FluxEnergie https://www.fluxenergie.nl Vakblad voor de energiesector Fri, 26 Apr 2019 09:28:17 +0200 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.1 https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2017/07/favicon.png FluxEnergie https://www.fluxenergie.nl 32 32 Engie verkoopt kolencentrale Maasvlakte https://www.fluxenergie.nl/engie-verkoopt-kolencentrale-maasvlakte/ https://www.fluxenergie.nl/engie-verkoopt-kolencentrale-maasvlakte/#comments Fri, 26 Apr 2019 09:28:02 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64736 Het Franse energieconcern Engie doet zijn kolencentrale in Rotterdam van de hand. Ook een drietal Duitse kolencentrales wordt verkocht. Koper is het Amerikaanse investeringsfonds Riverstone. Volgens Engie past de deal in de strategie van het bedrijf om kolenactiviteiten van de hand te doen.

Geluiden over een eventuele verkoop van de centrale op de Maasvlakte, die pas een paar jaar in bedrijf is, gingen al langer rond. Kort na de oplevering volgde vanuit Den Haag het nieuws dat alle Nederlandse kolencentrales op termijn worden gesloten. Sindsdien loopt er een onderzoek naar hoe de centrale omgebouwd kan worden naar een biomassacentrale.

Schulden

Financiële details over de deal gaf Engie niet. Wel zegt het energieconcern dat het de schulden na de verkoop van de vier centrales naar verwachting met 200 miljoen euro zal weten terug te brengen. De verkoop is nog wel afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen en wordt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar afgerond.

Niet alleen het bedrijfsonderdeel op de Maasvlakte wordt verkocht, ook de centrales in Wilhelmshaven, Zolling en Farge (Bremen) worden verkocht. Alle centrales samen, dus inclusief die op de Maasvlakte, hebben capaciteit van 2,345 MW. Na de verkoop komt nog slechts 4% van de omzet van Engie uit kolenactiviteiten. Dat was in 2015 nog 13%.

Investeringen

Het bedrijf geeft aan in Nederland en Duitsland op zoek te gaan naar investeringsmogelijkheden op het gebied van duurzame energie. Daarbij worden verder geen details gegeven.

Het nieuws van de verkoop komt in dezelfde week als een protestactie van de groep Wij Stoppen Steenkool. Hierbij hadden actievoerders zich vastgeketend aan de kolentransportbanen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/engie-verkoopt-kolencentrale-maasvlakte/feed/ 1
‘TCO van elektrische bussen bijna gelijk aan dieselbussen’ https://www.fluxenergie.nl/tco-van-elektrische-bussen-bijna-gelijk-aan-dieselbussen/ https://www.fluxenergie.nl/tco-van-elektrische-bussen-bijna-gelijk-aan-dieselbussen/#respond Fri, 26 Apr 2019 07:26:21 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64727 De kosten voor elektrische bussen zijn over de volledige levensduur vrijwel gelijk aan die van dieselbussen. Dat blijkt uit Total cost of Ownership-berekeningen van de Vervoerregio Amsterdam. De vervoerder zegt nu de kennis te hebben over de optimale rolverdeling in een energietransitie en de bijkomende kosten. Daarom kunnen nu ook structurele afspraken gemaakt worden over de kostenverdeling. 

Het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft ingestemd met een kostenverdeling, waarbij de vervoerder 83 procent van de kosten op zich moet nemen. Dat bedrag is nodig voor de aanschaf van de voertuigen. De Vervoerregio zelf wil voor 12 procent van de kosten opdraaien, waarmee de stroomnetaansluiting en de laadinfrastructuur gerealiseerd kan worden. De laatste 5 procent is voor de gemeente, omdat die verantwoordelijk wordt voor de aanleg en de inpassing van die infrastructuur in de openbare ruimte.

Investeringskosten

In de afgelopen jaren zijn er door de Vervoerregio al enkele pilotprojecten met elektrische bussen gefinancierd.  Dit heeft veel kennis opgeleverd en daardoor denkt de Vervoerregio dat het nu mogelijk is om structurele afspraken te maken over de omslag van diesel naar elektrisch. Weliswaar zijn de investeringskosten hoger bij een volledig Zero emissie-systeem, maar er treedt tegelijkertijd een exploitatievoordeel op zodra de bussen gaan rijden.

Dit voordeel schat de opdrachtgever op 16.300 euro per bus gedurende vijftien jaar. Zelfs bij de inzet van extra chauffeurs en bussen kan op de operationele kosten bespaard worden. Tegelijkertijd gaat de Vervoerregio ervan uit dat een dieselvloot na tien tot twaalf jaar vervangen moet worden en een zero emissie-vloot pas na vijftien jaar. Als dit allemaal bij elkaar wordt opgeteld, zijn de hogere investeringskosten na vijftien jaar bijna terugverdiend.

Tekst loopt door onder grafiek

Kosten elektrisch busvervoer

Bekostiging voertuigen

De Vervoerregio heeft er bewust voor gekozen om de kosten op deze manier te verdelen. Door de kosten voor de voertuigen volledig bij de vervoerder te leggen, wordt die laatste gestimuleerd om de voertuigkosten zo laag mogelijk te houden. Wel benadrukt de opdrachtgever dat een vervoerder tijdens een aanbesteding weliswaar op lage voertuigkosten moet sturen, maar zonder in te boeten op kwaliteit.

Aan de andere kant is dit een motivatie om zo efficiënt mogelijk te opereren. Op die wijze kan een vervoerder namelijk een zo groot mogelijk exploitatievoordeel behalen. Doordat deze vervoerder ook het exploitatievoordeel heeft, verwacht de Vervoerregio dat ongeveer 50 procent van de kosten voor de voertuigen gecompenseerd kan worden. Op die manier betaalt de vervoerder per saldo dus 33 procent van de kosten. Daarbij geldt wel dat de aanschaf van bussen door GVB al deels vergoed wordt door het convenant Strategische Activa. Andere vervoerders kunnen een beroep doen op de Bussenlening.

Tekst loopt door onder grafiek

Infrastructuur

De kosten voor de infrastructuur legt de Vervoerregio bij zichzelf, omdat dit onderdeel uitmaakt van het hele vervoersysteem. Daarnaast worden ook de gemeenten hierbij betrokken. Door hen vijf procent te laten bijdragen aan de transitie naar een duurzamer OV-systeem, worden zij gestimuleerd om de inpassing van de infrastructuur zo snel en efficiënt mogelijk te realiseren. Daarnaast krijgen ze hierdoor nog een extra prikkel om proactief te handelen bij het vergunningentraject. De kosten voor het verduurzamen van de concessie zullen verhoudingsgewijs verdeeld worden naar alle relevante concessiegemeenten.

Enkele jaren geleden ondertekenden het Rijk, de opdrachtgevers in het OV en vervoerders een landelijk bestuursakkoord om het openbaar vervoer verder te verduurzamen. Ze hebben daarmee allemaal beloofd dat er vanaf 2025 alleen nog maar zero emissie-bussen zullen worden gekocht en vijf jaar later moeten er geen vervuilende bussen meer door Nederland rijden.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/tco-van-elektrische-bussen-bijna-gelijk-aan-dieselbussen/feed/ 0
Staatssecretaris: geen alleenrecht voor plaatsen van snellaadpalen https://www.fluxenergie.nl/staatssecretaris-geen-alleenrecht-voor-plaatsen-van-snellaadpalen/ https://www.fluxenergie.nl/staatssecretaris-geen-alleenrecht-voor-plaatsen-van-snellaadpalen/#respond Thu, 25 Apr 2019 12:54:43 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64723 Staatssecretaris Stientje van Veldhoven vindt niet dat de snelle uitrol van snellaadpalen in Nederland op dit moment ten koste gaat van tankstations. Van Veldhoven benadrukt dat er voor partijen zoals Fastned géén alleenrecht geldt voor het plaatsen van laadvoorzieningen. Ook pomphouders kunnen volgens haar een vergunning aanvragen en krijgen voor het neerzetten van snelladers langs het hoofdwegennet.

De staatssecretaris van I&W reageert op vragen van onder meer Tweede Kamerlid Roy van Aalst van de PVV. Hij stelde vraagtekens bij de rol van Fastned op dit moment. Het Amsterdamse bedrijf heeft zo’n tweehonderd concessies langs Nederlandse snelwegen in handen en exploiteert meer dan tachtig snellaadstations. Van Veldhoven benadrukt dat Fastned een belangrijke aanbieder van snellaadfaciliteiten in Nederland is, vooral op verzorgingsplaatsen langs het hoofdwegennet. “Fastned is echter niet de enige snellaadaanbieder, bedrijven als MisterGreen, ANWB en Allego zijn ook actief langs de Nederlandse snelwegen”, benadrukt zij.

Ook tankstations hebben volgens haar wel degelijk de mogelijkheid om laadvoorzieningen te faciliteren. “Voor het hoofdwegennet geldt dat ook pomphouders een vergunning kunnen verkrijgen voor het plaatsen van eigen laadpalen op grond van de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, Shell maakt hier bijvoorbeeld gebruik van.” De vraag of tankstations wel of geen snelladers neer mogen zetten, leidde afgelopen tijd regelmatig tot rechtszaken tussen Fastned aan de ene kant en oliemaatschappijen en tankstation-ondernemers aan de andere kant. In dat licht gezien is de uitspraak van Van Veldhoven een opsteker voor de branche.

Forse toename

De verwachting is dat het aantal snellaadpalen voor elektrische auto’s komende jaren fors gaat toenemen. Ook tankstations en wasstraten zullen steeds vaker inspelen op de groeiende vraag naar laadpunten. Uit een rapport van het kennis- en innovatiecentrum ElaadNL, dat zich bezighoudt met laadinfrastructuur, blijkt dat het huidige aantal van duizend snellaadpunten tussen nu en 2025 minimaal verdubbelt en mogelijk zelfs verachtvoudigt. Dat biedt niet alleen grote kansen voor tankstations, maar ook voor andere spelers. ElaadNL verwacht dat er in 2025 minimaal 2.400 snellaadpalen in Nederland zullen zijn. In het meest hoge scenario komt het aantal volgens de onderzoekers zelfs uit op 7.900 snellaadpunten.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/staatssecretaris-geen-alleenrecht-voor-plaatsen-van-snellaadpalen/feed/ 0
Amsterdam voorziet metrostations van zonnepanelen https://www.fluxenergie.nl/amsterdam-voorziet-metrostations-van-zonnepanelen/ https://www.fluxenergie.nl/amsterdam-voorziet-metrostations-van-zonnepanelen/#respond Tue, 23 Apr 2019 10:42:14 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64718 De gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en stadsvervoerder GVB gaan dit jaar de daken van dertien Amsterdamse metrostations uitrusten met zonnepanelen. De opbrengst van deze zonnepanelen is volgens de initiatiefnemers te vergelijken met het verbruik van ruim vierhonderd Amsterdamse huishoudens. Dit komt neer op circa 1,2 miljoen kWh per jaar.

Het project wordt gefinancierd door de gemeente, Vervoerregio en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In totaal worden er meer dan vijfduizend zonnepanelen op de daken van de metrostations geplaatst. Het gaat om metrostations Gaasperplas, Kraaiennest, Diemen-Zuid, Verrijn Stuartweg, Heemstedestraat, Henk Sneevlietweg, Van der Madeweg, Spaklerweg, Strandvliet, Gein, Holendrecht, Bullewijk en Venserpolder.

Voor dit project worden Aleo 300 Wp-zonnepanelen gebruikt. Het betrokken energiebedrijf is Engie. Met het project wordt een bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstelling van Amsterdam om in 2025 de CO2-uitstoot met 45 procent te verlagen ten opzichte van 2012. Het doel is om met de panelen de stations en metro’s grotendeels te voorzien van stroom.

Speciale treintjes

De oplevering van de eerste zes stations moet in juni gereed zijn, de oplevering van zeven andere stations is naar verwachting in december van dit jaar. De uitvoering is in maart van start gegaan op Gaasperplas en Diemen Zuid. Daar liggen de eerste panelen al op de daken. De projecten Verrijn Stuart, Heemstedestraat en Jan Sneevlietweg zijn in voorbereiding.

Om de overlast voor reizigers en omwonenden zo veel mogelijk te beperken wordt een groot deel van de werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd. Een groot deel van het materiaal wordt met speciale treintjes over het spoor vervoerd, waarna ze met een kraan op het dak worden gehesen.

Lees ook: Spoor verwaarloosd in publiek debat over energietransitie

]]>
https://www.fluxenergie.nl/amsterdam-voorziet-metrostations-van-zonnepanelen/feed/ 0
NXT-tankstations Alkmaar en Zaanstad uitgebreid met waterstof https://www.fluxenergie.nl/nxt-tankstations-alkmaar-en-zaanstad-uitgebreid-met-waterstof/ https://www.fluxenergie.nl/nxt-tankstations-alkmaar-en-zaanstad-uitgebreid-met-waterstof/#respond Mon, 15 Apr 2019 13:49:40 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64706 De bestaande tankstations van NXT in Alkmaar en Zaanstad worden uitgebreid met een waterstofinstallatie. Het is de bedoeling dat waterstof vanaf 2020 beschikbaar is op beide Noord-Hollandse stations. De locaties worden geëxploiteerd door GP Groot en HYGRO.

Het eerste station komt bij het NXT-tankstation op bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar, het tweede bij de locatie op bedrijventerrein Hoogtij in Zaanstad. Het NXT-concept is ontwikkeld door GP Groot, dat 52 tankstations in Nederland exploiteert en bevoorraadt. Het tankstation in Alkmaar krijgt een 350 bar vulpunt voor zwaar vervoer en een 700 bar vulpunt voor personenauto’s.

Een samenwerking tussen verschillende partijen maakt het mogelijk dat vrachtwagens in Noord-Holland in 2020 gaan rijden op duurzame waterstof die direct uit wind wordt geproduceerd. Dankzij een DKTI-subsidie (Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport, red.) kan het project DUWAAL starten met het eerste waterstoftankstation.

Elektrolyse in windturbine

De elektrolyse vindt direct in de windturbine plaats, waardoor er meteen waterstof wordt geproduceerd. Deze methode biedt nieuwe optimalisaties binnen de windturbine en voorkomt veel elektrische verliezen, waardoor een waterstofmolen meer en goedkoper energie kan produceren dan een traditionele windmolen. Vervolgens wordt de duurzaam geproduceerde waterstof ingezet als groene transportbrandstof, waardoor niet alleen CO2, maar bovendien veel luchtverontreiniging wordt vermeden.

“Op het waterstof uit de molen kunnen minstens honderd vrachtwagens gaan rijden”, vertelt Jan Willem Langeraar van HYGRO. “We nodigen gemeentelijke diensten, transporteurs en particulieren uit om deel te nemen als gebruiker van het waterstofstation.” Thijs Pennink, directeur van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, ziet waterstof als een van de belangrijkste pijlers in het behalen van de energiedoelstellingen van de regio: “Holland boven Amsterdam is bij uitstek geschikt als proeftuin voor waterstofinnovaties. Er is ruimte en kennis, en we hebben ook een belangrijke historie in de offshore. Hierdoor beschikken we over een sterke gasinfrastructuur, zoals de offshore gasleidingen die bij Den Helder het land binnenkomen. Met de afbouw van de fossiele industrie biedt waterstof mooie nieuwe kansen voor het bedrijfsleven in de regio.”

Luchtkwaliteit verbeteren

De Alkmaarse Wethouder Elly Konijn-Vermaas, portefeuille Duurzame Mobiliteit, ziet het realiseren van het waterstoftankstation in Alkmaar als zeer welkom om de beoogde verbetering in luchtkwaliteit daadwerkelijk te gaan realiseren. “Alkmaar zet in op de verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. Zo is de binnenstad van Alkmaar al autoluw. Ook het wagenpark van de gemeente proberen we steeds meer te verduurzamen. Veel is al elektrisch en ook waterstof is daar een belangrijke energiedrager.”

Duurzaamheid is volgens de wethouder een belangrijke pijler in het coalitieakkoord van het college. Ook het bedrijfsleven zet volgens haar stappen, zoals bijvoorbeeld het bedrijf RAVO dat een veegauto op waterstof ontwikkelt en het bedrijf HYGRO dat in de incubator IDEA de eerste waterstofwindmolen ontwikkelt.” Het doel van de eerste proeftuin is het realiseren van een eerste waterstoftankstation, twee waterstofvrachtwagens en een waterstofveegmachine. Daarnaast is de proeftuin bedoeld om de techniek verder te ontwikkelen en experimenten met nieuwe vormen van mobiliteit op te zetten om zo het herhalingspotentieel te vergroten.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nxt-tankstations-alkmaar-en-zaanstad-uitgebreid-met-waterstof/feed/ 0
Rotterdam werkt aan Europa’s grootste groene waterstoffabriek https://www.fluxenergie.nl/rotterdam-werkt-aan-europas-grootste-groene-waterstoffabriek/ https://www.fluxenergie.nl/rotterdam-werkt-aan-europas-grootste-groene-waterstoffabriek/#respond Mon, 15 Apr 2019 10:26:07 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64700 BP, Nouryon (het voormalige AkzoNobel Specialty Chemicals) en Havenbedrijf Rotterdam willen in Rotterdam de grootste fabriek van ‘groene waterstof’ van Europa bouwen. 

De BP-raffinaderij wil deze waterstof gaan gebruiken voor de ontzwaveling van de in de Rotterdamse haven geproduceerde brandstoffen, zoals benzine en diesel. Dat zou de uitstoot van CO2 met naar schatting 350.000 kubieke meter per jaar verminderen in vergelijking met waterstof uit aardgas, dat daar nu nog voor wordt gebruikt. Dat is ongeveer een zesde van de totale CO2-uitstoot van de raffinaderij.

Haalbaarheid

De drie hebben een intentieovereenkomst ondertekend om de haalbaarheid te onderzoeken van een elektrolyse-installatie met een vermogen van 250 megawatt voor de productie van maximaal 45.000 ton waterstof per jaar met hernieuwbare energie. Daarmee zou het de grootste in Europa worden.

Ze willen geen indicatie geven van de benodigde investering. Maar volgens een recent onderzoek van Enpuls (onderdeel van de Enexis), TNO en DNV GL, bedragen de ‘systeemkosten’ van een elektrolyse-installatie op dit moment zo’n 1.400 euro per Kilowatt. Deze dalen de komende tien jaar vermoedelijk richting de duizend euro per Kilowatt. Daarmee zou de investering in de Rotterdamse installatie dus rond de 250 miljoen euro komen te liggen.

