FluxEnergie https://www.fluxenergie.nl Vakblad voor de energiesector Fri, 22 Jun 2018 05:56:00 +0200 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2017/07/favicon.png FluxEnergie https://www.fluxenergie.nl 32 32 “Laat geothermie over aan specialisten” https://www.fluxenergie.nl/laat-geothermie-over-aan-specialisten/ https://www.fluxenergie.nl/laat-geothermie-over-aan-specialisten/#respond Fri, 22 Jun 2018 05:54:56 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62629 SodM vindt het een goede zaak dat een marktpartij en niet de bedrijfseigenaar zelf een aardwarmteproject zou aanvragen en uitvoeren. De Nederlandse toezichthouder op de mijnen geeft de voorkeur aan een professionele leverancier die aardwarmte produceert, ze aan afnemers levert en de installaties onderhoudt.

Dergelijke gespecialiseerde en professionele leveranciers krijgen door meer ervaring meer deskundigheid. De kans op naleving van de regelgeving is hier veel groter, omdat aardwarmtewinning tot hun core business hoort. “Dit zal tot meer veiligheid leiden in de branche die ambities heeft om ook dieper en warmer te gaan boren –de zogenaamde ultra diepe geothermie. Door een grotere organisatie is de kans om meer ervaring op doen en daarvan te leren veel groter,” zei inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren tijdens de Energeia Energy day in Amsterdam.

Ondanks de talrijke initiatieven op allerlei gebied (Masterplan Aardwarmte Nederland, Warmtebrief aan de Tweede Kamer, conferenties…) blijft SodM bezorgd over een aantal veiligheidsaspecten van deze sterk groeiende sector. “De ambitieuze doelstellingen van de sector voorzien een groei van de huidige zeventien doubletten –een boring voor warm en een voor afgekoeld water– per jaar via circa 175 in 2030 naar circa 700 in 2050. Dit betekent volgens SodM een toename in werknemersaantal van de huidige 240 naar circa 3.400 in 2050.

Veiligheid van windturbines in zee

Kockelkoren kaartte ook de veiligheid van offshore windparken aan. “Het aantal windparken in zee neemt gestaag toe. In 2017 waren er vijf windparken in het Nederlandse deel van de Noordzee operationeel en zijn de voorbereidingen voor het zesde windpark nabij Borsele gestart. Een windmolen is geen gebouw en daardoor hoeft het niet aan brandveiligheidseisen uit het bouwbesluit te voldoen. Toch hebben wij eerder op land gezien dat een windmolen bij onderhoudswerkzaamheden door kortsluiting in brand vloog. Twee werknemers zijn daarbij omgekomen. Een bijzonder tragische gebeurtenis die we niet moeten accepteren.”

Niet puur op laagste prijs aanbesteden

SodM vindt het belangrijk dat het ontwerp van de molen moet impliceren dat onderhoudswerkers bij calamiteiten veilig uit die windmolen moeten kunnen komen. “Dat betekent dat daar in de ontwerpfase op de tekentafel al over nagedacht moet worden. Het in het ontwerp meenemen van veiligheid zal waarschijnlijk extra geld kosten. Het is dus belangrijk veiligheid als eis in bijvoorbeeld de aanbesteding door de rijksoverheid mee te nemen. Voorheen gebeurde dat naar onze waarneming onvoldoende en werd vooral op prijs geconcurreerd. Sinds kort wordt veiligheid wel meegenomen, maar worden de eisen waaraan dan voldaan moeten worden nog niet helder omschreven. Wat SodM betreft kan en moet dat beter.”

Kockelkoren sprak zich onder meer uit voor een soort veiligheidsperimeter rondom de windturbines. De zone daarbinnen zou dan verboden gebied zijn voor (recreatieve) vissers, duikers en kitesurfers.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/laat-geothermie-over-aan-specialisten/feed/ 0
Wiskundigen ontrafelen stabiliteitsstoringen in hoogspanningsnetten https://www.fluxenergie.nl/wiskundigen-ontrafelen-stabiliteitsstoringen-in-hoogspanningsnetten/ https://www.fluxenergie.nl/wiskundigen-ontrafelen-stabiliteitsstoringen-in-hoogspanningsnetten/#respond Thu, 21 Jun 2018 21:05:01 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62625 Onderzoekers van Nederlandse nationaal onderzoeksinstituut Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam hebben ontdekt hoe schommelingen van wind- en zonne-energie storingen in elektriciteitsnetwerken kunnen veroorzaken. Het wiskundig raamwerk dat ze hierbij ontwikkelden biedt ondersteuning bij het voorspellen van mogelijke stroomstoringen in het hoogspanningsnetwerk.

Tommaso Nesti, Alessandro Zocca en groepsleider Bert Zwart hebben hun bevindingen hierover gepubliceerd in het artikel Emergent Failures and Cascades in Power Grids in het academische tijdschrift Physical Review Letters van 21 juni 2018.

Extreme weersomstandigheden kunnen er toe leiden dat lijnen in energienetwerken overbelast raken en daardoor een storing krijgen. Een storing veroorzaakt een herverdeling van energiestromen, waarmee de druk op de overgebleven lijnen in het netwerk toeneemt. Dit kan meer storingen en zelfs zogenaamde black-outs veroorzaken. Het begrijpen van dit proces is van groot belang, omdat de transformatie naar een duurzame samenleving niet moet leiden tot een achteruitgang van de kwaliteit van het energietransport.

Zwakste schakels aanwijzen

Nesti, Zocca en Zwart hebben onderzocht hoe storingen zich kunnen ontwikkelen onder de invloed van wind- en zonne-energie. Ze gebruikten daarvoor een analogie uit de statistische fysica. Ze interpreteerden een groot energienetwerk met veel input van duurzame energie kunnen als een interactief deeltjessysteem. Hierdoor kunnen de lijnen in het netwerk die het meest kwetsbaar zijn voor schommelingen in weerpatronen geïdentificeerd worden, evenals het meest waarschijnlijke scenario waarop deze storingen zich zullen verspreiden over het netwerk.

Het blijkt dat verstoringen op de elektriciteitslijnen kunnen worden veroorzaakt door een cumulatief effect van kleine fluctuaties die zich voordoen in een groot geografisch gebied. Het aantal opeenvolgende storingen kan veel hoger uitvallen dan in voorspellingen gedaan door simpelere modellen, waarbij geen rekening gehouden werd met weerpatronen.

Zocca is intussen overgestapt naar het prestigieuze Amerikaanse Caltech, waar hij zich als postdoctoraal onderzoeker bezighoudt met verder onderzoek over de wiskundige aspecten van onzekerheden in toekomstige energiesystemen, veroorzaakt door de injectie van energie uit hernieuwbare bronnen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/wiskundigen-ontrafelen-stabiliteitsstoringen-in-hoogspanningsnetten/feed/ 0
Tweede Kamer pleit voor revolutie …op schooldaken https://www.fluxenergie.nl/tweede-kamer-pleit-voor-revolutie-op-schooldaken/ https://www.fluxenergie.nl/tweede-kamer-pleit-voor-revolutie-op-schooldaken/#respond Thu, 21 Jun 2018 13:26:25 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62619 Een gezamenlijk voorstel van oppositiepartij GroenLinks en regeringspartij Christenunie om zonnepanelen te plaatsen op de daken van 6.000 scholen in Nederland heeft een meerderheid behaald in de Tweede Kamer.

Het voorstel roept de regering op om de stichting Schooldakrevolutie actief te ondersteunen. Deze stichting wil het mogelijk maken dat scholen zonder eigen investering hun dak vol zonnepanelen leggen, zodat schoolkinderen in Nederland kunnen leren op zonnestroom. Ze pleit ook voor het nemen van energiebesparende maatregelen genomen. Naast het duurzame en het financiële is ook nog eens heel leerzaam. Schooldakrevolutie adviseert scholen die geïnteresseerd zijn in dergelijke initiatieven. De stichting heeft hiervoor ook een stichting in het leven geroepen, die volgens GroenLinks al 100 miljoen euro aangetrokken.

Scholen wachten niet op politici

Talrijke scholen hebben niet op de Tweede Kamer gewacht om al zonne-instalalties op hun dak te plaatsen. Zo liet het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede door Greencrowd 165 pv-panelen plaatsen. SlimOpgewekt installeerde in totaal al 2.830 zonnepanelen op vijftien scholen van Delta in de regio Arnhem-Achterhoek. Op de daken van IJburg College 1 & 2 in Amsterdam brachten Natuurlijk IJburg en energiecooperatie Zuiderlicht 1.130 zonnepanelen aan. Op het Amstelveen College, liggen al 284 zonnepanelen, dankzij crowdfunding via ZonnepanelenDelen.

Op het dak van ’t Hunninghouwersgat op het Waddeneiland Terschelling installeerde KiesZon 152 zonnepanelen. Naast de installaties en financiering van de zonnepanelen regelt KiesZon ook een lespakket waarmee scholen duurzaamheid onder de aandacht kunnen brengen bij hun leerlingen.

Via koepelorganisatie Zonnescholen worden 91 scholen in Noord-Nederland uitgerust met totaal 7.675 zonnepanelen. Zonnescholen kwam tot stand toen één van de deelnemende scholen van Energy Challenges pionier Hotze Hofstra van De Ark in Espel (64 panelen) om advies vroeg.

Op het dak van De Ark in Espel, één van de scholen van stichting Aves, plaatste het project Zonnescholen 64 zonnepanelen. Deze stichting valt samen met acht andere deelnemende stichtingen onder het Onderwijsbureau Meppel. Via deze koepelorganisatie worden 91 scholen in Noord-Nederland van in totaal 7.675 zonnepanelen voorzien. Het project Zonnescholen is ontstaan toen één van de deelnemende scholen van Energy Challenges Hotze Hofstra om advies vroeg voor de aanschaf van zonnepanelen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/tweede-kamer-pleit-voor-revolutie-op-schooldaken/feed/ 0
Grootste onderstation ooit gebouwd in Hoboken op weg naar Borkum offshore https://www.fluxenergie.nl/grootste-onderstation-ooit-gebouwd-in-hoboken-op-weg-naar-borkum-offshore/ https://www.fluxenergie.nl/grootste-onderstation-ooit-gebouwd-in-hoboken-op-weg-naar-borkum-offshore/#respond Wed, 20 Jun 2018 13:52:32 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62614 Het onderstation voor het windpark Hohe See van Energie Baden-Württemberg (EnBW), op ongeveer 98 km ten noorden van het Duitse Waddeneiland Borkum, is uit de werf van Engie Fabricom in Hoboken naar zijn eindbestemming in de Noordzee vertrokken.

Windpark Hohe zal 71 turbines tellen met elk een capaciteit van 7 MW. Het moet in de loop van 2019 operationeel zijn en zal vanaf dan naar schatting 2 miljard kWh hernieuwbare elektriciteit per jaar produceren, genoeg om 560.000 gemiddelde huishoudens van stroom te voorzien. Sommige turbines staan er al en er liggen ook al kabels om de opgewekte stroom aan land te brengen.

Een consortium van Engie Fabricom, Smulders en CG Power Systems had in december 2015 het contract binnengehaald voor het ontwerp, de levering en de installatie van het onderstation. Engie Fabricom ontwerpt, bouwt en onderhoudt multitechnische installaties voor bedrijven en lokale overheden. Het was verantwoordelijk voor de engineering, de inkoop, de constructie en de inbedrijfstelling van de topside van het onderstation, in het bijzonder de laagspanningsinstallaties. Engie Fabricom was ook belast met het offshore transport en de offshore installatie.

Grootste ooit voor Engie Fabricom

Met een lengte van 55 meter, een hoogte van 30 meter, een gewicht van 4.100 ton, drie transformatoren en drie stroomcompensatiespoelen is Hohe See het grootste onderstation dat ooit is gebouwd op de werf in Hoboken. Het zal in de Noordzee worden geïnstalleerd op de jacketfundering die is gemonteerd op de werf van Smulders in Vlissingen en al einde mei op transport is gezet naar de eindlocatie in de Duitse Noordzee.

Staalconstructiebedrijf Smulders heeft de stalen constructie van de topside en de jackets gemonteerd. Het heeft in de loop der jaren al twintig onderstations met bijbehorende funderingen en meer dan 1.500 tussenstukken en jackets afgeleverd.

CG Power Systems Belgium is een onderdeel van de Avantha Group Company. Het zorgde voor het ontwerp, de bouw, de installatie en de inbedrijfstelling van de hoog- en middenspanningsuitrusting en voor de controle- en beveiligingssystemen van het platform.

Donderdag of vrijdag, afhankelijk van de weersomstandigheden, komt het eindstation op Hohe See aan. Tijdens het transport is het vastgelast op het kraanschip Thialf van Heerema (capaciteit 14.200 ton), dat volgende het onderstation op zijn definitieve stek zal verankeren.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/grootste-onderstation-ooit-gebouwd-in-hoboken-op-weg-naar-borkum-offshore/feed/ 0
Vattenfall start bouw waterstofgestookte staalfabriek https://www.fluxenergie.nl/vattenfall-start-bouw-waterstofgestookte-staalfabriek/ https://www.fluxenergie.nl/vattenfall-start-bouw-waterstofgestookte-staalfabriek/#comments Wed, 20 Jun 2018 08:05:42 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62608 Energiebedrijf Vattenfall, het Zweedse staalbedrijf SSAB en mijnonderneming LKAB hebben in Luleå, in het noorden van Zweden, de eerste spade in de grond gestoken voor de bouw van een proeffabriek voor staal op basis van waterstof. De drie bedrijven hebben zich onder de naam Hybrit verenigd in een joint venture. Samen investeren ze 1.4 miljard Zweedse kroon, goed voor ongeveer 136 miljoen euro.

De bouwwerken moeten in 2020 voltooid zijn. De proeffabriek zou kunnen draaien vanaf 2025, maar op een fabriek op echt industriële schaal blijft het vermoedelijk wachten tot 2035.

Nu wordt steenkool gebruikt om ijzererts tot ijzer te reduceren. Het idee achter Hybrit is om waterstof te gebruiken dat geproduceerd wordt met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. De uitstoot bestaat dan uit water in plaats van uit CO2. Omdat staal naast ijzer ook een hoeveelheid koolstof moet bevatten, blijft het gebruik van een beperkte hoeveelheid steenkool in de volgende stappen van het productieproces noodzakelijk.

De eerste fase van Hybrit was een haalbaarheidsstudie die voor een groot deel door het Zweeds Energieagentschap is gefinancierd. Het initiatief kan de totale CO2-uitstoot in Zweden met 10% verlagen, het volume waarvoor Zweden zich engageerde in de Klimaatovereenkomst van Parijs te kunnen halen. “De elektrificatie van de industrie en klimaatslim waterstof worden cruciale factoren in het bereiken van een lagere uitstoot en het verwezenlijken van een fossielvrije samenleving,” aldus Magnus Hall, CEO van Vattenfall.

Stijgende vraag naar staal

Naar verwachting zal de wereldwijde vraag naar staal blijven toenemen. Als er geen nieuw proces voor op erts gebaseerde staalproductie gevonden kan worden, zal de CO2-uitstoot door de staalindustrie in 2050 zowat 25 procent hoger zijn. De doelstelling van Hybrit is om in 2035 een volledig fossielvrij productieproces voor staal te hebben. Het voorbereidende haalbaarheidsonderzoek laat zien dat fossielvrij staal in de toekomst in de markt kan concurreren met traditioneel staal omdat de hoeveelheid elektriciteit uit fossielvrije bronnen zal afnemen terwijl de aan CO2-uitstoot verbonden kosten zullen toenemen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/vattenfall-start-bouw-waterstofgestookte-staalfabriek/feed/ 2
RWE biedt Clauscentrale weer aan voor Belgische nucleaire uitstap https://www.fluxenergie.nl/rwe-biedt-clauscentrale-weer-aan-voor-belgische-nucleaire-uitstap/ https://www.fluxenergie.nl/rwe-biedt-clauscentrale-weer-aan-voor-belgische-nucleaire-uitstap/#respond Tue, 19 Jun 2018 09:19:03 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62603 RWE schuift de heractivering van haar gasgestookte elektriciteitscentrale Claus C in Maasbracht opnieuw naar voor als oplossing om de Belgische uitstaat uit nucleaire energie mogelijk te maken. Maar de Belgische regering lijkt niet happig.

Claus C staat op slechts op drie kilometer van de Belgische grens en op dertien kilometer van het hoogspanningsstation van de Belgische transportnetbeheerder Elia in Kinrooi, zodat er slechts een korte verbinding nodig is om haar met het Belgische net te verbinden. Het is een van RWE’s grotere productiefaciliteiten. De centrale met een gecombineerde stoom- en gasturbine heeft een vermogen van 1.304 MW, met een efficiëntie van ongeveer 58,3%. Ze werd in 2012 in gebruik genomen.

“Een kabelverbinding tussen Claus C en Kinrooi zou een snelle en kostenefficiënte oplossing zijn voor België,” meent Roger Miesen, CEO van RWE Generation. “De centrale is gebouwd en beschikbaar en kan al in 2022-2023 aangesloten worden op het Belgische elektriciteitsnet.”

De klok tikt

België heeft besloten tot een kernuitstap tegen 2025 en moet tegen dan beschikken over voldoende alternatieve energiebronnen om de bevoorradingszekerheid te garanderen. “In termen van projectontwikkeling nadert de 2025 deadline snel,” onderstreept RWE. “Het is belangrijk dat de Belgische regering een onvoorwaardelijke deelname van buitenlandse energiecentrales, zoals Claus C via een directe kabel, meeneemt in het nieuwe Energiepact en nieuwe regelgeving. We denken dat het een gemiste kans zou zijn indien België deze unieke opportuniteit aan zich laat voorbijgaan,” aldus Miesen.

Hij onderstreept ook dat de huidige juridische onzekerheid in België energie investeringen duurder maakt, wat uiteindelijk zorgt voor een hogere elektriciteitsfactuur voor de Belgen. Indien er geen duidelijkheid is vóór het einde van dit jaar, wordt de invoering van een capaciteitsmarkt volgens hem mogelijk uitgesteld tot na de verkiezingen van mei 2019 en wordt de 2025 deadline misschien gemist.

Oud dossier

RWE is er echter van overtuigd dat, indien de Belgische federale regering erin slaagt volgend jaar een eerste aanbesteding voor nieuwe capaciteit te organiseren, de kernuitstap tegen 2025 niet in het gedrang komt. Indien blijkt dat RWE het meest aantrekkelijke aanbod heeft ingediend zal het de Claus C centrale zo snel mogelijk verbinden met het Belgische net. Begin 2014 bood RWE Claus C hiervoor al aan. In dezelfde periode deed Delta een gelijkaardig aanbod met de Sloecentrale in Zeeland. België had toen al een aanbesteding uitgeschreven, maar trok die weer in na een klacht op Europees niveau over de mogelijke Belgische (verboden) staatssteun aan de centrales. Sindsdien bleef het op regeringsniveau erg stil over dit thema.

De eventuele inschakeling van Claus C in het Belgische net zou slechts een deel van de nucleaire uitstap compenseren. De zeven Belgische reactoren zijn samen goed voor 5.927 MW én behalen ook een hogere efficiëntie. RWE wekt ook de indruk dat het vergunningentraject en de aanleg van de kabel –parallel met een bestaande ondergrondse hoogspanningsleiding– een vrij routineuze aangelegenheid zou zijn. Maar die kabel moet wel de Maas en de talrijke grindwinningsplassen langs de Maas oversteken.

In de mottenballen

Voor RWE zelf zou de aansluiting op het Belgische net een economisch interessante zaak zijn. De centrale werd in 2012 grondig gemoderniseerd (kostprijs: circa 1 miljard euro), maar ligt intussen al vier jaar stil. Het bestaande Nederlandse productievermogen voor elektriciteit en de golvende importmogelijkheden van goedkope groene Duitse stroom liggen vandaag zowat 4.000 MW hoger dan de vraag, zodat de minst rendabele centrale technisch werkloos zijn. Gascentrales zijn wegens hun korte opstarttijd erg geschikt om de door het weer veroorzaakte pieken en dalen in de productie van wind- en zonne-energie op te vangen en om piekmomenten van hoge elektriciteitsvraag af te dekken. Zoals gisteren, toen tijdens de pauze van de voetbalwedstrijd België-Panama, duizenden frigodeuren tegelijk open gingen.

Vandaag staat en tiental mensen in voor het onderhoud van de centrale. RWE zet de overige medewerkers voorlopig in op andere centrales. Onrechtstreeks kan RWE al stroom leveren aan België, maar langs het Nederlandse net om, via interconnectie. RWE hoopt erop dat het, indien het rechtstreeks zou zijn verbonden met het Belgische net, het ook zou kunnen genieten van de regeling die België voor zijn eigen gasgestookte centrales uitwerkt. Die ontvangen als ‘piekcentrales’ een vergoeding voor de uren dat ze niet draaien. De Belgische maakt echter niet bepaald haast met die regeling. RWE ziet het einde van de legislatuur naderen en vreest voor een verder uitstel.

Timing?

De Belgische federale minister van energie, Marie-Christine Marghem (MR) laat weten dat er ook heel wat Belgische gascentrales willen ingaan op de aanbesteding. En dat niet een buitenlandse bedrijf, maar zij zelf haar timing bepaalt. Al is dat ook niet helemaal waar. Nieuwe Belgische wetgeving moet na goedkeuring door de minister én de Raad van State passeren voor juridische toetsing en het parlement, voor politieke goedkeuring.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/rwe-biedt-clauscentrale-weer-aan-voor-belgische-nucleaire-uitstap/feed/ 0
Studenten laten Toyota autonoom rijden via GSM https://www.fluxenergie.nl/studenten-laten-toyota-autonoom-rijden-via-gsm/ https://www.fluxenergie.nl/studenten-laten-toyota-autonoom-rijden-via-gsm/#respond Mon, 18 Jun 2018 22:03:50 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62598 Drie studenten autotechnologie en een student elektronica-ICT van Thomas More hogeschool kregen van Toyota Belgium een RAV4 Hybrid in bruikleen voor hun bachelorproef. Deze week kreeg Toyota de wagen terug, uitgebreid mét het systeem dat de studenten uitdokterden om hem met behulp van een GSM autonoom te laten rijden.

