Lees ook:

Beeld: omgeving epicentrum  Zeerijp/’t Zandt, Google Maps

]]>
https://www.fluxenergie.nl/groningen-getroffen-door-zwaarste-aardbeving-in-5-jaar/feed/ 0
Kunnen kolencentrales steenkool vervangen door biomassa? https://www.fluxenergie.nl/kunnen-kolencentrales-kool-vervangen-door-biomassa/ https://www.fluxenergie.nl/kunnen-kolencentrales-kool-vervangen-door-biomassa/#comments Mon, 08 Jan 2018 12:04:45 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=58582 Eigenaars van Nederlands resterende kolencentrales zeggen mogelijkheden te zien om kolen te vervangen door biomassa, zoals zaagsel. Het CO2 dat bij de stook vrijkomt, zou kunnen worden gebruikt om producten te maken waarvoor nu nog fossiele bronnen nodig zijn, zoals plastic. Maar ook met opbrengsten uit zulke Carbon Capture and Usage (CCU) zal elektriciteit uit biomassa onbetaalbaar blijven, stelt Greenpeace. 

‘Wij willen onze kolencentrales ombouwen tot biomassacentrales’, stelde RWE-directeur directeur Taco Douma afgelopen vrijdag in het AD. Hoewel hij in een twistgesprek met NVDE-directeur Olof van de Gaag pleit voor het onderzees opslaan van CO2, benadrukt Douma daarnaast dat de koolstof uit de CO2 op termijn hard nodig is als grondstof voor producten die nu nog van fossiele aardolie en gas worden gemaakt, zoals plastic. ‘Niet zozeer het opslaan, maar hergebruiken van CO2 is in de toekomst onontkoombaar.’

Koolstof als grondstof

RWE is eigenaar van de kolencentrales in Geertruidenberg en Eemshaven. Bij de beslissing tot de aankoop van de Groningse centrale zou niet alleen de aanwezigheid van het koelende zeewater een rol hebben gespeeld, maar ook de aanwezigheid van lege gasvelden, waarin het vrijkomende CO2 opgeslagen zou kunnen worden.

Dat de Duitse energiegigant daarnaast nadenkt over het (her)gebruik van CO2, bleek in 2010 al, toen het bedrijf een symposium organiseerde waar het de mogelijkheden van CCU besprak. Toenmalig RWE Power CEO Dr. Johannes Lambertz stelde daarbij dat bedrijven zitten te wachten op duidelijke regels die waarborgen dat het (her)gebruik van CO2 ze vrijstelt van de verplichting om CO2-rechten te kopen. Op de milieulijst van december 2017, kondigde de Staatscourant in ieder geval al maatregelen aan die ervoor moeten zorgen dat het hergebruik van CO2 voortaan ook belastingtechnisch aantrekkelijk wordt.

Biomassa

Voor 2030 wil RWE de bestaande centrales voor 100 procent op biomassa stoken, zegt Douma in het AD. Door de CO2 af te vangen en te hergebruiken voor materialen en in de industrie, stelt hij, zou RWE op termijn vier keer meer broeikasgassen kunnen besparen dan door de centrales te sluiten. Ook de eigenaren van de nieuwe kolencentrales op de Tweede Maasvlakte, energiebedrijven Engie en Uniper, hebben aangegeven van de kolen af te willen. Engie geeft aan dat het overweegt de centrale in Rotterdam volledig om te bouwen voor bio-reststromen, maar ook sluiting blijft een optie.

Ondanks protesten in de Tweede Kamer, zou RWE de komende acht jaar bijna 1 miljard euro subsidie ontvangen om biomassa bij te stoken. Milieuorganisaties als GreenPeace zijn tegen extra bijstook, omdat ze vinden dat de beschikbare biomassa nodig is voor de productie van brandstof voor vliegtuigen en schepen en om biomaterialen van te maken. Als de overheid de bijstook van biomassa niet subsidieert, verwachten sommigen, moet het de eigenaren van de kolencentrales wellicht compenseren voor voortijdige sluiting.

Het is goed te kijken naar alternatieven voor sluiting, denkt hoogleraar Energiemarkten Annelies Huygen (TNO/UvA), maar het verstoken van biomassa in kolencentrales helpt niet bij de noodzakelijke systeemverandering.

Herkomst zaagsel

Greenpeace neemt de biomassa-verhalen van RWE niet erg serieus, laat campagneleider Joris Wijnhoven weten. Ze zijn volstrekt onhaalbaar, stelt hij: in het regeerakkoord staat dat biomassa na 2024 niet meer gesubsidieerd wordt, en zonder subsidie zou houtstook veel te duur zijn om stroom te wekken. ‘De opslag van CO2 (CCS) en CCU kosten alleen maar geld en maken de boel nog onrendabeler’, denkt Wijnhoven. Aan de hoeveelheid bijgestookte houtpellets is bovendien een maximum van 25 PJ gesteld, en die zou niet ter discussie staan.

Wat wel ter discussie staat, is de herkomst van het gebruikte zaagsel. In het Energieakkoord is afgesproken dat meegestookte biomassa duurzaam moet zijn, maar de SER-afspraken waarmee dat getoetst moet worden, maken een uitzondering voor zaagsel – in praktijk de enige vorm van biomassa die in kolencentrale wordt bijgestookt. Volgens Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie en het Wereld Natuurfonds is die afspraak destijds overhaast gemaakt, omdat het ministerie van Economische Zaken de SDE+-regeling wilde openstellen voor biomassabijstook. De Geschillencommissie van het EnergieAkkoord is daarover nog in beraad.

Lees ook:

Foto: zaagsel, publiek domein CC0

]]>
https://www.fluxenergie.nl/kunnen-kolencentrales-kool-vervangen-door-biomassa/feed/ 1
Zwitserse financier stapt in Zeeuwse windparken Borssele 3 en 4 https://www.fluxenergie.nl/zwitserse-financierder-stapt-in-zeeuwse-windparken-borssele-3-en-4/ https://www.fluxenergie.nl/zwitserse-financierder-stapt-in-zeeuwse-windparken-borssele-3-en-4/#respond Mon, 08 Jan 2018 09:15:22 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60154 De Zwitserse Partners Group neemt een belang van 45 procent in de ‘Blauwwind’-windparken Borssele III en IV, 22 kilometer voor de Zeeuwse kust. Consortiumpartners Shell, Eneco en Mitsubishi’s dochter ‘Diamond Generating Europe (DGE)’ halveren hun belang, terwijl Van Oord haar aandeel behoudt. 

De financier heeft ervaring met wind op zee- en wind op land- projecten over de hele wereld, zoals recent in Australië en Duitsland. Shell en Eneco zullen ieder een helft van de toekomstige energieproductie van Borssele III en IV afnemen. Het gaat naar verwachting om ongeveer 3.000 GWh per jaar, grofweg het elektriciteitsverbruik van 825.000 huishoudens.

Geld voor nieuwe projecten

Eind oktober werd al bekend dat Shell, Eneco en Mitsubishi’s dochter DGE hun belang in Borssele III en IV willen halveren, nadat ze de aanbesteding voor de bouw van de twee windparken minder dan een jaar daarvoor hadden gewonnen. Zij zouden naar schatting 0,9 miljard euro bijdragen, terwijl de overheid 300 miljoen financiert. Van Oord houdt haar volledige 10-procents belang, terwijl de overige partijen hun gezamenlijke belang halveren tot 45 procent. Na de toetreding van de Partners Group, met een belang van 45 procent, houden Shell, DGE en Eneco respectievelijk 20, 15 en 10 procent in handen.

Door de externe financiering zou Shell zich willen toeleggen op de ontwikkeling van de eerste fases van de 700-megawatt windparken, terwijl het zich kan terugtrekken uit de lange termijn operaties, die zich langzamer zouden terugbetalen. Ook voor Eneco betekent het dat het ‘nog meer Nederlandse bedrijven en consumenten van groene en lokaal geproduceerde energie zal kunnen voorzien’, zegt Kees-Jan Rameau, Chief Executive Growth Officer, in een persbericht.

Lees ook:

Beeld: RVO

]]>
https://www.fluxenergie.nl/zwitserse-financierder-stapt-in-zeeuwse-windparken-borssele-3-en-4/feed/ 0
Nederlandse havens zien steenkool verdwijnen voor wind https://www.fluxenergie.nl/nederlandse-havens-zien-steenkool-verdwijnen-voor-wind/ https://www.fluxenergie.nl/nederlandse-havens-zien-steenkool-verdwijnen-voor-wind/#respond Fri, 05 Jan 2018 09:32:44 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60147 Waar het beeld van de Nederlandse havens de afgelopen goeddeels door ‘de container’ werd bepaald, zal de energietransitie de komende jaren de meeste aandacht opeisen. Havenjournalist Rob Mackor beschrijft de ontwikkelingen aan de kade. Kort door de bocht: hoe wind steenkool gaat vervangen. 

Topman Allard Castelein van het Rotterdamse Havenbedrijf liet tijdens de traditionele Dag van de Haven een opmerkelijk grafiekje zien van de verontreiniging die de haven veroorzaakt. Met zes sterk dalende lijntjes voor lood, fluor, zwaveldioxide (S02), stof, koolwaterstoffen en stikstofoxiden (NOX). Zo kwam in 1996 vervuiling door lood volledig ten einde. Ten opzichte van begin jaren tachtig, waren andere emissies eind 2016 tussen de 70 en 90 procent gedaald.

CO2-uitstoot stijgt

Maar één lijntje jojoot op en neer sinds het begin van de metingen in 1992 en kwam daar eind 2016 20 procent bovenuit: dat van de CO2-uitstoot. Tussen 2000 en 2013 schommelde het indexcijfer zo’n tien punten onder de honderd uit 1992, maar daarna schoot het opeens stijl omhoog. Boosdoeners: de twee nieuwe kolencentrales van Uniper (E.ON) en Engie (voorheen Electrabel), al zei Castelein dat er niet met zoveel woorden bij.

Wel liet hij het powerpoint-plaatje volgen door een vooruitblik op 2050, het jaar waarin het havencomplex de jaarlijkse CO2-uitstoot van ongeveer 32 miljoen ton gereduceerd moet hebben tot nul. Met een combinatie van energiebesparing, CO2-opslag (CCS) en inzet van duurzame energiebronnen als zon, wind en biomassa zou dat moeten kunnen. Maar de grootste winst moet komen van… sluiting van kolencentrales.

Sluiting kolencentrales

Dit jaar is een begin gemaakt door de twee dertig jaar oude Uniper-centrales op de Maasvlakte te sluiten. Dat levert een jaarlijkse reductie op van zo’n vijf miljoen ton. De sluiting van de nieuwe twee, die in principe voor 2030 op de agenda staat, zou daar nog eens zo’n acht miljoen ton aan toevoegen.

Het is duidelijk dat energietransitie hét thema van de komende jaren wordt voor de Rotterdamse haven. In dat kader past ook de beoogde participatie van de havenbeheerder in het North Sea Wind Power Hub-consortium, dat studeert op de bouw van een zes vierkante kilometer groot ‘windstroomeiland’ op de Doggersbank centraal in de Noordzee. Omringd door windparken, moet het gaan fungeren als schakelpunt tussen de netwerken van onder meer Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

Herkansing CO2-opslag

Daarnaast gaat het eerdergenoemde CCS (Carbon Capture and Storage) in de herkansing. Vanwege te hoge kosten en mogelijk vervroegde sluiting van de nieuwe centrales, trokken Engie en Uniper onlangs definitief de stekker uit het zogeheten ‘Road-project’, dat opslag van minstens een miljoen ton CO2 per jaar in de Noordzeebodem had moeten opleveren.

Het Havenbedrijf werkt nu aan een plan om een ‘openbaar’ net voor C02-afvang aan te leggen Vanaf 2020 zou daarmee jaarlijks twee miljoen ton kooldioxide moeten worden opgeslagen, vanaf 2030 zelfs vijf miljoen ton. Het Havenbedrijf hoopt dit jaar te kunnen beslissen of dat net er komt of niet.

Kolenoverslag

2030 zou wel eens het jaar van de waarheid kunnen worden. Het Havenbedrijf van Amsterdam kondigde aan dat het de kolenoverslag dan beëindigd wil hebben. Het is nog niet duidelijk wat dat betekent voor de twee grote spelers in die sector: Kolen Overslagbedrijf Amsterdam (OBA) en De Rietlanden.

Ook in Rotterdam doet de kolenoverslag stof opwaaien. Prangende vraag is of het Havenbedrijf het aandurft om opnieuw een 25-jarig contract af te sluiten met ‘Europees kolenkampioen’ EMO op de Maasvlakte, nadat de Rotterdamse gemeenteraad het stadsbestuur per motie uitdrukkelijk opriep om dat niet te doen. Wethouder Adriaan Visser legt die motie echter naast zich neer omdat niet hij, maar het Havenbedrijf daar over gaat.

Wind op zee

Intussen is de slag op het land om de wind op zee in alle hevigheid losgebarsten. Op een stuk van de Maasvlakte waar eerder een containerterminal was ingetekend, bouwt het Havenbedrijf nu een zeventig hectare groot Offshore Center dat onder meer bedoeld is als uitvalsbasis voor bouwers van windboerderijen op zee.

Het lijkt een krachtig antwoord op de propositie van Vlissingen, waar de BOW-terminal van de Kloosterboer-groep min of meer per toeval een dominante speler werd. De Zeeuwse Verbrugge-groep, grootgrondbezitter in Vlissingen, blaast een stevige partij mee. Dankzij een overeenkomst met de Duitse funderingsbouwer EEW, heeft het een sterke positie bij het vergeven van toekomstige projecten.

