Afdwingen energiebesparing bedrijven van start

Afdwingen energiebesparing bedrijven van start

20 juni 2016Met een pilot van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel is de operatie verplicht energie besparen bij het bedrijfsleven van start gegaan. De omgevingsdiensten hebben extra budget gekregen voor het handhaven van de wet milieubeheer. De pilot richt zich op 650 bedrijven.

Nieuwuur besteedde er gisteravond aandacht aan.
Uit een bericht van de NOS
‘(…) Voor bedrijven is de vrijblijvendheid in het nemen van klimaatmaatregelen voorbij, energiebesparing is vanaf nu verplicht. Bedrijven die zich niet aan de afspraken uit het Energieakkoord houden, kunnen straks een boete krijgen. Ruim honderdduizend bedrijven, waaronder ook restaurants en winkels, moeten hun panden energievriendelijker maken. Met de vrijwillige afspraken die tot nu toe zijn gemaakt, werden de doelen niet gehaald. Bedrijven die voor oktober geen afspraken hebben gemaakt over energiebesparing, krijgen maatregelen opgelegd. Omgevingsdiensten gaan via de Wet Milieubeheer deze maatregelen handhaven. Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kilowatt uur elektra en 25.000 kuub gas verbruiken, moeten aan de bak. Dat zijn er totaal 107.000. (…)
Lang was de wet een wassen neus, maar omgevingsdiensten gaan de wet met extra budget nu handhaven. Doet een bedrijf niets, dan volgt een automatische melding naar de omgevingsdienst die boetes kan opleggen. Aanpassingen die te duur zijn om binnen 5 jaar terug te verdienen, zijn niet verplicht. Met de nieuwe aanpak wordt nu gestart in Apeldoorn, met een pilot waar 650 bedrijven aan meedoen. (…)’

Bedrijven krijgen vier jaar de tijd (tot 2020) om de verplichte maatregelen uit te voeren.
In de reportage van Nieuwsuur bleek bij ondernemers uit de pilot dat de administratieve verplichtingen rond de regeling veel tijd kosten en dat ze over het verplichtende karakter van de maatregelen niet erg enthousiast zijn.

Bedrijven helpen en stimuleren
De Omgevingsdienst Veluwe IJssel leggen overigens niet de nadruk op ‘verplichting’ en ‘handhaving’, maar vooral op ‘helpen’ en ‘stimuleren’. ‘We verwachten dat bedrijven gestimuleerd worden en de uitdaging zien van energiebesparing. Hierdoor kunnen wij toezicht op energiebesparing focussen op die bedrijven die de extra aandacht van een toezichthouder nodig hebben.’

VNO-NCW/MKB Nederland schiet bedrijven te hulp
In de reportage werd ook duidelijk dat VNO-NCW/MKB Nederland de bedrijven te hulp wil schieten, met name bij de financiering van de verplichte maatregelen. De werkgeversorganisatie begint een fonds waaruit ondernemers kunnen lenen voor de uitvoering van de maatregelen. De lening en rente worden dan terugbetaald uit de uitgespaarde energiekosten.
MKB Energy Check Up is niet alleen een financiering, maar ook een hulpmiddel voor het vaststellen van de noodzakelijke maatregelen.

Bronnen
NOS, 19 juni 2016: Bedrijfsleven verplicht aan de energiebesparing (met reportage)
Omgevingsdienst Veluwe IJssel: OVIJ helpt bedrijven om energie te besparen
Website MKB Energy Check Up
Activiteitenbesluit en energiebesparing
Foto: still uit NOS-reportage

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.