Amsterdam wil sneller aardgasvrij

Amsterdam wil sneller aardgasvrij

14 februari 2017Amsterdam wil van het gas af, en snel. Tien Amsterdamse partijen, waaronder de gemeente, netbeheerders, warmtebedrijven en woningcorporaties, tekenden daartoe de City Deal Naar een Stad zonder Aardgas. Het college van B&W trekt 2 miljoen euro uit voor de versnelling van het proces.

Amsterdam gebruikt voor de verwarming van gebouwen nu 90 procent gas, aldus de gemeente, en de stad wil daar zo snel mogelijk vanaf.

Uit een bericht van de gemeente Amsterdam
‘(…) De partijen gaan samenwerken aan een duurzame en betaalbare warmtevoorziening die het huidige aardgas vervangt. In de City Deal staat onder meer dat de corporaties in 2017 10.000 bestaande woningen aanwijzen voor de overgang naar aardgasloos in de jaren daarna. wordt gestart met de voorbereiding van het project Aardgasloze Wijken, met als doel ten minste 2.500 bestaande woningen aardgasvrij te maken. In dit project gaan de partners samen met bewoners in een aantal wijken een eerste aanzet geven voor de transitie van aardgas naar all-electric, groen gas, restwarmte en/of geothermie. Ook wordt ervaring opgedaan met financiering, samenwerking en regelgeving. Op basis van de bevindingen wordt de verdere fasering en aanpak uitgewerkt voor de overgang naar een aardgasvrije stad.
De tien City Deal-ondertekenaars willen iedereen in de stad bij de opgave betrekken, dus ook: bewoners, zakelijke gebruikers, VvE’s en particuliere gebouweigenaren. Zij krijgen een rol in de afwegingen die worden gemaakt voor de verduurzaming van de warmtevoorziening . Per aardgasloze wijk of transitiegebied wordt een projectgroep gevormd, waarin ook deze partijen zijn vertegenwoordigd. (…)’

Het Amsterdamse college van B&W laat weten 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de versnelling van het proces om Amsterdam aardgasvrij te maken. Ze steunen daarmee onder meer de Amsterdamse Energielening (voor Verenigingen van Eigenaren die geld willen lenen om bijvoorbeeld een woning te isoleren), de oprichting van een energiecoöperatie in Amsterdam Zuidoost en het plaatsen van zonnepanelen op grote daken in Amsterdam.

Het Parool zocht uit of het kan, een stad zonder aardgas.

Warmtebronnen zijn er genoeg, aldus het Parool: ‘uit onder meer geothermische bronnen, uit opslag van warmte in de bodem (WKO), uit zonneboilers, uit verwerking van afval en organische materialen (biomassa) of uit industriële processen (restwarmte)’. Ook wijst het Parool op de mogelijkheid om in de Diemercentrale waterstof in plaats van gas te gebruiken om warmte te produceren.

Maar de aanleg van het leidingennetwerk is een enorme operatie en gas vervangen door elektrische verwarming gaat niet zonder voor de opwekking grotendeels fossiele bronnen te gebruiken, aldus het Parool. GasTerra pleit tegenover het Parool voor een geleidelijke overgang.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.