Bedrijfsleven niet blij met EU-plannen emissiehandelssysteem

20 juli 2015 – Vanuit het bedrijfsleven is er allesbehalve enthousiast gereageerd op de ETS-plannen zoals de Europese Commissie die vorige week presenteerde.

Zo is VNO-NCW ‘teleurgesteld’ in de voorstellen van de Europese Commissie voor de hervorming van het emissiehandelssysteem ETS. ‘Gevolg hiervan zal zijn dat de concurrentiepositie van energie-intensieve Europese bedrijven verder onder druk komt te staan, en dat de industriële productie en investeringen zich naar buiten Europa zullen verplaatsen. De mondiale CO2-uitstoot zal daardoor eerder af- dan toenemen, aldus de ondernemingsorganisatie.’
Frits de Groot van VNO-NCW (teamleider Milieu, Energie, Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur) vreest een leegloop van chemie- en staalbedrijven en andere intensieve bedrijven in Europa. Tegen het FD zegr hij: ‘De industrie in Europa verandert dan van groeiende sector naar sterfhuis.’

De chemische industrie reageerde evenmin enthousiast. De VNCI: ‘De nieuwe plannen van de Europese Commissie voor het emissiehandelssysteem ETS tussen 2020 en 2030 lossen de tekortkomingen van het huidige systeem onvoldoende op en blijven schadelijk voor de concurrentiepositie van de chemie. (…) Met het nieuwe voorstel wil de Commissie de werking van het ETS tussen 2020 en 2030 hervormen. De industrie blijft in die periode een aantal rechten gratis krijgen (net zoals nu het geval is) , maar dat zullen er fors minder dan voorheen zijn. Ook komt er een automatische stabiliteitsreserve (MSR) die de gemiddelde kostprijs van de emissierechten moet optrekken. Het resultaat is dat bedrijven, ook de beste presteerders, meer en duurdere emissierechten moeten kopen.’

De International Emissions Trading Association (IETA, brancheverenigimng voor bedrijven die onder de ETS vallenis voorstander van het Europese ETS, maar had ook kritiek op de plannen. ‘IETA remains concerned that closing the door to the use of carbon offset credits from developing countries will lead to higher prices for European businesses and risks stymieing efforts to encourage wider participation in global carbon markets.’

Theo Henrar, directievoorzitter van staalbedrijf Tata Steel tegen het FD: ‘‘Door de Europese Raad was beloofd de best presterende bedrijven op CO2-gebied te beschermen tegen concurrentie uit landen waar minder zware klimaateisen worden gesteld, ‘carbon leakage’. De Europese Commissie lapt die afspraak aan de laars.’
En hij voegt er strijdbaar aan toe: ‘Samen met de Nederlandse overheid wil ik hiervoor vechten. Het zou de wereld op z’n kop zijn als wij hierdoor als innovatief bedrijf moeten verdwijnen. Over my dead body.’
Tata Steel is een van de drie staalbedrijven die wereldwijd gezien het minste CO2 uitstoten.

Hoe had het dan wel gemoeten?
Het VNO NCW had gehoopt de de Europese Commissie het Nederlandse Energieakkoord zou volgen. ‘In het Nederlandse Energieakkoord waren de contouren van een verbeterd ETS geschetst. Daarin gaat de gewenste vermindering van uitstoot gepaard met innovatie en de versterking van de concurrentiepositie van energie-intensieve bedrijven. De Europese Commissie leek dat voorstel te omarmen, maar heeft nu toch een slechter voorstel op tafel gelegd, stelt VNO-NCW vast. Dat sluit niet aan bij de ambities van de Commissie om economische groei en banen te realiseren.’

De VNCI doet mee aan een experiment met een verbeterd emissiehandelssysteem.’De VNCI en enkele van haar leden werken in de komende maand daarom mee aan een praktijkexperiment van de Nederlandse overheid voor een ander systeem om gratis emissierechten toe te wijzen. Momenteel gebeurt dit nog op basis van productiecijfers uit het verleden, maar vaak zijn deze achterhaald. In het alternatieve systeem (de zogeheten dynamische allocatie) vindt toewijzing plaats op basis van recente productiegegevens van een bedrijf. Dit doet meer recht aan de actuele situatie. De voornaamste voordelen van dynamische allocatie zijn het ondersteunen van CO2-efficiënte industriële groei, betere prikkels voor emissiereductie en vereenvoudiging van de toewijzing. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de Nederlandse Emissieautoriteit gevraagd het experiment te begeleiden en de resultaten te beoordelen. Nederland maakt zich bovendien in de Europese onderhandelingen over de hervorming van het ETS sterk voor dynamische allocatie.’
De VNCI is wel positief over de nieuwe vorm voor het innovatiefonds van het ETS. Dit fonds, dat gevoed wordt door de inkomsten van het ETS, is bedoeld om te investeren in hernieuwbare energie, het afvangen en opslaan van CO2 (CCS) en CO2-arme innovaties in de energie-intensieve industrie. Dit laatste was eerder nog niet het geval.

De IETA hoopt dat de reductiedoelen toch nog in andere landen gerealiseerd mogen worden. ‘“International credits have a role to play in meeting Europe’s wider emission reduction goals. We firmly believe that the option to use them should be preserved,” says Sarah Deblock, IETA’s Director of European Policy. “IETA members have put forward strong proposals on the use of auction revenues to support climate action in developing countries, which could include the purchase high-quality offsets. This would help all nations to play a role in the climate change response, and we are encouraged to see the European Commission proposing that member states reinvest carbon auction revenues to finance climate action in third countries.” Deblock adds: “IETA looks forward to engaging with Members of the European Parliament and European Member States in the coming months on finding ways to ensure the revision of the Directive works towards strengthening the role of the EU ETS in Europe’s climate strategy.”’

 

Bronnen
VNO NCW, 16 juli 2015: Europees ETS-voorstel slecht voor concurrentiepositie
VNCI, 16 juli 2015: Nederland start experiment met verbeterd emissiehandelssysteem
IETA, 15 juli 2015: EU ETS legislative proposal boost to investor confidence – IETA
FD, 16 juli 2015: ‘Nieuw emissiestelsel maakt sterfhuis van industrie’ (registratie)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.