Definitieve beslissing

De partners willen in 2022 een definitieve investeringsbeslissing over het project nemen. Topman Allard Castelein noemt het project ‘een belangrijke onderscheidende factor voor de industrie in het havengebied’. Havenbedrijf Rotterdam zorgt voor de lokale infrastructuur als het project doorgaat en ziet dat als aanjager van de hubfunctie voor groene waterstof in het gebied.

Het is al het derde elektrolyser-project van Nouryon in Nederland. Het bedrijf onderzoekt in de Groningse Eemshaven de haalbaarheid van een installatie van twintig Megawatt en samen met Tata Steel een fabriek van honderd Megawatt in IJmuiden. Het Havenbedrijf onderzoekt verder de mogelijkheden om in totaal voor twee Gigawatt aan elektrolyse-capaciteit te ontwikkelen. Daarmee zou de havenindustrie grotendeels CO2-neutraal kunnen opereren.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/rotterdam-werkt-aan-europas-grootste-groene-waterstoffabriek/feed/ 0
Kabinet akkoord met harmonisatie milieuzones https://www.fluxenergie.nl/kabinet-akkoord-met-harmonisatie-milieuzones/ https://www.fluxenergie.nl/kabinet-akkoord-met-harmonisatie-milieuzones/#respond Fri, 12 Apr 2019 13:35:48 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64692 Automobilisten die rijden op diesel kunnen vanaf 2020 op twee manieren te maken krijgen met een milieuzone. Gemeenten die een milieuzone invoeren, kunnen dieselauto’s die op 1 januari 2020 ouder zijn dan 15 jaar, of ouder dan 20 jaar, in hun zone weigeren. Milieuzones blijven wel toegankelijk voor benzineauto’s. Het kabinet heeft dit voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven goedgekeurd.

Verder komt er een systeem van eenduidige bebording dat begrijpelijk is voor de automobilist. Het voorstel gaat nu ter goedkeuring naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden.

Gemeenten

Gemeenten bepalen zelf of zij een milieuzone invoeren, of ze auto’s van 15 dan wel 20 jaar weren, en hoe groot de milieuzone is. De nieuwe regels gelden vanaf 2020. De twee categorieën van milieuzones schuiven in 2025 een stap op, omdat auto’s de komende jaren steeds schoner worden. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid om de luchtkwaliteit te blijven verbeteren.

Het harmoniseren van milieuzones is opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/kabinet-akkoord-met-harmonisatie-milieuzones/feed/ 0
LNG wint aan populariteit, nieuwe tanklocaties bij Esso en Total https://www.fluxenergie.nl/lng-wint-aan-populariteit-nieuwe-tanklocaties-bij-esso-en-total/ https://www.fluxenergie.nl/lng-wint-aan-populariteit-nieuwe-tanklocaties-bij-esso-en-total/#respond Fri, 12 Apr 2019 13:01:27 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64696 Er worden twee nieuwe tankstations voor LNG bijgebouwd in België. Het gaat om locaties in Rekkem in West-Vlaanderen en Heverlee, vlakbij Leuven. Het aantal tankstations in de Benelux waar vloeibaar aardgas getankt kan worden, komt daarmee uit boven de dertig.

Het station in Heverlee komt bij een bestaand Esso-tankstation, dat geëxploiteerd wordt door EG Group. Klanten van het snelwegstation langs de E40, net ten zuiden van Leuven, kunnen binnenkort aan de pomp terecht voor het tanken van LNG (vloeibaar aardgas) en CNG (aardgas onder druk). Het station zal in gebruik worden genomen door Drive Systems in samenwerking met EG Group. Het Nederlandse bedrijf LIQAL heeft het contract in de wacht gesleept om het project technisch mogelijk te maken.

De tweede locatie is een initiatief van PitPoint. Het nieuwe LNG-tankstation opent in april 2019 bij het bestaande Total-tankstation in Rekkem, vlakbij de Franse grens. Ook in Nederland heeft PitPoint al vier tanklocaties voor de brandstof. Deze staan in Den Hoorn, Roosendaal, Venlo en Zwolle. Grootste speler op het gebied van LNG is nog steeds Rolande LNG, dat betrokken is bij veertien tankstations. Shell exploiteert op dit moment in totaal zeven LNG-locaties. Daarnaast zijn nog verschillende kleinere spelers actief met tankstations voor vloeibaar aardgas.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland heeft onlangs de uitgangspunten voor een nieuwe stimuleringsregeling voor LNG bekendgemaakt. De regeling komt in plaats van de LNG-accijnsteruggave. Eind 2018 werd bekend dat deze bestaande regeling in 2019 niet doorgezet zou worden. De nieuwe regeling is goed nieuws voor partijen die afgelopen jaren fors hebben geïnvesteerd in het bouwen aan een netwerk van tanklocaties en (transport)bedrijven die rijden op LNG.

Klimaatakkoord

In het concept-Klimaatakkoord wordt bio-LNG genoemd als interessante optie zolang er nog geen goede elektrische alternatieven zijn. ‘Ook voor zwaar wegvervoer komen er steeds meer elektrische alternatieven (batterij-elektrisch en waterstof) in gebruik. Tijdelijk gebruikt zwaar wegvervoer duurzame en synthetische biofuels/biokerosine/bioLNG als overgangsbeleid naar zero-emissie energiedragers.’

LNG is een alternatief voor zwaar vrachtverkeer en voor de scheepvaart. Rijden op vloeibaar aardgas leidt tot minder uitstoot van schadelijke stoffen en minder geluidsoverlast. In België is de accijns op LNG lager dan in Nederland. Bij vervoer in Duitsland profiteren transporteurs van de Duitse Maut-vrijstelling die sinds 1 januari 2019 geldt voor vrachtwagens op LNG en CNG.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/lng-wint-aan-populariteit-nieuwe-tanklocaties-bij-esso-en-total/feed/ 0
Containerschip op waterstof? Bien sûr! https://www.fluxenergie.nl/containerschip-op-waterstof-bien-sur/ https://www.fluxenergie.nl/containerschip-op-waterstof-bien-sur/#comments Thu, 11 Apr 2019 11:00:21 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64688 Zou je reusachtige containerschepen kunnen laten varen op waterstof? Zeker, dat is zelfs ons doel, zeggen de Franse voormannen van de catamaran ‘Energy Observer’, het eerste door waterstof aangedreven vaartuig dat de gehele aardbol rondvaart, of daartoe althans voortvarend op weg is.

Het milieuvriendelijke Franse schip met Japanse Toyota-technologie bracht een bezoek aan de Amsterdamse haven in het kader van zijn wereldwijde groene promotietoer, die twee jaar geleden begon en zes jaar moet gaan duren.

“Oceaanreuzen op waterstof, op termijn moet dat mogelijk worden”, zegt Victorien Erussard, schipper en initiatiefnemer van de ‘Energy Observer. “Maar eerst moet nog wel aan meerdere belangrijke voorwaarden worden voldaan. Zo moeten er nog betere methoden worden ontwikkeld voor de opslag van waterstof in vloeibare vorm, een vorm die pas bereikt wordt bij een extreem lage temperatuur van min 253 tot min 273 graden Celsius. Tevens moet de techniek, die op zichzelf voorhanden is, geschikt worden gemaakt voor grotere brandstofcellen. Voorts zullen havens hun infrastructuur moeten aanpassen om grote waterstofschepen te kunnen ontvangen.”

Louis-Noël Viviès, directeur van Energy Observer, vult aan: “De maritieme sector is nu nog een wereld van oorverdovende machinekamers waarin kerels met zwartgerande nagels werken. Er zullen duizenden mensen getraind moeten worden voor een nieuwe, stillere, elektrisch aangedreven wereld.”

Tekst loopt door onder foto

Ook zijn er nog verschillende financiële hordes te nemen, zegt Viviès. Waterstof kan pas echt goed concurreren met fossiele brandstoffen als het gebruik goedkoop genoeg wordt. Maar om de prijzen omlaag te krijgen, is dan weer eerst massaal gebruik nodig, aldus de Fransman.

Het gevaar is dus dat de allereerste kip bij ontstentenis van een broedende kip eeuwig in het ei blijft. “En als we wel mogen gaan beleven dat iedereen daadwerkelijk zijn eigen brandstof uit zeewater maakt, krijg je nog het probleem dat overheden veel belastinginkomsten mislopen.”

Terminals

Containerterminals hoeven zich duidelijk nog niet meteen vandaag voor te bereiden op de komst van waterstofschepen, maar de Amsterdamse haven is wel degelijk serieus bezig met de waterstoftechnologie. Nouryon, Tata Steel en Havenbedrijf Amsterdam ontvouwden onlangs plannen voor een waterstoffabriek bij IJmuiden met een capaciteit van 15.000 ton per jaar, een project waarover volgens Eduard de Visser, directeur Strategie en Innovatie van Havenbedrijf Amsterdam, volgend jaar de definitieve beslissing wordt genomen.

Tekst loopt door onder foto

Tata Steel wil met waterstof zijn energieverbruik groener maken, net zoals in de Rotterdamse haven al initiatieven zijn om fabrieken te verduurzamen met elektriciteit uit waterstof. Maar De Visser voorziet zeker ook transporttoepassingen. “We beginnen om eigen vaartuigen van het Havenbedrijf op waterstof te laten varen, maar op termijn kunnen ook de binnenvaart, de zeescheepvaart, het openbaar vervoer en vuilniswagens er gebruik van maken. Het potentieel is echt enorm.”

Hoe weerbarstig de praktijk kan zijn, werd eerder bewezen op uitgerekend de Amsterdamse grachten. Vol trots werd daar tien jaar geleden reeds ’s werelds eerste commerciële schip op waterstof gepresenteerd, een rondvaartboot van rederij Lovers, maar dat innovatieve vaartuig lag vervolgens jaren aan de kade vanwege gedoe over vergunningen.

Toekomstmuziek

De echte doorbraak van waterstof-aandrijving is nog steeds toekomstmuziek, ook al is de basistechniek voorhanden en staan pioniers te trappelen. De Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck, verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid, vertelde de Franse gasten dat Amsterdam in 2050 een ‘klimaatneutrale stad’ wil zijn.

En dan te bedenken dat 20% van de bunkerolie wordt gestookt om olie te transporteren.

“Jullie schip laat ons alvast een glimp van de toekomst zien”, zo vleide ze het Franse bezoek. “De techniek mag dan nog niet perfect zijn, het is toe te juichen dat jullie hebben besloten om het gewoon te gaan dóen. Van de fouten die jullie maken, kan iedereen leren. Varend veranderen jullie de wereld.”

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft voor de internationale zeescheepvaart precies hetzelfde richtjaar gekozen als Amsterdam, 2050, maar een voorzichtigere ambitie: een halvering van de uitstoot van broeikasgassen.

Koopvaardijofficier

Kapitein Victorien Erussard kwam op het idee om zijn milieuvriendelijke, zelfvoorzienende Energy Observer te bouwen in de jaren dat hij als koopvaardijofficier werkte. “Zeeschepen die op fossiele brandstoffen varen stoten zoveel roetdeeltjes uit, dat ik in feite continu boven op een giffabriek zat te werken. En dan te bedenken dat 20% van de bunkerolie wordt gestookt om olie te transporteren. Alle oude energiebronnen bij elkaar maken zelfs 43% uit van de maritieme goederenstroom.”

Tekst loopt door onder foto

Een kolossaal vrachtschip op waterstof naar Shanghai of Los Angeles laten varen, dat is voorlopig nog een brug te ver, maar de Fransen willen met hun Energy Observer wel aantonen dat vervoer met waterstofschepen niet beperkt hoeft te blijven tot stadsgrachten. Na met het demonstratievaartuig eerst Franse kustplaatsen en het Middellandse Zeegebied te hebben bezocht, trekken ze nu langs Noord-Europese bestemmingen om schone scheepvaart te promoten en hopelijk nieuwe kennis te vergaren.

Oceanwings

Amsterdam is volgens de Fransen een belangrijke halteplaats omdat ‘Nederland uit vrije wil een duidelijke route naar hernieuwbare energieën volgt en de risicovolle exploitatie van zijn aardgasreserves de rug toekeert’. Erussard en zijn crew willen in Amsterdam niet alleen knowhow op het gebied van groene energie opslorpen, maar laten er hun schip bovendien equiperen met een extra snufje: twee roterende vleugels voor het opwekken van windenergie. Samen met de zonnepanelen waarmee de oppervlakte van de Energy Observer reeds is bekleed, zorgen die twee zogenoemde ‘Oceanwings’ dat het vaartuig zelfstandig waterstof kan aanmaken uit zeewater.

Erussard heeft hoge verwachtingen van de Oceanwings, die het energieverbruik van zeeschepen volgens simulaties met wel 42% zouden kunnen verlagen. ‘Een belangrijk cijfer als je weet dat 90% van de wereldhandel over zee gaat.’

Na Amsterdam vaart de Energy Observer naar Hamburg en Sint-Petersburg. Via het Witte Zeekanaal wordt vervolgens koers gezet naar Spitsbergen. “Niet per se om ijsberen te filmen”, zegt expeditieleider en documentairemaker Jérôme Delafosse, “maar om te tonen dat Spitsbergen het Ground Zero van de klimaatverandering is. De mens is de aarde aan het verwoesten, maar samen met de vele pioniers die we op onze reis ontmoeten, kunnen we laten zien dat de mens óók in staat is om zelf het tij te keren.”

De Fransen willen in zes jaar tijd 101 halteplaatsen bezoeken in vijftig landen. Volgende zomer staat tijdens de Olympische Spelen een bezoek aan Tokio gepland en daarna is Amerika aan de beurt.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/containerschip-op-waterstof-bien-sur/feed/ 6
Klanten van Shell kunnen hun CO2-uitstoot gaan compenseren https://www.fluxenergie.nl/klanten-van-shell-kunnen-hun-co2-uitstoot-gaan-compenseren/ https://www.fluxenergie.nl/klanten-van-shell-kunnen-hun-co2-uitstoot-gaan-compenseren/#comments Mon, 08 Apr 2019 12:23:59 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64685 Staatsbosbeheer en Shell gaan de komende 12 jaar samenwerken om ruim 5 miljoen bomen te planten in Nederlands bos. Shell investeert daarvoor in totaal 17,4 miljoen euro in het Buitenfonds. Naast deze investering biedt Shell klanten vanaf volgende week de mogelijkheid om hun eigen CO2-uitstoot voor het verbruik van brandstof te compenseren. Vanaf 17 april kunnen klanten die een Shell-station bezoeken CO2-neutraal rijden.

Klanten van Shell-tankstations krijgen vanaf volgende week de mogelijkheid om hun eigen CO2-uitstoot te compenseren. Dat kan door per liter benzine, diesel of LPG 1 eurocent extra te betalen. Het bedrag gaat naar projecten in Peru en Indonesië. Daar worden bomen geplant om de uitstoot van CO2 te compenseren.

Het programma maakt volgens Shell onderdeel uit van de strategie om de wereldwijde klimaatverandering aan te pakken, inclusief het adresseren van de uitstoot van CO2 die ontstaat wanneer klanten haar producten gebruiken. Shell is van plan om hier de komende drie jaar 300 miljoen dollar in te investeren.

“Er is geen kant-en-klare oplossing voor de klimaatverandering. Het vereist een transformatie van de wereldwijde energiehuishouding, van elektriciteitsopwekking tot industrie en transport”, zegt Ben van Beurden, CEO van Shell. “Shell zal haar bijdrage leveren. Investeren in natuurlijke ecosystemen is een van de stappen die we zetten in de transitie naar een CO2-armere toekomst. Dit komt bovenop onze bestaande inspanningen, die uiteenlopen van het verminderen van de CO2-intensiteit van onze olie- en gasactiviteiten tot investeringen in hernieuwbare energiebronnen.”

Belangrijke bijdrage

Het planten van bomen levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van CO2 in de atmosfeer, stelt Sylvo Thijsen, Directeur Staatsbosbeheer. “Bomen spelen een grote rol in het klimaatvraagstuk,” stelt Thijsen. “Niet alleen de aanplant van meer bomen in Nederland is belangrijk, maar ook het duurzaam gebruik van hout zorgt ervoor dat CO2 lang wordt vastgelegd. Daarnaast zijn bomen en bossen belangrijk voor het woon-, werk-, en leefklimaat van heel veel mensen. Ze zorgen voor verkoeling in steden en zijn belangrijk voor het behoud van biodiversiteit.”

Nederland kent momenteel nog geen gecertificeerd systeem van CO2-credits. Staatsbosbeheer en Shell zetten zich samen in om dit gecertificeerde systeem ook in Nederland te realiseren, zodat investeren in de Nederlandse natuur voor meer bedrijven interessant wordt.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/klanten-van-shell-kunnen-hun-co2-uitstoot-gaan-compenseren/feed/ 1
Rederij Doeksen stapt over op LNG voor nieuwe veerboten https://www.fluxenergie.nl/rederij-doeksen-stapt-over-op-lng-voor-nieuwe-veerboten/ https://www.fluxenergie.nl/rederij-doeksen-stapt-over-op-lng-voor-nieuwe-veerboten/#respond Fri, 05 Apr 2019 09:53:15 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64681 De nieuwe schepen ‘Willem de Vlamingh’ en ‘Willem Barentsz’ van Rederij Doeksen zullen wekelijks per truck gebunkerd worden met LNG. Beide schepen worden ingezet op de lijnen van Harlingen naar Vlieland en Terschelling.

Doordat de schepen LNG als brandstof gebruiken, worden de emissies fors gereduceerd. De vaartuigen komen binnenkort aan in Harlingen.

Bouw schepen

De schepen zijn in Vietnam gebouwd en zijn op dit moment onderweg naar Harlingen om afgebouwd te worden. Naar verwachting vinden de eerste overtochten later dit jaar plaats. Eens per week worden de schepen door Titan LNG van brandstof voorzien, middels drie trucks in Harlingen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/rederij-doeksen-stapt-over-op-lng-voor-nieuwe-veerboten/feed/ 0
Ministerie wil energieopwekking met zonnepanelen op stations verdubbelen https://www.fluxenergie.nl/ministerie-wil-dubbel-zoveel-energie-opwekken-met-zonnepanelen-op-stations/ https://www.fluxenergie.nl/ministerie-wil-dubbel-zoveel-energie-opwekken-met-zonnepanelen-op-stations/#respond Thu, 04 Apr 2019 11:55:00 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64672 Op de Nederlandse treinstations worden de komende jaren meer zonnepanelen geplaatst. Volgend jaar al moet de hoeveelheid zonne-energie die er wordt opgewekt, zijn verdubbeld tot twee miljoen kilowattuur. Dat maakte staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat vorige week bekend op de spoorvakbeurs RailTech Europe 2019 in Utrecht.