De studenten autotechnologie Stijn Huygen, Jonathan Matthyssen en Wiebe De Doncker en studenten elektronica-ICT Laurens Wuyts op de campus van Thomas More in Sint-Katelijne-Waver bogen zich in het kader van hun bachelorproef over de vraag hoe ze een Toyota RAV4 Hybrid autonoom kunnen laten rijden. Ze toverden hiervoor een GSM om tot het brein van de auto.

“In elke wagen zit een reeks sensoren die constant data produceren: de snelheid, de rem- en stuurhandelingen, de positie van het stuur,… je kan heel veel informatie uit een wagen halen. Combineer die wettelijk bepaalde data (de on-board diagnostics of OBD) met de camerabeelden van een GSM en je hebt genoeg om een wagen autonoom te laten rijden,” vertellen de studenten.

“We plaatsten een GSM achter de voorruit van de wagen en vertrokken van een opensourcesoftware, die we op het Internet vonden. We pasten de software aan en voegden er hardware aan toe. Daarmee konden we de data uit de auto combineren met de camerabeelden van de GSM. Die gecombineerde informatie wordt teruggestuurd naar de auto, in de vorm van opdrachten zoals vertragen, het stuur naar links draaien, remmen,…”

“Het resultaat is een auto die conditioneel autonoom rijdt en daarmee volgens de SAE-richtlijnen level 3-4 van het autonoom rijden haalt,” zegt docent autotechnologie Mark Pecqueur. “Je kan dit niveau omschrijven als conditioneel 4: de wagen kan niet zuiver autonoom rijden, maar wel perfect autonoom een andere wagen volgen.”

“De studenten kunnen niet dezelfde resultaten behalen die de afdeling onderzoek en ontwikkeling van een constructeur kan bereiken,” Aldus Pecqueur. “Maar ze hebben wel bewezen dat het mogelijk is om een op de markt beschikbaar voertuig met een op de markt beschikbare interface en GSM en freeware om te bouwen tot een autonoom voertuig.” Het lijkt eenvoudig, maar de studenten moesten wel tal van gegevens over de prestaties van de wagen opzoeken en als parameters overbrengen in de bestaande freeware.

Volgende stap: verkeersborden herkennen

Elke eigenaar van een RAV4 Hybrid kan met het hier ontwikkelde systeem zijn wagen autonoom maken. Het systeem is in zijn huidige vorm niet geschikt voor andere wagens. “We kozen dit type Toyota, omdat het elektronische servostuur zich uiterst nauwkeurig laat aansturen.” Volgend jaar krijgen andere bachelorstudenten een nieuwe uitdaging voor de wielen geworpen: de herkenning van verkeersborden. “Autonoom rijden evolueert razendsnel,” meent Pecqueur, die samen met zijn collega van elektronica-ICT Wim Dams de bachelorproef leidde. Ik ben ervan overtuigd dat een kind dat dit jaar geboren wordt geen rijbewijs meer zal nodig hebben. Misschien zal dit zelfs al voor de huidige tienjarigen het geval zijn.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/studenten-laten-toyota-autonoom-rijden-via-gsm/feed/ 0
CE Delft: “Ontwikkeling blauwe waterstofketen meteen starten” https://www.fluxenergie.nl/ce-delft-ontwikkeling-blauwe-waterstofketen-meteen-starten/ https://www.fluxenergie.nl/ce-delft-ontwikkeling-blauwe-waterstofketen-meteen-starten/#respond Mon, 18 Jun 2018 14:00:23 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62595 Volgens CE Delft kan waterstof een belangrijke rol spelen in de Nederlandse energietransitie. Maar de ontwikkeling van een waterstofketen kent ook grote investeringsinspanningen en risico’s. Toch pleit de onderzoeks- en adviesorganisatie ervoor om hem vandaag op gang te brengen.

CE Delft heeft het perspectief en de kostenontwikkeling in kaart gebracht van zowel blauwe en groene als geïmporteerde waterstof. Belangrijkste conclusie van het rapport: de kosten van groene waterstof zijn nu hoger dan die voor blauwe waterstof, maar beide zullen de komende tien jaar naar elkaar toe groeien.

Nú starten met de blauwe route is essentieel in het op gang brengen van de waterstoftransitie, zegt het rapport van CE Delft. “Waterstof is naast elektriciteit een noodzakelijke energiedrager, enerzijds om het aandeel van hernieuwbare elektriciteit verder te laten groeien, anderzijds om een deel van het aardgasgebruik te vervangen door klimaatneutraal gas,” zegt directeur Frans Rooijers. “Waterstof uit hernieuwbare energie, groene waterstof, is nu kostbaarder dan blauwe waterstof, waarbij aardgas (CH4) reageert met stoom (H2O). Als resultaat van die reactie ontstaan waterstof (H2) en CO2. Die CO2 wordt dan afgevangen en opgeslagen. De kosten daarvan zullen volgens CE Delft zullen de komende tien jaar flink dalen.

Blauw effent pad voor groen

“Door nu te starten met blauwe waterstof, wordt het pad geëffend voor de inzet van groene waterstof uit windstroom van de Noordzee of zonne-energie uit andere landen. Er zijn synergievoordelen te behalen met het inzetten van de blauwe route. Het aantal gebruikers van waterstof zal via deze route groeien, waarvoor de gasinfrastructuur geschikt gemaakt moet worden, Dat kan al snel significante emissiereducties opleveren, met grote volumes, met voldoende leveringszekerheid en tegen beperkte risico’s. Ondertussen wordt de weg bereid naar een verdere ontwikkeling van groene waterstof.”

Zo kan volgens het rapport nu al worden gestart met de ontwikkeling van het aanbod van klimaatneutrale waterstof, de infrastructuur voor transport en opslag én de ontwikkeling van nieuwe toepassingen bij grote energiegebruikers. Daar kan waterstof conventionele inzet van aardgas vervangen. Voor de productie van waterstof uit windstroom van de Noordzee is het wel essentieel dat er voldoende aanbod van duurzame elektriciteit is, zodat er voldoende volumes groene waterstof beschikbaar kunnen komen.

Verwachting kosten blauwe en groene waterstof

Op langere termijn is convergentie van de kosten voor de verschillende ketens aannemelijk. De ketenkosten voor de blauwe route nemen richting 2030 toe, door een stijgende marktprijs voor aardgas. Voor de groene route en import van zonnebrandstof vormen de kapitaalskosten en de kosten van de duurzame elektriciteit grote kostenfactoren, en die zullen volgens de huidige vooruitzichten gaan dalen richting 2030.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/ce-delft-ontwikkeling-blauwe-waterstofketen-meteen-starten/feed/ 0
Noord-Brabantse inspraakronde voor 28 hoge windturbines langs A16 https://www.fluxenergie.nl/noord-brabantse-inspraakronde-voor-28-hoge-windturbines-langs-a16/ https://www.fluxenergie.nl/noord-brabantse-inspraakronde-voor-28-hoge-windturbines-langs-a16/#respond Mon, 18 Jun 2018 07:45:53 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62586 Tot en met 30 juli 2018 ligt het Noord-Brabants provinciaal bestemmingsplan voor windturbines langs de A16 ter inzage en ter inspraak. De A16 is het Nederlandse deel van de snelweg Rotterdam-Antwerpen. Het plan betreft de zone vanaf de Biesbosch tot aan de Belgische grens.

De provincie Noord-Brabant heeft het ontwerp tot inpassingsplan, inclusief het milieueffectenrapport en de ontwerpen tot omgevingsvergunningen vrijgegeven. Op 21 (Wagenberg) en 27 juni (Rijsbergen) organiseert ze inloopavonden.

Het inpassingsplan maakt de bouw van 28 windmolens langs de A16 mogelijk. Het kwam tot stand in samenspraak met gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert, omwonenden en andere belanghebbenden.

De locaties voor de windmolens bevinden zich vooral nabij de verkeersknooppunten op de A16. In totaal zijn er negen ontwikkelaars betrokken bij de realisatie. De windturbines zullen samen, afhankelijk van het type windmolen dat uiteindelijk wordt gebouwd, een vermogen van minimaal 104 en maximaal 116 Megawatt hebben. Dit windmolenplan levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de afspraak die de provincie en de gemeenten met de nationale overheid hebben gemaakt om voor eind 2020 470,5 MW aan windenergie te realiseren. De tiphoogte van de wieken zal maximaal 210 meter bedragen. Het was een uitdrukkelijke wens van inwoners en belanghebbenden om liever een kleiner aantal hoge windturbines te plaatsen, dan een groter aantal lage.

Geluid

De inbreng van inwoners, inwonersorganisaties en belangenorganisaties is op meerdere plaatsen in het ontwerp inpassingsplan zichtbaar. Hij heeft er onder meer toe geleid dat geluid het meest zwaarwegend criterium werd bij de keuze van locaties. De locaties zijn zo gekozen dat een minimaal aantal woningen in de directe omgeving van de toekomstige windmolens ligt. Op verzoek van inwoners is bovendien het cumulatieve effect van het geluid van windmolens op bestaande geluidsbronnen, zoals de hogesnelheidslijn en de A16, onderzocht. Ook het vrijwaren van kwetsbare landschappen en natuurgebieden van windmolens was een wens waaraan het ontwerpplan volgens het provinciebestuur tegemoet komt. Overleg met inwonersgroepen van Moerdijk en Drimmelen heeft ertoe geleid dat op Klaverpolder een windmolenlocatie is vervallen en dat de overgebleven windmolens iets in westelijke richting zijn opgeschoven.

Lusten en lasten delen

Het project Windenergie A16 ambieert om inwoners uit het gebied mee te laten profiteren van de opbrengsten van de windmolens. Alle ontwikkelaars ondertekenden daarom een ‘green deal’, waarin ze beloven dat 25% van de eigendomsrechten van de windmolens in handen komt van de lokale gemeenschap. Deze intentieverklaring is uitgewerkt in concrete acties en samenwerkingsovereenkomsten die de afgelopen weken door alle betrokken partijen zijn ondertekend.

Overlast gecompenseerd

Met de eigenaren van achttien woningen die het dichtst bij de turbines staan, en waar de geluidsbelasting hoger is dan wettelijk toegestaan, hebben de ontwikkelaars afspraken op maat gemaakt. Voor de 78 woningen in het gebied waar de geluidsbelasting lager is dan wettelijk toegestaan, maar waar de turbines wel te horen zijn, wordt een deel van de opbrengst van de windturbines gereserveerd. Deze vergoeding komt jaarlijks beschikbaar vanaf het moment dat de molens gaan draaien. Hiermee kunnen aanpassingenwerken aan de woning worden uitgevoerd, zoals isolatiemaatregelen of duurzame opwekking van energie voor de woning.

Grenzeloze windenergie

Ten zuiden van de Belgische draagt de autosnelweg naar Antwerpen de indrukwekkende naam A1, al wordt hij er meestal aangeduid met zijn Europese roepnaam E19. De noordelijkste Belgische stroken langsheen de weg zijn al langer aangeduid voor en in gebruik genomen door 200 m hoge windturbines.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/noord-brabantse-inspraakronde-voor-28-hoge-windturbines-langs-a16/feed/ 0
Nieuwe vragen rond Vlaamse digitale meters https://www.fluxenergie.nl/nieuwe-vragen-rond-vlaamse-digitale-meters/ https://www.fluxenergie.nl/nieuwe-vragen-rond-vlaamse-digitale-meters/#respond Sun, 17 Jun 2018 13:41:05 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62581 “Digitale meters brengen 100 miljoen euro extra op dan eerst gedacht,” zegt Vlaams minister voor energie Bart Tommelein (VLD) in een euforisch persbericht. Hij baseert zich daarvoor op een nieuw, maar voor de gewoonten van dit huis ongewoon bondig rapport van energiemarktregulator Vreg. Maar niet iedereen deelt die euforie. Bovendien kan niemand verklaren hoe een het komt dat het leveren en plaatsen van een huidige ‘domme’ meter bijna vier keer meer kost dan een gesofisticeerde ‘slimme’ digitale meter.

In mei vorig jaar had de Vreg al eens zo’n studie opgesteld en einde 2017 beslisten de netbeheerders Infrax en Eandis over de Einde 2017 namen Eandis en Infrax een beslissing over de gunning van de digitale meters. De Vreg motiveert het nieuwe rapport met de daaropvolgende beschikbaarheid van meer verfijnde gegevens, verstrekt door de netbeheerders. Een beperkt aantal ‘parameters’ is gewijzigd ten opzichte van de vorige studie. De overige ‘parameters’ en ‘aannames’ bleven ongewijzigd.

Maar de marktregulator houdt zich een intellectuele slag om de arm. Even ademhalen: “Er werd dus ook geen rekening gehouden met een eventuele invloed op de kosten van het concept van databeheerder. De exacte invloed hiervan is afhankelijk van de taakverdeling tussen netbeheerder en databeheerder en van de modaliteiten die aan de splitsing worden opgelegd. Op dit ogenblik is het preferentiële model nog onduidelijk, en zelfs bij de finale keuze voor een model wordt het niet eenvoudig om a priori een inschatting te maken van de hiermee samenhangende kosten en baten.” Overigens zijn de kosten van uitwisselingsplatform Atrias niet meegenomen in de berekeningen.

Minister Tommelein maakt echter geen voorbehoud. “De digitale meter is niet alleen broodnodig voor de energie-omslag, hij brengt ook meer op dan hij kost,” houdt hij vol. Vanaf 2019 zullen Eandis en Infrax de oude elektriciteits- en gasmeters vervangen door digitale meters. De prijs van de digitale meter voor elektriciteit ligt 22% lager dan oorspronkelijk aangenomen. De meter voor gas is slechts 6% duurder dan eerst gedacht. De nieuwe prijzen hebben dus een positief effect, aangezien de daling van de prijs van de elektriciteitsmeter groter is dan de stijging voor de gasmeter, en aangezien er meer meters zijn voor elektriciteit dan voor gas. Ook het datasysteem zal goedkoper zijn. En de eenmalige opzetkost en de activatiekost vallen weg. Het eindresultaat is daardoor 100 miljoen euro beter dan de vorige kostenbatenanalyse. Waar de vorige uitging van een positief resultaat van 336 miljoen euro, klokt de nieuwe analyse af op 440 miljoen (over twintig jaar). Er moeten geen meteropnames meer gebeuren, er zullen geen aparte budgetmeters meer nodig zijn, we zullen fraude beter kunnen opsporen,… En wie de meter actief gebruikt en slimme toepassingen toevoegt, zal zijn of haar energieverbruik beter kunnen sturen.”

Opzet- en activatiekost

Consumentenorganisatie Test-Aankoop zette al vraagtekens achter de ‘slimme’ toepassingen. Maar wat te denken over “De eenmalige opzetkost en de activatiekost vallen weg.” Volgens de Vreg volgt dit uit de gunning, “waarbij de kost volledig bestaat uit een all-in service kost met enkel een jaarlijkse kost per meter.” Oorspronkelijk zouden Eandis en Infrax zelf de digitale meters plaatsen In die gunning zijn Sagemcom en IBM aangewezen als partners voor het eerste lot van 1,3 miljoen meters en bijbehorende gegevenssystemen.

Een digitale meter voor elektriciteit kost volgens de nieuwe studie 52,01 euro, een voor gas 80,21 euro. De vervanging van een bestaande meter door een gewone digitale meter kost vandaag bij Eandis 192,62 euro. Een digitale meter brengt wel een (extra) communicatiekost van 1,22 euro per jaar per adres met zich mee. Als de plaatsingskost wordt opgenomen in de prijs van een jaarlijkse all-in service, is hij niet echt weggevallen, maar waar hij wel wordt niet meegedeeld.

En de baten zijn voor…

Voor wie zijn de baten, vroeg Yoeri Maertens zich af, de jongste aanwinst van website voor onderzoeksjournalistiek Apache.be. In het vorige Vreg-rapport stond dit netjes, maar toch vooral indicatief opgelijst per consumentenprofiel, maar in het huidige komst dit niet aan bod. Maertens voelde hierover parlementslid Rob Beenders van oppositiepartij sp.a aan de tand. Die denkt dat een gemiddeld huishouden met een gemiddeld jaarverbruik van 3.500 kWh er niet op vooruitgaat. Hij verwacht ook dat de 50 miljoen euro kosten die nu al zijn gemaakt voor Atrias vanaf 2020 via de nettarieven zullen worden teruggehaald bij de energieverbruikers. Hij geeft toe dat de digitale meter nuttige functies kan hebben, maar roept op meer info op het dossier open op tafel te leggen.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nieuwe-vragen-rond-vlaamse-digitale-meters/feed/ 0
Europa verbant palmolie uit autotanks https://www.fluxenergie.nl/europa-verbant-palmolie-uit-autotanks/ https://www.fluxenergie.nl/europa-verbant-palmolie-uit-autotanks/#respond Fri, 15 Jun 2018 13:13:40 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62574 De Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben besloten om het gebruik van palmolie als brandstof tegen 2030 volledig stop te zetten. Vanaf 2019 mag het gebruik ervan niet verder toenemen en vanaf 2023 moet het geleidelijk afnemen. Voor andere biologische oliën, zoals raapzaadolie, mag het gebruik vaanf 2020 niet meer toenemen.

Momenteel wordt ongeveer de helft van de in Europa geïmporteerde palmolie als brandstof voor dieselwagens gebruikt. De rest wordt vooral verwerkt in voedingsmiddelen, zeep en andere cosmetische producten. De overeenkomst maakt deel uit van een ruimer akkoord over duurzaamheid, maar is wel een afzwakking van het oorspronkelijke voorstel van het Europees Parlement om de bijdrage van palmolie als brandstof al per 2021 op nul te krijgen. Ongeveer de helft van de door Europa geïmporteerde palmolie is momenteel bestemd voor biobrandstof. Verder zit het onder meer in voedingsmiddelen en cosmetica.

“Het besluit is cruciaal voor de bescherming van het regenwoud en de mensen die er leven. Hun leefomgeving wordt verwoest door grenzeloos uitbreidende palmolieplantages,” stelt Rolf Schipper, campagneleider Bossen van de Nederlandse milieuorganisatie Milieudefensie. “Eerder deze maand schreven meer dan tweehonderd leiders van gemeenschappen uit Indonesië nog een brief aan de Europese regeringsleiders. Ook zij pleitten voor een einde aan het vernietigen van hun bossen voor de Europese honger naar biobrandstof.”

Deuk in wereldvraag

Volgens Schipper is het besluit een overwinning voor miljoenen mensen in Indonesië, Maleisië, Afrika en Latijns-Amerika, die voor hun voedsel en inkomsten afhankelijk zijn van het regenwoud. “Nu worden ze vaak nog verdreven door grote palmoliebedrijven die ongevraagd hun bos kappen voor de aanleg van plantages. Het besluit van de EU betekent uiteindelijk een flinke deuk in de wereldvraag naar palmolie, waardoor bossen kunnen blijven staan. Wel is het teleurstellend dat het nog zo lang moet duren voor palmolie daadwerkelijk uit onze brandstof verdwijnt.”

“Biobrandstoffen op basis van palmolie werden ooit gezien als makkelijke oplossing voor Europese landen om te voldoen aan het Europese klimaatbeleid,” aldus nog Schipper. “Hoewel al snel duidelijk was dat bij rijden op palmolie-diesel drie keer zoveel CO2 vrijkomt dan bij reguliere diesel, wilden veel landen er liever niet mee stoppen. Het is goedkoop, en veel makkelijker dan het nemen van échte maatregelen om de uitstoot van het verkeer te verminderen.”

Nederland

De Nederlandse regering beloofde in december 2017 om zich in te zetten voor een verbod op palmolie. De publieke druk was groot: zo deden 174 wetenschappers een oproep, zetten ruim 32.000 Nederlanders hun handtekening tegen voedselgewassen in benzinetanks en voerde Milieudefensie verschillende acties. Een brede Kamermeerderheid, van VVD tot de Partij voor de Dieren, pleitte in 2017 voor een einde aan het verbranden van palmolie in de tank.

België

In België nam de voedingsindustrie zelf initiatieven genomen om het duurzaam gebruik palmolie te promoten. Zo richtte ze de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie op. De leden engageerden zich ertoe om tegen 2015 nog enkel RSPO-gecertificeerde palmolie te gebruiken. Tegen 2020 willen ze zich nog meer duurzaamheidscriteria opleggen. Deze engagementen werden wel enkel opgenomen voor consumptiegoederen bestemd voor de Belgische markt, niet voor producten bestemd voor export. België heeft ook de New York Declaration on Forests ondertekend, die oproept om tegen 2020 een einde te stellen aan ontbossing voor landbouwproductie van onder andere palmolie.

Volgens de N-VA-kamerleden Rita Gantois en Werner Janssen, die in het Belgische parlement een eerder vrijblijvende resolutietekst neerlegden, bedreigt de productie van “niet-duurzame palmolie” het voortbestaan van heel wat diersoorten, waaronder de orang-oetan en de Sumatraanse. “Ook heersen er op die plantages vaak sociale wantoestanden en worden de rechten van de oorspronkelijke bevolking niet altijd gerespecteerd.”