Eemshaven

Waar Rotterdam en Vlissingen zich vooral richten op projecten in het zuidelijk deel van de Noordzee, richt het Groningse Eemshaven het vizier noordwaarts. De Orange Blue-terminal van het Duitse Buss is al een belangrijke draaischijf voor de Duitse offshore windsector. Ook Kloosterboer ruikt zijn kans in het hoge noorden. Niet voor niets sloot BOW eind vorig jaar een principeovereenkomst met Groningen Seaports voor de ontwikkeling van een bijna dertig hectare grote terminal met ruim 200 meter kade.

Directe buurman is de twee jaar geleden geopende kolencentrale van RWE, die eveneens op de nominatie staat om de activiteiten in 2030 alweer te staken. Met een vermogen van ruim 1.500 Megawatt en een jaarlijkse uitstoot van zo’n acht miljoen ton CO2 is het de grootste en meest vervuilende centrale van Nederland. Recht tegenover de nieuwe BOW-terminal ligt nu nog de loskade waar bulkcarriers de benodigde steenkool aanvoeren. Dat beeld zou best eens plaats kunnen maken voor een plaatje met installatieschepen van windparken en andere offshore winddienstverleners.

Lees ook:

Foto: Haven Rotterdam vanaf de Noordzeeweg, Paul Tolenaar

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nederlandse-havens-zien-steenkool-verdwijnen-voor-wind/feed/ 0
Kennissessie biobrandstoffen belicht nieuwste ontwikkelingen https://www.fluxenergie.nl/kennissessie-biobrandstoffen-belicht-nieuwste-ontwikkelingen/ https://www.fluxenergie.nl/kennissessie-biobrandstoffen-belicht-nieuwste-ontwikkelingen/#respond Fri, 05 Jan 2018 07:00:33 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60141 De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van motortechniek en biobrandstoffen komen aan bod tijdens een kennissessie die op woensdag 17 januari gehouden wordt in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst geven Bart Somers (TU Eindhoven), Jaap Tuinstra (Pon Groep) en Eric van den Heuvel (Platform Duurzame Biobrandstoffen) antwoord op de vraag met welke brandstoffen op korte termijn de CO2-uitstoot kan worden teruggedrongen. 

Het aantal elektrische auto’s met stekker is bescheiden en auto’s die rijden op waterstof worden nog nauwelijks verkocht. Toch moet de uitstoot van CO2 in het verkeer komende jaren flink omlaag. Op dit moment is verplicht bijmengen van biobrandstoffen in fossiele brandstoffen aan de pomp al verplicht. Maar om echt stappen te zetten moet het aandeel biobrandstoffen verder worden opgeschroefd, zeggen de organisatoren. De sprekers zetten op een rij welke biobrandstoffen in bestaande motoren kunnen worden toegepast en welke een motoraanpassing nodig hebben. Ook wordt een overzicht gegeven van CO2-reductie en bijbehorende kosten.

Mogelijkheden biobrandstoffen

Bart Somers is werkzaam bij de TU Eindhoven. Hij gaat in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van het terugbrengen van emissies van verbrandingsmotoren. Namens Pon Groep – importeur van onder meer Volkswagen, Audi, Seat en Skoda – vertelt Jaap Tuinstra over innovaties vanuit het perspectief van de autofabrikant. Eric van den Heuvel van het Platform Duurzame Biobrandstoffen zet op een rijtje welke mogelijkheden op het gebied van duurzame biobrandstoffen op dit moment al beschikbaar zijn.

De kennissessie, een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Platform Duurzame Biobrandstoffen, wordt gehouden in het gebouw van de RVO aan de Prinses Beatrixlaan 2 in De Haag en begint om 09.30 uur. Kijk voor meer informatie op de website van het platform.

Lees ook:

Foto: TankPro

]]>
https://www.fluxenergie.nl/kennissessie-biobrandstoffen-belicht-nieuwste-ontwikkelingen/feed/ 0
Januaristorm levert recordopbrengst windenergie op https://www.fluxenergie.nl/januaristorm-levert-nederland-recordopbrengst-windenergie-op/ https://www.fluxenergie.nl/januaristorm-levert-nederland-recordopbrengst-windenergie-op/#respond Thu, 04 Jan 2018 11:47:45 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60102 Met een record dagopbrengst van ongeveer 80.000 MWh heeft de windkracht van de storm van 3 januari zo’n 877.000 huishoudens van energie kunnen voorzien. Met een toenemend aantal windparken, zal die opbrengst in de toekomst verder toenemen. Ook als een deel van de windmolens afgeschakeld moet worden, blijkt zo’n storm zeer lucratief. 

De storm van gisteren heeft Nederland een record dagopbrengst aan windenergie opgeleverd, constateert Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool en manager strategie bij de GasUnie. ‘De Olympische Spelen moeten nog beginnen, nu al een nationaal record! Gisteren voldoende #wind ENERGIE voor 877.000 NL-ers. Het vorig record, van 11 september 2017, stond op 865.000.”

(tekst loopt door onder de afbeelding)

recordopbrengst wind, tweet Martien Visser
De storm van 3 januari bracht Nederland een recordopbrengst wind, tweet Martien Visser.

Is het in Duitsland al verplicht om realtime data van de opbrengt te verstrekken, in Nederland werken we nog met schattingen, vertelt een woordvoerder van de Sociaal Economische Raad (SER). Visser ontwikkelt daarvoor modellen die de opbrengst op basis van KNMI-gegevens kunnen voorspellen. Als je de uitkomsten daarvan later vergelijkt met gemeten waarden zoals die van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), blijkt dat ze opvallend accuraat zijn. Daarom publiceren de SER en de Hanzehogeschool ze samen met partners als GasUnie, TenneT en Netbeheer Nederland op energieopwek.nl, dat inzage moet geven in de hoeveelheid duurzame energie die Nederland produceert.

Afschakelingen

Even was Visser nog bang dat het afschakelen van windmolens roet in het eten zou gooien, maar dat lijkt niet het geval. Een dip in de windproductie rond het middaguur komt keurig terug in de grafieken op de site. Niet omdat de wind toen even ging liggen, maar omdat die toen zo sterk of grillig was dat een deel van de molens stilgezet moest worden om beschadiging te voorkomen.

Naarmate er meer grotere, moderne windturbines geplaatst gaan worden, zal het effect van zulke afschakelingen bij bijzonder grote windkracht minder worden, verwacht Visser. Voor opslagproblemen zal dat voorlopig niet leiden. Een recordstorm als die van 3 januari levert nu ongeveer een kwart van alle elektriciteit die Nederland in een dag gebruikt. Zolang de storm niet veel meer oplevert dan we verbruiken, kan het net de gegenereerde stroom ook opvangen zonder de windenergie op te slaan.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/januaristorm-levert-nederland-recordopbrengst-windenergie-op/feed/ 0
Nuts Groep koopt Nederlandse Energie Maatschappij, Gulf Gas and Power betreedt markt https://www.fluxenergie.nl/waterland-koopt-nederlandse-energie-maatschappij-gulf-gas-and-power-betreedt-markt/ https://www.fluxenergie.nl/waterland-koopt-nederlandse-energie-maatschappij-gulf-gas-and-power-betreedt-markt/#respond Thu, 04 Jan 2018 07:15:13 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60119 Verschuivingen op de Nederlandse energiemarkt. De Nuts Groep koopt de Nederlandse Energie Maatschappij, meldt het FD. Daarnaast heeft de nieuwe zakelijke energieverkoper Gulf Gas and Power (GGP) toestemming gekregen om gas en energie te gaan leveren aan Nederlandse kleinverbruikers. In hoeverre deze ontwikkelingen effect zullen hebben op het aandeel duurzame energie op de Nederlandse energiemarkt, is nog niet bekend. 

Mede door een deal met MediaMarkt, wil de nieuwe eigenaar het huidige aantal van 700.000 klanten voor 2020 opstuwen naar 1 miljoen. Van huis uit staat de Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) niet bekend als een leverancier van duurzame energie. Zelf produceert het geen stroom, maar handelt het alleen. In de ranking van de Consumentenbond, Greenpeace, WISE en Natuur & Milieu scoorde de energieleverancier afgelopen jaar een kleine onvoldoende met een 5,3. Typerend aan deze groep leveranciers is dat ze ‘vaak grijze stroom inkoopt via de groothandelsmarkten en deze als groene stroom levert aan particuliere klanten (..) door de ingekochte grijze handelsmix te combineren met groene stroom certificaten’, oordeelden de onderzoekers.

Schadelijke waterkracht

Bijna alle energie die de NLE tijdens het onderzoek leverde, bestond uit waterkracht. De onderzoekers zijn kritisch over de inzet van grootschalige waterkrachtinstallaties, omdat de milieueffecten doorgaans ingrijpend zijn en leidt tot grootschalige methaanemissies doordat het land onder een stuwmeer gaat rotten. Als broeikasgas is methaan ongeveer 25 keer schadelijker dan CO2.

Met de overname heeft de Nuts Groep drie dochter-energieleveranciers in huis: NLE, Budget Energie en het Belgische Elegant. Hoewel de Nuts Groep op haar beurt voor de helft onderdeel is van investeringsmaatschappij Waterland Private Equity, dat de VN-principes voor verantwoord investeren onderschrijft en de helft van de aankoop van NLE financierde, is nog niet bekend welk effect de overname zal hebben op de inkoopstrategie van de Nederlandse Energie Maatschappij. Budget Energie scoorde in het onderzoek slechts een 5,7: het inkoopbeleid krijgt dezelfde kritiek als dat van de NLE, maar het bedrijf scoort met de levering van wind en zon hoger op duurzame verkoop.

Gulf Gas and Power

Ondertussen heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ook het energiebedrijf Gulf Gas and Power (GGP) vergunningen verleend om gas en energie te leveren aan Nederlandse kleinverbruikers. GGP is verbonden aan de Amerikaanse transportbrandstoffenleverancier Gulf, en staat onder leiding van drie voormalig werknemers van het eerder opgesplitste Delta: Michel Koornstra (algemeen directeur), Robin van Klaveren (directeur operations) en Edwin Hendrikse (financieel directeur). Wat de drie precies van plan zijn, is nog onbekend. ‘Wij verkopen zakelijke energie zoals het zou moeten, niet zoals vandaag wordt gedaan’, beloven ze op hun LinkedIn-profiel.

Met de toetreding van GPP telt Nederland nu 55 elektriciteits- en 56 gasleveranciers.

Foto: Akosombo Hydropower Station, 28 november 2015, by eggi (Own work) [CC BY-SA 3.0 de or GFDL, via Wikimedia Commons]

]]>
https://www.fluxenergie.nl/waterland-koopt-nederlandse-energie-maatschappij-gulf-gas-and-power-betreedt-markt/feed/ 0
TenneT ontlast Nederlands net met accu’s elektrische auto’s https://www.fluxenergie.nl/kosten-stabilisering-elektriciteitsnet/ https://www.fluxenergie.nl/kosten-stabilisering-elektriciteitsnet/#respond Wed, 03 Jan 2018 10:43:50 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60104 TenneT laat Duitse consumenten 1 miljard euro betalen om hun elektriciteitsnet stabiel te houden. Dat bedrag zou de komende jaren kunnen oplopen tot 4 miljard, vreest de Duitse toezichthouder. In Nederland begint de netbeheerder met een proef om het net te stabiliseren met de accu’s van elektrische auto’s. Daarvoor zouden particulieren juist betaald kunnen krijgen.  

De Duitse consumenten moeten 1 miljard euro betalen voor de kosten die netbeheerder TenneT in 2017 maakte om hun elektriciteitsnet stabiel te houden, meldde het bedrijf op nieuwsjaarsdag. Met de voorgenomen sluiting van de kerncentrales in 2022, kunnen zulke kosten de komende jaren verder oplopen tot 4 miljard, waarschuwt toezichthouder Bundesnetz Agentur (BNetzA). Uit een studie van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Netbeheer Nederland en Alliander bleek afgelopen november dat de benodigde verzwaring van het netwerk in Nederland wel mee zal vallen.

Geografie

Een groot deel van de Duitse stroom wordt opgewekt bij de kust in het noorden van het land, terwijl het vooral gebruikt wordt door de grote industrie in het zuiden van het land. Daarom werkt men nu aan een hoogspanningskabel van ongeveer 800 kilometer, de ‘SüdLink’, die naar verwachting ruim tien miljard euro kan gaan kosten. Rond 2025 zou de megakabel gereed moeten zijn. Anders dan bij de oosterburen, heeft Nederland niet te maken met honderden kilometers tussen bron en afnemer.

Hoewel het elektriciteitssysteem in Nederland in 2050 zes keer zo flexibel moet worden om alle pieken en dalen in vraag en aanbod op te kunnen vangen, denkt Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) dat veel van de huidige infrastructuur voldoende capaciteit heeft om tenminste nog 15 jaar mee te kunnen. In 2030 zou minder dan eentiende van de transformers met overload te maken krijgen, en maar 2 of 3 procent van de kabels. Omdat veel steden relatief oude netwerken hebben, zal daar naar verwachting de meeste overbelasting van het net plaats vinden. Behalve grote pieken in de energievraag, hebben steden echter ook veel accu’s.

Blockchain

Door blockchain-technologie in te zetten voor de handel in elektra, kunnen in potentie miljoenen particulieren worden gevraagd om de energie of opslagcapaciteit van hun accu’s aan de netbeheerder te geven op het moment dat die te veel of te weinig stroom heeft. Samen met duurzame energieleverancier Vandebron werkt TenneT daarom aan een experiment. Vandebron levert stroom voor de handhaving van de balans, en ontwikkelde een algoritme waarmee het opladen op verzoek van de netbeheerder onderbroken kan worden.

