FluxEnergie https://www.fluxenergie.nl Vakblad voor de energiesector Tue, 19 Feb 2019 15:14:20 +0100 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.3 https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2017/07/favicon.png FluxEnergie https://www.fluxenergie.nl 32 32 CBS: energierekening valt in 2019 fors hoger uit https://www.fluxenergie.nl/cbs-energierekening-valt-in-2019-fors-hoger-uit/ https://www.fluxenergie.nl/cbs-energierekening-valt-in-2019-fors-hoger-uit/#respond Tue, 19 Feb 2019 15:14:20 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64493 Nederlandse huishoudens gaan dit jaar meer betalen voor hun energie. Met de nieuwe tarieven komt de gemiddelde jaarlijkse energierekening uit op 2.074 euro, 334 euro meer dan een jaar geleden bij hetzelfde verbruik. Bijna de helft van deze stijging komt door de hogere energiebelasting. Dit meldt het CBS.

De vergelijking van de rekening voor huishoudens tussen januari 2019 en januari 2018 is gemaakt op basis van een gelijkblijvend gemiddeld jaarverbruik. Mogelijke veranderingen in het verbruik door bijvoorbeeld een strengere of zachtere winter, apparaten die zuiniger zijn of door bijvoorbeeld verbeterde isolatie, zijn hierin niet meegenomen.

Per 1 januari is de energiebelasting verhoogd. Huishoudens betalen in 2019 bij gelijkblijvend verbruik 61 euro meer aan belasting op elektriciteit en 101 euro meer aan belasting op gas. Bij gas zijn de tarieven van de energiebelasting gestegen. Bij elektriciteit is de hogere belasting het gevolg van een verlaging van de heffingskorting die geldt voor elektriciteitsaansluitingen; huishoudens krijgen per 1 januari minder terug van de overheid.

De leveringstarieven gingen ook omhoog. Levering van elektriciteit werd 31 procent duurder en gas 20 procent. Hierdoor stijgt de jaarlijkse energierekening met 175 euro. Transport werd in januari 2019 wel een fractie goedkoper, per jaar scheelt dit 3 euro.

Grote prijsschommelingen

De totale energierekening voor een huishouden bestond in januari 2019 voor 47 procent uit belasting. Een jaar eerder was dit nog 45 procent. Het aandeel belasting in de prijs van elektriciteit is gestegen van 27 naar 32 procent en bij gas steeg het aandeel van 52 naar 53 procent.

De prijs van energie is sterk afhankelijk van de olieprijs en van belastingen. Mede hierdoor schommelt de prijs behoorlijk, veel meer dan het gemiddelde prijspeil in Nederland. In 10 jaar tijd steeg de prijs van energie met 14 procent, terwijl in dezelfde tijd het gemiddelde prijspeil 16 procent omhoog ging. Elektriciteit steeg daarbij iets harder in prijs dan het gemiddelde prijspeil; 17 procent. Gas steeg in 10 jaar 13 procent in prijs.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/cbs-energierekening-valt-in-2019-fors-hoger-uit/feed/ 0
Utrecht verduurzaamt verder met 55 elektrische bussen https://www.fluxenergie.nl/utrecht-verduurzaamt-verder-met-55-elektrische-bussen/ https://www.fluxenergie.nl/utrecht-verduurzaamt-verder-met-55-elektrische-bussen/#respond Tue, 19 Feb 2019 08:03:18 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64489 Als vervoerder Qbuzz eind dit jaar 125 bussen gaat vervangen in Utrecht, komen er daarvoor 55 elektrische voertuigen in de plaats. Deze bussen gaan rijden op drie lijnen in de stad en in de streekdienst rondom Utrecht. Het resterende materiaal wordt vervangen door 15 nieuwe dieselbussen en gemoderniseerde voertuigen.

Met de introductie van de nieuwe e-bussen gaat U-OV elektrisch rijden op de drukke stadslijnen 3, 7 en 8. De bussen worden op de eindpunten van de lijn opgeladen met snelladers. In totaal rijdt de vervoerder dan elektrisch op vijf buslijnen in de stad.

Twintig andere bussen zullen worden opgenomen in de streekdienst rondom de stad Utrecht. De bussen rijden gedurende de dag op meerdere lijnen, vooral in de ochtend- en avondspits. Het laden kan op de stallingen van U-OV in Nieuwegein en Zeist. Alle 55 elektrische voertuigen worden eerst uitgebreid getest.

Vervanging

In september 2017 startte Qbuzz in Utrecht met de inzet van tien elektrische bussen. De vervoerder wilde daarmee kennis en ervaring opdoen met elektrisch rijden en dit gebruiken voor het besluit om in totaal nog 142 elektrische bussen aan te schaffen. De betrouwbaarheid van die bussen, de mogelijkheid om laadpalen te plaatsen en de financiën zouden bepalen of er meer elektrische bussen zouden worden aangeschaft, zei toenmalige gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof.

Circa anderhalf jaar geleden behoorde het dus nog tot de mogelijkheden om alle dieselbussen voor de meer duurzame variant te vervangen, maar nu is besloten om slechts een deel van de busvloot die aan vervanging toe is te elektrificeren. Wel blijft het doel van volledig elektrisch busvervoer in 2028 in stand.

Problemen

De inzet van de eerste tien elektrische bussen in Utrecht verliep niet bepaald zonder problemen. Na een aantal maanden bleek nog steeds dat er regelmatig dieselbussen moesten worden ingezet. Vooral in het begin werd duidelijk dat de accu soms onverwacht leegliep en dat de verwarming meer van de accu vergde dan vooraf ingeschat. De directeur van U-OV zei daarop dat zijn verwachting dat een elektrische bus één op één een dieselbus kon vervangen iets te optimistisch was.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/utrecht-verduurzaamt-verder-met-55-elektrische-bussen/feed/ 0
Haalbaarheidsonderzoek stoom uit afval bij haven Amsterdam https://www.fluxenergie.nl/haalbaarheidsonderzoek-stoom-uit-afval-bij-haven-amsterdam/ https://www.fluxenergie.nl/haalbaarheidsonderzoek-stoom-uit-afval-bij-haven-amsterdam/#respond Mon, 18 Feb 2019 10:23:51 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64484 AEB Amsterdam (AEB) gaat samen met Argent Energy en Port of Amsterdam de haalbaarheid onderzoeken van stoomlevering vanuit AEB aan Argent Energy. Argent Energy wil deze stoom gebruiken voor de productie van biobrandstof en hiermee hun eigen stoomproductie vervangen. Dit brengt de CO2-uitstoot bij Argent Energy flink terug.

De stoom wordt al opgewekt in de verbrandingsinstallatie van AEB. AEB levert – als de plannen doorgaan – de stoom met een speciale pijpleiding aan Argent Energy. Argent Energy en AEB zijn praktisch buren in het Westelijk Havengebied, deze samenwerking ligt daarmee voor de hand. Dit project is het eerste initiatief voor stoomlevering in de Amsterdamse haven. Port of Amsterdam beschouwt dit daarom als een volgende mooie stap in verduurzaming van het havengebied.

Verbranding afval

AEB produceert uit verbranding van afval stoom voor stadswarmte en elektriciteit. Door een klein deel van de stoom af te vangen en direct te leveren aan externe gebruikers verhoogt AEB het rendement van de verbrandingsinstallatie verder. Het direct leveren van stoom aan afnemers geeft een hoger zogeheten “energetisch rendement” dan het omzetten van stoom in elektriciteit.

Naar verwachting is het haalbaarheidsonderzoek vlak voor komende zomer klaar. De resultaten worden gebruikt bij de beslissing om daadwerkelijk te gaan investeren. De pijplijn kan dan in 2021 klaar zijn. Port of Amsterdam en AEB kijken ook naar het verder doortrekken van de stoomleiding richting andere bedrijven. Als meer bedrijven een aansluiting krijgen vermindert de CO2-uitstoot in het havengebied verder. Deze stoomlevering is één van de concrete plannen die passen in de ambitie om voor 2030 de CO2-uitstoot in het hele Noordzeekanaalgebied te halveren.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/haalbaarheidsonderzoek-stoom-uit-afval-bij-haven-amsterdam/feed/ 0
‘Samenwerking stroom- en gasnet noodzakelijk vanwege schommelingen’ https://www.fluxenergie.nl/samenwerking-stroom-en-gasnet-noodzakelijk-vanwege-schommelingen/ https://www.fluxenergie.nl/samenwerking-stroom-en-gasnet-noodzakelijk-vanwege-schommelingen/#respond Fri, 15 Feb 2019 08:50:56 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64479 De bestaande elektriciteits- en gasinfrastructuur in Nederland en Duitsland blijven een cruciale rol spelen voor het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Maar om de betrouwbaarheid van het energiesysteem te borgen, is wel een nauwe samenwerking tussen beide infrastructuren nodig. Alleen door de twee systemen meer te integreren kunnen de groeiende schommelingen in de productie van zonne- en windenergie worden opgevangen.

Dat blijkt uit de Infrastructure Outlook 2050 van de landelijke netbeheerders TenneT (elektriciteit) en Gasunie (gas)  Dit is de eerste gezamenlijke studie naar hoe het energiesysteem in Nederland en Duitsland in de toekomst goed kan blijven functioneren.

Verschillende scenario’s

Het onderzoek van Gasunie en TenneT laat voor het eerst ook in verschillende scenario’s zien hoe de energievoorziening van de toekomst zich verder kan ontwikkelen.

De beheerders van hoogspannings- en gasinfrastructuur, beide actief in Nederland én Duitsland, hebben voor hun uitgebreide studie de klimaatdoelstellingen van Parijs (COP21) als uitgangspunt genomen. Hoewel onderdelen van het toekomstige energiesysteem onder de huidige omstandigheden nog niet economisch haalbaar zijn, zullen de kosten naar verwachting verder dalen, mede doordat de technologie steeds beter wordt

Zon- en windenergie

Manon van Beek, CEO van TenneT: “Zon pv en windenergie op zee hebben in heel korte tijd enorme kostendalingen laten zien. En als overheden hogere doelstellingen voor beperking van CO2-uitstoot blijven vaststellen, versnelt de energietransitie. Daarom moeten we nu al samen actie ondernemen. Deze Outlook 2050 van TenneT en Gasunie is een goede, gezamenlijke start met niet eerder getoonde inzichten. Ook de industrie is in dit proces een cruciale partner. Energiesystemen worden immers niet van de ene dag op de andere omgevormd, maar vereisen een langdurige en gezamenlijke inspanning.”

Han Fennema, CEO van Gasunie: ” De studie laat de vereisten en de beperkingen zien van een toekomstig, CO2-neutraal energiesysteem. Om de toenemende schommelingen in het energienet aan te kunnen, hebben we gas- en elektriciteitsinfrastructuren nodig die naadloos op elkaar zijn afgestemd. Als er iets duidelijk wordt uit onze Outlook 2050 is het wel dat het koppelen van het netwerk van TenneT met dat van Gasunie de flexibiliteit zal geven die het energiesysteem nodig heeft. Dat houdt het systeem bovendien betrouwbaar en betaalbaar.”

Conclusies

Belangrijkste conclusies uit de Infrastructure Outlook 2050

 • De bestaande elektriciteits- en gasinfrastructuur spelen een cruciale rol in het energiesysteem van de toekomst. Elektriciteit en gas vullen elkaar goed aan. Rechtstreeks transport van elektriciteit naar die sectoren waar elektrificatie haalbaar is, blijft de beste optie. Voor de overige sectoren kunnen (duurzame) gassen, zoals (groene) waterstof, uitkomst bieden.
 • De mogelijkheden voor de opslag van elektriciteit nemen tot 2050 verder toe. Alleen gasopslag is vanwege de veel grotere volumes een oplossing voor seizoensgebonden opslag. Hiermee kunnen langere perioden van koude (hoge vraag) en weinig elektriciteitsproductie door zon en weinig wind – worden opgelost.
 • Waterstof kan een belangrijke rol gaan spelen in het toekomstige energiesysteem. Veel waterstof wordt dan gemaakt uit (overschotten) van zon- en windenergie, ook wel power-to-gas (P2G) genoemd. Het is wél van belang dat er P2G-installaties dichtbij duurzame elektriciteitsproductie geplaatst worden. Hiermee kunnen forse uitbreidingskosten van het elektriciteitsnet worden voorkomen.

Alle scenario’s laten een sterke groei zien in de behoefte aan elektriciteitstransport, door elektrificatie van de markt en door duurzame opwekking van energie. Dit zal uiteindelijk leiden tot een aanzienlijke toename van het gebruik van hoogspanningsnetten. Om overbelasting te voorkomen is uitbreiding van de netten voor elektriciteitstransport noodzakelijk.

Voorwaarden

Voor een succesvolle energietransitie zien TenneT en Gasunie twee voorwaarden.

 1. De politieke bereidheid om nieuwe elektriciteitstransportlijnen aan te leggen om de voorspelde groei van de vraag van de eindgebruikers en de totstandbrenging van een duidelijk ondersteunend regelgevend kader te ondersteunen;
 2. Het creëren van een duidelijk ondersteunend regelgevend kader voor de integratie van P2G-installaties (waterstof) in het systeem om de noodzakelijke flexibiliteit aan het systeem toe te voegen én de totale kosten voor netuitbreidingen tot een minimum te beperken.

De Outlook 2050 is een initiatief in het kader van het ontwerp-Klimaatakkoord. Naar aanleiding van de Outlook 2050 zullen Gasunie en TenneT ook de volgende stappen zetten om met regionale netbeheerders om een geïntegreerd infrastructuuronderzoek 2030-2050 uit te voeren. Deze integrale Infrastructuurverkenning 2030 – 2050 ligt ook als één van de afspraken in het ontwerp Klimaatakkoord vast. Dit onderzoek moet in 2021 beschikbaar zijn. Het zal meer duidelijkheid geven de ontwikkeling van de vraag naar elektriciteit en gassen. In het onderzoek worden de bevindingen uit de Regionale EnergieStrategieën (RES) meegenomen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/samenwerking-stroom-en-gasnet-noodzakelijk-vanwege-schommelingen/feed/ 0
150 meter zonnewegdek SolaRoad binnenkort in gebruik https://www.fluxenergie.nl/150-meter-zonnewegdek-solaroad-binnenkort-in-gebruik/ https://www.fluxenergie.nl/150-meter-zonnewegdek-solaroad-binnenkort-in-gebruik/#respond Thu, 14 Feb 2019 09:57:30 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64474 In totaal 150 meter zonnewegdek wordt op 7 maart wordt op twee locaties in de provincies Noord- en Zuid-Holland in gebruik genomen. Beide provincies gaan hiermee ervaring opdoen met het beheer en onderhoud van zonnewegdekken.

SolaRoad zet met deze twee wegtrajecten een belangrijke stap in de richting van de beoogde grootschalige toepassing van dit innovatieve product waarbij zonnepanelen zijn geïntegreerd in het wegdek en zonlicht op grote schaal wordt omgezet in elektriciteit. Het is voor het eerst dat er in Nederland op een dergelijke schaal energie zal worden gewonnen uit ons wegennet.

Zonnewegdek

De stroken zonnewegdek zijn aangelegd op de parallelweg langs de N232 in de Haarlemmermeer (Noord-Holland) en op de busbaan langs de N218 bij Spijkenisse (Zuid-Holland). De techniek die SolaRoad daarvoor gebruikt is de afgelopen vier jaar succesvol getest op 90 meter fietspad bij Krommenie en is inmiddels dermate doorontwikkeld dat het nu toegepast kan worden op de rijbaan.

De verwachte elektriciteitsopbrengst per 100 meter zonnewegdek ligt nu rond de 30.000 kWh per jaar. Die energie kan gebruikt voor bijvoorbeeld wegverlichting, verkeersinstallaties, elektrische auto’s en huishoudens. Wanneer in de toekomst een derde van het totale Nederlandse wegennet (140.000 km) uit zonnewegdek zou bestaan, dan kunnen alle 9 miljoen auto’s gevoed worden vanuit SolaRoad! Samen met andere duurzame initiatieven als de CO₂-negatieve weg N211 tussen Den Haag en Poeldijk en de Wattway in de provincie Utrecht, bewijst Nederland met SolaRoad eens te meer haar voorhoedepositie op het gebied van duurzame mobiliteit.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Betrokken provincies Noord- en Zuid-Holland zijn als eerste afnemers zeer enthousiast over SolaRoad. Ze willen als wegbeheerders ervaring opdoen met het beheer, onderhoud en in de toekomst ook aanbesteding van zonnewegdekken. Als overheidsinstantie hebben zij veel oppervlak in beheer dat ze hiermee een dubbele functie kunnen geven, zonder enige vorm van hinder voor de weggebruiker of de omgeving. De zonneweg gaat daarmee een forse bijdrage leveren aan hun doelstellingen om meer duurzame energie op te wekken.

Elisabeth Post, gedeputeerde Mobiliteit, provincie Noord-Holland: “De pilot met het SolaRoad-fietspad langs de N203 in Krommenie heeft ons veel geleerd sinds 2014. We weten dat het wegdek voldoende energie opbrengt en goed kan presteren met de belasting van fietsers. Ik heb steeds uitgekeken naar de toekomst, waarin dit zonnewegdek uit zou groeien tot een product waarover ook zwaar verkeer kan rijden. Op dat punt staan we nu. En ik kijk vol vertrouwen uit naar de resultaten die deze versie van SolaRoad op gaat leveren.”

Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer & Vervoer, provincie Zuid-Holland: “Wanneer we in Zuid-Holland wegen aanleggen of vernieuwen willen we dat op een duurzame manier doen. In samenwerking met de markt passen we innovaties toe die daaraan bijdragen door in en om onze wegen CO₂ te besparen en op te wekken. Als het nodig is, geven we SolaRoad en andere kansrijke innovaties met een investering het laatste zetje naar marktintroductie om de weg te openen voor toepassing elders.”

Het SolaRoad-project is gerealiseerd in samenwerking met TNO en bouwbedrijf Strukton Civiel.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/150-meter-zonnewegdek-solaroad-binnenkort-in-gebruik/feed/ 0
Plannen voor een groot zonnepark in de Eemshaven https://www.fluxenergie.nl/plannen-voor-een-groot-zonnepark-in-de-eemshaven/ https://www.fluxenergie.nl/plannen-voor-een-groot-zonnepark-in-de-eemshaven/#comments Wed, 13 Feb 2019 07:28:44 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64471 Er komt een nieuw zonnepark in Nederland. De locatie in de Eemshaven wordt volgens de initiatiefnemers een van de grootste parken van Nederland. Het nieuwe zonnepark komt op een terrein van 19 hectare, dat grenst aan de Vopak Terminal Eemshaven. Whitehelm Capital, Groningen Seaports en Royal Vopak hebben woensdag bekendgemaakt gezamenlijk te investeren in het 27 MW zonnepark.

Op basis van de beschikbare energie-infrastructuur worden Groningen en met name de Eemshaven beschouwd als strategische locaties voor de productie en opslag van hernieuwbare energie in Nederland. Dit project geeft de drie initiatiefnemers achter het park de mogelijkheid om nieuwe energie-initiatieven in de Eemshaven te verkennen.

“Whitehelm hecht veel belang aan verantwoord beleggen en dit nieuwe zonnepark zet onze strategie voort om te investeren in belangrijke lange termijn infrastructuur voor de lange termijn. Vooral de combinatie van duurzame stroomopwekking en langetermijnopslag van strategische voorraden levert een cruciale bijdrage aan de Nederlandse energiemix en ondersteunt de overgang naar een koolstofarme economie”, aldus Wessel Schevernels, voorzitter van Vopak Terminal Eemshaven en Senior Investment Director bij Whitehelm.

Belang hernieuwbare energie

Ook Groningen Seaports is zeer verheugd over deze groene uitbreiding van de bestaande Vopak Terminal Eemshaven-activiteiten, laat Cas König, CEO van Groningen Seaports, weten. “Dit park draagt ​​bij aan de duurzaamheid van de haven en de reductie van CO2-emissies. Voor ons is lokaal opgewekte groene stroom van eminent belang als locatie-eis voor zowel huidige als toekomstige bedrijfsactiviteiten. We zien steeds vaker dat het aanbieden van hernieuwbare energie bepaalt of een bedrijf onze havens als locatie kiest.”

Ramon Ernst, Managing Director Vopak Noord-Nederland: “We zijn zeer gemotiveerd om van dit zonnepark een succes te maken. Dit project past perfect in Vopak’s ambitie om infrastructuuroplossingen te ontwikkelen voor een koolstofarme energietoekomst. Dit project stelt ons in staat om kennis en ervaring op te doen met elektriciteit als energiedrager en geeft ons de mogelijkheid om mogelijke add-on-toepassingen te onderzoeken, zoals elektriciteitsopslag en conversie voor een later stadium in de Eemshaven.”

De definitieve investeringsbeslissing, na ontvangst van relevante vergunningen en subsidies, is voorzien voor het najaar van 2019. Naar verwachting zal het Vopak-zonnepark operationeel zijn in 2020.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/plannen-voor-een-groot-zonnepark-in-de-eemshaven/feed/ 1
Eneco en Vattenfall openen vernieuwd Windpark Slufterdam https://www.fluxenergie.nl/eneco-en-vattenfall-openen-vernieuwd-windpark-slufterdam/ https://www.fluxenergie.nl/eneco-en-vattenfall-openen-vernieuwd-windpark-slufterdam/#respond Tue, 12 Feb 2019 15:36:44 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64468 Eneco en Vattenfall hebben dinsdag het vernieuwde windpark Slufterdam in gebruik genomen. In het park, dat sinds 2002 duurzame energie levert, zijn de zeventien bestaande windmolens vervangen voor veertien veel efficiëntere exemplaren. Het vermogen is daardoor bijna verdubbeld van 25,5 MW naar 50,4 MW. Jaarlijks wekken de veertien windmolens 180 GWh windstroom op, genoeg voor het gemiddelde jaarverbruik van zo’n 60.000 huishoudens.

Beide energiebedrijven zijn halverwege 2017 gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van de windmolens. In anderhalf jaar tijd zijn de oude windmolens gedemonteerd, is de infrastructuur voor het nieuwe windpark aangelegd en zijn de nieuwe windmolens geplaatst.

Bijdrage aan de energietransitie

“Als gemeente willen we verduurzamen en een bijdrage leveren aan de energietransitie”, benadrukt Lies van der Pol, wethouder in de gemeente Westvoorne. “Draagvlak bij onze inwoners en een goede inpassing van duurzame energiebronnen in ons landschap zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden.” Samen met Eneco en Nuon heeft de gemeente daar invulling aan kunnen geven door twee fondsen op te richten. Een van die fondsen is het Leefbaarheidsfonds, waarmee verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties financieel worden ondersteund bij het verduurzamen.

Naast het Leefbaarheidsfonds wordt er door de betrokken partijen ook een Natuurfonds in het leven geroepen. Michiel Houtzagers, directeur van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en Anneklaar Wijnants van Natuurmonumenten zijn blij met het fonds: “Windpark Slufterdam ligt direct naast een prachtig natuur- en recreatiegebied. Met dit fonds kunnen we investeren in de bijzondere kustnatuur die zo kenmerkend is voor dit gebied en de natuurbeleving vergroten.”

Draagvlak

Eneco laat weten trots te zijn op dit project en op de wijze waarop de samenwerking vormgegeven is. Cees de Haan, directeur Eneco Solar en Wind: “Om Nederland duurzamer te maken zullen er de komende jaren windparken bijgebouwd moeten worden. Dat kan alleen als daar ook draagvlak voor is. De enige juiste aanpak is samen aan duurzame energie werken met oog voor ieders belangen en het maatschappelijk belang. In het geval van windpark Slufterdam is dit allemaal prachtig bij elkaar gekomen, resulterend in een zeer modern windpark dat jaarlijks een zeer groot volume duurzame energie produceert.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/eneco-en-vattenfall-openen-vernieuwd-windpark-slufterdam/feed/ 0
Alle dit jaar opgewekte hernieuwbare energie is alweer op https://www.fluxenergie.nl/alle-dit-jaar-opgewekte-hernieuwbare-energie-is-alweer-op/ https://www.fluxenergie.nl/alle-dit-jaar-opgewekte-hernieuwbare-energie-is-alweer-op/#respond Tue, 12 Feb 2019 12:57:00 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64464 Green Energy Day, de dag dat alle groene energie geproduceerd in een jaar ‘op’ is en we overschakelen op fossiele energie, viel dit jaar op 6 februari. Dat is twee weken later dan vorig jaar.

