Aanleg NordLink-kabel van start – uitwisseling van duurzame energie

16 september 2016Vandaag is TenneT begonnen met de aanleg van de NordLink-kabel tussen Duitsland en Noorwegen. TennerT noemt de kabel ‘ een mijlpaal in de overgang naar een duurzame energievoorziening’.

Uit een bericht van TenneT
‘(…) “De NordLink-kabel verbindt twee landen die elkaar perfect aanvullen als het gaat om de uitwisseling van duurzame energie: aan de ene kant Duitsland met zijn wind- en zonne-energie, en aan de andere kant Noorwegen met zijn waterkracht”, aldus Lex Hartman, lid van de Raad van Bestuur van TenneT. “Projecten zoals NordLink maken een geïntegreerde Europese energiemarkt mogelijk. Zo kunnen we ervoor zorgen dat elektriciteit efficiënt wordt getransporteerd naar de verbruikscentra, op een eenvoudige, veilige en milieuvriendelijke wijze”, aldus Hartman. (…) De NordLink-kabel heeft een capaciteit van 1400 megawatt (MW), aanzienlijk meer dan een grote conventionele elektriciteitscentrale.(…) Wanneer er veel vraag naar elektriciteit is, zal de import van voordelige waterkrachtenergie een positief effect hebben op de elektriciteitsprijzen. De Duitse consumenten zullen hiervan profiteren. (…)
Håkon Borgen, Executive Vice President van Statnett: “Als we in Noorwegen een overschot aan waterkracht hebben, kunnen we deze exporteren naar Duitsland en zo waarde scheppen. Als de vraag naar elektriciteit daarentegen hoog is, zoals tijdens de vaak droge en koude winters, zullen Noorse consumenten profiteren omdat we Duitse wind- en zonne-energie kunnen importeren voor een redelijke prijs.” (…)
De NordLink-interconnector wordt de eerste rechtstreekse verbinding tussen de Noorse en Duitse energiemarkt. (…)
Het NordLink-project wordt gerealiseerd door de Noorse netbeheerder Statnett en DC Nordseekabel GmbH & Co. KG, die beide een aandeel van 50% in het project hebben. TenneT TSO en de Duitse stimuleringsbank KfW hebben beide een aandeel van 50% in DC Nordseekabel. DC Nordseekabel is verantwoordelijk voor de aanleg van het Duitse deel van het project, met inbegrip van de vergunningen.

Feiten en cijfers

  • Hoogspanningsgelijkstroomverbinding (HVDC) met een totale lengte van 632 km
  • Capaciteit van 1400 MW bij ± 500 kV
  • Op zee: onderzeese kabel van 516 km
  • Aan land: ondergronds kabeltracé van 54 km in Duitsland (van Büsum naar Wilster in Sleeswijk-Holstein) en een 53 km lange bovengrondse hoogspanningslijn in Zuid-Noorwegen (van Vollesfjord naar Tonstad)
  • Aansluitlocaties op het vaste net: converterstations in Wilster en Tonstad
  • Geplande inbedrijfname in 2020 (…)’

Bronnen
TenneT, 16 september 2016: Aanleg NordLink-kabel van start: mijlpaal in overgang naar duurzame energievoorziening
Foto: TenneT (Ter geruststelling: de foto is geen beeld van reguliere aanlegwerkzaamheden. Het is een symbolische scene bij gelegenheid activiteit van de start van de echte aanleg vandaag.)

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.