“We wekken nu al meer dan een miljoen kilowatt-uur op aan energie met zonnepanelen op stations. Tegen 2020 moeten dat er twee miljoen zijn,” aldus Van Veldhoven. Infrabeheerder ProRail wil tegen 2030 volledig energie-neutraal zijn en alle energie die het verbruikt zelf opwekken. Volgens de staatssecretaris zijn alle Nederlandse stations uitgerust met LED-verlichting. Verder benadrukt ze dat wind-energie ook belangrijk is voor de Nederlandse railsector. “Wind energie is nu al goed voor meer dan 18 miljard reizigerskilometers per jaar.”

Energie-neutraal station

ProRail startte in januari met de bouw van zijn eerste energie-neutrale station in Delft. Het project omvat onder meer de installatie van zonnepanelen op de daken. Het station moet volledig op zonne-energie gaan draaien. er is een investering mee gemoeid van 2,4 miljoen euro.

“We moeten onze treinen en spoornetwerk energie-efficient maken, of beter nog energie neutraal. En nu bouwen we in Delft het eerste energie-neutrale treinstation.”Op dit moment wordt de meeste zonne-energie opgewekt op het station van Eindhoven. Hier werden in december 2017 in totaal 1.900 zonnepanelen geïnstalleerd. Deze panelen kunnen jaarlijks 450 duizend kilowatt-uur opwekken. Dit volume is goed voor 60 procent van de totale energiebehoefte in het station van Eindhoven.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/ministerie-wil-dubbel-zoveel-energie-opwekken-met-zonnepanelen-op-stations/feed/ 0
‘Open haard is meest vervuilende verwarmingstechniek’ https://www.fluxenergie.nl/open-haard-is-meest-vervuilende-verwarmingstechniek/ https://www.fluxenergie.nl/open-haard-is-meest-vervuilende-verwarmingstechniek/#respond Wed, 03 Apr 2019 06:19:56 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64667 Uit een studie van onderzoeks- en adviesbureau CE Delft blijkt dat verwarming van woningen met open haarden 250 keer hogere milieuschadekosten heeft dan verwarming met moderne gasgestookte CV-toestellen. In de studie werden de milieuschadekosten ten gevolge van verschillende manieren van woningverwarming in Vlaanderen voor de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) onderzocht.

Over het algemeen blijkt dat verwarmingstechnieken die gebruik maken van hout veel hogere milieuschadekosten hebben dan technieken die gebruik maken van aardgas of stookolie. Ook de nieuwste houtgestookte toestellen voor ruimteverwarming – zoals gesloten houtkachels of ketels die op hout worden gestookt – hebben schadekosten die 5 tot 12 keer hoger zijn dan de milieuschadekosten van de schoonste gasgestookte CV-ketels. In tegenstelling tot open haarden worden deze modernere kachels en ketels wel steeds meer als hoofdverwarming gebruikt. Dit leidt tot gezondheidsschade en negatieve effecten voor natuur en gebouwen.

In het onderzoek is er op basis van bestaande literatuur naar schadekostenkengetallen en de nieuwste World Health Organization (WHO)-inzichten over de schadelijkheid van milieuvervuiling, een berekening gemaakt van de meest toepasselijke milieuschadekosten voor woningverwarming in Vlaanderen. De schadekosten van PM2,5, PM10 en NOx verschillen tussen stedelijk en landelijke omgeving, waarbij schadekosten in stedelijke gebieden hoger zijn dan die in het platteland. Dat komt door de hogere bevolkingsdichtheid in stedelijke gebieden.

De emissies van woningverwarming zijn zowel op het niveau van de individuele techniek als voor geheel Vlaanderen bepaald, rekening houdend met rendementen van verwarmingsinstallaties. De directe emissies komen uit de schoorsteen van de woning. Indirecte emissies komen vrij bij de productie van energiedragers, bijvoorbeeld methaan bij aardgaswinning en leiden ook tot schade buiten Vlaanderen. Emissies die binnen de woning ontstaan door open haarden/open kachels zijn niet meegenomen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/open-haard-is-meest-vervuilende-verwarmingstechniek/feed/ 0
ACM doet inval bij onderneming in de elektriciteitssector https://www.fluxenergie.nl/acm-doet-inval-bij-onderneming-in-de-elektriciteitssector/ https://www.fluxenergie.nl/acm-doet-inval-bij-onderneming-in-de-elektriciteitssector/#respond Tue, 02 Apr 2019 08:56:59 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64664 De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft eind maart een inval gedaan bij een onderneming in de elektriciteitssector vanwege mogelijke handel met voorkennis op de energiemarkt. De toezichthouder maakte niet bekend om welk bedrijf het gaat.

Er wordt bekeken of de onderneming het verbod op handel met voorkennis heeft overtreden. Een woordvoerder van de ACM wilde geen nadere details geven over het betreffende bedrijf. Als voorbeeld van voorkennis noemde hij een eigenaar van een energiecentrale die weet dat er onderhoudswerkzaamheden in zijn centrale aankomen, waardoor de stroomprijzen worden aangejaagd. Deze voorkennis moet tijdig en eerlijk worden gedeeld met andere marktpartijen.

De doorzoeking is onderdeel van het toezicht op de naleving van de Europese verordening REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency), dat tot de taken van de ACM behoort. Volgens de waakhond is het voor het eerst dat er op het gebied van REMIT in Nederland een inval plaatsvindt.

De inval is een eerste stap in het onderzoek naar mogelijke REMIT-overtredingen. Als de ACM tot de conclusie komt dat er overtredingen zijn begaan, dan krijgt de onderneming de kans haar kant van het verhaal te vertellen voordat eventueel een sanctie wordt opgelegd.

De maximale boete die de ACM kan opleggen is 900.000 euro of een percentage van de omzet. Volgens de zegsman van de toezichthouder zal het nog wel even duren voordat meer duidelijk wordt over de zaak. “Het doel is het vergroten van het vertrouwen in de werking van de energiemarkt”, aldus de woordvoerder.

(Bron: ANP)

]]>
https://www.fluxenergie.nl/acm-doet-inval-bij-onderneming-in-de-elektriciteitssector/feed/ 0
Groningen Seaports gaat offshore wind startups faciliteren vanuit Nijlicht in Eemshaven https://www.fluxenergie.nl/groningen-seaports-gaat-offshore-wind-startups-faciliteren-vanuit-nijlicht-in-eemshaven/ https://www.fluxenergie.nl/groningen-seaports-gaat-offshore-wind-startups-faciliteren-vanuit-nijlicht-in-eemshaven/#respond Mon, 01 Apr 2019 07:41:30 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64660 Groningen Seaports gaat een gedeelte van het kantorengebouw Nijlicht in de Eemshaven inrichten voor startups  die geïnteresseerd zijn in offshore wind gerelateerde bedrijvigheid.

Het havenbedrijf hoopt hiermee te bereiken dat jonge ondernemers (startups) uiteindelijk kiezen voor het opzetten van nieuwe bedrijvigheid specifiek in de Eemshaven. Deze haven heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot offshore wind haven.

Offshore wind

Voor dit initiatief werkt Groningen Seaports samen met Northern Netherlands Offshore Wind (NNOW), Economic Board Groningen (EBG) en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NOM Flinc, gespecialiseerd in de groei van startups.

Nijlicht krijgt zogenaamde MOI-werkplekken, onderdeel van de MOI Communitys. De locatie in de Eemshaven krijgt de naam MOI Offshore Wind (Maritime Offshore Innovation). Dit is mede een idee van EBG, waarbij men werkplekken in de regio wil stimuleren.

Community

‘Uit onderzoek blijkt dat startups, maar ook zogenaamde scale-ups, niet zozeer kiezen voor specifieke huisvesting/locatie, maar aangetrokken worden door de ‘community’ die hen geboden wordt met een specifiek doel, in dit geval de offshore wind’, aldus Groningen Seaports.

Startups die geïnteresseerd zijn kunnen rekenen op goedkope maar kwalitatief goede huisvesting in Eemshaven. Daarnaast biedt deelname vooral veel voordelen op het gebied van toegang tot de juiste personen in de wind gerelateerde bedrijvigheid in de Eemshaven en andere wind gerelateerde netwerken. De startups die zich in de incubator Nijlicht vestigen krijgen bovendien een plek in gerenommeerde accelerator programma’s.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/groningen-seaports-gaat-offshore-wind-startups-faciliteren-vanuit-nijlicht-in-eemshaven/feed/ 0
Samenwerking GROW en het ministerie van EZ en Klimaat https://www.fluxenergie.nl/samenwerking-grow-en-het-ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/ https://www.fluxenergie.nl/samenwerking-grow-en-het-ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/#respond Fri, 29 Mar 2019 12:36:09 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64656 Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een samenwerkingsovereenkomst met GROW getekend om de positie van windenergie op zee en van de Nederlandse windsector verder versterken.

Windenergie op zee speelt een belangrijke rol bij de verduurzaming van onze energievoorziening. Dit blijkt uit de diverse energie-akkoorden en rapporten over de energietransitie en de koers die is ingezet in het ontwerp Klimaatakkoord.

Offshore wind

GROW, het consortium van toonaangevende Nederlandse offshore wind industrie- en onderzoekpartners, werkt aan de benodigde innovaties om deze belangrijke rol in te kunnen vullen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunt GROW. “De Nederlandse offshore wind sector loopt met GROW op de troepen vooruit.” aldus Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat & Energie bij het ministerie van EZK.

GROW werkt aan de maatschappelijke opgave van de verduurzaming van de energievoorziening. Het voert een samenhangend programma van Research, Development & Demonstration (RD&D) uit, variërend van meer fundamenteel onderzoek, tot en met demonstratie of de uitrol van offshore windenergie innovaties. Onderzoeksvragen binnen het programma zijn bijvoorbeeld: Hoe kunnen windturbines eenvoudiger en tegen lagere kosten worden geïnstalleerd? Hoe kan de milieubelasting van bijvoorbeeld geluid, worden beperkt of zelfs worden voorkomen? Hoe kunnen onderhoudsactiviteiten zo effectief en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd?

Kennisdeling

Gaastra: “Door de intensieve samenwerking en kennisdeling binnen GROW met partijen uit de hele waardeketen van offshore wind, kunnen succesvolle innovaties relatief snel worden toegepast in de praktijk. Voor ons is GROW dan ook een interessante gesprekspartner waar we graag de samenwerking mee aangaan.”

Voorzitter van GROW Peter Terium: “Voor het halen van de energie- en klimaatdoelen moeten overheid, industrie, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties nog meer samenwerken. Dat begint bij innovatie. Deze overeenkomst helpt ons om het innovatie-tempo hoog te houden.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/samenwerking-grow-en-het-ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/feed/ 0
Zeehaven IJmuiden onderhoudshub voor windpark Hollandse Kust Zuid https://www.fluxenergie.nl/zeehaven-ijmuiden-onderhoudshub-voor-windpark-hollandse-kust-zuid/ https://www.fluxenergie.nl/zeehaven-ijmuiden-onderhoudshub-voor-windpark-hollandse-kust-zuid/#respond Thu, 28 Mar 2019 13:19:38 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64651 Vattenfall heeft ervoor gekozen om de zeehaven IJmuiden als uitvalsbasis te gebruiken voor de operationele en onderhoud activiteiten voor windpark Hollandse Kust Zuid 1&2. Als het park eenmaal gebouwd en in gebruik genomen is (uiterlijk 2023), gebeuren alle onderhouds- en beheer werkzaamheden die nodig zijn om het windpark operationeel te houden vanuit deze onderhoudshub.

Vattenfall en Zeehaven IJmuiden ontwikkelen hiervoor de benodigde faciliteiten in de IJmondhaven. In dit servicecentrum komt een kantoor om het personeel te huisvesten, een magazijn voor de reserve onderdelen en een werkplaats. Ook is er ruimte voor het creëren van aanlegplekken voor de onderhoudsboten (de zogenaamde crew transfer vessels (ctv’s)), die zullen worden gebruikt om het onderhoudspersoneel van en naar het windpark te varen. De verwachting is dat begin 2022 gestart wordt met de bouw ervan en dat er uiteindelijk zo’n 40 mensen zullen werken.

Eerste werkzaamheden

“We zijn net met de eerste werkzaamheden voor het windpark gestart”, licht Gijs Nijsten, ontwikkelmanager van het windpark uit. “Het is nog wat toekomstmuziek, want het zal nog een aantal jaren duren voordat het windpark er echt staat en stroom gaat leveren, maar dit is wel een hele belangrijke ontwikkeling. Zeker bij zo’n groot windpark is het van belang dat we een goede plek hebben van waaruit we ons werk kunnen doen om ervoor te zorgen dat dit windpark ook zo optimaal mogelijk gaat werken.”

Zeehaven IJmuiden is gekozen vanwege haar ligging ten opzichte van Hollandse Kust Zuid en andere toekomstige windparken. Vattenfall opereert momenteel ook al haar bestaande windpark NoordZee Wind vanuit deze haven en heeft daarmee dus ook al ruime ervaring in deze regio. De lange termijn visie van de haven rondom wind op zee, de flexibiliteit in ontwikkeling en de aanwezige infrastructuur en toeleveranciers in de omgeving hebben een belangrijke rol gespeeld bij deze keuze.

Duurzaam werken

Het servicecentrum wordt een duurzaam gebouw dat zoveel mogelijk zelfvoorzienend zal moeten worden. Op een groen dak komen zonnepanelen. Andere mogelijkheden waar nu naar gekeken wordt, zijn warmtepompen en andere energie neutrale toepassingen. Dat past bij de ambitie van Vattenfall om fossielvrij leven mogelijk te maken binnen één generatie.

Tegelijkertijd is een contract getekend met Windcat Workboats. Windcat is de marktleider op het gebied van Offshore vervoer van onderhoudspersoneel, gevestigd in IJmuiden. Met behulp van de boten van Windcat, is het mogelijk om de technici die het onderhoud gaan uitvoeren, naar het windpark te kunnen varen. Windcat Workboats werkt momenteel, samen met CMB Technologies, aan de ontwikkeling van een waterstof aangedreven boot. Naar verwachting zal deze optie in 2020 gereed zijn en zal Vattenfall als een van de eerste bedrijven gebruik gaan maken van deze boten.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/zeehaven-ijmuiden-onderhoudshub-voor-windpark-hollandse-kust-zuid/feed/ 0
Aedes: tarieven warmtenetten moeten dalen https://www.fluxenergie.nl/aedes-tarieven-warmtenetten-moeten-dalen/ https://www.fluxenergie.nl/aedes-tarieven-warmtenetten-moeten-dalen/#respond Thu, 28 Mar 2019 09:29:51 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64646 Zo’n 200.000 huurwoningen van woningcorporaties kunnen binnen drie jaar worden aangesloten op een bestaand warmtenet, blijkt uit een inventarisatie van Aedes, de overkoepelende organisatie van corporaties. Dat is financieel haalbaar bij een aanpak op grote schaal. Dan kan het tarief van warmtebedrijven namelijk dalen, zo is afgesproken.

“Maar voorlopig maken ze dat niet waar”, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder over de warmtebedrijven. Om de verduurzaming van huizen op te schalen en te versnellen is het project de Startmotor opgezet. Aanpak is om telkens tegelijk een groot aantal huizen in een wijk aan te sluiten op een warmtenet. Warmteaanbieders hebben toegezegd dat de prijs aanzienlijk kan zakken als dat planmatig gebeurt. Door een lager tarief worden de projecten financieel haalbaar, waarbij ook de overheid een bijdrage levert.

Norder is echter niet te spreken over het aanbod van de warmtebedrijven: “Voorlopig is het absoluut onvoldoende voor de overstap van gas naar warmte.” Hij pleit voor een landelijk kader voor de bijdrage van warmtebedrijven.

(Bron: ANP)

]]>
https://www.fluxenergie.nl/aedes-tarieven-warmtenetten-moeten-dalen/feed/ 0
Tweede Kamer begint reeks gesprekken over Klimaatakkoord https://www.fluxenergie.nl/tweede-kamer-begint-reeks-gesprekken-over-klimaatakkoord/ https://www.fluxenergie.nl/tweede-kamer-begint-reeks-gesprekken-over-klimaatakkoord/#comments Wed, 27 Mar 2019 07:07:18 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64642 De Tweede Kamer praat de komende weken uitvoerig met allerlei partijen die betrokken zijn bij het Klimaatakkoord. De eerste gesprekken staan woensdag op de rol, onder meer een toelichting door de deskundigen die de afgelopen maanden de kosten en baten van alle voorgestelde klimaatmaatregelen in kaart hebben gebracht.

Daarna schuift Ed Nijpels aan, de man onder wiens leiding de afspraken over een forse vermindering van de CO2-uitstoot in de komende decennia tot stand zijn gekomen. Over de financiering van het klimaatbeleid komt onder anderen topman Wouter Bos van de investeringsbank Invest-NL meepraten. Andere sprekers laten hun licht schijnen over zaken als draagvlak, innovatie en de gevolgen voor arbeidsmarkt en scholing.

Na woensdag staan nog vijf rondetafelgesprekken met in totaal tientallen gasten gepland, samen goed voor 26 uur vergadertijd. In elk gesprek worden de klimaatafspraken uit een specifieke sector toegelicht: industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw. De Tweede Kamer hield naar eigen zeggen niet eerder zoveel van zulke gesprekken over één onderwerp.

Het Klimaatakkoord moet nog definitief worden gesloten. Het kabinet studeert momenteel nog op de doorrekeningen van de voorgestelde maatregelen, die eerder deze maand naar buiten zijn gekomen. Duidelijk is al wel dat er aanvullende maatregelen komen om te voorkomen dat de energierekening voor huishoudens al te hard oploopt. Om dat mogelijk te maken gaan grote bedrijven een CO2-heffing betalen.

