Annelies Huygen: ‘Nederland zonder cv-ketels in 2050 is haalbaar’

Annelies Huygen: ‘Nederland zonder cv-ketels in 2050 is haalbaar’

22 december 2016 ‘Aangezien een ketel om de vijftien jaar moet worden vervangen, verwacht ik dat in 2050 de meeste mensen wel om moeten zijn’, stelt prof. mr. dr. Annelies Huygen van TNO.

Uit een bericht van WP Warmtepompen
‘(…) Het wordt weliswaar geen hard verbod, maar het kabinet wil dat in 2050 zo min mogelijk huizen nog worden verwarmd met gas. Woningen met een cv-ketel zouden tegen die tijd dus niet meer moeten bestaan, maar is dat haalbaar? Professor Annelies Huygen van onderzoeksbureau TNO/UvA denkt van wel.

Huizen kunnen uiteraard al worden verwarmd met een warmtepomp en/of zonneboiler. Ook hebben veel gemeenten een warmtenet, dat wordt gevoed met restwarmte uit de industrie of met bodemwarmte. Er zullen nieuwe, lokale warmtenetten bijgebouwd worden. “De technieken voor nieuwe energievoorzieningen worden in een snel tempo efficiënter. We gaan langzaam maar zeker met z’n allen naar een andere energievoorziening toe”, aldus Huygen.

Makkelijker en goedkoper overschakelen
Volgens Huygen gaat de ontwikkeling van nieuwe energievoorzieningen zo snel, dat er over tien jaar alweer nieuwe technieken bij zijn gekomen. Het moet voor bewoners van woningen met een cv-ketel makkelijker en goedkoper worden om over te schakelen naar andere energiebronnen.
“Ook gaat het om een verandering van gedrag”, stelt Huygen. “Als een ketel moet worden vervangen, zal een monteur de huiseigenaar erop wijzen dat er andere alternatieven zijn. Aangezien een ketel om de vijftien jaar moet worden vervangen, verwacht ik dat in 2050 de meeste mensen wel om moeten zijn. Er zal wel nog veel gepraat, geëxperimenteerd en georganiseerd worden voor het zover is.” (…)’

Aantal warmtepompen in Nederland groeit gestaag door

Uit een ander bericht van WP Warmtepompen
‘(…) Het aantal warmtepompen dat in Nederland in gebruik is voor ruimteverwarming, groeit gestaag door. Dit blijkt uit de nieuwste StatLine-data die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag heeft vrijgegeven. Ondanks de stabiele groeicijfers is de bijdrage die warmtepompen leveren aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen nog altijd heel beperkt.

(…) De groei van het aantal warmtepompen ten spijt, is de bijdrage die deze installaties leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot op dit moment nog verwaarloosbaar; voor een substantiële bijdrage aan de CO2-emissiereductie moet het marktaandeel van de  warmtepomp nog stevig doorgroeien en de stroommix verder vergroenen. De in Nederland operationele windenergiesystemen zorgden in 2105 voor een reductie van bijna 3 procent van de totale Nederlandse uitstoot. Daarbij is overigens niet duidelijk in hoeverre deze reductie ‘dubbel’ wordt meegerekend als een warmtepomp wordt gevoed met duurzaam opgewekte (wind)energie. (…)’

Bronnen
WP Warmtepompen, 16 december 2016: TNO: ‘Geen cv-ketels in 2050 is haalbaar’
WP Warmtepompen, 16 december 2016: Aantal warmtepompen in Nederland groeit gestaag door
Foto’s: WP Warmtepompen en LinkedIn

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.