Naar verwachting wordt 10,3 procent van de Nederlandse energievraag dit jaar gedekt met hernieuwbare energie, vooral dankzij zon, wind en biomassa. In tijd uitgedrukt komt 10,3 procent overeen met 37 dagen van het jaar.

Energie

Natuurlijk wordt de hernieuwbare energie in werkelijkheid over het hele jaar verspreid verbruikt, maar het is illustratief om dit in dagen uit te drukken. Dit gaat over alle energie die Nederland gebruikt, inclusief industrie en mobiliteit, en over de hernieuwbare energie die iederen in Nederland opwekt.

‘Gelukkig valt ‘Green Energy Day’ elk jaar later’, licht Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) toe. ‘In 2017 was al op 24 januari de groene energie ‘op’ voor dat jaar. In 2020 komen we al op 13 februari uit. In 2030 zitten we in Europa op eind april, is de verwachting. Het doel van de NVDE is dat Green Energy Day uiteindelijk op 31 december valt, uiterlijk in 2050. Dan produceren we genoeg groene energie om het hele jaar mee uit te komen.’

Elektriciteit

Als we alleen naar elektriciteit zouden kijken, in plaats van naar alle energie, dan schakelen we pas op 15 maart 2019 over op grijze stroom. In 2030 zou de Green Electricity Day zelfs al ver in het najaar vallen, dankzij plannen in het ontwerp-Klimaatakkoord.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/alle-dit-jaar-opgewekte-hernieuwbare-energie-is-alweer-op/feed/ 0
Brandstofdebat: ‘Er is behoefte aan héél veel laadpalen’ https://www.fluxenergie.nl/brandstofdebat-er-is-behoefte-aan-heel-veel-laadpalen/ https://www.fluxenergie.nl/brandstofdebat-er-is-behoefte-aan-heel-veel-laadpalen/#respond Tue, 12 Feb 2019 10:05:07 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64460 Het ging er minder vurig aan toe dan tijdens het Brexit-debat afgelopen januari in het Britse parlement. Maar dat wil niet zeggen dat de deelnemers aan het BOVAG Brandstofdebat in Tivoli Vredenburg het altijd roerend met elkaar eens waren. Integendeel. Het huidige beleid van de overheid en de plannen die onlangs in het concept-Klimaatakkoord gepresenteerd werden, zorgden voor een hoop rumoer en discussie. Een ding is zeker: de vraag naar laadpalen zal komende tijd flink toenemen.  

Hoe ziet de brandstofmix van 2030 eruit? Dat was de vraag die centraal stond tijdens de eerste editie van het BOVAG Brandstofdebat. Onder leiding van Maarten Bouwhuis, presentator bij BNR Nieuwsradio, gingen vertegenwoordigers van onder meer brancheorganisaties BOVAG en VNPI, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Natuur en Milieu, Platform Autogas, het Nationaal LNG Platform en autofabrikanten het gesprek met elkaar aan over de uitdagingen die er komende jaren liggen om op een gezonde manier te werken aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Het debat was geïnitieerd door de afdeling tankstations van brancheorganisatie BOVAG, maar al snel werd duidelijk dat er veel meer interesse was voor het evenement, vertelt algemeen directeur Peter Niesink van BOVAG voorafgaand aan het Brandstofdebat. “De afdeling tankstations is slechts een van de veertien groepen die we vertegenwoordigen. Het brandstofthema is belangrijk voor de vereniging en voor heel veel sectoren. We willen vooruit. Bij de koplopers zitten. En we willen onze inzichten delen. Daarom is het goed om iedereen hier vandaag bij elkaar te hebben.” Volgens Niesink worstelt de sector op dit moment vooral met een grote vraag: wordt het waterstof of elektrisch?

De drie B’s

De aftrap van het eerste deel van het debat was in handen van Rogier Kuin, manager public affairs en lobbyist bij BOVAG. Hij was eind november ook spreker tijdens het Nationaal Tankstation Congres in Houten. “Er is een nieuwe stip op de horizon nodig. We moeten werken aan een gezond businessmodel voor de toekomst van onze leden. Het gaat om de drie B’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid, en een betrouwbaar overheidsbeleid.” Toch zijn die drie niet per se een garantie voor succes. “Als je kijkt naar LPG, dan zijn die drie onderdelen ook goed voor elkaar. Maar toch is LPG niet meer in trek.” Volgens Kuin staan we aan de vooravond van een aantal grote veranderingen. Onder meer doordat diesel flink onder vuur ligt en door de komst van elektrische auto’s. Er zijn volgens hem voldoende interessante alternatieven. Maar wat zijn op dit moment de meest reële opties? Dat is de grote vraag. En hoe speel je daar als tankstation op in?

(Het artikel gaat verder onder de foto)

Namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was Mariëtte van Empel, programmadirecteur duurzame mobiliteit, van de partij tijdens het debat. “Duurzaamheid kun je alleen maar bereiken met innovatie. In het ontwerp van het Klimaatakkoord wordt ingezet op elektrificatie daar waar het kan. Kan dat niet, kies dan voor andere alternatieven. Doel is om 7 megaton CO2 te reduceren.” Volgens Van Empel komt er een elektrische ‘boom’ aan, met heel veel nieuwe elektrische automodellen. “De tank- en laadinfra moet daar op inspelen. Er moeten heel veel laadpunten bijkomen.”

Well-to-wheel

Vanuit de zaal kwamen kritische vragen over het beleid van de overheid op het gebied van elektrisch rijden. Want hoe groen is de stroom eigenlijk? En hoe ziet de volledige keten van elektrische modellen eruit, inclusief het fabriceren van de auto en de lithium-ion accu’s? Van Empel: “Het vergroenen van de economie is heel belangrijk. Door middel van wind- en zonne-energie kun je groene energie opwekken en daarmee elektrische auto’s opladen.” Dat is volgens de programmadirecteur waar we naartoe moeten. Daarnaast is het volgens haar van belang om de hele keten van een voertuig – inclusief productie – in beeld te hebben. “Je moet echt well-to-wheel kijken om tot een goede vergelijking te komen.”

Tankstation-ondernemer Jan Paul Kerkhof, die tevens voorzitter is van BOVAG Tankstations, opent eind april een waterstoflocatie bij zijn tankstation in Den Haag. Onlangs koos de ondernemer ervoor over te stappen van Shell naar BP. Naar eigen zeggen omdat hij het gevoel had onvoldoende steun van Shell te krijgen. De voorwaarden van BP waren in zijn ogen beter. Het Haagse familiebedrijf bestaat al heel wat decennia en is inmiddels toe aan de derde generatie. Kolen maakten plaats voor benzine en diesel. “Nu gaan we door naar waterstof”, vertelt de ondernemer.

Waterstof is hot in de sector. Maar het bouwen van een locatie brengt hoge kosten met zich mee en het aantal voertuigen dat op waterstof rijdt is nog heel bescheiden. Daarom zijn ondernemers nog huiverig. Kerkhof wil de kip-ei-discussie graag doorbreken. Er zijn volgens hem interessante subsidiemogelijkheden. Van de 1,5 miljoen euro die de waterstoflocatie in Den Haag kost, is zo’n 80 procent gesubsidieerd. In Duitsland wordt flink geïnvesteerd in waterstof, de verwachting is dat dit in 2019 en 2020 ook in Nederland opgeschroefd gaat worden.

Lagerhuis

Het tweede deel van het evenement stond in het teken van een debat waarbij alle panelleden in Lagerhuis-stijl met elkaar in discussie gingen. De overheid kan van alles bedenken, maar autofabrikanten bepalen de koers, luidde de eerste stelling. “De klant bepaalt, maar de overheid is zeer bepalend”, vindt Frank Meijer van Hyundai Europe, dat zich zowel richt op elektrische auto’s met een stekker als op waterstof. “Kijk maar naar het verhaal rond de plug-in hybrides. Die waren niet aan te slepen dankzij hun gunstige bijtelling. Datzelfde zie je nu met de elektrische Jaguar i-Pace. De overheid heeft absoluut een grote vinger in de pap.”

(Het artikel gaat verder onder de foto)

Bert Klerk van het Formule E-team vindt dat een stabiel beleid echt een voorwaarde is als er stappen gemaakt moeten worden. “Dat beleid is de afgelopen jaren behoorlijk wispelturig geweest.” Volgens Raymond Gense van auto-importeur PON moet de overheid met een stabiel beleid het vertrouwen terugwinnen. Qua levering van elektrische auto’s zullen de komende jaren volgens hem lastig zijn. “Het valt niet mee om de aantallen te leveren. Ik maak me om 2030 geen zorgen, maar op dit moment krijgen we de aantallen nog niet die we wensen.” Mariëtte van Empel van het ministerie van I&W vindt dat het nog te veel loont om fossiele voertuigen te produceren. “Het is echt van belang om beleid te maken over meerdere kabinetten heen.”

Het H2-platform gelooft dat waterstof als alternatieve brandstof voor personenauto’s een succes wordt in Nederland. “Ik heb net een Hyundai NEXO besteld”, vertelt Robert Dencher van het H2-platform. “Er komt een convenant met als insteek om flink te werken aan waterstoftankstations. Het doel is minimaal vijftig locaties in 2025.” Dirk Schaap van het ministerie van I&W houdt zich volop bezig met de kansen van waterstof. “Er is een hele beweging naar zero emissie gaande. Ik geloof zeker dat waterstof hierin een belangrijke rol gaat spelen. Elke fabrikant is er op dit moment wel mee bezig”, benadrukt hij.

Toepassing van waterstof

Ida Sanders, programmaleider duurzame mobiliteit bij Natuur & Milieu, ziet de toekomst van waterstof minder positief. “Ik denk niet dat het een succes wordt. Er zijn verschillende toepassingen voor waterstof te bedenken. Je kunt het in mijn ogen beter voor andere dingen gebruiken dan om op te rijden. Dat lijkt me veel wenselijker.” Marnix Koopmans, manager public affairs bij de VNPI (Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie), denkt dat er naast volledig elektrische auto’s met een stekker ook een tweede alternatief nodig is. “Het elektriciteitssysteem staat onder spanning. Daarom is een andere optie ook wenselijk. Op het gebied van waterstof kunnen tankstations echt een belangrijke rol spelen.”

Een ander punt dat tijdens het debat veelvuldig ter sprake komt, is de rol van biobrandstoffen, HVO’s, LNG en LPG bij het terugdringen van de uitstoot. De focus van de overheid ligt wel heel erg op elektrisch rijden, vindt een deel van de zaal. Maar er is op dit moment – in de tussenfase van de transitie – al heel veel mogelijk zonder dat het roer meteen om moet. De rol van biobrandstoffen is veel te klein op dit moment, vindt Erik van den Heuvel van het Platform Duurzame Biobrandstoffen. “Daarmee kun je een flinke reductie realiseren”, legt hij uit. Ook benadrukt hij na een betoog van Ida Sanders (Natuur en Milieu) dat er in Nederland geen palmolie wordt gebruikt voor biobrandstof.

(Het artikel gaat verder onder de foto)

Ook Rob Aarse van TLN (Transport en Logistiek Nederland) ziet het toevoegen van biobrandstoffen als een goede optie in de transitiefase. “Voor onze sector zijn HVO en bio-LNG komende jaren interessant.” Berry den Ridder van het Platform Autogas wijst ook op de voordelen van bio-LPG. “Ook dat komt eraan. We moeten alle mogelijkheden benutten, dan is ook LPG met bijmenging zeker een optie.”

Rol van LNG

Het Nationaal LNG Platform maakt zich bij monde van Robert Goevaers sterk voor de rol van LNG als vervanger voor diesel bij zwaar transport. “Je moet nu stappen maken. Dat kan met LNG en over een tijdje met bio-LNG.” Vraagtekens worden nog wel gezet bij het niet doorzetten van de accijnsteruggaafregeling in 2019. “Er is afgelopen jaren 150 miljoen euro geïnvesteerd in LNG. Wisseling in het beleid zorgt voor onzekerheid in de sector. Dat moet je niet hebben.”

Het niet doorzetten van de teruggaafregeling op de accijns van LNG is wellicht het meest treffende voorbeeld dat aantoont dat het beleid van de overheid lang niet altijd rechtlijnig en stabiel is. Dat de brandstofmix komende jaren gaat veranderen, is een zekerheid. Maar hoe die mix er precies uit gaat zien en welke keuzes tankstations daarvoor moeten maken? Op die belangrijke vragen konden ook de experts geen eenduidig antwoord geven. Het vraagstuk omtrent de brandstofmix van de toekomst blijft een thema waar komende tijd nog heel wat over doorgediscussieerd gaat worden. Het meest treffend werd het misschien wel verwoord door Berry den Ridder van het Platform Autogas aan het eind van het debat. “De klimaatambities zijn best haalbaar, maar zijn ze ook betaalbaar?”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/brandstofdebat-er-is-behoefte-aan-heel-veel-laadpalen/feed/ 0
Extra duurzame maatregelen bij Flevokust Haven/ Maxima-centrale https://www.fluxenergie.nl/extra-duurzame-maatregelen-bij-flevokust-haven-maxima-centrale/ https://www.fluxenergie.nl/extra-duurzame-maatregelen-bij-flevokust-haven-maxima-centrale/#respond Fri, 08 Feb 2019 14:24:33 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64453 Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad gaan de duurzame ontwikkelingen op en rondom Flevokusthaven en de Maxima-centrale uitbreiden. Daartoe hebben ze de in januari 2017 gesloten intentieovereenkomst vernieuwd.

De Maxima-centrale zou bedrijven kunnen voorzien van energie door warmte, koeling en stoomuitwisseling. Daarnaast wordt er gekeken naar het realiseren van extra zonne- en windenergie, smartgrid oplossingen en de levering van groen gas aan bebouwde omgeving en industrie.

Energieagenda

Een 5MW batterij kan het elektriciteitsnetwerk ondersteunen en de opgeslagen elektriciteit gebruiken voor de te
vestigen bedrijven, elektrisch varen en/of elektrisch rijden. Energie- en CO2-neutraal is de ambitie. Om de samenwerking te bekrachtigen wordt ENGIE ook partner in de Flevolandse Energieagenda.

ENGIE, provincie Flevoland en gemeente Lelystad hebben alle drie hun eigen ambities op het gebied van duurzaamheid en energie. ‘Deze kunnen elkaar versterken en leiden tot duurzame activiteiten en bedrijven rondom Flevokust Haven’, meldt Engie in een toelichting. ‘Door elkaars ambities te delen en meer samen te werken kunnen ontwikkelingen eerder gerealiseerd worden. Met het ondertekenen van de vernieuwde intentieovereenkomst wordt meer vorm en inrichting gegeven aan deze samenwerking.’

Zonnepark

De nieuwe intentieverklaring is ondertekend door gedeputeerde Jan-Nico Appelman, wethouder Janneke Sparreboom en bestuurders van ENGIE Han Blokland en Harry Talen. Als symbolische start van de vernieuwde overeenkomst plaatsten de drie partijen gezamenlijk het eerste zonnepaneel op het 30 hectare grote zonnepark Flevokust dat nu gerealiseerd wordt. De ontwikkeling van dit project was één van de resultaten van de samenwerking van de afgelopen twee jaar.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “Door elkaars ambities te delen en meer samen te werken, kunnen ontwikkelingen eerder gerealiseerd worden. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst wordt meer vorm en inrichting gegeven aan deze samenwerking.”

Kavels op het industrieterrein

Wethouder Janneke Sparreboom: “Er is veel belangstelling van bedrijven voor de kavels op het binnendijkse industrieterrein. De voortzetting van de samenwerking biedt voor de komende jaren vele duurzame mogelijkheden voor vestiging van bedrijven in de maaklogistiek en -industrie en agrifood die bijdragen aan innovatie en circulaire economie.”

Provincie Flevoland en gemeente Lelystad streven bij de ontwikkeling van Flevokust Haven naar maximale duurzaamheidsprestaties conform de uitgangspunten van BREEAM.NL Gebieds-ontwikkeling. Dit sluit aan bij de ambitie van ENGIE om op en rond de Maxima-centrale verschillende duurzame projecten te realiseren, zowel op haar percelen in het IJsselmeer als wel op en rondom beoogde percelen van Flevokust.

Extra maatregelen

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst staan verschillende toekomstige ontwikkelingen voor integrale duurzame gebiedsontwikkeling waaronder:

 • Realisatie elektrische opslag (batterij) om de energie te kunnen gebruiken voor netbalans en leveren aan bedrijven.
 • Verdere zon en windontwikkeling (evt zon op IJsselmeer)
 • Warmte- en stoomuitwisseling met toekomstige bedrijven
 • Koelwater levering voor bedrijven
 • Smartgrid oplossingen en gelijkstroom netwerk
 • integrale energieoplossingen voor bedrijven die willen vestigen – slim, besparing en eigen opwek.
 • Duurzame warmte voor bebouwde omgeving en industrie (bijvoorbeeld groengas,WKO’s, aardwarmte)
 • Kleinschalige batterijsystemen voor bedrijven
 • Onderzoek naar emissie loos varen
 • Onderzoek naar de mogelijkheden van waterstof
]]>
https://www.fluxenergie.nl/extra-duurzame-maatregelen-bij-flevokust-haven-maxima-centrale/feed/ 0
Aandeel groen gas in het aardgasnet 11 procent gestegen https://www.fluxenergie.nl/aandeel-groen-gas-in-het-aardgasnet-11-procent-gestegen/ https://www.fluxenergie.nl/aandeel-groen-gas-in-het-aardgasnet-11-procent-gestegen/#respond Thu, 07 Feb 2019 10:20:54 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64451 Het aandeel groen gas in het Nederlandse energienet is in 2018 met elf procent toegenomen tot meer dan 109 miljoen kuub. Dat blijkt uit cijfers van Netbeheer Nederland. Dit is voldoende om ruim 70.000 huishoudens een jaar lang van duurzaam gas te voorzien.

Groen gas kan een oplossing zijn voor het CO2-neutraal verwarmen van woningen waar elektrische warmtepompen of een warmtenet onrendabel of onmogelijk zijn.

Groen gas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas. Het wordt geproduceerd uit organisch restmateriaal zoals slib, GFT-afval en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Na vergisting ontstaat biogas, dat na een aantal bewerkingen (zuiveren, toevoegen van geur) als groen gas kan worden ingevoed op het reguliere aardgasnet. Consumenten merken geen verschil tussen aardgas en duurzaam groen gas. In huis zijn geen aanpassingen nodig.

Het aandeel groen gas is nog bescheiden, zo’n 0,3 procent van het totaal. De hoeveelheid neemt echter ieder jaar toe. Producenten zijn agrariërs, die mest omzetten in duurzame energie, maar ook grote producenten zoals Suikerunie, waar resten van suikerbieten vergist worden tot groen gas. In 2018 nam het aantal producenten van groen gas met 7 toe tot 43.

Slim combineren

De Nederlandse netbeheerders zien in de toekomst een rol voor duurzame gasvormige energiedragers, zoals groen gas en waterstof. Door het slim combineren van elektriciteit, hernieuwbare gassen en warmte is het mogelijk de piekbelasting op het elektriciteitsnet in bijvoorbeeld een koude winter te verminderen. Gas kan bovendien makkelijk worden opgeslagen en goedkoop worden getransporteerd over lange afstanden.

Groen gas kan, net als waterstof, een oplossing voor de verwarming van locaties waar elektrische warmtepompen (all-electric) of een warmtenet onmogelijk of onrendabel zijn. In 2018 presenteerde Netbeheer Nederland een adviesrapport waarin berekend wordt welke investeringen nodig zijn om in 2030 de verwachtte 3 miljard m3 aan groen gas te kunnen transporteren.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/aandeel-groen-gas-in-het-aardgasnet-11-procent-gestegen/feed/ 0
‘Energieneutraal maken huurwoningen is onverantwoord’ https://www.fluxenergie.nl/energieneutraal-maken-huurwoningen-is-onverantwoord/ https://www.fluxenergie.nl/energieneutraal-maken-huurwoningen-is-onverantwoord/#respond Wed, 06 Feb 2019 08:02:42 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64448 Het verduurzamen van woningen vormt voor woningcorporaties een ongekende financiële uitdaging. Vooral het aanpassen van bestaande woningen in lijn met het Klimaatakkoord betekent een immense investering die een gat slaat in de financiële balans van de corporaties. Dit blijkt uit de Corporatie Survey van adviesbureau Finance Ideas, dat onder circa zeshonderd corporatiebestuurders en -managers is uitgevoerd.

De woningcorporaties die ons land telt, op dit moment zo’n 325, beheren samen bijna 2,4 miljoen huurwoningen. De maatregelen die genomen moeten worden om deze te verduurzamen zijn kostbaar, leveren niet genoeg waardevermeerdering op en decimeren zo het noodzakelijke eigen vermogen. Tegelijkertijd kunnen en willen de woningcorporaties de kosten niet neerleggen bij hun huurders: betaalbaarheid blijft voorop staan.

Voor verduurzaming van dit enorme aantal woningen wordt in eerste instantie gedacht aan het aanbrengen van spouwmuurisolatie bij groot onderhoud. Verder overweegt het overgrote deel van de respondenten zonnepanelen aan te brengen. De focus ligt op het realiseren van een gemiddeld energielabel B. Opmerkelijk is dat bijna 45 procent van de respondenten van plan is om bestaande CV-ketels te vervangen door nieuwe, meer zuinige gasgestookte ketels, terwijl warmtepompen veel minder worden genoemd.

Financieel risico

Kostbare maatregelen als het aanbrengen van een isolatie-schil om bestaande woningen zien zij als een te groot financieel risico. Het energieneutraal (‘0 op de meter’) maken van hun woningen zien ze zelfs als financieel onverantwoord. Het Klimaatakkoord gaat er vanuit dat warmtenetten in 2030 in 50 procent van de warmtevraag voorzien. Het grootste deel van de woningcorporaties verwacht echter dat dit nog geen 20 procent zal zijn.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/energieneutraal-maken-huurwoningen-is-onverantwoord/feed/ 0
‘Na Shell ook Total geïnteresseerd in overname van Eneco’ https://www.fluxenergie.nl/na-shell-ook-total-geinteresseerd-in-overname-van-eneco/ https://www.fluxenergie.nl/na-shell-ook-total-geinteresseerd-in-overname-van-eneco/#respond Tue, 05 Feb 2019 07:51:21 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64446 Nadat eerder Shell al liet weten geïnteresseerd te zijn in Eneco, lijkt nu ook Total van plan om een bod uit te brengen op het Nederlandse energiebedrijf. Volgens persbureau Bloomberg wil het Franse olieconcern deelnemen aan de veiling.

Shell liet half januari al weten dat het belangstelling heeft in een overname van Eneco. Het Nederlands-Britse bedrijf onderzoekt de mogelijkheden om dit samen met pensioenuitvoerder PGGM te doen. Beide partijen geven aan onder de indruk te zijn van de investeringen in duurzaamheid en hernieuwbare energie die Eneco heeft gedaan.

Eneco maakte afgelopen december bekend dat het op de markt wordt gebracht via een gecontroleerde veiling, onder voorbehoud van goedkeuring door haar aandeelhouders. Eneco behoort tot de grootste energiemaatschappijen van Nederland. Aandeelhouders zijn enkele tientallen gemeenten, waaronder Rotterdam, Dordrecht en Den Haag. Eneco is halverwege de jaren negentig ontstaan uit een fusie van de nutsbedrijven.

Weerstand

Milieubeweging Den Haag Fossielvrij vindt het geen goed idee dat Eneco in handen komt van Shell. De organisatie wil het olieconcern zelfs uitsluiten als koper. Volgens de milieubeweging wil Shell met de aankoop van Eneco de kritiek op de fossiele koers smoren en een afzetmarkt voor fossiele warmte uit haar raffinaderijen in Pernis veilig stellen.

