Bachelor Innovatiewetenschappen – Major Sustainable Innovation

Technische Universiteit Eindhoven
Bij Sustainable Innovation bestudeer je innovaties vanuit technisch, economisch en sociaal perspectief,  zodat de samenleving duurzaam gaat consumeren en produceren. Bij het invoeren van nieuwe duurzame technologieën in de maatschappij, bijvoorbeeld in de energievoorziening en de gebouwde omgeving, zijn altijd meerdere actoren betrokken: de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen, kennisinstellingen en ook de consument. Bij Sustainable Innovation kijk je vanuit deze verschillende actoren naar een vraagstuk gericht op een duurzame samenleving. Neem bijvoorbeeld de introductie van zonnepanelen: daar komt meer bij kijken dan techniek. Ook de kosten, regelgeving en de acceptatie door de maatschappij spelen hierbij bijvoorbeeld een rol. Daarnaast leer je recente ontwikkelingen en discussies over duurzaamheid te plaatsen in een langetermijnperspectief en komt aan bod hoe Nederlandse ontwikkelingen zich verhouden tot internationale ontwikkelingen.
Studenten aan de opleiding Sustainable Innovation worden opgeleid om technologie in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, voor het versterken van welvaart en welzijn in de wereld. Je kunt daarbij denken aan:
– de positie van Nederland in de Europese duurzame energiemarkt
– het ontwerp van smart homes en slimme elektriciteitsnetwerken
– technologische innovatie in ontwikkelingslanden, zoals biobrandstoffen in India
– een afweging maken van voor- en nadelen van nieuwe technologie, zoals CO2 opslag in de grond
– in kaart brengen van het maatschappelijk krachtenveld rond nieuwe technieken, zoals de elektrische auto.

WO
Bachelor
Voltijd

Start 1 september
Aanmelden vóór 1 mei
Duur 3 jaar
Taal Nederlands
Website
Toelatingseisen
Kosten  

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.