150 miljoen voor stroom uit mest in aparte regeling SDE+

4 oktober 2016Het kabinet trekt in 2017 150 miljoen euro uit voor de realisatie van 200 monomestvergisters, om stroom uit koeienmest te halen. Dat maakte minister Kamp vandaag bekend bij de opening van een vergister in het Friese Hinnaard. 

Het budget wordt verstrekt via een aparte regeling binnen de SDE+, de subsidieregeling om hernieuwbare energie te stimuleren.

Uit het bericht van de Rijksoverheid
‘(…) Het gaat om een tenderregeling, vergelijkbaar met wind op zee, met een budget van €150 miljoen. Dit budget zal worden uitgekeerd over de looptijd van de projecten en is afhankelijk van de geleverde energie en de energieprijzen. De werkelijke subsidiekosten zijn naar verwachting lager. De realisatie van de eerste 200 monomestvergisters in een project moet zorgen voor een kostenreductie door innovatie, organisatie en schaalvoordelen. De verwachting is dat monomestvergisters hierna in de reguliere SDE+ kunnen meedingen voor subsidie. (…)’

Het doel is dat over vier jaar duizend boeren een monomestvergister hebben, aldus de NOS. Om dat doel te halen heeft FrieslandCampina een speciaal bedrijf opgericht.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) FrieslandCampina heeft afspraken gemaakt met klanten en de overheid over een CO2-neutrale groei. Dat betekent dat het bedrijf in 2020 (ook al neemt de productie toe) niet meer mag bijdragen aan de opwarming van de aarde dan in 2010 het geval was.
Het grootste zuivelbedrijf in Nederland betaalt een toeslag van 10 euro per duizend liter melk als boeren een monovergister aanschaffen.  13.500 van de 17.000 melkveehouders in Nederland zijn als lid en mede-eigenaar aangesloten bij FrieslandCampina. (…)’

Kamp in het bericht van de Rijksoverheid
‘(…) ‘Door de realisatie van monomestvergisters slaan we meerdere vliegen in een klap. We zijn in staat mest in te zetten voor de productie van hernieuwbare energie. Eén gemiddelde vergister biedt voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer 40 huishoudens en levert daarmee  een bijdrage aan het doel om in 2020 14% hernieuwbare energie te realiseren. Daarnaast worden broeikasgasemissies uit de mest voorkomen wat bijdraagt aan het verminderen van de CO2 uitstoot.’ (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, 4 oktober 2016: Minister Kamp: €150 miljoen beschikbaar voor inzet van mest voor hernieuwbare energie
NOS, 4 oktober 2016: Stroom uit mest wordt werkelijkheid

Foto: LTO

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.