Volgens Maarten Wetselaar, Integrated Gas & New Energies Director bij Shell, biedt de overname van Eneco kansen in de volledige energieketen. “Van de productie van hernieuwbare energie tot trading en de levering ervan thuis, onderweg en op werk.” De activiteiten van Eneco passen volgens Wetselaar goed bij de New Energies-activiteiten van Shell. “En bij onze ambities om steeds weer nieuwe manieren te vinden om emissies te reduceren en meer en schonere energie te leveren. Het consortium richt zich op het uitbreiden en ontwikkelen van bedrijfsmodellen die zowel maatschappelijke als commerciële waarde creëren.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/na-shell-ook-total-geinteresseerd-in-overname-van-eneco/feed/ 0
TenneT bouwt nieuw hoogspanningsstation in Eemshaven https://www.fluxenergie.nl/tennet-bouwt-nieuw-hoogspanningsstation-in-eemshaven/ https://www.fluxenergie.nl/tennet-bouwt-nieuw-hoogspanningsstation-in-eemshaven/#respond Mon, 04 Feb 2019 14:35:27 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64442 Hoogspanningsnetbeheerder TenneT is begonnen met het versterken van het elektriciteitsnet in Eemshaven voor transport van duurzame elektriciteit. Op vrijdag 8 februari geeft de Groningse gedeputeerde Nienke Homan het startsein voor de bouw van een compleet nieuw 110 kV hoogspanningsstation Eemshaven Midden.

Dit hoogspanningsstation wordt met een 7 kilometer lange ondergrondse kabelverbinding verbonden met het (bestaande) hoogspanningsstation Eemshaven-Robbenplaat voor aansluiting op het regionale en landelijke elektriciteitsnet.

Nieuw hoogspanningsstation

Het nieuwe hoogspanningsstation is noodzakelijk voor het transport van duurzame stroom op en rond de Eemshaven. De komende jaren komen er steeds meer windmolens in het gebied, waarmee de behoefte aan transportcapaciteit sterk toeneemt.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/tennet-bouwt-nieuw-hoogspanningsstation-in-eemshaven/feed/ 0
Opleidingsplaatsen en werkgaranties voor technische MBO-studenten https://www.fluxenergie.nl/opleidingsplaatsen-en-werkgaranties-voor-technische-mbo-studenten/ https://www.fluxenergie.nl/opleidingsplaatsen-en-werkgaranties-voor-technische-mbo-studenten/#respond Fri, 01 Feb 2019 15:28:43 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64438 Het tekort aan technisch personeel is een van de remmingen van de energietransitie. Netbeheerders zetten daarom steeds meer in op het opleiden en werven van technici. Op woensdag 30 januari tekende Netbeheer Nederland een overeenkomst die de samenwerking tussen overheden, onderwijs en bedrijfsleven op dit gebied moet stimuleren en versnellen. De initiatiefnemers gaan zich onder meer sterk maken voor meer opleidingsplaatsen en werkgaranties voor MBO-studenten.

De afspraken uit het zogenoemde mbo-convenant sluiten volgens de partijen aan op het recent gepresenteerde concept-Klimaatakkoord. De ministers Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) hebben het stuk ook ondertekend.

Groot tekort

Heel bouwend Nederland, inclusief de netbeheerders, heeft een chronisch tekort aan technici. Dat stelt netbeheerders voor een grote uitdaging, zeker nu de energietransitie in een versnelling raakt. De komende jaren moeten miljoenen huizen, kantoren en ziekenhuizen worden verduurzaamd.

Zo is gestart met het aardgasvrij maken van bestaande woningen van woningbouwcorporaties. De energietransitie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee waarvoor ook vakmensen met nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn. Het convenant ondersteunt de opleidingen om het onderwijs aan te scherpen en biedt mogelijkheden tot werkgaranties voor gediplomeerde mbo-studenten. De initiatiefnemers verwachten deze mbo-opleidingen op deze manier ook aantrekkelijker te maken.

Ontwikkelingen

Voor de netbeheerders betekent dit dat het de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen en actuele zaken in het werkveld. Op die manier kan het onderwijs inspelen op deze ontwikkelingen. Daarnaast spannen de bedrijven zich onder meer in voor voldoende opleidingsplaatsen voor mbo-scholieren. Om zo vroeg mogelijk in contact te komen met de scholieren en hen een beeld te geven van het werk van netbeheerders, worden collega’s aangemoedigd om workshops en gastlessen te geven.

Netbeheerders hebben zich de afgelopen periode hard ingezet om het tekort aan technici terug te dringen. Dat heeft geresulteerd in een innovatieve aanpak. Enkele voorbeelden zijn: zij-instromers, het opleiden van statushouders en technische havisten die zijn gestart met een unieke opleiding.

Ondertekenaars

De volgende partijen hebben het mbo-convenant ondertekend: de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken, de MBO Raad, de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, de Nationale Raad voor Training en Opleiding, Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Koninklijke OnderhoudNL, Techniek Nederland, FME, Netbeheer Nederland en de FNV en CNV.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/opleidingsplaatsen-en-werkgaranties-voor-technische-mbo-studenten/feed/ 0
Noordzeeplatform Neptune Energy moet turbine stilleggen https://www.fluxenergie.nl/noordzeeplatform-neptune-energy-moet-turbine-stilleggen/ https://www.fluxenergie.nl/noordzeeplatform-neptune-energy-moet-turbine-stilleggen/#respond Thu, 31 Jan 2019 16:20:39 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64433 Neptune Energy moet van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stoppen met het produceren van teveel stikstofoxide op zijn platform L10-AD op de Noordzee. Op dat platform staat een turbine die de milieunorm uit de vergunning overschrijdt.

Neptune moet die turbine meteen (op 1 februari) buiten gebruik stellen. SodM heeft het een dwangsom van 25.000 euro per week (met een maximum van 500.000 euro) opgelegd als het die eis niet nakomt.

De uitstoot van stikstofoxiden is wettelijk gemaximeerd omdat deze stoffen nadelige effecten hebben op het milieu zoals verzuring en smog. Op 1 januari 2019 zijn voorschriften uit de nieuwe mijnbouwmilieuvergunning in werking getreden. Neptune Energy moet met ingang van die datum aan strengere milieunormen voldoen. Maar turbine 3 van platform L10-AD voldoet daar niet aan. Er wordt 170% méér NOx geproduceerd dan is toegestaan.

Het L10-AD complex is een gaswinningsplatform. Daarnaast ontvangt en behandelt het gas afkomstig van diverse offshore-installaties. Dit gas wordt gecomprimeerd door compressoren die worden aangedreven door gasturbines. Bij het verbrandingsproces in de turbines komt stikstofoxide (NOx) vrij. Bij L10-AD zijn drie turbines nodig voor de productie van aardgas. Turbine 1 en 2 voldoen al aan de nieuwe, strengere milieunormen.

Neptune heeft in totaal vijf gasturbines op platform L10-AD. Deze gasturbines waren reeds in gebruik voor 1 april 2010. Voor de productie is het niet noodzakelijk om alle gasturbines tegelijkertijd in bedrijf te hebben. Turbine 4 en 5 zijn als sinds 1 januari uitgeschakeld en zijn dus niet in overtreding. Oorspronkelijk was voorzien om turbine 3 tegen de deadline van 1 februari te vervangen. Maar recent gaf Neptune Energy aan dat het voltooien en het operationeel worden van een nieuwe derde gasturbine voor 1 februari 2019 “ambitieus” is. In de aangehouden planning

Milieu heeft voorrang op continuïteit productie

SodM begrijpt uit die zienswijze dat Neptune het ongedaan maken van de overtreding koppelt aan het operationeel kunnen zijn van de vervangende gasturbine. “Dit is echter niet juist,” kapittelt de toezichthouder. “Gelet op de norm is het niet van belang wanneer de vervangende turbine operationeel is, maar wanneer de gasturbine met de te hoge uitstoot buiten gebruik wordt genomen.” De huidige gasturbine 3, die niet voldoet aan de gestelde milieueisen moet “voor” 1 februari 2019 buiten gebruik worden genomen. Daarmee is de overtreding ongedaan gemaakt. Vertraging in het operationeel worden van de vervangende gasturbine doet daar volgens SodM niet aan af. SodM liet dit op 31 januari weten. Het opleggen van de dwangsom per week en niet per dag geeft Neptune misschien wat ademruimte.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/noordzeeplatform-neptune-energy-moet-turbine-stilleggen/feed/ 0
Richtlijn voor veilige geothermie in Noord-Brabant https://www.fluxenergie.nl/richtlijn-voor-veilige-geothermie-in-noord-brabant/ https://www.fluxenergie.nl/richtlijn-voor-veilige-geothermie-in-noord-brabant/#respond Thu, 31 Jan 2019 13:13:16 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64429 De provincie Noord-Brabant en een aantal van haar gemeenten, Geothermie Brabant BV, sectororganisatie Dago en Brabant Water hebben samen een richtlijn ondertekend om veilig geothermie te ontwikkelen.

Stuk voor stuk onderkennen ze de potentie van geothermie als duurzame bron van warmte en de noodzaak om geothermie op veilige manier voor de ondergrond en het grondwater te ontwikkelen. De richtlijn is opgesteld om eventuele risico’s zoveel mogelijk te beperken.

In 2016 sloten Noord-Brabantse partijen al een greendeal om samen geothermie aan te jagen en te werken aan een veilige uitvoering van toekomstige geothermie projecten. Om het aspect ‘veilige uitvoering’ te concretiseren hebben de provincie, drinkwaterbedrijf Brabant Water en deskundigen uit de geothermiebranche –zoals Hydreco– het afgelopen jaar onderzocht waar eventuele risico’s van geothermie liggen en welke maatregelen mogelijk zijn om die risico’s te minimaliseren. Die maatregelen zijn vastgelegd in de richtlijn.

Het gaat onder meer om maatregelen om lekkages vanuit de put te voorkomen. Daartoe maakt de operator gebruik van dubbele buizen. Mocht een buis lek raken, dan komt het opgepompte water niet in aanraking met grondwater, maar blijft het binnen de tweede buis. De ruimte tussen de twee buizen wordt continu gemonitord, zodat een mogelijke lekkage direct wordt opgemerkt. De operator moet bij een lekkage maatregelen nemen om milieueffecten te voorkomen.

De Richtlijn bevat ook maatregelen om te controleren dat er geen open verbinding is tussen aardlagen direct langs de geothermiebuizen. De ruimte langs de buizen wordt opgevuld door cementering. Een goede cementering voorkomt dat er waterstromen langs de buis kunnen optreden. Hiermee wordt ongewenste vermenging van zout en zoet grondwater voorkomen.

Verder is er de monitoring van het grondwater rondom de put. Er wordt gemeten buiten de buis of er ondanks alle maatregelen toch nog een verspreiding van stoffen plaats vindt. Ook wordt gemeten of er opwarming van het grondwater plaatsvindt.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/richtlijn-voor-veilige-geothermie-in-noord-brabant/feed/ 0
Provincie Antwerpen stopt met groepsaankopen energie https://www.fluxenergie.nl/provincie-antwerpen-stopt-met-groepsaankopen-energie/ https://www.fluxenergie.nl/provincie-antwerpen-stopt-met-groepsaankopen-energie/#comments Wed, 30 Jan 2019 17:43:22 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64419 Het nieuwe provinciebestuur van Antwerpen gaat zich niet engageren in groepsaankopen voor aardgas, groene stroom en fotovoltaïsche zonnepanelen. De voorbije jaren was de groepsaankoop voor stroom en gas, die de provincie in samenwerking met het bedrijf Ichoosr organiseerde, telkens de grootste van België.

De centrale figuur was de socialistische deputé Inga Verhaert. Maar na de voorbije verkiezingen vormden N-VA en CD&V een nieuwe coalitie, zonder socialisten. De officiële reden voor de stopzetting van het provinciale engagement is dat het tarief dat de winnaars van de veilingen voor groepsaankopen niet altijd het allergoedkoopste tarief op de markt is. Deelnemen aan zo’n groepsaankoop was voor heel wat mensen wel de gemakkelijkste manier een zo laag mogelijk tarief te vinden, zonder zelf veel tijd te moeten steken in lange zoektochten naar soms complex gestructureerde, tijdelijke aanbiedingen. Voor de vergelijking van de groepstarieven met het marktaanbod is er altijd nog de V-test van de Vlaamse marktregulator Vreg.

Antwerpenaren die toch willen deelnemen aan een groepsaankoop voor energie van Ichoosr (of van concullega Pricewise), kunnen dat nog altijd. Beide bedrijven organiseren ook groepsaankopen voor andere besturen en andere organisaties. Een consument met woonplaats in Antwerpen of Limburg kan net zo goed inschrijven voor de groepsaankoop van bijvoorbeeld de stad Oostende.

“Voor zonnepanelen liggen de zaken anders,” zegt Frédéric Dumalin van Ichoosr.. “Om een installatie te plaatsen is het uiteraard nodig om ter plaatse te gaan. Een groepsaankoop voor zonnepanelen organiseren we per provincie. Dit zorgt voor een verhoogde efficiëntie en zo een belangrijke kostenbesparing. Ook hebben installatiebedrijven die deelnemen aan de veilingen, omwille van hun eigen locatie, soms alleen interesse om installaties te plaatsen in een of enkele provincies.”

Kritiek

De vrij milde kritiek op de groepsaankopen is afkomstig van de Vreg en diens federale tegenhanger Creg. Het besparingspotentieel dat de organisator communiceert, komt volgens een rapport van de Vreg niet overeen met het werkelijke besparingspotentieel voor de consument. Als de deelnemer een correcte en weloverwogen keuze wil maken en het aanbod van de groepsaankoop wil vergelijken met respectievelijk zijn huidig contract als het huidige marktaanbod is hij aangewezen op de Creg-scan en de V-test van de Vreg.

Het aantal energieleveranciers dat deelneemt aan een groepsaankoop fluctueert en het zijn niet altijd dezelfde leveranciers die deelnemen. “Toch kunnen we niet rond het feit dat er gemiddeld per veiling slechts vier energieleveranciers deelnemen aan groepsaankopen,” zegt directeur marktwerking van de Vreg Dirk Van Evercooren. “Dit hoeft niet noodzakelijk te wegen op de tot stand komende aanbiedingen, maar het is altijd mogelijk dat een niet-deelnemende energieleverancier voor een bepaalde huishoudelijke of kleinzakelijke klant een aantrekkelijker regulier marktaanbod heeft dan de aanbieding die uit de groepsaankoop komt. Bij gebrek aan wetgeving en regulering moeten de organisatoren van groepsaankopen niet aan dezelfde regels voldoen als leveranciers inzake onder andere communicatie van prijzen. Ook de manier van veilen en het opzet van de groepsaankoop zijn momenteel niet gereguleerd. De Vreg bekijkt om op termijn de contracten aangeboden via de groepsaankopen mee op te nemen in de V- test, waarmee afnemers online energiecontracten kunnen vergelijken en het meest voordelige tarief kunnen vinden.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/provincie-antwerpen-stopt-met-groepsaankopen-energie/feed/ 1
Aandeelhouders Eneco wikken, Wiebes zal beschikken https://www.fluxenergie.nl/aandeelhouders-eneco-wikken-wiebes-zal-beschikken/ https://www.fluxenergie.nl/aandeelhouders-eneco-wikken-wiebes-zal-beschikken/#respond Wed, 30 Jan 2019 09:06:51 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64411 Het is nog niet zeker dat wie het hoogste bod uitbrengt op de gecontroleerde veiling voor de verkoop van Eneco ook de nieuwe eigenaar wordt van het energiebedrijf. De Nederlandse minister van economische zaken Eric Wiebes (VVD) kan dan nog altijd zijn veto stellen. Dat meldt de minister zelf in een nieuwe brief aan de Tweede Kamer.

In de bevoegde kamercommissie hadden Sandra Beckerman (SP) en William Moorlag (PvdA) gevraagd om een debat over de veiling van Eneco en om een oplijsting van ‘de mogelijkheden en onmogelijkheden’ om het verkoopproces te beïnvloeden. Wiebes verwacht dat dit verkoopproces heel 2019 zal duren en in 2020 kan worden afgerond.

Tot voor kort telde Eneco 53 aandeelhouders, stuk voor stuk Nederlandse gemeenten. Door de recente gemeentelijke fusies is dit aantal op 1 januari 2019 teruggebracht tot 44. Die krijgen na de veiling de kans om de verkoop al dan niet goed te keuren. “Ik constateer met het voornemen tot het starten van het verkoopproces dat de aandeelhouders hun belang in Eneco willen verkopen,” aldus Wiebes. Hij blijft zich op de hoogte stellen van de actuele ontwikkelingen, maar ziet geen reden of noodzaak om zich te mengen in de verantwoordelijkheid van de huidige aandeelhouders in deze fase. “Dit ook omdat het bestuur van Eneco, de aandeelhouders, de raad van commissarissen en de centrale ondernemingsraad unaniem het verkoopproces onderschrijven en de belangen van Eneco en zijn stakeholders het best geborgd zien via dit verkoopproces,” verantwoordt Wiebes.

Voor zichzelf ziet hij een rol weggelegd bij de borging van de publieke belangen bij de voorgenomen veiling. “Artikel 86f van de Elektriciteitswet voorziet in een wettelijke meldplicht bij iedere wijziging in zeggenschap van een ‘productie-installatie met een nominaal elektrisch vermogen van meer dan 250 megawatt. Eneco bezit enkele productie-installaties met een vermogen van meer dan 250 megawatt. Dat er bij een verkoop van Eneco sprake is van een wijziging in zeggenschap van deze productie-installaties, is evident. De melding geschiedt schriftelijk uiterlijk vier maanden voor de datum van de voorgenomen wijziging met betrekking tot zeggenschap. De melding moet dus gedaan worden voordat de transactie plaatsvindt.”

Als minister van economische zaken en klimaat kan hij vervolgens op grond van overwegingen van openbare veiligheid, voorzieningszekerheid of leveringszekerheid de wijziging in de zeggenschap verbieden of voorschriften hieraan verbinden. De wettelijke regeling geeft aan welke informatie aangeleverd moet worden aan de minister om tot een gedegen afweging te komen.

Meldingsverplichting

“Het gaat om informatie over de bij de wijziging betrokken installaties en relevante partijen, informatie over de voorgenomen wijziging in de zeggenschap, informatie over de financiële positie, en informatie over intenties, strategie en geleverde prestaties in het verleden. De verkoop van Eneco brengt –ongeacht de verkoopvorm– een wijziging in de zeggenschap teweeg die onderworpen is aan deze meldingsverplichting en activeert de bevoegdheid van de minister om de voorgenomen verkoop te beoordelen. De verkoop van Eneco in de vorm van een gecontroleerde veiling maakt dit niet anders: de winnaar van de veiling kan zonder de bovengenoemde procedure te hebben doorlopen geen eigenaar worden.” Wiebes ziet nu geen reden om zich specifiek te mengen in het proces van de gecontroleerde veiling van Eneco en maakt zich sterk dat hij “te zijner tijd” de voorgenomen transactie zal beoordelen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/aandeelhouders-eneco-wikken-wiebes-zal-beschikken/feed/ 0
Regio’s ingedeeld voor regionale-energiestrategieën https://www.fluxenergie.nl/regios-ingedeeld-voor-regionale-energiestrategieen/ https://www.fluxenergie.nl/regios-ingedeeld-voor-regionale-energiestrategieen/#comments Tue, 29 Jan 2019 12:30:48 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64399 Op initiatief van provincies, gemeenten en waterschappen is Nederland ingedeeld in dertig regio’s. In die regio’s nemen decentrale overheden het initiatief voor het opstellen van regionale-energiestrategieën (RES).

In de energieregio’s brengen inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en netbeheerders de mogelijkheden voor duurzame opwek van energie en de gevolgen daarvan voor het energienetwerk in kaart. Deze manier van werken, gebaseerd op regionaal maatwerk, leidt tot meer gedragen concrete uitvoeringsplannen. Die plannen dragen op hun beurt bij aan de realisatie van het nog te sluiten klimaatakkoord.

De klimaatopgave vraagt maatregelen die de persoonlijke leefomgeving van inwoners raken en zichtbaar zijn. Decentrale overheden werken hier al aan. Hun ervaringen vormden aanleiding om in 2018 met het aanbod voor de regionale-energiestrategieën te komen. Want die maatregelen vragen niet alleen om een zorgvuldig proces met tijd voor besluitvorming maar ook voor het financieel en sociaal maatschappelijk draagvlak omdat de plannen in de regio gezamenlijk ontwikkeld worden van onderaf. “Daarvoor is het ook van belang dat de maatregelen uit het nog te sluiten klimaatakkoord haalbaar, betaalbaar én uitvoerbaar zijn,” zegt Everdien Gunsing, van het Interprovinciaal Overleg.

Democratische legitimatie

Veel regio’s werken aan of hebben al concept regionale-energiestrategieën. Het te sluiten klimaatakkoord beschrijft de opgave voor duurzame opwek van energie waaronder elektriciteit en warmte en gebruik en de opslag en gevolgen daarvan voor het energienetwerk. In combinatie met ruimteclaims van andere klimaattafels betekent dat een groot beslag op de beschikbare fysieke ruimte. En daar komen nog andere opgaven bij zoals ruimte voor nieuwe woningen.

De ruimtelijke afwegingen die met de RES en andere opgaven samenhangen vragen om democratische besluitvorming van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk. Om die reden besluiten uiteindelijke raads- en statenleden over de ruimtelijke consequenties van de RES via het Omgevingsbeleid en daarbij horende Omgevingsprogramma’s en Omgevingsplannen.

“Het idee achter RES is dat het klimaatakkoord maatregelen beschrijft, die altijd landen in regio’s. Dat vraagt om draagvlak in de regio voor maatregelen en om maatwerk om die regionale mogelijkheden daarvoor te benutten,” legt Gunsing uit. “Voor decentrale overheden was dit de aanleiding om tijdens de vorming van de huidige regering een aanbod te doen om samen te werken aan klimaat en energietransitie. Uit dit aanbod komt ook het voorstel voor het werken met regionale-energiestrategieën voort, waar per regio samen de mogelijkheden in beeld worden gebracht voor duurzame energie in die regio.”

“Samen betekent hier het in kaart brengen van bottom-up maatregelen, op basis van regionaal en lokaal maatwerk én samen met alle betrokkenen. Bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, netbeheerders, gemeenten, waterschappen en provincies brengen daarbij per regio in beeld waar welke mogelijkheden zijn voor de opwek van duurzame warmte en elektriciteit en wat dit bijvoorbeeld vraagt van het netwerk en opslag van energie.”

“De regio-indeling is ook bottom up tot stand gekomen en niet van bovenaf bepaald, meer rekening houdend met logische indelingen en samenwerkingsrelaties.” Dat impliceert onder meer dat vaak gebruik is gemaakt van regio’s die al veel samenwerken of al met energietransitie bezig zijn, zoals Food Valley in Gelderland en een deel van Utrecht of het eiland Goeree-Overflakkee, dat als gemeente al bezig was met energieneutraliteit.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/regios-ingedeeld-voor-regionale-energiestrategieen/feed/ 1
Enexis heeft grootste ‘slimme’ laadplein van Nederland https://www.fluxenergie.nl/enexis-heeft-grootste-slimme-laadplein-van-nederland/ https://www.fluxenergie.nl/enexis-heeft-grootste-slimme-laadplein-van-nederland/#respond Tue, 29 Jan 2019 11:46:17 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64402 In 2018 heeft netwerkbedrijf Enexis ruim 150 extra laadpalen geïnstalleerd voor zijn medewerkers en bezoekers. Daarmee komt het totaal aantal laadpunten voor elektrische auto’s van de groep op 243. Onderdeel daarvan is het ‘slimme’ laadplein met 98 laadpunten in de parkeergarage onder het hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch.

Het laadplein in ’s-Hertogenbosch is het grootste van Nederland. Het is ‘slim’ omdat het een groot aantal oplaadsessies tegelijkertijd aankan, zonder dat er overbelasting optreedt. Dat is ook belangrijk omdat het laadplein gebruik maakt van dezelfde stroomvoorziening als het bedrijfspand. De toegepaste technologie voorkomt dat liften niet meer werken of verlichting uitvalt op het moment dat er veel auto’s opgeladen worden. Dat kan ook, omdat veel auto’s de hele dag stilstaan in de garage.

