Aardbevingsschade: vertraging in rechtszaak tegen NAM

Aardbevingsschade: vertraging in rechtszaak tegen NAM

13 mei 2016Omdat de schadevergoedingseis wordt uitgebreid, moet het pleidooi in de rechtszaak tegen de NAM en de Staat uitgesteld worden.

Uit een persbericht van het advocatenkantoor
‘(…) Op 23 mei 2016 stond er een pleidooi gepland bij de rechtbank Assen in de zaak tegen de Staat en de NAM voor vergoeding van immateriële schade als gevolg van aardbevingen. Dit pleidooi is uitgesteld.

Mr. Pieter Huitema en mr. Yorick Boendermaker van De Haan Advocaten & Notarissen hebben enkele weken geleden namens alle eisers de eis aangepast en vermeerderd met de component vermogensschade als gevolg van de aantasting van het woongenot. Denk hierbij aan betaalde hypotheeklasten over de periode van het gemis van woongenot of vergelijkbare kosten. Deze schade is ontstaan door het gemis van woongenot en de gedupeerden in het aardbevingsgebied hebben recht op vergoeding van deze schade. Ontwikkelingen in recente jurisprudentie hebben de advocaten er toe bewogen de eis te wijzigen.

De rechtbank heeft deze eiswijziging/vermeerdering toegewezen en heeft de advocaten van de Staat en de NAM de gelegenheid gegeven om hier eerst nog schriftelijk op te reageren. Hierdoor is het geplande pleidooi van 23 mei 2016 uitgesteld. Een nieuwe datum is op dit moment nog niet bekend, maar zal zo spoedig mogelijk worden vastgesteld. Naar verwachting zal het pleidooi dit najaar plaatsvinden.

Achtergrondinformatie
Begin 2015 hebben 150 bewoners uit het aardbevingsgebied een gerechtelijke procedure aangespannen tegen de NAM en de Staat om een vergoeding te krijgen voor immateriële schade als gevolg van aardbevingen. De immateriële schade bestaat enerzijds uit psychische klachten en anderzijds uit aantasting van het woongenot. Het woongenot van de gedupeerden is aangetast door aanhoudende angst, onzekerheid en stress. De aardbevingen en de negatieve gevolgen daarvan beheersen hun dagelijks leven, waardoor hun huis niet meer hun thuis is. Mensen leven in angst dat er bij een volgende beving gewonden zullen vallen en maken zich zorgen over de waarde van hun woning. Dit leidt tot lichamelijke- en psychische klachten en slaapproblemen. Er zijn voorbeelden van gedupeerden die in behandeling zijn bij een psychiater, een burn-out hebben of die hun kinderen niet meer in bepaalde kamers laten slapen uit angst voor instorting. Op grond van de wet hebben zij recht op vergoeding van deze immateriële schade. (…)’

 

Bronnen
De Haan Advocaten & Notarissen, persbericht, 11 mei 2016: Pleidooi 23 mei tegen NAM uitgesteld
Foto: NAM

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.