Rond 18 januari moeten geïnteresseerden de app ‘Slim Laden’ kunnen downloaden. De partners beginnen met honderd Tessla-rijders door heel Nederland, maar willen op termijn ook eigenaars van andere soorten elektrische auto’s betrekken.  Vandebron gaat dan ook met eigen laadpalen werken, waarmee de auto’s aangestuurd kunnen worden.

In de Utrechtse wijk Lombok werd in 2015 al de eerste laadpaal neergezet waarmee zonne-energie van lokale daken werd opgeslagen in de elektrische auto’s van de buren. Ook met een demonstratie in Arnhem werd al aangetoond dat de ruim 7.000 Tesla’s die op dat moment in Nederland rondreden, technisch in staat zijn om in te zetten als regel- en reservevermogen. Behalve met de kracht van zulke particuliere batterijen, kan de vraag naar flexibiliteit worden opgevangen door buitenlandse handel en binnenlandse vraagsturing, verwacht ECN.

Wettelijke verplichtingen

Als Transmission System Operator (TSO) is TenneT verantwoordelijk voor het evenwicht tussen vraag en aanbod van elektriciteit op het net, de zogenoemde balanshandhaving. Afgelopen september oordeelde de Autoriteit Consument & Markt echter dat TenneT bij een grote stroomstoring in Diemen in maart 2015 niet aan zijn wettelijke verplichtingen had voldaan. Het droeg de netbeheerder op het systeem zodanig te verbeteren dat storingen in een onderdeel van het netwerk niet tot stroomuitval leiden. Bij de stroming in Diemen leed ondermeer staalfabrikant TaTa Steel schade, en kwam ongeveer een miljoen huishoudens zonder stroom te zitten.

Om dergelijke storingen in de toekomst te voorkomen, stelt de netwerkbeheerder daartegenover, zou het bijna alles dubbel moeten bouwen, à 7 miljard euro. Dat zou de consument te veel kosten: 920 euro per huishouden, een ‘maatschappelijk onverantwoord’ bedrag. De toezichthouder denkt echter dat TenneT het onderhoud met 100 miljoen euro ook wel moet redden. De netbeheerder ging daarop in hoger beroep.

Lees ook:

Foto: Paul Tolenaar

]]>
https://www.fluxenergie.nl/kosten-stabilisering-elektriciteitsnet/feed/ 0
30 tot 40 procent meer energie uit wind en zon in 2017 https://www.fluxenergie.nl/30-tot-40-procent-meer-energie-uit-wind-en-zon-in-2017/ https://www.fluxenergie.nl/30-tot-40-procent-meer-energie-uit-wind-en-zon-in-2017/#respond Wed, 03 Jan 2018 08:18:55 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60083 In 2017 produceerde Nederland 30 procent meer energie uit wind en 40 procent meer energie uit zonnepanelen dan in 2016. De toename komt vooral door het offshore Windpark Gemini en zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven. Samen met de stroom uit biogas vormen de duurzame bronnen nu een aandeel van 10 procent van alle stroom die in Nederland is opgewekt, meldt het ANP. 

Het totale aandeel aan energie uit zon, 600 Megawatt, is net zo veel als dat van de twee delen van het Gemini-windpark ten noorden van de Waddeneilanden samen, blijkt uit geschatte jaarcijfers van energieopwek.nl, een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met het Energy Transition Centre van de Hanzehogeschool (EnTranCe), Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. Vanaf 2018 willen ze ook de productie van warmtepompen publiceren.

16 TWh

Met wind werd in 2017 10,9 terawattuur (TWh) aan stroom geproduceerd, met biogas net als in 2016 3 TWh, en met zonnepanelen 2,1 TWh. Met een totaal jaarlijks verbruik van 120 TWh per jaar, is de stijging nog niet voldoende om in 2020 14 procent van Nederlands energie uit duurzame bronnen als wind en zon te halen, zoals Europa voorschrijft. Het doel van het Nationale Energieakkoord, 16 procent duurzame energie in 2023, zou wel gehaald kunnen worden. Aan de rechterlijke uitspraak in de Urgenda-zaak – een kwart minder broeikasgassen in 2020 dan in 1990 – gaat hiermee niet voldaan worden, berekende de Nationale Energieverkenning (NEV) in oktober 2016 al. Die afname zou met de huidige tendenzen blijven steken op 23 procent.

Lees ook:

Foto: zonnepanelen op dak, Skeeze via Pixabay CC0

]]>
https://www.fluxenergie.nl/30-tot-40-procent-meer-energie-uit-wind-en-zon-in-2017/feed/ 0
2018: jaar van Wiebes’ wetten, waterstof en warmtenetten? https://www.fluxenergie.nl/2018-jaar-van-wiebes-wetten-waterstof-en-warmtenetten/ https://www.fluxenergie.nl/2018-jaar-van-wiebes-wetten-waterstof-en-warmtenetten/#respond Tue, 02 Jan 2018 11:23:20 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60032 Als het aan minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes ligt, krijgt Nederland de komende jaren te maken met veel nieuwe en gewijzigde wetten. Behalve de nieuwe Energie- en Klimaatwet, wil hij een einde maken aan bestaande belemmeringen die nieuwe vormen van hernieuwbare energie en de circulaire economie in de weg staan. Wordt 2018 het jaar van waterstof, warmtenetten en warmte-koude opslag uit Nederlands rijk vloeiende oppervlaktewater?

In een brief aan de Tweede Kamer gaf Wiebes eind 2017 al een aanzet voor de wetgevingsagenda die de energietransitie mogelijk moet maken. Naast de nieuwe Klimaatwet krijgen huidige belemmeringen die de transitie in de weg staan, zijn eerste aandacht. Daarvoor heeft hij twee wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer voorgelegd, het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie en de wijziging van de Warmtewet.

Bureaucratische belemmeringen

Om een circulaire economie te realiseren en innovatieve vormen van energieopwekking te faciliteren, krijgen betrokkenen vaak nieuwe rollen: huishoudens, boeren of afvalverbranders blijken bijvoorbeeld niet langer energieconsumenten, maar energieleveranciers. Momenteel zijn er veel regels die dat in de weg staan. Zo mogen waterzuiveringsinstallaties in principe geen energie opwekken uit slib, en staat wetgeving in de weg bij het gebruik van bestaande gasinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen als waterstof.

Behalve Groningse actiegroepen die pleiten voor de overschakeling van aardgas naar waterstof uit hernieuwbare energie, is ook de grote industrie geïnteresseerd. Nuon, de GasUnie en het Noorse Statoil namen al stappen om in 2023 één van de drie units van de Magnum-centrale over te laten schakelen op waterstof. Tijdens het Havendebat Amsterdam liet ook Shell al weten dat het waterstof uit off shore windenergie ziet als een manier om de gasinfrastructuur in de Noordzee nieuw leven in te blazen.

Waterstof

In Zeeland wil chemiegigant Dow de bestaande aardgastransportleiding onder het Kanaal bij Terneuzen gebruiken om haar overtollige waterstof te leveren aan collega-bedrijven Yara en ICL-IP (voorheen Broomchemie). De samenwerking zou jaarlijks 4.500 ton waterstof moeten betreffen, 10.000 ton CO2 moeten besparen en 320 vrachtwagens van de weg afhouden, denken de partners.

Ook op het wegtransport zelf, wordt waterstof steeds populairder. In 2018 en 2018 zou de prijs van elektrische wagens snel omlaag moeten gaan. De prijs van de waterstofwagens – nu nog de belangrijkste reden om niet over te schakelen van diesel en LPG – moet daar snel op volgen.

Warmtenetten en oppervlaktewater

Behalve voor elektra en transport, gebruikt Nederland veel energie voor warmte. Om gebouwen van het aardgas af te krijgen worden warmtenetten uitgerold, waarmee restwarmte uit afvalverbranding, industrie en kassen gebruikt wordt om nabijgelegen gebouwen te verwarmen.

Daarnaast gaan bestaande gemalen gebruikt worden voor warmte-koudeopslag uit oppervlaktewater. Daarmee kunnen huizen in de winter verwarmd worden, en in de zomer gekoeld. Alleen al in de provincie Utrecht zou daarmee in bijna een kwart van de warmtevraag van gebouwen te voorzien zijn, meldt De Ingenieur. Een nieuwe woonwijk op het Utrecht Kanaleneiland gaat er dit jaar mee aan de slag.

Digitale handel

Om de handel in nieuwe bronnen van warmte en voormalig ‘afvalstoffen’ als waterstof, CO2, methaan te kunnen faciliteren, zijn nieuwe verrekenmethodes nodig. Bedrijven als CGI en Eneco werken daarom aan blockchain toepassingen waarmee de administratie van de betrokken partners gesynchroniseerd wordt, zodat op termijn ook kleinere gebruikers aan kunnen haken. Door tussenpersonen overbodig te maken, moeten dergelijke technologieën de circulaire economie ook op decentraal niveau kunnen uitrollen: huishoudens kunnen dan direct handelen met grootleveranciers.

Foto: Rijksoverheid, Arenda Oomen

Lees ook:

]]>
https://www.fluxenergie.nl/2018-jaar-van-wiebes-wetten-waterstof-en-warmtenetten/feed/ 0
Goede voornemens: hoe maak je ze waar? https://www.fluxenergie.nl/goede-voornemens-hoe-maak-je-ze-waar/ https://www.fluxenergie.nl/goede-voornemens-hoe-maak-je-ze-waar/#comments Tue, 02 Jan 2018 07:00:46 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60012 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we onze goede voornemens ook echt omzetten in daden? Olof van de Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), geeft in zijn nieuwjaarscolumn een voorzet: ondersteun uw wilskracht met concrete maatregelen, maak afspraken met anderen en stel uzelf onder onafhankelijk toezicht. Want de halvering van de CO2-uitstoot willen we natuurlijk wel echt halen. 

Welkom in 2018! De kans is groot dat u goede voornemens heeft. Minder eten, meer sporten;
minder stress en werk, meer tijd voor geliefden en hobby’s. De kans is niet zo groot dat u zich daar aan gaat houden.

Veel goede voornemens blijken te algemeen te zijn. Goede voornemens hebben de meeste kans van
slagen wanneer ze concreet zijn. Dus niet ‘meer sporten’ maar ‘dinsdagavond pilates en
zondagochtend naar de sportschool’. Goede voornemens doen vaak een te groot beroep op uw
eigen wilskracht. Wilskracht is te vergelijken met een spier die ook vermoeid en overbelast kan raken – en die ‘spier’ wordt nogal belast nu uw hectische dagelijkse leven weer begint.

Steun de wilskracht

Uw wilskracht heeft dus baat bij ondersteuning, bijvoorbeeld door afspraken met anderen: sporten
met vrienden, een leraar die uw trainingsschema bewaakt of een partner met wie u allebei 1 keer per week vegetarisch kookt. Een mechanisme van straf en beloning werkt ook goed: uitgespaard
‘sigarettengeld’ voor een weekendje Parijs of een extra afwasbeurt voor de dagen waarop het niet
lukte. Overigens helpt het ook om voldoende rust te nemen: dat is belangrijk voor uw prefrontale
cortex, het hersengebied voor beslissingen, planning en impulscontrole.

Landen kunnen ook goede voornemens hebben – en het patroon is niet veel anders. De overheid
heeft al vaak mooie doelen gesteld. En hoe concreter ze zijn en hoe meer we de wilskracht
ondersteunen met verstandige afspraken, hoe groter de kans om ze ook te realiseren. Het
Energieakkoord was een belangrijke oefening hierin. En in 2018 kunnen we die lessen gebruiken.
2017 was het jaar waarin het goede voornemen is geformuleerd: een halvering van de CO2-uitstoot.

2018

2018 is het jaar waarin we moeten zorgen en borgen dat het goede voornemen ook werkelijkheid
wordt. Een verschil tussen woorden en daden is voor onze huiselijke voornemens misschien niet zo erg. De wereld vergaat niet als uw buik iets royaler over de broekband bloest dan u had gewild. Maar die halvering van de CO2-uitstoot willen we natuurlijk wel echt halen. En een verschil tussen woorden en daden hebben we al iets te vaak gezien in de energietransitie.

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving bevat het regeerakkoord maatregelen om ongeveer
de helft van de doelstelling te realiseren. Het klimaat- en energieakkoord zal ook de andere helft moeten invullen. Premier Rutte haalde tijdens de verkiezingscampagne nog uit naar CEO’s uit het bedrijfsleven: wel met tranen in de ogen kijken naar de smeltende ijskappen in Spitsbergen, niet de maatregelen leveren om het ook op te lossen. Goede bedoelingen zijn inderdaad niet genoeg – en die boodschap wil hij ongetwijfeld ook op zichzelf betrekken.

Concrete maatregelen, met toezicht

Minister Wiebes is enthousiast van start gegaan: niet dogmatisch over de manier waarop hij de
doelen wil bereiken, wel streng in het bereiken van die doelen. Concrete maatregelen, afspraken met anderen, onafhankelijk toezicht: het zijn vast ook voor hem allemaal logische manieren om deze goede voornemens werkelijkheid te laten worden.

De duurzame energiesector heeft er zin in. Ons goede voornemen is om te laten zien welke bijdrage wij kunnen leveren aan het verlagen van de CO2-uitstoot én de kosten; en aan het versterken van het draagvlak en de samenwerking in de transitie. Door mijn goede voornemen hardop te zeggen, is de kans nog groter dat ook dit voornemen werkelijkheid wordt. Ik wens u allen een heel mooi jaar!