François Van Hooydonck, managing director van de Belgische groep Sipef, die diverse plantages uitbaat in vooral Zuid-Oost-Azië, reageert genuanceerd. “Het gebruik van palmolie in biobrandstoffen is slechts goed voor ongeveer 5% van het wereldverbruik van palmolie. Maar is wel belangrijk in Europa, waar momenteel 46% van de importen verdwijnen in brandstoffen. Wij leveren onze palmolie ook aan de energiesector in Europa, tegen dezelfde prijzen als voor voeding. Maar we zijn ervan overtuigd dat het gebruik van palmolie voor biobrandstof een tijdelijk verschijnsel is, dat slechts een kort leven is beschoren. De EU heeft dit met haar besluit nogmaals bevestigd.

Hoger levensniveau

Van Hooydonck verwacht dat het gebruik van palmolie als brandstof zal afnemen parallel met dat van diesel, omdat sommige landen al beslisten om tegen 2030 de dieselmotor te bannen. Het Europese compromis –het voorstel van het Europees Parlement is immers afgezwakt– wordt beschouwd als een tegemoetkoming aan de palmoliesector en de kleine boeren, die nu dank zij de zachtjes stijgende vraag van de voedingssector zonder ritmestoornissen kunnen blijven oogsten. Maar met de argumenten van Milieudefensie maakt hij korte metten. “Hoe kan je nu promoten dat mensen geen ontwikkeling mogen krijgen en in het ‘bos’ moeten blijven leven, zonder een degelijke plattelandsontwikkeling die hen naar een hoger levensniveau zal tillen? Palmolie is de voornaamste bron van armoedebestrijding en stijging van de koopkracht in de afgelegen delen van Indonesië en een aantal Afrikaanse landen. De leden van RSPO, die 12% van de wereldproductie van palmolie vertegenwoordigen, hebben al lang aanvaard dat er geen extra bossen meer worden gerooid voor de palmplantage,” aldus Van Hooydonck.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/europa-verbant-palmolie-uit-autotanks/feed/ 0
Eneco Groep en SET Ventures nieuwe aandeelhouders van GreenFlux https://www.fluxenergie.nl/eneco-groep-en-set-ventures-nieuwe-aandeelhouders-van-greenflux/ https://www.fluxenergie.nl/eneco-groep-en-set-ventures-nieuwe-aandeelhouders-van-greenflux/#respond Thu, 14 Jun 2018 17:20:22 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62571 Energiebedrijf Eneco en het Amsterdamse investeringsfonds Set Ventures hebben allebei een minderheidsbelang verworven in GreenFlux Assets. Dat gebeurde via een investeringsronde om 11 miljoen euro aan nieuw kapitaal op te halen.

De bestaande aandeelhouders Bom Brabant Ventures en ICT Group namen ook deel aan deze ronde. Volgens de nieuwe aandeelhouders past deze investering in de leverancier van software en totaaloplossingen voor elektrisch rijden past naadloos in hun ambities om de energietransitie te versnellen door middel van technologie.

Set Ventures investeert sinds 2007 in Europese technologiebedrijven die een impact hebben op het toekomstige energiesysteem. De nadruk ligt daarbij op investeringen in bedrijven die slimme software en diensten leveren.

GreenFlux biedt een totaaloplossing voor het beheer van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, die laadoperators over de hele wereld kunnen gebruiken. Het ondersteunt energiebedrijven, netbeheerders en partijen in de automotive sector om laadpalen op afstand te beheren, transacties te verwerken en het laadproces af te stemmen op de capaciteit van het elektriciteitsnet. De GreenFlux service werkt volledig vanuit de cloud en kan integreren met laadpalen van elk merk of type.

Internationale positie versterken

“Wij zijn blij met deze investering die ons de kans geeft om onze positie bij de belangrijkste spelers op het gebied van elektrisch vervoer in Europa, Amerika en Azië verder te versterken,” zeggen de oprichters van GreenFlux, Hans de Boer en Jurjen de Jong. Oorspronkelijk waren zij beiden de enige aandeelhouders. Later kwamen Bom Brabant Ventures en ICT Group erbij en nu dus ook Eneco en Set Ventures. Over wie precies welk volume aandelen in bezit heeft blijven de lippen hermetisch gesloten. Maar vandaag heeft geen enkele afzonderlijke aandeelhouder een meerderheid in handen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/eneco-groep-en-set-ventures-nieuwe-aandeelhouders-van-greenflux/feed/ 0
Test Aankoop start petitie tegen verplichte digitale meter https://www.fluxenergie.nl/test-aankoop-start-petitie-tegen-verplichte-digitale-meter/ https://www.fluxenergie.nl/test-aankoop-start-petitie-tegen-verplichte-digitale-meter/#respond Thu, 14 Jun 2018 10:51:05 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62565 Op 1 januari 2019 start Vlaanderen met de gefaseerde, maar vooral ook de de facto verplichte installatie van ‘slimme’ digitale elektriciteitsmeters. Wie zo’n meter weigert dreigt van het net te worden afgesloten. Onaanvaardbaar, vindt consumentenorganisatie Test Aankoop.

Volgens Test Aankoop doet dit niet alleen afbreuk aan de vrije keuze van de klant. “Ook een exacte raming van de kosten voor de consument ontbreekt,” zegt woordvoerder Simon November. “Het lijkt erop dat vooral de distributienetbeheerders en leveranciers zullen profiteren van de verplichte invoering en de consument de rekening zal betalen.” Test Aankoop verzet zich tegen de verplichte installatie van de digitale meters. Om deze eis kracht bij te zetten opent Test Aankoop een petitiepagina waar de consument zich kan verzetten tegen deze verplichte invoering.

Slimme meters moeten zorgen voor slimme elektriciteitstarieven die lager zijn wanneer er veel goedkope stroom op het net is, door bijvoorbeeld de productie van veel zon- en windenergie. Op die ‘slimme’ goedkopere tarieven zou de consument kunnen inspelen om zijn toestellen te laten draaien of zijn huisbatterij of elektrische wagen op te landen. “Klinkt allemaal mooi in theorie, de praktijk is even anders,” waarschuwt November. Voorlopig is het softwaresysteem dat de digitale meters moet kunnen laten communiceren met de leveranciers en de netbeheerders ondanks hoge investeringen niet klaar. Dat zal de komende twee jaar niet anders zijn. Dit betekent dat aangepaste elektriciteits- en gastarieven minstens de komende twee jaar zullen uitblijven.”

Slimme meter heeft slimme toestellen nodig

De Vlaamse regulator voor de elektriciteits- en gasmarkt (Vreg) heeft vorig jaar een simulatie uitgevoerd over de kosten voor de consument en kwam daarbij uit op 28 euro per jaar bij een uitrol over twintig jaar. “Op dat moment was nog niet beslist welke meter zou worden geïnstalleerd. De studie maakte ook geen gewag van de kosten van de software die de consument moet aankopen en de slimme (huishoud)toestellen die moeten aangekocht worden om de meter daadwerkelijk te gebruiken. Met andere woorden: de meter wordt verplicht maar het exacte kostenplaatje voor de consument is onbekend. Dit is in het huidig klimaat van een dure stroomfactuur onaanvaardbaar. Duidelijk is wel dat de consument de rekening zal moeten betalen voor iets waar vooral de netbeheerders en leveranciers beter van zullen worden.”

Test Aankoop wil dat de consument niet voor een voldongen feit wordt gesteld en achteraf de rekening gepresenteerd krijgt. “De klant moet altijd kunnen weigeren en moet kunnen genieten van zijn keuzerecht,” zegt Ivo Mechels, CEO van Test Aankoop. “Dit geldt zeker zo voor mensen die gevoelig zijn aan de straling die door de meter wordt uitgezonden of consumenten die bezorgd zijn om de vertrouwelijkheid van de data die door de meter wordt verzameld. Alleen een aanpak waar de consument centraal staat, kan leiden tot het publieke draagvlak dat onontbeerlijk is voor het welslagen van de energietransitie.”

Buitenlandse voorbeelden

“Voorbeelden uit het buitenland zoals Nederland of het Verenigd Koninkrijk, waar de digitale meter geen verplichting is, tonen aan dat het perfect mogelijk is om de oude analoge meters te laten bestaan samen met de nieuwe digitale meter. Duitsland werkt aan een invoering voor de grote verbruikers en laat de doorsnee huishoudens ongemoeid. In Vlaanderen zal de consument worden verplicht terwijl bij heel wat mensen de oude analoge meter nog perfect werkt. Het staat bovendien vast dat slechts een heel klein percentage van de consumenten de digitale meters ook effectief zullen gaan gebruiken op termijn. Of zij daarmee substantieel zullen besparen is nog een andere vraag. Voorbeelden uit het buitenland tonen alvast aan dat dit niet het geval is. Een verplichte invoering van de digitale meters, waar bijna uitsluitend de netbeheerders en de leveranciers beter van zullen worden, kunnen wij niet steunen,” aldus Mechels.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/test-aankoop-start-petitie-tegen-verplichte-digitale-meter/feed/ 0
Coral EnergICE wordt vaste klant op LNG-terminal Zeebrugge https://www.fluxenergie.nl/coral-energice-wordt-vaste-klant-op-lng-terminal-zeebrugge/ https://www.fluxenergie.nl/coral-energice-wordt-vaste-klant-op-lng-terminal-zeebrugge/#respond Wed, 13 Jun 2018 12:15:02 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62559 Op de LNG-terminal van Fluxys in Zeebrugge heeft de Coral EnergICE zijn eerste ladingen vloeibaar aardgas opgehaald. De nieuwe ijsbreker-LNG-tanker van rederij Anthony Veder komt er voortaan regelmatig aanmeren om kleinschalige LNG-ladingen naar havens in Zweden en Finland te brengen.

De Coral EnergICE is ontworpen om in alle weersomstandigheden in de vriestemperaturen van de Baltische Zee te kunnen varen. Het 164 meter lange schip heeft een laadvermogen van 18.000 m³ en vaart onder Nederlandse vlag.

Dankzij zijn gunstig emissieprofiel blijft de vraag naar LNG als alternatieve brandstof voor schepen en vrachtwagens voor langeafstandsvervoer stijgen, meldt Fluxys. Door over te schakelen op LNG, stoten schepen zo goed als geen zwaveloxides (SOx) en fijn stof uit en verminderen ze hun CO2-uitstoot tot 25% en hun NOx-emissies met meer dan 80%. LNG wordt ook in toenemende mate gebruikt om industriële vestigingen die niet op een gasnet zijn aangesloten te bevoorraden.

Vandaag varen er in Europa ongeveer honderd schepen op LNG. Dat aantal zal vermoedelijk verdubbelen tegen 2020, wanneer wereldwijd voor de scheepvaart strengere normen voor zwaveluitstoot in werking treden. Om de markt voor kleinschalig LNG te ondersteunen, wordt volop nieuwe infrastructuur ontwikkeld.

Vrachtwagenvervoer verschuift naar LNG

Bovendien maken ook almaar meer transportbedrijven gebruik van LNG als brandstof. Zo heeft het Nederlandse VDH (Moerdijk) onlangs na een grondige studie besloten voor zijn transporten naar Spanje van diesel over te schakelen op LNG. Het heeft zich hiervoor twee Stralis NP met 400 pk en dubbelle LNG-tanks van Iveco aangeschaft. Die hebben een ruim voldoende actieradius om de voorlopig in diverse landen nog grote afstanden tussen de LNG-tankstations te overbruggen. Ook Voets (Eersel) heeft twee dergelijke trucks aangekocht, in overleg met brouwer AB Inbev, voor wie het biertransporten uitvoert. Voets moet deze transporten vooral uitvoeren in het midden-Nederland en Vlaanderen, waar al voldoende LNG-tankstations op korte afstand staan of er nu worden gebouwd.

Sinds kort rijden ook de eerste Euro 6 Volvo LNG-trucks in Nederland. Het betreft Volvo’s FH met 420 en 460 pk. Die worden ingezet voor zwaar regionaal en internationaal transport bij verschillende vervoerders verspreid over het land, zoals Peter Appel, St. van den Brink, Transport van Overveld en Kivits Drunen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/coral-energice-wordt-vaste-klant-op-lng-terminal-zeebrugge/feed/ 0
Windparken Noordzee mogelijk basis voor internationale uitwisseling elektriciteit https://www.fluxenergie.nl/windparken-noordzee-mogelijk-basis-voor-internationale-uitwisseling-elektriciteit/ https://www.fluxenergie.nl/windparken-noordzee-mogelijk-basis-voor-internationale-uitwisseling-elektriciteit/#respond Wed, 13 Jun 2018 08:03:54 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62554 De Nederlandse transportnetbeheerder voor elektriciteit Tennet en de Zweedse elektriciteitsproducent Vattenfall gaan samen gaan de haalbaarheid onderzoeken van een verbinding tussen een Nederlands en een Brits offshore-windpark. Ze bekijken daarbij de technische en juridische aspecten en de mogelijke voordelen ervan voor de elektriciteitshandel tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

De twee te verbinden installaties zijn een offshore station van Vattenfall in het Britse deel van de Noordzee en een station in windenergiegebied IJmuiden Ver, in het Nederlandse deel van de zee.

Beide partners hebben het concept om offshore-transportinfrastructuur voor windenergie te verbinden door middel van een kabel die ook functioneert als grensoverschrijdende elektriciteitsverbinding WindConnector gedoopt. De aanleg van een hoogspanningskabel tussen de twee nog te bouwen offshore-stations kan bijdragen aan de verdere integratie van de Britse en Nederlandse elektriciteitsmarkten, doordat er meer elektriciteit kan worden verhandeld tussen beide markten dankzij efficiënt gebruik van de transportinfrastructuur voor windenergie. Door al geplande transportsystemen (de kabels van de windparken naar het vasteland) voor een extra doel te gebruiken, zijn er veel minder extra investeringen noodzakelijk dan voor een traditionele interconnector tussen de twee landen.

Vermoedelijk zullen de resultaten van dit onderzoek nog dit jaar gereed zijn.

Wind Power Hub

Samen met het Duitse Innogy gaat Tennet ook de mogelijke toekomstige aansluiting van offshore windparken op een internationale Wind Power Hub onderzoeken. Hier komt ook het financiële aspect al aan bod. Dit onderzoek bouwt voort op de kennis van eerdere studies en de laatste successen op het gebied van kostenreductie bij offshore-windenergie.

De Wind Power Hub zelf is een project waarbij niet alleen Tennet en Innogy zijn betrokken, maar ook het Havenbedrijf Rotterdam, de Deense netbeheerder Energinet.dk en de Nederlandse gastransportnetbeheerder Gasunie.

Dergelijke internationale verbindingen kunnen meerdere gunstige effecten hebben. Door de spreiding van piekproductie over een grotere markt zullen de energieprijzen er evenwichtiger evolueren. Ze dragen ook bij tot een efficiëntere inzet van hernieuwbare bronnen. Op winderige dagen in het Noordzeegebied kan het teveel aan windenergie naar het zuiden en oosten worden getransporteerd. Op windstille dagen kan bijvoorbeeld zonne-energie uit het zuiden naar het Noordzeegebied worden gebracht.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/windparken-noordzee-mogelijk-basis-voor-internationale-uitwisseling-elektriciteit/feed/ 0
Wetenschappelijke modellen bevestigen zinvolheid geologische opslag CO2 https://www.fluxenergie.nl/wetenschappelijke-modellen-bevestigen-zinvolheid-geologische-opslag-co2/ https://www.fluxenergie.nl/wetenschappelijke-modellen-bevestigen-zinvolheid-geologische-opslag-co2/#comments Tue, 12 Jun 2018 16:00:30 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62530 Nieuwe wetenschappelijke modellen tonen dat het opslaan en gecontroleerd bewaren van CO2 in geologische lagen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Mits een aangepaste regelgeving kan 98% van het geïnjecteerde CO2 tot 10.000 opgeslagen blijven in de ondergrond. Maar zelfs met een zwakke regelgeving kan die hoeveelheid 78% bedragen. De opstellers van die modellen publiceerden hun bevindingen in het toonaangevende vakblad Nature.

Een van de grootste bezwaren tegen de mogelijke opslag van CO2 dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen in industriële processen was dat het in de toekomst in de atmosfeer zou kunnen lekken.

Schotse krachtenbundeling

Maar nu hebben Juan Alcalde van de universiteit van Aberdeen en Stephanie Flude van de universiteit van Edinburgh (Schotland) en hun medewerkers het softwarepakket Storage Security Calculator ontwikkeld. Hiermee berekenden ze de berging van C22 door injectie in de bodem tussen 2020 en 2050 en het totale weglekken van CO2 uit de bodem gedurende de komende 10.000 jaar.

De onderzoekers werkten hiervoor twee scenario’s uit. Een scenario betreft een site waar de intensiteit van de CO2-injecties beperkt blijft en die beheerd en gecontroleerd wordt met de beste beschikbare technieken. Hiervoor wijzen hun berekeningen uit dat het jaarlijkse weglekken minder dan 0,01% per jaar zou bedragen. Dat beschouwen veel specialisten een aannemelijk volume voor om geologische berging in aanmerking te nemen als maatregel tot klimaatbeheersing.

Voorbehoud

Het tweede scenario is gebaseerd op een site in een zwak regelgevend kader. Hier overschrijdt het lekken de 0,01%-grens gedurende de eerste honderd jaar, maar blijft het na duizend jaar beperkt tot een aanvaardbaar niveau. De auteurs waarschuwen wel dat het gedrag van CO2 in de ondergrond in een tijdschaal van duizenden jaren nog niet volledig bekend is. Dit hiaat in de wetenschappelijke kennis zou kunnen betekenen dat hun modellen het bergingsniveau van C02 overschatten.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/wetenschappelijke-modellen-bevestigen-zinvolheid-geologische-opslag-co2/feed/ 2
Umicore-research in Olen, batterijenfabriek in Polen https://www.fluxenergie.nl/umicore-research-in-olen-batterijenfabriek-in-polen/ https://www.fluxenergie.nl/umicore-research-in-olen-batterijenfabriek-in-polen/#respond Tue, 12 Jun 2018 13:13:21 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62547 Materiaaltechnologie- en recyclagegroep Umicore heeft het Poolse Nysa geselecteerd als locatie voor zijn Europese productie van kathodematerialen voor de Europese markt voor elektrische wagens. De fabriek moet tegen einde 2020 operationeel zijn en zal in haar eerste fase tot vierhonderd banen scheppen.

Dat is een serieuze tegenslag voor Antwerpen, dat de fabriek liever langs de Schelde dan langs de Neisse zag staan. In zijn officiële verantwoording voor de Poolse keuze maakt Umicore geen melding van de enorme loonverschillen of van de hogere lokale elektriciteitsprijs. In Vlaanderen liggen de uurlonen in de industrie meer dan vier keer hoger dan in Polen. Het bedrijf argumenteert wel dat Nysa, in het industriële zuidwesten van Polen, in de buurt ligt van Umicores Europese klanten. “In die regio is de Europese industrie voor li-ion batterijen zich aan het ontwikkelen en er is toegang tot goed opgeleid technisch personeel en tot koolstofarme elektriciteit,” stelt woordvoerster Marjolein Scheers.

“De plaatselijke autoriteiten en Umicore willen een langdurige, voor beide partijen voordelige relatie ontwikkelen en zo een stabiele omgeving creëren voor de eerste grote Europese fabriek voor kathodematerialen,” luidt het. In het nadeel van Antwerpen speelden ook de almaar verder toenemende mobiliteitsproblemen. Dat er minder goed opgeleid technisch personeel technisch personeel te vinden zou zijn dan in een kleine stad in Polen klinkt vreemd, maar wordt bevestigd vanuit vakbondsmiddens.

In Gent lijkt dit geen probleem. Want Volvo Car gaat er de batterijen van de elektrische XC40 assembleren. Om de hiervoor noodzakelijke uitbreiding te realiseren mag de Zweeds-Chinese autobouwer 8 hectare havengrond aan het Mercatordok overnemen van buur Honda. Volvo Car gaat er batterijcellen van andere fabrikanten –waarvoor Umicore overigens de legeringen levert– samenvoegen en omvormen tot complete ‘battery packs’ op maat van de specifieke modellen. Audi doet al iets soortgelijk in Brussel.

Processen en producten verbeteren

Umicore heeft ook beslist om een nieuw ‘Proces Competentie Centrum’ te bouwen in zijn bestaande vestiging in Olen (België), waar het al aan onderzoek en ontwikkeling doet. Umicore wil hiermee zijn producten verbeteren en zijn processen energie-efficiënter maken. Ook deze investering zal naar verwachting eind 2019 worden opgeleverd, met banen voor een twintigtal onderzoekers.

“Beide beslissingen zullen enorm bijdragen aan het initiatief van de Europese Unie voor de bevordering van een toonaangevende industrie van herlaadbare batterijen, met een duurzame toeleveringsketen,” onderstreept Marc Grynberg, CEO van Umicore.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/umicore-research-in-olen-batterijenfabriek-in-polen/feed/ 0
Hogeschool Rotterdam opent waterstoflab https://www.fluxenergie.nl/hogeschool-rotterdam-opent-waterstoflab/ https://www.fluxenergie.nl/hogeschool-rotterdam-opent-waterstoflab/#comments Mon, 11 Jun 2018 16:02:49 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62543 Op haar RDM-campus heeft Hogeschool Rotterdam een waterstoflab geopend. In H2Energylab werken studenten, docenten, onderzoekers én ondernemers voortaan samen aan projecten op het gebied van waterstoftechnologie.

Het H2Energylab is een opleidings- en testcentrum waar productie, transport én toepassing van waterstof op een betaalbare schaal kan worden getest. Het is opgezet vanuit het RDM Centre of Expertise van de hogeschool, in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, het Kenniscentrum Duurzame Havenstad en de privébedrijven Deodrive en Ennology.