(Bron: ANP)

]]>
https://www.fluxenergie.nl/tweede-kamer-begint-reeks-gesprekken-over-klimaatakkoord/feed/ 1
Volop vacatures bij Essent door vraag naar duurzame energie https://www.fluxenergie.nl/volop-vacatures-bij-essent-door-vraag-naar-duurzame-energie/ https://www.fluxenergie.nl/volop-vacatures-bij-essent-door-vraag-naar-duurzame-energie/#respond Wed, 27 Mar 2019 07:04:24 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64633 Energiebedrijf Essent heeft de komende drie jaar maar liefst 1500 nieuwe werknemers nodig omdat er steeds meer vraag is naar duurzame energie. Het gaat daarbij vooral om monteurs en installateurs. Dat meldt De Telegraaf.

De servicepartnerbedrijven van Essent hebben op dit moment zo’n 2000 medewerkers. Nieuw personeel vinden is echter lastig. Volgens directeur Sander Leenders van de servicepartnerbedrijven van Essent is er slechts één kandidaat per twintig vacatures.

Het aantal huishoudens dat de intentie heeft om zonnepanelen aan te schaffen, het huis te isoleren of een warmtepomp te installeren neemt toe. Het energiebedrijf is daarom dringend op zoek naar onder meer installatiemonteurs, isolatiemonteurs, servicemonteurs, elektromonteurs en monteurs voor zonnepanelen. Essent gaat binnenkort van start met een campagne om personeel te bereiken en zoekt daarnaast ook in het buitenland naar geschikte kandidaten. Verder wordt gekeken naar vrouwen en zijinstromers.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/volop-vacatures-bij-essent-door-vraag-naar-duurzame-energie/feed/ 0
Nico de Vries nieuwe voorzitter Raad van Toezicht van HIER https://www.fluxenergie.nl/nico-de-vries-nieuwe-voorzitter-raad-van-toezicht-van-hier/ https://www.fluxenergie.nl/nico-de-vries-nieuwe-voorzitter-raad-van-toezicht-van-hier/#respond Wed, 27 Mar 2019 07:00:43 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64638 Voormalig BAM-topman Nico de Vries is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de klimaatstichting HIER. De Vries voegt zich in de Raad van Toezicht bij Pieter Boot (PBL) en Gerard van der Werf (Motivaction).

“We staan aan de vooravond van de energietransitie; van fossiel naar duurzaam. Die transitie moet met verstand gerealiseerd worden, maar vooral ook met vaart. HIER kan en moet dat proces op het niveau van mensen faciliteren: bij hen thuis, in hun woonplaats en op het werk”, aldus de kersverse voorzitter. HIER is een stichting die mensen in beweging brengt om iets te doen aan het klimaatprobleem. Het platform is de drijvende kracht achter onder andere HIER verwarmt, HIER opgewekt en de CO₂-Prestatieladder.

HIER opgewekt is het kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven. Er zijn inmiddels al bijna 500 burgercoöperaties in Nederland die samen genoeg zonne- en windstroom opwekken voor ruim 140.000 huishoudens. De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat organisaties helpt bij het op structurele wijze reduceren van CO2. Zo’n tachtig opdrachtgevers, waaronder ProRail, Rijkswaterstaat en diverse gemeenten, zetten de ladder in bij aanbestedingen en belonen daarmee bedrijven die CO2 reduceren met een fictieve korting op de inschrijfprijs.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nico-de-vries-nieuwe-voorzitter-raad-van-toezicht-van-hier/feed/ 0
EU-leiders ‘streven’ klimaatneutraal Europa na https://www.fluxenergie.nl/eu-leiders-streven-klimaatneutraal-europa-na/ https://www.fluxenergie.nl/eu-leiders-streven-klimaatneutraal-europa-na/#respond Tue, 26 Mar 2019 09:25:35 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64625 De Europese milieuministers moeten intensiever gaan werken aan een ambitieuze langetermijnstrategie voor 2020 waarin klimaatneutraliteit wordt “nagestreefd.” De EU-regeringsleiders stellen dat in de eindverklaring van hun voorjaarstop. Een poging van een tiental lidstaten – waaronder Nederland – om 2050 als streefjaar in de tekst te krijgen sneuvelde, onder meer door Duits en Pools verzet.

Bij een strategie moeten “specifieke” kenmerken van lidstaten worden meegewogen. De tekst verwijst met name naar landen in het oosten van Europa die het niet haalbaar achten om de uitstoot van broeikasgassen als CO2 over 30 jaar op nul te krijgen. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de concurrentiekracht van de Europese industrie, staat in de verklaring.

“Met deze compromistekst zal niemand gelukkig zijn’’, aldus een hoge EU-diplomaat. Wel wordt opnieuw de noodzaak erkend om “wereldwijd” meer te doen tegen de opwarming van de planeet, vooral gezien de gevolgen als dat meer dan 1,5 graden is. Het Europees Parlement riep de lidstaten deze maand op de uitstoot van broeikasgassen uiterlijk in 2050 naar nul te brengen.

(Bron: ANP)

]]>
https://www.fluxenergie.nl/eu-leiders-streven-klimaatneutraal-europa-na/feed/ 0
Draadloos snelladen voor elektrische taxi’s in Oslo https://www.fluxenergie.nl/draadloos-snelladen-voor-elektrische-taxis-in-oslo/ https://www.fluxenergie.nl/draadloos-snelladen-voor-elektrische-taxis-in-oslo/#respond Tue, 26 Mar 2019 09:01:45 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64628 De Noorse hoofdstad Oslo krijgt als eerste ter wereld een draadloos systeem voor het snel opladen van elektrische taxi’s. De taxi’s worden opgeladen terwijl ze zich op de standplaats bevinden.

Het systeem bestaat uit platen die in de weg bij taxistandplaatsen worden geplaatst. Met inductie wordt de stroom naar ontvangers in de taxi’s geleid. Hiermee wordt het probleem omzeild dat er bij een vast punt moet worden opgeladen. De taxi’s worden opgeladen terwijl ze in de rij staan. En dat proces gaat gewoon door als ze langzaam optrekken naar het voorste punt van de standplaats.  

Zo gaat er dus geen tijd verloren met het opladen, want dat gebeurt terwijl de chauffeurs doen wat ze altijd doen op de standplaats: wachten op de volgende klant. Het zoeken naar een beschikbare laadpaal is daardoor ook niet meer nodig. En in tegenstelling tot nu stoten de taxi’s tijdens het wachten geen schadelijke stoffen meer uit, aldus Fortum.

Uitstootvrij in 2023

Het systeem wordt gerealiseerd door energiebedrijf Fortum, de stad Oslo en het Amerikaanse Momentum Dynamics. In Oslo moeten alle taxi’s in 2023 uitstootvrij zijn, wat nog twee jaar eerder is dan in bijvoorbeeld Amsterdam. Het draadloze systeem voor snelladen moet die overgang naar elektrisch rijden zo soepel mogelijk laten verlopen. 

De taximarkt wordt in dit verband als een startpunt gezien. Volgens de bedenkers van het systeem is hiermee een manier gevonden waarbij taxiondernemers geen tijd meer verliezen aan het opladen van hun elektrische taxi’s, waardoor ze veel aantrekkelijk in het gebruik worden. Het systeem kan in principe wereldwijd worden uitgerold en biedt ook mogelijkheden voor draadloos snelladen van andere voertuigen dan taxi’s.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/draadloos-snelladen-voor-elektrische-taxis-in-oslo/feed/ 0
Renault start test met bidirectioneel laden in Utrecht https://www.fluxenergie.nl/renault-start-test-met-bidirectioneel-laden-in-utrecht/ https://www.fluxenergie.nl/renault-start-test-met-bidirectioneel-laden-in-utrecht/#respond Mon, 25 Mar 2019 15:40:59 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64614 Groupe Renault start een grootschalige proef met bidirectioneel laden. Hierbij wordt het laden en ontladen van de autobatterij aangepast aan de behoeften van de gebruiker en aan de beschikbaarheid van elektriciteit in het net. De technologie heeft als bijzonderheid dat de lader in de voertuigen is ingebouwd. Daardoor is er slechts een eenvoudige aanpassing aan de bestaande laadpunten nodig.

Vijftien exemplaren van de Renault ZOE met deze technologie worden gedurende 2019 in Europa ingezet om samen met partners een toekomstig aanbod van omkeerbare laadstroom samen te stellen en de markt voor te bereiden. De tests zijn onder meer van start gegaan in Utrecht met een systeem dat ontwikkeld is door We Drive Solar. Binnenkort zijn ook Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Zweden en Denemarken aan de beurt.

“Bidirectioneel laden is een belangrijke pijler van de intelligente elektrische ecosystemen van Groupe Renault en past perfect binnen onze doelstelling om de energietransitie te steunen en elektrische mobiliteit voor iedereen toegankelijk te maken”, vertelt Gilles Normand van de Franse autofabrikant. “Groupe Renault heeft voor in het voertuig ingebouwde technologie gekozen om hiermee de kosten van de laadpunten te beperken en zodoende een ontwikkeling op industriële schaal mogelijk te maken. Alleen een dergelijke grootschalige toepassing kan een duidelijke positieve impact hebben op zowel de integratie van hernieuwbare energie als op de kosten voor onze klanten en het elektriciteitsnet.”

Voordelen

Bij bidirectioneel laden, ook omkeerbaar laden of vehicle-to-grid genoemd, wordt het laden en ontladen van de autobatterij aangepast aan de behoeften van de gebruiker en aan de beschikbaarheid van elektriciteit in het net. De batterij wordt maximaal opgeladen als het aanbod van elektriciteit groter is dan de vraag, vooral tijdens pieken in de productie van hernieuwbare energie.

De voertuigen kunnen ook elektriciteit aan het elektriciteitsnet terugleveren als er pieken in het verbruik zijn. De elektrische voertuigen kunnen op deze manier als tijdelijke opslag van energie dienen en zo een belangrijke stimulans zijn voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Op deze manier kan het elektriciteitsnet optimaal van de lokale productie van hernieuwbare energie profiteren en worden de kosten van de infrastructuur gereduceerd. Klanten profiteren op hun beurt van goedkopere en groenere energie. Bovendien hebben zij financieel voordeel doordat zij energie aan het elektriciteitsnet leveren.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/renault-start-test-met-bidirectioneel-laden-in-utrecht/feed/ 0
Nederlands-Duitse samenwerking nodig voor behalen klimaatdoelen https://www.fluxenergie.nl/nederlands-duitse-energiesamenwerking-noodzakelijk-voor-klimaatdoelen/ https://www.fluxenergie.nl/nederlands-duitse-energiesamenwerking-noodzakelijk-voor-klimaatdoelen/#respond Mon, 25 Mar 2019 14:08:15 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64618 Een rapport van The Hague Centre for Strategic Studies stelt meer samenwerking voor op het gebied van energieonderzoek tussen Nederland en Duitsland om de energietransitie snel en kosteneffectief uit te kunnen voeren.

Het rapport pleit voor een Nederlandse equivalent van de Duitse langetermijnvisie en strategisch coherente beleidsbenadering op het gebied van energieonderzoek. Een aanpak die niet onderhevig is aan politieke wisselingen van de wacht. Om de samenwerking tussen beide landen te versterken, beveelt het rapport het oprichten van een permanent Nederlands-Duits energie-prioriteitenprogramma aan.

Nederland en Duitsland delen ambitieuze klimaatdoelen en hebben een gemeenschappelijk belang bij een versnelde en goedkopere opschaling van de energietransitie. Gedeelde strategische belangen voor zowel Duitsland als Nederland op het gebied van onderzoek en ontwikkeling zijn onder andere warmte, waterstof, e-mobiliteit en opslag.

Het bilaterale prioriteitenprogramma zou in eerste instantie met EU-geld gefinancierde en grensoverschrijdende energieprojecten op bilateraal niveau voort kunnen zetten. Dit aan de hand van middelen uit nationale energieprogramma’s en op basis van de beste kennis en kunde in zowel Nederland als Duitsland.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nederlands-duitse-energiesamenwerking-noodzakelijk-voor-klimaatdoelen/feed/ 0
Energie speelt prominente rol in provinciale verkiezingsprogramma’s https://www.fluxenergie.nl/energie-speelt-prominente-rol-in-provinciale-verkiezingsprogrammas/ https://www.fluxenergie.nl/energie-speelt-prominente-rol-in-provinciale-verkiezingsprogrammas/#respond Wed, 20 Mar 2019 09:39:40 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64611 De overgrote meerderheid van de politieke partijen heeft volop oog voor duurzame energie in de provinciale verkiezingsprogramma’s. Dat blijkt uit een scan van de uitspraken over energie en klimaat in 97 programma’s. “Er valt echt wat te kiezen op het gebied van de energietransitie,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Dat is goed, want provincies spelen een grote rol in het versnellen van de energietransitie, onder andere via het Klimaatakkoord.”

In 84 van de 98 verkiezingsprogramma’s wordt benadrukt dat er ruimte moet komen voor duurzame energie. Zonnepanelen moeten daarbij vooral op daken komen, windenergie moet worden opgewekt in clusters en op zee. De helft van de partijen doet één of meer concrete voorstellen voor verschillende vormen van duurzame energieproductie. Negen programma’s zeggen juist dat hier géén ruimte voor gemaakt moet worden.

57 van de 98 provinciale verkiezingsprogramma’s benoemen expliciet provinciale ambities op het gebied van energie en klimaat. Zeeland ziet kansen voor getijde-energie. Het geven van een stem aan burgers in de transitie krijgt volop aandacht. 65 verkiezingsprogramma’s zijn positief over energiecoöperaties. In Friesland noemen alle onderzochte partijen de energiecoöperaties. 37 programma’s noemen het belang van communicatie naar burgers. Ruim de helft hiervan geeft hier concrete plannen voor.

Groene energie

Gelderland en Groningen springen eruit als provincies waar veel aandacht is voor energie- en klimaatbeleid. In Zeeland, Limburg en Drenthe leeft groene energie minder. In Groningen zien zes van de zeven partijen heil in waterstof. Opvallend concrete uitspraken zijn er onder andere in Noord-Brabant: D66 wil 100.000 Brabantse elektrische voertuigen in 2023, en de VVD wil een pilot voor het energieneutraal maken van tien woonwijken en vijf bedrijventerreinen waarbij ondernemers de kans krijgen hun innovaties in de praktijk te brengen.

In Overijssel wil het CDA minimaal honderd wijken energieneutraal maken in samenwerking met Enexis en Cogas. PvdA en VVD willen in Noord-Holland een klimaatambassadeur aanstellen om de samenwerking aan te jagen. D66 Zuid-Holland pleit voor het hergebruiken van CO2, als grondstof in de kassen, als bindmiddel in beton en om een vorm van plastic te produceren. De ChristenUnie wil dat alle vervoer in Zuid-Holland CO2-uitstootvrij wordt. GroenLinks Utrecht pleit voor honderd windmolens in 2025.

Provinciaal energiebedrijf

De SP in Groningen wil een provinciaal energiebedrijf oprichten, waarbij de winsten worden aangewend voor onder andere publieke zonnepanelen waar Groningers van meeprofiteren. De PVV in Limburg wil geen windmolens erbij, met uitzondering van buurtgedragen coöperatieve initiatieven.

De NVDE vlooide 98 verkiezingsprogramma’s na. Per provincie zijn de vijf partijen geselecteerd die nu het grootste zetelaantal hebben. Als de vijfde en de zesde partij een gelijk zetelaantal hadden, is die zesde ook meegenomen. Daarnaast hangen de Provinciale Statenverkiezingen sterk samen met de samenstelling van de Eerste Kamer en hebben daarmee dus invloed op het landelijke klimaatbeleid. Om die reden zijn ook de landelijke coalitiepartijen meegenomen en de indieners van de Klimaatwet. In iedere provincie is dus sowieso meegenomen: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP. Bovendien is het Forum voor Democratie meegenomen in de provincies waar zij bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen meer dan twee procent van de stemmen haalde.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/energie-speelt-prominente-rol-in-provinciale-verkiezingsprogrammas/feed/ 0
Driekwart zonnepanelen verkocht vóór opening zonnepark Maassluis https://www.fluxenergie.nl/driekwart-zonnepanelen-verkocht-voor-opening-zonnepark-maassluis/ https://www.fluxenergie.nl/driekwart-zonnepanelen-verkocht-voor-opening-zonnepark-maassluis/#respond Wed, 20 Mar 2019 06:50:13 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64606 Wethouder Gerard van der Wees van Maassluis opent donderdag een nieuw zonnepark op bedrijventerrein De Dijk in de Zuid-Hollandse gemeente. Het park moet eraan bijdragen dat de gemeente in 2040 CO2-neutraal is. De belangstelling onder de inwoners van Maassluis blijkt groot, voor opening is 75 procent van de zonnepanelen in het zonnepark verkocht.

Het park bestaat uit 853 zonnepanelen en heeft een vermogen van 0,25 MW. Energieleverancier Vrijopnaam bouwt en exploiteert het zonnepark Maassluis. De locatie ligt volop in de zon, aan het water en iets verhoogd. Deze ligging met veel zon en koelte is ideaal voor de productie van zonnestroom.

Eén van de afspraken tussen de gemeente Maassluis en Vrijopnaam is dat inwoners tot 6 weken na opening van het zonnepark exclusiviteit hebben om een zonnepaneel te kopen. Bovendien krijgen zij de eerste twee zonnepanelen gratis. Tot 1 mei kunnen mensen hun interesse kenbaar maken en een offerte aanvragen.

Bas Wijnen, directeur Vrijopnaam: “Iedereen kan meedoen. Juist ook mensen die zich geen zonnepanelen op hun dak kunnen permitteren. De eerste twee zonnepanelen in het park zijn gratis en je bent niet verplicht meer te kopen.” Wethouder Gerard van der Wees vult aan. “Je kunt daarmee je inwoners de gelegenheid geven om op een dergelijke manier deel te nemen aan de energietransitie. En op die manier ook een voordeel te kunnen halen.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/driekwart-zonnepanelen-verkocht-voor-opening-zonnepark-maassluis/feed/ 0
Extra CO2-besparing door slim laden elektrische auto’s https://www.fluxenergie.nl/extra-co2-besparing-door-slim-laden-elektrische-autos/ https://www.fluxenergie.nl/extra-co2-besparing-door-slim-laden-elektrische-autos/#respond Tue, 19 Mar 2019 07:48:34 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64602 Het slim opladen van elektrische auto’s levert grote voordelen op. Dat blijkt uit het rapport ‘Slim laden must have bij groei elektrisch vervoer’, dat door CEO Peter Vermaat van Enexis is overhandigd aan Staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Door slim te laden ontstaan er minder pieken op het elektriciteitsnet, minder CO2-uitstoot en vallen de laadkosten lager uit. In het onderzoek is gekeken naar de mogelijkheid om auto’s zo duurzaam mogelijk en zo gespreid mogelijk te laden. Wanneer automobilisten gebruikmaken van slim laden, kunnen zij tientallen euro’s besparen. Het onderzoek is in opdracht van Enpuls uitgevoerd door CE Delft en APPM met bijdragen van ElaadNL en de Hogeschool van Amsterdam.