Olof van der Gaag
Directeur NVDE

Foto: Olof van der Gaag – Milan Vermeulen rechtenvrij

]]>
https://www.fluxenergie.nl/goede-voornemens-hoe-maak-je-ze-waar/feed/ 1
De energietransitie in 2017: urgentie stijgt, prijzen dalen https://www.fluxenergie.nl/jaaroverzicht-fluxenergie/ https://www.fluxenergie.nl/jaaroverzicht-fluxenergie/#respond Sat, 30 Dec 2017 07:00:19 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=59997 De mensheid groeit, en haar bronnen drogen op. Terwijl stijgende grondstofprijzen steeds meer bedrijven aanzetten tot een circulaire economie waarin veel meer samengewerkt moet worden, komen ook de energiemarkten in beweging: investeringen in fossiele energie worden geschrapt, terwijl energie uit duurzame bronnen goedkoper is dan ooit tevoren. Gaat de transitie snel genoeg om haar beloftes waar te maken?

Aardverschuivingen rond de evenaar, orkanen op de Caribbean, overstromingen in Europa en Azië en – volgens sommigen wel prettig – het warmste jaar dat Nederland meemaakte sinds we begonnen met meten. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump heeft het allemaal niets te maken met een door mensen veroorzaakte stijging van de van temperatuur, anderen denken daar anders over. Terwijl de Verenigde Staten zich terug trekken uit het Klimaatakkoord van Parijs, bereidt de rest van de wereld zich voor op verdere stappen.

One Summit Planet

In december luidt de Franse president Emmanuel Macron opnieuw de noodklok: we zijn de strijd aan het verliezen. Als we onze eisen niet bijstellen en onze woorden niet met daden bekrachtigen, lukt het ons niet de temperatuurstijging tot twee graden te beperken. Op de informele OnePlanetSummit roept hij landen, bedrijven en maatschappelijke instellingen op om snel ingrijpende maatregelen te nemen.

Na instituten als de Katholieke kerk, het Noorse staatspensioen, de Franse bank Société Générale en beleggingsmaatschappijen als ACTIAM, laten nu ook de ING, de WereldBank en verzekeraar AXA weten zich terug te trekken uit de fossiele sector, en meer te gaan investeren in vormen van duurzame energie. China en een coalitie van Latijns- en Noord Amerikaanse staten kondigen een CO2-emissierechtensysteem aan, en na Polen, Frankrijk, Fiji en Nigeria overweegt ook België een systeem van groene staatsobligaties om de transitie te kunnen bekostigen.

Nieuw kabinet, nieuwe doelen

Ook Nederland wil zijn eisen opschroeven, kondigt minister president Rutte aan. Na ongekend lange onderhandelingen presenteert hij het regeerakkoord voor RutteIII als ‘het groenste regeerakkoord ooit’. Na de Britse, Finse, Franse en Canadese overheden besluit ook Nederland alle kolencentrales voor 2030 te sluiten. Het wil daarmee grote stappen zette om zijn nieuwe doel te bereiken: 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 dan in  1990. Als andere Europese landen meedoen, wil Nederland dat doel wel verhogen tot 55 procent.

De onderhandelingspartners hopen dat op verschillende manieren te bereiken. Woningen kunnen van het gas af, en er komt een CO2-heffing voor bedrijven. Maar wat vooral opvalt, is de enorme bijdrage die de onderhandelaars uit de opslag van CO2 verwachten te krijgen: 20 MT. De kosten daarvan zouden uit de subsidie duurzame energie (SDE+) moeten komen. Voorstanders van duurzame energie zijn daarop tegen, omdat het ten kosten zou gaan van subsidie voor energie uit hernieuwbare bronnen. Bovendien zou een dergelijke hoeveelheid volstrekt onhaalbaar zijn: nergens ter wereld is dat ooit gedaan.

In december laat Eric Wiebes, de nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat, weten dat financiering uit de SDE+ ook juridisch niet kan, en die 20 MT wat hem betreft ook op andere manieren gerealiseerd kan worden. Media 2018 hoopt hij alles uit gewerkt te hebben in een nieuw Energie- en KlimaatAkkoord, dat veel verder moet gaan dan het oude, waarvan inmiddels bewezen is dat het maar aan de helft van de oude klimaatdoelstellingen kan voldoen.

Wellus-nietus naar de rechter

De aloude discussie of de hele wereld nu op hernieuwbare bronnen kan gaan draaien, of we voorlopig toch ook fossiele bronnen of kernenergie moeten blijven gebruiken, wordt nu uitgevochten voor de rechter. In augustus publiceert een onderzoeksteam van de Stanford Universiteit een studie waarin het voor ieder land aangeeft hoe het in 2050 volledig op hernieuwbare bronnen kan draaien en hoeveel banen dat op zou leveren. Door behalve wind ook zon op zee te gaan exploiteren, zou ook Nederland volledig op duurzame bronnen moeten kunnen draaien, becijferen ze.

Collega-onderzoekers zijn het niet met hun conclusies eens, en stellen dat de studie beleidsmakers een pervers signaal geeft, dat veel schade zou kunnen aanrichten. In een publicatie in hetzelfde tijdschrift waarin de Stanford-groep haar bevindingen publiceerde, stellen ze dat onderzoeksleider Marc Jacobson ondeugdelijke onderzoeksmethoden en onwaarschijnlijke aannames heeft gehanteerd. Jacobson laat het er niet bij zitten: het is zeer ongebruikelijk om wetenschappelijke vetes voor de rechter uit te vechten, weet hij, maar de belangen zijn nu te groot om zich te laten passeren. Hij klaagt het tijdschrift en de hoofdauteur aan en eist 10 miljoen dollar schadevergoeding wegens laster en het bewust verspreiden van verkeerde informatie.

Ondertussen toont een studie van de Amerikaanse Universiteit Harvard aan dat ExxonMobil het publiek decennialang misleid heeft: terwijl ze intern wisten wat de gevolgen van hun fossiele activiteiten zouden zijn, hielden ze het publiek een ander plaatje voor. In verschillende Amerikaanse staten worden Exxon, Shell en andere oliemaatschappijen voor de rechter gesleept wegens misleiding en het veroorzaken van klimaatschade. Verschillende Amerikaanse kuststeden houden de bedrijven verantwoordelijk voor de schade die daar ontstaat door overstromingen, en de aanpassingen die de steden moeten doen om hun inwoners te beschermen tegen de toenemende schade door natuurgeweld.

Groningen

Terwijl de omzet van warmtepompen die van gasketels in lijkt te gaan halen, blijft Groningen schudden. In mei wordt Slochteren opgeschrikt door een beving van 2.6 op de schaal van Richter, de zwaarste sinds september 2015, stelt het KNMI. In september constateert de Raad van State dat de grenswaarden van de  aardbevingsdichtheid in het Groningenveld overschreden worden, in november vernietigt het eerdere gaswinningsbesluiten voor Groningen, omdat die niet goed onderbouwd zouden zijn. De nieuwe minister Eric Wiebes krijgt een jaar om tot een nieuw gaswinningsplafond te komen, waarbij de veiligheid van de Groningers wel voorop staat.

In het regeerakkoord wordt aangekondigd dat Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) niet meer betrokken mag zijn in de afhandeling van schade en herstel. Er komt een onafhankelijk fonds dat moet helpen bij het herstellen van de geleden schade en de economische hervorming van het gebied. Samen met de provincies Friesland, Drenthe en de New Energy Coalition organiseren de Groningers hun eigen klimaattop, waarin ze ondermeer afspraken maken om te gaan werken aan waterstofstations, zonnepanelen en zoutbatterijen. Nuon, de GasUnie en het Noorse Statoil doen al experimenten om de Eemshaven te veranderen in een waterstofhub. Ook internationaal trekt de omwenteling aandacht: het VN klimaatcentrum kondigt aan zetel te nemen in het gebouw van de Energy Academy Europe, in Groningen-stad.

Wind- en zon steeds goedkoper

Leek duurzame energie vroeger soms vooral iets voor idealisten, intussen komen ook de rekenaars aan boord. De kosten van zon en wind dalen veel harder dan zelfs de meest ambitieuze prognoses voorspelden, toont een vergelijking in het wetenschappelijke tijdschrift Nature eind augustus. Terwijl een bepalend instituut als het Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) nog altijd uitgaat van 5 tot 17 procent, zou een voortzetting van de huidige trends betekenen dat zonne-energie in 2050 al in de helft van de wereldwijde energievraag zou kunnen voorzien. In september duikt de prijs voor zonnestroom in Mexico, Chili en Saudi Arabië onder de 20 euro per megawattuur (MWh) en zelfs in Denemarken zou zonnestroom nog maar 54 euro per MWh kosten.

Ondertussen wordt ook in Nederland de eerste subsidieloze tender voor een windpark op zee gehouden. Nuon’s moederbedrijf Vattenfall, het Noorse Statoil, de Masdar Abu Dhabi Future Energy Company en Energie Baden-Württemberg (EnBW) overwegen om voorstellen in te dienen. Dat zou betekenen dat de overheid miljarden euro’s aan gebudgetteerde subsidie niet hoeft uit te keren, terwijl vier jaar geleden nog gerekend werd op achttien miljard euro subsidie voor vijf 700 MW-parken.

Foto: Energiewende, by Florian Richter via Flickr CC2.0SA 
]]>
https://www.fluxenergie.nl/jaaroverzicht-fluxenergie/feed/ 0
‘Meer inzamelpunten nodig voor gebruikt frituurvet’ https://www.fluxenergie.nl/meer-inzamelpunten-nodig-voor-gebruikt-frituurvet/ https://www.fluxenergie.nl/meer-inzamelpunten-nodig-voor-gebruikt-frituurvet/#respond Fri, 29 Dec 2017 11:12:27 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60077 MVO, de ketenorganisatie voor oliën en vetten, roept supermarkten, gemeenten en verenigingen op inzamelpunt te worden voor frituurvet. Omdat er nog niet voldoende inzamelpunten zijn, wordt nog niet al het gebruikte frituurvet ingezameld. 

Gebruikt frituurvet kan worden ingezameld en gerecycled tot hernieuwbare energie. Consumenten kunnen het afgekoelde gebruikte frituurvet terug in de verpakking of in een plastic fles gieten en dit inleveren bij een verzamelpunt. Op dit moment zijn er ongeveer 3.000 punten in Nederland waar particulieren hun gebruikt frituurvet kunnen inleveren, meldt MVO.

20 kilometer rijden

“Het aantal inzamelpunten kan erg verschillen per regio. Er zijn gemeenten waar het dichtstbijzijnde inzamelpunt bijvoorbeeld op twintig kilometer ligt”, aldus Thijs Pasmans, projectleider van de campagne ‘Frituurvet Recycle Het!’. Ook zijn er inzamelpunten die niet zijn aangemeld bij de campagne, waardoor ze niet vindbaar zijn via de website.

Er verdwijnt volgens MVO nog te veel frituurvet in het riool. Naast het feit dat dit niet vet niet meer kan worden gerecycled, veroorzaakt het ook verstoppingen van riolen. “Jaarlijks kost dit de samenleving vele miljoenen euro’s. Hoewel veel mensen weten dat gebruikte vetten niet in het riool thuishoren, heeft toch vrijwel elke gemeente problemen met verstoppingen veroorzaakt door vet.”

Aanmelden als inzamelpunt kan via dit formulier.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/meer-inzamelpunten-nodig-voor-gebruikt-frituurvet/feed/ 0
Klimaatmaatregelen kunnen huishoudens 60 euro per maand extra kosten https://www.fluxenergie.nl/klimaatmaatregelen-gaan-huishoudens-50-euro-per-maand-extra-kosten/ https://www.fluxenergie.nl/klimaatmaatregelen-gaan-huishoudens-50-euro-per-maand-extra-kosten/#respond Thu, 28 Dec 2017 16:28:24 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60073 Maatregelen die het kabinet neemt om minder CO2 uit te stoten, zouden huishoudens in 2030 tussen de 50 en 60 euro per maand kunnen gaan extra kosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving op verzoek van de NOS. 

Het bedrag zou nog wel iets lager kunnen uitvallen als de politiek ervoor kiest om bedrijven zwaarder te belasten dan nu, meldt NOS. Ook kan de regering ervoor kiezen om de kosten niet gelijkmatig over alle huishoudens te verdelen, maar rijke mensen meer te laten betalen.

5 tot 6 miljard

Het kabinet wil dat in 2030 de helft minder CO2 wordt uitgestoten. Naast maatregelen als minder fossiele energieopwekking en meer inzetten op duurzame energie, zijn er ook maatregelen in en rond het huis nodig. Huizen moeten beter geïsoleerd en apparaten en auto’s moeten zuiniger worden. Alles bij elkaar zal dit ertoe leiden dat in 2030 Nederland tussen de 5 en 6 miljard euro extra uitgeeft aan klimaatmaatregelen.

Eigenlijk hebben we geen keuze, vertelt Robert Koelemeijer van het Planbureau voor de Leefomgeving. “Je moet je goed realiseren dat klimaatverandering ons sowieso geld gaat kosten. En nietsdoen is duurder dan ingrijpen.”

Migrantenstromen

Als we niets doen zal het klimaat sterker veranderen, zegt Koelemeijer. Daardoor nemen weersextremen toe en ontstaan spanningen in de wereld met mogelijk migrantenstromen tot gevolg, is zijn verwachting. De inschatting is dat de kosten van de gevolgen daarvan nog hoger zullen zijn.