Mocht een medewerker toch weinig tijd hebben om zijn wagen op te laden, kan deze gebruik maken van één van de zestien laadpunten die beschikken over een dubbele laadcapaciteit van 22kWh. Het laadplein is gerealiseerd in goed overleg met de Vereniging van Eigenaren waarvan Enexis lid is. Bewoners van het aangrenzende appartementsgebouw kunnen ook gebruik maken van het laadplein.

Over Enexis

Enexis distribueert elektriciteit naar 2,7 miljoen en aardgas naar 2,3 miljoen consumenten in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. De groep Enexis telt ongeveer 4.300 medewerkers.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/enexis-heeft-grootste-slimme-laadplein-van-nederland/feed/ 0
Enconprijs voor thesis over grootschalige energieopslag https://www.fluxenergie.nl/enconprijs-voor-thesis-over-economisch-aantrekkelijke-grootschalige-energieopslag/ https://www.fluxenergie.nl/enconprijs-voor-thesis-over-economisch-aantrekkelijke-grootschalige-energieopslag/#respond Mon, 28 Jan 2019 12:15:41 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64394 Met het model dat hij voor zijn thesis ontwikkelde om energieopslag op grote schaal economisch aantrekkelijk te maken heeft KU-Leuven alumnus Arthur Schillemans de achtste Encon Energieprijs gewonnen. Dit model moet ertoe bijdragen dat het gebruik van duurzame energie de norm wordt.

Energieopslagsystemen kunnen een belangrijke rol spelen in de transitie naar duurzame energie. Ze voorzien flexibiliteit op het net. Die is nodig voor grootschalige integratie van energie uit hernieuwbare bronnen. Want het waait niet continu, en ook de zon schijnt niet altijd. En op sommige momenten is het aanbod aan hernieuwbare energie groter dan de vraag. Flexibele energieopslagsystemen kunnen bijspringen om op korte termijn het energietekort op te vullen of het overschot op te vangen. Daarmee is de bevoorrading met hernieuwbare energie niet langer afhankelijk van de weersomstandigheden.

Schillemans’ model helpt zowel eigenaars van energieopslagsystemen als beleidsmakers zich strategisch te positioneren op de energiemarkten, doordat het inzicht geeft in het strategisch gedrag van de belangrijke spelers op de markt. Hij ontving zijn prijs (foto) uit handen van Vlaams minister van energie Lydia Peeters (VLD). Aan de prijs hangt ook een cheque van 2.500 euro vast.

Vorige winnaars

Schillemans volgt op de erelijst van de Encon Energieprijs Thijs Peirelinck op, eveneens een KU Leuven-alumnus. Peirelinck ontwikkelde in zijn eindwerk een intelligent dat de elektrische verwarming (via een warmtepomp) van een woning regelt. Het systeem houdt daarbij niet alleen rekening met de gewenste temperatuur, maar ook met de kostprijs van elektriciteit op elk gegeven moment.

De prijs voor 2016 was voor Jonathan Bogaert, ook al van de KU Leuven. Hij haalde het met zijn thesis een mechanische iris voor zonnereactoren, waardoor de bouw van dergelijke reactoren veel goedkoper kan worden. In de editie 2015 bekroonde de jury de thesis van Sander Vaeck –KU Leuven–, die onderzocht hoe power-to-gas kan bijdragen aan de energietransitie. In zijn thesis rekende hij voor welke investeringen er nodig zijn voor diverse interactiescenario’s tussen de elektriciteits- en gasnetten om een betrouwbare duurzame energievoorziening te bouwen die de klimaatdoelstellingen van 2050 haalt.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/enconprijs-voor-thesis-over-economisch-aantrekkelijke-grootschalige-energieopslag/feed/ 0
Tennet gaat particulieren en kleine bedrijven toegang geven tot energiemarkt https://www.fluxenergie.nl/tennet-gaat-particulieren-en-kleine-bedrijven-toegang-geven-tot-energiemarkt/ https://www.fluxenergie.nl/tennet-gaat-particulieren-en-kleine-bedrijven-toegang-geven-tot-energiemarkt/#respond Mon, 28 Jan 2019 09:20:22 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64389 De Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder Tennet en IBM hebben een samenwerkingscontract ondertekend voor de opschaling van de toepassing van blockchaintechnologie. Daardoor moeten veel meer partijen, zoals kleine bedrijven en zelfs particulieren, toegang krijgen tot de elektriciteitsmarkt. Engie, Escozon, Energie Samen, Scholt Energy, Enervalis en Vandebron zullen daarbij optreden als aggregatoren.

Een aggregator zorgt voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod van elektriciteit. Vooral met een toename van zon- en windenergie zal (op zomerse dagen) een overaanbod op de elektriciteitsmarkt bestaan. Het probleem van overaanbod of tekort is dat er onbalans op het net ontstaat. De netbeheerders hebben een wettelijke taak de netbalans te borgen. Dat kan onder andere door in dal-momenten aan afnemers te vragen (tijdelijk) hun energieconsumptie uit te stellen of in piekmomenten juist extra elektriciteit van het net af te nemen. De aggregator kan daar op inspelen door namens een groep van huishoudens en bedrijven, hun vraag- of aanbodflexibiliteit te bundelen, aan te sturen en op een flexibiliteitsmarkt aan te bieden. Een mogelijk voorbeeld zijn kassen of koelhuizen die hun energieconsumptie mogelijk enige tijd kunnen uitstellen, zonder dat dit direct grote gevolgen heeft voor de aanwezige temperatuur (die kan enkele graden zakken of stijgen, zonder dat de inhoud bederft.

Als beheerder van het transmissienet is Tennet verantwoordelijk voor het evenwicht tussen vraag en aanbod van elektriciteit op het net, de zogenoemde balanshandhaving. Tennet zoekt naar nieuwe (decentrale) bronnen die flexibiliteit kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld batterijen, wind- en zonne-energie, industriële installaties of warmtekrachtkoppeling. Via leveranciers en aggregatoren en met blockchaintechnologie wordt de capaciteit van al die bronnen benut en kunnen ook consumenten direct deelnemen aan de energiemarkt en zo bijdragen aan de energietransitie.

De aggregatoren waarmee Tennet samenwerkt zullen op verschillende manieren flexibiliteit leveren aan het elektriciteitssysteem. Blockchaintechnologie zal de benodigde data-uitwisseling hiervoor faciliteren.

Vorig jaar is Tennet gestart met twee pilots waarbij het met blockchaintechnologie elektrische auto’s en huishoudbatterijen inzet om het hoogspanningsnet in balans te houden en om opstoppingen (congestie) in het hoogspanningsnet te voorkomen. Deze blockchainimplementatie is ontwikkeld door IBM. In Nederland werkt Tennet hiervoor samen met duurzame energieleverancier Vandebron en in Duitsland met Sonnen E-services.

Lucratief laden

Vandebron levert flexibiliteit aan Tennet voor de handhaving van de balans. Dit doet Vandebron door laadsessies van klanten met een elektrische auto –op verzoek van Tennet– tijdelijk te onderbreken en weer te starten. Vandebron faciliteert deze ‘slim laden’ dienst voor de Tesla rijders, die hiervoor ook een vergoeding krijgen. Details over hun deelname, zoals bijvoorbeeld de slimme laadsessies, kunnen zij volgen via een app.

In Duitsland zijn decentrale huishoudbatterijen van Sonnen E-services via de blockchain in het Tennet-netwerk geïntegreerd. Sonnen verbindt de huishoudbatterijen digitaal met elkaar. Door deze batterijen vervolgens slim in te zetten draagt Sonnen bij aan het opvangen van transportproblemen in Duitsland. In het noorden van Duitsland staat een grote hoeveelheid windenergie opgesteld terwijl een belangrijk deel van het verbruik in het zuiden plaatsvindt. Een gebrek aan transportcapaciteit tussen beide regio’s veroorzaakt congesties in het elektriciteitsnetwerk. In totaal hebben 130 huishoudbatterijen gezorgd voor 400 kilowatt decentrale flexibiliteit en hebben de batterijen succesvol meegeholpen opstoppingen in het net te helpen voorkomen.

Ook de pilot met Vandebron was succesvol. “Inmiddels doen we met ruim 150 Tesla’s elke dag biedingen op de regel- en reservevermogensmarkt van Tennet en worden onze biedingen ook daadwerkelijk geactiveerd door Tennet,” zegt Fardau van der Galiën, hoofd elektrische mobiliteit bij Vandebron. “Zo dragen we nu al real time bij aan de balanshandhaving van het elektriciteitsnet. Op dit moment kan het alleen nog met Tesla’s, maar we zijn bezig om het slim laden ook via de laadpaal mogelijk te maken. In dat geval ben je niet meer afhankelijk van het type auto en kunnen we verder opschalen. Zo wordt slim laden voor iedereen met een elektrische auto mogelijk.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/tennet-gaat-particulieren-en-kleine-bedrijven-toegang-geven-tot-energiemarkt/feed/ 0
Kernreactor Doel 2 mag weer draaien https://www.fluxenergie.nl/kernreactor-doel-2-mag-weer-draaien/ https://www.fluxenergie.nl/kernreactor-doel-2-mag-weer-draaien/#comments Fri, 25 Jan 2019 21:38:24 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64386 Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) heeft groen licht gegeven voor de heropstart van de kernreactor Doel 2. De teams van eigenaar- uitbater Engie voeren momenteel de laatste controles uit op de systemen. Volgens hun huidige inzichten zal Doel 2 op 4 februari opnieuw aan het Belgische elektriciteitsnet worden gekoppeld.

Met de terugkeer van Doel 2 zal dan (samen met de operationele reactoren Doel 3, Doel 4, Tihange 1 en Tihange 3) 4.400 megawatt aan nucleaire productiecapaciteit beschikbaar zijn. Alleen Doel 1 en Tihange 2 liggen dan nog stil.

De systemen van Doel 2 werden vernieuwd in het kader van het investeringsprogramma van 700 miljoen euro voor de levensduurverlenging van de reactor met tien jaar. Doel 1 en 2 hebben elk een vermogen van 433 megawatt en zijn sinds 1975 in dienst. Daarmee zijn ze samen met Tihange 1 (962 megawatt) de oudste Belgische reactoren voor nucleaire elektriciteitsproductie.

Op maandag 23 april 2018 ontdekte Engie een klein lek in een leiding van een veiligheidskoelwatercircuit van Doel 1. Daarop werd de reactor stilgelegd, zoals de veiligheidsprocedures dat voorschrijven, en werd het geplande onderhoud van Doel 1 vervroegd.

Materiaalmoeheid

Omdat Doel 2 een gelijkaardige opbouw heeft, werd de overeenstemmende koelwaterleiding in Doel 2 ook gecontroleerd tijdens het periodieke onderhoud van de reactor. Ook daar was sprake van degradatie. Het probleem was er wel minder ver gevorderd. Engie verving daarop, naast de aangetaste leiding in Doel 1, ook een deel van dezelfde leiding in Doel 2. Intussen is uit analyses door externe laboratoria gebleken dat de degradatie van de leidingen werd veroorzaakt door materiaalmoeheid. Voor het Fanc moest er absoluut duidelijkheid komen over de oorzaak van de problematiek, vooraleer beide reactoren mochten heropstarten.

Het Fanc en zijn technisch filiaal Bel V gaan akkoord met de conclusie van die analyses. Reactor Doel 2 mag dan ook heropstarten. Om gelijkaardige problemen in de toekomst te voorkomen, moet Engie tijdens werkzaamheden voortaan een monitoring van de leidingen uitvoeren en moeten er follow-upinspecties van de leidingen gebeuren tijdens volgende revisies. In Doel 1 zijn de reparaties nog bezig, dus kan die reactor voorlopig nog niet opnieuw in werking worden gesteld. De geplande heropstartdatum van Doel 1 is 15 maart 2019.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/kernreactor-doel-2-mag-weer-draaien/feed/ 1
‘Doelen Urgenda-zaak en Energieakkoord voor 2020 niet in zicht’ https://www.fluxenergie.nl/doelen-urgenda-zaak-en-energieakkoord-voor-2020-niet-in-zicht/ https://www.fluxenergie.nl/doelen-urgenda-zaak-en-energieakkoord-voor-2020-niet-in-zicht/#respond Fri, 25 Jan 2019 13:49:23 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64378 Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in zijn ‘Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020.’ Het PBL heeft deze raming opgesteld op verzoek van de regering en de borgingscommissie van het Energieakkoord.

De raming spitst zich toe op de drie belangrijkste klimaat- en energiedoelen voor Nederland in 2020. Ze kan worden gezien als een gedeeltelijke actualisatie van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017.

In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen naar verwachting uit op 21% ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24%. Het doel van 25% reductie, uit het vonnis in de Urgenda-rechtszaak, wordt daarmee niet gehaald. Het aandeel hernieuwbare energie in 2020 komt naar verwachting uit op 12,2% (bandbreedte 11-13%). Daarmee is het EU-doel van 14% niet binnen bereik. De energiebesparing in 2020 komt uit op 81 petajoule (bandbreedte 52-108 PJ). Het doel van 100 petajoule uit het Energieakkoord wordt daarmee waarschijnlijk niet gehaald. Wel omvat de bovenkant van de bandbreedte (zie de toelichting onderaan) het doel van 100 petajoule. Wel omvat de bovenkant van de bandbreedte (zie de toelichting onderaan) het doel van 100 petajoule.

Het concrete klimaat- en energiebeleid tot 1 mei 2018 is onderdeel van deze raming. Het Ontwerp van het Klimaatakkoord (gericht op 2030) uit december 2018 is niet beschouwd.

Elektriciteitscentrales

De absolute uitstoot van broeikasgassen bedroeg in 2017 circa 193 megaton CO2-equivalenten en komt in 2020 uit op 175 (168-183) megaton. Dit is 9 (2-17) megaton CO2-equivalenten boven het emissieplafond van 166 megaton in 2020 dat uit het vonnis in de Urgenda-zaak volgt. Circa 70% van deze emissiedaling is toe te schrijven aan een afname in de Nederlandse elektriciteitsproductie door kolen- en gascentrales in Nederland. Deze verwachte daling in de elektriciteitsproductie kent echter wel een grote mate van onzekerheid. De overige 30% van de verwachte emissiedaling tussen 2017 en 2020 komt door reducties in de landbouw, de industrie, de gebouwde omgeving en verkeer en vervoer.

Hernieuwbare energie

Het grootste deel van de groei van het aandeel hernieuwbare energie tot en met 2020 wordt veroorzaakt door een groei in de bijmenging van biobrandstoffen, het meestoken van biomassa in kolencentrales, zon-PV, en windenergie op land en zee.

Verschillen met NEV 2017

De kortetermijnraming gaat uitgebreid in op nieuwe inzichten ten opzichte de NEV 2017. Zo komt de verwachte uitstoot van broeikasgassen in 2020 nu uit op 175 megaton. Dat is 5 megaton hoger dan de raming uit de NEV 2017 (met 170 megaton). Van deze 5 megaton wordt circa 3 megaton verklaard door diverse nieuwe inzichten uit statistieken en een hogere economische groei. Zo valt de raming voor verkeer en vervoer nu met 1,6 megaton in 2020 fors hoger uit dan in de NEV 2017. Dit wordt verklaard door economische conjunctuur, de import van onzuinige auto’s en doordat we minder over de grens tanken. De raming valt ook hoger uit omdat het energieverbruik van de gebouwde omgeving en de industrie minder daalt (volgens recente statistieken) dan verwacht in de NEV 2017.

Nog eens 2,4 megaton van de 5 megaton wordt verklaard door twee noodzakelijke correcties. Tegenover de hogere uitstoot staat dat beleidswijzigingen tussen mei 2017 en mei 2018 per saldo tot een extra emissiereductie van circa 0,3 megaton in 2020 hebben geleid.

Geen vrijblijvende zaak

“Het halen van de energie- en klimaatdoelen is geen vrijblijvende zaak” reageert Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “De politiek heeft zich gedragen als een middelbare scholier die in mei gemiddeld nog een 4 staat en toch over wil gaan. Een onvoldoende opkrikken lukt alleen als je tijdig alles uit de kast haalt. Dat hebben deze regering en de vorige te lang voor zich uit geschoven.”

“Veel onderzoeken lieten al zien dat deze doelen hooguit zouden worden gehaald wanneer werkelijk alles mee zou zitten. De NVDE waarschuwde bijvoorbeeld in augustus 2017, met een rapport door CE-Delft dat we de CO2-reductie van 25% niet zouden gaan halen. Maar de politieke reactie bleef steeds ‘de doelen zijn binnen bereik’. Nu blijkt dat er minimaal 9 megaton extra CO2-reductie nodig is. Deze vorm van reken-je-rijk beleid leidt tot vertraging, nodeloos gedoe en extra kosten. De NVDE vindt het belangrijk om in het klimaatakkoord te werken op basis van realistische prognoses –en ondertussen op de korte termijn nog enkele ‘negens en tienen’ te scoren voor een voldoende.”

Volgens de NVDE zijn er grofweg vier categorieën maatregelen die nog voor 2020 soelaas bieden. Eerst is er het versneld sluiten van de kolencentrales. “Als bijvoorbeeld de Hemwegcentrale en de Engie-centrale sluiten, scheelt dat ongeveer vijf megaton. Gascentrales en import kunnen dat opvangen, zonder problemen voor de leveringszekerheid. Dat vraagt om afspraken met deze bedrijven, onder andere over de kosten en de zorg voor het personeel.”

NVDE-voorstellenpakket

Daarnaast is er een pakket met voorstellen van de NVDE om snel meer duurzame energie te realiseren, onder meer door sneller zonneprojecten aan te sluiten op het net, een extra stimulans voor grotere zonnedaken en voor duurzame warmte uit geothermie en biomassa. De derde categorie is het versnellen van het verduurzamen van woningen met subsidie voor isolatie en een extra bedrag voor duurzame warmte via de ISDE-regeling. “Dit levert al in 2020 extra CO2-reductie op, en meer comfort met een lagere energierekening voor de bewoners.”

De vierde categorie is het stimuleren van elektrisch rijden. “Er kunnen in 2020 5.500 extra elektrische auto’s rijden door de aankoopsubsidie uit het klimaatakkoord naar voren te halen en door te bevorderen dat tweedehands elektrische auto’s uit de lease in Nederland blijven.” Deze laatste drie pakketten leveren volgens de NVDE samen ongeveer 2,5 megaton aan extra CO2-reductie en brengen de doelen van het Energieakkoord veel dichterbij.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/doelen-urgenda-zaak-en-energieakkoord-voor-2020-niet-in-zicht/feed/ 0
Greenports onderzoekt grootschalige waterstofproductie in havenomgeving https://www.fluxenergie.nl/greenports-onderzoekt-grootschalige-waterstofproductie-in-havenomgeving/ https://www.fluxenergie.nl/greenports-onderzoekt-grootschalige-waterstofproductie-in-havenomgeving/#respond Fri, 25 Jan 2019 10:17:34 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64374 De bedrijven Engie, Colruyt/Eoly, Hydrogenics, Fluxys en Elia, de haven van Zeebrugge, Universiteit Gent (labo elektrische energietechniek en vakgroep economie) en de organisatie Waterstofnet zetten hun schouders onder de studie Greenports. Daarin onderzoeken ze de toekomstige mogelijkheden voor een grootschalige omzetting van windenergie naar waterstof in een havenomgeving.

De studie zal zich specifiek toespitsen op de haven van Zeebrugge. Ze zal ook generieke kennis opleveren die overdraagbaar is naar andere knooppunten van elektriciteit en gas. Het idee van Greenports groeide bij een aantal leden binnen de power-to-gas cluster van Waterstofnet. Het doel van de studie is het aanreiken van optimale technische oplossingen. Ze zal ook de economische randvoorwaarden en het wetgevend kader onderzoeken. Dit moet grootschalige power-to-gas installaties als onderdeel van het energiesysteem mogelijk maken.

De waterstof kan daarin gebruikt worden in verschillende valorisatiepaden, vooral door de injectie ervan in het aardgasnet als een koolstofvrije bron voor verwarming of mobiliteit (cng), door het gebruik ervan voor zero-emissie mobiliteit en voor industriële toepassingen.

Transitieprioriteit

Het studieproject wordt ondersteund door energiecluster Flux50 en gefinancierd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) . De projectcoördinatie ligt in de handen van Waterstofnet. Bij Vlaio valt de Greenports-studie onder de transitieprioriteiten.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/greenports-onderzoekt-grootschalige-waterstofproductie-in-havenomgeving/feed/ 0
Wiebes vraagt offshore windsector huurgeld voor gebruik Nederlandse zeebodem https://www.fluxenergie.nl/wiebes-vraagt-offshore-windsector-huurgeld-voor-gebruik-nederlandse-zeebodem/ https://www.fluxenergie.nl/wiebes-vraagt-offshore-windsector-huurgeld-voor-gebruik-nederlandse-zeebodem/#respond Thu, 24 Jan 2019 21:10:06 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64368 Minister van economische zaken en klimaat Eric Wiebes (VVD) is niet van plan om bij de Europese Commissie een uitzondering op het ‘opstalrecht’ te vragen voor de uitbaters van de toekomstige offshore windparken Hollandse Kust Zuid 3 en 4. Dit betekent concreet dat die uitbaters huurgeld zullen moeten betalen aan de eigenaar van de zeebodem, de Nederlandse staat.

Dat heeft de minister aan de Tweede Kamer gemeld, als antwoord op een vraag van kamerlid Tom Van der Lee (Groenlinks). Nederland is alleen eigenaar van de zeebodem van zijn territoriale wateren, de zogenaamde 12-mijlszone. Op Hollandse Kust Noord na zullen de andere toekomstige Nederlandse offshore windparken volledig verder in zee liggen, waar Nederland geen huurgeld kan claimen. Ook Hollandse Kust 3 en 4 liggen trouwens gedeeltelijk in internationale wateren.

Oneigenlijke staatssteun vermijden

“Het Rijksvastgoedbedrijf zet zijn gronden, wateren en vastgoed in om maatschappelijke doelen te realiseren,” aldus Wiebes. “Binnen de 12-mijlszone geldt het Nederlandse recht en is de Nederlandse staat eigenaar van de zeebodem. Het is dus juridisch gezien noodzakelijk om gebruikers van de zeebodem een opstalrecht te geven. Daarop is Europese wetgeving van toepassing. Die bepaalt dat de overheid een marktconforme opstalvergoeding moet rekenen om oneigenlijke staatssteun te vermijden. De hoogte ervan is bepaald op basis van een uitgevoerde onafhankelijke taxatie.”

De manier van taxeren was niet vergelijkbaar met die voor andere offshore activiteiten, zoals olie-, gas- of zandwinning. “Dit zijn andere activiteiten dan het exploiteren van wind op zee, met een andere kosten- en opbrengstenstructuur. Daarom zijn tarieven voor deze sectoren onderling niet vergelijkbaar. De taxateur heeft gekozen voor een residuele waardebepaling op basis van de ‘discounted cashflowmethode.’ Bij deze methode worden inkomsten en uitgaven over de hele looptijd van het project in beeld gebracht. Uit deze analyse volgt een marktconforme grondwaarde.”

Volgens Van der Lee maakt deze pacht de maatschappelijke kosten van duurzame energie onnodig hoog. Hij vroeg zich af waarom Wiebes de Europese Commissie niet had gecontacteerd om de mogelijkheid tot vrijstelling te onderzoeken. “De taxatie heeft laten zien dat de business case voor windenergie op zee ruimte biedt om een reële grondvergoeding te betalen,” stelt Wiebes. “In deze situatie heeft het geen zin om de Europese Commissie om vrijstelling te verzoeken. Het inzetten van een dergelijke procedure zou ook een vertraging betekenen voor de geplande tender.”