Het uitgangspunt van de studie is de situatie in 2030 voor elektrisch rijden en duurzame energie, zoals geschetst in het Klimaatakkoord op hoofdlijnen van juli 2018. Het voorspelde aantal elektrische auto’s in 2030 zorgt voor een significante CO2-reductie ten opzichte van auto’s op fossiele brandstoffen. Door deze auto’s op het ‘gewenste moment’ op te laden, kan die besparing verder oplopen. In het model dat gebruikt is bij de doorrekening is ervan uitgegaan dat de auto’s niet extra lang aan de laadpaal staan. Alleen met het tijdstip van laden is geschoven.

Deels fossiele energiemix

Als alle elektrische auto’s normaal opgeladen worden, is de verwachting dat de piekvraag op het elektriciteitsnet met bijna 50 procent groeit (van 6,5 GW naar 9 GW). Op jaarbasis vertegenwoordigt het opladen van deze auto’s dan nog een CO2-uitstoot van 1,6 Megaton, vanwege elektriciteitsproductie met een deels fossiele energiemix.

In het scenario, waarbij alleen gekeken wordt naar het zo duurzaam mogelijk laden van auto’s, wordt de uitstoot met 19 procent verlaagd. Hierbij ontstaan er echter extra pieken in het elektriciteitsnet (2,9 GW ten opzichte van normaal laden). De noodzakelijke investeringen in de elektriciteitsnetten om deze pieken aan te kunnen zijn dusdanig hoog, dat de maatschappelijke kosten hoger zijn dan de baten.

Wanneer het opladen zo veel mogelijk wordt gespreid op basis van de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnetwerk, wordt de CO2-uitstoot met 11 procent verlaagd en wordt de piek op het elektriciteitsnet gereduceerd (met 2 GW ten opzichte van normaal laden). Het directe kostenvoordeel van deze scenario’s is respectievelijk €42 tot €50 per elektrische auto per jaar op de bruto energieprijs.

Grootschalige toepassing

In de praktijk worden de positieve effecten van de onderzochte scenario’s voor slim opladen nog niet grootschalig toegepast, vanwege beperkingen in de wetgeving. Hoe eerder slim laden grootschalig toegepast mag worden, hoe groter de winst voor maatschappij, klimaat en de elektrische rijder. Daarnaast bevelen de onderzoekers onder andere aan om de markteffecten te onderzoeken door te sturen op energieprijs, andere laadstrategieën en effecten op additionele investeringen in duurzame energieproductie.

Peter Vermaat, CEO van Enexis Groep: ”Elektrificeren van vervoer levert een significante bijdrage in het verminderen van de CO2-uitstoot. Een betrouwbare infrastructuur is noodzakelijk om deze vorm van mobiliteit te faciliteren. Investeren in de netten blijft altijd noodzakelijk, maar door innovaties als slim laden kunnen onnodige investeringen vermeden worden. Daardoor kunnen we ervoor zorgen dat de energievoorziening naast betrouwbaar en duurzaam ook betaalbaar blijft.”

“Slim laden blijkt een ‘no regret’ bij de introductie van elektrisch rijden”, gaat Harm-Jan Idema, managing consultant elektrisch vervoer bij APPM, verder. “Het maakt elektrisch rijden nog schoner en voordeliger. We verwachten dat een dynamische vorm van slim laden nog meer voordelen heeft, door vraag en aanbod van energie optimaal op elkaar af te stemmen. Ongewenste effecten zoals pieken op het net worden dan ook vermeden. Voor implementatie is juiste samenwerking tussen alle betrokken partijen belangrijk, zodat een elektrische rijder ook weet wat hij of zij kan verwachten.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/extra-co2-besparing-door-slim-laden-elektrische-autos/feed/ 0
ECN: Klimaatakkoord kan ruim 70.000 banen creëren https://www.fluxenergie.nl/ecn-klimaatakkoord-kan-ruim-70-000-banen-creeren/ https://www.fluxenergie.nl/ecn-klimaatakkoord-kan-ruim-70-000-banen-creeren/#respond Mon, 18 Mar 2019 08:27:02 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64598 Volgens Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) komen er door het Klimaatakkoord per saldo 39.000 tot 72.000 voltijdsbanen bij in 2030. Voor elke verloren baan in fossiele sectoren (kolen, olie) komen er zeven klimaatbanen terug.

“Het Klimaatakkoord creëert een bloeiende economie, met volop klimaatbanen. Extra inzet is nodig voor (technische) opleidingen, werving en bij- en omscholing. Zo kunnen we de transitie uitvoeren en de werkgelegenheidskansen grijpen. Het is ook belangrijk om werknemers in de fossiele sector een goede toekomst te bieden,” zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De NVDE gaf ECN (onderdeel van TNO) opdracht voor het rapport ‘Verkenning werkgelegenheidseffecten van klimaatmaatregelen’.

Werkgelegenheid

In totaal komt er 42.000 tot 78.000 FTE aan nieuwe werkgelegenheid door het klimaatakkoord. Daar tegenover staat een verlies van 6.000 tot 11.000 FTE in de olie- en kolensector. De meeste klimaatbanen zitten in de projectontwikkeling, bijvoorbeeld van duurzame energie en energie-infrastructuur; in de bouw en installatie, bijvoorbeeld voor aardgasvrije gebouwde omgeving; en voor de levering van materiaal en aanvullende diensten voor de energietransitie, ook in mobiliteit. Daarnaast ontstaat er werk voor bediening en onderhoud, maar valt er ook werk weg bij de fossiele energievoorziening.

Het rapport is gebaseerd op het technisch streefbeeld uit de PBL-analyse van september 2018 van het Voorstel voor Hoofdlijnen van een Klimaatakkoord uit juli 2018. Dit streefbeeld is voldoende om de doelen te halen en is daarmee een goede basis. De discussie gaat vooral nog over de maatregelen om daar te komen. De doorrekening van het Ontwerp-Klimaatakkoord van 13 maart 2019 laat zien dat we dicht in de buurt komen van dit streefbeeld wanneer de afspraken voldoende worden uitgewerkt. De eventuele extra effecten van bepaalde beleidsmaatregelen zijn niet onderzocht. De NVDE verwacht niet dat dit een substantieel ander beeld zou geven voor de totale werkgelegenheid, omdat de effecten van de technische maatregelen al zijn verwerkt en het positieve effect op de werkgelegenheid zo groot is.

Mensen vinden

‘Het klimaatakkoord is een grote kans voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid. Tegelijkertijd hebben veel bedrijven in onze sector nu al grote moeite om voldoende mensen te vinden: energiebedrijven, netbeheerders, projectontwikkelaars, isolatiebedrijven en installateurs van zonnepanelen en warmtepompen. Daarom moeten we investeren in de invulling van die klimaatbanen en daarbij een goede toekomst bieden aan mensen die hun baan in de fossiele sector verliezen’ aldus Olof van der Gaag.

Voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland: ‘We hebben véél meer technici nodig met green skills. Die kunnen we alleen opleiden als er meer aandacht en geld komt voor het technisch beroepsonderwijs. Wij bieden mensen die hun baan kwijtraken graag een nieuwe start in de groene, duurzame economie. Als je de overstap maakt naar de technische sector, levert je dat gegarandeerd werk op. Met een vast contract, géén flexbaan.’

]]>
https://www.fluxenergie.nl/ecn-klimaatakkoord-kan-ruim-70-000-banen-creeren/feed/ 0
100.000 Zeeuwse huishoudens krijgen stroom uit getijdenenergie https://www.fluxenergie.nl/100-000-zeeuwse-huishoudens-krijgen-stroom-uit-getijdenenergie/ https://www.fluxenergie.nl/100-000-zeeuwse-huishoudens-krijgen-stroom-uit-getijdenenergie/#comments Fri, 15 Mar 2019 15:13:50 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64593 Voor het jaar 2025 heeft ‘Zeeland Tidal Power’ de intentie tot samenwerking uitgesproken en daarmee de ambitie neergelegd om 100 megawatt aan getijdenenergie op te wekken in Zeeland. Het samenwerkingsverband ‘Zeeland Tidal Power’ bestaat uit Hillebrand, Istimewa, DELTA Energie, PZEM, Zeeuwind en Tocardo.

Energie uit getijden is een vorm van duurzame energieopwekking met een enorme wereldwijde export-potentie. De stroming in zeewater, veroorzaakt door de verandering in het getij, zet getijdenturbines (‘onderwaterwindmolens’) aan het draaien en deze turbines zetten de draaiende beweging om in stroom. De  voordelen van getijdenenergie zijn de geringe impact op het milieu, de onzichtbaarheid van de turbines, de enorme beschikbare capaciteit en vooral de voorspelbaarheid van de energieopwekking.

In Nederland is Zeeland de enige provincie met land in zee. Daarom past getijdenenergie goed bij deze provincie. De kennis die hier opgedaan wordt, kan over de hele wereld in andere deltagebieden gebruikt worden. Met deze samenwerking wordt tevens de lokale maakindustrie gestimuleerd. Daarnaast bereikt men een jaarlijkse reductie van de CO2-uitstoot van 140.000 ton. Met de realisatie van 100 megawatt kan getijdenenergie een bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland.

Zeeland Tidal Power

Istimewa voert momenteel ook onderhoudswerkzaamheden uit aan de kering op ‘Electrical & Instrumentation’ gebied. De staalbouwer Hillebrand heeft als core business one off complexe staalconstructies bouwen
voor infrastructurele projecten en offshore constructies. De ambitie van 100 megawatt gespreid over de komende jaren zal direct resulteren in werkzaamheden voor de vestigingen Middelburg en Vlissingen, door de ligging aan (open)vaarwater worden de getijdencentrales over water getransporteerd en geïnstalleerd.

Frank Verhagen, CEO van PZEM: “PZEM neemt de duurzaam opgewekte energie uit de turbine af via een zogenoemde Power Purchase Agreement, een PPA. Een PPA is een belangrijke overeenkomst, omdat de houder van de PPA, PZEM is dit geval, garant staat voor afname van de hernieuwbare energie en het balanceren van de voorspelbare productie van de getijdencentrales. Op deze manier draagt PZEM bij aan het realiseren van de doelstellingen in de transitie naar een volledig hernieuwbare energievoorziening. ”

Roel Meijerink, CEO van DELTA Energie: “Wij leveren met ons product DELTA Puur Zeeuws Groen groene stroom die volledig in Zeeland is opgewekt. De stroom uit de huidige getijdencentrale in de Oosterscheldekering zit daar al in. We bouwen het aandeel getijdenstroom in DELTA Puur Zeeuws Groen graag verder uit.”

Tocardo heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van een degelijke getijdentechnologie en is klaar voor de verdere uitrol met deze partners. “Sinds 2016 draait een eerste getijdencentrale in de Oosterschelde. In de afgelopen twee jaar is er een uitgebreide monitoring verricht in de Oosterschelde, hierbij is gekeken naar omgevingseffecten op bodembescherming, de impact op de Oosterscheldekering, stroming-reductie, zandhonger en ecologie. De resultaten zijn zeer positief. Van bescherming tegen water tot het halen van energie uit water – het beste van twee werelden komt hier bijeen”, aldus Hans van Breugel, CEO van Tocardo.

Exportpotentie en overheid

Door de kennisopbouw in Nederland te vergroten wordt het fundament gelegd voor grootschalige export. Om de 100.000 huishoudens te kunnen voorzien van duurzame stroom uit getijdenenergie is de steun van de overheid essentieel. Een ringfenced SDE met een specifieke innovatiesubsidie voor de
100 MW getijdenstroom is daarin een belangrijk instrument. Met deze eerste stap vanuit de overheid gezet, kan Zeeland Tidal Power zich richting de financiers en investeerders sterker profileren.

Voor een volledige uitrol van het 100 MW plan zal het samenwerkingsverband afhankelijk zijn van Rijkswaterstaat. Het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor dit 100 MW plan, te allen tijde rekening houdend met de primaire taak van de Deltawerken, is daarin een eerste prioriteit.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/100-000-zeeuwse-huishoudens-krijgen-stroom-uit-getijdenenergie/feed/ 1
Shell en Eneco dingen mee naar windpark op zee https://www.fluxenergie.nl/shell-en-eneco-dingen-mee-naar-windpark-op-zee/ https://www.fluxenergie.nl/shell-en-eneco-dingen-mee-naar-windpark-op-zee/#respond Fri, 15 Mar 2019 06:27:13 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64582 Shell, Eneco en Van Oord dingen mee bij de aanbesteding van de bouw en exploitatie van de Nederlandse offshorewindparken Hollandse Kust (zuid) III en IV. Die komen op ongeveer 20 kilometer voor de kust van Den Haag te liggen.

Volgens de bedrijven, die al langer actief zijn op dit vlak, is de specifieke geografische ligging van Nederland ideaal voor het opwekken van windenergie op zee. De samenwerking gaat via het consortium Witwind. Samen denken de partijen Hollandse Kust (zuid) III en IV in 2023 in gebruik te kunnen nemen. De windparken krijgen naar verwachting een geïnstalleerd vermogen van in totaal ongeveer 760 megawatt. Dit is genoeg om ongeveer 1 miljoen huishoudens van groene energie te voorzien.

Voor Shell zou het binnenhalen van het project, waarover geen financiële details naar buiten worden gebracht, het derde Nederlandse windproject op zee worden. “Shell wil een actieve rol spelen in de energietransitie in Nederland”, benadrukt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. Van Oord is naar eigen zeggen betrokken bij de bouw van alle Nederlandse windparken op zee tot nu toe. Voor Eneco zou dit het vierde project zijn.

Bron: ANP

]]>
https://www.fluxenergie.nl/shell-en-eneco-dingen-mee-naar-windpark-op-zee/feed/ 0
Verdeling van lasten klimaatmaatregelen wordt ‘eerlijker’ https://www.fluxenergie.nl/verdeling-van-lasten-klimaatmaatregelen-wordt-eerlijker/ https://www.fluxenergie.nl/verdeling-van-lasten-klimaatmaatregelen-wordt-eerlijker/#respond Thu, 14 Mar 2019 15:30:54 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64590 Bedrijven moeten meer gaan betalen voor de klimaatmaatregelen, burgers juist minder. Dat maakt de verdeling eerlijker. Deze boodschap bracht premier Mark Rutte na het bekend worden van de doorrekening van de Nederlandse klimaatplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB).

“Wat er voor mij, voor de coalitie, het kabinet uitspringt: dan is het van belang dat er meer balans komt, dat er een eerlijkere verdeling komt”, zei Rutte tijdens een persconferentie woensdag. “We zien dat de lasten, bijvoorbeeld in de energierekening, op dit moment teveel bij de huishoudens terecht komen en dat de verdeling tussen de burgers en de bedrijven eerlijker moet. Dat betekent dat ik hier nu al wil uitspreken dat we de belasting op de energierekening aanzienlijk gaan verlagen en dat we de belasting voor bedrijven gaan verhogen.”

Zijn reactie op de CO2-reductie is tweeledig. “Als je kijkt naar waar de planbureaus mee komen, dan moet je aan de ene kant vaststellen dat het nog niet genoeg is. Maar als je er door je oogharen naar kijkt, dan kun je ook vaststellen dat het wel kan lukken.”

Één doel

Rutte reageert op het doorrekenen van de Nederlandse klimaatplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). Eerstgenoemde berekende vooral of de plannen daadwerkelijk leiden tot de beoogde CO2-reductie, laatstgenoemde keek voornamelijk naar de kosten voor burgers en het bedrijfsleven.

Het Klimaatakkoord heeft één doel: om klimaatverandering tegen te gaan moeten we in Nederland in 2030 bijna de helft (49 procent) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Het gaat om 48,7 megaton CO2-equivalenten. Onderzoekers rekenen met een equivalent omdat dat duidelijker is. Er zijn immers meer broeikasgassen dan CO2.

Onzekerheden

De reductie wordt volgens het PBL waarschijnlijk niet gehaald. In de slechtste situatie wordt het 31 megaton CO2-equivalenten, in het beste geval 52 megaton. Maar dat laatste is waarschijnlijk te rooskleurig. “Het ontwerp-akkoord kan leiden tot grote stappen in de energietransitie, maar er is nog veel werk aan de winkel”, schrijven de onderzoekers. “Er moeten (politieke) keuzes gemaakt worden waarmee onzekerheden over het precieze effect van de voorgestelde maatregelen afnemen.”

De grootste reductie wordt bereikt in de elektriciteitssector: tussen 18,3 en 21,0 megaton. De sector met daarna de grootste reductie is de industrie: tussen de 6,0 en 13,9 megaton. Maar het doel van 14,3 megaton wordt niet gehaald.

Biobrandstoffen

Ook in de mobiliteit is er met sprake van een forse emissiereductie: tussen de 4,2 en 8,0 megaton. Het doel van 7,3 megaton is dus te halen. Ook hier is de bandbreedte groot, erkennen de onderzoekers. “Dat komt door onzekerheid over de snelheid waarmee het aantal elektrische personenauto’s in Nederland zal toenemen, de mate van inzet van biobrandstoffen en de omvang van stedelijke zones voor zero-emissies van het goederenvervoer.”

Het CPB berekende de plannen door op financiële gevolgen. De rekenmeesters namen ook beleid mee dat al in de pijplijn zit. Ook zonder ontwerp-klimaatakkoord liggen er budgettaire, lasten- en inkomenseffecten in het verschiet, is de redenatie.

De overheidsuitgaven in het totale klimaat- en klimaatbeleid worden verhoogd met 4,4 miljard euro in 2030, concluderen de onderzoekers. Het totale klimaat- en energiebeleid verzwaart volgens hen de collectieve lasten met 5,2 miljard euro, waarvan 3,0 miljard euro voor gezinnen, 2,0 miljard euro voor bedrijven en 0,2 miljard euro voor het buitenland. Bedrijven zullen veel van die kosten doorberekenen aan burgers, verwacht het CPB.