De kosten zullen na 2030 nog overigens nog verder oplopen. “Pas als we de hele energietransitie hebben gehad, en bijvoorbeeld alle woningen zijn geïsoleerd en alle windparken op zee gebouwd, dan zullen de kosten wel weer gaan dalen”, aldus Koelemeijer tegenover NOS.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/klimaatmaatregelen-gaan-huishoudens-50-euro-per-maand-extra-kosten/feed/ 0
Milieudefensie verliest rechtszaak tegen staat over luchtvervuiling https://www.fluxenergie.nl/milieudefensie-verliest-rechtszaak-tegen-staat-over-luchtvervuiling/ https://www.fluxenergie.nl/milieudefensie-verliest-rechtszaak-tegen-staat-over-luchtvervuiling/#respond Wed, 27 Dec 2017 15:49:10 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60062 Milieudefensie heeft de rechtszaak over schone lucht tegen de Nederlandse staat verloren. De organisatie en 57 Nederlanders eisten ‘dat de staat stopt met schenden van het mensenrecht op gezondheid’ en dat Nederland moet voldoen aan de Europese normen. De rechter oordeelt dat de staat de mensenrechten niet heeft geschonden. Milieudefensie overweegt in hoger beroep te gaan.

Volgens de rechtbank heeft Milieudefensie de stellingen niet voldoende onderbouwd. Het is ook niet duidelijk gebleken dat de personen voor wie Milieudefensie opkomt, schade hebben geleden.

“Er is er geen grond om te oordelen dat de staat bij het nemen van maatregelen de aan hem toekomende margin of appreciation heeft overschreden op een wijze die een fair balance verstoort. Het enkele feit dat de WHO-normen – waar naartoe wordt gewerkt – betere bescherming bieden, is daartoe onvoldoende. Door het niet (op korte termijn) realiseren van de WHO-richtwaarden voor PM2,5 en PM10, heeft de Staat artikel 2 en 8 EVRM dus niet geschonden”, aldus de rechtbank. Er zijn wettelijke regels voor hoeveel PM10 en PM2,5 er in de lucht mag zitten. Het gaat daarbij om fijnstofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer en kleiner dan 2,5 micrometer.

Kort geding

Hiermee komt de rechtbank tot een ander oordeel dan de rechter in een kort geding van september. Milieudefensie werd toen volledig in het gelijk gesteld. De overheid kreeg twee weken de tijd om een nieuw luchtkwaliteitsplan te maken.

Bij het kort geding ging het echter om een voorlopig oordeel. ‘Het vonnis heeft geen bindende kracht in deze bodemprocedure. De rechtbank dient zelfstandig een oordeel te vormen, op grond van de door partijen in deze procedure ingenomen standpunten en de daarvoor gegeven onderbouwing’, aldus de rechtbank woensdag.

‘De wereld op z’n kop’

Anne Knol, campagneleider Mobiliteit van Milieudefensie, reageerde woensdag teleurgesteld: ‘Dat is echt de wereld op z’n kop. Het is al lang duidelijk dat mensen daar concreet schade door ondervinden. Duizenden mensen worden ziek of overlijden vroegtijdig. De GGD en longartsen slaan daar alarm over, er is veel wetenschappelijk onderzoek. Is dat niet genoeg?’ Hoger beroep ligt volgens Knol voor de hand. ‘Maar dit moeten we verder bespreken met onze advocaat.’

De uitspraak van woensdag is een tussenvonnis. Knol: ‘Ondertussen gaan we hoe dan ook door met onze strijd voor gezonde lucht. Wij vinden het oneerlijk dat zoveel mensen zo’n hoge prijs moeten moeten betalen, omdat de overheid per se 130 kilometer per uur op de snelweg wil toestaan, of mensen met oude diesels in een stadscentrum wil laten rijden.’ Komend jaar gaat Milieudefensie met honderden ‘luchtwachters’ aan de slag om gemeenten aan te zetten om snel maatregelen te nemen voor gezonde lucht en prettige, leefbare steden.’

]]>
https://www.fluxenergie.nl/milieudefensie-verliest-rechtszaak-tegen-staat-over-luchtvervuiling/feed/ 0
Nieuwe snellaadpalen: vijf minuten laden, 100 kilometer rijden https://www.fluxenergie.nl/nieuwe-snellaadpalen-vijf-minuten-laden-100-kilometer-rijden/ https://www.fluxenergie.nl/nieuwe-snellaadpalen-vijf-minuten-laden-100-kilometer-rijden/#respond Wed, 27 Dec 2017 07:11:21 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60029 Het eerste openbare ultrasnellaadstation van Europa is vorige week week in gebruik genomen langs de Duitse snelweg A3 bij Aschaffenburg, net onder Frankfurt. Bij de vier laadpalen, die afkomstig zijn van het Nederlandse bedrijf Allego, kan met een vermogen van 175 kW geladen worden. Dat vermogen is aanzienlijk hoger dan van de snellaadpalen die op dit moment langs de Nederlandse snelwegen door Shell en Fastned (50 kW) worden aangeboden.

De nieuwe generatie snelladers van Allego, een Arnhemse dochteronderneming van Alliander, zijn onderdeel van een grensoverschrijdend netwerk van laadpunten in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. Komend voorjaar worden de laadpunten opgewaardeerd en kan bij twee van de vier snellaadpalen met een vermogen van 350 kW geladen worden. Daarmee kunnen elektrische auto’s na vijf minuten opladen weer honderd kilometer vooruit.

Bij de stations kunnen vier elektrische auto’s tegelijk terecht. De nieuwe laadlocaties worden op plekken nabij snelwegen in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk geplaatst, met intervallen van 150 tot 200 kilometer. Het Ultra-E-project is een initiatief van een groot aantal partijen, waaronder Audi, BMW en Renault. De coördinatie is in handen van Allego.

Shell Recharge

Het Nederlandse bedrijf Allego richt zich op het plaatsen en exploiteren van laadpalen, onder meer in Nederland, België en Duitsland. Ook de nieuwe 50 kW-snellaadpalen die Shell op dit moment bij tankstations langs Nederlandse snelwegen neerzet, zijn afkomstig van de Arnhemse onderneming.

In november oordeelde de rechter in Arnhem dat netwerkbedrijf Alliander niet langer via dochterbedrijf Allego elektriciteit mag aanbieden via laadpalen. De rechtszaak was in gang gezet door energiebedrijf Nuon. De exploitatie van de palen, inclusief het leveren van stroom, moet volgens de wet uitgevoerd worden door commerciële partijen. De aandelen van Alliander zijn in handen van diverse Nederlandse provincies. Volgens de Wet Onafhankelijk Netbeheer, ook wel bekend als de Splitsingswet, mag het netwerkbedrijf geen commerciële activiteiten ontplooien, ook niet via dochterbedrijven of samenwerkingspartners.

Foto: High Power Charging Stations in Kleinostheim Germany, persbericht Allego 21 dec 2017

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nieuwe-snellaadpalen-vijf-minuten-laden-100-kilometer-rijden/feed/ 0
NVDE: kosten energie uit wind, zon en biomassa blijven dalen https://www.fluxenergie.nl/kosten-duurzame-energie-dalen-steeds-ve/ https://www.fluxenergie.nl/kosten-duurzame-energie-dalen-steeds-ve/#respond Fri, 22 Dec 2017 10:41:27 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60020 De kosten van duurzame energietechnieken zijn fors gedaald in de afgelopen jaren, constateert de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Bedrijven als Vattenfall, Statoil, Future Energy Company en Energie Baden-Württemberg (EnBW) toonden al interesse in de subsidieloze tender voor Hollandse Kust Zuid, maar ook de kosten voor wind op land, zee en biomassa zijn sinds 2015 flink gedaald. 

Kostte stroom uit zonnepanelen in 2010 nog 43 eurocent per kWh, nu kost het nog maar 12 cent. De zonne-energie is daarmee geen uitzondering. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) heeft de kostenramingen die Energieonderzoek Centrum Nederland de afgelopen jaren voor de de SDE+ subsidie heeft gemaakt op een rijtje gezet, en komt de conclusie dat ook in de toekomst tegen lagere prijzen meer duurzame energie opgewekt kan worden. Met name in de geothermie kunnen nog flinke kostendalingen kunnen worden gerealiseerd, verwacht de NVDE.

Kostendaling DE3, NVDE 2017
Kostendaling DE3, NVDE 2017

Biomassa

Meer dan de helft van de duurzame energieproductie (87 PJ), komt momenteel uit biomassa. Hoewel de prijs daarvan stabieler lijkt dan die zon en wind, kan die nog verder dalen met een gericht innovatieprogramma om verantwoorde, duurzame en kostenefficiënte beschikbaarheid van biomassa te stimuleren, verwacht de vereniging. Bijvoorbeeld door efficient beheer van (Nederlandse) bossen en ander groen.

Kostendalingen zijn vaak gebaseerd op goede samenhangende stimulerings- en innovatieprogramma’s, waaraan zowel de overheid als de duurzame energiesector zich verbinden, denkt het NVDE. Met de brancheorganisaties  die de vereniging vertegenwoordigt, onderzoekt het de toekomstige mogelijkheden hiervoor. De uitkomsten zal de vereniging meenemen in de gesprekken voor het nieuw klimaat- en energieakkoord, dat Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat rond de zomer van 2018 wil presenteren .

Lees ook:

]]>
https://www.fluxenergie.nl/kosten-duurzame-energie-dalen-steeds-ve/feed/ 0
Volle batterij in drie minuten https://www.fluxenergie.nl/volle-batterij-in-drie-minuten/ https://www.fluxenergie.nl/volle-batterij-in-drie-minuten/#respond Fri, 22 Dec 2017 07:11:35 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=60001 Het Zweedse bedrijf Powerswap AB heeft een systeem ontwikkeld waarbij een lege batterij van een elektrische auto wordt vervangen door een volle. Het omwisselen wordt uitgevoerd door een robot en duurt slechts drie minuten. Volgens de oprichter van het bedrijf kan de Powerswap eenvoudig op het voorterrein van tankstations gerealiseerd worden.

Het opladen van elektrische auto’s is een tijdrovende klus en dat komt onderweg niet altijd even goed uit. Zelfs bij een 50 kW-snellaadpaal duurt het laden minimaal een minuut of twintig. Bij het nieuwe systeem van de Zweedse startup is het niet langer nodig om de batterij zelf met een stekker op te laden, het accupakket wordt namelijk door een robot automatisch vervangen. Het wisselen duurt slechts drie minuten.

Prijs elektrische auto’s

Volgens de oprichter heeft het systeem nog meer voordelen. De prijs van elektrische auto’s wordt flink opgedreven door de hoge kosten van de batterijen. Het Zweedse bedrijf pleit voor een systeem waarbij de auto’s verkocht worden zónder batterijen, waardoor de prijs van elektrische modellen een stuk lager uitvalt. De batterij kan vervolgens in een leaseconstructie verpakt worden.

Om gebruik te kunnen maken van het wisselsysteem moeten de elektrische auto’s overigens wel flink onder handen genomen worden. Via een luik onder het voorportier kan de robot de batterij verwisselen. In onderstaande video laten de ontwikkelaars zien hoe het systeem precies werkt.

Eerder geprobeerd

Het idee om batterijen om te wisselen in plaats van op te laden, is overigens niet nieuw. Het Amerikaans-Israëlische bedrijf Better Place probeerde vanaf 2007 op verschillende locaties in Europa voet aan de grond te krijgen met een batterijwisselstation voor elektrische taxi’s. Ook op Schiphol werd in 2012 een station neergezet voor het verwisselen van batterijen voor de Renault Fluence Z.E. De locatie ging een jaar na opening al dicht. Het bedrijf kon het hoofd financieel niet boven water houden en in 2013 werd faillissement aangevraagd.

(bronnen en leestips onder de video)

Dit artikel verscheen eerder op tankpro.nl

Lees ook:

Foto: Powerswap AB

]]>
https://www.fluxenergie.nl/volle-batterij-in-drie-minuten/feed/ 0
Nieuwe maatregelen Energieakkoord begin januari verwacht https://www.fluxenergie.nl/nieuwe-maatregelen-energieakkoord-begin-januari-verwacht/ https://www.fluxenergie.nl/nieuwe-maatregelen-energieakkoord-begin-januari-verwacht/#respond Thu, 21 Dec 2017 12:05:02 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=59999 Begin januari moet duidelijk worden welke aanvullende maatregelen kunnen helpen om de doelen voor het Energieakkoord alsnog te bereiken, meldt de Sociaal Economische Raad. Afgelopen oktober bleek uit de Nationale Energie Verkenning dat het doel om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te wekken met de huidige maatregelen niet gehaald wordt. Het ECN en het PBL rekenen nu uit wat voorgestelde extra maatregelen kunnen betekenen. 

Uit de berekeningen van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) moet blijken of de doelen van het eerdere Energieakkoord met de nieuwe voorstellen wel bereikt kunnen worden. Kort na de jaarwisseling wordt definitief duidelijk met welke maatregelen dat gaat lukken, verwacht de  Sociaal Economische Raad (SER).

Belemmeringen weghalen

De voorstellen spitsen zich toe op Wind op land en een beter effect van de Wet Milieubeheer, meldt het SER. Hoewel er zijn genoeg projecten zijn om de gestelde winddoelen te halen, zou het tempo momenteel te laag liggen om die op tijd te realiseren. In lijn met het voornemen bestaande belemmeringen weg te nemen, waar minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes eerder deze week in zijn wetgevingsagenda al op hamerde, wordt nu gekeken hoe de bestaande belemmering voor Wind op Land weggenomen kunnen worden.

De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven tot besparingsmaatregelen die ze binnen vijf jaar terug kunnen verdienen. Momenteel kennen veel bedrijven die regels vaak niet, doen ze er te weinig mee, en worden ze ook te weinig afgestraft als ze die verplichting niet nakomen.