Het lab is (voorlopig) de enige plek in Nederland waar kennis van waterstoftechnologie met een breed publiek wordt gedeeld en gedemonstreerd. Productie, transport én toepassing van waterstof kunnen er op een betaalbare schaal kan worden getest. De aanwezige meetapparatuur biedt mogelijkheden voor analyse van bijvoorbeeld de efficiëntie van waterstoftechnologie. De toepassing van de technologie wordt er concreet gedemonstreerd, met behulp van door waterstof aangedreven voer- en vaartuigen.

Rotterdam waterstofhotspot

Volgens de oprichters is het waterstoflab een belangrijke faciliteit voor de regio. “Rotterdam kan met zijn havengebied en als stad met veel waterstofgebruikers snel verder groeien als hotspot voor waterstof, nationaal én internationaal,” melden ze. “Studenten kunnen in het H2Energylab op een veilige en professionele wijze kennismaken met de energietechnologie van de toekomst, door het aanbod van praktijkgericht onderwijs in een contextrijke omgeving. “Onderzoekers kunnen de werking van de technologie hier monitoren, analyseren en bijdragen aan verbeteringen. Ondernemers kunnen in het lab technieken testen om inpassing binnen hun bedrijfsvoering te beoordelen. Daarnaast worden workshops en cursussen aangeboden om medewerkers vertrouwd te maken met waterstoftechnologie.”

Praktijkgericht

Angelien Sanderman, bestuurslid van de hogeschool Rotterdam benadrukt dat faciliteiten zoals deze belangrijk zijn voor het creëren van een contextrijke leerwerkomgeving. “Ze bieden studenten een omgeving die lijkt op de praktijk en waar ze samen met ondernemers kunnen werken aan de vraagstukken van bedrijven.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/hogeschool-rotterdam-opent-waterstoflab/feed/ 2
Eerste battolyser buiten labo komt naast Magnum-centrale Eemshaven https://www.fluxenergie.nl/eerste-battolyser-buiten-labo-komt-naast-magnum-centrale-eemshaven/ https://www.fluxenergie.nl/eerste-battolyser-buiten-labo-komt-naast-magnum-centrale-eemshaven/#respond Mon, 11 Jun 2018 13:20:08 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62535 Het Waddenfonds heeft aan de BV Battolyser een subsidie van 480.000 euro toegekend om naast de Magnum-centrale van Nuon in Eemshaven een battolyser te realiseren.

BV Battolyser is een joint venture van TU Delft en Proton Ventures, Nuon en Yara dragen eveneens bij aan het ontwikkeltraject. Een battolyser kan op een efficiënte manier elektriciteit opslaan of leveren zoals een batterij maar ook, wanneer de batterij is opgeladen, door elektrolyse water splitsen in waterstof en zuurstof. Nuon-Magnum kan de waterstof die bij de elektrolyse vrijkomt kan gebruiken als CO2-vrije brandstof in Nuon Magnum.

De bouw van een eerste battolyser in Eemshaven begin 2019 is volgens Nuon een belangrijke mijlpaal in Groningen. Het energiebedrijf wil er in de toekomst op grote schaal overschotten stroom uit wind en zon voor langere termijn kunnen kunnen opslaan en recyclen.

Einde 2016 presenteerde de onderzoeksgroep van professor Fokko Mulder aan de TU Delft de succesvolle realisatie van een battolyser op laboratoriumschaal. Het nieuwe project bij de Magnum-centrale, waarmee direct getest kan worden, is een eerste concrete opschaling naar veel grotere systemen. De geproduceerde waterstof zal worden toegepast voor koeling van de generatoren en vervangt de grijze waterstof die Nuon daarvoor momenteel gebruikt. Uiteindelijk wil Nuon de geproduceerde waterstof gebruiken als CO2-vrije brandstof voor de gascentrale.

Waterstof speelt ook een belangrijke rol in de verduurzaming van chemische producten en de elektrificatie van het productieproces bij chemische bedrijven als Yara en Proton Ventures. De battolyser kan een belangrijke oplossing vormen in het integreren van intermitterende duurzame energie enerzijds en de wens te elektrificeren bij dergelijke bedrijven anderzijds.

Battolyser voor korte- en lange termijnopslag

In feite is de battolyser een elektrolyser met nikkel-ijzer elektroden zoals in de Edison-batterij van ruim honderd jaar geleden. Nadelen van deze Edison-batterij waren de waterstofverliezen tijdens het laden en de lagere bruikbare capaciteit. De battolyser benut precies de waterstofproductie en verbetert ook de batterijcapaciteit. Volledig opgeladen functioneert de battolyser als elektrolyser die met een hoog rendement waterstof produceert uit water en elektriciteit. Op het moment dat er een tekort is aan elektriciteit voedt de battolyser het net als een batterij.

De eerste battolyser krijgt een vermogen van 15 kW. Dit apparaat zal cyclisch getest worden om de zuiverheid van het waterstofgas en de efficiëntie te kunnen onderzoeken. Na de testfase wordt een plan voor een volgende opschaling opgesteld. De initiatiefnemers kijken nu al naar installaties van 1 en zelfs 10 MW. Deze zijn te plaatsen bij industriële partners, of op locaties waar op grote schaal elektriciteit van offshore windparken aan land komt. Nuon hoopt met de Magnum-centrale in Groningen te kunnen functioneren als vliegwiel voor een groeiende waterstofeconomie in Groningen en de rest van Nederland.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/eerste-battolyser-buiten-labo-komt-naast-magnum-centrale-eemshaven/feed/ 0
Vlaanderen stapt (tijdelijk) uit kernenergie https://www.fluxenergie.nl/vlaanderen-stapt-tijdelijk-uit-kernenergie/ https://www.fluxenergie.nl/vlaanderen-stapt-tijdelijk-uit-kernenergie/#respond Sun, 10 Jun 2018 10:45:16 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62523 Dit weekend vond in Vlaanderen een tijdelijke kernuitstap plaats. Want zaterdagavond, toen de drie andere reactoren in de kerncentrale van Doel al stil lagen, is ook Doel 4 uitgevallen.

De uitschakeling gebeurde automatisch, nadat er een technisch defect was vastgesteld. Dergelijke procedures zijn niet zeldzaam, maar dat de vier reactoren allemaal tegelijk buiten dienst zijn is uitzonderlijk. Het defect is niet van nucleaire aard. Maar zoals als de regelgeving dit voorschrijft heeft Engie, de uitbater en hoofdeigenaar van het Belgische nucleaire park, nucleair toezichthouder Fanc op de hoogte gebracht.

De zeven Belgische kernreactoren hebben samen een vermogen van 5.927 MW. Doel 1 en 2 lagen al uit voor geplande technische onderhoudsbeurten, Doel 4 was buiten gebruik omdat er momenteel in een lokaal waar pompen staan en bepaalde leidingen doorheen lopen bouwkundige versterkingswerken worden uitgevoerd.

Door een combinatie van onderhouds- en bouwkundige werken ligt ook de krachtigste reactor van België, Tihange 3, nu stil. Hierdoor leveren momenteel alleen Tihange 1 en 2 nucleaire stroom. Samen hebben die twee een vermogen van 1.970 MW. Tihange ligt in het Waalse Huy, zodat er in Vlaanderen wellicht tot maandagavond geen nucleaire elektriciteit van binnenlandse herkomst meer op het net komt.

Volgens Engie komt de stroomproductie in België niet in gevaar. Het kan zijn eigen verplichtingen- nakomen door de grote diversiteit in zijn andere productie-eenheden en door aankopen op de groothandelsmarkt. Voor de uitbalancering van het net is Elia verantwoordelijk. Engie hoopt Doel 4, met een vermogen van 1.039 MW de grootste in de centrale ten noordwesten van Antwerpen, maandagavond te kunnen heropstarten.

Definitieve sluiting in de jaren twintig

De inactiviteit van een groot deel van het Belgische nucleaire productiepark zonder problemen voor de leveringszekerheid, zij het op zonnige, warme weekenddagen, versterkt de overtuiging van de tegenstanders van kernenergie dat de doemscenario’s bij het sluiten van de kerncentrales sterk overdreven zijn. Elia verwacht wel dat het maandag op de piekmomenten fysiek ongeveer een kwart meer stroom uit het buitenland -vooral uit Nederland en Frankrijk- zal moeten invoeren dan gewoonlijk. Die import kan goedkoper invallen dat het opstarten van extra Belgische gascentrales.

Volgens de huidige wetgeving –en een nadrukkelijke bevestiging ervan in het Belgische Energieakkoord– gaat Doel 3 definitief dicht in 2022, Tihange 2 in 2023 en de vijf overige reactoren in 2025. Oorspronkelijk moesten Doel 1 en 2 en Tihange 1 in 2015 sluiten. Maar op de valreep heeft de toenmalige Belgische regering hun levensduur met tien jaar verlengd, met risico’s op een winterse black-out als belangrijkste argument. Die beslissing, eerst voor Tihange 1 alleen en later ook voor Doel 1 en 2, maakt dat er nu twijfels bestaan over volgende voorgenomen sluitingsdatum. Tegen dan kunnen er immers andere politieke meerderheden bestaan.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/vlaanderen-stapt-tijdelijk-uit-kernenergie/feed/ 0
Efficiënte toestellen en restwarmte wegen door in klimaatdoelstellingen https://www.fluxenergie.nl/efficiente-toestellen-en-restwarmte-wegen-door-in-klimaatdoelstellingen/ https://www.fluxenergie.nl/efficiente-toestellen-en-restwarmte-wegen-door-in-klimaatdoelstellingen/#respond Fri, 08 Jun 2018 14:51:20 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62519 Een belangrijk deel van de nationale en Europese doelstellingen inzake duurzame energie kan worden bereikt door een efficiënter energieverbruik. Dat zei Europees parlementslid Kathleen Van Brempt op het seminarie ‘Groots in Warmte’ dat verwarmingsspecialist Remeha deze week organiseerde op een ongewone locatie, Comics Station in Antwerpen.

“We kunnen ons energieverbruik terugdringen door spaarzaam met energie om te springen en door de meest efficiënte toestellen te kopen,” aldus het Belgische lid van de sociaal-democratische fractie. De wetgeving rond energie-labelling en ecodesign, maar ook die rond de circulaire economie zijn hierbij cruciaal. Ze worden maar al te vaak en graag afgeschilderd door eurosceptici als bemoeizuchtig en zinloos. Maar energie-labelling en ecodesign samen staan in voor het halen van de helft van onze energie-efficiëntie doelstellingen tegen 2020. Ze kunnen energiebesparingen opleveren ter grote van 200 keer het jaarlijkse energieverbruik van alle Belgische huishoudens.”

Restwarmte havenbedrijven

Ze kijkt niet alleen naar het huishoudelijk verbruik. “Met haar dichte bevolking van 500.000 inwoners en de grootste chemische cluster van Europa in haar haven is de stad Antwerpen (waar Van Brempt gemeenteraadslid is) een grote uitstoter en energieverslinder. De havenindustrie produceert 1.000 MW restwarmte die vandaag onbenut blijft. Als we deze afvangen en via warmtenetten verdelen, dan zou er voldoende warmte beschikbaar zijn om alle gebouwen in de hele Antwerpse agglomeratie te verwarmen.”

Huishoudelijk afval voor energiebehoefte havenbedrijven

Windturbines en zonnepanelen kunnen elektriciteit aanleveren voor de industriële activiteit in de haven én voor de gebouwen in de stad. “De hoeveelheid gas die nog nodig is kan geproduceerd worden uit het stedelijk groente-, fruit- en tuinafval om het dan in het bestaande gasnetwerk te injecteren. Huishoudelijk afval kan gebruikt worden om stoom en elektriciteit te produceren voor de havenindustrie.”

Volgens Van Brempt kunnen deze oplossingen gefinancierd worden met geld dat anders zou besteed worden aan “de import van fossiele brandstoffen uit onstabiele regio’s. De investeringen die nodig zijn, zijn enorm. Maar er is geen gigantische stapel ‘nieuw’ geld nodig. Het geld is er vandaag, we moeten het gewoon juist besteden.” Ze ziet ook brood in het ophalen van het nodige geld via burgercoöperaties. Momenteel bieden aandelen in energiecoöperaties een hoger rendement dan traditionele spaarrekeningen, onderstreept ze.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/efficiente-toestellen-en-restwarmte-wegen-door-in-klimaatdoelstellingen/feed/ 0
Engie neemt grootste Franse waterstofvloot en gastronomisch tankstation in gebruik https://www.fluxenergie.nl/engie-neemt-grootste-franse-waterstofvloot-en-gastronomisch-tankstation-in-gebruik/ https://www.fluxenergie.nl/engie-neemt-grootste-franse-waterstofvloot-en-gastronomisch-tankstation-in-gebruik/#respond Fri, 08 Jun 2018 08:59:57 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62511 Engie heeft in een moeite het grootste Franse door waterstof aangedreven voertuigenpark en een tankstation in gebruik genomen. Dat station bevindt zich in het hartje van Rungis, het groothandelscentrum voor voeding nabij Parijs.

Het tankstation is toegankelijk voor alle gebruikers, maar zijn eerste klanten zijn de vijftig Renault Kangoo Z.E. bedrijfswagens die Engie op lange termijn huurt van Alpabet. De technische medewerkers van dochterbedrijf Engie Cofely zullen deze wagens gebruiken bij het uitvoeren van onderhoudsopdrachten aan de technische installaties van commerciële gebouwen in Ile-de-France, de regio rondom Parijs.

Het station kan nu dagelijks tot 20 kg waterstof verschaffen aan voertuigen die er komen tanken. Die capaciteit zal op korte termijn worden opgetrokken tot 80 kg. Volgens Engie kan dit de volledige huidige behoefte dekken van waterstofvoertuigen in het zuiden van Parijs. Engie wil hier ook een installatie plaatsen die waterstof produceert door elektrolyse, met hernieuwbare stroom.

Voedingsmekka

De verkeersstroom van en naar Rungis omvat ongeveer 25.000 voertuigen per dag. Rungis beslaat een oppervlakte van 234 hectare. Er zijn wel 1.201 bedrijven uit de voedingssector gevestigd, samen goed voor 12.000 medewerkers. Jaarlijks wordt er ongeveer 2,8 miljoen ton voedingswaren verhandeld. Mee door het belangrijke Franse gastronomische aanbod komt niet alleen de Franse horeca zich hier bevoorraden, maar stuurt bijvoorbeeld de Nederlandse horeca-groothandel Hanos er vanuit Apeldoorn twee keer per week een grote opligger heen, voor aardappelen, groente, fruit, wild, vis en gevogelte en typisch Franse specialiteiten. Heel wat veilingen vinden er ’s nachts plaats.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/engie-neemt-grootste-franse-waterstofvloot-en-gastronomisch-tankstation-in-gebruik/feed/ 0
‘Overheid buigt met knikkende knieën voor oliemaatschappijen’ https://www.fluxenergie.nl/overheid-buigt-met-knikkende-knieen-voor-oliemaatschappijen/ https://www.fluxenergie.nl/overheid-buigt-met-knikkende-knieen-voor-oliemaatschappijen/#respond Fri, 08 Jun 2018 08:02:26 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62507 Nee, hij neemt Shell weinig kwalijk. Fastned-oprichter Michiel Langezaal zou ook graag laders plaatsen op A-locaties langs de snelweg als hij in de schoenen stond van het Nederlands-Britse olieconcern. Hij hekelt vooral de houding van de Nederlandse overheid, de marktmeester over de terreinen langs de snelweg, die in zijn ogen met knikkende knieën buigt voor de macht van de oliemaatschappijen. Ondanks dat bouwt het Amsterdamse laadbedrijf onverstoorbaar verder aan een netwerk van hele snelle laadstations. Want bij Fastned geloven ze heilig in een elektrische toekomst.

Kun je geld verdienen met de exploitatie van snellaadstations? Op termijn zeker, maar hoe verstandig is het om anno 2018 actief te zijn op de oplaadmarkt? Vanuit een Amsterdams kantoorpand op de zevende verdieping werkt Fastned hard aan een dekkend netwerk van snellaadmogelijkheden. Hoe staat het ervoor met de verschillende rechtszaken? Wat zijn de plannen voor 2018? En wanneer verwacht Fastned winst te kunnen maken?

“Nederland doet het goed wat betreft elektrisch rijden, mede dankzij de fiscale stimulans vanuit de overheid. De auto’s worden steeds beter en automodellen op fossiele brandstoffen worden minder attractief. Ga je nu nog een diesel kopen? Dat is de vraag.” Zeker in Duitsland verhardt de houding ten opzichte van diesel, merkt Langezaal. “Kijk maar naar de boycot die verschillende Duitse steden hebben ingevoerd. En naar de reacties die het hele sjoemelsoftwareschandaal heeft opgeleverd. Er gebeurt op dit moment veel in de markt, vooral op gebied van elektrische mobiliteit. Maar niet alle partijen hebben daarbij even veel haast.”

Ontwikkeling elektrisch rijden

Op dit moment rijden veruit de meeste auto’s nog op benzine of diesel. Op welke termijn gaat dat veranderen? “Er is een kentering zichtbaar in de houding van de markt en de rijder. Ik verwacht dat elektrisch rijden de komende jaren hard gaat toenemen. Het is op dit moment nog niet groot, maar het aantal elektrische automodellen neemt toe. De wachttijden lopen op. En de ingetekende orders zijn hoger dan de daadwerkelijk afgeleverde auto’s.”

De cijfers die Fastned op dit moment noteert, zijn volgens Langezaal naar verwachting. Wanneer wordt het voor Fastned mogelijk om winst te maken? ”We zien elke maand een stijging en zien kansen dat dit harder gaat groeien. Maar eerlijk is eerlijk, we zijn afhankelijk van de ontwikkeling van elektrisch rijden. Er komen veel nieuwe automodellen aan en het aandeel neemt toe. Maar de daadwerkelijke aantallen zijn nog klein. Je moet realistisch zijn. Volgend jaar zijn er echt nog geen 1 miljoen elektrische auto’s op de weg. Mijn inschatting is dat we 100.000 EV’s nodig hebben om zwarte cijfers te kunnen schrijven.”

Lees het volledige verhaal bij zusterblad TankPro:
https://www.tankpro.nl/brandstof/2018/06/07/overheid-buigt-met-knikkende-knieen-voor-oliemaatschappijen/

]]>
https://www.fluxenergie.nl/overheid-buigt-met-knikkende-knieen-voor-oliemaatschappijen/feed/ 0
Minister: liever geen hybride wagens op parkeerplaatsen met laadpalen https://www.fluxenergie.nl/minister-liever-geen-hybride-wagens-op-parkeerplaatsen-met-laadpalen/ https://www.fluxenergie.nl/minister-liever-geen-hybride-wagens-op-parkeerplaatsen-met-laadpalen/#respond Thu, 07 Jun 2018 20:34:31 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62499 Het lijkt niet aangewezen om hybride voertuigen systematisch toe te laten tot de plaatsen die voorbehouden zijn voor elektrische voertuigen. Dat is de mening van Belgisch minister van mobiliteit François Bellot (MR). Hij legt dit niet op als maatregel, maar laat het aan de wegbeheerders over om hierover individueel te beslissen.

Bellot reageerde hiermee op een vraag van federaal CD&V-parlementslid Jef Van den Bergh. Die had eerder gezegd dat alleen elektrische voertuigen mogen parkeren op plaatsen voorzien van een blauw verkeersbord met daarop een witte hoofdletter P en met een onderbord waarop een symbool is afgebeeld dat duidelijk aanduidt dat het parkeren er is voorbehouden aan elektrische voertuigen. Volgens Van den Bergh zijn hydride voertuigen geen elektrische voertuigen. Hij redeneerde verder dat ‘stekkerhybrides’ (die hun elektrische energie niet uit het remmen halen) en die bij hun eigenaar thuis geen mogelijkheid tot opladen hebben, ook op deze parkeerplaatsen niet kunnen laden, omdat ze er niet mogen staan.

Een mogelijkheid is het parkeren op zulke plaatsen te beperken in tijd. Van den Bergh vroeg zich af wat de mensen die hun wagen ’s nachts opladen dan moeten doen.

Keuzevrijheid voor wegbeheerders

“Omdat hybridevoertuigen, ook de zogenaamde stekkerhybrides, naast een elektrische motor ook steeds een andere motor hebben, kan het niet de bedoeling zijn dat deze voertuigen de voor voertuigen die volledig afhankelijk zijn van elektriciteit noodzakelijke laadinfrastructuur, inpalmen,” bevestigt Bellot. “Dit betekent echter niet dat de wegbeheerders geen plaatsen kunnen voorbehouden voor hybride voertuigen. Zo kan een wegbeheerder desgewenst met behulp van signalisatie ook parkeerplaatsen voorbehouden voor hybride voertuigen, al dan niet met laadinfrastructuur of in combinatie met een parkeerduurbeperking.”

In Bellots ontwerp tot herziening van de wegcode staat dat parkeerborden mogen aangevuld worden met onderborden om het toepassingsgebied van het bord waaronder ze zijn geplaatst, te beperken tot de categorieën van weggebruikers, voertuigen of het verkeersgedrag zoals op het onderbord aangeduid. “Indien een wegbeheerder van oordeel zou zijn dat de tijdsbeperking beter niet van toepassing is tijdens de nacht, dan moet hij dat op het onderbord aangeven.”

