Hans Alders.

Alders – Ondanks maanden onderhandelen nog geen conceptplan voor nieuwe regeling

Alders – Ondanks maanden onderhandelen nog geen conceptplan voor nieuwe regeling

5 april 2017Dat het nog maanden moet duren voordat er een nieuwe plan ligt voor de schadeafhandeling in Groningen is opmerkelijk. Juist omdat Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders liet weten dat er ‘maanden’ onderhandeld is over het terugtreden van de NAM, zou je verwachten dat zo’n plan in concept al klaar is. Alders verdedigt het ontbreken met nog te voeren ‘overleg met de betrokken partijen’.

De tussenstand op een rij

 • De NAM heeft zich op 31 maart geheel teruggetrokken uit de schadeafhandeling.
 • Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders zei maandag op Radio1 dat hij daar, samen met het Rijk, de provincie en lokale bestuurders, ‘maanden’ over onderhandeld heeft.
 • De terugtrekking is geschied ‘onder voorwaarden’ van de NAM, maar de voorwaarden zijn nog steeds niet bekend gemaakt. Zowel de NAM, EZ als Alders zwijgen hierover.
 • De Nationaal Coördinator Groningen krijgt per direct de regie over de schadeafhandeling. Hij zal voortaan het Centrum Veilig Wonen aansturen, dat tot nu toe in opdracht van de NAM werkte.
 • Alders wilde met een ‘schone lei’ beginnen, daarom bood de NAM iedereen met een openstaande schademelding € 1.500 aan. Minister Kamp verwacht dat dat bedrag voor 85% van de schadegevallen soelaas moet bieden.
 • Ondanks dat de NAM zich onmiddellijk terugtrekt, is er nog geen nieuw schadeproces uitgewerkt. Dat gaat Alders in overleg met de betrokken partijen de komende maanden doen.
 • Op 1 juli moet een nieuw schadeprotocol, schadehandboek en kwaliteitseisen in werking treden.
 • Inmiddels heeft Alders bekendgemaakt dat de schadebeoordeling zal geschieden door een onafhankelijke commissie, waarin wat hem betreft, in ieder geval een bouwtechnicus, een geoloog en een rechter zullen zitten.
 • Het is nog niet bekend wanneer die commissie wordt geformeerd.
 • Alders garandeert, ondanks zijn formele relatie met EZ, zich geheel onafhankelijk op te zullen stellen. Op de vraag of hij niet liever onder een ander ministerie wil vallen, wilde hij geen antwoord geven.
 • Hoe de vergoeding van de schade tussen de Staat en de NAM geregeld wordt is nog niet bekend gemaakt.
 • De driedubbele rol van het ministerie van EZ (opbrengsten, leveringszekerheid en veiligheid Groningers) wordt (vooralsnog) niet aangepakt.
 • Er is nog geen verbetering van de besluitvorming aangekondigd rond een ‘veilig winningsniveau’ en de uitvoering van de versterking van woningen en andere gebouwen.

Vooruitlopend op het nieuwe schadeproces hebben het Groninger Gasberaad en de Vereniging Eigen Huis al aangegeven wat er in ieder geval in zou moeten staan.

‘(…) Belangrijkste elementen van het gezamenlijke plan van het Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis zijn:

 • Alle schades die zijn gemeld voor een te bepalen datum worden gerepareerd. Er wordt hierbij aangenomen dat deze schades een gevolg zijn van gaswinning, tenzij zonneklaar is dat dat niet zo is. Hierdoor worden hoge onderzoekskosten vermeden en worden mensen eindelijk geholpen.
 • Grotere schades worden meegenomen bij de versterkingsoperatie, inclusief schadepreventie, waardoor dubbele kosten worden vermeden.
 • Intussen wordt gewerkt aan een nieuwe onafhankelijke schadeprocedure, waarbij de omkering van de bewijslast en garantstelling van de overheid leidend zijn. Nieuwe schades worden volgens deze procedure afgehandeld.
 • Maatwerk wordt het uitgangspunt. Behoefte van, en vertrouwen in bewoners zijn leidend.

Een dergelijke aanpak betekent een streep onder het verleden. Hierdoor kan alle tijd, aandacht en energie gericht worden op de versterkingsoperatie en daarmee op het veilig en perspectiefrijk maken van Groningen. (…)’

 

Bronnen
Rijksoverheid, 31 maart 2017: Verbetering schadeafhandeling Groningen, NAM op afstand
NCG, 31 maart 2017: Vanaf 1 juli nieuwe procedure voor afhandeling schades
NAM, 31 maart 2017: NAM op afstand van schade-afhandeling
Groninger Gasberaad, 31 maart 2017: Reactie Gasberaad voorstel NCG ‘buitengebied & schone lei’
Groninger Gasberaad, 31 maart 2017: Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis: plan voor radicaal andere aanpak gasschade
Foto: NCG

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.