‘Amsterdams Havenbedrijf doet net of er geen energietransitie is’

15 juli 2016De econoom Rens van Tilburg waarschuwt dat het Amsterdamse Havenbedrijf grote risico’s loopt die niet nu al aan te haken bij de energietransitie en nog voluit te leunen op fossiele brandstoffen. ‘Als straks blijkt dat het Havenbedrijf zat te slapen, draait de gemeente op voor de kosten.

Drs. Rens van Tilburg, econoom en verbonden aan het Sustainable Finance Lab Utrecht University, waarschuwt op de opiniepagina van Het Parool.

Uit zijn  opiniebijdrage
‘(…) Veel grote aandeelhouders zoals pensioenfondsen en verzekeraars vragen beursgenoteerde ondernemingen tegenwoordig aan te geven hoe zij winstgevend kunnen blijven als klimaatverandering binnen de perken blijft. De Amsterdamse haven heeft zo’n stresstest niet uitgevoerd; het zogenoemde carbon bubblescenario waarvoor DNB onlangs de banken en pensioenfondsen waarschuwde. Daarin verdampen investeringen in fossiele brandstoffen en afgeleide industrieën omdat die brandstoffen niet meer verbrand mogen worden. (…)
Waarom zouden de bestuurders van de Amsterdamse haven zich druk maken over een radicale energietransitie als er nu nog prachtige resultaten te behalen zijn met fossiele brandstoffen?

Eigenbelang en kortetermijndenken
Eigenbelang en kortetermijndenken spelen markten vaak parten, net als falend risicomanagement. Onderzoek van het Britse Carbon Tracker laat zien dat bedrijven in de fossiele sector systematisch de risico’s onderschatten die aan hun investeringen kleven en de toekomstige vraag naar fossiele brandstoffen overschatten.
Het Amsterdams Havenbedrijf gaat uit van een transitie op wel héél lange termijn, waarbij pas vanaf 2030 de fossiele goederenstromen afnemen. In datzelfde jaar voorziet men nog steeds volop kolenoverslag. In Rotterdam zien we hetzelfde beeld.

‘Zo’n vaart zal het niet lopen’
Op de vraag wat er moet gebeuren in het licht van een fossiele economie die afkalft na het klimaatakkoord van Parijs, zegt de directeur van het havenbedrijf: “Zo’n vaart zal het niet lopen.” (…)
Het recente faillissement van Peabody Energy, het grootste Amerikaanse kolenbedrijf, en de ineenstorting van de aandelen van veel andere kolenbedrijven zijn een waarschuwing. (…)

Vraag naar fossiele energie wordt stevig overschat
Waarschijnlijk wordt ook nu de toekomstige vraag naar fossiele energie stevig overschat en de opkomst van duurzame energie en de risico’s van stranded assets ernstig onderschat. Dat is een reëel risico voor de Amsterdamse haven en de stad Amsterdam. Niet de huidige havenbestuurders, maar de Amsterdammers zitten over een paar jaar op de blaren. Als straks blijkt dat het Havenbedrijf zat te slapen, draait de gemeente op voor de kosten. Als de fossielebrandstofklanten van de haven failliet gaan en havengrond vervuild achterlaten: idem. Als havenwerknemers massaal werkloos worden doordat het fossielebrandstofcomplex iets sneller instort dan gedacht: idem.
Overheden moeten de leiding nemen op basis van een langetermijnvisie op de energietransitie. Anders doet alleen de markt zijn werk. (…)’

Bronnen
Het Parool, opiniepagina, 14 juli 2016: Havenbedrijf negeert omslag energiemarkt (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.