5.000 laadpalen voor Vlaanderen

Vorig jaar waren er in België 68.544 hybride wagens en 7.237 uitsluitend elektrisch aangedreven voertuigen ingeschreven. Heel wat spelers vinden het dan ook logisch om het ook aan hybride wagens toe te staan te parkeren op parkeerplaatsen met laadpalen. Momenteel telt België ongeveer 1.800 laadpalen op publieke plaatsen. Als Vlaams minister van energie Bart Tommelein (VLD) zijn zin krijgt, moeten dat er in 2020 in Vlaanderen alleen al 5.000 zijn, minstens een per gemeente. Volgens zijn spreidingsplan moeten er dan 314 laadpalen staan in Antwerpen, 162 in Gent, 69 in Leuven, 62 in Mechelen en 61 in Brugge. Geen enkele andere gemeente zou er meer dan vijftig nodig hebben.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/minister-liever-geen-hybride-wagens-op-parkeerplaatsen-met-laadpalen/feed/ 0
Nederlandse bedrijven gaan minder milieubelastend reizen https://www.fluxenergie.nl/nederlandse-bedrijven-gaan-minder-milieubelastend-reizen/ https://www.fluxenergie.nl/nederlandse-bedrijven-gaan-minder-milieubelastend-reizen/#respond Wed, 06 Jun 2018 20:54:25 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62494 Nederlandse bedrijven gaan minder milieubelastend reizen

Meer dan veertig grote Nederlandse bedrijven hebben samen afgesproken om de CO2-uitstoot, veroorzaakt door hun zakelijk reisgedrag, tegen 2030 met de helft te verminderen. Ze hebben ook de onderhandelaars van het recente Nederlandse Klimaatakkoord gevraagd hun ideeën over te nemen. Bovendien willen ze er mee voor zorgen dat duurzaam reizen alvast in Nederland steeds gewoner en makkelijker wordt.

De deelnemende bedrijven tellen samen bijna 300.000 werknemers. Ze hebben zich verenigd in de coalitie Anders Reizen. Daarin delen ze kennis en ervaring over het verlagen van de CO2-uitstoot door zakelijk verkeer. Die bedraagt nu ruim 13 megaton per jaar, evenveel als de CO2-uitstoot door aardgas van meer dan 4,5 miljoen huishoudens.

Op het eerste gezicht lijkt dit initiatief vrij laattijdig genomen. Maar verschillende bedrijven hebben de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met het stimuleren van duurzamer reizen. ABN Amro bijvoorbeeld geeft nieuwe medewerkers standaard een jaarkaart voor het openbaar vervoer en PwC vervangt vliegreizen van minder dan 500 kilometer zoveel mogelijk door treinreizen. Eneco stapt helemaal over op elektrische leaseauto’s en Arcadis verhuisde naar een locatie die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer. VodafoneZiggo is dit eveneens van plan, meer bepaald naar de omgeving van Utrecht Centraal.

PwC wil in 2025 een fossielvrij wagenpark en in 2030 geen CO2 meer uitstoten. Nu al kunnen PwC-medewerkers bijvoorbeeld hun leaseauto boetevrij omruilen voor een elektrische variant. Voor dienstreizen naar Parijs en Frankfurt nemen ze in principe alleen de trein. Medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen kunnen zich om de vier jaar voor 1.500 fiscaal aantrekkelijk een elektrische fiets aanschaffen.”

De maatregelen die bedrijven hebben ingevoerd of willen invoeren, zijn door onderzoeks- en adviesbureau CE Delft getoetst op CO2-reductie en impact. De studie laat zien dat de ambitie om de CO2-uitstoot door zakelijke mobiliteit in 2030 te halveren haalbaar is. Wat hulp van de overheid is daarbij wel nodig, want de maatregelen vereisen een grote capaciteitsverhoging van het openbaar vervoer en een uitbreiding van de huidige fietsinfrastructuur.

Meest effectieve maatregelen

De meest effectieve maatregelen zijn volgens het onderzoek het overstappen naar elektrische leaseauto’s, het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en het beperken van vliegverkeer. De effecten van de maatregelen kunnen volgens de onderzoekers versterkt worden door ze slim te combineren, door het inzetten van gedragsveranderingscampagnes en door duurzaamheid voortdurend onder de aandacht te brengen.

Anders Reizen

Het initiatief tot de Anders Reizen-coalitie ging in 2015 uit van Natuur & Milieu, ondernemersbeweging VNO-NCW, het ministerie van infrastructuur en milieu en de Nederlandse Spoorwegen. Dat gebeurde in aanloop naar de Klimaattop van Parijs.

Wie?

Van de coalitie maken momentele de volgende bedrijven, organisaties en instellingen deel uit: ABN Amro, Accenture, Achmea, Alliander, ANWB, Arcadis, Asito, ASR, Cap Gemini, Conclusion, DB Schenker, Deloitte, de Volksbank, Eneco, Enexis, Essent, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, het ministerie van I&W, ING, KNMI, KPN, NN, Nederlandse Spoorwegen, Nuon, Philips, PGGM, ProRail, PWC, Rabobank, Renewi, Royal Haskoning/DHV, Shell, Schiphol, Strukton, Tauw, Triodos, Unilever, Vebego, Vivat en Vodafone/Ziggo.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nederlandse-bedrijven-gaan-minder-milieubelastend-reizen/feed/ 0
Ooievaars gesignaleerd: babyboom bij Tennet https://www.fluxenergie.nl/ooievaars-gesignaleerd-babyboom-bij-tennet/ https://www.fluxenergie.nl/ooievaars-gesignaleerd-babyboom-bij-tennet/#respond Wed, 06 Jun 2018 16:00:40 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62491 De ooievaars zijn weer langsgekomen bij Tennet. En, zoals het de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet betaamt, bevinden de borelingen zich hoog op hoogspanningsmasten.

In hoogspanningsmasten van Tennet langs de A6 bij Lelystad hebben ooievaars wel tien nesten gebouwd. Volgende week donderdag werken Tennet en de Stichting Ooievaars Research en Knowhow Ooievaars (Stork) samen om de jonge ooievaars te ringen. Met behulp van de aangebrachte ringen kan de stichting de ontwikkeling van de ooievaars in Nederland verder monitoren.

Hoogspanningsmasten als broedplaats

Sinds enkele jaren kiezen ooievaars in Flevoland niet alleen het Natuurpark Lelystad als broedplaats, maar ook de hoogspanningsmasten langs de A6. Het aantal Ieder ooievaarsparen neemt elk jaar toe. Om de jonge ooievaars te kunnen ringen gaat een hiervoor gecertificeerde klimmer de mast in om de jonge ooievaars in een grote tas naar beneden te laten zakken. Een ‘ringer’ weegt, meet en ringt dan de jonge ooievaars. Daarna worden ze in hun nest teruggelegd.

Worden deze ooievaarsjongen net zo groot en zwaar als de jongen uit een nestpaal of nest in een boom? Keren ze over een aantal jaren terug om zich in masten te gaan nestelen? Het ringen en volgen van de jonge ooievaars moet een antwoord verstrekken op deze vragen. Ooievaars trekken in de winter vaak weg naar Zuid-Spanje of West-Afrika om er te overwinteren. In het voorjaar keren ze weer terug naar hun oude nest.

Het is pas de derde keer dat jonge ooievaars uit nesten in hoogspanningsmasten worden geringd. Eerder gebeurde dit al in 2011 en in 2016.

In Nederland bevinden zich op meerdere plekken ooievaarsnesten in hoogspanningsmasten. “Tennet is alert op nesten in masten omdat een nest mogelijk gevaar kan opleveren voor de ooievaar én voor de leveringszekerheid als het nest te dicht bij de hoogspanningslijnen wordt gebouwd,” legt woordvoerster Eefje van Gorp uit. “Ooievaars bouwen echter doorgaans stevige nesten van takken op veilige afstand van de hoogspanningslijnen waardoor de nesten meestal weinig overlast opleveren.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/ooievaars-gesignaleerd-babyboom-bij-tennet/feed/ 0
Nederlands energieverbruik voor 6,6% uit hernieuwbare bronnen https://www.fluxenergie.nl/nederlands-energieverbruik-voor-66-uit-hernieuwbare-bronnen/ https://www.fluxenergie.nl/nederlands-energieverbruik-voor-66-uit-hernieuwbare-bronnen/#respond Tue, 05 Jun 2018 19:32:22 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62485 Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2017 uitgekomen op 6,6% van het totale energieverbruik, een tiende meer dan in 2016. Dat maakte het Centraal Bureau (CBS) voor de Statistiek bekend.

Het energieverbruik uit zon steeg met 31% naar 9 Petajoule. De opgestelde capaciteit van zonnepanelen voor zonnestroom steeg met een recordhoeveelheid van ruim 800 MW naar totaal bijna 2900 MW.

De energie uit wind nam met 15% toe tot 35 PJ. Vooral door het plaatsen van 600 MW aan nieuwe windturbines in het Nederlandse deel van de Noordzee in de tweede helft van 2016 kon het verbruik flink toenemen; die windmolens draaiden in 2017 een vol jaar mee. In 2017 zelf werden er nauwelijks nieuwe windmolens geplaatst en bleef de totale windcapaciteit staan op 4.200 MW.

Biomassa weegt het zwaarst

Het verbruik uit biomassa groeide ook, mee door het stijgend verbruik van biobrandstoffen voor transport (+30%). Dit hangt onder andere samen met een toename van de verplichting voor leveranciers van motorbrandstoffen tot het leveren van hernieuwbare energie voor vervoer. Biomassa was met 61% van het totaal zelfs de grootste bron van hernieuwbare energie. Het energieverbruik uit deze bron nam in 2017 met 8% toe.

Afvalverbrandingsinstallaties bleven met een aandeel van meer dan 20% de grootste verbruikers van biomassa, op korte afstand gevolgd door de huishoudens. Transport tekende zich scherper af op de derde plaats.

Het verbruik van biomassa in elektriciteitscentrales en bij bedrijven die elektriciteit produceren groeide vorig jaar met 20%. Dit kwam doordat deze installaties naast elektriciteit vooral meer warmte zijn gaan produceren voor nabije industriële vestigingen. Het overige verbruik van biomassa, zoals dit van afvalverbrandingsinstallaties, bedrijven met alleen warmte-installaties en huishoudens lag ook hoger dan in 2016, maar deze stijging beperkte zich tot enkele procenten.

In 2017 was bijna de helft van het verbruik van hernieuwbare energie bestemd voor warmte, ruim 40% voor elektriciteitsproductie en een kleine 10% voor vervoer.

Het totale finale energieverbruik in Nederland bedroeg in 2017 ongeveer 2.100 PJ, ongeveer evenveel als in 2016.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nederlands-energieverbruik-voor-66-uit-hernieuwbare-bronnen/feed/ 0
Noord-Brabant innoveert laadinfrastructuur elektrische voertuigen https://www.fluxenergie.nl/noord-brabant-innoveert-laadinfrastructuur-elektrische-voertuigen/ https://www.fluxenergie.nl/noord-brabant-innoveert-laadinfrastructuur-elektrische-voertuigen/#respond Tue, 05 Jun 2018 05:52:15 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62481 De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Breda, Tilburg en Helmond, netbeheerder Enexis en een aantal marktpartijen gaan samen 3,9 miljoen investeren in de innovatie van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Om Noord-Brabant te doen “accelereren” naar 100.000 elektrische voertuigen met de bijbehorende slimme laadinfrastructuur hebben de betrokken overheden in Breda een overeenkomst ondertekend. Ze verwachten dat Eindhoven en ’s-Hertogenbosch zich binnenkort hierbij aansluiten.

Noord-Brabant heeft in Europees perspectief een koppositie in zowel het aantal elektrische auto’s als een uitgebreide en slimme infrastructuur om die auto’s te laden. Het telt al relatief veel elektrische auto’s, een van de grootste Europese autobusvloten, de productielijn voor elektrische vrachtwagens bij Daf en het Europees hoofdkantoor van Tesla. De grote steden en de provincie willen die positie verder uitbouwen om de CO2-uitstoot te verminderen en Brabant een goede economische positie geven in deze groeimarkt.

Centraal in de aanpak van de Brabantse overheden staat de koppeling tussen elektrisch vervoer en duurzaam opgewekte energie. De gemeenten en de provincie gaan met stimuleringsregelingen en campagnes de groei van elektrisch vervoer bevorderen. Voorbeelden van de stimuleringsregelingen zijn pilots met elektrische deelauto-concepten, een pilot om met marktpartijen vijftig elektrische vrachtwagens in te zetten, onderzoek naar nieuwe laad-los-plaatsen voor elektrisch goederentransport in steden en de verdere ontwikkeling van emissieloos busvervoer. De communicatiecampagnes richten zich op particuliere autorijders, leaserijders, gebruikers van deelauto’s en wagenparkbeheerders. Uit onderzoek blijkt dat er nog veel onbekend is over elektrisch rijden en er onjuiste beelden zijn over het laden, de actieradius en de totale kosten van het gebruik.

Innovatie laadinfrastructuur

De provincie stimuleert met enkele demo-projecten het laden met duurzame energie thuis en via het openbare netwerk. Met ruim veertig projecten experimenteren de gemeenten met verbeteringen in de laadinfrastructuur. Voorbeelden hiervan zijn concentraties van laadpunten in zogenaamde laadstraten of –pleinen, onderzoek naar snellaadpunten op hoofdroutes en een structurele benadering voor nieuwe laadpalen in plaats van op aanvraag. De opgedane kennis en ervaring wordt daarna ingezet in heel Noord-Brabant.

Naast de concrete projecten vindt er een breed onderzoeksprogramma plaats naar overkoepelende vraagstukken. Zo onderzoeken de partijen de juridische aspecten van laadpalen in appartementsgebouwen en de technische en de juridische beperking voor het in autobatterijen opslaan van lokaal geproduceerde duurzame energie.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/noord-brabant-innoveert-laadinfrastructuur-elektrische-voertuigen/feed/ 0
EnergyVille: nieuw onderzoeksgebouw en energiesysteem van de toekomst https://www.fluxenergie.nl/energyville-nieuw-onderzoeksgebouw-en-energiesysteem-van-de-toekomst/ https://www.fluxenergie.nl/energyville-nieuw-onderzoeksgebouw-en-energiesysteem-van-de-toekomst/#respond Mon, 04 Jun 2018 04:30:04 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62473 Energyville heeft op zijn campus op Thor Park in Waterschei (Genk) op de geijkte plechtigheid zijn tweede gebouw ‘geopend.’ Tegelijk maakte het ook de onderzoeksresultaten bekend van het Efro/Salk-project ‘Naar een duurzame energievoorziening in steden’ bekend.

EnergyVille, een onderzoekssamenwerking tussen de KU Leuven, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Imec en Universiteit Hasselt, heeft zich gevestigd op de site van een voormalige steenkoolmijn. De campus vormt een geïntegreerd dienstencentrum dat kantoorruimtes afwisselt met state-of-the-art labo-infrastructuur.

Het nieuwe gebouw is gericht op technologieontwikkeling voor energieopwekking met dunne-film zonnecellen, intelligentere, efficiëntere en goedkopere PV- systemen en nieuwe opslagsystemen, die ervoor moeten zorgen dat elektrische wagens of thuisbatterijen meer energie sneller en veiliger kunnen opslaan. Energyville stelt er haar recentste inzichten voor in onder meer zonnetechnologie, batterijen, lokale gelijkstroom-netten, geavanceerde warmtenetten, energie-als-dienst-modellen.

EnergyVille 2 biedt plaats aan labo’s en kantoorruimte voor ongeveer honderd onderzoekers. De opening luidt bovendien de officiële verhuis in van een deel van het PV- en batterij-onderzoek van Imec en Universiteit Hasselt, eerder gevestigd in Heverlee en Diepenbeek. Highlights van de nieuwbouw zijn de BIPV-opstelling (zonnepanelen geïntegreerd in de gevel), Imec’s pre-pilootlijn voor dunnefilm zonnecelproductie en een dry room in het labo waar de luchtvochtigheid op 0,6% wordt gehouden om op een veilige manier nieuwe materialen te verwerken tot batterijen.

Duurzame energievoorziening in steden

Het meerjarige project ‘Naar een duurzame energievoorziening in steden’ steunt op drie pijlers: SolSThore, GeoWatt en SmarThor. Die moeten volgens Energyville de hoekstenen vormen van een toekomstbestendig energiesysteem. “Binnen het project werd bovendien niet alleen gefocust op individuele technologieën, we zoeken ook naar een systeemaanpak waarbij zowel elektrische als thermische energiebronnen geïntegreerd worden,” aldus Ronnie Belmans, CEO van Energyville en prof aan de KU Leuven. “Door al deze bronnen te koppelen, krijgen we een grote flexibiliteit en wordt het mogelijk de wisselende energieproductie van hernieuwbare energiebronnen nog beter op te vangen.”

SolSThore

Zonnepanelen wekken alleen energie op wanneer de zon schijnt en zijn dus niet altijd bruikbaar als basisproductie. Binnen SolSThore werden daarom nieuwe, efficiëntere zonnecellen en vaste-stof batterijtechnologieën van de volgende generatie onderzocht. Binnen dit project werd ook het eerste lokaal gelijkstroomnet gelanceerd om opgewekte energie nog optimaler te benutten en verliezen door omvormers te beperken, een uniek gegeven in België. Bovendien werd er gewerkt aan verbeterde voorspelling van energieopbrengst van PV-systemen, cruciaal voor het beheer van het elektriciteitsnet.

GeoWatt

Naast efficiëntere zonnecellen en opslagsystemen blijft ook duurzame verwarming en koeling een sleutelkwestie in de energietransitie. Binnen GeoWatt werd het potentieel van 4e-generatie warmtenetten onderzocht. Technologische oplossingen om duurzame, lage temperatuur warmtebronnen (zoals restwarmte, zon- en geothermie) te integreren in stadsverwarming zijn bijvoorbeeld netwerksturing of automatische foutdetectie. Daarnaast zette EnergyVille in op het potentieel voor geothermie. De onderzoekers werkten een conceptstudie uit voor Genk. Daarbij onderzochten ze werd of de onder water gelopen steenkoolmijnen van Winterslag en Waterschei gebruikt kunnen worden om plaatselijk wijken mee te verwarmen.

SmarThor

Ze gingen ook na hoe deze energiebronnen geïntegreerd kunnen worden in een multi-energiesysteem waar het aanleveren van energie een dienst wordt eerder dan een product. Vandaag kiest de consument bijvoorbeeld voor een gasketel, pelletketel of warmtepomp voor verwarming en vervolgens betaalt hij de komende jaren voor gas, pellets of elektriciteit. In een multi-energiesysteem bestaat er een onderscheid tussen de gevraagde dienst en de gebruikte energiebron. De consument wordt bijvoorbeeld aangesloten op een warmtenet en krijgt warmte aangeleverd die kan komen van een gasketel, zonneboiler of warmtepomp, afhankelijk van wat op dat moment het meest interessant is. Hij betaalt dan voor de gebruikte warmte en moet niets aan comfort inleveren. Om dit systeem te realiseren moeten weersvoorspellingen, slimme thermostaten, energiemeters, prijzen van de verschillende energiedragers en nog veel meer samengebracht worden in één platform. SmarThor bekeek het techno-economisch kader dat nodig is om een dergelijk multi-energiesysteem te realiseren. EnergyVille zette een eigen ICT-platform op dat het energieverbruik van de gebouwen op Thor Park monitort, optimaliseert en beheert. Simulaties tonen aan dat een multi-energie marktmodel in staat is om de maatschappelijke kost te verlagen, voornamelijk door een betere afstemming op de productie van hernieuwbare energiebronnen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/energyville-nieuw-onderzoeksgebouw-en-energiesysteem-van-de-toekomst/feed/ 0
Meer dan helft oude schadegevallen Groningen “afgehandeld” https://www.fluxenergie.nl/meer-dan-helft-oude-schadegevallen-groningen-afgehandeld/ https://www.fluxenergie.nl/meer-dan-helft-oude-schadegevallen-groningen-afgehandeld/#respond Sun, 03 Jun 2018 22:39:40 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62477 Meer dan 90% van de bewoners in Groningen met openstaande oude schademeldingen heeft een aanbod vanwege aardgasproducent Nam ontvangen voor de afhandeling van hun schade. In bijna 60% van deze gevallen is de schade intussen helemaal afgehandeld.

Dat blijkt uit het nieuwe voortgangsrapport van de Nam over de afhandeling van de oude schademeldingen. Minister Eric Wiebes van economische zaken en klimaat (VVD) heeft dit vrijdag aan de Tweede Kamer bezorgd. Bij de totstandkoming van het nieuwe schadeprotocol voor Groningen in januari is afgesproken dat de Nam de ruim zesduizend openstaande schademeldingen uiterlijk voor 1 juli zal afronden door een ruimhartig eindbod te doen.

Voor 5.646 openstaande schademeldingen is zo’n aanbod verstuurd. In 59% van de gevallen hebben de bewoners het aanbod geaccepteerd, 7% wees het aanbod af en 35% reageerde nog niet. Maar alvast de minister en de commissaris van de koning in Groningen constateren op basis van het rapport dat de Nam goed gevolg geeft aan de gemaakte afspraken.

Bejegeningsonderzoek

Naast de voortgangsrapportage heeft de minister ook een onafhankelijk “bejegeningsonderzoek” naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met 378 woningeigenaren die een aanbod hebben ontvangen. Volgens de onderzoekers wordt het aanbod door een groot deel van de eigenaren als redelijk ervaren. Een kleiner deel vindt, al dan niet op voorspraak van expertisebureaus of aannemers, het aanbod ontoereikend.

Met een deel van de bevraagde mensen had na het aanbod per brief ook een vervolgcontact, telefonisch of per e-mail. Aan deze mensen zijn acht aspecten voorgelegd die te maken hebben met de “bejegening” tijdens de communicatie met het Centrum Veilig Wonen (CVW), dat namens de Nam de aardbevingsschades afhandelt die voor 31 maart 2017 zijn gemeld. De vriendelijkheid wordt het hoogst beoordeeld (88% (redelijk) tevreden), gevolgd door de mogelijkheid die is geboden om vragen te stellen. Maar ruim een derde vindt dat niet de juiste vragen zijn gesteld, dat er weinig tot geen begrip werd getoond en/of geeft aan dat niet zowel het afwijzen als het accepteren van het aanbod werd besproken.