“Geen subsidie nodig”

Van der Lee vreest dat door een huurvergoeding ertoe kan leiden dat Hollandse Kust Zuid 3 en 4 in tegenstelling tot de kavels 1 en 2 niet subsidieloos kunnen worden gerealiseerd kunnen en er alsnog een tenderregeling mét subsidie moet worden uitgeschreven. “Bij de voorbereiding van elke tender maak ik een afweging of het gezien de verwachte kosten- en opbrengstenontwikkeling te verwachten is dat er voldoende zal zijn om deel te nemen aan een subsidieloze tender,” reageert Wiebes. “Net als bij de succesvol gebleken tender voor de kavels 1 en 2 van Hollandse Kust Zuid verwacht ik dat ook voor 3 en 4 geen subsidie nodig zal zijn. De kostenstijging als gevolg van de grondvergoeding die aan de staat moet worden betaald doet daar volgens onze huidige inzichten niet aan af en de vlotte en kostenefficiënte uitrol van windenergie op zee wordt hierdoor niet belemmerd.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/wiebes-vraagt-offshore-windsector-huurgeld-voor-gebruik-nederlandse-zeebodem/feed/ 0
Engie ziet marktaandeel in Vlaanderen na tien jaar weer stijgen https://www.fluxenergie.nl/engie-ziet-marktaandeel-in-vlaanderen-na-tien-jaar-weer-stijgen/ https://www.fluxenergie.nl/engie-ziet-marktaandeel-in-vlaanderen-na-tien-jaar-weer-stijgen/#respond Wed, 23 Jan 2019 21:20:52 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64362 Dat Engie in 2018 marktleider bleef op de Vlaamse markt voor elektriciteit en gas is geen nieuws. Maar dat het Belgisch-Franse bedrijf voor het eerst in tien jaar zijn marktaandeel kon vergroten is dat wel. Dat blijkt uit de cijfers van marktregulator Vreg voor het hele jaar.

Voor de vrijmaking van de Belgische energiemarkt waren er slechts twee leveranciers actie in België, de voorlopers van het huidige Engie-Electrabel en EDF-Luminus. Electrabel (foto: kantoor in Antwerpen) was toen goed voor een marktaandeel van 85% in België en nog meer in Vlaanderen. Dat dit aandeel in een concurrentiële markt met meer spelers verkleinde was geen verrassing, gezien de beginsituatie. Jarenlang hield het bedrijf vast aan zijn historische tarieven. Zolang een groot deel van de consumenten nog niet vertrouwd was met de nieuwe situatie was het voordeliger om als standaardleverancier de hoge tarieven te handhaven dan om in algemene concurrentie te gaan met de opkomende prijsspelers en andere concurrenten. Pas nadat het marktaandeel al fors was gedaald werd die politiek veranderd.

Maar de marktaandelen bleven dalen, vooral in Vlaanderen. Af en toe was er wel eens een heropleving in de maandcijfers –na bijvoorbeeld het winnen van een veiling voor groepsaankoop–, maar op jaarbasis bleef de achteruitgang zich voortzetten. In 2018 is die trend tot stilstand gekomen. Engie begon dat jaar met 42,75% van de eindafnemers voor elektriciteit als klant en eindigde het met 43,40%. Voor aardgas ging het om 40,08% en 41,62%.

Verliezers en winnaars

Verschillende concurrenten delen de verliezen. Voor elektriciteit moet vooral Elegant (van 3,00 naar 1,72% wonden likken), maar ook Luminus (18,89% in december) en Essent (6,22% in december) boerden wat achteruit. Eneco werpt zich na de overname van Eni België op als nummer drie (13,53%), maar met een eindcijfer dat lager ligt dan de afzonderlijke percentages van beide bedrijven in het begin van het jaar. Lampiris steeg van 5,46% naar 6,93%. Ook de coöperatieve stroomleveranciers Ecopower en Wase Wind blijven groeien, maar in marktpercentage blijven ze marginaal.

Voor aardgas evolueerden de meeste marktaandelen in dezelfde zin. De uitzondering is Luminus, dat net iets beter presteerde dan een status quo, terwijl het verlies van Elegant (van 4,67% naar 2,53%) Essent hier wat forser is (van 7,45% naar 6,74%) en de winst van Lampiris iets meer uitgesproken (van 7,21% naar 8,84%).

]]>
https://www.fluxenergie.nl/engie-ziet-marktaandeel-in-vlaanderen-na-tien-jaar-weer-stijgen/feed/ 0
Alliander heeft dit jaar veel werk voor de boeg https://www.fluxenergie.nl/alliander-heeft-dit-jaar-veel-werk-voor-de-boeg/ https://www.fluxenergie.nl/alliander-heeft-dit-jaar-veel-werk-voor-de-boeg/#respond Wed, 23 Jan 2019 12:01:21 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64350 Netwerkbeheerder Alliander investeert in 2019 ruim 844 miljoen euro in diverse energievoorzieningsprojecten. Een deel van dit geld is bestemd voor het onderhoud van het net en voor het uitvoeren van nieuwe aansluiten. Een andere deel is bestemd in de verdere verduurzamingen van de Nederlandse distributienetten. Alliander geeft een overzicht van de geplande activiteiten in de verschillende regio’s waar het actief is in zijn Jaarplan 2019.

De vraag naar nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet is de afgelopen jaren fors gestegen, onder meer door de toename van woningen en bedrijven. Daarnaast brengt de energietransitie steeds meer werk met zich mee, onder meer door de ontwikkeling van elektrisch vervoer en duurzaam geproduceerde energie. Ten opzichte van het voorgaande jaar was er in 2018 een flinke toename van het aantal publieke laadpalen (van 3.570 naar 4.350) en het opgesteld vermogen van duurzame energie geproduceerd uit zon (+76%) in de verzorgingsgebieden van Alliander. Zonnepanelen en windmolens leverden in 2018 in totaal voor ruim 1 miljoen huishoudens elektriciteit terug aan het net in het Alliander-gebied. Daarom breidt Alliander dit jaar de elektriciteitsnetten in zijn verzorgingsgebied uit of verzwaart het ze.

Daarbij kijkt Alliander ook naar slimme oplossingen om aan de sterk stijgende vraag naar capaciteit te kunnen voldoen. De onderneming werkt onder meer aan de organisatie van lokale energieveilingen om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. Ook zet Alliander in op flexibel laden van elektrisch vervoer, waarmee onnodige netinvesteringen worden voorkomen en de bestaande netten beter benut worden.

Regionale Energiestrategieën

Nog in 2019 bereidt Alliander zich voor op de implementatie van het aanstaande Klimaatakkoord. In 2020 moeten alle provincies en gemeenten hun Regionale Energiestrategie klaar hebben. “Dit vereist een intensieve samenwerking tussen gemeenten, provincies, netbeheerders en andere betrokken partijen,” zegt Ingrid Thijssen, ceo van Alliander. “Ze zijn er met elkaar verantwoordelijk voor om een optimale duurzame energievoorziening per wijk te ontwerpen, zodat we geen onnodige maatschappelijke kosten maken. Bovendien zouden de Regionale Energiestrategieën de basis moeten vormen voor een planmatige aanpak, zodat iedereen weet wat er wanneer waar moet gebeuren. Het liefst zo ver mogelijk van tevoren, zodat we vergunningstrajecten op tijd kunnen doorlopen en zodat we de schaarse technici van ons, onze aannemers, bouwbedrijven en installateurs kunnen inzetten waar ze het hardst nodig zijn.”

Nederland gaat de komende jaren fors inzetten op de verduurzaming van huizen, de opwek van schone energie en de installatie van laadpalen. “Voor Alliander betekenen al deze ontwikkelingen veel werk aan onze netten. Een flinke uitdaging, zeker in een tijd van een schrijnend tekort aan technici. Ter illustratie: van ons grootste type aansluitingen –nodig voor bedrijven die veel stroom vragen of windparken die veel stroom terugleveren op het elektriciteitsnet– maakten we er tot twee jaar geleden een twintigtal per jaar. Voor dit jaar staan negentig van deze aansluitingen in de planning. Daarnaast moeten we ook op diverse plekken in het land het net verzwaren of uitbreiden. Ons elektriciteitsnet is namelijk niet aangelegd voor de grote capaciteitsvraag van bijvoorbeeld all-electric nieuwbouwwijken en datacenters. Het net is ook niet, zeker niet in landelijke gebieden, ontworpen voor grootschalige teruglevering van energie door zonneparken. We kunnen dus helaas niet altijd op tijd aan de wensen van deze klanten voldoen. We proberen dit samen met hen op te lossen.”

Aardgasvrije Wijken

In het verzorgingsgebied van Alliander zijn de gemeenten Amsterdam, Katwijk, Nijmegen, Noordoostpolder, Purmerend, Vlieland en Wageningen geselecteerd om mee te doen aan het nieuwe programma Aardgasvrije Wijken van het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. “Deze proeftuinen zijn belangrijk: samen met onder andere bewoners, gebouweigenaren, woningcorporaties en energieleveranciers leren gemeenten hoe ze een bestaande wijk aardgasvrij kunnen maken.”

Gelderland

De provincie Gelderland loopt –aangejaagd door het Gelders Energieakkoord (GEA)– voorop in de ontwikkeling van een Regionale Energiestrategie (RES). In de stedelijke gebieden, waaronder Arnhem-Nijmegen, vinden grote woningbouwprojecten plaats. Voor de nieuwe huizen zijn aansluitingen nodig. Daar gaat Alliander er de capaciteit van de energie-infrastructuur op diverse plaatsen uitbreiden. In Nijmegen-Noord groeit de vermogensvraag. Tot de komst van een nieuw onderstation organiseert Alliander een flexmarkt om vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen. Deze is einde 2018 van start gegaan.

De gemeente Zutphen wil in 2030 energieneutraal zijn. Daarbij hoort het project Wijk van de Toekomst. Het is de bedoeling dat bewoners van de buurten meedenken over de toepassing van nieuwe, alternatieve energievoorzieningen.

Veel delen van Gelderland hebben een agrarische bestemming. Deze gebieden zijn geschikt voor de opwek van wind- en zonne-energie en er valt een grote stijging in vermogensvraag te verwachten. In 2019 wordt circa 80 megawatt (MW) aan zonneparken aangesloten. “Om de aansluiting van windpark Den Tol (30 MW) mogelijk te maken, passen we de installaties van onderstation Ulft aan. De werkzaamheden starten zodra de vergunning definitief is.”

De glastuinbouw in de Bommelerwaard en de Betuwe is belangrijk voor de regionale economie. Met het herstructureringsplan van de overheid krijgt de glastuinbouw in dit gebied de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Kwekers vragen aansluitingen voor nieuwe locaties of verzwaring van bestaande elektriciteitsaansluitingen. “Op dit moment is er onvoldoende capaciteit beschikbaar en moeten er transportbeperkingen worden afgegeven. De werkzaamheden voor het uitbreiden van de beschikbare capaciteit zijn in volle gang.”

Veel Gelderse gemeenten werken aan een warmtevisie. Dat geldt bijvoorbeeld voor Arnhem, Wijchen, Duiven, Zevenaar, Lingewaard en Doesburg. “Daarbij brengen we onze kennis van het net en mogelijke alternatieven in. Nijmegen heeft inmiddels een wijkprioritering afgerond en werkt in 2019 aan de organisatie van de uitvoering. Vijf wijken in Nijmegen zijn de komende drie jaar als eerste aan de beurt op weg naar aardgasvrije huizen.

Friesland

Friesland maakt zich al jaren sterk voor duurzame energie en energiebesparing. Zo is de provincie zeer actief als het gaat om zonne-energie, met doelstellingen van honderden megawatt in de nabije toekomst. Steeds meer agrarische bedrijven in Friesland willen klimaatneutraal produceren. Alliander werkt mee aan een project van Frieslandcampina en energiebedrijf Groenleven om op 310 boerendaken 416.000 zonnepanelen aan te sluiten.

Daarnaast zijn er ook steeds meer boerenbedrijven die groen gas invoeden op het gasnet. Een initiatief van Frieslandcampina helpt hen bij het leasen en plaatsen van monomestvergisters. Door een hogere regeldruk in het net toe te staan, laat Alliander extra invoedruimte ontstaan.

In Friesland zijn er veel aanvragen voor de aansluiting van zonneparken. Het gaat zo snel dat op sommige locaties de maximale aansluitcapaciteit voor 2019 al is bereikt. In 2019 worden er diverse zonneparken aangesloten met een totaal van 100 MW aan vermogen. Bij Oosterwolde verrijzen twee grote nieuwe zonneparken van 40 en 20 MW.

Wind rond de Afsluitdijk

Op het gebied van windenergie spelen er in Friesland verschillende initiatieven rond de Afsluitdijk. Zo zijn er plannen voor een windpark bij de kop van de dijk met een totaal van 45 MW aan opwek. De totale duurzaamheidsinitiatieven op en nabij de Afsluitdijk zijn circa goed voor 70 MW. Hoogspanningsnetbeheerder Tennet faciliteit de opwek van windenergie op het IJsselmeer (300 MW). Om die opwek aan te kunnen, is een nieuw verdeelstation nodig nabij de Afsluitdijk. Alliander onderzoekt of het bouwen van een nieuw station mogelijk is.

Warmte in Friese steden

Een groot deel van Friesland gaat waarschijnlijk door geothermie van warmte voorzien worden. Dit heeft grote impact op de distributienetten. Zo moeten, afhankelijk van de gekozen opties, de elektriciteitsnetten verzwaard worden. “Om de toepassing van warmte in goede banen te leiden, helpt Alliander met het samenstellen van een warmtevisie voor de vier grotere Friese steden. Daarna maken we voor de hele provincie inzichtelijk welke alternatieven er zijn voor gas.”

Noord-Holland

De metropoolregio Amsterdam heeft een enorme nieuwbouwopgave, waar voor een groot deel in de Haarlemmermeer invulling aan wordt gegeven. Zo worden er van 2018 tot en met 2020 8.000 woningen versneld gerealiseerd. Ook kent de Haarlemmermeer een sterke economische groei, die ook te zien is in de grote vermogensvraag van nieuwe en uitbreidende datacenters en van grootschalige belichte glastuinbouw rondom de A4. De aantrekkelijkheid van de Haarlemmermeer is onlosmakelijk verbonden met Schiphol. Naast groeiambities heeft Schiphol ook hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Dit brengt met zich mee dat Schiphol voor de bedrijfsvoering, denk bijvoorbeeld aan de elektrificatie van het wagenpark, elektrisch busvervoer en het uitfaseren van aardgas als energiebron, steeds meer elektriciteit nodig heeft.

De vraag naar elektriciteit in Noord-Holland wordt steeds groter, terwijl de capaciteit van het netwerk daarvoor niet toereikend is. Om dit op te vangen zijn Alliander en Tennet bezig met uitbreiding van het elektriciteitsnet. Onderdeel hiervan is de bouw van een nieuw transformatorstation in de Haarlemmermeer. De zoektocht naar de meest geschikte locatie is bezig.

In de metropoolregio Amsterdam is er een grote vraag naar warmte. Alle partijen die zijn aangesloten bij het Warmte & Koude Programma van de metropoolregio hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. In de IJmond zijn er inmiddels concrete plannen om industriële warmte van Tata Steel en de geothermiebron van Floricultura te gebruiken als warmtebron voor in eerste instantie 10.000 tot 15.000 woningen. Hiervoor voeren afval- en energiebedrijf HVC en Firan een verkenning uit. In Zaanstad gaat Firan (voorheen Alliander DGO) volgens de huidige verwachting van start met de ontwikkeling van een warmtenet voor 2.200 woningen.

Investeerders zien West-Friesland als een aantrekkelijk gebied voor zonneweides. “Deze trend zet zich ook door naar de gebieden Alkmaar en Kop Noord-Holland (Den Helder). In Middenmeer wordt intensief gebouwd aan een nieuw energieverdeelstation (foto) en nieuwe kabelverbindingen. Een nieuw station is noodzakelijk voor de opwek van windenergie in de Wieringermeer, maar ook voor het in stand houden van de kwaliteit van het energienetwerk tussen Alkmaar en Den Helder. Windpark Wieringermeer wordt met 99 turbines een van de grootste windparken van Nederland, met 99 turbines. Met een (opgesteld) vermogen van ongeveer 300 MW levert het windpark een forse bijdrage aan de opwekking van duurzame elektriciteit. De werkzaamheden aan het nieuwe station zijn naar verwachting eind 2019 gereed.

De omgeving van de Afsluitdijk ondergaat de komende jaren een aantal vernieuwingen. Onder andere worden in Den Oever twee grote pompgemalen gebouwd. De energie voor deze pompen wordt opgewekt met 2,7 hectare zonnepanelen. De werkzaamheden duren in 2019 voort en zijn naar verwachting in 2022 afgerond.

Voor het bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar gaat de gemeente samen met afval- en energiebedrijf HVC, Liander en de werkgroep Boekelermeer Energiepositief verkennen of en hoe het bedrijventerrein in de toekomst kan overstappen naar aardgasvrije alternatieven. Voor hetzelfde bedrijventerrein wordt ook onderzocht of een ‘industrial smart grid’ tot de mogelijkheden behoort.

Waterstofwindmolen

Begin 2019 is de eerste waterstofwindmolen ter wereld een feit. De molen, onderdeel van het project Duwaal, komt op het windturbine-testveld van ECN in Wieringerwerf te staan. “De duurzaam geproduceerde waterstof zal worden toegepast bij de zogenaamde brandstofcel elektrische vrachtwagens. Samen met andere netbeheerders, energieleveranciers en andere instanties verkennen we de mogelijkheden. Gezien onze rol in gasnetten lijkt hier een rol voor ons weggelegd.”

Amsterdam

Amsterdam heeft hoge duurzaamheidsambities, zoals op alle daken zonnepanelen, zon-opwek naast de A10, autoluwe milieuzones, elektrische bussen en (rondvaart)boten. Inwoners krijgen subsidie om van het aardgas af te gaan. “De impact op het net is groot. In 2018 hebben we samen met de gemeente scenario’s uitgewerkt om de impact op het Liander-netwerk zichtbaar te maken. In 2019 werken we samen verder aan de vervolgstappen van de studie, bijvoorbeeld waar extra onderstations en middenspanningsruimtes nodig zijn en hoe we dat inpassen in een stad waar ruimte schaars is. Een voorbeeld is de bouw van een onderstation op IJburg.”

Amsterdam heeft de warmtetransitie georganiseerd via de City Deal aardgasvrij. Hierin werken partijen zoals de gemeente, Liander, Firan, Vattenfall, woningcorporaties en de stichting !Woon samen. “Amsterdam werkt nu aan het aardgasvrij maken van de bestaande bouw in de eerste twee buurten. Daarnaast zijn ongeveer vijftien buurten in voorbereiding, waar tussen 2019 en 2021 gestart zal worden met de uitvoering. Voor de nieuwbouw geldt in Amsterdam al langer dat waar nieuw gebouwd wordt, dat zonder aardgas wordt gedaan.”

“Door de groei van de stad en de stijgende vraag naar elektriciteit is onder meer in de Zuidas netuitbreiding gewenst. Voor de noodzakelijke verzwaringen realiseren we twee nieuwe energie-verdeelstations aan de Zuidas. Daarnaast wordt het bestaande station Zorgvlied volledig vernieuwd. De ruimte om te bouwen is in het gebied echter beperkt. Inmiddels zijn we ook gestart met de voorbereidingen voor een volgende netuitbreiding bij station Nieuwe Meer. Die is nodig aangezien de vraag naar elektriciteit blijft toenemen, mee door nieuwe datacenters.”

Zuid-Holland

In de Zuidplaspolder (Zuid-Holland) is er een groeiende vraag naar vermogen in de glastuinbouw en door nieuwbouwprojecten. Als oplossing hiervoor bouwen de netbeheerders Alliander, Stedin en Tennet er een nieuw verdeelstation voor elektriciteit. Naar verwachting is dit in 2023 afgerond. “Daarnaast willen we in de Zuidplaspolder starten met een flexmarkt om congestieproblematiek zo veel mogelijk te verminderen. We zoeken momenteel partijen voor de rol van aggregator, een bedrijf dat het energieverbruik kan sturen. De aanbesteding is hiervoor gestart.”

Warm Leiden

De gemeente Leiden loopt voorop in het opstellen van een warmteplan en heeft als eerste gemeente in de regio Holland-Rijnland zes wijken aangewezen die van het aardgas af gaan. Daarnaast wil ze de komende jaren binnenstedelijk 8.000 woningen realiseren. “Ook hierbij is Alliander betrokken, zodat we vroegtijdig ons net kunnen aanpassen.” Ook in Zoeterwoude neemt de vraag van bestaande en nieuwe klanten naar vermogen toe. Liander onderzoekt hoe het bestaande verdeelstation bij Zoeterwoude kan worden uitgebreid.

Flevoland

Flevoland kent veel landelijk gebied. “Ideaal voor duurzame opwek. Dat vindt al op grote schaal plaats met de vele windmolens. Daarnaast neemt het aantal aanvragen voor zonneparken toe. Het is de ambitie van de provincie en de Flevolandse gemeenten om 1.000 MW aan zonopwek in landelijk gebied te plaatsen. Naar verwachting worden de eerste 400-500 MW binnen een jaar vergund.”

“Voor de windparken in Flevoland staan we voor een grote uitdaging. De vraag naar capaciteit is groot terwijl we ook onderzoeken hoe we de opgewekte energie onder alle omstandigheden op het net kwijt kunnen. De komende vijftien jaar wordt het merendeel van de turbines (circa 535 MW) gesaneerd en opgeschaald tot een gezamenlijke capaciteit van 1.390 MW. Dit heeft een forse impact op het energienet.”

Iedere gemeente in Flevoland is bezig met het uitwerken van beleid voor zonneweides in landelijk gebied. Ook het aantal zonnepanelen op daken stijgt er aanzienlijk en daarmee ook de energieopwek. “In de twee laatste SDE-rondes bevinden zich drie van de tien grootste zonprojecten in Flevoland. Het grote aanbod zonne-energie stelt onze organisatie voor een grote uitdaging om de infrastructuur hiervoor geschikt te maken naast de toch al grote opwek van windenergie en om al het werk tijdig gedaan te krijgen. In 2019 werken we aan de aansluiting van de zonneparken in Luttelgeest (4 MW) en Almere De Vaart (20 MW).”

Slim laden

In Overijssel en Gelderland komen er de komende jaren 4.500 laadpalen voor elektrische auto’s bij. Tegelijkertijd starten de provincies met Enexis en Alliander een praktijkproef voor slim laden. “Daarin onderzoeken we hoe elektrische auto’s opgeladen kunnen worden buiten de piekmomenten op het elektriciteitsnetwerk. We bereiden ons zo voor op het laden van miljoenen elektrische auto’s met duurzame energie. Bovendien maken we hierbij optimaal gebruik van het elektriciteitsnetwerk. Net als Gelderland en Overijssel zet ook Amsterdam in op deze vorm van slim laden.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/alliander-heeft-dit-jaar-veel-werk-voor-de-boeg/feed/ 0
Rotterdammers verleid tot inductiekoken https://www.fluxenergie.nl/rotterdammers-verleid-tot-inductiekoken/ https://www.fluxenergie.nl/rotterdammers-verleid-tot-inductiekoken/#respond Tue, 22 Jan 2019 19:25:26 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64345 Netbeheerder Stedin en kookbedrijf Kookers bieden de inwoners van Rotterdam aan om zonder meerkosten over te stappen op inductiekoken. Dit aanbod geldt voor Rotterdammers die hun aardgasaansluiting nu alleen gebruiken om te koken. Voor het bedrag dat zij hiervoor nu maandelijks betalen plaatst en onderhoudt Kookers een inductie kookfornuis.

Stedin wil op deze manier de Rotterdammers stimuleren om helemaal van aardgas af te stappen en zo bij te dragen aan de energietransitie. De komende decennia gaat Nederland van het aardgas af en zal inductiekoken de norm worden. Heel wat professionele topkoks zijn al overgestapt op inductie vanwege het comfort en de veiligheid. Toch is koken op inductie voor veel mensen nog een onbekende.

“Daarom bieden we ‘koken als service’ aan,” zegt Sander Steijnis van Kookers. “Voor een vast bedrag per maand plaatsen en onderhouden wij inductie kookplaten. Mensen die zich inschrijven krijgen de keuze uit verschillende inductieplaten, van basismodellen tot luxe elektrische fornuizen. Afhankelijk van de keuze ben je dan iets goedkoper, gelijk, of iets duurder uit.