Bron:

 • SER, 20 december 2017, ‘Intensiveringspakket Energieakkoord staat in de steigers’

Foto: Paul Tolenaar

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nieuwe-maatregelen-energieakkoord-begin-januari-verwacht/feed/ 0
Grote belangstelling voor zelfrijdende elektrische Tesla-truck https://www.fluxenergie.nl/grote-belangstelling-voor-zelfrijdende-elektrische-tesla-truck/ https://www.fluxenergie.nl/grote-belangstelling-voor-zelfrijdende-elektrische-tesla-truck/#respond Thu, 21 Dec 2017 06:59:38 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=59990 United Parcel Service (UPS) heeft 125 elektrische Tesla-trucks besteld, de grootste order voor dit voertuig tot nu toe. UPS sluit zich daarmee aan bij bedrijven als Pepsi en Walmart. De nieuwe elektrische vrachtauto’s, genaamd Tesla Semi, moeten ook autonoom kunnen rijden, en worden desgewenst geleverd met een slaapcabine. 

De trucks zullen tussen de 150.000 en 200.000 euro per stuk kosten. Bestellen is al mogelijk door een aanbetaling van zo’n 5.000 euro te doen, maar de trucks worden pas volgend jaar in productie genomen. Desondanks bestellen steeds meer bedrijven de truck. Net als de auto’s van het merk, moeten die ook autonoom kunnen gaan rijden.

‘Nieuw tijdperk’

UPS werkt al langer samen met leveranciers van nieuwe technologieën om hen te helpen oplossingen te ontwikkelen. “Deze baanbrekende elektrische trucks staan ​​klaar om een ​​nieuw tijdperk in te luiden: verbeterde veiligheid, minder impact op het milieu en lagere eigendomskosten”, meldt het bedrijf. Vorige week werd al bekend dat voedingsbedrijf PepsiCo honderd Tesla Semi-trucks heeft besteld. Het bedrijf wil met de vrachtwagens snacks en dranken van fabrieken naar distributiecentra gaan vervoeren. Ook winkelketen Walmart en het Rotterdamse Transportbedrijf Breytner bestelden al nieuwe voertuigen bij Tesla.

Het voertuig rijdt volledig op stroom. De truck zou na 30 minuten opladen weer een bereik hebben van 600 kilometer. Het opladen kan daardoor plaatsvinden tijdens het lossen van de vracht. De accu’s van het voertuig bevinden zich op de plek waar normaliter de motor zit, onder de cabine. De motoren liggen bij de achterwielen.

Slaapcabine

De Tesla Semi beschikt over diverse rij-ondersteunende functies, zoals lane keeping assist en automatisch remmen. De nieuwe truck komt in twee versies, eentje mét en eentje zonder slaapcabine. Eerstgenoemd voertuig heeft een actieradius van vijfhonderd kilometer, met een volle lading. De ‘slaaptruck’ kan zelfs achthonderd kilometer halen. Na een oplaadbeurt van een half uur haalt hij 650 kilometer. Tesla verwacht in 2019 met de productie van de voertuigen te beginnen.

Foto: Tesla

]]>
https://www.fluxenergie.nl/grote-belangstelling-voor-zelfrijdende-elektrische-tesla-truck/feed/ 0
Shell en ENI in beklaagdenbank voor corrupte deal in Nigeria https://www.fluxenergie.nl/rechter-dwingt-shell-tot-openheid/ https://www.fluxenergie.nl/rechter-dwingt-shell-tot-openheid/#respond Wed, 20 Dec 2017 11:10:05 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=59965 Shell kan in Italië aangeklaagd worden voor corruptie in Nigeria, oordeelt de Italiaanse rechter. Samen met vier voormalige bestuurders en de Italiaanse multinational Eni zou het de Nigeriaanse overheid in 2011 1 miljard dollar gegeven hebben als schikking in een jarenlang slepende ruzie over het eigendom van een offshore-olielicentie OPL245. De rechtszaak begint op 5 maart 2018.

Uit het tot nu toe verzamelde bewijs zou blijken dat Shell een cruciale rol heeft gespeeld in illegale activiteiten die resulteerden in de ondertekening van de schikkingsovereenkomst op 29 april 2011 en een betaling van $1.092.040.000, schreven de Italiaanse openbaar aanklagers Fabio De Pasquale en Sergio Spadaro op 14 oktober 2015 aan het Nederlandse Openbaar Ministerie. April dit jaar gaf Shell toe geweten te hebben dat een deel van hun betaling in de zakken van veroordeelde witwasser en oud-olieminister Dan Enete zou belanden, maar dat er geen strafbaar feit zou zijn gepleegd.

Aansprakelijk

Shell wordt geplaagd door rechtszaken over activiteiten waarvoor het niet aansprakelijk zegt te zijn. In een andere zaak oordeelde het Gerechtshof in Den Haag in december 2015 dat Shell in Nederland voor de rechter gedaagd kan worden voor de gevolgen van olielekkages in Nigeria. Het moet inzage verstrekken in stukken die mogelijk meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de oorzaak van de lekkages en de mate waarin het Nederlandse moederbedrijf hiervan op de hoogte was. Shell ging daarop in hoger beroep.

Volgens Shell is het naar Nigeriaans recht niet aansprakelijk omdat de de lekkages veroorzaakt zouden zijn door sabotage. Het proces zou volgens het internationale oliebedrijf tegen de Nigeriaanse werkmaatschappij in Nigeria gevoerd moeten worden, waar de lekkages plaatsvonden en de vermeende schade is ontstaan. Het Haagse Gerechtshof wees dat van de hand: zij zag voldoende Nigeriaanse-Nederlands samenhang om het proces tegen de moedervennootschap te combineren met dat tegen de Nigeriaanse dochtervennootschap. Bovendien was het hof er nog niet van overtuigd dat de lekkages werden veroorzaakt door sabotage.

Schade

De vier Nigeriaanse boeren en Milieudefensie willen een vergoeding voor de schade die de boeren door olielekkages uit 2 ondergrondse pijpleidingen en een olieboorput in Nigeria in de periode 2004-2007 geleden zouden hebben. Shell stelt dat de verontreiniging afdoende opgeruimd is, maar de eisers willen dat Shell de verontreiniging beter opruimt en maatregelen treft om herhaling te voorkomen. Een Engelse rechter oordeelde eerder dat Shell 55 miljoen pond moet betalen aan bewoners van het eveneens vervuilde Bodo-gebied.

Rechtszaken zijn het oliebedrijf niet onbekend. Afgelopen juni klaagden vier Nigeriaanse weduwen Shell in Nederland aan voor medeplichtigheid aan de executie van hun echtgenoten, waaronder de bekende schrijver en activist Ken Saro-Wiwa. Shell zou de toenmalige militaire dictatuur gevraagd hebben om in te grijpen bij protesten, en betrokken zijn geweest bij het omkopen van getuigen. In Amerika wordt Shell ondermeer aangeklaagd door verschillende kuststeden die te kampen zeggen te hebben met overstromingen als gevolg van klimaatverandering, waar verschillende olie- en gasbedrijven willens en wetens aan bijgedragen zouden hebben.

Amerikaanse deal vergt openheid

De zaken kunnen ook Shell zelf veel schade berokkenen. Zo zou de Italiaanse corruptie-zaak effect kunnen hebben op de afspraken die het oliebedrijf op het moment van de gewraakte deal sloot met de Amerikaanse  ministerie van Justitie (DoJ), die het bedrijf onderzocht in verband met een andere corruptie zaak. In ruil voor openheid van zaken zou Shell niet vervolgd worden. Door geen volledige openheid van zaken gegeven te hebben in de OPL245-zaak, zou Shell ook de voorwaarden van die Amerikaanse deal geschonden kunnen hebben.

Toch zegt Shell zich geen zorgen te maken, schrijft een woordvoerder in een reactie aan het FD: het zegt te verwachten ‘dat de rechters tot de conclusie zullen komen dat er tegen Shell of zijn voormalige werknemers geen zaak zal blijken te zijn’. Het Anti Corruptie Center van de Nederlandse fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) helpt de Italianen met hun onderzoek. 17 februari 2016 vond al een inval plaats in het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Op basis van negen gigabyte aan informatie van de Italiaanse justitie, maakte maandblad Vrij Nederland een reconstructie van de zaak. Of het ook hier tot een aanklacht zal komen, is nog niet bekend.

Lees ook:

Bronnen:

 • FD, 20 december 2017, ‘Shell wordt aangeklaagd voor corruptie in Nigeria’
 • Vrij Nederland, 26 oktober 2017, ‘Shell in het nauw rondom corrupte oliedeal’
 • Rechtspraak.nl, 18 december 2015, ‘Nederlandse rechter bevoegd in proces tegen Shell over olielekkages Nigeria’

Foto: Milieudefensie / Marten van Dijl

]]>
https://www.fluxenergie.nl/rechter-dwingt-shell-tot-openheid/feed/ 0
China en Noord- en Latijns-Amerikaanse staten zetten prijs op CO2 https://www.fluxenergie.nl/china-en-coalitie-noord-midden-en-zuid-amerikaanse-staten-zetten-prijs-op-co2/ https://www.fluxenergie.nl/china-en-coalitie-noord-midden-en-zuid-amerikaanse-staten-zetten-prijs-op-co2/#respond Wed, 20 Dec 2017 06:50:22 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=59904 Na de EU, voert ook China een CO2-rechtensysteem in voor haar energiesector – met 1700 bedrijven goed voor ongeveer drie miljard ton CO2. Eerder deze week stelde DSM-topman Feike Sijbesma al dat China en een coalitie van verschillende Noord- en Latijns-Amerikaanse staten vorige week op de One Planet Summit in Parijs hadden afgesproken dat ze de uitstoot van CO2 gaan beprijzen. 

Sijbesma sprak vorige week namens het wereldwijde bedrijfsleven op de One Climate Summit in Paris, bericht het FD. Naast de Europese Unie gaan nu ook China, en een coalitie van Mexico, Chili, Colombia, Peru en Canada en de Amerikaanse staten Washington en Californië een prijs op CO2 zetten. ‘China kondigt binnen enkele dagen of maximaal weken het beprijzingssysteem aan’, zei hij in het FD, ‘Te beginnen bij de energiesector, waarna andere sectoren zoals de industrie aan de beurt komen.’

UPDATE 20 DEC – Dinsdag bevestigde het Chinese planningsorgaan NDRC tijdens een persconferentie in Peking Sijbesma’s woorden. Net als in Europa, krijgen bedrijven een aantal emissierechten toebedeeld, en kunnen ze rechten bijkopen of verkopen. Het systeem voor de energiesector zou momenteel ongeveer een derde van de Chinese CO2-uitstoot betreffen. Na 2020 zal gekeken worden of ook andere sectoren in aanmerking komen.

Europa gaat rechten opkopen

Momenteel heeft alleen de Europese Unie met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen een grootschalig systeem voor een CO2 prijs. Doordat daarbij te veel emissierechten worden verstrekt, is de prijs voor een per ton echter slechts 5 euro – ongeveer acht keer minder dan de prijs waar veel bedrijven op rekenen. De Europese ministers van Milieu daarom besloten dat de Europese overheden elk jaar een kwart van het overschot gaan opkopen, vertelt Sijbesma in het FD. Dat zou binnen drie of vier jaar betere balans tussen vraag en aanbod moet opleveren, waardoor de CO2-prijs ongeveer dertig euro moet gaan bedragen. Uiteindelijk moet die prijs zelfs richting de honderd dollar gaan, denken gerenommeerde economen als Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz.

Naast bestuurslid bij DSM, is Sijbesma een van de oprichters van het Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC), een groep leiders uit de politiek en het bedrijfsleven die zich sterk maakt voor het invoeren van een wereldwijde prijs op CO2-uitstoot. Door voor vervuilende uitstoot te laten betalen, verander je het gedrag van bedrijven en hun investeerders, verwachten zij:  die zullen dan manieren zoeken minder uit te stoten, en kosten te drukken. Naarmate meer landen meedoen, wordt het bedrijven moeilijker gemaakt simpelweg te verhuizen om zich aan die verplichtingen te onttrekken.

Carbon Pricing in the Americas

Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, México, de gouverneurs van Californië en Washington en de premiers van Alberta, British Columbia, Nova Scotia, Ontario en Quebec hebben daarom op de One Planet Summit afgesproken te werken aan een framework waarmee ze uiteindelijk CO2 rechten met elkaar moeten kunnen verhandelen, meldt het CPLC. Ze voeren een CO2-prijs in, versterking regionale samenwerking en willen een CO2-beleid invoeren dat bijdraagt aan innovatie, nieuwe banen en een gezonde leefomgeving.

(bronnen en aanraders onder de video)

Lees verder:

Kijk verder:

 • YouTube, Global Solutions, 16 juni 2017, T20 Summit GLOBAL SOLUTIONS – Panel: The Right Price of Carbon: Nicholas Stern (Lord Stern of Brentfortd, Professor of Economics and Government at LSE) in conversation with Joseph E. Stiglitz (2001 Nobel Laureate in Economics, Professor at Columbia University) at T20 Summit GLOBAL SOLUTIONS on May 29 2017 in Berlin.