“Lastige” gesprekken

Aan de medewerkers van het CVW is gevraagd hoeveel van elke tien telefoongesprekken ze als lastig betitelen. Gemiddeld één à anderhalf van de tien gesprekken was lastig, blijkt. Vijf van de twintig medewerkers gaven aan wel eens vervelende voorvallen te hebben meegemaakt, zoals denigrerende opmerkingen, uitschelden of in een geval zelfs dreigen met geweld. Een medewerkster gaf aan thuis last te hebben van de gesprekken die ze op het werk had gevoerd.

De Nam verwacht dat op 1 juli 2018 voor alle oude schademeldingen een aanbod is gedaan. Schademelders die het aanbod afwijzen kunnen hun schade voorleggen aan de Arbiter Bodembeweging. Daarom zullen op 1 juli nog niet alle oude schademeldingen definitief zijn afgehandeld. Minister Wiebes bekijkt nu of het proces rond de Arbiter Bodembeweging kan worden versterkt, zodat eigenaren die hier een beroep op doen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/meer-dan-helft-oude-schadegevallen-groningen-afgehandeld/feed/ 0
Kleurrijke coalitie ijvert voor opname groene waterstof in Klimaat- & Energieakkoord https://www.fluxenergie.nl/kleurrijke-coalitie-ijvert-voor-opname-groene-waterstof-in-klimaat-energieakkoord/ https://www.fluxenergie.nl/kleurrijke-coalitie-ijvert-voor-opname-groene-waterstof-in-klimaat-energieakkoord/#respond Fri, 01 Jun 2018 19:31:26 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62466 “Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, CO2-reductie te realiseren en de Nederlandse economie te vergroenen, is het opnemen van groene waterstof in het voor de zomer te sluiten Klimaat & Energieakkoord noodzakelijk,” luidt de oproep van de Waterstof Coalitie. Ze gaat er daarbij van uit dat groene waterstof een wezenlijk onderdeel is van een betrouwbare én betaalbare energietransitie in Nederland. Om ook energieminister Eric Wiebes (VVD) hiervan de overtuigen heeft de coalitie hem hierover een manifest overhandigd.

De Waterstof Coalitie is wel een initiatief van Greenpeace Nederland, maar bundelt ook talrijke andere partijen uit de energiewereld: netbeheerders, industriële en energiebedrijven, milieuorganisaties en wetenschappers. AkzoNobel, Alliander, Engie, Eneco, Enexis, Gasunie, Groningen Seaports, Havenbedrijf Rotterdam, Innogy, Natuur & Milieu, Natuur & Milieufederaties, New Energy Coalition, Nuon, OCI Nitrogen, Stedin, Tata Steel, Tennet, ThyssenKrupp, TU Delft, TU Eindhoven, VNO-NCW en Yara maken er (al) deel van uit.

De drieëntwintig bedrijven en organisaties die de Waterstof Coalitie vormen roepen de regering op juist nu groene waterstof te stimuleren voor verdere verduurzaming van de energievoorziening. Vergroening van de industrie, energie opslag en flexibilisering van het net zijn speerpunten in dit manifest.

“Dankzij groene waterstof kunnen we windenergie gebruiken op elk moment dat het ons uitkomt,” zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. “Daardoor kunnen we heel veel vliegen in één klap slaan. Een aantrekkelijke energietransitie, schone mobiliteit, een sterke economie én we kunnen er de doelen van het Parijsakkoord mee halen.”

Vergroening industrie en transport

Voor een snelle en kostenverlagende groei van groene waterstof pleit de Waterstof Coalitie in haar manifest voor een programmatische aanpak, zoals die ook zeer succesvol door de overheid wordt gebruikt bij de ontwikkeling van windparken op zee.” “Het is nu essentieel om de productie van groene waterstof te stimuleren om zo opslag van de energie opgewekt door de windturbines in de Noordzee voor een langere periode te creëren en de industrie en het transport sterk te vergroenen,” aldus Mel Kroon, CEO van Tennet.

Kostenreductie

De coalitie acht het van groot belang is dat de productiekosten van groene waterstof door middel van zogenoemde elektrolyzers omlaag gaan. Elektrolyzers gebruiken elektrische stroom om watermoleculen (H2O) te ontbinden en zuurstof- (O2) en waterstofmoleculen (H2) te vormen. Op dit moment is groene waterstof een duurdere oplossing dan het grijze of blauwe alternatief. Een forse kostenreductie van elektrolyzers, samen met een daling van de kosten van hernieuwbare elektriciteit, moet haalbaar zijn; volgens de coalitie in 2030 met circa twee derde bij een elektrolyse capaciteit van 3 tot 4 GW.

Han Fennema, CEO van Gasunie, wijst op het belang van robuuste en kostenefficiënte verbindingen tussen aanbieders en afnemers van waterstof: “De kracht van waterstof is dat de netwerken voor stroom én moleculen met elkaar via nieuwe technologieën verbonden worden, ook internationaal. In 2030 kunnen we concrete resultaten laten zien. We willen richting 2030 een landelijk dekkend hoofdnet voor waterstof realiseren.”

Opslag

Efficiënt gebruik van zeer grote hoeveelheden duurzame elektriciteit kan met groene waterstof worden bereikt, vindt de Waterstof Coalitie. Zo kan energie betaalbaar en efficiënt in grote hoeveelheden worden opgeslagen. Ook kunnen tekorten of overschotten aan elektriciteit worden opgevangen waarmee het elektriciteitssysteem in balans blijft. Dit voorkomt het afschakelen van windmolens in situaties van een productieoverschot.

Han Blokland, CEO van Engie Nederland merkt op dat waterstof een allround antwoord is voor de verduurzaming van de energievoorziening. “Het kan makkelijk grote volumes wind- en zonne-energie opslaan voor seizoensoverbrugging. Het kan flexibel het netwerk in balans houden, direct aardgas vervangen en is makkelijk te transporteren. Waterstof biedt hierdoor de unieke mogelijkheid om de elektriciteitssector en de industriesector te koppelen en beide te verduurzamen.”

Volgens het manifest kan de overheid jaarlijks tenders met oplopende volumes organiseren tot en met 2030. Ze kan ook financiële middelen beschikbaar stellen die de onrendabele top –het verschil tussen groene waterstof en het grijze alternatief– afdekken. De tender-winnaar ontvangt dan van de overheid een vergunning, subsidie en een elektriciteitsnetaansluiting plus een aansluiting voor een waterstofpijpleiding Elektrolyzers worden op land opgeschaald, nabij de kust vanaf een stopcontact op zee. Tranportnetbeheerder Tennet levert de aansluiting en Gasunie zal voor het transport van het waterstof insdtaan, bij voorkeur doorheen aangepaste aardgaspijpleidingen via een in fasen te realiseren waterstof backbone infrastructuur door Nederland. Na 2030 moet dan de verdere grootschalige ontwikkeling van elektrolyzers op de Noordzee (op eilanden of platformen) en waterstoftransport vanaf zee volgen.

TNO

Onderzoeksinstelling TNO denkt al verder. “De offshore productie van windenergie ontwikkelt zich snel,” bevestigt TNO in een eerder deze week gepubliceerde studie. “In 2023 zullen vijf grote Nederlandse windparken van 700 MW elk een vermogen van 4,5 GW leveren. In de jongste plannen streeft het kabinet in 2030 een opgesteld vermogen van 11,5 GW te hebben. Het einde van offshore gasproductie is voorzien tussen 2030 en 2050. Dat zou de komende twintig jaar betekenen dat 156 platforms, 3.000 km pijpleiding en 700 putten moeten worden ontmanteld en opgeruimd. Dit kost naar schatting een kleine vier miljard euro.”

Om de energietransitie te kunnen versnellen pleit TNO voor systeemintegratie. Die kan de vorm aannemen van de productie van groene waterstof op bestaande platforms en transport via bestaande pijpleidingen, de opslag van groene waterstof in bestaande velden en pijpleidingen en de opslag van CO2 in bestaande gasvelden. “Daarbij is het nodig de opbouw van offshore wind dusdanig te versnellen dat er voldoende elektriciteit beschikbaar is voor omzetting naar groene waterstof om te voldoen aan de benodigde opslagcapaciteit.”

Grootverbruikers

Grootverbruikers van deze waterstof zijn volgens TNO raffinaderijen, andere chemische industrie en producenten van kunstmest en ammoniak. Zo’n 50% van het huidige waterstofgebruik komt voor rekening van het industriecluster van Rotterdam. Dit biedt mogelijk de kans om de energie die is opgewekt door offshore wind direct aan land te gebruiken, zowel in de vorm van duurzame elektronen (stroom) of moleculen (waterstof). “Op die manier zou de noodzaak tot verzwaring van het transportnet voor elektriciteit aan land beperkt kunnen blijven.”

Of de marktvraag naar waterstof gelijk blijft dan wel groeit hangt af van een groot aantal ontwikkelingen binnen de industrie, mobiliteit
en huishoudens, menen de TNO-onderzoekers. “Keuzes voor onze energiedragers van de toekomst zullen mee de schaal van groene waterstofproductie op zee bepalen. Daarnaast is, de aanleg van offshore energie-eilanden zeer waarschijnlijk nodig om de benodigde waterstofproductie in 2050 te realiseren.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/kleurrijke-coalitie-ijvert-voor-opname-groene-waterstof-in-klimaat-energieakkoord/feed/ 0
Eerste Vlaams warmtenet vierde generatie bij Janssen Pharmaceutica https://www.fluxenergie.nl/eerste-vlaamse-warmtenet-vierde-generatie-bij-janssen-pharmaceutica/ https://www.fluxenergie.nl/eerste-vlaamse-warmtenet-vierde-generatie-bij-janssen-pharmaceutica/#respond Fri, 01 Jun 2018 11:31:47 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62461 Janssen Pharmaceutica heeft op zijn site in Beerse het eerste industriële warmtenet van de vierde generatie in Vlaanderen plechtig voorgesteld.

Alle andere huidige en geplande warmtenetten in Vlaanderen zijn van de tweede en derde generatie. Warmtenetten van de eerste generatie gebruiken stoom, betonnen leidingen en één centrale warmtebron. De tweede generatie gaat een stapje verder en gebruikt water onder hoge druk, betonnen leidingen en één centrale warmtebron. De derde generatie werkt met warm water tot 100°C, geïsoleerde leidingen en één centrale warmtebron. Een warmtenet van de vierde generatie maakt intelligent gebruik van duurzame energiebronnen, water op lagere temperaturen en geïsoleerde leidingen. Dankzij het aanwenden van water op lagere temperaturen en de intelligente sturing van het hele systeem kunnen restwarmte en hernieuwbare warmte optimaal worden benut.

De site in Beerse is de grootste van Janssen in België. Het bedrijf doet er aan onderzoek en ontwikkeling, heeft er twee farmaceutische fabrieken en huisvest er tal van globale ondersteunende diensten, samen goed voor een populatie van ongeveer 4.000 medewerkers. Janssen telt in België in totaal meer dan 5.200 medewerkers, verspreid over verschillende sites in Beerse, Geel, Olen, Merksem en La Louvière. In de Vlaamse variant van de bevraging naar de “Grootste Belg” ooit belandde stichter Paul Janssen (1926-2003) op de tweede plaats, achter pater Damiaan, maar voor Eddy Merckx.

Combinatie met geothermie

Ondanks doorgedreven inspanningen voor energiebesparing verbruikt Janssen in België ongeveer zoveel elektriciteit als 38.000 huishoudens. Onlangs kondigde het bedrijf aan fors te investeren in het gebruik van diepe aardwarmte. Door aardwarmte te combineren met het warmtenet zal de CO2 uitstoot van Janssen in België 30% kunnen dalen.

“Door de nakende combinatie van het warmtenet met aardwarmte kan Janssen jaarlijks 15.900 ton minder CO2 uitstoten. Tegen 2050 zullen al onze gebouwen voorzien worden van 100% hernieuwbare energie,” zegt CEO Stef Heylen.

Het warmtenet van Janssen kwam tot stand mee dankzij de financiële steun van het Vlaams Energie Agentschap, het Agentschap Innoveren en Ondernemen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/eerste-vlaamse-warmtenet-vierde-generatie-bij-janssen-pharmaceutica/feed/ 0
68 jaar is pensioenleeftijd voor hoogspanningsmasten Hoofddorp https://www.fluxenergie.nl/68-jaar-is-pensioenleeftijd-voor-hoogspanningsmasten-hoofddorp/ https://www.fluxenergie.nl/68-jaar-is-pensioenleeftijd-voor-hoogspanningsmasten-hoofddorp/#respond Thu, 31 May 2018 15:35:43 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62456 Tussen Beverwijk en Bleiswijk legt hoogspanningsnetbeheerder Tennet momenteel de Randstad 380 kV Noordring aan, een nieuwe 380 kV-verbinding. Deze week vond een van de spectaculairste werken ervan plaats, het verwijderen van de bestaande hoogspanningsmasten in Hoofddorp.

De nieuwe hoogspanningsverbinding is met een lengte van 65 kilometer het grootste project van Tennet in Nederland op land. Ze is niet alleen belangrijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad maar ook om de groene energie van de in de Noordzee voorziene windparken naar het binnenland te transporteren.

In het gebied tussen Vijfhuizen en Lisserbroek past Tennet hiervoor ook de bestaande hoogspanningsverbinding aan. De bestaande hoogspanningsverbinding tussen Vijfhuizen en Lissebroek wordt verwijderd en deels gecombineerd met de nieuwe 380 kV verbinding. Vanaf het recreatiegebied Boseilanden naar Floriande (vanaf het hoogspanningsstation Haarlemmermeer) wordt de verbinding ondergronds aangelegd.

De bewoners in de wijk Floriande uit Hoofddorp keken letterlijk reikhalzend uit naar de afbraak van de ruim 68 jaar oude verbinding, vooral die van de masten. Het aanzicht van de wijk verandert hiermee grondig.

Recyclage

Tennet zal de hoogspanningsmasten niet elders opstellen. “Zowel de stalen masten als de betonpoeren gaan het secundaire circuit,” verklaart woordvoerster Eefje van Gorp. “Hoogovens zal het staal en het oud ijzer omsmelten. Ook het betonpuin van de fundering wordt hergebruikt. De grotere en fijnere stukken granulaat en toeslagstof vinden vooral een nieuwe toepassing in de wegenbouw.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/68-jaar-is-pensioenleeftijd-voor-hoogspanningsmasten-hoofddorp/feed/ 0
Grootste batterij van Europa neemt rol op reserve-energiemarkt op https://www.fluxenergie.nl/grootste-batterij-van-europa-neemt-rol-op-reserve-energiemarkt-op/ https://www.fluxenergie.nl/grootste-batterij-van-europa-neemt-rol-op-reserve-energiemarkt-op/#respond Thu, 31 May 2018 14:12:22 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62449 De grootste batterij van Europa, EnspireME, is klaar om reservecapaciteit te leveren aan het Europese elektriciteitsnet. De batterij bevindt zich in het Noord-Duitse Jardelund en werd in ongeveer acht maanden gebouwd. Vandaag hebben de co-eigenaren Eneco en Mitsubishi haar officieel in gebruik genomen.

EnspireME heeft een vermogen van 48 MW en bevat zo’n 10.000 lithium-ion accu’s, genoeg om de stroom vergelijkbaar met het verbruik van ruim 5.300 Duitse huishoudens gedurende één etmaal op te slaan.

In eerste instantie wordt de batterij ingezet op de primaire reservemarkt. Op deze markt kopen Europese netbeheerders reservecapaciteit in die ze nodig hebben om de noodzakelijke 50 Hertz-frequentie op het elektriciteitsnet te garanderen. De batterij kan deze rol als primaire reserve overnemen van kolen- en gascentrales en draagt daarmee bij aan de verdere verduurzaming van het energiesysteem. De batterij biedt zich vanaf deze week mee aan op de wekelijkse veiling van primair reservevermogen.

Onderzoek opslag lokale windenergie

Eneco en Mitsubishi Corporation onderzoeken, met steun van de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, ook hoe lokale windparken aangesloten kunnen worden op de batterij. Bij overproductie door lokale windparken of een overbelasting van het elektriciteitsnet, kan de windenergie dan tijdelijk in een deel van de batterij worden opgeslagen. Daarmee kan voorkomen worden dat een eigenaar zijn windmolens moet uitschakelen op verzoek van de lokale netbeheerder.

Tijdens de openingsceremonie werd ook de uitslag van de namenwedstrijd bekend gemaakt. Inwoners van Jardelund en het nabije Böxlund mochten suggesties voor de nieuwe naam van de batterij insturen. De inzending van de zevenjarige Martha Clausen, Speicher Energie aus der Natur, of SEnNa, kwam daarbij als winnaar uit de bus.

Over EnspireME/SEnNa

Vermogen: 48 MW
Opslagvermogen: >50 MWh
Type batterijen: lithium-ion
Afmetingen totaal: 100 X 30 meter
Afmetingen loods: 70 x 12 meter

]]>
https://www.fluxenergie.nl/grootste-batterij-van-europa-neemt-rol-op-reserve-energiemarkt-op/feed/ 0
Hans Alders geeft de gaspijp aan Maarten https://www.fluxenergie.nl/hans-alders-geeft-de-gaspijp-aan-maarten/ https://www.fluxenergie.nl/hans-alders-geeft-de-gaspijp-aan-maarten/#respond Wed, 30 May 2018 21:47:01 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62440 Met een vlammende afscheidsbrief aan minister van energie en klimaat Eric Wiebes (VVD) is Hans Albers woensdag opgestapt als Nationaal Coördinator Groningen. Hij motiveert zijn ontslag met de vaststelling dat zijn adviezen niet aansluiten bij de visie van de minister.

Concreet gaat het om de houding van de minister tegenover de versterking van 1.588 huizen in Groningen. Vorige week deelde Wiebes mee dat de afbouw van de aardgaswinning in Groningen er een reëel uitzicht biedt op afnemende aardbevingsrisico. Daardoor kwam ook een light versie van de versterkingsoperatie in zicht. Hij wil nog geen versterkingsadvies –de basis voor een schadevergoeding en/of op financiële tegemoetkoming voor deze werken– voor deze woningen formuleren, maar eerst de risico’s herbekijken. Dat staat echter haaks op wat Alders al met de bewoners afsprak. Daardoor kwam de oud-minister (PVDA) en oud-commissaris van de koningin voor Groningen in een onmogelijke positie terecht en hield hij de eer aan zichzelf.

“Met de beëindiging van de gaswinning en de nieuwe publieke afhandeling van schade en versterking, is de aanpak van de aardbevingsproblematiek in Groningen een nieuwe fase ingegaan. Dit leidt ook tot nieuwe verhoudingen,” reageert Wiebes. “Er is nu reëel zicht op een afnemend bevingsrisico. Daarom is ook een herbezinning op de versterkingsoperatie aan de orde met een maximale inzet op het daadwerkelijk bieden van veiligheid.” In die context heeft de minister er begrip voor dat Alders heeft besloten zijn werkzaamheden neer te leggen. Hij geeft ook mee dat de regering de versterking van alle huizen waarvoor een versterkingsadvies is afgegeven onverkort doorzet.

Exploitatiestop vermindert kans op beving, maar niet effect ervan

“Vanzelfsprekend zal de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld gevolgen hebben,” stelt Alders. “Maar daarmee zijn de risico’s van vandaag niet weg. De kans op een beving kan worden beïnvloed, maar dit betekent niet dat er geen grotere beving meer zou kunnen plaatsvinden.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/hans-alders-geeft-de-gaspijp-aan-maarten/feed/ 0
Wiebes wil schaderegeling kleine gasvelden niet Groningiseren https://www.fluxenergie.nl/wiebes-wil-schaderegeling-kleine-gasvelden-niet-groningiseren/ https://www.fluxenergie.nl/wiebes-wil-schaderegeling-kleine-gasvelden-niet-groningiseren/#respond Wed, 30 May 2018 16:19:34 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62435 Omwonenden van kleine Nederlandse gasvelden moeten niet rekenen op een regeling voor de vergoeding van schade mogelijk veroorzaakt door de gaswinning zoals die in Groningen bestaat. Dat schrijft minister van energie en klimaat Eric Wiebes (VVD) meer omfloerst in een nieuwe brief aan de Tweede Kamer. Hij spreekt zich daarin ook uit over de geleidelijke afbouw van de gaswinning uit die velden. En hij zal geen vergunningen meer ondertekenen voor de exploitatie van nieuwe gasvelden op het land.

In Groningen geldt er een “wettelijk bewijsvermoeden” dat schade veroorzaakt is door de gaswinning. Die aanpak wil de minister niet doortrekken naar de andere gasvelden. Wiebes motiveert deze keuze met de “unieke aard” en de omvang van de situatie rond het Groningenveld. “Het staat daarbij buiten kijf dat het wettelijk bewijsvermoeden alleen geldt voor schade als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld. Voor de gaswinning uit kleine velden, zoutwinning, geothermie en de voormalige steenkolenwinning in Limburg wil hij rekening houden met “de specifieke omstandigheden van de desbetreffende mijnbouwactiviteit en de gebiedsarrangementen.” Hij zal nog “bezien” in hoeverre het nodig is om voor de verschillende mijnbouwsectoren of regio’s maatwerkoplossingen te treffen en of de landelijke, onafhankelijke schadeafhandeling het best kan worden vormgegeven met een publieke regie op de schadeafhandeling door mijnbouwondernemingen of door schadeafhandeling binnen het publieke domein. “Bij deze keuze zal ik in ieder geval bekijken wat het meest passend is in relatie tot de aard en omvang van de specifieke mijnbouwschade, hoe een snelle en efficiënte afhandeling het best te realiseren is, en wat de meest laagdrempelige toegang geeft voor burgers.”

