Ad van Wijk: ‘Noord-Nederland moet inzetten op waterstof’

16 januari 2017 – Noord-Nederland zou in 2030 een waterstofeconomie kunnen zijn. De productie van duurzame waterstof moet de pijler worden van de economie van Noord-Nederland. Dat vindt Ad van Wijk, hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU Delft, die een plan heeft geschreven voor de Noordelijke Innovation Board (NIB).

Van Wijk is zelf kernlid van de Noordelijke Innovation Board, een nieuw orgaan dat de economie van Noord-Nederland wil aanjagen.

Uit een bericht van de Leeuwarder Courant
‘(…) Waterstof wordt een grote toekomst voorspeld als brandstof in een ‘groene’ economie, maar is ook een belangrijke grondstof voor de chemische industrie. Het wordt nu overwegend gemaakt uit fossiel aardgas. De duurzame varianten worden gemaakt door water met elektriciteit te scheiden in waterstof en zuurstof (elektrolyse) en door vergassing van (resten van) houtachtige gewassen (stro, houtresten, etc.).
Het plan van Van Wijk moet om te beginnen relatief goedkope elektriciteit en groene waterstof opleveren waarmee het chemiecluster in Delfzijl zijn concurrentiepositie kan versterken en kan vergroenen. (…)’

Kernpunten  uit de plan

  • Noodzakelijke investeringen: 18 tot 25 miljard euro
  • Investeringen moeten gedaan worden in productielocaties en transportfaciliteiten
  • Gunstige factor: veel stroom beschikbaar (energiecentrales en windparken op zee; er komt straks veel meer stroom dan het net aankan)
  • Gunstige factor: aanwezigheid van landbouw, agro-industrie en chemieclusters in Delfzijl en Emmen
  • Gunstige factor: aanwezigheid van het aardgasnetwerk (ook te gebruiken voor waterstoftransport)
  • Gunstige factor: veel kennis van gassen (Gasunie, GasTerra, NAM/Shell, Academy Europe)
  • ‘Oude’ energiebedrijven krijgen weer perspectief
  • Haalbaarheid plan wordt komende twee maanden nader onderzocht
  • Verwachte bottleneck: vergunningen (er is nog geen regeling voor productie, distributie en gebruik van waterstof)
  • Waterstof is goed op te slaan (ondergronds of in tanks) en goed te vervoeren (via ongebruikte aardgasleidingen en met zeeschepen)

Ambitieus

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) De hoogleraar realiseert zich dat het plan ambitieus is. Van Wijk: „Het is een veel omvattend plan. Het is niet alleen een kwestie van fabrieken bouwen, maar ook van marktontwikkeling, infrastructuur, regelgeving, innovatie, onderzoek en onderwijs. De kennis over waterstof moet in het onderwijsaanbod op alle niveaus terugkomen. Maar als je niets doet, gebeurt er ook niets. En de mogelijkheden zijn er.” (…)’

Waterstof als brandstof

Uit een ander bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Voor waterstofauto’s wordt wereldwijd een grote toekomst voorzien. Ze hebben slechts waterdamp als uitstoot. Deze auto’s zijn nog een zeldzaamheid. In Nederland rijden er zo’n twintig. Oorzaken: waterstofauto’s zijn erg duur en er is nauwelijks gelegenheid de brandstof te tanken. (…)
Het Amerikaanse onderzoekbureau Bloomberg New Energy Finance voorspelde enige tijd geleden dat er volgend jaar in de VS, Japan, Europa en Zuid-Korea gezamenlijk zo’n 7500 auto’s op waterstof rijden. (…)’

Plan krijgt positief onthaal: ‘Zo kan Nederland de ereschuld aan Groningen inlossen’

Uit een bericht van de Leeuwarder Courant
‘(…) Cor Zijderveld, voorzitter van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE): „Het zou een goed handvat kunnen zijn om de ereschuld van Nederland aan Groningen in te lossen”, stelt hij, doelend op de aarschokproblematiek in Noord-Groningen. (…) Zijderveld noemt het pleidooi van Van Wijk ‘een goed verhaal’. „Er zijn echter veel beren op de lange weg die nog is te gaan”, zegt hij. (…)
Ook de Groningse gedeputeerde Patrick Brouns waarschuwt voor te veel optimisme. „Waterstof heeft een grote potentie, maar de techniek en ontwikkelingen eromheen staan nog in de kinderschoenen. Wij kunnen het een mooi theoretisch verhaal vinden, maar bedrijven moeten mogelijkheden zien om er geld mee te verdienen.” De provincie Groningen betaalt een derde van de 300.000 euro die nodig is voor het vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van het plan.
Directeur Harm Post van Groningen Seaports steunt het plan in grote lijnen en doet mee aan onder meer een experiment met twee waterstofbussen. (…)’

FD: ‘Er doemt een nieuwe toekomst op voor Groningen in gas’

Uit een bericht van het FD
‘(…) Er doemt een nieuwe toekomst op voor Groningen in gas. Alleen dit keer geen aardgas, maar waterstofgas. Over een aantal jaren zullen windparken op Noordzee regelmatig voor een energieoverschot zorgen. Dat overschot kan in de Eemshaven omgezet worden in waterstofgas dat op zijn beurt kan dienen om de chemische industrie te vergroenen. (…) Belangrijkste is dat er een zogeheten electrolyzerinstallatie komt: een apparaat dat waterstofgas maakt met elektriciteit uit zeer zuiver water. De kosten voor zo’n electrolyzerinstallatie van 1000 megawatt worden geraamd op tussen de € 500 mln en € 1 mrd. Wie dat gaat investeren, dat moet de komende jaren duidelijk worden. (…)’

Over Van Wijk

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Dat de NIB Van Wijk heeft gevraagd zich te buigen over de vergroening en versterking van de noordelijke energiesector, is niet toevallig. Behalve een gerenommeerd wetenschapper is Van Wijk ondernemer. In 1984 was hij oprichter van het invloedrijke consultancybureau voor duurzame energie Ecofys. Dat groeide uit tot Econcern, dat zich onder leiding van Van Wijk razendsnel ontwikkelde tot een groene energiereus tot het in 2009 failliet ging. Het tekende onder meer voor grote zonneparken in Spanje, het windpark Prinses Amalia in de Noordzee bij IJmuiden, de biomethanolfabriek BioMCN en de biomassa-energiecentrale Golden Raand, beide in Delfzijl. (…)’

Bronnen
Leeuwarder Courant, 14 januari 2017: Noorden mikt op waterstofeconomie (via Blendle)
Dagblad van het Noorden, 14 januari 2017: Groene waterstof (via Blendle)
Dagblad van het Noorden, 14 januari 2017: Waterstof als brandstof (via Blendle)
Leeuwarder Courant, 14 januari 2017: Waterstofeconomiekrijgt positief onthaal (via Blendle)
FD, 15 januari 2017: Waterstofgas biedt Groningen nieuw economisch perspectief (Registratie)
Over de Noordelijke Innovation Board

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.