ABP belegt 25% méér in duurzame energie

ABP belegt 25% méér in duurzame energie

8 mei 2017Het pensioenfonds ABP maakt duidelijk meer werk van de verduurzaming van zijn beleggingsportefeuille. Vorig jaar werd 25% meer belegd in duurzame energie. Dat blijkt uit het jaarverslag Duurzaam en Verantwoord beleggen 2016 van het ABP.

Uit een persbericht van het ABP
‘(…)Zo is de CO2-uitstoot in de aandelenportefeuille in 2016 verminderd met 7 miljoen ton. Dat staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 2,8 miljoen auto’s. De beleggingen in hernieuwbare energie groeiden met 25%. Daarnaast is op andere terreinen meer belegd in bedrijven die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke- en milieuproblemen. Voor ABP moet verduurzaming van de beleggingen hand in hand gaan met een optimaal rendement. Afgelopen jaar was het rendement 9,5%.
In 2016 zijn we gestart met een ambitieus beleid om duurzaam en verantwoord te beleggen. Daarbij zijn concrete doelstellingen voor 2020 geformuleerd. Zo moet de CO2-voetafdruk met 25% verminderd zijn ten opzichte van begin 2015. Eind 2016 is een vermindering van 16% gerealiseerd. Die daling komt onder andere doordat beleggers werken met zogenaamde carbonbudgetten die jaarlijks stapsgewijs worden verlaagd. Een forse afname kwam ook door het grotendeels afstoten van fossiele takken van energiebedrijven RWE en E-on. Ook het vastgoed waarin ABP investeert is fors minder CO2 gaan uitstoten.

Een andere doelstelling van ABP is om 5 miljard te beleggen in hernieuwbare energie in 2020. In 2016 groeiden deze beleggingen met 25%, van 2,2 naar 2,8 miljard euro. ABP belegde onder andere in zonnepanelen in India en de VS, maar ook in Nederlandse windenergie.

ABP wil de beleggingen verdubbelen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke- en milieuproblemen. Het gaat dan om 29 miljard euro in begin 2015 naar 58 miljard euro in 2020. Eind 2016 staat de teller op 41 miljard euro. Het gaat hierbij vooral om beleggingen in duurzaam vastgoed en ‘groene’ obligaties. Nieuw zijn beleggingen in hypotheken van energiezuinige woningen in Nederland. (…)’

 

Bronnen
ABP, 8 mei 2017: ABP op koers met duurzaam beleggen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.