Advies aan de Kamer: ‘Kolencentrales sluiten’

11 september 2015 – In een hoorzitting gaven deskundigen de klimaatwoordvoerders van de Tweede Kamer in overweging alle kolencentrales te sluiten en de regering te bewegen met de rechterlijke uitspraak in de klimaatzaak naar de Hoge Raad te gaan. 

De bijeenkomt van deskundigen en klimaatwoordvoerders stond aangekondigd als een hoorzitting/rondetafelgesprek van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu, maar een gesprek werd het in ieder geval niet. Het onderwerp was de uitspraak van de Haagse rechter inzake het Nederlandse klimaatbeleid. Het zou een gesprek in twee ronden worden. De eerste ronde over wat de gevolgen van de rechterlijke uispraak zouden moeten/kunnen zijn voor het beleid, de tweede ronde over de juridische en staatsrechtelijke gevolgen.
De eerste ronde deed volstrekt geen recht aan het grote belang van het onderwerp. De acht genodigden kregen elk twee minuten voor hun visie op wat er in het Nederlandse klimaatbeleid nu moet gebeuren en de zeven kamerleden/klimaatwoordvoerders mochten elk twee vragen stellen. In dat keurslijf kon er ook geen gesprek ontstaan over de dilemma’s waar de politiek nu voor staat. Gelukkig hadden de meeste genodigden hun standpunten ook schriftelijk ingediend, zodat de meningen op papier nog wel uit de verf konden komen.
Eén punt werd wel duidelijk: Nederland moet ernstig overwegen de kolencentrales te sluiten als het op tijd aan de klimaatverplichting wil kunnen voldoen. Maar tot een gesprek over de dilemma’s rond zo’n besluit kwam het niet.

Uit een bericht van het ND
‘(…) Volgens Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid, is dat qua capaciteit geen probleem en levert het een grote bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot. ‘Van het sluiten van die kolencentrales zou een geweldig signaal uitgaan voor de klimaattop in Parijs’, zei Rotmans. Hij bond de Kamerleden op het hart dat het tijd wordt om in actie te komen. Nederland loopt in Europees verband ver achter. De route naar een duurzame economie vergeleek hij met de periode van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Hij gaf de Kamer als waarschuwing mee, niet alleen oog te hebben voor maatregelen op de korte termijn, maar ook de lange termijn in de gaten te houden. Daarbij denkt hij vooral aan de wenselijkheid om huizen energieneutraal te bouwen. ‘De techniek is er’, zei hij. (…)’

Het tweede blok van de hoorzitting/rondetafelgespek ging eigenlijk alleen over vraag of een rechter zich zo met het beleid mag bemoeien en hoe je daar dan op moet reageren. Dat blok van de zitting (met zes genodigden, vooral juristen) was voor de kamerleden duidelijk infomatiever. De juristen vonden een tijdrovende procedure in hoger beroep niet nodig; een toetsing bij de Hoge Raad gaat veel sneller. De Hoge Raad toetst dan alleen of de rechtbank juridisch juist heeft gehandeld en daarbij hoeft niet de hele rechtszaak over gedaan te worden.

Uit een bericht van OneWorld Groen
‘(…) Aanspanner van de rechtszaak Marjan Minnesma van Urgenda reageerde verheugd na afloop van het rondetafelgesprek met de klimaatwoordvoerders. “Ik zag de ogen van de Kamerleden oplichten. Volgens mij hebben ze het begrepen.” (…) Minnesma is er veel aangelegen om het hoger beroep over te slaan. Hoe langer er gewacht wordt met maatregeken nemen, hoe meer CO2-reductie je mist. “Ik snap dat juristen wel warm lopen voor een beroep, want onze zaak is hartstikke interessant. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om een versnelling van de transitie naar een duurzame samenleving.”

Bronnen
Livestream Tweede Kamer, hoorzitting 10 september 2015
ND,  11 september 2015: Sluiten kolencentrales brengt klimaatdoelstellingen naderbij (via Blendle)
OneWorld Groen, 10 september 2015: Juristen: “Hoger beroep in klimaatzaak niet nodig”

Zie ook
FluxEnergie, 9 september 2015: Morgen: hoorzitting Tweede Kamer over klimaatzaak-Urgenda

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.