Lage inkomensgroepen

Het totale klimaat- en energiebeleid tot en met 2030 leidt er volgens hen toe dat het gemiddelde inkomen van burgers achteruit gaat: 1,3 procent ten opzichte van 2018. Lagere inkomens gaan er tot en met 2030 meer op achteruit dan hogere inkomens. De achteruitgang voor de laagste inkomensgroep bedraagt 1,8 procent, voor de hoogste inkomensgroep gaat het om 0,8 procent.

De automotive-wereld reageert kritisch op de plannen. Ook als na 2030 elektrisch en emissieloos rijden de nieuwe norm wordt, blijven tankstations nog heel lang nodig, stelt BOVAG-voorzitter Bertho Eckhardt in reactie op het doorrekenen van de plannen. Het gehele wagenpark is volgens hem na 2030 nog lang niet elektrisch. De auto thuis of op het werk opladen kan in veel gevallen niet, dus ook daar heeft het tankstation een rol.

Eckhardt geeft aan dat het omslagpunt waarop elektrisch of emissievrij rijden leidend wordt zeker bereikt wordt, al is lastig te voorspellen wanneer. Wel benadrukt hij dat het zonder hulp van de overheid voor veel mensen ook de komende jaren lastig blijft die overstap te maken. Hoe dan ook blijft het tankstationnetwerk in Nederland nodig, betoogt de BOVAG-voorzitter. Als in 2030 alle nieuwverkochte auto’s uitstootvrij zijn, is er immers nog een enorm wagenpark waar dat niet voor geldt.

Waterstof

Bovendien is ook op langere termijn voor de deur opladen niet voor iedereen weggelegd. Het huidige fijnmazige netwerk van ruim vierduizend tankstations biedt dan volgens de BOVAG uitkomst, zeker zodra het mogelijk wordt om binnen een paar minuten een accu ‘vol te tanken’. Eckhardt: “Dan kan het opladen van een accu net zo normaal worden als het volgooien van een tank, hetgeen straks overigens ook waterstof kan zijn. Ook op deze ontwikkelingen bereiden we onze leden met een tankstation al voor.”

Ook de RAI Vereniging kwam met een reactie. In Nederland zijn de komende vijf jaar nog niet voldoende elektrische auto’s beschikbaar om de gezamenlijke CO2-doelen te realiseren, stelt de brancheorganisatie. De RAI wil CO2-besparing voor veel meer automobilisten mogelijk maken en dringt naast elektrisch, het volledig potentieel van CO2-vrije en zuinige technologieën wordt benut. Aansluiten bij het aanbod in Europa is hierbij erg van belang.

Gevarieerd aanbod

“Het Kabinet wil dat er in 2030 nieuw alleen nog maar emissievrije auto’s worden verkocht”, zegt Steven van Eijck, voorzitter sectie Personenauto’s RAI Vereniging. “Binnen deze kaders moest de Mobiliteitstafel tot een akkoord komen. Vanuit Europees perspectief is dat gewoon niet haalbaar. Komende jaren breiden de fabrikanten hun productiecapaciteit op grote schaal uit. In 2030 is daardoor ongeveer 30 procent van alle geproduceerde auto’s volledig elektrisch. Het huidige klimaatplan sluit daar niet bij aan.”

Van Eijck pleit onder meer voor verjonging van het wagenpark met andere elektrische en CO2-zuinige modellen. Daarmee kunnen de eerste vijf jaar worden overbrugd: “Daarna is er een voldoende breed en gevarieerd aanbod van waterstof- en batterij-elektrische auto’s op de Nederlandse markt beschikbaar.”

Met medewerking van Vincent Krabbendam

]]>
https://www.fluxenergie.nl/verdeling-van-lasten-klimaatmaatregelen-wordt-eerlijker/feed/ 0
NewMotion netwerk bestaat uit ruim 100.000 laadpunten https://www.fluxenergie.nl/newmotion-netwerk-bestaat-uit-ruim-100-000-laadpunten/ https://www.fluxenergie.nl/newmotion-netwerk-bestaat-uit-ruim-100-000-laadpunten/#respond Thu, 14 Mar 2019 06:35:15 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64576 NewMotion, Europees expert op het gebied van elektrisch laden, is de grens van 100.000 laadpunten in haar roaming- netwerk gepasseerd. Het is de eerste marktpartij in Europa die deze mijlpaal bereikt. 

NewMotion heeft nu het grootste roaming-netwerk van Europa dat uit meer dan 100.000 laadpunten in 28 landen bestaat. Het bedrijf werkt samen met meer dan 200 ‘roaming partners’ in Europa. Deze samenwerkingen zorgen ervoor dat elektrische rijders overal en altijd kunnen laden in 28 landen. Thuis, op het werk en onderweg.

Laadpassen

Momenteel zijn er meer dan 170.000 NewMotion-laadpassen in gebruik. Deze laadpas biedt internationale facturering met gespecificeerde btw-tarieven per land aan. Dat draagt bij aan een transparante en toegankelijke laadervaring van bedrijven en particulieren.

NewMotion-directeur Sytse Zuidema: “We zijn nu bijna tien jaar actief op de markt voor e-mobility en dat maakt het bereiken van deze mijlpaal extra bijzonder. Ons belangrijkste doel is om de ervaring van elektrische rijders voortdurend te verbeteren, onder meer door ons netwerk in Europa uit te breiden.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/newmotion-netwerk-bestaat-uit-ruim-100-000-laadpunten/feed/ 0
Stedin verkoopt Joulz aan Britse investeerder https://www.fluxenergie.nl/stedin-verkoopt-joulz-aan-britse-investeerder/ https://www.fluxenergie.nl/stedin-verkoopt-joulz-aan-britse-investeerder/#respond Wed, 13 Mar 2019 10:22:52 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64579 Stedin Groep verkoopt zijn onderdeel Joulz aan de Britse investeerder 3i Infrastructure. De activiteiten van Joulz passen niet langer binnen de werkzaamheden en strategie van het netwerkbedrijf, meldt Stedin. De investeerder neemt de aandelen over voor een bedrag van 310,4 miljoen euro.

Het is de bedoeling dat 3i Infrastructure in het tweede kwartaal van 2019 de nieuwe eigenaar wordt. Marc van der Linden, algemeen directeur van Stedin Groep: “We zijn blij dat we een krachtige nieuwe eigenaar gevonden hebben voor Joulz. Een van de belangrijkste punten tijdens het zoeken naar een nieuwe eigenaar was dat de werkgelegenheid voor de 150 medewerkers behouden blijft. In 3i Infrastructure hebben we die gevonden. Ook klanten kunnen blijven rekenen op de professionele dienstverlening van Joulz.”

Nieuwe eigenaar

“Joulz is een mooie toevoeging aan onze portefeuille”, vertelt Richard Laing, bestuursvoorzitter van 3i Infrastructure, over de overname. “Joulz heeft nu al een sterke positie in de Nederlandse markt en wij zien nog genoeg potentie voor verdere groei. Zeker nu de energietransitie in Nederland versnelt en het gebruik van duurzame energie toeneemt.”

3i Infrastructure investeert met name voor de lange termijn in onder andere infrastructuurbedrijven en -activa. Het bedrijf heeft momenteel al een kantoor in Amsterdam. Ook bijvoorbeeld milieubedrijf Attero, optiek- en audioketen Hans Anders, fitness-keten Basic Fit en non-food discounter ActionAndere zijn in Nederland gevestigde bedrijven die onder in het portfolio van de Britse investeerder vallen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/stedin-verkoopt-joulz-aan-britse-investeerder/feed/ 0
Volkswagen brengt meer elektrische auto’s uit https://www.fluxenergie.nl/volkswagen-brengt-meer-elektrische-autos-uit/ https://www.fluxenergie.nl/volkswagen-brengt-meer-elektrische-autos-uit/#comments Wed, 13 Mar 2019 08:33:40 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64572 Volkswagen is van plan de komende jaren nog meer elektrische auto’s op de markt te brengen dan eerder gedacht. In de periode tot 2028 gaat het om bijna zeventig nieuwe modellen, terwijl het Duitse concern eerder vijftig types had gepland.

Dat betekent volgens Volkswagen dat er de komende tien jaar meer dan 22 miljoen elektrische voertuigen van de productiebanden zullen lopen, van een eerder geplande 15 miljoen auto’s. Volkswagen trekt de komende vijf jaar meer dan 30 miljard euro uit voor elektrisch maken van zijn vloot. In 2030 moet het aandeel elektrische voertuigen stijgen tot minstens 40 procent van de groep. Het bedrijf trekt ook miljarden uit voor bijvoorbeeld autonoom rijden en digitalisering.

Volkswagen houdt dinsdag zijn dag voor beleggers. Het bedrijf wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Volgens topman Herbert Diess zal Volkswagen radicaal veranderen en is de grootste autofabrikant van Europa volledig toegewijd aan de klimaatafspraken van Parijs.

Verlagen CO2-uitstoot

De onderneming uit Wolfsburg, met ook dochtermerken als bijvoorbeeld Skoda, Seat, Audi, Porsche en de truckmerken Scania en MAN, heeft als doelstelling om in 2025 de CO2-uitstoot van de vloot met 30 procent te verlagen in vergelijking met 2015. Dit jaar wordt de volledig elektrisch aangedreven Audi e-tron in productie genomen, gevolgd door de Porsche Taycan en andere modellen.

Volkswagen werkt daarnaast aan het verlagen van de uitstoot van al zijn fabrieken. Deze moet in 2025 met de helft zijn gereduceerd ten opzichte van 2010. Wereldwijd telt het bedrijf 123 productielocaties, voor een groot deel in Europa. De productiefaciliteit van Audi bij Brussel is bijvoorbeeld al volledig klimaatneutraal, aldus het concern. Verder gaat Volkswagen vierhonderd snellaadstations aanleggen lange grote Europese wegen en snelwegen in samenwerking met industriepartners. Daarvan komen er honderd in Duitsland. Tevens komen er 3.500 oplaadpunten op parkeerruimtes voor werknemers bij fabrieken.

Bron: ANP

]]>
https://www.fluxenergie.nl/volkswagen-brengt-meer-elektrische-autos-uit/feed/ 1
Rapport: spoor verwaarloosd in publiek debat over energietransitie https://www.fluxenergie.nl/rapport-spoor-verwaarloosd-in-publiek-debat-over-energietransitie/ https://www.fluxenergie.nl/rapport-spoor-verwaarloosd-in-publiek-debat-over-energietransitie/#respond Tue, 12 Mar 2019 06:13:36 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64564 Het spoor is een van de meest energie-efficiënte vervoersmodaliteiten voor goederen en passagiers, maar wordt vaak verwaarloosd in het publieke debat. Dat staat in een rapport van het International Energy Agency (IAE) en de internationale spoororganisatie UIC. Jacopo Tattini van IAE gaat dit rapport op woensdag 27 maart op RailTech Europe in Utrecht presenteren. 

In het rapport The Future of Rail wordt gewezen op de ‘blinde vlekken’ in het energiesysteem, factoren die meer aandacht verdienen van beleidsmakers. Uit de studie blijkt dat de transportsector verantwoordelijk is voor bijna een derde van de totale vraag naar energie, bijna twee derde van de vraag naar olie en bijna een kwart van de wereldwijde CO2-emissies door verbranding van brandstof.

Energietransitie

Veranderingen in transport zijn volgens de onderzoekers “fundamenteel voor het wereldwijd realiseren van energietransities”. Het spoor vervoert acht procent van het totaal aantal passagiers en zeven procent van het wereldwijde vrachtvervoer. Tegelijkertijd maakt het slechts twee procent van de totale vraag naar transportenergie uit, waaruit volgens IEA en UIC blijkt hoe efficiënt het spoor met energie omgaat.

“De spoorsector biedt substantiële voordelen voor de energiesector en het milieu”, licht operationeel directeur Fatih Birol. van IAE toe. ” Door het gebruik van een divers aantal energiebronnen kan het spoor ertoe bijdragen dat het energieverbruik van transport als geheel vermindert en de uitstoot van CO2 en lokale fijnstof omlaag gaat.”

Studie International Energy AgencyHet rapport wijst uit dat het spoor op een efficiënte wijze met energie omgaat. Bron: IEA.

Energievoordelen spoor

The Future of Rail omvat een basisscenario waarin de positie van het spoor in 2050 op het gebied van energie-efficiënte wordt geschetst op basis van aangekondigde beleidslijnen, voorschriften en projecten. Daarnaast geeft het rapport een High Rail-scenario weer om de energie- en milieuvoordelen van het vervoer van passagiers en goederen duidelijk te maken. Hoewel het High Rail-scenario ongeveer om zestig procent meer investeringen vergt dan in het basisscenario zal de wereldwijde luchtvervuiling en vraag naar olie door deze maatregelen dalen.

Het rapport bevat een specifieke focus op India. Het passagiersvervoer per spoor is in India sinds 2000 met bijna tweehonderd procent toegenomen. De constructie van de eerste hogesnelheidslijn is gestart en de totale lengte van het metronetwerk gaat verdrievoudigen. Daarnaast worden in 2020 twee spoorgoederencorridors in gebruik genomen. “Spoor is een belangrijke levensader van India en speelt een unieke sociale en economische rol”,  aldus Birol.

Opkomende economieën

De onderzoekers verwachten dat de behoefte naar efficiënter, sneller en schoner met name in opkomende economieën zoals India de komende jaren zal toenemen. Veel mensen zijn vanwege de snelheid en flexibiliteit echter nog geneigd om het vliegtuig en de eigen auto te pakken. Hogere inkomens leiden er daarnaast toe dat het goederenvervoer de komende jaren zal toenemen.

Jacopo Tattini van de International Energy Agency presenteert woensdag 27 maart het rapport The Future of Rail op de internationale conferentie over Energiezuinig rijden op het Spoor in de Jaarbeurs Utrecht. Bezoek de conferentiewebsite voor meer informatie.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/rapport-spoor-verwaarloosd-in-publiek-debat-over-energietransitie/feed/ 0
Eneco-dochter WoonEnergie neemt klanten Robin Energie over https://www.fluxenergie.nl/eneco-dochter-woonenergie-neemt-klanten-robin-energie-over/ https://www.fluxenergie.nl/eneco-dochter-woonenergie-neemt-klanten-robin-energie-over/#respond Mon, 11 Mar 2019 15:20:00 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64569 Eneco-dochter WoonEnergie neemt alle klanten over van Robin Energie, de energieleverancier uit Veenendaal die eind februari failliet werd verklaard. Dat is Eneco overeengekomen met de curator die het faillissement afwikkelt.

Dankzij de overname krijgen de circa 25.000 klanten van Robin Energie voortaan energie geleverd van WoonEnergie, een dochterbedrijf van Eneco met een ervaring in de levering van energie aan de sociale huursector.

Kwetsbare groep

Hans Peters, Chief Customer Officer Eneco: ‘Robin Energie richtte zich in het bijzonder op mensen in de schuldhulpverlening, die vaak onder toezicht staan van een bewindvoerder. Het gaat om een kwetsbare groep consumenten die extra aandacht vraagt van een energieleverancier. WoonEnergie heeft veel ervaring met mensen in de schuldhulpverlening en is ook ingericht om deze doelgroep extra aandacht en ondersteuning te kunnen geven.’

Maarten J.R. Jansen, curator bij De Advocaten van Van Riet in Utrecht: ‘We hebben ons in de afgelopen tijd ingespannen om de klanten van Robin Energie bij een goede partij onder te brengen. Wij hebben op een plezierige wijze samengewerkt met Eneco en we hebben er alle vertrouwen in dat de klanten van Robin Energie bij haar in goede handen zijn’.

De bestaande klanten van Robin Energie worden binnen enkele dagen door WoonEnergie geïnformeerd over deze overname en wat het voor hen betekent. Eneco maakt geen financiële details van deze overname bekend.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/eneco-dochter-woonenergie-neemt-klanten-robin-energie-over/feed/ 0
Nieuwe energielabels huishoudapparaten in 2021 https://www.fluxenergie.nl/nieuwe-energielabels-huishoudapparaten-in-2021/ https://www.fluxenergie.nl/nieuwe-energielabels-huishoudapparaten-in-2021/#respond Mon, 11 Mar 2019 14:12:30 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64562 Huishoudelijke apparaten als koelkasten, (af)wasmachines, monitors, wasdrogers en lampen krijgen vanaf maart 2021 een overzichtelijker energielabel. De indeling van de bekende gekleurde labels wordt veranderd zodat consumenten in de winkel en online sneller kunnen zien hoe hoog het energieverbruik is.

De huidige ‘verwarrende en complexe’ categorieën A+, A++ en A+++ worden geschrapt, zo werd twee jaar geleden beklonken. De Europese Commissie heeft maandag de nieuwe zuinigheidsschaal van A tot en met G gepresenteerd. Afhankelijk van het apparaat komen er ook pictogrammen met informatie over bijvoorbeeld waterverbruik of geluidsniveau bij.

Online databank

Consumenten kunnen een online databank raadplegen om de energie-efficiëntie van producten te vergelijken. Die database is ook toegankelijk via zogeheten QR-codes en komt dit jaar beschikbaar.

Huishoudens kunnen met behulp van de nieuwe labels fors besparen op energiekosten, stellen milieuorganisaties. Het nieuwe systeem zou volgens Brussel ertoe moeten leiden dat tegen 2030 een jaarlijkse energiebesparing wordt behaald die gelijkstaat aan het verbruik van België en Luxemburg samen.

Bron: ANP

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nieuwe-energielabels-huishoudapparaten-in-2021/feed/ 0
‘Zuid-Holland moet versneld overschakelen op duurzame waterstof’ https://www.fluxenergie.nl/zuid-holland-moet-versneld-overschakelen-op-duurzame-waterstof/ https://www.fluxenergie.nl/zuid-holland-moet-versneld-overschakelen-op-duurzame-waterstof/#respond Fri, 08 Mar 2019 04:00:13 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64550 De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team van externe deskundigen.

Duurzame – oftewel emissievrije – waterstof is onder meer geschikt om industriële processen van warmte te voorzien, als grondstof voor onder andere de chemische en petrochemische industrie, het is bruikbaar als transportbrandstof en zal op termijn de fossiele energie vervangen die op dit moment in de haven wordt verwerkt en doorgevoerd naar de internationale markt.

Jaap Smit, commissaris van de Koning, nam het advies ‘Naar een groene waterstofeconomie in Zuid-Holland; een visie voor 2030’ op 5 maart in het Provinciehuis in ontvangst. Aansluitend kregen de leden van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, namens het adviesteam tekst en uitleg van TU Delft-hoogleraar Ad van Wijk.

