Ambtenaren krijgen ‘les’ in energietransitie

9 mei 2017Ambtenaren van gemeenten, waterschappen en provincies krijgen ‘les’ in energietransitie. Daartoe wordt op 8 juni in Amersfoort een ‘ambtenarentop’ georganiseerd. 

De ambtenarentop is georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). De ambtenaren van het rijk doen er niet aan mee. De dag bestaat uit inleidingen en discussies.
Uit de aankondiging van de Ambtenarentop
‘(…) De energietransitie is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Het heeft ingrijpende gevolgen voor de inrichting van de fysieke leefomgeving, voor onze inwoners en daarmee ook de wijze waarop u uitvoering geeft aan uw taken. We gaan meer en meer toe naar een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Samenwerking met anderen, binnen en buiten uw organisatie, is daarbij van groot belang. Maar hoe gaan we samen als overheden optrekken met onze partners?
Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk: we weten elkaar steeds beter te vinden. De komende jaren gaan we elkaar echter nóg harder nodig hebben. (…) Krijg inzicht in de impact van de energietransitie op de leefomgeving. Discussieer mee over de manier van aanpak: vanuit beleidslijnen of juist gebiedsgericht? Alles bezien vanuit de huidige context; o.a. de kabinetsformatie, de uitwerking van de transitiepaden van de Energieagenda, (nieuwe) interbestuurlijke verhoudingen en de regionale energiestrategieën. (…)’

Er zijn op die dag inleidingen van:

  • Claudia Reiner, vice voorzitter van UNETO-VNI en winnaar van de ABN AMRO Duurzame 50, over energiebesparing in de gebouwde omgeving
  • dr. Chris Zuidema, onderzoeker op het gebied van de energietransitie aan de Rijksuniversiteit Groningen, over de kracht en het belang van lokale omstandigheden
  • Dirk Sijmons, landschapsarchitect en auteur van het boek ‘Landschap en Energie, ontwerpen voor transitie’
  • Ruud Koornstra, de Nationale Energiecommissaris

Bronnen
VNG, uitnodiging: Samen aan de slag in de energietransitie. Wie heb je nodig en hoe werk je samen?
VNG, 3 mei 2016: Uitnodiging: Energietop voor ambtenaren, 8 juni

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.