“Het wettelijke bewijsvermoeden, dat geldt bij de afhandeling van schadegevallen als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld, is gerechtvaardigd door de specifieke daar geldende situatie. Gezien de schaal en omvang van (de gevolgen van) deze gaswinning is de situatie in Groningen van een geheel andere orde en daarom niet vergelijkbaar met mijnbouwactiviteiten in andere delen van Nederland. In de rest van het land ontbreekt dan ook de grond voor invoering van het wettelijk bewijsvermoeden en zal van geval tot geval een onafhankelijke deskundige instantie moeten beoordelen of de schade (mede) het gevolg is van een specifieke mijnbouwactiviteit.” Dat de mate van bodemdaling en de kans op bodemtrillingen verschilt per gasveld haalt Wiebes uit een rapport van TNO uit 2016. Uit dit rapport blijkt dat alle kleine producerende gasvelden een veel lager risicoprofiel hebben dan het Groningenveld.

Als blijkt dat er door de gaswinning schade is ontstaan, wil Wiebes die wel snel afwikkelen. “Mensen moeten bij de vergoeding van mijnbouwschade niet verzanden in langdurige technische en juridische discussies. Daarom moet er een landelijke, onafhankelijke afhandeling van de schade komen. Hierin staan een snelle en efficiënte schade-afhandeling en laagdrempelige toegang voor burgers centraal.” Zijn uitgangspunt blijft dat de kosten voor rekening zijn van de mijnbouwonderneming en geen gevolgen hebben voor de rijksbegroting. Hij wil de uitwerking van de landelijke schadeafhandeling na de zomer naar de Tweede Kamer sturen.

Geen hogere productie uit kleine gasvelden

“Met de afbouw van de gasvraag door de energietransitie is ook de gaswinning uit kleine velden in de afbouwfase beland,” aldus de minister. “De gaswinning uit de kleine velden is nog noodzakelijk, maar wordt de komende jaren gestaag afgebouwd.” In deze afbouwfase geeft het kabinet, op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord kan, de voorkeur aan gaswinning in eigen land boven gasimport. Maar de beëindiging van de gaswinning in Groningen zal niet leiden tot een hogere productie uit de kleine velden.

Naast het Groningenveld telt Nederland 240 kleine gasvelden op land en op zee. “Elke gaswinning, ook uit kleine velden, kent risico’s, hoe klein ook. Daarom wil het kabinet gaswinning alleen daar toestaan waar het veilig kan. Waar dat niet kan, wordt geen gas gewonnen.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/wiebes-wil-schaderegeling-kleine-gasvelden-niet-groningiseren/feed/ 0
Nederlands opslagsysteem voor testlocatie BMW in München https://www.fluxenergie.nl/nederlands-opslagsysteem-voor-testlocatie-bmw-in-munchen/ https://www.fluxenergie.nl/nederlands-opslagsysteem-voor-testlocatie-bmw-in-munchen/#respond Tue, 29 May 2018 22:30:53 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62429 De Nederlandse specialist Alfen (Almere) levert een geïntegreerde energieopslagoplossing met een vermogen van 1,1 MW voor het ultrasnel opladen van elektrische wagens voor een testlocatie van BMW in München.

Het opslagsysteem telt, naast coolers, omvormers en andere in-house onderdelen van Alfen zelf, 34 BMW i3 auto-accu’s. Het voorziet in de maximale hoeveelheid stroom voor het opladen van elektrische wagens, ongeacht de capaciteit van het lokale elektriciteitsnetwerk. Een van de voordelen van BMW i-accu’s is volgens Alfen dat ze het systeem verplaatsbaar maken. Dit zorgt voor optimale flexibiliteit om het systeem in de toekomst naar andere locaties te verplaatsen waar een back-up voor het snelladen van elektrische auto’s nodig is. Dit speelt in op de toenemende uitdaging van het geconcentreerd snelladen van elektrische auto’s in relatie tot de beschikbare netwerkcapaciteit.

Alfen heeft ook een overeenkomst getekend met BMW om zich BMW i3 auto-accu’s aan te schaffen voor meerdere andere opslagprojecten, in Nederland en internationaal. “De vraag naar energie-opslag een aansluitingen op het hoogspanningsnet neemt in Nederland toe in lijn met de recente toename van de wind- en zonneparken, vooral in het noorden van het land,” aldus marketingverantwoordelijke Johan de Vries. Zo is de Alfen-aansluiting geselecteerd voor het zonnepark van de afvalverwerkingsinstllatie vanTwence in Enschede en voor dat van de voormalige zinkfabriek van Nyrstar in Budel.

Cacao zonder diesel

“Voor het klimaat nog doorslaggevender zijn misschien wel de Afrikaanse projecten. Zo is er momentele een boot onderweg naar Nigeria, met de onderdelen voor een systeem 8.000 zonnepanelen en ons opslagsysteem voor een cacaofabriek van Theobroma. Die maakt nu nog gebruik van dieselgeneratoren als energiebron. Dieselolie is niet alleen een fossiele brandstof, het transport ervan in Afrika is ook niet erg veilig of betrouwbaar. Het zonnesysteem neemt die risico’s weg, ook al blijven de generatoren ter plaatse als back-up in geval van nood.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nederlands-opslagsysteem-voor-testlocatie-bmw-in-munchen/feed/ 0
Geen geothermische warmte meer voor Limburgse paprika’s https://www.fluxenergie.nl/geen-geothermische-warmte-meer-voor-limburgse-paprikas/ https://www.fluxenergie.nl/geen-geothermische-warmte-meer-voor-limburgse-paprikas/#respond Tue, 29 May 2018 16:46:30 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62423 California Wijnen Geothermie (CWG) heeft op vraag van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de productie van aardwarmte gestaakt. SodM drong hierop aan omwille van de veiligheid op lange termijn.

Paprikateler onder glas CWG produceerde sinds de zomer van 2013 aardwarmte uit de ondergrond in Grubbenvorst in Noord-Limburg, vlakbij de seismisch actieve Tegelenbreuk. CWG mocht onder strenge voorwaarden tijdelijk gebruik maken van de injectieput op deze plek. Deze termijn is inmiddels verstreken. CWG kon SodM er ook niet van overtuigen dat het deze put kan gebruiken op een manier die op lange termijn veilig is.

Dergelijke geothermische installaties pompen warm zout water uit een dieper gelegen aardlaag omhoog via een productieput en pompen het afgekoelde water via een tweede put, de injectieput, terug in de grond. CWG gebruikte de warmte van een zowat 2.100 meter diepe laag met een temperatuur van 75 °C om er een areaal van ongeveer 32 hectare paprikakassen mee te verwarmen.

Het had hiervoor in Grubbenvorst drie putten geboord, waarvan er één geheel en één gedeeltelijk verstopt raakte tijdens het testen van de putten. Sinds december 2013 mocht CWG, onder strenge voorwaarden, tijdelijk de gedeeltelijk verstopte productieput (put 3) te gebruiken als injectieput voor een periode van maximaal vier jaar, om intussen de verstopping in de oorspronkelijke injectieput (put 2) te verhelpen.

Eind 2017 staakte CWG definitief de herstelwerkzaamheden aan de injectieput (put 2). Het diende toen ook een verzoek in tot wijziging van de omgevingsvergunning om, na een aanpassing van put 3, deze put langdurig als injectieput te gebruiken. Maar de voor de vergunning bevoegde autoriteit, het ministerie van economische zaken en klimaat, concludeerde in april 2018 dat de door CWG voorgestelde aanpassingen aan put 3 bij langdurige injectie in put 3 nabij de Tegelenbreuk, de veiligheid onvoldoende kan borgen en er geen concreet zicht meer is op legalisatie.

CGW blijft hoopvol

Na een bestuurlijk gesprek met SodM besloot CWG om de tijdelijke injectie in put 3 en daarmee de winning van aardwarmte te staken. Het onderzoekt nu wat haar toekomstige mogelijkheden zijn om de productie van geothermische warmte in Grubbenvorst te kunnen heropstarten. “We hebben al veel geld in geothermie gestoken en blijven erin geloven,” zegt bedrijfsleider Pieter Wijnen. “We hopen alsnog een technische oplossing voor het probleem te vinden. Het is wel jammer dat dit niet lukte voor het verstrijken van de tijdelijke vergunning.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/geen-geothermische-warmte-meer-voor-limburgse-paprikas/feed/ 0
Shell opent haar eerste Belgische LNG-tankstation https://www.fluxenergie.nl/shell-opent-haar-eerste-belgische-lng-tankstation/ https://www.fluxenergie.nl/shell-opent-haar-eerste-belgische-lng-tankstation/#respond Tue, 29 May 2018 09:10:38 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62418 Shell heeft haar eerste Belgische LNG (Liquefied Natural Gas)-station in België geopend. Het station staat in Herstal, Luik en is gericht op vrachtwagens.

Shell heeft al zeven LNG-stations in Nederland (Rotterdam, Waalwijk, Amsterdam, Pijnacker, Waddinxveen, Eindhoven en Heerenveen) en is van plan de komende twaalf maanden nog meer LNG-stations te openen in Europa.

Internationaal wegtransport

Het nieuwe station bevindt zich nabij het drielandenpunt bij de E313, een belangrijke route voor internationaal wegtransport. Het heeft een capaciteit van 3,5 kt LNG en kan dagelijks 150 vrachtwagens van LNG voorzien.

LNG zal een steeds belangrijkere rol spelen in de energiemix, verwacht Shell. De oliemaatschappij denkt dat er zich een mozaïek van brandstoffen en motoren zal ontwikkelen voor het wegtransport en gelooft dat LNG een belangrijke rol zal spelen voor zwaar wegtransport.

Vergelijking met diesel

LNG heeft een aantal voordelen vergeleken met conventionele diesel. LNG heeft een schonere verbranding dan diesel en produceert minder zwavel, roetdeeltjes en stikstofoxide. Bovendien draagt het ook bij tot een verminderde geluidsvervuiling en kan het CO2-emissies helpen verlagen.

Liquefied Natural Gas (LNG) is een kleurloze en niet-giftige vloeistof die ontstaat wanneer aardgas gekoeld wordt tot -162ºC. Het koelproces verkleint het volume van het gas 600 keer, waardoor het gemakkelijker en veiliger kan worden opgeslagen en vervoerd. In China rijden ruim 200.000 zware vrachtwagens en bussen op LNG, daarmee is het land de grootste markt ter wereld voor LNG voor wegvervoer.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/shell-opent-haar-eerste-belgische-lng-tankstation/feed/ 0
Vlaamse autosnelwegen doven oranje-gele verlichting https://www.fluxenergie.nl/vlaamse-autosnelwegen-doven-oranje-gele-verlichting/ https://www.fluxenergie.nl/vlaamse-autosnelwegen-doven-oranje-gele-verlichting/#respond Tue, 29 May 2018 07:26:27 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62413 Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Ben Weyts (N-VA) heeft aannemers aangesteld om alle verlichtingspalen langs de autosnelwegen om te bouwen naar led-verlichting. De vervanging van het huidige oranje-gele licht door blauw-wit licht moet de zichtbaarheid en dus ook de verkeersveiligheid verbeteren.

“Bovendien wordt er zo jaarlijks 4 miljoen euro bespaard aan energiekosten én 40 ton aan CO2,” zegt Weyts. “Na zes jaar hebben we onze investering helemaal terugverdiend.” Het bekende oranje-gele licht langs de Vlaamse autosnelwegen wordt geproduceerd door traditionele NaLP-lampen (natrium lage druk). “Deze technologie is verouderd,” onderstreept Weyts. “Led-licht kan beter gericht worden, zodat er minder verlichtingstoestellen nodig zijn. Led-lampen hebben ook een langere levensduur, zodat ze minder vaak moeten worden vervangen.” Hij heeft de vervangingsopdracht gegund aan de aannemers Verkeer, Signalisatie en Electronica (VS&E) en Elec DVC. De ombouw start nog dit jaar. “We gaan stap voor stap alle lampen langs de autosnelwegen vervangen. In een volgende fase komen de gewestwegen aan de beurt.”

Ook gewestwegen

De keuze voor led-verlichting is grondig voorbereid. Al in het begin van deze legislatuur (december 2014) begon het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer met een proefproject langs de A12 ter hoogte van Stabroek. De reacties van de weggebruikers waren erg positief. De volledige ombouw van alle verlichting langs de Vlaamse autosnelwegen zal 16 tot 20 miljoen euro kosten en vier jaar in beslag nemen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/vlaamse-autosnelwegen-doven-oranje-gele-verlichting/feed/ 0
Wiebes zet deur open voor fracking in Noord-Brabant https://www.fluxenergie.nl/wiebes-zet-deur-open-voor-fracking-in-noord-brabant/ https://www.fluxenergie.nl/wiebes-zet-deur-open-voor-fracking-in-noord-brabant/#comments Mon, 28 May 2018 10:57:37 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62410 Nog tot woensdag 4 juli 2018 kan iedereen die zich hiertoe geroepen voelt opmerkingen formuleren op het ontwerpinstemmingsbesluit voor gaswinning in de Noord-Brabantse gemeenten Aalburg, Heusden en Waalwijk. Vermilion Energy Netherlands wil hier aardgas exploiteren door het gebruik van fracking. Dat is een omstreden techniek, maar minister van energie Eric Wiebes (VVD), toezichthouder SODM en de Mijnraad verleenden gunstig advies.

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Aalburg hebben zich al tegen de plannen van Vermilion uitgesproken. Die plannen betreffen het gasveld Waalwijk-Noord, onder de gemeenten Aalburg, Heusden en Waalwijk, in het verzorgingsgebied van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en Rivierenland. Sinds 1991 wordt hier al gas gewonnen met traditionele technieken.

In het nieuwe winningsplan ziet Vermilion mogelijkheden om de gasproductie te verhogen door “hydraulische stimulatie,” een eufemisme voor de meer gebruikelijke term fracking. Het verwacht hiermee circa 66% van het technisch winbare gas te kunnen exploiteren, 61% in het meest pessimisische scenario en 76% in het meest optimale scenario.

Geen interferentie met geothermie

SODM verwacht geen merkbare wederzijdse beïnvloeding met de opsporing van nuttige aardwarmte door Hydreco Geomec in het gebied Tilburg-Geertruidenberg, ten zuidwesten van het gasveld Waalwijk-Noord.

Het nieuwe winningsplan geeft Vermilion toestemming nog tot 2026 gas te produceren in Waalwijk-Noord. In het voor het bedrijf meest gunstige scenario kan er nog 1,6 miljard kubieke meter gewonnen worden, waarmee het totaal uitkomt op 3,6 miljard. Uit het ontwerp-winningsplan blijkt dat er geen significante effecten met betrekking tot bodemdaling, bodemtrilling of natuur en milieu te verwachten zijn. De bodemdaling ten gevolge van de gaswinning zal naar verwachting maximum 3 cm bedragen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/wiebes-zet-deur-open-voor-fracking-in-noord-brabant/feed/ 8
Imec maakt dubbelzijdige siliciumzonnecellen via zeefdruk https://www.fluxenergie.nl/imec-maakt-dubbelzijdige-siliciumzonnecellen-via-zeefdruk/ https://www.fluxenergie.nl/imec-maakt-dubbelzijdige-siliciumzonnecellen-via-zeefdruk/#respond Mon, 28 May 2018 07:04:13 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62405 Imec (Leuven) is erin geslaagd is om via een industrieel zeefdrukproces efficiënte dubbelzijdige siliciumzonnecellen te maken. Deze cellen halen, rekening houdend met bijkomende lichtinval op de achterzijde, een totale omzettingsefficiëntie van 25%.

Dubbelzijdige cellen kunnen zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde zonlicht capteren en omzetten in elektriciteit. Dergelijke zonnecellen zullen volgens Imec de energieopbrengst van grote zonneparken aanzienlijk doen toenemen.

Doordat de achterkant van de cel niet bedekt is, kan die het indirecte licht opvangen, zoals het licht dat weerkaatst op de bodem, het dak, of op gebouwen in de omgeving, diffuus licht op bewolkte dagen, of zelfs –afhankelijk van de opstelling–direct zonlicht bij zonsopgang of zonsondergang. “Testen tonen aan dat dergelijke cellen over hun volledige levensduur 10 tot 40% meer energie kunnen opleveren dan vergelijkbare eenzijdige zonnecellen,” meldt Imec-woordvoerster Hanne Degans.

Door met een industrieel zeefdrukproces te werken en een aantal bijkomende aanpassingen aan het productieproces te doen slaagde Imec erin om de productiekost per zonnecel significant verminderen. “Zo hebben de nieuwe cellen smallere zilveren contacten op de voorzijde (~40 micrometer), de zogenaamde vingers, en gezeefdrukte aluminium vingers op de achterzijde waardoor de productiekost met ongeveer 0.01$ per Wattpiek verminderde. Deze cellen met industriële afmetingen (244,3 cm²) haalden aan de voorzijde een gemiddelde efficiëntie van 21,9%. Bij tweezijdig gebruik onder realistische omstandigheden kunnen deze cellen een effectieve omzettingsefficiëntie halen van 25%.”

Chinese partner

Imec werkte voor deze ontwikkeling samen met de Chinese zonnecelproducent Jolywood. Deze week zal imec zijn zonneceltechnologie voorstellen op Snec in Shanghai, wereldwijd de grootste beurs ter wereld in dit domein (28-30 mei).

Imec, ontstaan als spin-of van de KU Leuven is een onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica, energie en digitale technologie. Het brengt meer dan 4.000 topwetenschappers uit meer dan 85 landen samen. Zijn R&D-groepen zijn verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, Nederland, Taiwan, de VS en China.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/imec-maakt-dubbelzijdige-siliciumzonnecellen-via-zeefdruk/feed/ 0
Sondag moet Eneco naar duurzaam privépad leiden https://www.fluxenergie.nl/sondag-moet-eneco-naar-duurzaam-privepad-leiden/ https://www.fluxenergie.nl/sondag-moet-eneco-naar-duurzaam-privepad-leiden/#respond Fri, 25 May 2018 16:56:12 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62396 De raad van commissarissen van Eneco heeft Ruud Sondag vandaag benoemd tot ceo. Hij is meteen aan de slag gegaan. “Het voortzetten van het koploperschap van Eneco Groep in de energietransitie en het privatiseringsproces hebben voor mij grote prioriteit,” liet hij al weten. Daarmee raakte hij meteen een gevoelige snaar.

De huidige eigenaren van Eneco zijn 53 Nederlandse gemeenten. Het was lang een distributienetbeheerder, maar ging in de loop der jaren ook zelf –groene– elektriciteit produceren. Vorig jaar moest het wegens het nieuwe wettelijke combinatieverbod van productie-levering en distributie zijn netwerkactiviteiten afsplitsen via Stedin. Sindsdien staat het de gemeenten vrij om hun aandelen in Eneco te verkopen. Diverse besturen hebben veel zin om te cashen. Ze herinneren zich hoe andere gemeenten (en provincies) eerder hun aandelen in Nuon en Essent van de hand deden. Er zijn ook heel wat gegadigden aan koperszijde.

De mogelijke privatisering schept echter ongerustheid bij adepten van een duurzame aanpak. Ze vrezen dat Eneco zijn duurzame ziel zal verliezen. De afscheidnemende CEO Jeroen de Haas zou een van hen zijn, maar vooral de centrale ondernemingsraad beet van zich af. De Haas (59) is nog niet helemaal vertrokken. Hij blijft de komende tijd beschikbaar om zijn werkzaamheden aan Sondag over te dragen.

Ervaring

De 55-jarige jurist Ruud Sondag heeft een brede ervaring opgebouwd als bestuurder en commissaris en is actief betrokken bij initiatieven in de circulaire economie. Hij was elf jaar ceo bij Van Gansewinkel Groep, dat onder zijn leiding een grote Europese speler in afvalverwerking werd. Bij recyclingbedrijf Scherpenzeel was hij tot eind 2017 onder meer aandeelhouder. Sondag bekleedt ook enkele commissariaten, bij onder meer ProRail en Faber Halbertsma Groep.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/sondag-moet-eneco-naar-duurzaam-privepad-leiden/feed/ 0
Brusselse studenten zetten rector in de wind https://www.fluxenergie.nl/brusselse-studenten-zetten-rector-in-de-wind/ https://www.fluxenergie.nl/brusselse-studenten-zetten-rector-in-de-wind/#respond Fri, 25 May 2018 15:53:44 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62394 Vijftig jaar geleden veroorzaakten de Vlaamse universiteitsstudenten storm en zetten ze de gevestigde machten in de wind, vandaag zijn de winden milder en stellen de studenten er vooral turbines aan bloot. Dat gebeurde tijdens de afgelopen week ook op de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Vijftien studenten van het tweede jaar bachelor industriële ingenieurswetenschappen testten er een week lang drie kleinschalige windturbines uit met een vermogen van elk 25 W. Ze plaatsen die turbines tijdelijk op het dak van het beschermde rectoraatsgebouw, een ontwerp van Renaat Braem uit diens ‘organische’ periode. Wegens het beschermde karakter van het zichtbepalende gebouw mogen de turbines er niet permanent opgesteld blijven.

Het initiatie kadert in het Smart City-onderzoek door het FabLab van de VUB. Dit moet ertoe bijdragen om Brussel een ‘smart city’ te maken.

Een groot led-scherm nabij het gebouw trok de aandacht van de duizenden dagelijkse voorbijgangers. Het scherm toonde het geactualiseerde rendement van elke windturbine. Er werden ook filmpjes van het werk van de studenten aan de turbines in het Fablab vertoond, net als beelden van het FabLab zelf.

Verhuis

De VUB Foundation wou hiermee fondsen werven voor het FabLab. Dat verhuist volgend jaar naar Usquare.brussels, de nieuwe universitaire stadswijk van de VUB en haar Franstalige tegenhanger ULB op de plaats van de voormalige rijkswachtkazerne langs de Kroonlaan. Met het geld kan FabLab nieuwe apparatuur aankopen, zodat de komende generaties studenten kunnen blijven werken aan de innovaties van morgen.

