Ambtenaren over tegengaan wateroverlast door klimaatverandering: ‘Er gebeurt veel te weinig’

161125-waterschappen
25 november 2016
‘Het overgrote deel van de ambtenaren, bestuurders en adviseurs die bij dit thema betrokken zijn, voelen en prediken de urgentie, maar zien te weinig pro actief beleid om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.’ Dat meldt Binnenlands Bestuur.

Binnenlands Bestuur liet onder zijn lezers door Arcadis een enquête houden.
Uit een bericht van Binnenlands Bestuur
‘(…) De aanleiding voor de enquête lag in het extreem natte voorjaar, dat voor veel lokale wateroverlast zorgde, aldus David van Raalten, Europees directeur watermanagement van Arcadis. ‘Veel lokale en regionale overheden werden naar ons gevoel toch wat overvallen door het extreme weer, terwijl extreem tegenwoordig eigenlijk de norm zou moeten zijn. Reden voor het ingenieursbureau om te onderzoeken in hoeverre de overheden beleidsmatig inspelen op de klimaatveranderingen: (h)erkennen ze het probleem? Speelt klimaatadaptie een rol in het investerings- en onderhoudsbeleid? En wordt er samengewerkt en zijn de financiën en aansprakelijkheid geregeld?
Ondanks dat hij er naar eigen zeggen al niet helemaal gerust op was, schrok Van Raalten toch nog van de uitkomsten. ‘Bijna 85 procent van de respondenten verwacht dat de overlast de komende jaren alleen maar groter zal worden, meer dan de helft denkt dat het extreme weer tot hogere tarieven voor de burgers zal leiden. Deze mensen vinden dat er meer actie moet worden ondernomen, maar constateren tegelijkertijd dat klimaatadaptie in de organisatie onvoldoende is geborgd.’ (…)
Binnen de lokale overheden lopen de waterschappen sterk voorop met klimaatadaptie, zo blijkt uit het onderzoek. Op vrijwel alle vragen tonen de medewerkers van de schappen zich positiever over de gevoelde urgentie en genomen beleidsmaatregelen dan de andere respondenten. ‘Bijna driekwart van hen stelt bijvoorbeeld dat er binnen de organisatie duidelijk iemand ambtelijk verantwoordelijk is voor het klimaatbeleid. Bij gemeenten en provincies ligt dit rond de veertig procent’. Dat verrast Van Raalten niet. De waterschappen voelen de gevolgen van extreem weer natuurlijk sowieso het sterkst. ‘Het tegengaan van de gevolgen behoort tot hun kerntaak.’
Iets meer dan de helft van de waterschappers zegt tevreden zijn over de samenwerking met andere overheden, bij provincie- en gemeenteambtenaren ligt dit beduidend lager. ‘Opmerkelijk’, noemt Van Raalten dat, er wordt toch juist binnen de hele waterketen steeds meer samengewerkt, althans daar wordt al jaren voor gepleit. (…)
Het belangrijkste is volgens Van Raalten dat het klimaat bij de overheden ‘tussen de oren’ komt te zitten. Beschouw extreem weer als de maat der dingen, niet als een incident waarvan je de gevolgen met zandzakken voor de deur kunt tegengaan.’ (…)’

Bronnen
Binnenlands Bestuur, 24 november 2016: Ambtenaren ontevreden over tempo klimaatbeleid
Foto: Waterschappen.nl

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.