Bachelor Milieukunde – Energiemanagement en klimaat

Hogeschool VHL
Duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie, technologische innovaties, klimaatafspraken, millenniumdoelen, gezondheid, veiligheid… Allemaal hot items, en terecht. Want er is een spanningsveld tussen onze welvaartswensen en de draagkracht van de aarde. De wereldbevolking groeit, de biodiversiteit neemt af, het klimaat verandert en grondstoffen raken op. Kunnen we ervoor zorgen dat de aarde toekomstige generaties nog genoeg te bieden heeft?
Binnen de specialisatie Energiemanagement en klimaat zijn de volgende vragen van belang. Hoeveel energie levert een windmolen eigenlijk? En is duurzame energie wel haalbaar bij onze huidige levensstijl? Hoe kunnen we inspelen op klimaatverandering en hoe zorgen we dat er wereldwijd goede afspraken worden gemaakt? En wat kan iedereen zélf doen?

HBO
Bachelor
Voltijd

Start 1 september
Aanmelden vóór 1 mei
Duur 4 jaar
Taal Nederlands
Website
Toelatingseisen
Kosten

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.