Aardgas

 • Samenstelling aardgas
  Aardgas bestaat uit methaan, koolwaterstoffen en onbrandbare stoffen zoals koolstofdioxide en stikstof. De samenstelling van aardgas verschilt per regio. Zo bestaat aardgas uit het Groningenveld uit ongeveer 81,3% methaan en 3,5% hogere koolwaterstoffen, zoals ethaan en propaan. Circa 15,2% van het aardgas bestaat uit onbrandbare gassen, waaronder vooral stikstof en kooldioxide.
  Bron: Gasterra
  .
 • Bijna alle Nederlandse huishoudens aangesloten
  In Nederland is na de ontdekking van het Groningenveld in Slochteren in 1959 een uitgebreide gasmarkt ontstaan. De aardgasvondst in Slochteren was zo groot, dat dit van grote invloed was op het energiegebruik van de gemiddelde Nederlander. Aardgas verving het gangbare turf en steenkool. In hoog tempo kregen bijna alle Nederlandse huishoudens een aansluiting op het nationale aardgasnetwerk. Vandaag de dag heeft 98% van de huishoudens in Nederland de beschikking over aardgas.
  Bron: Aardgas in Nederland
  .
 • Liberalisering
  Op 10 augustus 2000 trad in ons land de Gaswet in werking, waarin onder meer de bepaling stond dat alle afnemers in Nederland vanaf juli 2004 vrij waren om hun eigen gasleverancier te kiezen. In 2005 volgde in het kader van deze liberalisering de splitsing van Gasunie en GasTerra. Gasunie is sinds die tijd als 100 procent staatsbedrijf eigenaar van het landelijk gastransportnet. Gasunie-dochter Gas Transport Services (GTS) treedt op als onafhankelijk netbeheerder.
  Bron: Gasterra
  .
 • Naast ‘Groningen’ ook vele kleine velden
  Na de eerste oliecrisis in 1973 wilde de Nederlandse regering de winning van aardgas uit eigen bodem stimuleren. Uit een inventarisatie van de Nederlandse bodem bleken er naast het Groningerveld meer aardgasvelden in Nederland te zijn dan verwacht. Nergens waren de aardgasvelden zo groot als die van Groningen, maar alles opgeteld ging het toch om honderden miljarden kubieke meters aardgas in de bodem. Deze kleinere velden waren echter relatief duur om te exploiteren. Toch wilde de overheid dit gas graag benutten, onder meer om de voorraad van het Groningenveld te ontzien. De Nederlandse regering introduceerde daarom in 1974 het kleineveldenbeleid. Een van de beleidsmaatregelen was dat er voor het geproduceerde gas uit de kleine velden altijd een koper zou zijn. De N.V. Nederlandse Gasunie kreeg hierbij de verplichting om dit gas met voorrang tegen een marktconforme prijs in te kopen.
  Bron: Gasterra
  .
 • Meer soorten gas
  Nederland gaat in de toekomst steeds meer gas importeren. Op dit moment hebben we in ons land twee soorten aardgas: het laagcalorisch gas uit Groningen (G-gas), in gebruik bij alle huishoudens en de meeste bedrijven en gebouwen. Daarnaast gebruiken ongeveer tachtig grote industriële bedrijven hoogcalorisch gas (H-gas), vooral uit kleinere gasvelden in de Noordzee. Beide gassystemen krijgen in de toekomst als aanvulling een nieuw aardgas: groen gas en geïmporteerd H-gas dat anders van samenstelling is dan tot nu toe gebruikelijk. Het gevolg van het nieuwe aardgas is dat het noodzakelijk is om de bestaande huishoudelijke gasapparatuur aan te passen. Het G-gas verandert op z’n vroegst na 2021, gebruikers van dit G-gas hoeven dus voorlopig niets te doen. Het H-gas is al vanaf 2014 aan het veranderen.
  Bron: RVO
  .
 • Wereldwijd minder sterke stijging vraag
  De wereldwijde vraag naar aardgas neemt de komende jaren minder sterk toe dan gedacht, zo blijkt uit voorspellingen van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) van juni 2015. De gasconsumptie stijgt tot 2020 naar verwachting met gemiddeld 2 procent per jaar. In 2014 voorspelde het IEA nog dat de vraag naar aardgas tot en met 2019 jaarlijks met gemiddeld 2,3 procent zou stijgen. De lagere prognose is voornamelijk een gevolg van een verminderde vraag vanuit Azië, vooral als gevolg van de relatief goedkope steenkool.
  Bron: Nu.nl
  .
  .
  .
 • De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) houdt zich sinds 1947 bezig met de winning van aardgas en olie uit de Nederlandse bodem. De NAM produceert ongeveer 75 % van het Nederlandse aardgas.
  .
 • In 1959 vond de ontdekking van het grote gasveld bij Slochteren plaats, het Groningenveld.
  .
 • Oorspronkelijk had dit Groningenveld, volgens ramingen, een winbare voorraad van ongeveer 2.800 miljard kuub gas. Bron: Wikipedia
  .
 • Als gevolg van de gasproductie is de gasreserve in 2009 geslonken tot ongeveer 1.400 miljard m3
  .
 • Naast het Groningenveld zijn er nog meer gasvelden in Nederland, op land en in de Noordzee, waar de winning van aardgas plaatsvindt. Er zijn in totaal 420 kleine velden ontdekt, waarvan 230 in productie zijn genomen. Er zijn 125 velden nog niet ontwikkeld, hiervan komen er 53 waarschijnlijk binnen vijf jaar in productie.
  .
 • De geschatte voorraad aardgas in Nederland is voldoende voor ongeveer 50 jaar. Wereldwijd is er nog voor 250 jaar aardgas.
  .
 • Uit cijfers van het CBS blijkt dat het totale aanbod aan aardgas in Nederland in januari 2015 5.014 miljoen kubieke meter bedroeg. Winning uit de bodem was goed voor 9.559 miljoen kubieke meter, 6.379 miljoen kubieke meter gasvormig export was bestemd voor de export.
  .
 • Nederland is de op 9 na grootste aardgasproducent van de wereld.
  .
 • Door het winnen van aardgas kan er bodemdaling optreden. De NAM voert voortdurend onderzoek naar bodemdalingen uit.
  .
 • De gaswinning veroorzaakt tegenwoordig zo’n 50 aardbevingen per jaar. De eerste aardbeving was in Assen op 26 december 1986. Daarna registreerde het KNMI meer dan 1000 aardbevingen in dit gebied.
  .
 • Sinds de jaren ‘60 heeft het Nederlandse aardgas meer dan € 265 miljard aan aardgasbaten opgeleverd. In 2013 bedroegen de inkomsten uit aardgas meer dan € 15 miljard.
  .
 • Een gasgestookte centrale is veel schoner dan één die brandt op kolen of olie: De CO2 uitstoot van gas is minder dan de helft van die van kolen.
  Bron: nlog
  .
  .

Opgesteld op 12 juni 2015

> Alle samenvattingen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.