‘Accountant moet bij bedrijf in energiesector ook de transitierol bij de jaarrekening betrekken’

23 juni 2016De accountant die de jaarrekening van een bedrijf in de energiesector beoordeelt, moet daarbij ook kijken naar de rol die het bedrijf speelt in de energietransitie. Aldus Viviana Kooistra, partner bij PwC.

Viviane Kooistra is gespecialiseerd in dienstverlening aan bedrijven in de energiesector. In een opiniebijdrage in ‘Accountant’ staat zij stil bij de doorwerking van de energietransitie op het werk van accountants.

Uit haar opiniebijdrage
‘(…) Door alle ontwikkelingen in de sector kan hij (of zij) zich niet langer beperken tot de controle van de historische cijfers in de jaarrekening. Hij moet (nog) meer dan voorheen naar de toekomst kijken en hierover in gesprek gaan met de bestuurders en toezichthouders. Dit past goed in de lopende discussie over de rol van de accountant bij het bestuursverslag. Door de energietransitie, door overcapaciteit in de markt en door toenemende decentralisatie ontstaan specifieke waarderingsvraagstukken in de jaarrekening; bijvoorbeeld de waarde van energiecentrales en netwerken. (…) Onze belangrijkste boodschap als accountants is dat de energietransitie de bedrijven in de sector dwingt tot een flexibeler ondernemingsmodel. Bestuurders moeten actief gaan nadenken over toekomstscenario’s, nieuwe partnerships en alternatieve financiering. (…)’

Rol overheid
Kooistra doet in haar bijdrage ook een beroep op de overheid: ‘Zorg voor een consistent en duidelijk beleid op korte en lange termijn. Een beleid dat aansluit op de Europese en internationale energiemarkt. Zo kan de sector gefundeerde beslissingen nemen en langetermijn investeringen doen. Het helpt ook als de overheid de energietransitie faciliteert en in dialoog treedt met de verschillende partijen in de sector.’

Bronnen
Accountant, 22 juni 2016: Overheid moet energietransitie faciliteren

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.