Vast recht

Momenteel betalen Nederlandse gasconsumenten maandelijks een vast bedrag aan leveringskosten, ongeacht om ze hun woning met aardgas verwarmen dan wel er alleen mee koken. In het centrum Rotterdam Centrum zijn veel mensen aangesloten op een warmtenet en gebruiken ze aardgas alleen om te koken. Daardoor ligt hun daadwerkelijk verbruik vrij laag en weegt het ‘vast recht’ in verhouding zwaar door. Hierdoor is het voor hen financieel aantrekkelijker om op inductiekoken over te stappen.

Alle bijkomende kosten, zoals het aanpassen van de meterkast, het maken van een stopcontact en de kosten voor het opzeggen van het gasleveringscontract, hebben Stedin en Kookers meegenomen in hun voorstel. Dit voorstel is het resultaat van een oproep die Stedin vorig jaar had uitgeschreven om partners te vinden die een duurzaam alternatief hebben voor aardgasaansluitingen, die alleen gebruikt worden voor het koken.

Inductiekoken bestaat al sinds het begin van de twintigste eeuw, maar werd pas sinds de jaren zeventig stilaan populair. Inductiekookplaten werken op elektrische stroom. In de kookplaat wekt die stroom via spoelen een magnetisch veld op. In pannen met een bodem in gietijzer of roestvrij staal wordt de magnetische energie omgezet in warmte. De kookplaat zelf wordt niet verhit, zodat er weinig energie verloren gaat.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/rotterdammers-verleid-tot-inductiekoken/feed/ 0
Parijs wil Seine-schepen elektrificeren tegen Olympische Spelen 2024 https://www.fluxenergie.nl/parijs-wil-seine-schepen-elektrificeren-tegen-olympische-spelen-2024/ https://www.fluxenergie.nl/parijs-wil-seine-schepen-elektrificeren-tegen-olympische-spelen-2024/#respond Tue, 22 Jan 2019 00:00:56 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64341 Olivier Jamey, de voorzitter van de Parijse Hevengemeenschap (CCP), heeft een studie besteld naar de mogelijkheden om de schepen op de Seine op elektriciteit te doen varen. Het Duitse Torqueed, specialist in elektrische scheepvaart, is een van de partners in die studie. De nationale en regionale overheid dragen mee de kosten.

De stad Parijs kreeg eerder de organisatie van de Olympische Zomerspelen van 2024 toegewezen. Tegen dan wil ze zich profileren met een flinke verkleining van haar ecologische voetafdruk en met een verbetering van de lokale luchtkwaliteit. Dat wil ze onder meer bereiken via een groene mobiliteit.

CCP vertegenwoordigt de uitbaters van de lokale toeristische en commerciële schepen. Ze willen nu de technische vereisten identificeren en de financiële implicaties van de transitie naar elektrische mobiliteit berekenen. Dat is een complexe studie, want de boten voor sightseeing, de restaurantschepen, de vaartuigen voor privé-events en die voor vrachtvervoer hebben elk andere vereisten inzake bijvoorbeeld voortstuwing en stroomverbruik voor klank en beeld. De studie moet ook aantonen welke oplossingen het snelst kunnen worden geïmplementeerd en welke technieken er al beschikbaar zijn. Zo lijkt waterstof heel wat potentieel te hebben, maar zou er nog veel water door de Seine vloeien voor het in Parijse in de praktijk kan worden ingezet.

De Seine stroomt door Parijs over een lengte van 13 km. Tweehonderd lokale boten maken gebruik van dit deel van de rivier. Samen ontvangen ze jaarlijks ongeveer acht miljoen passagiers. De hele Seine is veruit het belangrijkste Franse binnenwater voor personenvervoer.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/parijs-wil-seine-schepen-elektrificeren-tegen-olympische-spelen-2024/feed/ 0
Nucleair park in 2018 goed voor 34% Belgische elektriciteitsproductie https://www.fluxenergie.nl/nucleair-park-in-2018-goed-voor-34-belgische-elektriciteitsproductie/ https://www.fluxenergie.nl/nucleair-park-in-2018-goed-voor-34-belgische-elektriciteitsproductie/#respond Mon, 21 Jan 2019 17:16:10 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64335 In 2018 waren de kerncentrales goed voor minder dan 34% van de productie van elektriciteit in België. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet.

Als hoogspanningsnetbeheerder kan Elia alleen die stroom becijferen die door krachtcentrales en andere productie-eenheden op zijn net wordt gezet. Lokale productie met lokaal verbruik of bijvoorbeeld kleinschalige zonne-installaties die hun overschotten in de distributienetten injecteren zijn daarin niet meegeteld. Daarom schrijven we hier ‘minder dan’ 34%. Verderop houden we het bij de naakte cijfers van Elia.

Ooit waren de kerncentrale goed voor bijna 60% van de Belgische elektriciteitsproductie. Maar ook met 2017 is het verschil groot, toen leverden de kerncentrales (minder dan) 50% van de elektriciteit. Kenmerkend voor 2018 was dan ook een grote onbeschikbaarheid van het nucleaire park, vooral in de periode september-december. Van midden oktober tot midden november 2018 was van de zeven Belgische kernreactoren alleen Doel 3 operationeel. Deze situatie had zich nog nooit eerder voorgedaan tijdens een winterperiode. Ze gaf rechtstreeks aanleiding tot een recordcijfer van slechts 15% nucleaire productie in oktober in de energiemix van die maand.

Dit had ook gevolgen voor de andere entiteiten van onze energiemix, meer bepaald voor de elektriciteitsproductie via de gascentrales en de ingevoerde elektriciteitsvolumes. De hernieuwbare energieproductie bleef ook in 2018 verder stijgen, met verschillende nieuwe records.

Over het hele jaar genomen, was de productie van de gasgestookte elektriciteitscentrales nagenoeg gelijk aan deze van 2017 (27%). Elia noteerde echter ongeziene productiepieken, zoals een record in de maand november, toen 43% van de geproduceerde elektriciteit afkomstig was van gasgestookte centrales. Hier valt de sterke correlatie op tussen de gascentrales en de kerncentrales. De gascentrales fungeren vaak als buffer; zij vangen de verschillen in de nucleaire productie op.

De productie van (op het Elianet geïnjecteerde) hernieuwbare energie nam met 18% toe in vergelijking met 2017. De combinatie van hoge zonneproductie in de zomer en een hogere windproductie tijdens de winter zorgde ervoor zorgt dat de maandproductie voor deze twee bronnen over het hele jaar relatief stabiel was. Op 28 juli om 15 uur namen wind- en zonneproductie 46% van de totale Belgische belasting voor hun rekening. Dit percentage werd in België nooit eerder genoteerd. In de maanden mei (517 gigawattuur (GWh)), juni (464 GWh) en juli 2018 (555 GWh) werden de hoogste waarden ooit geregistreerd voor hernieuwbare energie. Voor onshore windenergie werden er in januari (403 Gwh) en offshore december (452Gwh) records genoteerd.

Meer invoer

In 2018 werden er grote hoeveelheden elektriciteit uit de buurlanden ingevoerd. De invoer was goed voor 22% van de energiemix in 2018 tegenover slechts 8% in 2017. Ondanks dit hoge cijfer blijft 2015 toch het recordjaar wat de invoer betreft (20,8 terawattuur (TWh)). Het hoge invoerpercentage is voornamelijk toe te schrijven aan de hoge onbeschikbaarheidscijfers van de kerncentrales en een marktlogica die import verkiest wanneer de elektriciteit uit de buurlanden goedkoper is dan de elektriciteit die in België wordt geproduceerd. De records voor de invoer van elektriciteit per uur in september (4.850 MW) en december (5.234 MW) illustreren dat zeer duidelijk. In september kwam 33% van de elektriciteit (die over het Elia-net passeerde) uit het buitenland. Maar zelfs in juli ging het om 21%, terwijl België in juli 2017 nog 7% van zijn elektriciteit uitvoerde.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nucleair-park-in-2018-goed-voor-34-belgische-elektriciteitsproductie/feed/ 0
Onderzoek naar mogelijke geothermie in Ypenburg/Nootdorp https://www.fluxenergie.nl/onderzoek-naar-mogelijke-geothermie-in-ypenburg-nootdorp/ https://www.fluxenergie.nl/onderzoek-naar-mogelijke-geothermie-in-ypenburg-nootdorp/#respond Mon, 21 Jan 2019 11:40:20 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64331 Hydreco Geomec, Haagse Aardwarmte Leyweg (Hal), AgroEnergy-Eneco, tuinders uit de regio Noukoop-Balijade en de gemeente Pijnacker-Nootdorp (nabij Den Haag) hebben een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van aardwarmtelevering aan het bestaande warmtenet van Ypenburg, glastuinbouwgebied Noukoop-Balijade en de overige gebouwde omgeving in Nootdorp te onderzoeken.

Samen hebben ze al een opsporingsvergunning voor de zone Ypenburg/Nootdorp aangevraagd. Na toekenning ervan door het ministerie van economische zaken en klimaat starten ze het verkennen van de mogelijkheden voor het gebruik van aardwarmte in deze zone. Indien het onderzoek succesvol wordt afgerond kunnen in de toekomst woningen, kantoren en het aanpalende glastuinbouwgebied op duurzame manier van warmte worden voorzien.

De ondergrond in de regio heeft zich al bewezen bij verschillende andere geothermieprojecten. In combinatie met het bestaande warmtenet en de ervaring die de initiatiefnemers al hebben maakt dit het mogelijk, bij een positieve uitkomst van het onderzoek, de geothermieprojecten hier binnen enkele jaren te realiseren.

Zo hebben Haagse Aardwarmte Leyweg en Hydreco Geomec al veel kennis en expertise opgedaan bij het operationeel maken van het aardwarmteproject Leyweg in Den Haag. Ze willen die kennis inzetten om in de zone Ypenburg/Nootdorp verschillende geothermieprojecten te ontwikkelen.

AgroEnergy, een onderdeel van Eneco, is als energiepartner van de glastuinbouw betrokken. Op het bestaande warmtenet van Eneco in Ypenburg zijn circa 10.000 woningen en bedrijven in de regio aangesloten. “De combinatie van woningen en glastuinbouwbedrijven op één warmtenet, maakt dat de beschikbare warmte nog efficiënter ingezet kan worden,” licht directeur warmte Rien Bot toe.

Ambitieuze glastuinbouwers

Aan de afnemerszijde willen de glastuinbouwbedrijven in het gebied Noukoop-Balijade hun energievoorziening verduurzamen. Ze hebben al besloten om een warmtecoöperatie op te richten. Dit kadert in de ambitie van de Nederlandse glastuinbouwsector om al in 2040 klimaatneutraal te zijn.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil in 2050 energieneutraal zijn. Hiervoor wil ze een energietransitieplan opstellen. “Als onderdeel hiervan wil de gemeente ook de warmtevoorziening in Nootdorp en Noukoop-Balijade verduurzamen,” zegt wethouder Frank van Kuppeveld (CDA). “Het benutten van aardwarmte is hiervoor een mooie kans. We maken nu nog geen keuze, maar doen onderzoek. De resultaten van het onderzoek leveren belangrijke bouwstenen op voor de energietransitie en beter zicht hoe de regio Ypenburg/Nootdorp past in een gebiedsdekkende warmte-infrastructuur. Door de samenwerking met andere partijen kunnen we gebruik maken van kennis uit de praktijk.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/onderzoek-naar-mogelijke-geothermie-in-ypenburg-nootdorp/feed/ 0
Engie waarschuwt: ‘Mogelijk drie kernreactoren onbeschikbaar in winter 2019-2020’ https://www.fluxenergie.nl/engie-waarschuwt-mogelijk-drie-kernreactoren-onbeschikbaar-in-winter-2019-2020/ https://www.fluxenergie.nl/engie-waarschuwt-mogelijk-drie-kernreactoren-onbeschikbaar-in-winter-2019-2020/#comments Fri, 18 Jan 2019 16:40:56 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64327 Mogelijk zullen tijdens de winter van 2019-2020 de drie oudste Belgische kernreactoren tegelijk onbeschikbaar zijn. Dat heeft Philippe Van Troeye, de baas van Engie België, geschreven in een brief aan federaal energieminister Marie Christine Marghem (MR).

Niet alleen de producenten van hernieuwbare energie, maar ook de Belgische media hebben gunstige winden nodig. Dankzij zo’n gunstige wind waaide een kopie van de brief de redactielokalen van Le Soir binnen, een van de belangrijkste kranten van Franstalig België. Het resultaat ervan is dat iedereen nu op de hoogte is van het risico op elektriciteitstekort tijdens de komende winter. Al is de situatie vergelijkbaar met die van vandaag: er liggen nu ook drie reactoren stil. Maar het plotse uitvallen van een vierde reactor zou wel een probleem zijn.

Vlak voor het begin van de huidige winter had de minister gefulmineerd tegen Engie, omdat het te laat over de gelijktijdige onbeschikbaarheid van verschillende kernreactoren had gecommuniceerd. Nu zit Electrabel veilig. Dat de brief ruchtbaarheid kreeg is te verklaren door het huidige politieke klimaat in België. Onder meer een huidige zaak over mogelijke fraude bij het toekennen van humanitaire visa wordt er een welles-nietes opgevoerd over wie wanneer en door wie op de hoogte was gebracht van mogelijke overtredingen. Bovendien is de brief ook naar transmissienetbeheerder Elia gestuurd.

Doel 1 en 2 en Tihange 1 zijn samen goed voor 1.872 megawatt, 31,6% van het Belgisch nucleair vermogen. In de huidige planning liggen de drie reactoren vanaf midden 2019 tot november-december 2019 stil wegens onderhoudswerken. Maar Engie sluit niet uit dat deze werken langer zullen duren. De drie reactoren, die sinds 1975 draaien, hadden normaal al in 2015 uit dienst moeten worden genomen. Maar de federale regering besloot toen hun levensduur met tien jaar te verlengen, een omstreden beslissing, die bovendien slechts in extremis werd genomen. Mee daarom waren er nadien extra onderhoudswerken nodig, zoals deze gepland in 2019.

Nieuwe analyse

Of Marghem iets zal doen met de aangereikte informatie is niet duidelijk. Ze heeft alvast nog geen strategische reserve gecontracteerde om tijdens de komende winter een mogelijk capaciteitstekort op te vangen. Volgens Le Soir heeft ze na het ontvangen van de brief Elia gevraagd om een nieuwe analyse uit te voeren, op basis van de nieuwe informatie. Er is nog tijd genoeg om een strategische reserve aan te leggen. Alleen… de huidige regering is ontslagnemend en in mei zijn er nieuwe verkiezingen. Daarna kan de vorming van een nieuwe regering maanden duren. Vanaf dan is de leveringszekerheid de verantwoordelijkheid van de nieuwe minister. En als er tegen dan geen strategische reserve is vastgelegd, kan die voor dezelfde situatie staan als Marghem aan het begin van de huidige winter, zodat er vervuilende en verouderde productiemiddelen moeten worden ingezet om de leveringszekerheid te waarborgen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/engie-waarschuwt-mogelijk-drie-kernreactoren-onbeschikbaar-in-winter-2019-2020/feed/ 1
Ook nieuwe eigenaar Delta Energie vaart onder Zweedse vlag https://www.fluxenergie.nl/ook-nieuwe-eigenaar-delta-energie-vaart-onder-zweedse-vlag/ https://www.fluxenergie.nl/ook-nieuwe-eigenaar-delta-energie-vaart-onder-zweedse-vlag/#respond Fri, 18 Jan 2019 14:19:22 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64322 Vattenfall heeft met investeringsfonds EQT een overeenkomst bereikt om Delta Energie over te nemen, het onderdeel van het Zeeuwse Delta dat groene stroom en gas levert aan huishoudens, kleine en middelgrote bedrijven. Het is nu nog wachten op een goedkeuring door de ondernemingsraad van Delta en door de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Voor het net als EQT Zweedse Vattenfall is Delta Energie een goede partner om grotere stappen te kunnen zetten in duurzame energievoorziening Bij de overname is niet Delta Fiber betrokken, het onderdeel van Delta dat telecomdiensten verleent. Op dat vlak heeft EQT vorig jaar Delta-telecom met Caiway samengevoegd tot Delta Fiber.

“Met Delta Energie verstevigen wij onze positie in Nederland en vullen we de portfolio van Vattenfall aan met een sterk, groen bedrijf met een lange geschiedenis in Zeeland,” zegt Cindy Kroon, directeur klanten bij Vattenfall Nederland. “Wij willen het mogelijk maken om fossielvrij te leven binnen één generatie en kunnen dit nu samen met Delta Energie realiseren.” Over de financiële aspecten van de overname blijft het echter muisstil.

Delta Energie blijft daarbij als zelfstandig bedrijf opereren vanuit Zeeland. De medewerkers van Delta Energie blijven er werken in het kantoor in Middelburg (foto). Voor klanten blijven de huidige contracten behouden. Zij kunnen blijvend terecht in de Delta-winkels voor energievragen en ook houden ze het combinatievoordeel als zij telecom én energie bij Delta afnemen. Vattenfall is van plan om Delta minstens twee jaar als merknaam te behouden.

Nuon

In 2016 stond Delta ook al eens te koop. Vattenfall hapte toen niet toe, omdat het toen niet mogelijk was alleen de energietak over te nemen. Intussen is de interne structuur van Delta aangepast, zodat dit nu wel kon. Vattenfall, dat volledig eigendom is van de Zweedse staat, na in 2009 een belangrijke participatie in het Nederlandse Nuon en is daarvan sinds 2012 de enige eigenaar.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/ook-nieuwe-eigenaar-delta-energie-vaart-onder-zweedse-vlag/feed/ 0
Recordaantal Vlamingen koos in 2018 andere elektriciteitsleverancier https://www.fluxenergie.nl/recordaantal-vlamingen-koos-in-2018-andere-elektriciteitsleverancier/ https://www.fluxenergie.nl/recordaantal-vlamingen-koos-in-2018-andere-elektriciteitsleverancier/#respond Thu, 17 Jan 2019 18:00:24 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64313 In 2018 veranderde een recordaantal Vlaamse huishoudens en kleine bedrijven van elektriciteitsleverancier. Dat meldt de Vreg, de Vlaamse toezichthouder op de elektriciteits- en gasmarkt. Volgens de Vreg wijst dit op een blijvend hoge bereidheid om van energieleverancier te veranderen. Je zou natuurlijk ook kunnen redeneren dat er blijvend mogelijkheden zijn om je factuur zo laag mogelijk te houden.

707.360 huishoudelijke en professionele klanten kozen een nieuwe elektriciteitsleverancier, 34.386 toegangspunten meer dan in 2017. Met 20,63% is de globale activiteitsgraad in 2018 0,82 procentpunten hoger dan in 2017 (19,81%). Het vorige record werd in 2016 bereikt: 20,06%.

Belangrijke kanttekening is dat in 2018 een aantal klanten gedwongen werd een andere leverancier te kiezen omdat hun leverancier zijn activiteiten stopzette (Belpower, Energy People, …). Deze toegangspunten buiten beschouwing laten bij de berekening zou de huishoudelijke activiteitsgraad 0,36 procentpunten lager liggen (19,27% i.p.v. 19,63%) en de niet-huishoudelijke activiteitsgraad 0,19 procentpunten lager (24,75% i.p.v. 24,94%). De globale activiteitsgraad zou 20,30% bedragen in plaats van 20,63%. Ook zonder de gedwongen leverancierswissels zou 2018 dan ook een recordjaar blijven. Met een kanttekening: de Vreg neemt voor 2018 de wissels effectief uitgevoerd in 2018 in rekening, op basis van de eerste dag van een maand, om 0 uur. In de praktijk zitten leverancierswissels uitgevoerd in de loop van december 2017 dus in de cijfers van 2018 en die van december 2018 in die van 2019.

Het aantal niet-huishoudelijke afnemers dat in 2018 veranderde bleef quasi stabiel ten opzichte van 2017: 161.532 tegenover 158.128 in 2017. Het recordpeil is dan ook het resultaat van een hogere activiteit van de huishoudelijke klanten: 545.828 huishoudelijke toegangspunten tegenover 514.846 in 2017.

Aardgas

In 2018 wisselden 22,39% van Vlaamse huishoudens en bedrijven van aardgasleverancier. Dit is het tweede hoogste niveau ooit opgetekend en is 0,25 procentpunten lager dan de globale switchgraad aardgas in 2016 (22,64%). In 2017 bedroeg de globale switchgraad voor aardgas 22,01%.

489.413 aardgasafnemers kozen in 2018 een nieuwe leverancier. Dit zijn er 17.557 klanten meer dan in 2017 (471.856 leverancierswissels). Ook hier speelt het afhaken van enkele leveranciers mee. De hierdoor noodzakelijke leverancierwissel buiten beschouwing gelaten ligt de huishoudelijke activiteitsgraad 0,11 procentpunten lager (21,57% i.p.v. 21,68%) en zou de niet-huishoudelijke activiteitsgraad 0,09 procentpunten lager liggen (26,47% i.p.v. 26,56%). De globale activiteitsgraad zou in dit geval 22,28% zijn i.p.v. 22,39%. Dit betekent dat de switchactiviteit voor aardgas wel hoger zou liggen dan in 2017, maar niet hoger dan in 2016 (22,64%), dat vooralsnog het recordjaar blijft.
405.695 huishoudelijke toegangspunten kregen een nieuwe aardgasleverancier, tegenover 382.700 in 2017. Van de huishoudelijke klanten kozen 0,83 procentpunten meer voor een nieuwe aardgasleverancier. Het aantal niet-huishoudelijke aardgasklanten dat wisselde, daalde lichtjes in 2018, naar 26,56%. In absolute cijfers kregen 83.817 niet-huishoudelijke toegangspunten een andere aardgasleverancier, tegenover 89.156 in 2017.

Groepsaankopen

De praktijk van de groepsaankopen draagt zoals bij aan de hoge activiteitsgraad, concludeerde de Vreg al eerder. De via groepsaankopen bedongen prijzen gelden slechts voor een jaar. Consumenten die na een jaar niet opnieuw deelnemen aan een groepsaankoop en ook niet op een andere manier van leverancier veranderen vervallen na een jaar in een hoger tarief, zelfs als hun leverancier opnieuw de veiling van de groepsaankoop wint.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/recordaantal-vlamingen-koos-in-2018-andere-elektriciteitsleverancier/feed/ 0
Nieuwe Dutch Wind Atlas levert nauwkeurige info voor offshore windenergie https://www.fluxenergie.nl/nieuwe-dutch-wind-atlas-levert-nauwkeurige-info-voor-offshore-windenergie/ https://www.fluxenergie.nl/nieuwe-dutch-wind-atlas-levert-nauwkeurige-info-voor-offshore-windenergie/#respond Thu, 17 Jan 2019 14:39:44 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64308 ECN, het KNMI en Whiffle hebben de nieuwe en verbeterde Dutch Offshore Wind Atlas vrijgegeven. Die bereikt een eerder ongekend detailniveau. Met deze informatie kunnen de Nederlandse overheid en windparkontwikkelaars offshore windparken efficiënter plannen, bouwen en beheren.

Grondige kennis van het windaanbod is essentieel om op grote schaal offshore windenergie op een kosteneffectieve manier te implementeren. Zowel windsnelheid als windrichting variëren significant over de zee, niet alleen in tijd maar ook in de ruimte. Onzekerheid en variabiliteit in het windaanbod vertalen zich in risico’s en met risico’s komen kosten. Meer gedetailleerde windinformatie reduceert deze onzekerheden en daarmee ook de kosten. Gezien het grote aantal offshore windparken die gebouwd zullen worden in de Nederlandse Noordzee, was het verbeteren van de windatlas naar de behoeftes van vandaag een vereiste.

