Alle Groningse overheden: ‘Gaswinning moet nog verder terug’

Gaswinning Groningen gaat omlaag – Minister volgt advies SodM

10 augustus 2016In Groningen verzetten de provincie, gemeenten en waterschappen zich stevig tegen de gaswinningsplannen van minister Kamp. Ze willen dat de gaskraan nog verder wordt dichtgedraaid.

Tot morgen kunnen er nog bezwaren worden ingediend tegen het gaswinningsplan van minister Kamp. Behalve bezwaren van de Groningse overheden, zijn er ook bezwaarschriften binnen van zo’n 5000 particulieren (o.a. via Milieudefensie).
In september zal de Tweede Kamer zich over het winningsplan buigen, na een speciale hoorzitting over het plan.

Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) De provincie Groningen, gemeenten, waterschappen en de Veiligheidsregio hebben weinig goede woorden over voor het gasbesluit van minister Kamp. Dat blijkt uit de zienswijze die de Groningse overheden bij het ministerie van Economische Zaken hebben ingediend. De minister besloot in juni dat de komende vijf jaar jaarlijks maximaal 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem gehaald mag worden.

Gaskraan verder dicht
De lokale overheden vinden dat dit gasbesluit onvoldoende uit gaat van ‘een veilige en verantwoorde gaswinning.’ Ze willen dat de gaskraan verder wordt dichtgedraaid. ‘Er wordt te weinig rekening gehouden met de veiligheid, het voorkomen van schade, de maatschappelijke- en psychosociale impact en de gevolgen voor leefbaarheid en economie,’ zo laten de Groningse overheden de minister weten. Er wordt op gewezen dat er teveel onduidelijkheden en onzekerheden zijn. Daarbij worden adviesorgananen zoals het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Mijnraad aangehaald. Ook zij zetten vraagtekens bij het gasbesluit.
De regionale bestuurders vinden de periode van vijf jaar waarvoor de minister de afspraken wil vast leggen veel te lang. ‘De toegezegde neerwaartse lijn voor gaswinning wordt met dit besluit niet zeker gesteld.’

Herstel vertrouwen
Ook wordt er op aangedrongen de regie te verschuiven van de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW) naar de Nationaal Coördinator Groningen. ‘Op die manier kan beter worden gewerkt aan het herstel van vertrouwen’, wordt geconcludeerd. (…)’

Bronnen
RTV Noord, 9 augustus 2016: Groningse bestuurders kraken gasbesluit minister Kamp
Foto NAM

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.