Akkoord over bijstoken van biomassa in kolencentrales

13 maart 2015 – Energiebedrijven en milieuorganisaties hebben een akkoord bereikt over het bijstoken van biomassa in kolencentrales. De partijen onderhandelden bijna twee jaar, waarbij het pijnpunt de duurzaamheid van de biomassa was. 

In het Energieakkoord speelt biomassa een belangrijke rol in de transitie naar duurzame energie.

Uit een bericht van de SER
‘(…) Het Energieakkoord moet ertoe leiden dat het aandeel hernieuwbare energie dat Nederland gebruikt in 2020 op 14 procent uitkomt en in 2023 op 16 procent. De bijstook van biomassa levert hieraan een bijdrage van 1,2 procent. (…)’

Maar milieuorganisaties en energiebedrijven konden het twee jaar lang niet eens worden over de duurzaamheidseisen aan de verstookte biomassa. Op aandringen van minister Kamp, deed de bewaker van het Energieakkoord, Ed Nijpels, nog een laatste poging om de partijen op een lijn te krijgen. Met succes.

Uit een bericht van de SER
‘(…) “Ik ben verheugd dat de partijen toch samen afspraken hebben gemaakt over de duurzaamheidseisen voor biomassa in kolencentrales. Dit betekent een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening. Het aandeel hernieuwbare energie stijgt door deze afspraken van 4,5 naar 5,7 procent. Het begin is er,” aldus minister Kamp van EZ.
De partijen hebben onder meer afgesproken dat wanneer de biomassa uit bossen afkomstig is, deze bossen duurzaam worden beheerd, zodat de vitaliteit van het bos wordt versterkt en de productiviteit van het bos op peil blijft. Ook wordt geborgd dat bossen niet worden gekapt voor biomassa, maar dat biomassa niet meer dan een bijproduct bij houtoogst is. Daarmee wordt verzekerd dat deze biomassa netto zorgt voor minder CO2. (…)’

Bewaker van het Energieakkoord Ed Nijpels in de Volkskrant: ‘We stellen nu strengere eisen aan duurzaamheid voor biomassa dan elk ander land.’

De biomassa komt voornamelijk uit Europese en Noord-Amerikaanse bossen.

‘(…) Bij biomassa uit kleine bospercelen in het buitenland wordt op dit moment de duurzaamheid van biomassa nog niet gecertificeerd. Daarom starten de energiebedrijven een programma om certificering in de loop der jaren voor steeds meer bospercelen te realiseren.(…)’

 

Bron
SER, 13 maart 2015: Energiebedrijven en milieuorganisaties sluiten akkoord biomassa
de Volkskrant, 13 maart 2015: Akkoord over bijstoken van biomassa in kolencentrales (betaald, via Blendle, € 0,25)

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.