De atlas geeft windsnelheids- en windrichtingsinformatie over het hele Nederlandse deel van de Noordzee, inclusief de offshore windpark ontwikkelingszones Borssele, Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord, per gebied van 2.5 km² en per uur, voor de hele periode 2008-2007 en aangevuld met informatie uit 2018. Hij brengt de wind tot een hoogte van 600 meter in kaart. Eerdere modellen waren beperkt tot 200 meter, wat onvoldoende is voor de nieuwe generatie windturbines en toekomstige technologieën die opereren op grote hoogtes.

Om deze nauwkeurigheid van de windatlas te zetten, hebben de samenstellers state-of-the-art kennis en modelleringstechnieken toegepast. Aan de basis maakt de atlas gebruik van leidende numerieke Europese weermodellen en voert hij actuele meetdata in om kwalitatief de beste uitvoer te krijgen. Daarnaast maakt hij aansluiting mogelijk met de erg fijne schaal voorspelmodellen van Whiffle’s model Grasp voor gedetailleerde windveld- en windturbinemodellering. Als resultaat kunnen niet alleen windturbineopbrengsten, maar ook windturbinebelastingen worden berekend.

Validatie

ECN en het KNMI hebben de atlas gevalideerd tegen offshore meetstations zoals de meetmast in IJmuiden, laserdetectoren op de offshore platforms Lichteiland Goeree, Europlatform en K13 en drijvende aserdetectoren in de offshore windparkzones. De nieuwe versie van de atlas vertoont een gemiddelde windsnelheidsafwijking van minder dan 0,1 m/s op alle hoogtes in het verticale windscheringsprofiel tot aan 315 meter bij meetmast IJmuiden. De representatie van het dagelijkse ritme van de wind is in termen van modelafwijking met 16% nauwkeuriger dan eerdere modellen.

Initiatiefnemers

ECN is een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) is het Nederlandse nationale kennis- en datacentrum voor weer, klimaat en seismologie. Het KNMI adviseert en waarschuwt de samenleving om risico’s in de geofysische leefomgeving terug te dringen en schade en letsel te beperken. Whiffle is in 2016 gestart als een spin-off van de TU Delft. Het heeft onderzoek voortgezet om simulatiemodellen en hun implementatie verder te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in ’s werelds eerste LES-gebaseerde (Large Eddy Simulation), operationeel weermodel dat erg nauwkeurige weersvoorspellingen kan doen met een hoge resolutie. Toepassingen van Whiffle’s model zijn wind- en zonne-energieprojecten, windaanbod studies, verspreiding van luchtverontreiniging, luchtvaart en landbouw.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/nieuwe-dutch-wind-atlas-levert-nauwkeurige-info-voor-offshore-windenergie/feed/ 0
Energiefonds Friesland trekt 750.000 euro uit voor zonnepanelen op huizen https://www.fluxenergie.nl/energiefonds-friesland-trekt-750-000-euro-uit-voor-zonnepanelen-op-huizen/ https://www.fluxenergie.nl/energiefonds-friesland-trekt-750-000-euro-uit-voor-zonnepanelen-op-huizen/#respond Wed, 16 Jan 2019 20:36:44 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64304 Voortaan kunnen privé-huiseigenaren in Friesland via zonnepanelenverhuurder Solease zonder investering zonnepanelen laten installeren op hun eigen dak. Energiefonds Friesland (Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, FSFE) stelt hiervoor 750.000 euro beschikbaar en zet zijn kennis en netwerk in om zo veel mogelijk Friese huishoudens te verduurzamen. Door deze investering kunnen op termijn bijna negenhonderd huishoudens kosteloos overstappen op zonne-energie.

Het aantal zonnepanelen op particuliere Friese daken is beperkt en moet harder groeien. Door de samenwerking met zonnesystemenverhuurder Solease kan het Friese Energiefonds, een BV met de provincie Friesland als enige aandeelhouder, een substantiële impuls geven aan de verduurzaming van Friese woningen. Michel Hendriks, directeur van het Friese Energiefonds, licht toe: “We hebben nu financieringsoplossingen voor zonnepanelen van particulieren tot aan grote zonneweides en alles daar tussenin, inclusief woningcoöperaties.”

Door zonnepanelen te huren, besparen gezinnen op hun stroomkosten. Gemiddeld houden de huurders van Solease naar zeggen van dit bedrijf zelf onderaan de streep zo’n 130 euro per jaar over. Solease verzorgt de aanschaf, installatie, monitoring, reparatie en verzekering van de panelen. De drempels die mensen ervaren bij het kopen van zonnepanelen, zoals het hoge aanschafbedrag en de lange terugverdientijd, vallen hiermee dus weg. Bovendien is het overkopen van het zonnestroomsysteem op elk moment mogelijk. Daarvoor bouwen huurders ieder jaar een koopkorting op van gemiddeld ruim 200 euro.

Streven naar uitbreiding

Het streven van het FSFE en Solease is om de portefeuille uit te breiden naar 5 miljoen euro, waarbij een bank voor 4 miljoen euro instapt. Roderick van Wisselingh, financieel directeur van Solease, zegt daarover: “Door de financiële steun van FSFE kan Solease in Friesland 150 huishoudens extra helpen om over te stappen op zonne-energie. Met de beoogde bankfinanciering erbij, wel 900 huishoudens.”

Het FSFE is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de provincie Friesland. Het FSFE doet dit door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Deze projecten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de energie transitie in de provincie Friesland. Het FSFE geeft geen subsidies, maar verstrekt (risicodragende) marktconforme financiering in de vorm van leningen, garanties en/of aandelenkapitaal (in combinatie met private investeerders). Solease werkt zoveel mogelijk met lokale installateurs. Ook vloeit een deel van de rente die het FSFE ontvangt terug naar de provincie Friesland, zodat deze gelden binnen de provinciegrenzen blijven.

Solease verhuurt zonnepanelen aan particuliere huiseigenaren en bedrijven middels een ontzorgconcept. Het Solease model werkt met een vast maandbedrag dat naast aanschaf en installatie ook de kosten voor financiering, verzekering en reparatie omvat. Klanten kunnen zo zonder investering en gedoe meteen gegarandeerd duurzame energie produceren met hun eigen dak voor een prijs die meestal lager is dan de huidige elektriciteitskosten.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/energiefonds-friesland-trekt-750-000-euro-uit-voor-zonnepanelen-op-huizen/feed/ 0
Den Haag Fossielvrij wil Shell uitsluiten als koper Eneco https://www.fluxenergie.nl/den-haag-fossielvrij-wil-shell-uitsluiten-als-koper-eneco/ https://www.fluxenergie.nl/den-haag-fossielvrij-wil-shell-uitsluiten-als-koper-eneco/#comments Wed, 16 Jan 2019 10:23:31 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64293 Als het aan de milieubeweging Den Haag Fossielvrij ligt moet Shell worden uitgesloten als koper van energiebedrijf Eneco, nu nog eigendom van 44 Nederlandse gemeenten. Volgens Fossielvrij wil Shell met de aankoop van Eneco de kritiek op de fossiele koers wil smoren en een afzetmarkt voor fossiele warmte uit haar raffinaderijen in Pernis veilig stellen.

De consumentenafdeling elektriciteit van Eneco is de groenste van ‘de grote’ energiebedrijven. “Minder bekend is dat de warmtetak én de zakelijke tak elektriciteit van Eneco niet groen zijn,” stelt Fossielvrij. “In Zuid-Holland woedt al jaren een discussie over de ‘warmterotonde’ die fossiele warmte uit de Rotterdamse haven (onder andere van Shell Pernis) zou moeten leveren aan huizen in Zuid-Holland. Fossiele warmte is niet duurzaam en creëert bovendien een nieuwe afhankelijkheid van de fossiele industrie. Via de verkoop van Eneco krijgt Shell het warmtemonopolie van Zuid-Holland in handen en regelt het meteen z’n eigen afzetmarkt voor de fossiele restwarmte van Pernis.”

“Als Shell Eneco koopt verworden de gemeenten die Eneco bezitten van eigenaar tot gijzelaar,” waarschuwt Joeri Oudshoorn, gemeenteraadslid van de Haagse Stadspartij. “Voor een investering van 2 tot 3 miljard kan Shell de raffinaderij Pernis nog decennia lang open houden. Gemeenten komen in een lock-in van fossiele warmte omdat de politiek haar bewoners niet letterlijk in de kou kan laten staan. Het vale groene sausje is mooi meegenomen.”

De oproep van Fossielvrij om de verkoop van Eneco aan Shell te verbieden bevat geen juridische argumenten. Volgens Fossielvrij is Shell “een 98% fossiele multinational.” De aankoop van Eneco zou in elk geval dit percentage verlagen.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/den-haag-fossielvrij-wil-shell-uitsluiten-als-koper-eneco/feed/ 1
Vier toekomstbeelden voor energietransitie in Nederland https://www.fluxenergie.nl/vier-toekomstbeelden-voor-energietransitie-in-nederland/ https://www.fluxenergie.nl/vier-toekomstbeelden-voor-energietransitie-in-nederland/#respond Tue, 15 Jan 2019 20:50:49 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64287 In het nieuwe rapport Toekomstbeelden van de energietransitie beschrijft SodM, de toezichthouder op de mijnbouw in Nederland, vier mogelijke richtingen voor het Nederlandse energiesysteem. Iedere richting beschrijft een andere manier waarop de overheid op energie stuurt en wat dit vraagt van de technische infrastructuur.

Tot de taken van SodM behoort ook het uitoefenen van toezicht op veel onderdelen van de technische infrastructuur voor energie. De richtingen waarover het rapport gaat geven de mogelijkheid om na te denken over toekomstige risico’s bij iedere soort infrastructuur. SodM baseert zich hiervoor op meerdere bronnen. De vier richtingen of scenario’s komen van Netbeheer Nederland, de informatie over de techniek en de technische infrastructuur van ECN-TNO, CE-Delft en uit verschillende wetenschappelijke publicaties. Voor alle vier de scenario’s grijpt SodM terug naar een toekomstrapport van Netbeheer Nederland uit 2017.

Op basis van dit rapport gaat SodM samen met het ministerie van economische zaken en klimaart risico’s benoemen die komen kijken bij de energietransitie. Volgens de toezichthouder kan de uitwerking van de toekomstbeelden ook nuttig zijn voor andere organisaties. Daarom biedt het Toekomstbeelden aan op zijn website.

Generieke sturing

In het scenario Generieke sturing In dit scenario komt de toekomstige energievoorziening via een organisch proces tot stand, deels gestuurd door een CO2-prijs, maar zonder verdere regie van de overheid. De energievoorziening is een mix van lokale en internationale opties, zonder gerichte sturing op een specifiek energiesysteem.

In dit scenario worden veel energiedragers geïmporteerd, zoals waterstof, biomassa en groen gas. Er wordt tevens in windenergie en zonne-energie geïnvesteerd, maar veel minder dan in de andere scenario’s. Als energiedrager voor mobiliteit wordt een mix gehanteerd van elektriciteit, waterstof en biobrandstoffen. De industrie maakt gebruik van fossiele energiebronnen, in combinatie met het afvangen van CO2 om die ondergronds op te slaan. Verder worden lokale warmtebronnen benut, vooral met warmtepompen.

Als gevolg van de marktwerking blijft Nederland afhankelijk van geïmporteerde energiedragers. Er zijn ontwikkelingen naar het gebruik van meer windenergie en zonne-energie, maar overall zijn er de veranderingen ten opzichte van het huidige energiesysteem relatief beperkt. Kenmerkend zijn de rol die aardolie als grondstof blijft spelen en de belangrijke rol van methaan, zowel in de vorm van aardgas als groen gas. Deze energiedragers worden in dit scenario voor het grootste deel geïmporteerd.

Internationaal

In het scenario Internationaal is Nederland een mondiaal georiënteerd land dat verschillende vormen van hernieuwbare energie importeert en daarmee voor de energievoorziening sterk afhankelijk blijft van het buitenland.

Ook in dit scenario is er een relatief beperkte ontwikkeling van windenergie en zonne-energie. De industrie schakelt deels over naar biobased grondstoffen. Voor mobiliteit worden elektriciteit, waterstof en biobrandstoffen ingezet. Voor de productie van lage temperatuurwarmte (ruimteverwarming) worden warmtepompen ingezet op basis van waterstof en groen gas. Dit scenario neemt aan dat Nederland zich ontwikkelt binnen de bredere Europese economie en dat er veel energie-uitwisseling blijft. Er wordt ingezet op waterstof en biomassa als belangrijke energiedragers. Beide worden vooral geïmporteerd. Het bestaande aardgasnet wordt benut voor de transporten.

Regie Nationaal

In het scenario Regie Nationaal neemt de rijksoverheid de regie en stuurt op energie-autonomie voor Nederland via een mix van vooral centrale energiebronnen, met name wind op zee. Hier is geen import van energie nodig, maar er is wel behoefte aan veel opslagcapaciteit, omdat vraag en aanbod niet gelijk plaatsvinden. Het medium hiervoor is waterstof, want opslag in accu’s biedt onvoldoende capaciteit.

Ruimtebeslag

Omzetting van elektriciteit naar die waterstof gebeurt, wegens het grote ruimtebeslag (naar schatting 50 km²) van de elektrolysers, aan de kust of zelfs op zee. Het aanleggen van kunstmatige eiland is een dure oplossing, maar de nodige beschikbare en geschikte ruimte langs de kust vinden is niet vanzelfsprekend.

Ook in de energiebehoefte voor transport wordt deels voorzien door waterstof en industriële processen schakelen voor een deel over naar waterstof. Opvallend zijn hier de grote hoeveelheid offshore wind op en de verzwaarde elektriciteitstransportnetten om de geproduceerde elektriciteit naar de eindgebruikers te brengen.

De elektriciteit wordt grootschalig opgewekt in windparken op land –goed voor 5% van het landoppervlak– en in zonneparken –goed voor 2 % van het grasland. Het grootste deel wordt echter in windparken op zee geproduceerd. Voor dit laatste is een oppervlak van ongeveer 13% van het Nederlandse deel van de Noordzee nodig.

Regie Regionaal

In het vierde scenario, Regie Regionaal, hebben provincies en gemeenten veel regie. Er wordt ingezet op zoveel mogelijk lokale productie van elektriciteit. Verder wordt veel warmte benut uit lokale energiebronnen, zoals zon, wind, biomassa en geothermie. Grootschalige productie blijft overigens nodig, bijvoorbeeld in de vorm van windenergie op de Noordzee. Doordat elektriciteit veel meer lokaal wordt geproduceerd dan in het scenario Regie nationaal is er minder behoefte aan een heel zwaar elektriciteitstransportnet.

Waar mogelijk worden warmtenetten aangelegd om bronnen (geothermie, bodemwarmte) te verbinden met afnemers. Warmtebronnen zijn lokale restwarmte uit de industrie en geothermie. Via warmtenetten wordt dit naar de afnemers gebracht. Vanwege de afstandsbeperkingen bij het transport van warmte hebben zulke warmtenetten een regionaal en lokaal karakter. Verder wordt er warmte opgeslagen in ondergrondse warmte/koudeopslag (om de seizoenfluctuaties op te vangen). Ten slotte zijn piekketels op waterstof beschikbaar om in de piekvraag naar warmte te voorzien.

Door de aard van de regionale initiatieven zullen de energie-oplossingen in elke regio anders uitvallen. De omvang van dergelijke regio’s is nog niet duidelijk. Mogelijk zullen er twintig tot honderd ervan kunnen ontstaan in Nederland.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/vier-toekomstbeelden-voor-energietransitie-in-nederland/feed/ 0
Akkoord over netaansluiting eerste subsidievrij Nederlands windpark https://www.fluxenergie.nl/akkoord-over-netaansluiting-eerste-subsidievrij-nederlands-windpark/ https://www.fluxenergie.nl/akkoord-over-netaansluiting-eerste-subsidievrij-nederlands-windpark/#respond Tue, 15 Jan 2019 17:07:41 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64280 Tennet en energiebedrijf Vattenfall hebben overeenkomsten gesloten voor de aansluiting voor het windpark Hollandse Kust Zuid I en II op het Nederlandse hoogspanningsnet, waarvan Tennet de beheerder is. De afspraken betreffen de realisatie van de aansluiting en het elektriciteitstransport tussen het windpark van Vattenfall en het Hollandse Kust Zuid Alpha offshore platform van Tennet (foto), zeg maar een stopcontact op zee.

In maart 2018 won Vattenfall, het moederbedrijf boven Nuon, de aanbesteding voor dit windpark, de eerste “subsidievrije” openbare aanbesteding die de Nederlandse overheid had uitgeschreven. Het 356 km² grote windpark in de Noordzee, op 22,2 kilometer uit de kust, krijgt een vermogen van 700 à 750 megawatt (MW). Daarmee moet het voldoende duurzame stroom produceren voor het verbruik van één tot anderhalf miljoen huishoudens.

De Nederlandse overheid heeft Tennet officieel aangewezen als netbeheerder op zee. Tennet realiseert er netverbindingen met een capaciteit van in totaal minstens 3.500 MW, volgens een gestandaardiseerd concept van 700 MW per netverbinding. De twee verbindingen van het net op zee Hollandse Kust Zuid met een gezamenlijke capaciteit van 1.400 MW, zullen een jaar na elkaar in bedrijf gaan, in 2021 en 2022, conform de afspraken in het Energieakkoord.

“Net op zee Hollandse Kust Zuid” van Tennet bestaat uit twee transformatorplatformen op zee met elk een capaciteit van 700 MW, twee 220 kV wisselstroomkabels per platform, een nieuw te bouwen transformatorstation op land en de uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation ‘Maasvlakte’ op land waar de windenergie van zee wordt aangesloten op de Randstad 380 kV-Zuidring van Tennet. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie dan naar stroomconsumenten.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/akkoord-over-netaansluiting-eerste-subsidievrij-nederlands-windpark/feed/ 0
Shell en PGGM willen bod doen op energiebedrijf Eneco https://www.fluxenergie.nl/shell-en-pggm-willen-bod-doen-op-energiebedrijf-eneco/ https://www.fluxenergie.nl/shell-en-pggm-willen-bod-doen-op-energiebedrijf-eneco/#respond Tue, 15 Jan 2019 06:30:04 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64277 Shell onderzoekt samen met pensioenuitvoerder PGGM de mogelijkheid om deel te nemen aan de veiling van Eneco. In een persverklaring geven beide partijen aan onder de indruk te zijn van Eneco’s bijdrage aan de Nederlandse energietransitie in de vorm van investeringen in duurzaamheid en hernieuwbare energie.

“Dit biedt kansen in de gehele energieketen. Van de productie van hernieuwbare energie tot trading en de levering ervan thuis, onderweg en op werk”, zegt Maarten Wetselaar, Integrated Gas & New Energies Director bij Shell. De activiteiten van Eneco passen volgens Wetselaar goed bij de New Energies-activiteiten van Shell. “En bij onze ambities om steeds weer nieuwe manieren te vinden om emissies te reduceren en meer en schonere energie te leveren. Het consortium richt zich op het uitbreiden en ontwikkelen van bedrijfsmodellen die zowel maatschappelijke als commerciële waarde creëren.”

Veiling

Het energiebedrijf kondigde afgelopen december aan dat het op de markt wordt gebracht via een gecontroleerde veiling, onder voorbehoud van goedkeuring door haar aandeelhouders. Eneco behoort tot de grootste energiemaatschappijen van Nederland. Aandeelhouders zijn 53 gemeenten, waaronder Rotterdam, Dordrecht en Den Haag. Eneco is halverwege de jaren negentig ontstaan uit een fusie van de nutsbedrijven.

Samen bieden PGGM en Shell naar eigen zeggen de kennis, ambitie en financiële slagkracht om voort te bouwen op de duurzame strategie van Eneco. Dit moet leiden tot een groeiend en concurrerend aanbod van duurzame energieproducten en -diensten voor miljoenen klanten in Noordwest-Europa.

Duurzame energie

“De energietransitie biedt goede kansen voor lange termijninvesteringen in een duurzamere economie. Wij denken dat Eneco een belangrijke rol kan spelen in het realiseren van de gezamenlijke ambities van het consortium”, aldus Frank Roeters van Lennep van PGGM. “PGGM en Shell brengen complementaire ervaring en expertise in de activiteiten van Eneco. Samen kunnen we een groeiend aantal klanten in Noordwest-Europa van betaalbare, duurzame energie voorzien.”

Via haar bestaande activiteiten biedt Shell toegang tot innovatieve start-ups en technologieën op het gebied van digitalisering en mobiliteit, en een aanzienlijk aantal partners en klanten. “Dit biedt kansen in de gehele energieketen. Van de productie van hernieuwbare energie tot trading en de levering ervan thuis, onderweg en op werk”, vervolgt Wetselaar.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/shell-en-pggm-willen-bod-doen-op-energiebedrijf-eneco/feed/ 0
Equinor, Shell en Total mogen CO2 opslaan onder Noordzee https://www.fluxenergie.nl/equinor-shell-en-total-mogen-co2-opslaan-onder-noordzee/ https://www.fluxenergie.nl/equinor-shell-en-total-mogen-co2-opslaan-onder-noordzee/#comments Mon, 14 Jan 2019 21:08:21 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64270 De Noorse regering heeft Equinor, het voormalige Statoil, een vergunning verleend om in de bodem van de Noorse economische belangzone in de Noordzee CO2 op te slaan. Equinor gaat hiervoor samenwerken met Shell en Total.

De drie energiebedrijven zijn al gestart met het opstellen van een planning en het ramen van de kosten. Die worden aan het Storting, het Noorse Parlement, voorgelegd. Dat moet zich dan utspreken over een definitief ‘go.’

Het is de bedoeling het CO2 op te slaan op een diepte van 2 km, vlakbij Troll, het grootste Noorse olie- en gasveld. De CO2-uitstoot van drie fabrieken in het oosten van Noorwegen zou per schip naar een centrale tanksite langs de kust worden gebracht en vandaar door pijpleidingen naar het opslaggebied getransporteerd.

Noorwegen heeft de ambitie om een betaalbare oplossing te vinden voor de grootschalige afvang en opslag van CO2 (CCS) in eigen omgeving en daarmee de basis te leggen voor de internationale ontwikkeling van deze technologie. “Maar het succes daarvan zal afhangen van de inspanningen van de bedrijven om een marktrijpe oplossing te ontwikkelen,” geeft Noors energieminister Kjell-Børge Freiberg toe. Het is de eerste keer dat de Noorse regering een vergunning uitreikt voor CO2-opslag in de bodem van het Noorse Continentaal Plat.

Ervaring

Equinor heeft al tientallen jaren ervaring opgebouwd in CCS. Momenteel filtert het bij de aardgaswinning op het Sleipnerplatform CO2 uit het gas en injecteert het dit ter plaatse meteen weer in de bodem. Daarmee verlaagt het in aanzienlijke mate zijn aanslag in de Noorse CO2-belasting.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/equinor-shell-en-total-mogen-co2-opslaan-onder-noordzee/feed/ 2
‘Vlaamse stroomfactuur mag niet verder afglijden naar verkapte belastingfactuur’ https://www.fluxenergie.nl/vlaamse-stroomfactuur-mag-niet-verder-afglijden-naar-verkapte-belastingfactuur/ https://www.fluxenergie.nl/vlaamse-stroomfactuur-mag-niet-verder-afglijden-naar-verkapte-belastingfactuur/#comments Sun, 13 Jan 2019 19:20:02 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64263 De Vlaamse zelfstandigen- en ondernemersorganisatie Unizo vraagt dat de elektriciteitsfactuur wordt gezuiverd van allerhande heffingen en toeslagen. Door die bijkomende kosten is de elektriciteitsfactuur in Vlaanderen almaar meer afgegleden naar een verkapte belastingfactuur.

Uit recente cijfers van de Creg, Belgische federale toezichthouder op de markten voor gas en elektriciteit, blijkt dat de elektriciteitsfactuur voor Vlaamse klein en middelgrote ondernemingen (kmo) vorig jaar bijna één derde hoger lag dan voor een Brusselse kmo met hetzelfde verbruik. Ook Waalse kmo betaalden significant minder dan Vlaamse.

