Belangstelling voor aankoop elektrische auto verdubbeld

23 september 2016 – Van de mensen die binnen nu en een jaar een auto denken te kopen zal 20% zeker of misschien een elektrische kiezen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden. Aldus een onderzoek van I&O Research.

Uit een bericht van I&O Research
‘(…) Zowel in het voorjaar van 2015 als in het voorjaar van 2016 voerde I&O Research landelijk representatief onderzoek uit naar het bezit en de aanschafplannen voor elektrische en hybride auto’s. In 2015 werkten 1.829 respondenten aan het onderzoek mee, in 2016 2.216 respondenten. Het nieuwe onderzoek laat zien dat de koopintentie voor met name elektrische auto’s toeneemt.

Intentie aanschaf elektrische auto is in een jaar tijd verdubbeld
Een op de vijf autorijders verwacht binnen nu en een jaar een andere auto te kopen of te leasen. Een vijfde deel van hen (19 procent) geeft aan dat dit (zeker of misschien) een elektrische auto zal zijn. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2015, toen 10 procent van degenen die aankoopplannen hadden een elektrische auto overwogen. Het aandeel dat ‘zeker’ van plan is binnen een jaar een elektrische auto aan te gaan schaffen steeg van 0,3 procent naar 1,7 procent van degenen met aankoopplannen. Dit is 0,34 procent van alle Nederlanders van 18 jaar en ouder, circa 50 duizend mensen. Dit zou een verdrievoudiging van het marktaandeel ‘elektrisch rijden’ betekenen. Het aandeel ‘zeker van plan’ is doorgaans een goede voorspeller van gedrag.
In (zeer) stedelijke gebieden is men vaker van plan (zeker of misschien) dan in niet tot weinig stedelijke gebieden (respectievelijk 24 procent en 13 procent). Hoogopgeleide panelleden (HBO-master, WO-doctoraal of –master, postdoctoraal) zijn het vaakst van plan om een elektrische auto aan te schaffen (28 procent).

Op de langere termijn is de intentie om een elektrische auto aan te schaffen hoger: van de respondenten die binnen nu en een jaar een andere auto willen aanschaffen of leasen, kan een derde deel zich voorstellen dat men over vijf jaar een elektrische auto bezit.

Meer animo voor hybride auto
Ongeveer drie op de tien respondenten die binnen een jaar een andere auto wil aanschaffen of leasen, overweegt een hybride auto. Dit is vergelijkbaar met 2015. Ook hier geven mannen vaker aan dat ze zeker geen hybride auto zullen aanschaffen (32 procent) dan vrouwen (21 procent). In stedelijke gebieden geeft 33 procent van de respondenten aan (misschien) een hybride auto aan te schaffen. Dit aandeel ligt in niet tot weinig stedelijke gebieden een stuk lager: 18 procent.

Oordeel over actieradius elektrische auto verbeterd
Respondenten die (waarschijnlijk) van plan zijn een elektrische auto aan te schaffen, zijn vooral positief over de (geringe) belasting voor het milieu door elektrische auto’s. Dit aspect wordt met een 8,6 zeer goed beoordeeld. Ook comfort tijdens de reis, de kosten en veiligheid scoren met een rapportcijfer van ruim boven de 7 ruim voldoende tot goed. Wel werden deze aspecten in 2015 beter beoordeeld dan dit jaar. Het minst positief is men over de actieradius van elektrische auto’s, al scoort dit belangrijke aspect nu ruim een punt hoger dan in 2015 (van 4,9 naar 6,0).

Drie procent van autobezitters rijdt in elektrische of hybride auto
Negen op de tien huishoudens beschikken over een auto, een tiende deel (11 procent) niet. Ruim de helft van de huishoudens bezit één auto en één op de drie huishoudens minimaal twee auto’s. Zowel in 2015 als in 2016 is het grootste deel van deze auto’s (meer dan 80%) een benzineauto. Circa een kwart rijdt in een dieselauto. Slechts een klein deel rijdt een hybride auto (3%) en minder dan één procent van de respondenten bezit een elektrische auto.

Conclusie
Dit onderzoek laat zien dat de koopintentie van elektrische en hybride auto’s onder Nederlandse autobezitters toeneemt. Deze cijfers zijn hoopgevend, want in 2015 daalde het aandeel verkochte elektrische auto’s. Dit had te maken met de veranderde bijtellingsregels voor elektrische en hybride auto’s in 2013 en 2014. In Europa zit de verkoop van elektrische auto’s al jaren in de lift, in het eerste halfjaar van 2015 nam de verkoop met meer dan 78 procent3 toe ten opzichte van een jaar eerder. (…)’

Bronnen
I&O Research, 20 september 2016: Potentie voor elektrische auto in één jaar verdubbeld

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.