Agrarische sector doet veel aan energiebesparing

26 juni 2015 – Het aantal boeren dat  maatregelen neemt om energie te besparen, is in de afgelopen drie jaar fors gestegen. Kostenbesparing is de belangrijkste reden om ermee aan de slag te gaan. CO2-reductie wordt minder belangrijk gevonden.

Uit een bericht van kennis- en adviesbureau CLM
‘Dit blijkt uit een telefonische enquête (…) onder ruim 500 boeren. (…) Het aantal agrarische ondernemers dat maatregelen heeft getroffen, fors is toegenomen sinds 2012. De maatregelen betreffen vooral energiebesparing maar ook duurzame energieproductie. Voorbeelden van energiebesparingsmaatregelen zijn het plaatsen van een voorkoeler op de melktank (van 37 naar 55%), het isoleren van daken en muren (van 48 naar 78%) en het zuiniger omgaan met verlichting (van 25 naar 67%).
Ook het percentage ondernemers dat zonne-energie opwekt op het eigen bedrijf, is gestegen: lag dit percentage in 2012 nog op 4%, drie jaar later is dit gestegen naar ruim 15%.
Opvallend is de afname van het belang dat ondernemers aan de thema’s hechten. Vooral het thema reductie overige broeikasgassen geniet minder belangstelling. Gaf in 2012 nog zo’n tweederde van de respondenten aan dit thema belangrijk te vinden, in 2015 kwam deze groep nog net boven de helft uit. Bij het thema duurzame energieproductie lagen de reacties genuanceerder; lager opgeleiden hechten in 2015 minder waarde aan dit thema, hoger opgeleiden vonden het thema juist belangrijker. (…)’

AgroEnergiek, dat boeren ondersteunt bij energiebesparing en energieproductie vraagt zich af of de positieve ontwikkeling zich wel zal doorzetten.
‘Zo gaat duurzame energieproductie een onzekere toekomst tegemoet met een dreigende afschaffing van de mogelijkheid tot salderen. Bovendien bestaat het beeld dat de meeste laagdrempelige energiebesparende maatregelen zijn getroffen, maar dat er meer winst te behalen is. Aandacht hiervoor blijft van essentieel belang. Voor een beter klimaat en natuurlijk voor de portemonnee.’

 

Bronnen
CLM, 25 juni 2015: Veel aandacht voor energiebesparing in agrarische sector

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.