“Dit is niet te wijten aan de elektriciteitsprijs ‘as such,’ maar aan het amalgaam aan heffingen, bijdragen en toeslagen dat in Vlaanderen wordt doorgerekend in de elektriciteitsfactuur,” klaagt Unizo. “Sommige van die bijdragen en toeslagen worden doorgerekend in de distributienettarieven, sommigen worden gecatalogeerd als ‘heffingen’. Onze ondernemers begrijpen dit niet,” zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo. “De elektriciteitskost voor onze kmo ligt sowieso al een stuk hoger dan in de ons omringende landen, wat hun concurrentiepositie aantast. Daarom pleiten we al geruime tijd voor de invoering van een federale energienorm. Maar dat onze Vlaamse kmo bovendien nog meer betalen dan hun collega’s in Brussel en Wallonië is voor Unizo helemaal onaanvaardbaar.”

“Bij vergelijking met Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, stellen we vast dat Belgische kmo meer betalen voor hun stroom dan hun collega’s in Nederland, Frankrijk, en het Verenigd Koninkrijk,” aldus Van Assche. “Voor Vlaamse kmo is de situatie nog slechter. Zij betalen zelfs meer dan hun Duitse collega’s. De oorzaak zit opnieuw bij de bij de hogere heffingen, bijdragen en allerhande toeslagen, waarvan een groot deel in de Vlaamse nettarieven verrekend wordt.”

Unizo dringt erop aan dat de Vlaamse regering de elektriciteitsfactuur zou herleiden tot een factuur voor de productie en distributie van elektriciteit. “Alle bijkomende heffingen zijn een te vermijden vorm van verdoken belastingen.”

Financiering energietransitie niet steeds via energiefactuur

De huidige doorrekening in de elektriciteitsfactuur van ondersteuningsmechanismen voor hernieuwbare energie, maar ook andere zaken zoals openbare verlichting, in de nettarieven en de elektriciteitsfactuur leidt volgens Unizo tot onaanvaardbare elektriciteitsprijzen voor Vlaamse kmo. “Unizo is niet gekant tegen ondersteuningsmechanismen voor windturbines of zonne-energie, maar vindt dat de financiering ervan niet steeds via de energiefactuur moet gebeuren. Die verrekening in energietarieven zorgt voor een concurrentienadeel met de andere gewesten en andere EU-lidstaten. Om het sociaal en ecologisch beleid vorm te geven kunnen overheden bijvoorbeeld algemene middelen aanwenden. We moeten naar een systeem waarbij de vlag de lading dekt,” benadrukt Van Assche, “De nettarieven moeten dus opnieuw gebruikt worden voor hun oorspronkelijk doel: de financiering van kosten voor netbeheer, netonderhoud en nieuwe netinvesteringen, en niet voor allerlei andere zaken.”

Om verdere ontsporing tegen te gaan vraagt Unizo ook een energienorm. De organisatie wil dat de elektriciteitstarieven voor kmo worden geplafonneerd tot een maximale afwijking in vergelijking met het gemiddelde van onze buurlanden. “Dus een energienorm, naar analogie met de loonnorm. Zo kan de evolutie van de elektriciteitstarieven bij ons afgetoetst worden aan het gemiddelde in de ons omringende landen. Als onze elektriciteitstarieven de pan uit swingen, moeten er maatregelen worden genomen. Een energienorm was al ingeschreven in het federaal regeerakkoord van 2014, maar is nooit concreet uitgewerkt in de praktijk. Dit moet gebeuren in constructief overleg met interprofessionele werkgeversorganisaties, waaronder Unizo.”

De algemene lijnen over deze klacht zijn niet nieuw. Het probleem bestaat in Vlaanderen trouwens ook voor huishoudens. Een bijkomende taks op elektriciteit voor huishoudens, de zogenaamde Turteltaks, leidde in 2016 tot het ontslag van toenmalig minister van energie uit de Vlaamse regering. Haar opvolger heeft daarna die taks zo snel mogelijk weer ingetrokken.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/vlaamse-stroomfactuur-mag-niet-verder-afglijden-naar-verkapte-belastingfactuur/feed/ 1
België gaat bouw nieuwe elektriciteitscentrales op aardgas ondersteunen https://www.fluxenergie.nl/belgie-gaat-bouw-nieuwe-elektriciteitscentrales-op-aardgas-ondersteunen/ https://www.fluxenergie.nl/belgie-gaat-bouw-nieuwe-elektriciteitscentrales-op-aardgas-ondersteunen/#comments Fri, 11 Jan 2019 20:50:18 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64258 De Belgische federale regering heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd over een mechanisme om nieuwe privé-investeringen in aardgasgestookte elektriciteitscentrales te ondersteunen.

Als het parlement dit capaciteitsvergoedingsmechanisme goedkeurt, gaat het om een belangrijke hervorming in de werking van de elektriciteitsmarkt. Met deze hervorming zegt de regering drie doelstellingen te beogen: de bevoorradingszekerheid waarborgen, de energietransitie verzekeren op lange termijn en de kernuitstap mogelijk maken tegen de laagste kost voor de verbruiker.

De huidige regering beschikt niet over een parlementaire meerderheid. Volgens federale energieminister Marie Christine Marghem (MR) zijn de Franstalige oppositiepartijen PS en Ecolo echter bereid het voorstel te steunen.

Een studie van hoogspanningsnetbeheerder Elia toont aan dat ongeveer 3,6 GW aan nieuwe capaciteit nodig zal zijn om de bevoorradingszekerheid te garanderen vanaf 2025. Om in deze behoefte te voorzien, en investeringen in de energiesector te stimuleren, stelde de regering de invoering van een capaciteitsmechanisme voor.

Het capaciteitsvergoedingsmechanisme bestaat in de organisatie van twee veilingen, één vier jaar voor elk leverjaar en één voorafgaand aan elk leverjaar om zo over de benodigde capaciteit –op basis van het volume berekend door Elia– te beschikken om de bevoorradingszekerheid in België te verzekeren.

De netbeheerder moet hiervoor twee rapporten opstellen: een eerste rapport dat de berekeningen bevat van de noodzakelijke capaciteitsvolumes, een tweede rapport bevat een voorstel van parameters, noodzakelijk voor de veiling. Na afloop van de veiling ondertekenen de geselecteerde capaciteitsleveranciers een contract dat hen de betaling toekent van een premie, die het resultaat is van de veiling. In ruil hiervoor moet de geselecteerde capaciteit beschikbaar zijn. Mochten er geen kandidaten te vinden zijn, dan wil de regering zelf nieuwe centrales bouwen, via een investeringsbedrijf.

De controle op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme wordt toevertrouwd aan de Creg, de federale regulator van de elektriciteits- en gasmarkten. Voor het wetsontwerp naar het parlement vertrekt wordt het nog voor juridisch advies voorgelegd aan de Raad van State.

De regering probeert op deze manier te bereiken dat er voldoende productiecapaciteit beschikbaar is tegen de voorgenomen sluiting van de Belgische kerncentrales. Volgens de huidige wetgeving moeten alle kernreactoren in de loop van 2025 definitief buiten dienst gesteld zijn. Maar zolang de al lang afbetaalde kerncentrales goedkopere elektriciteit produceren zijn nieuwe gasgestookte centrales niet rendabel. Groene stroom krijgt, wanneer beschikbaar, voorrang en centrales die alleen op momenten van piekvraag mogen of kunnen draaien zijn niet rendabel. Bovendien hebben opeenvolgende regeringen geen imago van betrouwbaarheid opgebouwd, doordat ze de tegen 2015 geplande sluiting van eerst kernreactor Tihange 1 en daarna van Doel 1 en 2 via een last moment wetswijzing met tien jaar hebben uitgesteld.

Te lang getalmd

Ronnie Belmans, professor aan de KU Leuven en ceo van Energyville heeft al gereageerd. Volgens hem staat de regering met de rug tegen de muur door jarenlang te talmen met het invoeren van een dergelijke beleidsmaatregels. Daardoor kunnen de eventuele gegadigden strakke financiële voorwaarden afdwingen. Want eerdere voorbeelden tonen dat het volledige bouwtraject van een nieuwe centrale meer dan zes jaar kan bedragen.

Belmans ziet meer heil in het veilen van goed voorbereide basisprojecten. De overheid zou dan locaties kunnen selecteren op of nabij kruispunten van bestaande hoogspannings- en gastransportlijnen en zelf instaan voor de nodige vergunningen. Zo kan ze mooie enveloppes veilen, in het slechtste geval met een negatieve prijs als gunstigste bod.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/belgie-gaat-bouw-nieuwe-elektriciteitscentrales-op-aardgas-ondersteunen/feed/ 2
Afvalhout maakt paprikateler klimaatakkoord-proof https://www.fluxenergie.nl/afvalhout-maakt-paprikateler-klimaatakkoord-proof/ https://www.fluxenergie.nl/afvalhout-maakt-paprikateler-klimaatakkoord-proof/#respond Fri, 11 Jan 2019 19:01:26 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64253 Glastuinbouwgebied Alton (Heerhugowaard) heeft zich officieel aangesloten op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC. Groentekweker NH Paprika heeft zich als eerste glastuinbouwbedrijf aangesloten op het net. Daarmee wordt het volledig klimaatneutraal en klimaatakkoord-proof.

Marcel Numan van NH Paprika is zo de eerste paprikakweker in Nederland die volledig klimaatneutraal zijn paprika’s teelt. De warmte is afkomstig van de bio-energiecentrale van HVC, die gestookt wordt op afvalhout dat huishoudens en bedrijven inleveren bij afvalbrengstations.

Tijdens de aansluiting van NH Paprika op het warmtenet ondertekenden de provincie Noord-Holland, HVC, Ondernemersvereniging Oval, de gemeenten Heerhugowaard en Koggenland, Greenport NHN, Rabobank en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord ook het Gebiedsakkoord Alton en omliggende buitengebied. Hierin zijn concrete afspraken opgenomen over toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Het gebiedsakkoord betreft een brede set van afspraken over onder meer het creëren van ruimte voor de glastuinbouw, bedrijfsverplaatsingen vanuit het buitengebied naar Alton, een toekomstbestendige en duurzame energie- en warmtevoorziening, de aanleg van glasvezel en het optimaliseren van de bereikbaarheid van het gebied. Daarbij is de ingebruikname van het warmtenet de eerste stap in de realisatie van de doelstellingen.

“Waar men in Den Haag nog druk aan het onderhandelen is, werkt de glastuinbouwsector al aan de uitvoering. Dit project is klimaatakkoord-proof en bewijst waartoe de glastuinbouwsector in staat is,” stelt Sjaak van der Tak, voorzitter van sectororganisatie LTO Glaskracht en van de klimaattafel Glastuinbouw.

“Omdat de kassen in het Altongebied in Heerhugowaard een grote warmtevraag hebben, kan hier ook een forse verduurzaming worden gerealiseerd,” zegt Arjan ten Elshof, directeur bij HVC. “De aansluiting van NH Paprika op het warmtenet is een belangrijke stap, maar dan zijn we er nog niet. We gaan de komende jaren aan de slag met verdere uitbreiding van het warmtenet in Heerhugowaard, waarbij ook woningen worden aangesloten. Ook onderzoeken we de kansen voor geothermie in het Altongebied.”

CO2-reductie

Glastuinbouw gebruikt veel energie en stoot daarmee ook veel CO2 uit. In het Altongebied vindt ruim 30% van het totale energieverbruik van de gemeente Heerhugowaard plaats. Partijen investeren daarom samen in het creëren van de juiste randvoorwaarden, zodat glastuinbouwbedrijven hier duurzaam kunnen ondernemen. Zo willen ze de CO2-uitstoot in het Alton gebied in 2030 met 75% gereduceerd hebben ten opzichte van 1990.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/afvalhout-maakt-paprikateler-klimaatakkoord-proof/feed/ 0
Plotse snelle groei van aandeel volelektrische wagens in Vlaanderen https://www.fluxenergie.nl/plotse-snelle-groei-van-aandeel-vol-elektrische-wagens-in-vlaanderen/ https://www.fluxenergie.nl/plotse-snelle-groei-van-aandeel-vol-elektrische-wagens-in-vlaanderen/#comments Thu, 10 Jan 2019 20:56:00 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64243 Vlaanderen telt momenteel meer dan 33.000 elektrische wagens en een zeer groot aantal elektrische motorfietsen en bromfietsen. Daarmee is milieuvriendelijke mobiliteit aan een opmars bezig, mét de laatste vier maanden een opvallend sterke groei voor het marktaandeel zuiver elektrische wagens. Dat meldt de kersverse Vlaamse energieminister Lydia Peeters (VLD).

Waar het marktaandeel ‘zuiver elektrische wagens’ van januari 2017 tot augustus 2018 gemiddeld rond 0,6% schommelde, tekent er zich sinds september 2018 een forse groei af, met een marktaandeel van 1,94% in december 2018. Een hele stap vooruit, meent Peeters. “Al is er nog een kloof te dichten met de beoogde doelstelling van 7,5% volledig elektrische wagens tegen 2020.”

Het Vlaamse marktaandeel ‘milieuvriendelijke’ wagens –met inbegrip van de plug-in hybride elektrische wagens en die op aardgas en waterstof– komt vandaag overeen met 4%. In totaal telt Vlaanderen volgens het overheidsdepartement Omgeving 42.954 ‘groene’ wagens, waarvan 7.934 volledig elektrisch, 9.644 op aardgas en 25.376 plug-in hybride. Nog tot eind 2019 kent de Vlaamse overheid ook een premie toe bij de aankoop van elektrische wagens, motorfietsen en bromfietsen. Daarnaast is er de vrijstelling van belasting op de inverkeerstelling en van de jaarlijkse verkeersbelasting.”

“Het aanbod van onder meer de autoconstructeurs zal nog moeten groeien, maar de omschakeling naar elektrische voertuigen zet zich steeds meer door,” stelt de minister. “Daarnaast zit de uitrol van de laadinfrastructuur op schema met vandaag meer dan 2.600 publieke laadpunten; tegen 2020 willen we de kaap van 5.000 ronden.”

Vlaanderen sleurt België mee

Eind 2017 voerde Zweden de top tien aan binnen de Europese Unie, met het hoogste marktaandeel elektrische voertuigen. Vooral door de Vlaamse cijfers –het Waalse aandeel is erg klein– volgde België op de tweede plaats, dankzij het succes van plug-in hybride voertuigen. Finland, Oostenrijk en Luxemburg vervolledigen de top vijf. “Daarmee doet België het algemeen gezien beter dan Nederland en Frankrijk, al scoren deze buurlanden dan weer beter voor het aandeel zuiver elektrische voertuigen,” geeft Peeters toe. “Voor 2018 zal de vergelijking er vermoedelijk anders uitzien, ook al omdat zeker in Vlaanderen de verhouding tussen volledig elektrische voertuigen en plug-in hybrides stilaan meer in balans geraakt.”

Bijna tegelijkertijd maakte Total bekend dat het op de Belgische markt Easycharging introduceert, een geïntegreerde laadoplossing voor elektrische bedrijfsvoertuigen. In september 2018 nam Total in dit kader G2mobility over, een van de belangrijkste Franse aanbieders van slimme laadoplossingen. “Met een enkele kaart kunnen werknemers hun elektrische wagen voortaan opladen aan 70.000 laadpalen in Europa, waarvan vierduizend in België, én gewone brandstof tanken als ze een hybride voertuig hebben,” vertelt Fabrice Carême, cards manager bij Total België. “Al deze uitgaven worden vervolgens in het beheersysteem van de klant samengebracht, ongeacht de toepassing of de gebruikte energie.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/plotse-snelle-groei-van-aandeel-vol-elektrische-wagens-in-vlaanderen/feed/ 1
Solliance streeft naar grootschalige uitrol zonnecellen over wegennet https://www.fluxenergie.nl/solliance-streeft-naar-grootschalige-uitrol-zonnecellen-over-wegennet/ https://www.fluxenergie.nl/solliance-streeft-naar-grootschalige-uitrol-zonnecellen-over-wegennet/#respond Thu, 10 Jan 2019 15:45:38 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64238 Solliance, een regionaal consortium van meer dan twintig kennisinstellingen, wegbeheerders en bedrijven, heeft het startschot gegeven voor het Europese samenwerkingsproject Rolling Solar. Met een budget van 5,7 miljoen euro wil dit consortium de integratie van dunne filmzonnecellen in de weginfrastructuur mogelijk maken.

Meer bepaald willen de projectpartners op grote schaal dunne film-zonnecellen integreren in autowegen en fietspaden, vangrails en geluidschermen. Rolling Solar krijgt een looptijd van drie jaar. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het samenwerkingsprogramma Interreg V Euregio Maas-Rijn. Er is financiële ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincies Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Vlaams-Limburg en Luik en het Nederlandse ministerie van economische zaken.

Solliance is een publiek-privaat samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen in Nederland, België en Duitsland. Het richt zich op de ontwikkeling van dunne filmzonnecellen. De deelnemende kennisinstellingen binnen Rolling Solar zijn projectcoördinator TNO, Imec, Universiteit Hasselt, Forschungszentrum Jülich, RWTH Aachen, Zuyd Hogeschool en het Centre de Recherche des Instituts Groupés (Crig) van hogeschool Helmo (Luik). Doel van de kennisinstellingen is om fabrikanten en bouw- en constructiebedrijven de flexibele zonnecellen technisch en kosteneffectief te laten integreren in de publieke infrastructuur. Het beoogde resultaat is om op grote schaal duurzame elektriciteitsproductie dicht bij de gebruiker en zónder extra landgebruik te faciliteren.

Praktijkproeven

De wegennetten van België, Duitsland en Nederland zijn samen zowat 1 miljoen kilometer lang. Deze wegen en hun bieden samen een enorme potentie voor zonnestroomproductie. De opmars van de elektrische auto en intelligentie verkeerssystemen biedt daarbij de mogelijkheid tot het lokaal gebruiken van de decentraal opgewekte zonne-energie.

“De tot op vandaag gedemonstreerde voorbeelden van zonne-energie in de infrastructuur –zoals de integratie van kristallijn siliciumzonnecellen in fietspaden– zijn nog relatief duur,” stelt Peter Toonssen, programmamanager bij Solliance. “Niet alleen vanwege de lage productievolumes, maar vooral ook vanwege de materialen die gebruikt moeten worden om dit type zonnecellen te beschermen. Binnen Rolling Solar gaan we die kosten verlagen door het gebruik van dunne filmzonnecellen die niet alleen flexibel, maar ook minder kwetsbaar zijn. Als onderdeel van het project zullen we diverse praktijkproeven uitvoeren om over drie jaar levensvatbare business-concepten voor dunne filmzonnecellen in de infrastructuur te presenteren.”

Toonssen wijst erop dat dunne filmzonnecellen kunnen worden geproduceerd op flexibele materialen met een lengte tot wel enkele honderden meters. In de Euregio Maas-Rijn zijn bovendien industriële bedrijven en clusters aanwezig die de zonnecellen geschikt kunnen maken voor roll-to-rollproductie waardoor de zonnecellen daadwerkelijk vanaf rollen geïnstalleerd kunnen worden.
Toonssen is optimistisch over de vermarkting: “Als men bijvoorbeeld zonnecellen integreert in het totale Nederlandse fietsnetwerk –circa 35.000 kilometer groot– zou dat een jaarlijkse zonnestroomproductie van 15 terawattuur mogelijk maken. Dit komt neer op een CO2-reductie van 500 miljoen ton per jaar.”

]]>
https://www.fluxenergie.nl/solliance-streeft-naar-grootschalige-uitrol-zonnecellen-over-wegennet/feed/ 0
Elia herschikt schuldpositie https://www.fluxenergie.nl/elia-herschikt-schuldpositie/ https://www.fluxenergie.nl/elia-herschikt-schuldpositie/#comments Wed, 09 Jan 2019 20:57:34 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64234 De Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia heeft met succes een obligatielening van 500 miljoen euro uitgezet op de internationale professionele kapitaalmarkt. De nieuwe lening vervangt een bestaande lening met hetzelfde volume, die in mei 2019 ten einde loopt.

Elia nam de bestaande lening op in 2004, tegen een rente van 5,25%. De rentevoet van de nieuwe lening, met een (veel kortere) looptijd van zeven jaar, bedraagt slechts 1,375%. Daardoor zakt ook de jaarlijkse rentekost gevoelig, naar minder dan 6,9 miljoen euro. Dat is ruim 19 miljoen euro minder dan voor de vorige lening. Doordat Elia in een gereguleerde sector actief is, komt die kostenvermindering uiteindelijk vooral de elektriciteitsconsumenten ten goede.

Maar ook de aandeelhouders lijken zich goed te voelen. In een over het algemeen dalende beurs noteert Elia tegenwoordig zowat 20% hoger dan een jaar geleden.

Het stabiele kader zorgt er ook mee voor dat Elia op de internationale kapitaalmarkten een aantrekkelijke schuldenaar is. Voor de nieuwe obligatie, die van Standard & Poor’s de rating BBB+ meekreeg, schreven 138 investeerders uit 21 landen zich in. De vraag naar de obligatie was daarmee vier keer zo groot als het aanbod. Rabobank, Natwest Markets, ING en KBC traden samen op als tussenpersonen voor deze transactie.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/elia-herschikt-schuldpositie/feed/ 1
Ollongren aanvaardt (groene) restwarmte als hernieuwbare energie https://www.fluxenergie.nl/ollongren-aanvaardt-groene-restwarmte-als-hernieuwbare-energie/ https://www.fluxenergie.nl/ollongren-aanvaardt-groene-restwarmte-als-hernieuwbare-energie/#comments Wed, 09 Jan 2019 10:58:52 +0000 https://www.fluxenergie.nl/?p=64223 Vanaf 2020 tellen restwarmte en restkoude in bepaalde gevallen mee als hernieuwbare energie in de berekeningen om nieuwbouw te laten voldoen aan de eisen voor ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (Beng). Dat meldt de Nederlandse minister van binnenlandse zaken Kajja Ollongren (D66) in een brief aan de Tweede Kamer.

Haar partijgenoot en kamerlid Matthijs Sienot had eerder een motie in die zin ingediend, die intussen door de Tweede Kamer was goedgekeurd. De basis van zijn argumentatie is dat bepaalde volumes restwarmte zijn opgewekt met groene stroom. Ook warmtebedrijven en lokale overheden hadden hierop aangedrongen.

Sinds 24 december 2018 is een herziening van de Europese Richtlijn hernieuwbare energie van kracht. “Deze herziening maakt het mogelijk om restwarmte en -koude mee te tellen in de minimumeis voor het aandeel hernieuwbare energie,” aldus Ollongren. Ze zal deze herziening implementeren in de Nederlandse regelgeving. “Omdat restwarmte en -koude een belangrijke rol kan spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving zal ik vooruitlopend op deze restwarmte en -koude alvast gaan waarderen in de Beng-eisen. Dit houdt in dat restwarmte en -koude die anders zou worden geloosd en waarvoor geen extra brandstofinzet nodig is, zoals overtollige warmte uit datacenters of de industrie, mag worden gebruikt als invulling van de Beng-eis. Warmte uit warmtekrachtkoppelingsinstallaties (zogenaamde aftapwarmte) zal niet worden geclassificeerd als restwarmte, maar -afhankelijk van de energiebron – als fossiele of hernieuwbare energie.” Dit betekent dat alleen aftapwarmte uit warmtekrachtkoppelingsinstallaties op biomassa of biogas mee mag worden gewaardeerd als hernieuwbare energie en aftapwarmte uit warmtekrachtkoppelingsinstallaties op aardgas of andere fossiele bronnen niet.

Beng

Beng vervangt vanaf 2020 het huidige systeem (EPC) voor de energieprestaties van nieuwe gebouwen. De eerste Beng-eis betreft de hoeveelheid energie die nodig is om het gebouw te verwarmen en te koelen en, alleen voor utiliteitsgebouwen, ze te verlichten. Om aan deze eis te voldoen zijn vooral een goede isolatie, optimale luchtdichtheid en de oriëntatie van een gebouw ten opzichte van de zon belangrijk. De tweede Beng en derde Beng-eis omschrijven respectievelijk het maximale aandeel van fossiele en het minimale aandeel van hernieuwbare energie.

]]>
https://www.fluxenergie.nl/ollongren-aanvaardt-groene-restwarmte-als-hernieuwbare-energie/feed/ 1