Actie WISE: Stap over naar groene energieleverancier

4 september 2015 (update van vanochtend)WISE Nederland hield deze week onder de naam ‘Groen krijgt Poen’ een actie om mensen te stimuleren over te stappen van ‘grijze’ naar ‘groene’ energieleveranciers. WISE spreekt van een geslaagde actie.

Uit een bericht van WISE Nederland
‘(…) Wie tussen 1 en 3 september weggaat bij Nuon, Essent, Delta of Atoomstroom maakt kans op een extra beloning door WISE van €100,- . Met de prijzenactie ‘Groen krijgt Poen’ willen we onderstrepen dat het de hoogste tijd is om de overstap naar een écht groene energieleverancier te maken. Door tegelijk de prijzen van de groene alternatieven op een rij te zetten in de eigen online vergelijker maakt WISE het nu wel héél makkelijk om de overstap te maken. De slapende consument moet wakker worden. (…)’

Overstappen is niet moeilijk en niet duurder, stelt WISE, maar wel belangrijk.

‘(…) Volgens gegevens van statistiekbureau CBS is er in het eerste kwartaal van 2015 8,1 procent meer CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor de relatief lage temperaturen in het eerste kwartaal is de CO2 -uitstoot met 3,8 procent gestegen. Peer de Rijk, directeur van WISE: “Dit is onacceptabel voor een rijk land als Nederland. We kunnen niet langer toekijken en de fossiele energiebedrijven hun gang laten gaan. Iedereen moet nu in actie komen om klimaatverandering en milieuvervuiling tegen te gaan. Stap één is simpel: Stap over naar een écht groene energieleverancier! Zo laat je zien dat je klaar bent met kolen en atoom.”
Wie de overstap maakt van één van de bovengenoemde vervuilers naar een bedrijf als bijvoorbeeld Pure Energie, Huismerk Energie, Qurrent of Greenchoice stoot jaarlijks tot vier ton CO2 minder uit. (…)’

In de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) haalt Delta de schouders op.

Uit een bericht van PZC
‘(…) Delta is niet van plan Wise aan te pakken. “Het is niet onze stijl, maar we kunnen er weinig tegen doen. We zijn open en transparant over ons aanbod. Bij ons is Zeeuwse Groen ook echt groene energie”, zegt een woordvoerder. (…)’

In een persbericht van juni stelt Delta juist op de groene weg te zijn, door op 1 januari de kolencentrale te sluiten en kolencentrales in het algemeen af te schrijven.

Uit een bericht van Delta over de CO2-doelen van het bedrijf voor 2016
‘(…) De uitspraak van de rechtbank [in het Urgenda-vonnis, red.] onderstreept ook het pleidooi van DELTA om het energieakkoord op onderdelen aan te passen. DELTA roept specifiek op tot een aanpassing van de kolendeal. In deze overeenkomst sluiten de oudere kolencentrales op korte termijn en wordt in ruil daarvoor de kolenbelasting voor andere kolencentrales afgeschaft. Dit leidt vanzelfsprekend tot goedkopere energie uit kolen terwijl er geen CO2 winst wordt behaald. DELTA heeft deze deal onlangs diepgravend laten onderzoeken. Daaruit blijkt dat de kolendeal ook nog eens leidt tot verdringing van de veel efficiëntere gascentrales. (…)’

Arnoud Kamerbeek van Delta in datzelfde bericht
‘(…) “Vanaf 2016 zijn we de grootste leverancier van Nederlandse windenergie. En vanaf 1 januari 2016 is DELTA met een emissie factor van rond de 100 gram per kilowatt uur met afstand het schoonste grote energie producerende bedrijf in Nederland.” (…)’

Aanvulling
Markus Schmid, campagneleider Groene Stroom? Ja graag!, laat in een reactie weten:
‘(…) Het was een geslaagde actie. De insteek was om vooral via Facebook en Twitter mensen te bereiken die nog bij grijze energieleveranciers zitten. Dat is niet direct onze eigen – toch al groene – achterban. (…)
Vele mensen deelden onze flyer, in totaal bereikten we rond de 150.000 mensen alleen al via FB. (…) Uiteindelijk zijn vele tientallen mensen via onze online vergelijker overgestapt naar een 100 % groene leverancier. We zijn nu de balans aan het opmaken, er moet eerst nog heel precies worden gekeken of alle overstappers aan de voorwaarden voldoen.
De prijzen worden binnen een maand uitgereikt. (…)’

Bronnen
WISE Nederland, 30 augustus 2015: Ga weg bij Nuon, Essent, Delta en Atoomstroom – Groen krijgt Poen!
Actiepagina Groen krijgt Poen
PZC, 31 augustus 2015: Agressieve overstapcampagne Wise doet energiebedrijf Delta weinig
Delta, 25 juni 2015: Persbericht: Klimaatdoelstellingen Nederland binnen bereik

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.