foto: René Van der Kloet

Vattenfall bouwt tweede subsidieloze windpark Noordzee

Offshore windpark Rentel.

Vattenfall gaat het tweede subsidieloze windpark op de Nederlandse Noordzee bouwen en exploiteren, op de kust voor Zuid-Holland. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken woensdag bekendgemaakt.

Het windpark zal in 2023 gereed zijn en 760 MW aan vermogen leveren. Dat is net zoveel stroom als één miljoen huishoudens gebruiken. Volgens het ministerie zal het park voorzien in ruim 2,5 procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag.

Vergunning

Vattenfall zal het windpark bouwen op kavels 3 en 4 van windpark Hollandse Kust (zuid). Het Zweedse bedrijf kreeg in 2018 ook al de vergunning om de andere kavels, 1 en 2, van Hollandse Kust (zuid) te exploiteren. In 2016 kreeg de ontwikkelaar van windenergiegebied Borssele nog subsidie voor de geproduceerde elektriciteit. In 2018 won Chinook/Vattenfall de eerste subsidieloze tender.

Bij windpark Hollandse Kust (zuid) III en IV moet Vattenfall een vorm van huur (erfpacht) betalen voor de plaats waar het in de zee staat. Het gaat om zo’n twee miljoen euro per jaar. De elektriciteitskabel naar land wordt door netbeheerder TenneT aangelegd.

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 70 procent van onze elektriciteitsverbruik duurzaam is. Dat komt neer op 84 TWh. Meer dan de helft daarvan komt van windparken op zee (49 TWh). De overige 35 TWh komt uit windparken op land en zonneparken op land.

Het ministerie verwacht dat de komende jaren de hoeveelheid stroom die windparken op zee leveren sterk zal toenemen. Momenteel staan er windparken in zee met een totaalvermogen van ongeveer 1 gigawatt (GW). In 2023 staat er voor minimaal 4,5 GW vermogen. Dat is 16 procent van de elektriciteitsproductie. In 2030 zal daardoor ongeveer 11 GW aan windparken op zee staan die dan 40 procent van het Nederlandse elektriciteitsverbruik leveren.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke van Gompel is algemeen hoofdredacteur van ProMedia Group.

1 reactie op “Vattenfall bouwt tweede subsidieloze windpark Noordzee”

Pat Rick|12.07.19|12:22

Is het mogelijk om zaken nog te versnellen? Vattenfall kan gebruik maken van de kennis van kavels 1 & 2.

En is het nog mogelijk om meer vermogen mee te geven? Electrische systemen moeten 20% extra spanning aankunnen, dus ook 20% extra vermogen

Ook snel meer windparken bij Gemini-windparken toevoegen. Zeker nu het geen subsidie kost, zouden ambtenaren en het kabinet het ene windpark na het andere op de markt kunnen brengen. Tennet moet wel de aansluiting snel genoeg kunnen aanbrengen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.