‘Afvalwatersector kan emissie broeikasgas halveren’

27 oktober 2015 – De afvalwatersector kan door inzet van bestaande energie-efficiënte technologieën de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd halveren. Dat stelt leverancier van watertechnologieën Xylem.

Xylem onderzocht de energiebesparing in de afvalwatersector in China, de Verenigde Staten en Europa. Met bestaande technologieën is het energieverbruik zo ver terug te dringen, dat de uitstoot van broeikasgas halveert.

Uit een bericht van Engineeringnet
‘(…) “Investeringen die vandaag worden gedaan in de infrastructuur, kunnen tientallen jaren lang positieve milieukundige en economische gevolgen hebben”, aldus Patrick Decker, President en CEO van Xylem. (…)’

Aanbevelingen uit een bericht van Xylem
‘(…) First, new financing models that incentivize investments in low-carbon technologies would assist with the initial higher capital costs that often come with these advanced technologies. Second, increasing the energy efficiency standards of wastewater equipment would ensure broader adoption.(…)’

Xylem heeft bij beide aanbevelingen zelf, als leverancier van technologieën, ook belang, merkt Engineeringnet nog op.

In Nederland werken alle 23 waterschappen samen in de Energie- en Grondstoffenfabriek om energie en grondstoffen te winnen uit afvalwater. In het Energieakkoord spraken de waterschappen af dat ze ‘in 2020 40% zelfvoorzienend worden door eigen duurzame energieproductie’.

Uit een bericht van EFGF
‘(…) Uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2014 blijkt dat de waterschappen goed op weg zijn om dit doel daadwerkelijk te halen. Daarnaast liggen de waterschappen op koers om hun doelen op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en duurzaam inkopen te halen.
De stand van zaken zoals weergegeven in de Nationale Energieverkenning is mede aanleiding voor de waterschappen om er nog een schepje bovenop te doen. Er is een Green Deal Energie in voorbereiding tussen Rijk en waterschappen. Daarin komt onder meer te staan dat waterschappen op het gebied van duurzame energie niet alleen inzetten op kansen in de afvalwaterzuivering zoals de Energie- en Grondstoffenfabriek. Maar ook kansen benutten in het watersysteem zoals energie uit wind en zon, waterkracht en warmte/ koudte. (…)’

Bronnen
Engineeringnet.be, 22 oktober 2015: Afvalwatersector kan emissie van broeikasgassen met 50% terugdringen
Xylem, 20 oktober 2015: Xylem Inc. Research Identifies Significant Energy Efficiency Opportunity in Wastewater Management Globally
Xylem, rapport, oktober 2015: Powering the Waste Water Renaissance (pdf)
Helpdesk Water, 21 oktober 2015: Energie- en Grondstoffenfabriek wint WOW-prijs 2015
Energie- en Grondstoffenfabriek, 13 oktober 2015: Energiebeleid waterschappen ambitieus en effectief

Foto: Nedmag

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.