Bronnen:

 • FD, 19 december 2017, ‘Ook China start met handel in emissierechten’
 • FD, 17 december 2017, ‘Wereldwijde beprijzing CO₂ komt stuk dichterbij’
 • Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC), 14 december 2017, ‘Leaders Commit to Regional Cooperation on Carbon Pricing in the Americas’
 • WorldBank, Carbon Pricing Dashboard
 • WorldBank, november 2017, State and Trends of Carbon Pricing 2017

Beeld: printscreen WorldBank, Summary map of regional, national and subnational carbon pricing initiatives, 18 december 2017, Carbon Pricing Dashboard

]]>
https://www.fluxenergie.nl/china-en-coalitie-noord-midden-en-zuid-amerikaanse-staten-zetten-prijs-op-co2/feed/ 0
Oude kerncentrales kosten overheid opnieuw honderden miljoenen  https://www.fluxenergie.nl/oude-kerncentrales-kosten-overheid-opnieuw-honderden-miljoenen/ https://www.fluxenergie.nl/oude-kerncentrales-kosten-overheid-opnieuw-honderden-miljoenen/#comments Tue, 19 Dec 2017 09:51:35 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=59924 De kosten die de overheid moet bijbetalen voor het opruimen van oude kerncentrales, kunnen oplopen tot 300 miljoen euro. Daarnaast moet de staat rekening houden met een bijdrage van 100 miljoen aan een nieuwe reactor in Petten. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven op kabinetsformatie2017.nl. De onderhandelaars van Rutte III waren al gewaarschuwd, maar werkten met een document waaruit concrete getallen verwijderd waren, omdat dat bedrijfsvertrouwelijke informatie zou zijn.

Op verzoek van voormalig kabinetsinformateur Edith Schippers heeft de Hoogambtelijke Werkgroep Nucleair Landschap berekend dat de staat ongeveer 200 miljoen euro moet uittrekken voor de sloop van de in 1997 gesloten kerncentrale in Dodewaard, en 100 miljoen voor het afvoeren van het kernafval uit Petten. Daarnaast zou nog 60 tot 100 miljoen nodig zijn voor een nieuwe reactor op die locatie.

De vervuiler betaalt (niet?)

Dergelijke kosten zou beperkt kunnen worden als het principe dat de vervuiler betaalt strikter gehanteerd zou worden, constateerden ministers van Economische Zaken, Volksgezondheid, Milieu en Financien afgelopen juni al. Officieel moeten de aandeelhouders zelf betalen voor de sloop. In het geval van Dodewaard zijn dat Vattenfall, Engie, Uniper en EPZ. De berekening lijkt erop te duiden dat de Hoogambtelijke Werkgroep niet meer gelooft dat ze dat ook zullen doen.

Hoewel ook de reactor in Petten op private grondslag zou moeten worden gefinancierd, ziet de Werkgroep ook hier een kostenpost van 60 tot 100 miljoen euro ontstaan. Machiel Mulder, hoogleraar energiemarkten aan de universiteit van Groningen, verwacht niet dat de nucleaire industrie mogelijk is zonder overheidsbijdrage, zegt hij in De Volkskrant: voor particuliere investeerders zijn de risico’s veel te groot. Anders dan bij andere technologieën, stelde emeritus hoogleraar ‘Science, Technology & Society’ Wim Turkenburg eerder dit jaar in een bijdrage aan Argus, worden kerncentrales bovendien steeds duurder, hoe meer je ervan bouwt.

Voorstanders stellen daartegenover dat vormen van kernenergie de enige manier zijn om aan de vraag naar CO2-vrije energie te voldoen. Om dat veiliger te kunnen laten gebeuren, werkt men ondermeer aan thoriumreactors en kernfusiereactoren, die de natuurlijke kernfusie-processen uit de zon op aarde nabootsen in een proces waarbij vooral helium vrijkomt. De met vertragingen kampende bouw van de internationale kernfusiecentrale ITER in Zuid-Frankrijk moet aantonen of dit ook commercieel haalbaar is.

‘Staatssteun via COVRA’

De 100 miljoen voor het afvoeren van het kernafval uit Petten naar de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) komen bovenop de 200 miljoen die het Rijk hier de afgelopen decennia al voor gaf. Stichting Laka (LAndelijk Kernenergie Archief), dat de vrijgekomen documenten opdook, diende eerder dit jaar al een klacht in tegen ongeoorloofde staatssteun voor kernenergie bij de Europese Commissie. Staatsbedrijf Covra zou die geven door kernafval op te slaan, te onderzoeken en te bergen, zonder de reële kosten daarvan aan de producenten door te berekenen. Dit zou in strijd met Europese regels zijn, die stellen dat producenten voor alle kosten op moeten draaien.

Lees ook:

Bronnen:
 • NOS, 19 december 2017, ‘Oude kerncentrales kosten mogelijk 400 mln’
 • Volkskrant, 19 december 2017, ‘Tegenvaller van 400 mln door oude kerncentrales’

Beeld: uitsnede van foto reactorgebouw van de hogefluxreactor (HFR) in Petten, Energieonderzoek Centrum Nederland CC BY-SA 3.0

]]>
https://www.fluxenergie.nl/oude-kerncentrales-kosten-overheid-opnieuw-honderden-miljoenen/feed/ 1
Plant One test makkelijk hanteerbare waterstof, H2Fuel https://www.fluxenergie.nl/waterstof-testen/ https://www.fluxenergie.nl/waterstof-testen/#comments Tue, 19 Dec 2017 07:04:09 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=59917 Hoe maak je waterstof gemakkelijker hanteerbaar als energiebron voor transport? Deze maand begon bij de chemische experimenteerplaats Plant One een test waarbij waterstof onder gewone atmosferische omstandigheden in een vloeistof moet kunnen worden opgeslagen: H2Fuel, een uitvinding van technisch manager Gerard Lugtigheid. 

Met de H2Fuel-technologie moet het mogelijk worden waterstof onder gewone atmosferische omstandigheden in een vloeistof op te slaan. Zes jaar geleden moest het Amerikaanse Department of Energy nog constateren dat best lastig was om daar natriumboorhydride voor te gebruiken: de zuiverheid van hun water bleek te laag, en de productie van waterstof uit het mengsel duurde te lang. Door ultrapuur water en een oplossing van zoutzuur te gebruiken, hoopt technisch manager en uitvinder Gerard Lugtigheid, zulke problemen opgelost te hebben.

Drukvat overbodig

Lugtigheid doet dat door de natriumboorhydride te mengen met ultrapuur water en een 5 procent oplossing van zoutzuur die werkt als activator, legt De Ingenieur uit. De reactie maakt waterstof vrij uit de natriumboorhydride en het ultrapure water. De waterstof zou zo bijna volledig uit de vloeistof kunnen worden gehaald. Bovendien kan de vloeistof na gebruik opnieuw gebruikt worden om opnieuw waterstof in op te slaan.

De ‘slurry’ van natriumboorhydride en puur water in een sterk geconcentreerde vorm reageert niet totdat de activator wordt toegevoegd. Daardoor kan de slurry gewoon getankt worden, zonder drukvat. Als je een drukvat hebt dat tegen 350 barn kan, brengt een voorraad van 5 kg waterstof gasvorm je 500 km verder, maar met een tank van 100 l H2Fuel rijd je zo’n 1500 km, belooft directeur Rob de Kraa van de H2Fuel Holding De Ingenieur. Wel heeft zo’n auto een brandstofcel, een reactor en drie tanks nodig.

1500 km op 1 tank

Ter vergelijking: begin december heeft autofabrikant Fiat bekend gemaakt dat het gebruik wil maken van de expertise Hyundai heeft opgebouwd met de ontwikkeling van waterstofauto’s. Het Zuid-Koreaanse merk heeft flink geïnvesteerd in brandstofceltechnologie, en presenteerde onlangs een nieuwe waterstofauto die na een tankbeurt 800 kilometer af moet kunnen leggen. Als H2Fuel werkt, zou die afstand bijna verdubbelt kunnen worden.

Om te kijken of de technologie zich ook in praktijk zal bewijzen, gaat Plant One ondermeer variëren met de inspuitdruk, de druk in de reactor en de dosering van de stoffen, zegt De Kraa. Daarna zal gekeken worden naar het hergebruik van het restproduct natriumboorzuur. Uiteindelijk moet 95 procent van de oorspronkelijke natriumboorhydride terug gewonnen kunnen worden met elektriciteit uit windmolens of zonnepanelen. Komende zomer hoopt H2Fuel de recycling te kunnen demonstreren.

Lees ook:

Bronnen:

 • De Ingenieur, 11 december 2017, ‘TEST MET TANKBARE WATERSTOF’
 • Plant One, 18 december 2017, ‘Gerealiseerde projecten’
 • TankPro, 8 december 2017, ‘Fiat wil expertise Hyundai gebruiken bij ontwikkeling van waterstofauto’

Beeld: Plant One

]]>
https://www.fluxenergie.nl/waterstof-testen/feed/ 1
Kamer stemt voor meer biobrandstoffen, vooral uit reststromen https://www.fluxenergie.nl/kamer-stemt-voor-meer-biobrandstoffen-vooral-uit-reststromen/ https://www.fluxenergie.nl/kamer-stemt-voor-meer-biobrandstoffen-vooral-uit-reststromen/#respond Mon, 18 Dec 2017 07:13:11 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=59877 De Tweede Kamer wil het aandeel biobrandstof in benzine en diesel verhogen. In 2020 moet 16,4 procent van de voertuigen in ons land op biobrandstof rijden. De nieuwe regelgeving moet bedrijven stimuleren om bij de ontwikkeling en productie van biobrandstoffen te kiezen voor gebruik van reststromen en afval. Daarnaast belooft de regering in Europa te pleiten voor een einde aan het gebruik van palmolie en soja in biobrandstof.

In aanloop naar het debat en de stemming lieten 174 wetenschappers in een open brief weten zich zorgen te maken over het huidige biobrandstofbeleid van de Europese Unie: het gebruik van landbouwgewassen als biobrandstof kan leiden tot landroof en ontbossing. Milieudefensie haalde in korte tijd 29 duizend handtekeningen op van mensen die hun boodschap onderstreepten. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft daarop toegezegd dat Nederland in Europa zal pleiten voor een einde aan het gebruik van palmolie en soja in biobrandstof in 2021. Daarom beperkt de Kamer het bijmengen van conventionele biobrandstoffen tot 5 procent.

Dubbeltelling reststromen

Eric van den Heuvel van het Platform Duurzame Biobrandstoffen is blij met de uitslag van de stemming. “Ik snap en deel hun zorgen over de issues die bij de wereldwijde palmolieproductie spelen, maar zie ook dat in 2016 in Nederland geen biobrandstoffen meer uit soja en palmolie worden gebruikt,” aldus Van den Heuvel. De nieuwe regelgeving stimuleert bedrijven juist om bij de ontwikkeling en productie van biobrandstoffen te kiezen voor gebruik van reststromen en afval. “Voor die biobrandstof geldt een dubbeltelling*. Kortom, door deze nieuwe regels zorg je er juist voor dat partijen niet inzetten op conventionele, maar op geavanceerde biobrandstoffen.”

We schakelen echt niet van de ene op andere dag over op elektrisch rijden, denkt Van den Heuvel. “Willen we als Nederland aan de emissie-eisen voldoen, dan zullen er echt grote stappen moeten worden gezet. Toepassing van biobrandstoffen is daar een belangrijk onderdeel van.” We staan op dit moment voor een grote uitdaging. “We moeten bouwen aan een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Die energietransitie kost tijd. Ondertussen kunnen we niet achteroverleunen.”

Tussentijdse oplossing

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven vindt biobrandstoffen niet zaligmakend. Ze moeten alleen gebruikt worden als ze echt beter zijn voor het klimaat. Volgens haar staat ons land op dit moment in de top-5 wat betreft duurzame biobrandstoffen. In de nieuwe plannen is opgenomen dat het bijmengen van conventionele biobrandstoffen nog tot 5 procent is toegestaan. Het kabinet wil daarmee voorkomen dat gebruik van biobrandstoffen leidt tot ontbossing en landroof.

Dat Nederlandse tankstations in de loop van 2018 moeten overstappen op E10-benzine was al bekend. De brandstof met tien procent bijgemengde bio-ethanol komt in plaats van Euro 95. Van Veldhoven liet weten in gesprek te zijn met de sector over de invoering van E10. De gevolgen voor de kleine pomphouder komen daarbij zeker aan bod. Voor auto’s die niet uit de voeten kunnen met de nieuwe brandstof, moet Euro 95 overigens wel gewoon beschikbaar blijven aan de pomp.

Dit artikel is een verkorte versie van een stuk dat eerder verscheen op TankPro. 

Aanvullende bronnen:

Foto: de omstreden pugeernoot, Jatropha; bron van biobrandstoffen, maar ook van grootschalige landrechtenschendingen in herkomstlanden. Door Immersia – Eigen werk, CC BY-SA 3.0

* Meer info over dubbeltelling:

]]>
https://www.fluxenergie.nl/kamer-stemt-voor-meer-biobrandstoffen-vooral-uit-reststromen/feed/ 0
‘Eneco toont dat oude energiereuzen de transitie ook kunnen helpen’ https://www.fluxenergie.nl/eneco-toont-dat-oude-energiereuzen-de-transitie-ook-kunnen-helpen/ https://www.fluxenergie.nl/eneco-toont-dat-oude-energiereuzen-de-transitie-ook-kunnen-helpen/#comments Fri, 15 Dec 2017 08:33:43 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=59890 Grote gevestigde energiebedrijven worden vaak gezien als krachten die de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen belemmeren, denkt promovendus Gebert Hengelaar, maar ze kunnen de transitie ook juist versnellen. Zonder de proactieve mindset van Eneco, was het EnergieAkkoord lang niet zo ambitieus geweest, stelt hij. 

Om tot een breed gedragen EnergieAkkoord te komen, nodigde het toenmalige Ministerie van Economische Zaken 47 betrokken partijen uit: energiebedrijven, banken, maatschappelijke organisaties. Om uit te vinden hoe die onderhandelingen nu precies waren verlopen, analyseerde Gebert Hengelaar 1345 krantenartikelen. In een promotieonderzoek voor de Rotterdamse School of Management (RSM) concludeert hij dat gevestigde energiereuzen niet alleen transities kunnen belemmeren, maar hun positie ook kunnen gebruiken om bestaande muren te doorbreken.