“In het FabLab ligt de nadruk op de praktijk,” zegt coördinator Lieven Standaert. “De studenten moesten praktische oplossingen vinden voor allerlei praktische problemen. De kleinschalige turbines moesten bestand zijn tegen alle mogelijke Brusselse weersomstandigheden. Bij het plaatsen van de turbines mocht het beschermde gebouw niet de minste schade oplopen. Ook daarvoor droegen ze de verantwoordelijkheid.” De VUB-rector, wiens kantoor zich onder het dak bevindt, bleef gespaard van lekken en andere ongemakken.

Mogelijk krijgt het project een vervolg in toekomstige bachelor- of masterproeven. “Misschien kunnen de turbines mee verhuizen naar de Kroonlaan,” stelt Standaert. “Maar we zijn niet op zoek naar een eventuele andere locatie. De turbines zijn overigens gemaakt om optimaal te functioneren bij windsnelheden zoals die zich in Brussel voordoen.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/brusselse-studenten-zetten-rector-in-de-wind/feed/ 0
Kerncentrales nog altijd belangrijkste Belgische elektriciteitsproducenten https://www.fluxenergie.nl/kerncentrales-nog-altijd-belangrijkste-belgische-elektriciteitsproducenten/ https://www.fluxenergie.nl/kerncentrales-nog-altijd-belangrijkste-belgische-elektriciteitsproducenten/#respond Thu, 24 May 2018 20:57:33 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62386 Ook in 2017 bleven de kerncentrales veruit de belangrijkste elektriciteitsproducenten van België. Tegelijk blijft België een netto-importeur van elektriciteit. Dat blijkt uit het recentste jaarverslag van de Creg, de instantie die op federaal niveau toezicht uitoefent op de markten voor elektriciteit en aardgas.

In 2017 heeft België 77,4 TWh elektriciteit verbruikt, ongeveer evenveel als het jaar voordien. Het opgevraagde piekvermogen, 12.867 MW, lag wel lichtjes hoger dan in 2016.

De zeven Belgische kernreactoren produceerden samen 40,2 TWh, gasgestookte centrales 18,8 TWh. In 2017 werd er voor het eerst geen elektriciteit geproduceerd door de verbranding van steenkool. Alle energiebronnen samen produceerden 71,90 TWh. Dit betekent dat het aandeel van nucleaire energie nog 55,89% bedroeg.

De marktconcentratie nam aan productiezijde licht toe en blijft dan ook erg hoog. Met 77% van de totale Belgische elektriciteitsproductie heeft Engie hierin veruit het grootste aandeel.

De jaarcijfers van import en export in 2017 zijn quasi identiek als deze voor 2016. De bruto import naar België bedroeg 11,4 TWh, de bruto export 4,9 TWh. Dit leidde tot een netto import van 6,5 TWh in 2017, bijna identiek aan de 6,6 TWh genoteerd in 2016.

Aardgasmarkt

In 2017 bedroeg het totale Belgische aardgasverbruik 182,00 TWh, 4% meer dan in 2016. Deze toename van de vraag komt volledig voor rekening van de industrie (+5,1%) en de aardgasgestookte elektriciteitscentrales (+3,4%). De heropleving van de vraag bij de grootverbruikers is opvallend, temeer omdat de gemiddelde aardgasprijs op de groothandelsmarkt in 2017 25% hoger lag dan in. Bij de kleine verbruikers is de situatie anders. De zachte temperaturen in 2017 in vergelijking met 2016 hebben volgens de ramingen tot een daling met 7,5% van de verwarmingsnoden geleid. Deze vaststelling verklaart volgens de Creg mee de afname van de aardgasvraag op de distributienetten met 1,2%.

De grootste Belgische gasafnemers zijn rechtstreeks aangesloten op het gastransportnet van Fluxys. Ze vertegenwoordigden in 2016 23% van het verbruik van de Belgische eindklanten. Dit blijkt uit een studie die de Creg vorig jaar liet uitvoeren. Industriële afnemers sluiten vooral leveringscontracten met een korte looptijd (een of twee jaar). Ze doen ook steeds meer een beroep op aardgasnoteringen, zowel upstream (bevoorradingscontracten) als downstream (verkoopcontracten). Verder zijn er aanzienlijke verschillen in de energieprijzen die worden gefactureerd aan grote industriële klanten. In 2016 schommelden ze van 12 tot 28 €/MWh. Van het totale aantal industriële klanten veranderde 12 tot 19% minstens één keer per jaar van leverancier. De Creg gewaagt voor dit segment dan ook van een dynamische markt met veel concurrentie.

De top 3 van de leveringsondernemingen bleef in 2017 ongewijzigd, al zag marktleider Engie zijn aandeel terugvallen van 34,6% naar 32%. Eni zakte van 22,8 naar 17,5 %. EDF Luminus steeg met 0,5 % naar 10,6 %. Wingas groeide met een aandeel van 5,9% naar de vierde plaats, ten koste van RWE (-0,5%, naar 5 %).

]]>
https://www.fluxenergie.nl/kerncentrales-nog-altijd-belangrijkste-belgische-elektriciteitsproducenten/feed/ 0
“Nederlandse vraag naar gas zal flink stijgen” https://www.fluxenergie.nl/nederlandse-vraag-naar-gas-zal-flink-stijgen/ https://www.fluxenergie.nl/nederlandse-vraag-naar-gas-zal-flink-stijgen/#respond Thu, 24 May 2018 12:01:03 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62378 Overstappen op elektrisch verwarmde huizen en transport via elektrisch aangedreven vervoermiddelen zijn twee belangrijke maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen en het minder afhankelijk te maken van fossiele energie, zoals het Groningse aardgas.

Dit zal leiden tot een sterke toename van de vraag naar elektriciteit. In het meest vooruitstrevende scenario van volledige elektrificatie van verwarming en transport komt dat neer op een stijging van 50% in 2050. “Een behoefte waarin Nederland paradoxaal genoeg juist door gascentrales zal moeten worden voorzien,” zeggen de hoogleraren Machiel Mulder en José Luis Moraga González van Rijksuniversiteit Groningen.

In opdracht van het Centre on Regulation in Europe voerden ze hierover een onderzoek uit. “Onze bevindingen vormen een nieuw geluid in het debat over de energietransitie,” stellen ze. “Alle ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame energie via zon en wind zullen bij lange na niet voldoende zijn om de groei in de elektriciteitsvraag bij te houden. Omdat Nederland in 2030 kolencentrales gaat sluiten, er geen kerncentrale bijkomt en onze buurlanden met hetzelfde probleem zitten, is het tevens onmogelijk om meer elektriciteit te importeren. De consequentie is dat we veel meer stroom zullen moeten opwekken met gascentrales.”

Afwijkend uitgangspunt

Mulder en Moraga González gebruikten een onderzoeksmethode die afwijkt van veel andere studies, omdat zij in beeld wilden brengen hoe de feitelijke ambities voor duurzame energie, elektrificatie en het gebruik van gas zich tot elkaar verhouden. ‘Wij hebben ons gebaseerd op de huidige situatie van het energiesysteem en de feitelijke overheidsambities op het gebied van elektrificatie (het gebruik van fossiele energie vervangen door elektriciteit) en energietransitie (het opwekken van fossiele energie vervangen door duurzame energie). Die ambities hebben we doorgerekend tot 2050. Veel andere studies vertrekken bij de doelstellingen voor emissiereductie en rekenen dan terug om te bepalen wat nodig is.’

Toenemende afhankelijkheid van import

De vraag naar gas zal nog tot 2030 toenemen, becijferden beide onderzoekers. En zelfs in 2050 zal de totale Nederlandse gasconsumptie nog altijd ongeveer 30 miljard m³ zijn, waar die op dit moment circa 40 miljard m³ bedraagt. Doordat na 2030 geen gas meer wordt geproduceerd in Groningen en de overige kleine gasvelden tegen die tijd ook langzamerhand uitgeput raken, wordt Nederland almaar meer afhankelijk van de import van gas.

Synthetisch gas maken niet efficiënt

Mulder: “Een veel gehoorde oplossing is dat Nederland zijn eigen gas moet gaan maken via elektrolyse. Daar heb je echter ook elektriciteit voor nodig. Als we elektriciteit gaan gebruiken om gas te maken, hebben we nog meer gascentrales nodig om elektriciteit te maken. Dat is uiteraard niet efficiënt.”

Warmtenetten als alternatief

Het verminderen van de energiebehoefte in woningen is een belangrijke optie om de vraag naar gas te beteugelen, aldus de onderzoekers. Mulder: “Daarnaast biedt het aanleggen van warmtenetten goede mogelijkheden. We hebben in ons onderzoek ook een scenario doorgerekend waarin we uitgaan van maximale inzet van warmtenetten die gebruik maken van restwarmte van bijvoorbeeld zware industrie en gascentrales. Dan komen we uit op een ongeveer 20% lagere gasvraag, bovendien tegen lagere kosten per ton CO2-reductie. Een andere optie is om nog veel meer duurzame energie op te wekken. De huidige doelstellingen zijn echter al behoorlijk ambitieus.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nederlandse-vraag-naar-gas-zal-flink-stijgen/feed/ 0
Zonnepanelen op het dak van God https://www.fluxenergie.nl/zonnepanelen-op-het-dak-van-god/ https://www.fluxenergie.nl/zonnepanelen-op-het-dak-van-god/#respond Wed, 23 May 2018 13:29:52 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62371 De fotovoltaïsche panelen op het dak van de kerk van Sint-Paulus en Onze-Lieve-Vrouw Ten Rozen in Aalst zijn niet de eerste zonnepanelen op het dak van een kerk in België. Het zijn wel de eerste zonnepanelen op een kerkdak waarvan de parochianen mede-eigenaar kunnen worden. Vande zonne-installatie, niet van het dak, welteverstaan. Vlaams minister van energie Bart Tommelein (VLD) verkondigde deze blijde boodschap tijdens de plechtige inhuldiging vanaf het dak van de kerk.

Er liggen al langer zonnepanelen op het oostelijke dak van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw in de Antwerpse deelgemeente Borgerhout. Maar voor de 36 panelen (10,6 kW) in Aalst sloot de kerkfabriek een verbond met de coöperatieve Denderstroom. Parochianen en andere belangstellenden –die misschien niet geloven in God maar wel in duurzame energieproductie– kunnen door de aankoop van een meer aandelen van 250 euro coöperant worden. “Ze kunnen algemeen investeren of hun investering specifiek toewijzen aan de zonne-installatie op het dak van de kerk of aan een van onze zeven eerdere projecten,” zegt Alex Polfliet, initiatiefnemer van Denderstroom. In de nabije toekomst neemt Denderstroom nog twee andere kleinschalige zonneprojecten in gebruik.

In totaal telt Denderstroom nu 189 coöperanten. Het verkoopt de opgewekte stroom standaard aan de eigenaar of de gebruiker van het gebouw. De installatie in Aalst dekt ongeveer twee derde van de elektriciteitsbehoefte van de kerk. Luc Van Looy, de bisschop van Gent, ziet ruimte voor meer dergelijke projecten op daken van niet (als monument) beschermde kerkgebouwen. Zijdelings wees hij er ook op dat de meeste kerkgebouwen eigendom zijn van de overheid.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/zonnepanelen-op-het-dak-van-god/feed/ 0
Regering herbekijkt versterking Groningse gebouwen wegens aardbevingsrisico https://www.fluxenergie.nl/regering-herbekijkt-versterking-groningse-gebouwen-wegens-aardbevingsrisico/ https://www.fluxenergie.nl/regering-herbekijkt-versterking-groningse-gebouwen-wegens-aardbevingsrisico/#respond Wed, 23 May 2018 07:52:58 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62364 De Nederlandse regering laat de noodzaak om de huizen en gebouwen in Groningen waarvoor nog geen versterkingsadvies is afgegeven te versterken wegens aardbevingsrisico opnieuw onderzoeken. Dat meldt minister van economie en klimaat Eric Wiebes (VVD) in een brief aan de bestuurders in het aardbevingsgebied.

Het nieuwe onderzoek zal gebaseerd zijn op het rapport van deskundigen over het nieuwe aardbevingsrisico dat voor de zomer verschijnt. “De versterking van huizen waarbij de uitvoering reeds is gestart, wordt intussen gewoon voortgezet,” aldus Wiebes. “Dat geldt ook voor de aanpak van huizen waarvan de bewoners al een versterkingsadvies hebben ontvangen.”

Het besluit betekent dat er tijdelijk geen nieuwe versterkingsadviezen worden afgegeven in afwachting van het advies van de Mijnraad over het effect van de beëindiging van de gaswinning op het aardbevingsrisico en wat dit betekent voor de versterkingsoperatie. Dat advies moet binnen enkele weken gereed zijn.

Onverkort doorgaan met de oude aanpak zorgt volgens de regering niet voor een slagvaardige aanpak van de meest risicovolle huizen en zal bovendien niet leiden tot een afgeronde versterking op kortere termijn. “Ondanks de grote inzet van alle betrokkenen gaat de lopende versterkingsoperatie veel te traag en wachten duizenden bewoners met een versterkingsadvies op dit moment nog op de daadwerkelijke uitvoering van de aanpak van hun huis. De regering wil die werkvoorraad niet nog verder vergroten met huizen die zijn geïnspecteerd op basis van verouderde technische normen en op basis van het oude gaswinningsniveau.”

Door het stopzetten van de gaswinning, de oorzaak van de aardbevingen, is er nu uitzicht op een afnemend bevingsrisico, redeneert Wiebes. “Dat vraagt om herijking van de versterkingsoperatie op basis van de meest actuele veiligheidsinzichten van deskundigen.” Zodra het advies van de Mijnraad gereed is, zal hij samen met de regiobestuurders een verbeterde, sterker op veiligheid gerichte aanpak opstellen. Intussen worden de meest onveilige huizen met voorrang versterkt. “Een team van specialisten is bezig met de identificatie van deze meest risicovolle huizen, waaronder woningen die nog niet zijn opgenomen in de werkvoorraad.”

Geen verplichting

De bewoners van de ongeveer 2.500 woningen waarvoor al een versterkingsadvies is uitgebracht, hebben de mogelijkheid om hun woning conform dit advies te laten versterken. “Maar het is geen verplichting. De bewoners mogen ook het advies van de Mijnbouwraad afwachten dat nog voor de zomer verschijnt. De tijdelijke pas op de plaats bij huizen waarvoor nog geen versterkingsadvies is afgegeven, vergroot de kans dat deze panden uiteindelijk niet gesloopt hoeven te worden. Omdat de gemeenten waarin deze huizen staan hun plannen voor stadsvernieuwing deels hebben gebaseerd op de versterkingsoperatie, gaan regio en regering bekijken welke andere opties voor wijkvernieuwing mogelijk zijn. Ook de woningcorporaties worden hierbij betrokken omdat zij een groot deel van deze woningen in bezit hebben.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/regering-herbekijkt-versterking-groningse-gebouwen-wegens-aardbevingsrisico/feed/ 0
FNV wil fonds voor delging sociale gevolgen steenkooluitstap https://www.fluxenergie.nl/fnv-wil-fonds-voor-delging-sociale-gevolgen-steenkooluitstap/ https://www.fluxenergie.nl/fnv-wil-fonds-voor-delging-sociale-gevolgen-steenkooluitstap/#respond Tue, 22 May 2018 04:10:02 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62359 Het regent reacties op het besluit van de Nederlandse regering om de vijf resterende door steenkoolverbranding aangedreven elektriciteitscentrales tegen 2030 te sluiten. Concreet mogen de betrokken centrales wel actief blijven, maar dan zonder nog steenkool te gebruiken. De FNV trekt aan de alarmbel en wijst erop dat er uiteindelijk zo’n 2.000 banen in de centrales en 2.800 in de hele kolenketen zullen verdwijnen. De vakbond roept de overheid op haar verantwoordelijkheid te nemen en de opvang van de sociale gevolgen van de sluiting van deze centrales te regelen.

“De FNV onderschrijft de klimaatdoelstelling, maar wij missen vandaag in de berichtgeving wat er dan met de werknemers gebeurt,” stelt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. “Al lange tijd pleit de FNV voor de compensatie van de gevolgen van zo’n sluiting op de medewerkers in de gehele kolenketen. Het gaat niet alleen om de mensen die in de centrales zelf werken maar ook daaromheen, bijvoorbeeld in de havens.”

De sluiting van de kolencentrales heeft directe gevolgen voor de werkgelegenheid bij het Amsterdamse kolenoverslagbedrijf Oba. “Dit uitsluitend levert aan de Hemwegcentrale,” weet Cees Bos van FNV havens. “Sluiting van deze centrale betekent het einde van Oba, met directe gevolgen voor tachtig gezinnen.”

De FNV ziet een oplossing in de oprichting van een kolenfonds en wil daar ook haast mee maken. “Want er is nog helemaal niet gesproken over de invulling van zo’n fonds.” FNV stelt voor er een bedrag van 600 tot 800 miljoen euro in te steken. “Met dit geld zouden voor getroffen medewerkers, naast het verlies van inkomen en pensioen, ook omscholing, transitievergoedingen, outplacement en –voor enkele sectoren –de reparatie werkloosheidsuitkeringen kunnen worden gefinancierd. Daarnaast moeten er vervroegde uittredingsregelingen voor ouderen komen,” zegt Jong.

RWE

RWE, de uitbater van de Amercentrale en Eemshaven, toont zich verrast over het wetsvoorstel. “De Amer- en Eemshavencentrale zijn zeer flexibele en efficiënte kolencentrales, die in staat zijn te leveren wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait. Ze zorgen voor leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie in Nederland. Beide centrales zetten in op biomassabijstook,” onderstreept het bedrijf.

“Momenteel is er geen compensatie gepland voor het verbod om de centrales te exploiteren volgens de verleende vergunningen. Dit ondanks het feit dat RWE de Eemshavencentrale op speciaal verzoek van de Nederlandse overheid bouwde en in 2015 in gebruik nam, met een investering van 3,2 miljard euro. Voor de Amercentrale heeft RWE bovendien een contract voor de levering van warmte dat loopt tot 2040.” RWE gaat de voorgestelde wet zorgvuldig analyseren en overweegt juridische stappen. “Volgens het energiebedrijf maakt de sluiting van de twee oudste kolencentrales tegen 2025 geen deel uit van een alomvattend, gebalanceerd energiebeleid zal ze niet leiden tot een vermindering van CO2 op Europees niveau. RWE gewaagt van “een onverstandige stap.”

Nuon

Nuon legt zich bij de regeringsbeslissing neer en zal einde 2024 de Hemweg-8 kolencentrale vervroegd sluiten. “Na een uitfaseringsdiscussie van meer dan twee jaar geeft de overheid met dit wetsvoorstel duidelijkheid. Daar zijn wij en onze mensen blij mee. Momenteel onderzoeken we in de Eemshaven de inzet van waterstof in plaats van aardgas voor elektriciteitsproductie met gascentrales. Zo zouden we op termijn ook onze Hemweg-9 gascentrale staat CO2-vrij kunnen inzetten,” luidt de reactie van Nuon. Omdat tegen einde 2024 heel wat huidige medewerkers van Hemweg 8 de pensioenleeftijd hebben bereikt verwacht Nuon geen zware sociale problemen.

Engie

Engie -uitbater van de centrale Maasvlakte- geeft nog geen commentaar. Volgens woordvoerder Michael Verheul wacht zijn bedrijf hiervoor tot de gedetailleerde wetteksten over de sluiting op papier staan.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/fnv-wil-fonds-voor-delging-sociale-gevolgen-steenkooluitstap/feed/ 0
Pionierend batterijproject op Limburgse steenkoolsite https://www.fluxenergie.nl/pionierend-batterijproject-op-limburgse-steenkoolsite/ https://www.fluxenergie.nl/pionierend-batterijproject-op-limburgse-steenkoolsite/#respond Mon, 21 May 2018 22:40:23 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=62355 Op de voormalige steenkoolsite van Eisden in (Vlaams) Limburg hebben reconversiemaatschappij LRM en energiebedrijf Restore 140 grote batterijen van Tesla in gebruik genomen. Deze batterijen, met een gezamenlijk vermogen van 18 MW zijn nu ingeschakeld in de primaire reserve van Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet.

Restore combineert deze batterijen met een aantal industriële verbruikers, om samen één grote virtuele centrale van 30 à 40 MW ter vormen, om onevenwichten op het elektriciteitsnet te vermijden. De aanpak is duurzamer alternatief voor het inschakelen van gascentrales voor de balancering van het net. De energie die in de batterijen wordt opgeslagen is afkomstig van zonnecellen en windturbines.

Vakantie

In een latere fase zal een deel van de batterijcapaciteit dienen om het plaatselijke Center Parcs-vakantieresort Terhills van duurzame energie te voorzien en energie-onafhankelijk te maken. Dit vakantiepark met 250 villa’s wordt weldra opgetrokken. Het zal bij de opening in 2020 draaien op gelijkstroom in plaats van de gangbare wisselstroom, zodat er geen omvormers nodig zijn. Zonder omvorming is er minder energieverlies Er komen twee grote zones met zonnepanelen op de Terhills-site, op het land en op het water. Mogelijk zullen de drijvende panelen met de zon mee kunnen roteren. In het vakantiepark zullen voor huishoudtoestellen en het opladen van gsm’s –rechtstreeks via USB-aansluiting– geen transformators nodig zijn.”

De batterijen staan op de gelijknamige KMO-zone in de gemeente Dilsen-Stokkem, naast een hoogspanningspost van distributienetbeheerder Infrax. Het project vergde een investering van 11 miljoen euro.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/pionierend-batterijproject-op-limburgse-steenkoolsite/feed/ 0