De potentie is groot, volgens het rapport. Waterstof kan worden ingezet als energiedrager in de industrie, mobiliteit, in de gebouwde omgeving voor met name de piekvoorziening, glastuinbouw en voor balancering van het elektriciteitsnet. De aanleg van een transportnetwerk voor waterstof van productielocaties naar gebruikers is een publieke taak, vinden de adviseurs.

Groene en blauwe waterstof

Met het oog op de klimaatdoelstellingen is zogeheten ‘groene’ waterstof, het streven. Elektriciteit uit zon en wind wordt steeds goedkoper, komt in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar in binnen- en buitenland en laat zich moeilijk op grote schaal opslaan. Dat maakt de productie van waterstof met behulp van elektrolyse aangedreven door groene elektriciteit een interessante optie voor de gewenste energietransitie. Fossiele ‘grijze’ waterstof uit aardgas wordt op dit moment al ingezet als grondstof voor de industrie.

In de overgangsfase van ‘grijs’ naar ‘groen’ zal ook ‘blauwe’ waterstof nodig zijn, vanwege de grote volumes die nodig zijn en de noodzaak om klimaatdoelstellingen te halen. Deze waterstof wordt gemaakt uit aardgas, waarbij de vrijkomende CO2 niet in de lucht verdwijnt, maar wordt afgevangen en opgeslagen of hergebruikt. Import van duurzame waterstof zal echter noodzakelijk zijn om in de energievraag van Zuid-Holland te voorzien en om de op- en overslagfunctie van de haven van Rotterdam als economische sector te behouden.

Gedeputeerde Han Weber (Energie): “Het advies laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Na de vierkiezingen, bij de onderhandelingen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten, zal hier ongetwijfeld stevig over worden gediscussieerd. Want het betekent ook versneld afscheid nemen van een fossielgebaseerde economie.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/zuid-holland-moet-versneld-overschakelen-op-duurzame-waterstof/feed/ 0
Zonnewegdek Spijkenisse en Haarlemmermeer smaakt naar meer https://www.fluxenergie.nl/zonnewegdek-spijkenisse-en-haarlemmermeer-smaakt-naar-meer/ https://www.fluxenergie.nl/zonnewegdek-spijkenisse-en-haarlemmermeer-smaakt-naar-meer/#respond Thu, 07 Mar 2019 15:50:17 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64555 Hij leidt niet alleen mensen van A naar B, maar wekt ook nog eens zonne-energie op: de SolaRoad. De ontwikkelaars zetten flinke stappen op weg naar grootschalige toepassing. Donderdag gingen twee teststukken voor zwaar verkeer officieel open: 100 meter busbaan langs de N218 in Spijkenisse en 50 meter parallelweg langs de N232 in Haarlemmermeer. Dit smaakt naar meer, stelden betrokkenen enthousiast vast bij de openingshandeling in Spijkenisse.

Er hangt een hoop positieve energie in het kantoor van IBDL, importeur en distributeur van elektronica, gelegen op een steenworp afstand van de SolaRoad-busbaan langs de N218 in Spijkenisse. Politici en initiatiefnemers strooien met lovende woorden. Niet alleen over het stuk zonnewegdek overigens, ook over IBDL zelf. Het is het eerste gasloze bedrijf van Spijkenisse. De panden zijn uitgerust met meer dan 1200 zonnepanelen en zeven warmtepompen. En voor elektrische auto’s zijn achttien laadpunten en een snellader beschikbaar.

Lokaal bedrijfsleven

“Ik ben supertrots”, zegt Elisabeth Post (VVD), gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor mobiliteit tegen een bomvol zaaltje vol hoogwaardigheidsbekleders. “De samenwerking met alle betrokken partijen is heel fijn. Samen kom je verder, zeker wat de energietransitie betreft.”

“Het is niet alleen een kwestie van samenwerken met overheden en kennispartners”, stelt Floor Vermeulen (VVD), gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland voor verkeer en vervoer, even later. “Ook belangrijk is: kijken hoe we het lokale bedrijfsleven erbij kunnen betrekken.”

Nog meer positieve energie. “De potentie van deze technologie is veel groter dan dit stukje weg”, vertelt Paul de Krom, voorzitter van de raad van bestuur van TNO. Arian de Bondt, directeur van Strukton Civiel Regio West, die na hem op het podiumpje klimt: “Met Nederlands fabricaat gaan we de wereld veroveren.”

Doeleinden

Hoe begon het ook alweer? De eerste 70 meter SolaRoad werd in 2014 in gebruik genomen. De panelen liggen in een fietspad in Krommenie, Noord-Holland. Later volgden fietspaden op andere plekken: het Franse dorp Etampes, vlakbij Parijs en Blauwestad in Groningen onder andere. En nu dus Spijkenisse en Haarlemmermeer. Hier is de SolaRoad geschikt gemaakt voor zwaar verkeer. Het zonnewegdek is een initiatief van de provincie Noord-Holland, TNO en Strukton Civiel.

De verwachte elektriciteitsopbrengst per 100 meter zonnewegdek ligt nu rond de 30.000 kWh per jaar

De SolaRoad is simpel gezegd een weg met geïntegreerde zonnecellen. Die vangen zonlicht op en zetten dit om in elektriciteit, wat weer voor de meest uiteenlopende doeleinden gebruikt kan worden: bijvoorbeeld wegverlichting, verkeersinstallaties, elektrische auto’s en huishoudens.

De verwachte elektriciteitsopbrengst per 100 meter zonnewegdek ligt nu rond de 30.000 kWh per jaar, stellen de ontwikkelaars. Zou eenderde van het totale Nederlandse wegennet (140.000 km) omgebouwd worden tot zonnewegdek, dan levert dat volgens hen genoeg elektriciteit op voor 9 miljoen auto’s.

Ontzettend spannend

De SolaRoad is de eerste in z’n soort, maar er gebeurt meer op het snijvlak van duurzaamheid en mobiliteit. Zo is de N211 tussen Poeldijk en Den Haag eind vorig jaar omgebouwd tot de eerste CO2-negatieve weg van Nederland. CO2-negatief houdt in dat er meer CO2 wordt gecompenseerd dan dat er vrijkomt tijdens de renovatie en gedurende de levensduur van de weg.

En aan de oostzijde van de snelweg A50 in Uden verrees afgelopen maanden een geluidscherm met daarin tweezijdige zonnepanelen. Minister Cora van Nieuwenhuizen opende het innovatieve project afgelopen 18 februari.

Meedoen aan de start start in Krommenie was “ontzettend spannend”, zegt Post terugblikkend tegen de zaal. “Het is belastinggeld, je moet het wel goed besteden. Tegelijk vinden we: we moeten meewerken aan de energietransitie. En marktpartijen hebben dan soms dat laatste zetje nodig.”

Anders dan een fiets

Maar het is helemaal goed gekomen. De proef met de SolaRoad bij Krommenie levert waardevolle resultaten op, meldden de betrokken partijen onlangs nog. De energieopbrengst is hoger dan aanvankelijk verwacht, het wegdek functioneert als een gewoon wegdek en hij blijkt prima te beheren. Ten aanzien van de technologie zijn ook belangrijke lessen geleerd. Zo hebben een aantal schades aan de toplaag van het fietspad geleid tot gerichte verbetering.

Nu is het dus tijd voor een volgende stap: kijken of de SolaRoad ook werkt voor zwaar verkeer. “Het is ontzettend spannend wat het oplevert”, zegt Post. “Zwaar verkeer is echt wel wat anders dan een fiets.” Maar dat ook dit goedkomt, daar heeft ze alle vertrouwen in. Met een kwinkslag: “Zoals Pippi Langkous zei: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.”

Geen last

De provincies Noord- en Zuid-Holland willen ervaring opdoen met het beheer, onderhoud en in de toekomst ook aanbesteding van zonnewegdekken. Het mes snijdt aan twee kanten: ze beheren vele kilometers aan wegen en staan voor een grote duurzaamheidsopgave. In de SolaRoad komen deze twee samen: hij leidt niet alleen mensen van A naar B, maar wekt ook nog eens zonne-energie op. En het grote voordeel: omgeving en weggebruikers hebben geen last van de panelen.

Deze drieslag is cruciaal om dit soort projecten van de grond te krijgen

TNO’er De Krom neemt Post’s plaats in en vertelt over de ingrediënten voor het succes. “Je hebt een paar dingen nodig: investeringen, kennis, samenwerking met partners: privaat, maar ook de overheid. Deze drieslag is cruciaal om dit soort projecten van de grond te krijgen. Én je hebt natuurlijk een langetermijnvisie nodig.”

Soepel

De Krom ziet het helemaal zitten. “Ik zou willen zeggen: de EU en zelfs de rest van de wereld ligt voor onze voeten. De potentie is vele malen groter dan we nu zien.” De Bondt van Strukton is het daar roerend mee eens. “Internationaal zien we interesse: de VS, het Midden-Oosten… We benutten onze bestaande contacten daar.”

Dan is het tijd voor de openingshandeling. Het zaaltje stroomt leeg richting een rode R-NET-bus die voor de deur geparkeerd staat. Als iedereen is ingestapt, rijdt de chauffeur een stuk over het zonnewegdek. Soepel, alsof het gewoon asfalt is. Midden op de weg stapt iedereen uit.

De Krom, Post, De Bondt, Vermeulen, en Igor Bal, wethouder ruimtelijke ordening en duurzaamheid van de gemeente Nissewaard drukken daarna, onder toeziend oog van alle aanwezigen, op een schakelaar. Op een tekstkar achter hen verschijnt: ‘SolaRoad Spijkenisse en Haarlemmermeer geopend’.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/zonnewegdek-spijkenisse-en-haarlemmermeer-smaakt-naar-meer/feed/ 0
Parlementaire enquête naar gaswinning in Groningen https://www.fluxenergie.nl/parlementaire-enquete-naar-gaswinning-in-groningen/ https://www.fluxenergie.nl/parlementaire-enquete-naar-gaswinning-in-groningen/#respond Wed, 06 Mar 2019 07:23:08 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64547 De Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe de overheid is omgegaan met de risico’s van de gaswinning in Groningen. Alle partijen in de Kamer steunen het voorstel van GroenLinks voor een zogenoemde parlementaire enquête, het zwaarste onderzoeksinstrument dat het parlement ter beschikking heeft.

De overheid sloot jarenlang de ogen voor de risico’s die kleven aan de gaswinning. Die veroorzaakte tal van aardbevingen in het winningsgebied, waardoor duizenden huizen en andere gebouwen beschadigd raakten. Pas vorig jaar besloot het kabinet op termijn helemaal te stoppen met het oppompen van gas in Groningen.

Kamerleden Tom van der Lee (GroenLinks) en Henk Nijboer (PvdA) stelden in december al voor een parlementaire enquête te houden over de gang van zaken. De coalitiepartijen hielden de boot toen nog af omdat zo’n diepgravend onderzoek de aandacht zou kunnen afleiden van de schadeafhandeling en de versterking van onveilige gebouwen in Groningen.

Onder ede

Van der Lee heeft het voorstel in overleg met de regeringspartijen aangepast. Pas als de schadeafhandeling en de versterking van de meest risicovolle woningen goed op gang zijn gekomen, zal de parlementaire enquête in gang worden gezet. Betrokkenen kunnen daarin verplicht en onder ede worden gehoord.

“Terwijl heel Nederland profijt heeft gehad van de opbrengst van de gaswinning, zitten veel Groningers nog dagelijks met schade of in nog niet versterkte huizen en leven velen van hen in grote onzekerheid”, aldus Van der Lee. Hij is blij dat betrokken personen, bedrijven en instanties zich nu in het openbaar moeten verantwoorden.

Zijn PvdA-collega Nijboer vindt een enquête noodzakelijk gezien de ernst van de situatie in Groningen. Matthijs Sienot van regeringspartij D66 spreekt van een belangrijke stap om het vertrouwen van de Groningers proberen terug te winnen’. Volgens hem zijn rond de gaswinning grove fouten’ gemaakt die grondig moeten worden onderzocht.

(Bron: ANP)

]]>
https://www.fluxenergie.nl/parlementaire-enquete-naar-gaswinning-in-groningen/feed/ 0
Eerste windpark op zee in aantocht waar bouwer zeebodem moet huren https://www.fluxenergie.nl/eerste-windpark-op-zee-in-aantocht-waar-bouwer-zeebodem-moet-huren/ https://www.fluxenergie.nl/eerste-windpark-op-zee-in-aantocht-waar-bouwer-zeebodem-moet-huren/#comments Tue, 05 Mar 2019 12:18:53 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64544 Het Rijk heeft de aanbesteding geopend voor de bouw van het eerste subsidievrije windpark op zee, waarbij de exploitant moet gaan betalen voor het gebruik van de zeebodem. De tender van het park, Hollandse Kust (zuid) III en IV, staat open tot en met donderdag 14 maart, zo meldt Nieuwsblad Transport

Het is de vierde aanbesteding voor de bouw van vijf offshore windparken van 700 Megawatt sinds het Energieakkoord in 2013 in werking trad. De nieuwe windenergie moet een forse bijdrage leveren aan het kabinetsbeleid om over te schakelen op schone elektriciteit.

Twee miljoen per jaar

Het park, dat uit twee delen van 350 Megawatt gaat bestaan, komt op ongeveer 22 kilometer voor de Noordzee-kust tussen Den Haag en Zandvoort. De locatie ligt voor ongeveer 70% binnen de Nederlandse twaalfmijlszone en voor dat deel moet betaald worden voor het gebruik van de zeebodem. Formeel gaat het om een ‘vergoeding recht van opstal’ van bijna twee miljoen euro per jaar. In de aanloopfase moet een ‘reserveringsvergoeding’ van drie ton per jaar worden afgedragen.

De windsector is tegen het kabinetsbeleid om exploitanten te laten betalen voor grondgebruik, maar minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft laten weten dat Nederland daartoe verplicht is op grond van Europese regelgeving. Voor zover bekend zijn er in Europa tot nu toe echter geen andere windparken gebouwd waar voor het gebruik van de zeebodem betaald moet worden.

Subsidievrije aanbieding

Moederbedrijf Vattenfall van het Nederlands Nuon heeft al laten weten een subsidievrije aanbieding te zullen uitbrengen. Het Zweedse bedrijf won vorig jaar ook de aanbesteding voor het park Hollandse Kust Zuid I en II, ‘s werelds eerste windpark waarbij de exploitant geen subsidie op de geproduceerde stroom krijgt. Wel neemt het Rijk alle kosten voor het aan land brengen van de stroom voor zijn rekening. Omdat die locatie verder in zee ligt, hoeft daar geen grondhuur betaald te worden.

De aankondiging van de Zweden betekent vrijwel zeker dat een eventuele tweede ronde, waarin de optie van subsidie wel wordt opgenomen, achterwege kan blijven. Wiebes houdt die mogelijkheid achter de hand voor het geval er geen subsidievrije biedingen binnen zouden komen.

Kostenbesparing

Vattenfall denkt een voorsprong op de concurrentie te hebben, doordat het de vergunning voor Hollandse Kust Zuid I/II al op zak heeft. ‘De schaalvoordelen van een combinatie van de twee projecten leveren een kostenbesparing op’, aldus Vattenfall-ceo Magnus Hall in een persbericht. De Zweedse groep heeft al voor 2,8 gigawatt productiecapaciteit voor stroom uit wind, waarvan 1,7 gigawatt op zee.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/eerste-windpark-op-zee-in-aantocht-waar-bouwer-zeebodem-moet-huren/feed/ 2
North Sea Port zet verder in op walstroom voor binnenvaart https://www.fluxenergie.nl/north-sea-port-zet-verder-in-op-walstroom-voor-binnenvaart/ https://www.fluxenergie.nl/north-sea-port-zet-verder-in-op-walstroom-voor-binnenvaart/#respond Tue, 05 Mar 2019 08:35:04 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64540 North Sea Port voorziet in walstroom voor binnenvaartschepen. Met twee nieuwe walstroomkasten in Gent wordt voortaan in Terneuzen én in Gent walstroom aangeboden. North Sea Port zet zo verder in op het verbeteren van de luchtkwaliteit in de haven.

Voor Gent zijn de walstroomkasten voor de binnenvaart een primeur. Aan het insteekdok van het Sifferdok zijn er twee kasten geïnstalleerd. Per laadpunt zijn er 4 poorten om stekkers op aan te sluiten. Op vrijdag 1 maart werden deze walstroomkasten officieel in gebruik genomen.

Walstroomkasten

In Terneuzen worden in maart ook nog twee nieuwe walstroomkasten geïnstalleerd aan de recent gebouwde Beurtvaartkade. Eén daarvan dient voor de binnenvaartschepen, de andere is ook te gebruiken door riviercruiseschepen. Hiermee zal North Sea Port in de loop van het voorjaar 23 walstroomkasten tellen met in totaal 80 aansluitpunten.

De walstroom in Gent en Terneuzen is 100% hernieuwbaar. Of er in de toekomst ook in Vlissingen walstroom wordt aangeboden, dat wordt momenteel op haalbaarheid bestudeerd.

Minder uitstoot en lawaai

De walstroomkasten laten binnenvaartschepen toe om hun dieselmotoren stil te leggen en elektriciteit vanaf de wal af te nemen. Hierdoor zorgt het schip voor betere luchtkwaliteit in de haven en de omliggende woonkernen, voor minder uitstoot van CO2 en stof, en voor minder lawaai.

Binnenvaartschippers kunnen makkelijk walstroom afnemen. Ze kunnen zich eenvoudig op één website registreren en zo aan alle kasten tussen Terneuzen en Gent walstroom afnemen.

Inzetten op duurzame binnenvaart

De binnenvaart is voor North Sea Port van groot belang. Bijna de helft van het goederenverkeer tussen de haven en het achterland gaat over het water met binnenvaartschepen. North Sea Port zet dan ook verder in op het verduurzamen en gebruiksvriendelijker maken van binnenvaart. Het aanbieden van walstroom maakt daar deel vanuit.

Vandaar dat North Sea Port zich aansloot bij CLINSH (Clean Inland Shipping). Partners uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werken er samen aan het verbeteren van luchtkwaliteit in stedelijke gebieden door het verminderen van luchtemissies in de binnenvaart. Dit sluit aan bij de ‘Declaration of Nijmegen’ die North Sea Port op 12 april 2018 samen met de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat en de binnenvaartsector ondertekende. Daarnaast speelt North Sea Port ook in op de roep in Vlaanderen, Nederland, België en elders in Europa om meer in te zetten op een beter klimaat.