‘Incumbent’s curse’

Of ze dat ook doen, hangt voor een groot deel af van hun dominante mindset de ze hanteren, denkt Hengelaar. Op basis van zijn media-analyse onderscheid hij vijf dominante paradigma’s: ‘pro-decentralisatie’ (‘minder overheidsinvloed’), ‘pro-milieu’, ‘groene groei’ (‘duurzame groei leidt tot banen’), ‘schone fossiel’ en ‘pro-economie’. Aan de hand van hun dominante paradigma zoeken de energiebedrijven partners op met wie ze coalities kunnen sluiten.

uit thesis Gebert Hengelaar, RSM 2017
Figuur 6.4 Kernovertuigingen van de diverse coalities, zoals die naar voren komen uit de stellingnames van de grote gevestigde energiebedrijven – Gebert Hengelaar, RSM 2017

Terwijl grote energiebedrijven als Essent of Nuon vooral leken te geloven in ‘schone fossiel’, concludeert Hengelaar, was 84 procent van Eneco’s uitlatingen terug te voeren naar het ‘groene groei’ paradigma, een overtuiging die het bedrijf onder meer deelt met banken als Triodos en de ASN, en milieuorganisaties als GreenPeace. Eneco beperkte zich daarbij niet tot woorden: ook uit de veranderingen in hun portfolio, bleek dat het energiebedrijf haar investeringen actief verlegde.

RSM, Gebert Hengelaar 2017
Veranderende aandelen in de brandstofmix van Essent, Nuon en Eneco, 2010-1014 – Gebert Hengelaar, RSM 2017

Onverwachte partners

Juist door met onverwachte partners samen te werken, slaagde Eneco erin om in het definitieve EnergieAkkoord een veel groter aandeel wind op zee te bedingen, betoogt Hengelaar. Bovendien vonden de ‘groene groei’-partners aansluiting bij het gedachtengoed van de ‘pro-milieu’ coalitie, waardoor ze samen konden lobbyen voor maatregelen die eraan bij dragen dat gebouwen veel meer energie gaan besparen. Op het ministerie na, werd Eneco de meest aangehaalde gesprekspartner in de geanalyseerde media, en daarmee een belangrijke speler in het publiek debat.

In duurzaamheidstransities verdient de bijdrage van grote energiebedrijven een herwaardering ten opzichte van de recente publieke voorliefde voor startups, concludeert Hengelaar. De proactieve mindset van het leiderschap van Eneco verklaart waarom het bedrijf meer impact heeft op de transitie naar hernieuwbare energie dan Nuon en Essent, denkt hij. Het Nederlandse energiebeleid zou zulk proactief gedrag van gevestigde bedrijven meer moeten stimuleren. Het binnen het bedrijfsleven zo populaire “win – win” denken, mag wat Hengelaar betreft van tafel: het vormt een barrière voor radicale transformatie richting een duurzame economie.

Lees ook:

Bronnen:

Foto: Eneco

]]>
https://www.fluxenergie.nl/eneco-toont-dat-oude-energiereuzen-de-transitie-ook-kunnen-helpen/feed/ 3
Nieuw Europees financieringsinstrument voor innovatieve start-ups https://www.fluxenergie.nl/nieuw-europees-financieringsinstrument-voor-innovatieve-start-ups/ https://www.fluxenergie.nl/nieuw-europees-financieringsinstrument-voor-innovatieve-start-ups/#respond Fri, 15 Dec 2017 06:36:43 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=59885 Met een nieuw financieringsinstrument voor startende innovatieve bedrijven, willen de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Commissie (EC) ook kleinere start-ups aan geld helpen om hun ideeën uit te voeren. Ook bedrijven op gebieden als de circulaire bio-economie en nieuwe vormen van duurzame energie komen in aanmerking. 

Het EU-geld is bedoeld voor startende innovatieve ondernemingen die vanwege het hogere risico moeite hebben om geld te vinden om hun plannen te financieren. Vorige maand kondigde de EC al aan dat de nieuwe Europese Innovatieraad (EIC) de komende drie jaar 2,7 miljard Euro mag toewijzen voor de ondersteuning van ‘ondernemers, kleine bedrijven en wetenschappers met radicaal nieuwe ideeën en de ambitie om internationaal op te schalen’, weet de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI).

Circulaire bio-economie, PV ramen

Het nieuwe instrument is een uitbreiding van het Europese Onderzoeks- en Innovatie programma Horizon2020-onderdeel ‘InnovFin’, maar is aangepast om beter in te spelen op de markt en de beloftes van kleinere bedrijven. Die vormen momenteel de meerderheid van de bedrijven die geld krijgen van InnovFin. Om dat te realiseren, ontwierpen de financiers drie nieuwe producten:

 • InnovFin Thematic Investment Platforms: derde-partij financiering voor innovatieve projecten op speciale gebieden, zoals de circulaire bio-economie
 • InnovFin Emerging Innovators: toegang tot financiering in landen waar meer innovatiepotentieel nodig is
 • InnovFin Science: steun voor publieke en private universiteiten en onderzoeksinstellingen

Eerder investeerde InnovFin al in technieken die nieuwe bronnen van duurzame energie moeten aanboren, zoals die van Heliatek en WaveRoller. Heliatek integreert een vlies dat zonne-energie opvangt in kantoorramen en -gevels, de onderzeese WaveRoller oogst energie van golven.

(bronnen onder de video)

Bronnen:

 • Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI), 14 december 2017, ‘Nieuwe steun van EC en EIB voor Europese innovatoren’
 • European Investment Bank, 6 december 2017, ‘EIB Group and European Commission refocus EU finance for innovation support’

Beeld: screen shot YouTube video Europese Investeringsbank, 15 juni 2015, InnovFin – EU finance for innovators

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nieuw-europees-financieringsinstrument-voor-innovatieve-start-ups/feed/ 0
Wiebes wil centrales sluiten door verbod op energie uit kolen https://www.fluxenergie.nl/wiebes-wil-centrales-sluiten-door-verbod-op-energie-uit-kolen/ https://www.fluxenergie.nl/wiebes-wil-centrales-sluiten-door-verbod-op-energie-uit-kolen/#respond Thu, 14 Dec 2017 10:32:13 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=59869 In een brief aan de Kamer heeft minister Wiebes laten weten dat hij de kolencentrales wil sluiten met een verbod op energie uit kolen. Begin 2018 hoopt hij bekend te maken per wanneer de centrales zullen sluiten, en of de eigenaren hiervoor gecompenseerd worden. Met het verbod hoopt de minister bij te dragen aan het regeringsvoornemen om in 2030 bijna de helft minder CO2 uit te stoten.

‘Een wettelijk verbod op het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie is het meest geëigende middel om de afspraak uit het regeerakkoord uit te voeren’, schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat 13 december in een brief aan de Tweede Kamer. De minister verwijst hierbij naar eerder onderzoek en advies van de Raad van State. Daarin werd gesteld dat sluiting door het ophogen van de rendementseisen een oneigenlijke methode is, maar het via een nationale sluitingswet wel zou kunnen.

Compensatie

Over eventuele compensatie aan de eigenaren van de kolencentrales spreekt de minister zich nog niet uit. ‘Er zal een rechtvaardige balans gevonden moeten worden tussen het publieke belang van CO2-reductie en verbeteringen voor het milieu aan de ene kant’, schrijft hij, ‘en de belangen van de eigenaren van de kolencentrales aan de andere kant waarbij ook de individuele situatie van de verschillende kolencentrales relevant is’. Begin volgend jaar hoopt Wiebes de Kamer ‘meer definitief’ te informeren over de wijze waarop hij een en ander uit wil voeren. Het FD verwacht dat de Amsterdamse Hemwegcentrale – relatief oud en zonder gesubsidieerde bijstook van biomassa – als eerste aan de beurt zal zijn. Eigenaar NUON/Vattenfall wil 55 miljoen om de centrale te sluiten.

Maatschappelijke organisaties als Pax en GreenPeace laten al jaren weten dat zij compensatie onzin vinden. ‘Tegen beter weten in hebben ze jarenlang geïnvesteerd in nieuwe fossiele energiecentrales’, schreven Jan Gruiters (Pax) en Sylvia Borren (Greenpeace) medio 2016 in een opiniebijdrage in het NRC: ze vragen om subsidie, terwijl ‘ze zelf nog een hoge historische rekening moeten voldoen’. Ze wijzen erop dat bij het verbranden van kolen naast CO2 ook stikstofdioxide, zwaveldioxide, kwik en fijnstof vrijkomen, en de winning van steenkolen gepaard gaat met groot mensenleed en een grote impact op ’s werelds zoetwatervoorraden. In plaat van compensatie, redeneren ze, zouden kolencentrales verantwoordelijkheid voor zulke verborgen kosten moet krijgen.

Emissierechten

Sluiting van de centrales is een van de goedkoopste en effectiefste manieren om aan de reductiedoelstellingen van het regeerakkoord te voldoen, stelde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) eerder in haar analyse van het regeerakkoord Rutte III. Hoeveel CO2-uitstoot met de sluiting van de centrales bespaard wordt, hangt sterk af van de CO2-prijs en het effect op de internationale elektriciteitshandel. Als kolen in Nederland vervangen worden door gas levert de combinatie van sluiting en een minimum CO2-prijs voor de elektriciteitssector 8 MT op, maar bij gunstige internationale ontwikkelingen kan het ook het dubbele opleveren, verwacht het PBL. De overstap van kolen naast gas vindt al plaats, maar levert naast een relatieve vermindering van de uitstoot van CO2 ook een vermeerdering van de uitstoot van het veel schadelijkere broeikasgas methaan op, toont het CBS.

Sinds de analyse, bereikten de lidstaten en het Europees Parlement een overeenkomst die lidstaten in staat stelt emissierechten te schrappen als ze een kolencentrales sluiten, zodat de CO2-prijs hierdoor niet daalt.

Lees ook:

Bronnen:

Foto: Paul Tolenaar

]]>
https://www.fluxenergie.nl/wiebes-wil-centrales-sluiten-door-verbod-op-energie-uit-kolen/feed/ 0
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kiest weer voor asfalt https://www.fluxenergie.nl/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat-kiest-weer-voor-asfalt/ https://www.fluxenergie.nl/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat-kiest-weer-voor-asfalt/#respond Thu, 14 Dec 2017 08:06:06 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=59860 Hoewel MilieuCentraal berekent dat de overstap van de auto naar het openbaar vervoer particulieren veruit de meeste CO2 winst oplevert, blijft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat veel meer investeren in asfalt dan in openbaar vervoer. Volgens OVpro worden de wensen van de mobiliteitssector genegeerd. 

ANALYSE – Een miljard euro per jaar extra om te voorkomen dat Nederland vastloopt. Dat was de lobby die de mobiliteitssector ruim een jaar geleden startte richting het nieuwe kabinet. Daarbij werd een belangrijke focus gelegd op openbaar vervoer en fiets, om mensen uit de auto te krijgen. Maar niet alleen blijft die miljard extra uit; het beschikbare geld wordt ook beduidend anders verdeeld dan in de lobby werd geadviseerd.

800 miljoen

Ruim de helft van het beschikbare geld voor mobiliteit, in totaal 2 miljard in vier jaar, wordt in asfalt gestoken. Hoewel daarmee veel knelpunten kunnen worden aangepakt, is dit een opvallende keuze, aangezien dit kabinet zich eerder profileerde als erg duurzaam. ‘Slechts’ 800 miljoen euro is er vanuit het Rijk beschikbaar voor het openbaar vervoer. Beduidend minder dus dan de miljarden waarop gehoopt werd.

Minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven spraken maandag met Tweede Kamerleden over de verdeling van de gelden voor wegen, OV en vaarwegen. In de afgelopen tijd werd vooral aandacht gevraagd voor het probleem in de vier grote steden. Wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vroegen in een hartstochtelijk pleidooi om extra geld voor investeringen in het OV van de grote steden, vanwege de toenemende verstedelijking.

Focus op internationale reiziger

Topmannen en -vrouwen van de grote stadsvervoerders onderschreven die noodoproep. Zij beklemtoonden geen geld meer beschikbaar te hebben voor investeringen – zoals lightrail – omdat het grootste deel van het geld opgaat aan beheer, onderhoud en vervanging. Een toezegging voor extra middelen voor lightrailverbindingen in Amsterdam en Den Haag is nog niet gegeven. Integendeel, de staatssecretaris erkende de kansen voor lightrail, maar noemde het tegelijkertijd ‘geen oplossing op zich’.

Wel wil het ministerie investeren in de realisatie van een derde perron op Amsterdam Zuid en een haalbaarheidsstudie naar de Airportsprinter. Tevens wordt geld gestoken in grensoverschrijdende verbindingen, wellicht juist omdat de regio’s hier al eerder aangaven zelf ook bereid te zijn om geld te investeren. Binnen tien jaar moeten internationale treinen kunnen vertrekken naar Düsseldorf en Aken vanaf treinstation Eindhoven. In het voorjaar wordt verder bepaald waar geld aan uitgegeven wordt.

Dit artikel betreft een verkortte weergave van een stuk dat eerder werd gepubliceerd op OVpro.nl, ‘Ministerie van IenW geeft prioriteit aan asfalt boven OV’ 

Lees ook:

Beeld: Milieucentraal, overzicht klimaatklappers, december 2017

]]>
https://www.fluxenergie.nl/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat-kiest-weer-voor-asfalt/feed/ 0