Voor de twee walstroomkasten in Gent en de twee in Terneuzen investeerde North Sea Port in het totaal 480.000 euro. Voor de kasten in Gent ontving North Sea Port Europese subsidies in het kader van het LIFE Clean Inland Shipping project (CLINSH).

]]>
https://www.fluxenergie.nl/north-sea-port-zet-verder-in-op-walstroom-voor-binnenvaart/feed/ 0
Burgerbeweging Den Haag geïnteresseerd in overname Eneco https://www.fluxenergie.nl/burgerbeweging-den-haag-geinteresseerd-in-overname-eneco/ https://www.fluxenergie.nl/burgerbeweging-den-haag-geinteresseerd-in-overname-eneco/#respond Tue, 05 Mar 2019 08:12:43 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64538 De burgerbeweging Den Haag Fossielvrij heeft zich gemeld als kandidaat-koper voor Eneco. Eerder lieten Shell en Total al weten interesse te hebben in het energieconcern, dat nu nog in handen is van een groot aantal Nederlandse gemeenten. Bij de kandidaten die hun interesse eerder bekendmaakten staat het belang van burgers en van het klimaat volgens de burgerbeweging niet voorop. Geld hebben ze nog niet. Om de kosten te dekken van het proces om een serieus bod te doen op Eneco, wil de burgerbeweging een crowdfunding opstarten.

Het gaat Den Haag Fossielvrij om het Haagse warmtenet en transparantie van het verkoopproces. Het wil de elektriciteitstak doorverkopen en voor de niet-Haagse warmtenetten uit de Eneco-portefeuille andere lokale niet-fossiele partijen vinden. Dat kunnen bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen of publieke netwerkbedrijven zijn, maar ook burgercoöperaties.

Monopolie tegengaan

Woordvoerder Joeri Oudshoorn van Den Haag Fossielvrij: “Fossiele multinationals zijn vooral geïnteresseerd in Eneco omdat ze zo een warmtemonopolie krijgen. Ze willen huishoudens in Den Haag via een dure pijpleiding aansluiten op fossiele warmte van raffinaderijen in de Rotterdamse haven. Voor de oliemultinationals is dat een leuk verdienmodel. Want zo worden bewoners die van het gas af gaan afhankelijk van olie en moeten ze daar nog voor betalen ook. De ‘Botlekpijp’ staat haaks op een eerlijke transitie, het Klimaatakkoord van Parijs en de ambitie van gemeente Den Haag om in 2030 klimaatneutraal te zijn.”

Liset Meddens, directeur van Fossielvrij NL: “Wij laten ons niet buitenspel zetten. Het is van groot belang dat we ons nu niet vastzetten op fossiele warmtenetten die enkel het belang van de industrie dienen. Deze stap laat zien dat burgers de leiding nemen voor een eerlijke en duurzame energievoorziening. Alleen op deze manier kunnen we de macht van fossiele multinationals breken en de klimaatdoelen van Parijs binnen bereik houden.”

Shell liet half januari al weten dat het belangstelling heeft in een overname van Eneco. Het Nederlands-Britse bedrijf onderzoekt de mogelijkheden om dit samen met pensioenuitvoerder PGGM te doen. Beide partijen geven aan onder de indruk te zijn van de investeringen in duurzaamheid en hernieuwbare energie die Eneco heeft gedaan. Total maakte begin februari kenbaar dat het geïnteresseerd is in het energieconcern.

Gecontroleerde veiling

Eneco maakte afgelopen december bekend dat het op de markt wordt gebracht via een gecontroleerde veiling, onder voorbehoud van goedkeuring door haar aandeelhouders. Eneco behoort tot de grootste energiemaatschappijen van Nederland. Aandeelhouders zijn enkele tientallen gemeenten, waaronder Rotterdam, Dordrecht en Den Haag. Eneco is halverwege de jaren negentig ontstaan uit een fusie van de nutsbedrijven.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/burgerbeweging-den-haag-geinteresseerd-in-overname-eneco/feed/ 0
Overname van Zeeuwse energiebedrijf Delta afgerond https://www.fluxenergie.nl/overname-van-zeeuwse-energiebedrijf-delta-afgerond/ https://www.fluxenergie.nl/overname-van-zeeuwse-energiebedrijf-delta-afgerond/#respond Fri, 01 Mar 2019 15:20:20 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64536 Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, heeft de overname van de Zeeuwse energieleverancier Delta Energie afgerond. Dat werd vrijdag bekendgemaakt. Eerder al kondigde toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan dat er na de deal voldoende concurrentie zal overblijven.

Het Zweedse bedrijf, dat overigens van de naam Nuon af wil, laat Delta onafhankelijk opereren. Energie- en telecomconcern Delta werd eerder al gesplitst in een bedrijf dat energie produceert, PZEM, en een bedrijf dat telecomdiensten en energie levert. Dat laatste bedrijf werd eind 2017 aan de Zweedse investeerder EQT Infrastructure verkocht. Die geldschieter had ook al kabelaanbieder CAIW in handen.

EQT kondigde vervolgens in januari aan de tak die energie levert te verkopen aan Vattenfall. Delta Energie blijft op het gebied van klantenservice en verkoop nog deels samenwerken met voormalig zusterbedrijf Delta Fiber. Er zijn geen financiële details van de deal naar buiten gebracht.

(Bron: ANP)

]]>
https://www.fluxenergie.nl/overname-van-zeeuwse-energiebedrijf-delta-afgerond/feed/ 0
Team KU Leuven ontwikkelt zonnepaneel dat waterstof produceert https://www.fluxenergie.nl/team-ku-leuven-ontwikkelt-zonnepaneel-dat-waterstof-produceert/ https://www.fluxenergie.nl/team-ku-leuven-ontwikkelt-zonnepaneel-dat-waterstof-produceert/#respond Fri, 01 Mar 2019 13:57:04 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64527 Bio-ingenieurs van de KU Leuven zijn erin geslaagd om met een zonnepaneel en waterdamp waterstofgas te maken. Twintig van deze zonnepanelen kunnen een gemiddeld gezin een jaar lang voorzien van stroom en warmte. 

Dat meldt VRT. Waterstofgas is een energiedrager die zowel elektriciteit als warmte kan opslaan en produceren. Ook komen er geen broeikasgassen vrij. Voorwaarde is wel dat waterstof gemaakt wordt met schone energie. Dat is precies wat het team van KU Leuven heeft gemaakt: een apparaat dat van zon en waterdamp waterstof maakt. De ingenieurs hebben er tien jaar aan gewerkt.

Wereldrecord

Een klassiek zonnepaneel zet 18 tot 20 procent van de zonne-energie om in stroom. Als met die stroom achteraf ook nog water moet worden gesplitst in waterstof en zuurstof, gaat er veel energie verloren. Dat hebben de ingenieurs opgelost door een zonnepaneel te ontwerpen dat rechtstreeks waterstof maakt, meldt de omroep. Met hun paneel  wordt 15 procent van het zonlicht rechtstreeks omgezet in waterstofgas. Dat is een wereldrecord.

Bekijk hier het volledige bericht.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/team-ku-leuven-ontwikkelt-zonnepaneel-dat-waterstof-produceert/feed/ 0
Vattenfall doet mee aan tender windpark op zee Hollandse Kust Zuid https://www.fluxenergie.nl/vattenfall-doet-mee-aan-tender-windpark-op-zee-hollandse-kust-zuid/ https://www.fluxenergie.nl/vattenfall-doet-mee-aan-tender-windpark-op-zee-hollandse-kust-zuid/#comments Thu, 28 Feb 2019 14:32:51 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64529 Vattenfall gaat een voorstel indienen voor de tender voor windpark op zee Hollandse Kust Zuid 3&4. Dit is een mijlpaal voor Vattenfall en past bij de ambitie om fossielvrij te zijn binnen één generatie. De tender is geopend van 1 tot en met 14 maart.

‘Vattenfall voelt zich sterk verbonden met de Nederlandse markt en zal ook als naam en bedrijf steeds meer zichtbaar zijn in Nederland. Met de deelname aan de tender Hollandse Kust Zuid 3&4 willen wij opnieuw bijdragen aan de energietransitie van Nederland. Na het winnen van het eerste subsidievrije windpark Hollandse Kust Zuid 1&2, is Vattenfall zeer gemotiveerd om deel te nemen aan de ronde voor Hollandse Kust Zuid 3&4’, aldus Magnus Hall CEO van Vattenfall.

Synergiën met Hollandse Kust Zuid 1&2

De Noordzee en met name het gebied ‘Hollandse Kust Zuid’ is een zeer goed windgebied. Er zijn bovendien significante synergiën te behalen voor Vattenfall met windpark Hollandse Kust Zuid 1&2. In september 2018 ontving Vattenfall de onherroepelijke vergunning voor de bouw van dit windpark. De eerste voorbereidingen van Hollandse Kust Zuid 1&2 zijn al gestart. Zo is er al begonnen met het uitvoeren van verschillende onderzoeken op de locatie van het windmolenpark in de Noordzee.

‘Doordat wij al aan de slag zijn met Hollandse Kust Zuid 1&2, is het voor ons mogelijk om een risicovrij voorstel op te stellen voor Hollandse Kust Zuid 3&4. De schaalvoordelen die er zijn als wij de twee projecten kunnen combineren, leveren immers een kostenbesparing op. En dat zorgt voor een robuuste businesscase. Hollandse Kust Zuid 3&4 kan profiteren van de inspanningen die al zijn geleverd voor Hollandse Kust Zuid 1&2. Naast kostenvoordelen zal dit ons ook een voorsprong geven op ontwerp en constructie en dat versnelt het ontwikkelingsproces’, legt Gunnar Groebler, Senior Vice President en hoofd van Business Area Wind van Vattenfall, uit.

Exploitatie

‘We combineren een sterke staat van dienst in het bouwen en exploiteren van windmolenparken tegen de laagste kosten, met de mogelijkheid om het marktrisico te beheersen en elektriciteit te verkopen op de Nederlandse markt en klanten. Wij zijn vastbesloten om dit windpark te bouwen en het de komende decennia duurzame energie te laten leveren. Daarom doen wij mee aan deze tender’, zegt Gunnar Groebler.

Momenteel heeft Vattenfall 2,8 GW (gigawatt) geïnstalleerde windcapaciteit (1,1 GW op land en 1,7 GW op zee) in vijf landen: Denemarken, Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Zweden. In 2018 was de totale elektriciteitsproductie daarvan 7,8 TWh. De portefeuille bestaat uit ongeveer 1100 windturbines.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/vattenfall-doet-mee-aan-tender-windpark-op-zee-hollandse-kust-zuid/feed/ 1
Duitsland gaat flink inzetten op uitbreiding waterstoftankstations https://www.fluxenergie.nl/duitsland-gaat-flink-inzetten-op-uitbreiding-waterstoftankstations/ https://www.fluxenergie.nl/duitsland-gaat-flink-inzetten-op-uitbreiding-waterstoftankstations/#respond Wed, 27 Feb 2019 07:46:02 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64515 Duitsland blijft in Europa koploper op het gebied van waterstoftankstations. Dat blijkt uit cijfers van H2stations.org, een samenwerking tussen TÜV SÜD en LBST. Op dit moment zijn er zestig openbare locaties bij onze oosterburen waar waterstof getankt kan worden. Vorig jaar kwamen er in Duitsland zeventien nieuwe tanklocaties bij. In Nederland is het aantal op dit moment nog op een hand te tellen, maar dat gaat komende tijd snel veranderen. 

Het aantal tankstations waar waterstof getankt kan worden, zal komende tijd flink uitgebreid worden. In Duitsland zijn er op dit moment plannen voor 38 nieuwe locaties. De meeste van deze stations – 34 in totaal – komen tot stand in samenwerking met H2 Mobility Deutschland. Bij deze Duitse joint venture zijn op dit moment zes partijen aangesloten. Doel is om te werken aan het opbouwen van een infrastructuur voor waterstof. In de loop van 2019 willen deze bedrijven minimaal honderd stations in Duitsland gerealiseerd hebben.

Ten opzichte van het totaal aantal tankstations is het aandeel waterstof nog gering. In Europa zijn op dit moment volgens de cijfers 152 tankstations waar waterstof getankt kan worden. In Azië zijn dat er 136, in Noord-Amerika 78. Van de 369 tankstations zijn er 273 openbaar toegankelijk. Japan is wereldwijd lijstaanvoerder, met 96 openbare stations.

Nederlandse plannen

Ook in Nederland zijn er concrete plannen voor het realiseren van een groot aantal waterstoftankstations. Uit de cijfers van beide partijen blijkt dat er zeventien tanklocaties gepland staan. Daarmee is Nederland na Duitsland een van de voorlopers wat betreft het aanbieden van waterstof. Binnenkort start Jan Paul Kerkhof bij zijn BP-station in Den Haag met de verkoop van waterstof. Ook de Green Planet-locatie van Edward Doorten in Pesse in Drenthe gaat waterstof aanbieden.

OrangeGas wil in 2019 het eerste waterstofstation openen en heeft plannen voor tanklocaties in onder meer de regio’s Utrecht, Amsterdam en Den Haag. Ook klanten van het nieuwe tankstation van Greenpoint in Oude Tonge kunnen vanaf volgend jaar waterstof krijgen. Daarnaast hebben verschillende partijen – waaronder Shell – aangegeven werk te maken van deze alternatieve brandstof. In België opende DATS 24 vorig jaar in Halle een mogelijkheid voor het tanken van waterstof.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/duitsland-gaat-flink-inzetten-op-uitbreiding-waterstoftankstations/feed/ 0
Europese Commissie keurt deel deal RWE met E.ON goed https://www.fluxenergie.nl/europese-commissie-keurt-deel-deal-rwe-met-e-on-goed/ https://www.fluxenergie.nl/europese-commissie-keurt-deel-deal-rwe-met-e-on-goed/#respond Wed, 27 Feb 2019 06:30:16 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64519 De Europese Commissie heeft de overname door het Duitse energieconcern RWE van delen van zijn Duitse branchegenoot E.ON goedgekeurd. Het gaat om de kerncentrales en de bedrijfsonderdelen waarmee hernieuwbare energie kan worden opgewekt.

RWE is volop bezig met een complexe vermogensruil met E.ON. Daardoor gaat RWE zich volledig richten op de opwekking van energie. E.ON wordt dan een bedrijf dat zich richt op energienetwerken en het leveren van energie aan consumenten. E.ON’s voorgenomen overname van RWE’s distributie- en detailhandelbusiness wordt nog door de commissie geanalyseerd, maakt Brussel bekend. (Bron: ANP)

]]>
https://www.fluxenergie.nl/europese-commissie-keurt-deel-deal-rwe-met-e-on-goed/feed/ 0
BioMCN gaat hernieuwbare methanol produceren met groene waterstof https://www.fluxenergie.nl/biomcn-gaat-hernieuwbare-methanol-produceren-met-groene-waterstof/ https://www.fluxenergie.nl/biomcn-gaat-hernieuwbare-methanol-produceren-met-groene-waterstof/#comments Tue, 26 Feb 2019 10:20:28 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64512 BioMCN gaat een samenwerking aan met Nouryon (voorheen AkzoNobel Speciality Chemicals) en Gasunie om groene waterstof af te nemen voor de productie van hernieuwbare methanol uit CO2. De bedrijven zetten hiermee in op een verdere verduurzaming van processen in de industrie.

Nouryon en Gasunie onderzoeken mogelijkheden voor de conversie van duurzame elektriciteit in groene waterstof in een 20-megawatt waterelektrolysefabriek in Delfzijl. De bedrijven verwachten later dit jaar de finale investeringsbeslissing voor het project te nemen.

Hernieuwbare methanol

BioMCN gaat de waterstof combineren met CO2 uit andere processen voor de productie van hernieuwbare methanol, een grondstof voor biobrandstoffen en de chemische industrie. In vergelijking met methanol uit fossiele brandstoffen levert dit een CO2-reductie op van 27.000 ton per jaar.

Søren Jacobsen, Managing Director bij BioMCN: “Dit partnerschap is een belangrijke stap op weg naar een circulaire economie. Dankzij de levering van groene waterstof kunnen we aardgas als grondstof vervangen en CO2-emissies recyclen om nieuwe grondstoffen en brandstoffen te produceren. Hiermee maken we van CO2-emissies effectief een besparing en dragen we bij aan de reductiedoelstelling van Nederland.”

Realistisch alternatief

Knut Schwalenberg, Directievoorzitter van Nouryon Nederland: “Groene waterstof is een realistisch alternatief voor fossiele grondstoffen en maakt nieuwe vormen van groene chemie mogelijk. Deze samenwerking ondersteunt lange-termijn groei in deze markt.”

Gerard van Pijkeren, Managing Director bij Gasunie New Energy: “Gasinfrastructuur speelt een verbindende en faciliterende rol in de energietransitie. We zullen in de toekomst verschillende energiedragers, zoals waterstof en groen gas, in toenemende mate door onze pijpleidingen transporteren. Als onafhankelijke netwerkbeheerder kunnen we waterstof van verschillende leveranciers verbinden voor transport naar de belangrijkste industriële clusters in Nederland. Dit netwerk heeft mogelijk een capaciteit van 10 gigawatt of meer in 2030.”

Producenten

BioMCN is een van de grootste methanolproducenten en leveranciers in Europa en is het eerste bedrijf ter wereld dat industriële hoeveelheden hoogwaardige bio-methanol produceert, een geavanceerde biobrandstof gemaakt uit biogas op basis van organisch afval en residuen. BioMCN werkt voortdurend aan de ontwikkeling van innovatieve productieprocessen en grondstoffen voor hernieuwbare methanol en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de wereldwijde vraag naar groenere en duurzamere producten.

BioMCN is onderdeel van OCI NV (Euronext: OCI), een van de grootste producenten van stikstofmeststoffen en industriële chemicaliën ter wereld met meer dan 14 miljoen ton aan productiecapaciteit. OCI is een van ’s werelds grootste methanolproducenten met een methanolcapaciteit van bijna 3 miljoen ton, geproduceerd vanuit OCI Beaumont en Natgasoline in Texas, VS en BioMCN in Nederland.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/biomcn-gaat-hernieuwbare-methanol-produceren-met-groene-waterstof/feed/ 1